Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub Tajuk/kemahiran Tarikh Masa Tahun Bil. Murid Hasil Pembelajaran Kandungan I. Psikomotor

: Pendidikan Jasmani : kemahiran : bola baling : Menghantar bola aras bahu : 12-4-2013 ( Jumaat ) : 9.00 9.30 Pagi (30 minit) : 4 : 30 orang

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :: memberi hantaran bola aras bahu dan menerima bola dengan kaedah dan teknik yang betul sekurang-kurangnya 2 daripada 4 kali percubaan.

II.

Kognitif

: menjelaskan tujuan dan kegunaan hantaran aras bahu di dalam permainan bola baling.

III.

Affektif

: melihat displin,sikap dan kerjasama, mematuhi arahan dan bertolak-ansur.

Penerapan Nilai Murni

: Ketelitian, disiplin, memberi perhatian,kerjasama, kesungguhan, keselamatan,semangat kesukanan

Kemahiran Berfikir Gabung jalin Alatan

: Membanding beza :.Kecergasan : Bola baling, wisel, kun/skittle

Langkah (masa)

Isi Pembelajaran

Butir mengajar

pengelolaan Apabila wisel pertama dibunyikan

catatan

Set induksi (5 minit)

Memanaskan badan. Berlari Setempat

murid diminta untuk berlari setempat di dalam kawasan yang telah ditanda seperti di bawah:Berlari setempat Kaki diangkat hingga aras bahu dan tangan dihayunkan

alatan

kun

TKP Kinestetik Verbal Linguistik Intrapersonal

Apabila wisel kedua dibunyikan Lompat selang seli. Regangan tangan, bahu, badan kaki, murid diminta berhenti dari Lompat selang seli Sambil melompat,kaki diangkat kaki kiri dan kanan.Hayun tangan dengan rancak. melakukan larian setempat dan melakukan pula gerakan lompat selang-seli. Dan apabila wisel ketiga ditiupkan, murid diminta berhenti dari melakukan lompat selang-seli dan seterusnya membentuk bulatan. Nilai Displin, Tekun, bekerjasama. Kaedah Arahan

Regagang kepala Seorang murid tampil ke tengah bulatan untuk memimpin aktiviti regangan tangan, bahu, badan dan kaki. Murid lain akan mengikut. Kedudukan murid adalah seperti Regangan bahu Tangan dibengkokkan di depan dada.tolak siku ke dalam dengan sebelah tangan lain berselang.tangan capai tulang belakang.tarik siku dengan tangan bebas. Kemudian tukar tangan. dibawah:

Regangan tangan Tangan diangkat ke hadapan, tolak telapak tangan ke atas dan ke bawah

Regang badan Angkat tangan kanan lurus. Lengan cecah telinga. Tarik tangan kanan ke kiri sambil bengkokkan badan. Tukar tangan dan ulang.

Regangan kaki

Teknik Langkah 1 (5 minit) Menghantar bola aras bahu

1. Prinsip hantaran bola aras bahu. Bola diletakkan di tapak tangan untuk membuat hantaran. Tangan yang akan membuat hantaran ditarik dan meninggi ke 1

Dalam 4 kumpulan 2 3 4

Alatan

Kun Wisel Bola baling

(perkembangan) dan menerima hantaran Untuk membuat hantaran jarak jauh ketika dihalang atau semasa tiada halangan

belakang. Tangan dibengkokkan ke siku. Salah satu kaki diletakkan ke hadapan. Tangan yang tidak memegang bola dilintangkan manakala bahu direndahkan sedikit semasa melakukan hantaran. Guru membuat demonstrasi atau tunjuk cara kepada murid terlebih dahulu bagaimana untuk membuat hantaran bola aras bahu dan juga teknik menerima bola hantaran aras bahu kepada murid Setiap 4 kumpulan telah dibahagikan seramai 8 orang. 2. Prinsip menerima hantaran bola aras bahu Hulurkan tangan lurus ke sisi dengan jari-jari tangan diregangkan. Sambut bola dan rapatkan bahu ke dada. Secara berpasangan di dalam setiap kumpulan membuat hantaran dan menerima bola aras bahu.

