Anda di halaman 1dari 11

STPM ALAM SEKITAR FIZIKAL 2006 Skema Pemarkahan 1. a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria?

? b) Huraikan empat sebab mengapa bumi mengalami empat musim yang berbeza. c) Jelaskan tiga kesan peredaran bumi terhadap habitat haiwan. Skema pemarkahan a) Sistem suria merupakan salah satu daripada sistem-sistem yang terdapat di dalam galaksi Bima Sakti yang terdiri daripada planet-planet dan bintang-bintang yang mengelilingi matahari mengikut orbit yang berbeza pada satah yang rata. (4x1m=4m) b) b1 Kecondongan paksi b2 Peredaran bumi mengelilingi matahari b3 Putaran bumi di atas paksinya mempengaruhi jumlah jam siang dan malam mengikut musim. b4 Keselarian paksi bumi ketika beredar mengelilingi matahari b5 Kesferaan bumi menyebabkan penerimaan sinaran matahari yang berbeza di permukaan. (mana-mana 4 x 3m = 12m) 1m pernyataan 2m huraian c) c1 c2 c3 c4 Penghijrahan haiwan / burung Pembiakan Pencarian makanan Hibernasi 1m pernyataan 2m huraian [4] [12] [9]

(3 x 3m=9m)

2. a) Jelaskan secara ringkas konsep hanyutan benua. b) Huraikan mengapa berlakunya hanyutan benua. c) Jelaskan lima kesan hanyutan benua terhadap konfigurasi muka bumi. Skema pemarkahan a) Satu benua tunggal (Pangea) yang telah berpecah (Laurasia dan Gondwana) dan kemudiannya hanyut lalu membentuk benua-benua yang ada sekarang yang berlaku berjuta-juta tahun dahulu. (5 x 1m = 5m)

[5] [10] [10]

b) b1 Ketumpatan lapisan bumi yang berbeza benua-benua kerak bumi yang mempunyai ketumpatan rendah terapung-agung di atas mantel yang berketumpatan lebih tinggi b2 Pergerakan arus perolakan Pergerakan arus-arus perolakan dari teras bumi ke kerak bumi akan memisahkan benua atau mencantumkannya. b3 Proses pergerakan plat i) pertembungan ii) percapahan iii) perselisihan / sesaran (3 x 3m + bx = 9 + 1 = 10m) * bx : dapat kenal pasti ketiga-tiga sebab (b1, b2, b3), walaupun tidak dapat markah penuh. c) c1 Pemisahan benua-benua utama dalam konfigurasi yang selanjar / pembentukan benuabenua. c2 Pembentukan jurang-jurang lautan berhampiran benua utama yang hampir selari dengan daratan / benua c3 Pembentukan garisan pantai yang lebih panjang. c4 Pembentukan pulau-pulau c5 Ciri-ciri fizikal khusus seperti fiord, tebing tinggi dan lain-lain c6 Pembentukan laut dan selat. (5 x 2m = 10m)

3. a) Nyatakan lima cara pengangkutan beban sungai. [5] b) Huraikan proses pembentukan tiga bentuk muka bumi hasil pemendapan sungai. [10] c) Jelaskan tiga pengaruh bentuk muka bumi hasil pemendapan sungai terhadap aktiviti manusia. [10] Skema pemarkahan a) al Ampaian a2 Apungan a3 Lantunan / loncatan / lompatan a4 Golekan a5 Larutan a6 Seretan (5 x 1m = 5m) b) b1 b2 b3 b4 b5 b6 Beting pasir Tasik ladam Dataran banjir Delta Tetambak Pulau (3 x 3m + bx = 9m + 1 = 10m) 1m pernyataan 2m huraian proses pembentukan bx : calon yang dapat 9m baru dapat bx = 1m c) Pengaruh positif c1 Dataran banjir pertanian, akuakultur, ternakan c2 Tasik ladam pelancongan, rekreasi, perikanan, akuakultur c3 Beting pasir perlombongan pasir, perikanan c4 Tetambak perhubungan / IKS c5 Delta pertanian, IKS, penternakan, perhubungan c6 Pulau pertanian / pelancongan (3 x 3m + cx = 9m + 1 = 10m) (tanpa rujuk bentuk muka bumi = 0m) 1m pernyataan 2m huraian mesti lebih daripada 1 aktiviti, sekurang-kurang 2 aktiviti cx : calon yang dapat 9m baru dapat cx = 1m

3 4. a) Nyatakan tiga perbezaan antara luluhawa kimia dengan luluhawa fizikal. [6] b) Huraikan tiga proses luluhawa kimia di kawasan tropika lembap [7] c) Jelaskan tiga faktor yang menyebabkan tanah runtuh sering berlaku di kawasan tropika lembap dan huraikan tiga langkah mengatasinya. [12] Skema pemarkahan a) Perbezaan a1 Agen a2 Proses a3 Kandungan a4 Kawasan

