Topik

X

10
1. 2. 3. 4. 5.

Lukisan Terbantu Komputer (CAD) 3D II

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: Menjelaskan konsep pengeditan dalam model pepejal 3D; Mengenal pasti penggunaan Operasi Boolean; Menggunakan perintah modify; Menghasilkan lukisan pepejal 3D; dan Menjelaskan tentang rendering dan material.

X PENGENALAN
Sekarang, mari kita baca sambungan dari Topik 9. Dalam topik yang akhir ini, anda akan belajar mengenai konsep pengeditan dalam model pepejal 3D. Anda juga akan didedahkan dengan Operasi Boolean dan juga sedikit pengenalan kepada rendering dan material.

10.1

PENGEDITAN DALAM LUKISAN 3D

Kebanyakan perisian permodelan 3D membenarkan anda menggunakan perintah pengeditan dengan mudah. Dalam AutoCAD Release 2011 anda boleh menggunakan perintah pengeditan ini untuk menghasilkan suatu objek/lukisan 3D mengikut pilihan anda. Rajah 10.1 menunjukkan Solid Editing.

238

X

TOPIK 10

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II"

"

"

Rajah 10.1: Solid editing

10.1.1

Boolean Operation

Dalam AutoCAD, anda boleh menggunakan Operasi Boolean sebagai satu cara untuk menggabung atau memotong sebahagian objek itu. Tanpa Operasi Boolean, anda tidak dapat mencipta objek 3D. Dalam operasi ini, terdapat tiga perintah, iaitu: (a)

Union
Perintah ini membolehkan anda menggabungkan dua atau lebih objek menjadi satu objek seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 10.2. Rajah 10.2(a) menunjukkan objek sebelum Union dan Rajah 10.2(b) menunjukkan objek selepas Union.

Rajah 10.2: Union

(b)

Subtract Subtract adalah salah satu perintah dalam Operasi Boolean. Tugas perintah
ini adalah untuk „memotong‰ sebahagian daripada suatu objek untuk memberi bentuk baharu bagi objek berkenaan. Dengan kata lain, ia adalah satu operasi yang mengekalkan (kept) dan memotong (cut). Langkahlangkah untuk perintah subtract adalah seperti berikut (rujuk Rajah 10.3):

TOPIK 10

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II

W

239

Command: subtract € Select object: pilih object yang akan dikekal € Select object: pilih object yang akan dipotong €

Rajah 10.3: Subtract

(c)

Intersect
Perintah ini membenarkan anda membuat satu komposit baharu pepejal 3D daripada beberapa objek 3D yang bertindan. Intersect akan mengeluarkan bahagian objek yang bertindan untuk menghasilkan satu objek yang baharu seperti ditunjukkan dalam Rajah 10.4.

Rajah 10.4: Intersect

Sebagai latihan, anda boleh mengikuti langkah-langkah pembinaan seperti Jadual 10.1.

0>: Specify corner or [Cube/Length]: L Specify length: 60 Specify width: 100 Specify height: 40 Command: _cylinder Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0.€ Command: subtract Select objects: klik object 1 .6.240 X TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II" " " Jadual 10.1: Langkah-langkah Penggunaan Boolean Operation Langkah-langkah Rajah Rujukan Command: _box Specify corner of box or [CEnter] <0.€ Rajah 10.0>: _mid of : klik pada tengah pada X Rajah 10.0.0>: _mid of : klik pada tengah pada Y Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 20 Specify height of cylinder or [Center of other end]: -40 Rujuk Rajah 10.€ Select objects: klik object 2 .5. .0.5: Hasil lukisan Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 15 Specify height of cylinder or [Center of other end]: -40 Command: _cylinder Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0.0.6: Hasil lukisan Rujuk Rajah 10. Command: union Select objects: klik 0bject 3 dan klik object 1 .