Kaedah Demonstrasi Kumpulan arahan

Nilai Bersungguh, tekun, displin

Alatan Langkah 2 (5 minit) Menghantar dan menerima bola aras bahu 1. Menghantar bola aras bahu dengan menggunakan kaedah dan teknik yang betul.(sama seperti kaedah di langkah 1) 2. Hantaran bola yang dilakukan bermula dengan tanpa halangan. Kaedah Kumpulan, 2 meter 4 meter 6meter Di dalam kumpulan yang sama, secara berpasangan murid membuat hantaran dan menerima hantaran bola aras bahu pada jarak 2 meter, 4meter,6meter tanpa halangan dengan setiap hantaran 2 kali percubaan. Guru sentiasa berada di kawasan padang untuk memerhati dan menilai pelajar. Nilai Bersungguh, , displin, kerjasama, arahan A B Dalam 4 kumpulan Kun Wisel Bola baling

Langkah 3 (5 MINIT)

Membuat hantaran bola aras bahu dengan halangan

1. Membuat hantaran bola aras bahu dengan kaedah dan teknik yang seperti di atas dengan halangan. a b c dalam 4 kumpulan

Alatan

Kun Wisel Bola baling

2meter Murid masih lagi di dalam kumpulan yang sama. guru mengarahkan murid untuk membuat hantaran bola aras bahu dengan halangan. Murid a akan membuat hantaran kepada murid c dengan dihalang oleh murid b. Bermula dengan hantaran pada jarak 2 meter dengan 2 kali percubaan. Guru sentiasa berada di kawasan padang untuk memerhati dan menilai pelajar.

Kaedah arahan Kumpulan

Nilai Bersungguh, tekun, displin

Langkah 4 (7 minit)

Bermain dalam kumpulan

Pertandingan bola baling mini.

Alatan

A
Kump: 1 dan 2 Kun Wisel Bola baling Kump: 3 dan 4 Kaedah

(kemuncak)

Kumpulan

Nilai 1. Padang dibahagikan kepada 2 iaitu Bersungguh, , padang A dan padang B. 2. Kumpulan 1 dan 2 akan menggunakan padang A manakala kumpulan 3 dan 4 akan menggunakan padang B 3. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. displin, kerjasama, semangat kesukanan dan berpasukan

4. Setiap kumpulan mempunyai 8 orang.

5. Syarat permainan ini hanya menggunakan hantaran bola aras bahu sahaja. Sekiranya menggunakan hantaran bola yang lain,kumpulan tersebut dikira kalah. 6. Pasukan yang menjaring bola paling banyak dikira sebagai pemenang. Penutup (3 minit) Aktiviti Menyejukkan badan Membuat rumusan 1. Murid membuat aktiviti kelonggaran dan menyejukkan badan. 2. Guru menyoal murid sama ada murid gembira dan seronok menjalankan aktiviti pada hari itu. 3. Guru menyoal kepada murid :Nilai Bersungguh, , Soalan: Apakah kegunaan hantaran bola aras bahu semasa di dalam permainan bola baling? displin, kerjasama Kaedah sumbangsara n

Jawapan:-

Untuk membuat hantaran jarak jauh ketika dihalang atau semasa tiada halangan

Soalan: Bagaimana untuk membuat hantaran bola aras bahu? Tunjukkan cara membuat balingan bola tersebut

Jawapan: Tangan yang hendak membuat balingan ditarik tinggi ke belakang,dibengkokkan ke siku. Satu kaki diletakkan ke hadapan. Tangan yang memegang bola dilintangkan dan bahu direndahkan semasa melakukan hantaran.

Refleksi: Ulasan pensyarah/ guru pembimbing

Anda mungkin juga menyukai