Luluhawa kimia L/kimia berlaku kerana tindak balas kimia, udara, air dan mineral dalam batuan. L/kimia melibatkan proses pengoksidaan, hidrolisis, pelarutan, pengkarbonan dan penghidratan L/kimia boleh mengubah kandungan mineral batuan L/kimia berlaku dengan aktif di kawasan beriklim panas dan lembap seperti iklim tropika dan kurang di kawasan beriklim gurun

Luluhawa fizikal L/fizikal berlaku kerana tindakan suhu dan biotic. L/fizikal melibatkan proses tindakan fros, penghabluran, hidrasi dan tindakan biotic. L/fizikal tidak mengubah kandungan mineral batuan L/fizikal aktif di iklim panas / gurun dan kurang di kawasan beriklim lembap (3 x 2m = 6m)

b) b1 b2 b3 b4 b5

Hidrolisis Pengoksidaan Pengkarbonan Larutan Penghidratan (3 x 2m + bx = 6 + 1m = 7m)

* Listing = 0m Faktor-faktor tanah runtuh Regolit yang tebal Iklim - hujan Aktiviti manusia pembinaan, petempatan, pertanian, pembalakan Gangguan tektonik gempa bumi Litupan bumi kekurangan tumbuhan Bentuk muka bumi - kecerunan Langkah-langkah mengatasi Penyimenan, tembok, jerucuk Menanam tumbuhan, penyeimenan, perparitan, sungkupan plastik Teres, tembok, kejuruteraan, penyimenan, perundangan kejuruteraan Menanam tumbuhan, sungkupan plastik, kejuruteraan Menanam tumbuhan, teres, tembok

c) Faktor-faktor tanah runtuh cf1 Regolit tebal cf2 Iklim hujan cf3 Aktiviti manusia pembinaan petempatan cf4 Gangguan tektonik gempa bumi cf5 Litupan bumi kekurangan tumbuhan cf6 Bentuk muka bumi kecerunan

(3 x 2m = 6m)

4 Langkah mengatasi cl1 Menanam tumbuhan cl2 Teres cl3 Penyimenan cl4 Tembok cl5 Sistem perparitan c16 Lapisan plastik (sungkupan) cl7 Kejuruteraan cl8 Lain-lain perundangan, kempen, pendidikan (3 x 2m = 6m) *langkah mesti bersesuaian dengan faktor yang diberi

5. a) Takrifkan tekanan udara. [5] b) Huraikan tiga kaitan antara perubahan tekanan udara dengan proses pembentukan edaran am atmosfera. [12] c) Jelaskan empat kesan siklon tropika terhadap manusia. [8] Skema pemarkahan a) Daya yang dikenakan oleh jisim udara ke atas sesuatu titik di atas permukaan bumi, diukur dalam unit milibar. (5 x 1m = 5m) b) b1 Berbeza mengikut garis lintang mewujudkan perbezaan kecerunan tekanan i) tekanan bertambah mengikut garis lintang ii) mewujudkan perbezaan kecerunan tekanan iii) menghasilkan perubahan tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah yang berselang-seli mengikut garis lintang (5 di Hemisfera utara, 5 di Hemisfera selatan dan 1 di Khatulistiwa) (1m) (1m) (1m) (1m)

b2 Menghasilkan pergerakan angin (1m) i) menghasilkan pergerakan angin menegak dan mendatar (pertemuan dan lencongan) (1m) ii) menghasilkan pergerakan angin dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah di atmosfera dan di permukaan bumi (2m) b3 Edaran am atmosfera (1m) i) pergerakan ini akan membentuk kitaran udara di kawasan tropika dan sub tropika (1m) ii) proses ini akan membentuk edaran am atmosfera yang mewujudkan angin timuran dan angin baratan. (2m) c) c1 c2 c3 c4 c5 c6 Kemusnahan harta benda Kehilangan nyawa, kecacatan Kehilangan mata pencarian tanaman Kesan psikologi / trauma Wabak penyakit Kerosakan infrastruktur

(4 x 2m = 8m)

(banjir = 0m)

5 6. Jadual 1 menunjukkan kekerapan kejadian kabut di bandar X mengikut jarak penglihatan dalam meter (m) bagi tempoh satu tahun. Jadual 1 : Kekerapan kejadian kabut di Bandar X mengikut Jarak penglihatan dalam (m) Kekerapan (jam) Lokasi <40m <200m <400m <1000m Pusat Bandar 19 126 230 940 Subbandar (dalam) 79 213 365 633 Subbandar (luar) 46 209 304 562 Luar bandar 20 177 261 494 a) Hitung nilai min kekerapan kejadian kabut di pusat bandar X [4] b) hitung nisbah kekerapan kejadian kabut antara pusat bandar x dengan luar bandar X bagi setiap jarak penglihatan. [4] c) Lukiskan carta pai untuk menggambarkan kekerapan kejadian kabut di pusat bandar X dan di luar bandar X. [12] d) Berikan ulasan ringkas tentang kekerapan kabut di bandar X. [5] Skema pemarkahan a) 19 + 126 + 230 + 940 = 1315 4 = 328.75 jam / tahun * Kaedah : 2m Jawapan : 2m : (unit jam/tahun (1m) jawapan 1m) b) Nisbah kekerapan kejadian kabut di Bandar X Jarak penglihatan (jam/tahun) Lokasi <40m <200m <400m <1000m Nisbah kekerapan kejadian 1:1.05 1:1.38 1:1.13 1:0.52 kabut antara pusat Bandar dengan luar bandar Langkah pengiraan (1m) i) 19 : 20 ii) 126 : 177 iii) 230 : 261 iv) 940 : 494 Betul 4 : 3m Betul 3 : 2m Betul 2 : 1m 1 : 0m c) Rajah carta pai dan pengiraan (muka surat sebelah) * Jika pelajar melukis rajah semi pai juga diterima (4m)