Revolve dan Section Jadual 10. Rajah 10.7176>: r Specify base radius or [Diameter] <40.7: Hasil lukisan Rajah 10. .8: Hasil lukisan 10. Command: _box Specify first corner or [Center]: Specify other corner or [Cube/Length]: L Specify length: 60 Specify width: 100 Specify height or [2Point] <94. Revolve dan Section.1.2 menunjukkan langkah-langkah dan fungsi mengedit 3D bagi Slice.7. Extrude.7176>: 15 Specify height or [2Point/Axis endpoint] <40. 2 total Select objects: € Rujuk Rajah 10.TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II W 241 Rujuk Rajah 10. Extrude.2362>: 40 : Command: _cylinder Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]: Specify base radius or [Diameter] <40.2 Slice.8.0000>: 40 Command: _intersect Select objects: 1 found Select objects: 1 found.

10: Hasil lukisan Rajah Rujukan Bina bentuk seperti dalam Rajah 10. Extrude e Command: _extrude Current wire frame density: ISOLINES=4 Select objects: 1 found Specify height of extrusion or [Path]: 60 . Untuk mudah.12: Hasil lukisan Rajah 10. Rajah 10.9: Hasil lukisan Command: slice Select objects: 1 found Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: 3 Specify first point on plane: klik pada 1 Specify second point plane:klik pada 2 k Specify third point on plane: klik pada 3 Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: klik pada 4 Rujuk Rajah 10.€ Specify angle of taper for extrusion <0>: € Rujuk Rajah 10. Revolve dan Section Langkah-langkah Command: box Specify corner or [Cube/Length]: L Specify length: 40 Specify width: 70 Specify height: 50 Command: _shademode Current mode: 2D wireframe Rujuk Rajah 10.2: Langkah-langkah dan Fungsi 3D Editing bagi Slice.10. menggunakan polyline aktifkan Polar Tracking dan Osnap.242 X TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II" " " Jadual 10.11 dengan .12. Extrude.9.11: Hasil lukisan . Rajah 10. Rajah 10.

Rujuk Rajah 10. Untuk mudah. menggunakan polyline aktifkan Polar Tracking dan Osnap.13: Hasil lukisan Rajah 10.13. Radius = Select first object[Undo/Polyline/ Radius /Trim/Multiple]: R Specify fillet radius <0. Bina bentuk seperti dalam Rajah 10.TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II W 243 (jika memilih sudut tertentu«««) Command: _extrude Current wire frame density: ISOLINES=4 Select objects: 1 found Specify height of extrusion or [Path]: 50 Specify angle of taper for extrusion <0>: 8 Rujuk Rajah 10. Command: _fillet f Current settings: Mode = TRIM.0000>: 20 Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: P Select 2D polyline: 3 lines were filleted e Command: _extrude Current wire frame density: ISOLINES=4 Select objects: 1 found (klik bulatan) Specify height of extrusion or [Path]: P Select extrusion path or [Taper angle]: Klik pada garisan.15: Hasil lukisan .14 dengan .15. Rajah 10.14: Hasil lukisan Rajah 10. Bina bulatan terlebih dahulu dan kemudian tukar UCS kepada Êfront UCSÊ.

Chamfer. Untuk mudah. anda juga boleh menggunakan beberapa perintah modify yang asas dalam AutoCAD seperti Fillet.19).18.17.17: Hasil lukisan Rajah 10.2 Perintah Modify 3D Selain daripada penggunaan Operasi Boolean sebagai alat utama pengeditan.16 dengan menggunakan polyline . Command: _revolve Current wire frame density: ISOLINES=4 Select objects: 1 found Specify start point for axis of revolution ordefine axis by [Object/X (axis)/Y (axis)]: x (jika guna X axis) Specify angle of revolution <360>: -90 Rujuk Rajah 10. 3D Array dan 3D Mirror (rujuk Rajah 10.18: Hasil lukisan 10.244 X TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II" " " Bina bentuk seperti dalam Rajah 10. Revolve Command: _revolve Current wire frame density: ISOLINES=4 Select objects: 1 found Specify start point for axis of revolution ordefine axis by [Object/X (axis)/Y (axis)]: y (jika guna Y axis) Specify angle of revolution <360>: 90 Rujuk Rajah 10. . aktifkan Polar Tracking dan Osnap.16: Hasil lukisan Rajah 10. Rajah 10.1.

19: Alat bar Modify Mari kita lihat Fillet.TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II W 245 Rajah 10. . Jadual 10. Anda boleh memilih opsyen distance atau angle.3 menunjukkan langkah-langkah menggunakan arahan Chamfer. 3D Array dengan lebih lanjut. (a) Fillet Langkah menggunakan perintah ini adalah sama seperti dalam lukisan 2D. (b) Chamfer Penggunaan perintah ini adalah sama dengan lukisan 2D dalam AutoCAD. Dengan menggunakan perintah ini. Chamfer. Perintah akan mencipta permukaan yang condong/serong di permukaan pinggir objek 3D. anda boleh melukis kambi atau fillet dengan cara yang mudah.

.20: Hasil lukisan .20(a). Command: _chamfer c (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000.0.0000 Select first line or [Undo/ Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: D Specify first chamfer distance <0. Enter surface selection option [Next/OK (current)] <OK>: € Specify base surface chamfer distance <50..0>: Specify corner or [Cube/Length]: L Specify length: 30 Specify width: 150 Specify height: 200 f Command: _fillet Current settings: Mode = TRIM.0000>: € Select an edge or [Chain/Radius]: € Rujuk Rajah 10.246 X TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II" " " Jadual 10.0000>: € Select first line or [Undo/Polyline /Distance/Angle/Trim/Multiple]: klik pada 2 Base surface selection. Rajah Rujukan Rajah 10.0000>: 10 Select first object or [Undo/ Polyline/Radius/Trim/Multiple]: klik pada 1 Enter fillet radius or [Expression] <10. Radius = 5.0000>: 50 Specify second chamfer distance <50. Dist2 = 0.3: Langkah-langkah Menggunakan Arahan Chamfer Langkah-langkah Command: _box b Specify corner of box or [CEnter] <0.0000>: Specify other surface chamfer distance <50.0000>: Select an edge or [Loop]: Select an edge or [Loop]: Rujuk Rajah 10.20(b).0000 Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: R Specify fillet radius <5.

TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II W 247 (c) 3D Array Perintah ini membenarkan anda menyalin objek seperti dalam lukisan 2D. Untuk lukisan 3D.0.0>: 40. Anda boleh menggunakan perintah ini untuk melukis sebuah sprocket seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 10.21: 3D Array (ii) Menggunakan Perintah 3D Array Command: 3DARRAY Select objects: pilih silinder jejari 8mm Select objects: € Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: p Enter the number of item in the array: 12 Specify the angle to fill (+=ccw. -=cw) <360>: € Rotate array objects? [Yes/No] <Y> : € Specify center point of array: 0. 0.21. 0 € Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 8 € Specify height of cylinder or [Center of other end]: 20 € Lukisan anda adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 10. Anda boleh menggunakan kedua opsyen polar dan rectangular untuk menyalinkan objek anda. perintah ini hanya menggunakan dua paksi iaitu paksi X dan Y. 0. 20 € .0.0>: € Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 40 € Specify height of cylinder or [Center of other end]: 20 € Command : cylinder Specify center point for base of cylinder or [Elliptical]<0. 0 € Specify second point on axis of rotation: 0. Dalam lukisan 2D. Rajah 10. paksi Z juga digunakan. (i) Melukis Silinder Command: cylinder Specify center point for base of cylinder or [Elliptical]<0.21(a).