(1m + 3m = 4m)

6 c1 Tajuk c2 Petunjuk c3 Sektor / pengiraan sudut i) formula ii) betul 2 betul 3 4 betul 5 6 betul 7 8 : 1m : 1m : 5m : 1m : 1m : 2m : 3m : 4m

c4 Plotan / nilai : 5m i) Perbezaan saiz carta pai : 1m ii) betul 2 : 1m betul 3 4 : 2m betul 5 6 : 3m betul 7 8 : 4m d) d1 Secara umum kejadian kabut adalah lebih kerap berlaku di pusat bandar, tetapi semakin berkurangan ke arah luar bandar. (1m) d2 Jarak penglihatan <1000m pusat bandar lebih tinggi berbanding luar bandar (1m) d3 Bagi kejadian kabut pada jarak penglihatan yang lain adalah kurang di puasat bandar dan meningkat di kawasan sub bandar dan berkurang semula di kawasan luar bandar(2m) d4 Untuk penglihatan kurang 40 meter pusat Bandar mengalami kekerapan yang paling rendah. (1m)

8 7. a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? b) Terangkan proses pembentukan dua jenis hujan. c) Bincangkan enam kesan lebihan air terhadap aktiviti manusia di kawasan tropika lembap. Skema pemarkahan a) Kerpasan adalah lembapan yang terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk cecair (hujan) dan pepejal (salji/hujan batu) serta intensiti yang berbeza. (5 x 1m = 5m) b) b1 i) ii) iii) Hujan perolakan udara panas menjalankan proses sejatan di permukaan bumi wap air dibawa naik ke atas lalu mengalami proses pengembangan dan penyejukan, mencapai titik pemeluwapan dan ditukar kepada bentuk cecair dan turun sebagai kerpasan [5] [8] [12]

b2 Hujan siklon / perenggan i) pertemuan mendatar antara dua jisim udara (panas & sejuk) di kawasan tekanan rendah, ii) udara panas naik ke atas, iii) udara yang sejuk dan tumpat turun ke bawah. b3 Hujan bukit kenaikan udara akibat dari cerun banjaran gunung yang selari dengan Pantai i) udara lembap naik ke atas dibawa oleh angin dari arah laut ke arah kawasan tanah tinggi ii) udara lembap dipaksa naik di kawasan terdapat halangan seperti banjaran dan gunung iii) mencapai titik pemeluwapan dan ditukar kepada bentuk cecair dan turun sebagai hujan bukit b4 Hujan batu i) panas yang ekstrim dan perolakan kencang ii) bekalan air lampau sejuk iii) arus ribut iv) arus menurun c) c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 1m pernyataan 3m huraian Pertanian terjejas Perhutanan pembalakan terjejas Perlombongan terjejas Perikanan terjejas Pengangkutan terjejas Industri / IKS terjejas Pelancongan terjejas Perniagaan 1m pernyataan 1m huraian

(mana-mana 2 x 4m = 8m)

(6 x 2m = 12m)

9 8. Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di suatu kawasan hutan, a) nyatakan ciri-ciri hutan tersebut, [7] b) jelaskan empat aktiviti manusia yang boleh mengganggu kestabilan ekosistem hutan tersebut, [8] c) cadangkan lima kaedah bagaimana hutan tersebut dapat diuruskan dengan baik untuk generasi akan datang. [10] Skema pemarkahan a) al Ketinggian tumbuhan / dirian pokok / morfologi a2 Kepadatan tumbuhan a3 Spesies flora a4 Spesies fauna a5 Bentuk silara kanopi a6 Jenis tanih a7 Kepadatan lantai hutan (7 x 1m = mak 7) b) b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 c) c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 Pertanian Pembalakan Petempatan Rekreasi / pelancongan Perhubungan / pengangkutan Perlombongan Akuakultur Empangan mengambil hasil hutan rotan, tongkat ali, damar, buru haiwan (4 x 2m = 8m) Penguatkuasaan undang-undang Kempen awam Pendidikan Penghutanan semula / pemuliharaan / penyelidikan Mewartakan hutan simpan / pemeliharaan Silvikultur / penanaman terancang Penebangan terpilih (5 x 2m = 10m) * Calon mesti menjawab SATU JENIS kawasan hutan sahaja untuk menjawab soalan 8(a), (b) dan (c)

10