Salah satu kaedah ialah dengan menggunakan primitif 3D yang tersedia dalam AutoCAD.21(c). Anda boleh mengikuti langkah berikut untuk menghasilkan satu lukisan 3D pepejal dengan merujuk kepada Rajah 10.23.1 Apa yang anda faham tentang konsep pengeditan dalam model pepejal 3D? Terangkan. SEMAK KENDIRI 10.22.21(b). 10.2 MENGHASILKAN LUKISAN PEPEJAL 3D Terdapat pelbagai cara untuk menghasilkan lukisan pepejal 3D.248 X TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II" " " Anda telah menyalinkan objek seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 10.22: Lukisan 3D pepejal (a) Langkah 1 Dari menu tarik turun o view o 3D view o SE Isometric Anda akan memperoleh kedudukan WCS dalam 3D seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 10. Rajah 10. . Sekarang anda boleh menggunakan perintah subtract untuk menjadi objek itu sebagai sebuah sprocket seperti yang dapat dilihat dalam Rajah 10.

0> (snap from endpoint 2) _end of Specify corner or [Cube/Length]: Length Specify length: 20 Specify width: 60 Specify height: 30 Command: wedge Specify first corner of wedge or [Center] <0. or [Multiple]: (pilih titik hujung 4) _end of . 0>: (pilih titik hujung 3) _end of Specify corner or [Corner/Length]: Length Specify length: 20 Specify width: 10 Specify height: 30 Command: copy Select object: select the wedge you have created Specify base point or displacement.TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II W 249 Rajah 10.0. 0.23: WCS dalam kedudukan 3D (b) Langkah 2 Command: box Specify corner of box or [CEnter] <0. 0.0>: (pilih titik tengah 1) _mid of Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 30 Specify height of cylinder or [Center of other end]: 20 Command: box Specify corner of box or [CEnter] <0. 0>: € Specify corner or [Corner/Length]: Length Specify length: 80 Specify width: 60 Specify height: 20 Command: cylinder Specify center point for base of cylinder or [Elliptical]<0. 0.

24: Hasil lukisan Rajah Rujukan .0>: Specify corner or [Cube/Length]: L Specify length: 200 Specify width: 45 Specify height: 10 Command: _box Specify corner of box or [CEnter] <0.0.0>: Specify corner or [Cube/Length]: L Specify length: 10 Specify width: 45 Specify height: 55 Command: _box Specify corner of box or [CEnter] <0.0.4: Langkah-langkah Melukis Sebuah Bekas Alat Tulis Langkah-langkah Rujuk Rajah 10.4 untuk melukis sebuah bekas alat tulis.1 Tutorial 1 Anda boleh mengikuti langkah-langkah dalam Jadual 10.2.0.250 X TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II" " " Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: (pilih titik hujung 5) _end of Command: union Select object: all 10.0>: Specify corner or [Cube/Length]: L Specify length: 50 Specify width: 2 Specify height: 50 Command: _box Specify corner of box or [CEnter] <0. Command: _box Specify corner of box or [CEnter] <0. Jadual 10.0.0>: Specify corner or [Cube/Length]: L Specify length: 70 Specify width: 2 Specify height: 70 Rajah 10.24.

26: Hasil lukisan Rajah 10.25: Hasil lukisan Command: _fillet Select first object or [Undo/Polyline /Radius/Trim/Multiple]: R Specify fillet radius <60.25. Rajah 10.27: Hasil lukisan .0.0000>: 30 Select first object or [Undo/Polyline/ Radius/Trim/Multiple]: klik pada garis A Enter fillet radius <30.0>: Specify corner or [Cube/Length]: l Specify length: 200 Specify width: 3 Specify height: 120 Rajah 10.TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II W 251 Tukar UCS ke Âleft UCSÊ. Susun bahan seperti Rajah 10. Bina kayu bulat 2 X 70 X 70 dan balik ke UCS world.26.27. Command: _cylinder Current wire frame density: ISOLINES=4 Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0.0>: Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 5 Specify height of cylinder or [Center of other end]: 70 Command: _copy (salin silinder) Select objects: 1 found Command: _box Specify corner of box or [CEnter] <0.0. Rujuk Rajah 10.0000>: Select an edge or [Chain/Radius]: Rujuk Rajah 10.

Bina 4 layer dan namakan sebagai binaan.2.0000>: Select an edge or [Loop]: Select an edge or [Loop]: Rujuk Rajah 10. Tetapkan warna yang sesuai. muka dan tapak seperti dalam Rajah 10. : Command: CHAMFER (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 30. Mulakan lukisan dengan layer binaan.0000.252 X TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II" " " Gunakan aplikasi chamfer untuk kedua-dua sudut. Rajah 10. body.2 Tutorial 2 Mari kita cuba Tutorial 2 ini dengan mengikut arahan yang diberikan.28. Dist2 = 30. Enter surface selection option [Next/OK (current)] <OK>: Specify base surface chamfer distance <30..28: Hasil lukisan 10.. Rajah 10.29: Bina empat layer .0000>: Specify other surface chamfer distance <30.0000 Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/ mEthod/Multiple]: Base surface selection.29.

31. Bina lukisan seperti dalam Rajah 10.30: Lukisan Bina bulatan jejari 25 pada tengah dan bina 4 bulatan kecil jejari 8 seperti dalam Rajah 10.32. Ciri-cirinya ialah: (a) (b) (c) 100 X 100 mm. Rajah 10.TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II W 253 Dalam paparan 2D. Ofsetkan kepada 20 mm.31: Bina bulatan jejari 25 Erase line dan fillet bucu kepada 20 mm seperti dalam Rajah 10. dan Garisan tengah.32: Erase line dan fillet bucu . Rajah 10.30. Rajah 10.

Kemudian. Bina garisan 2-3 juga 100mm dan tukar UCS kepada ÊfrontÊ dan bina bulatan 100 mm. substract dan shade Tukar ke 3D view. Hasilnya akan dapat dilihat dalam Rajah 10.0000>: 7 segments added to polyline Region kesemua objek dan subtract setiap bulatan dari tapak. Shade.33). Kemudian. shade (rujuk Rajah 10.254 X TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II" " " Command: pedit Select polyline or [Multiple]: m Select objects: Specify opposite corner: 13 found Convert Lines and Arcs to polylines [Yes/No]? <Y> Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/ Undo]: j Join Type = Extend Enter fuzz distance or [Jointype] <0. . copy ke garisan hujung (snap) 2 sejauh 100mm. Rajah 10.35). Gantikan ke layer tapak.34: Hasil lukisan Bina garisan 0-1 dari tengah (Rajah 10. Extrude setinggi 10mm. Trim lengkung 0-3 sahaja.34. Rajah 10.33: Region.

TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II W 255 Rajah 10. Bina bulatan J25 dan J20 pada hujung lengkung. region dan 'subtract'kan. Extrude mengikut sukuan lengkung tersebut seperti dalam Rajah 10.37.36: Hasil lukisan Bina bulatan J25 dan J30 pada hujung lengkung. 'Region'kan dan subtract. 'Extrude' kan. Panjangkan garisan dari hujung lengkung sepanjang 15mm. Rajah 10. Rujuk Rajah 10. Rajah 10.35: Hasil lukisan Tukar ke SE view dan UCS right.36.37: Hasil lukisan .

Extrude tapak dengan 10 mm.38. Lukisan yang terhasil akan kelihatan seperti dalam Rajah 10.39. Rajah 10. Rajah 10. gunakan Orbit/free orbit (Rajah 10.40) untuk mendapatkan sudut pandangan yang dikehendaki. Rajah 10.39: Hasil lukisan Pada Ribbon View.40: Orbit/free orbit . Lukisan yang terhasil akan kelihatan seperti dalam Rajah 10. Bina garisan tapak yang sesuai.38: Hasil lukisan Tukar ke SE view dan edit untuk 'polyline' kan garisan.256 X TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II" " " Tukar UCS ke world dan view ke top view.

Rajah 10.43) Rajah 10.0>: Specify corner or [Cube/Length]: L Specify length: 20 Specify width: 30 Specify height: 60 Command: _move Select objects: 1 found Select objects: (klik tengah x bawa ke tengah y seperti dalam Rajah 10.0. Jadual 10. Rajah 10.42: Hasil lukisan Command: _box Specify corner of box or [CEnter] <0.43: Hasil lukisan .3 MENGHASILKAN LUKISAN ORTOGRAFIK DARI PEPEJAL 3D Membina lukisan ortografik hasil daripada lukisan pepejal 3D merupakan salah satu kemudahan yang disediakan dalam AutoCAD selain daripada beberapa aplikasi lain seperti keratan dan pandangan tambahan.5 menunjukkan langkah-langkah menghasilkan lukisan ortografik dari pepejal 3D.42.5: Langkah-langkah Pembinaan Lukisan Ortografik dari Pepejal 3D Langkah-langkah Rajah Rujukan Command: _box Specify corner of box or [CEnter] <0.41.TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II W 257 Lukisan yang terhasil akan kelihatan seperti dalam Rajah 10. Jadual 10.0>: Specify corner or [Cube/Length]: L Specify length: 30 Specify width: 50 Specify height: 80 Rujuk Rajah 10.41: Hasil lukisan 10.0.

Rajah 10. Rajah 10.46. Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: O Specify side of viewport to project: (klik pada tengah border dan ke kiri) Specify view center: pilih sudut pandangan yang sesuai Rajah 10.45: Kursor digerakkan untuk mendapat sudut pandangan yang sesuai Enter view name: FRONT Rujuk Rajah 10.44: Hasil lukisan Command: solview Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: ucs Enter an option [Named/World/?/Current] <Current>: enter Enter view scale <1>: enter (terima scale 1) Specify view center: pilih sudut pandangan yang sesuai (Rujuk Rajah 10.enter Command: ps (paper space) Command: _erase Select objects: pilih border utama dan enter Command: ms (model space) Rujuk Rajah 10.47: Hasil lukisan .47.258 X TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II" " " Command: _subtract Select objects: (select object 1) enter Select objects: : (select object 2) enter Rujuk Rajah 10. Select objects: all .45) Enter view name: plan Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: O Specify side of viewport to project: (klik pada tengah border dan turunkan ke bawah) Specify view center: pilih sudut pandangan yang sesuai Rajah 10.46: Klik pada tengah border dan turunkan ke bawah mengikut kesesuaian Enter view name: front Command: soldraw Select viewports to draw..44.

. Rajah 10. 10.48: Hasil lukisan Rajah 10.TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II W 259 Command: layer Dialog box layer akan keluar. lighting set up. Mulakan loading hidden line pada yang berkenaan.49: Hasil lukisan SEMAK KENDIRI 10. Anda seharusnya mendapat lukisan seperti dalam Rajah 10. Hasil imej rendering banyak bergantung pada kemahiran anda dalam penggunaan material. Tutupkan layer VPORTS bagi menghilangkan border setiap pandangan.2 PENGENALAN KEPADA RENDERING Fungsi Rendering akan menghasilkan imej 2D berasaskan kepada lukisan pepejal 3D yang anda lukis. Rujuk Rajah 10.48.49. kamera dan penetapan kedudukan matahari dengan baik.2 Cuba hasilkan satu lukisan ortografik dari pepejal 3D. sun & location. Rajah 10. camera dan juga persekitaraan yang diwujudkan dalam lukisan. Lukisan dalam paparan paper space.50 menunjukkan persekitaran bilik yang menggunakan aplikasi material.

Rajah 10. material. . terdapat lima ribbon panel iaitu panel lights.51: Ribbon Panel bagi Render Anda juga boleh mengubah suai dan menetapkan fungsi render mengikut keperluan lukisan dengan mengeluarkan Advance Render Settings Dialog Box seperti Rajah 10.51 menunjukkan Ribbon Panel bagi Render.50: Rendering.260 X TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II" " " Rajah 10. lighting Sumber: AutoCAD 2011 Help/Overview of Rendering Pada menu view Render.52. sun & location. material dan render. Rajah 10.

4.53 menunjukkan Material Browser yang disediakan dalam AutoCAD.1 Material Material digunakan dalam lukisan 3D pepejal bagi menukar sifat objek lukisan kepada bahan-bahan tertentu yang dipilih. Untuk mengeluarkan Material Browser: Klik panel render o toolbar Material Browser Rajah 10. .TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II W 261 Rajah 10. AutoCAD menyediakan Autodesk Material Library bagi pengguna memilih bahan asas yang dikehendaki.52: Advance render settings 10. Anda juga boleh memasukkan material dari luar ke material pallette untuk kegunaan sendiri.

2 Aplikasi Material dan Rendering Anda boleh mengikuti langkah-langkah pembinaan berikut untuk memahami konsep Material dan Rendering.53: Material browser 10. Langkah-langkah kerja yang dibentang ini adalah pada peringkat asas sahaja sebagai pengenalan kepada penggunaan material dan paparan rendering. Sebelum memulakan kerja.54. Anda boleh mencubanya sendiri bagi mendapatkan hasil yang lebih baik dan berkualiti.262 X TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II" " " Rajah 10. tukarkan paparan tetingkap anda kepada SW Isometric seperti dalam Rajah 10.4. .

Jadual 10.0000>: 10 Rujuk Rajah 10.TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II W 263 Rajah 10.57: Hasil lukisan Rajah 10.58.0000>: 40 Anda akan mendapat hasil seperti Rajah 10.58: Hasil lukisan .55: Hasil lukisan Command: _sphere s Specify center point or [3P/2P/Ttr]: Specify radius or [Diameter] <40. Rajah 10.56. Rajah 10.0000>: 50 Rujuk Rajah 10. Rajah 10.57 dan 10.0000>: 200 Specify width <300.6: Langkah-langkah Penggunaan Material dan Paparan Rendering Langkah-langkah Rajah Rujukan Command: _box b Specify first corner or [Center]: Specify other corner or [Cube/Length]: l Specify length <10.55.0000>: 300 Specify height or [2Point] <50.56: Hasil lukisan Command: _sphere s Specify center point or [3P/2P/Ttr]: klik pada tengah sfera Specify radius [Diameter] <50.54: SW Isometric Jadual 10.6 menunjukkan langkah-langkah penggunaan material dan paparan rendering.

60: Hasil lukisan Rajah 10... and regions to subtract from .62.62: Hasil lukisan . Rajah 10. Rajah 10.61: Hasil lukisan Command: _subtract s klik pada sfera Select objects: 1 found Select objects: Select solids. Rajah 10. surfaces. and regions to subtract ..0000>: 60 Rujuk Rajah 10.59: Hasil lukisan Command: _cylinder c Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]: klik pada tengah sfera Specify base radius or [Diameter] <40.61.264 X TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II" " " Command: _subtract Command: _subtract Select solids. klik pada 2 Select objects: 1 found Rujuk Rajah 10.60 dan 10. surfaces.0000>: 20 Specify height or [2Point/Axis endpoint] <5. klik pada silinder Select objects: 1 found Select objects: € Rujuk Rajah 10. and regions to subtract .59. klik pada 1 Select objects: 1 found Select objects: Select solids. surfaces.

63.65: Hasil lukisan . Command: _subtract Select solids.0000>: 30 Specify height or [2Point/Axis endpoint] <60.TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II W 265 Command: _cylinder c Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]: Specify base radius or [Diameter] <20. Rajah 10. surfaces.64. Select objects: 1 found Select objects: Select solids.65.0000>: 50 Rajah 10. Select objects: 1 found Select objects: € Rujuk Rajah 10.0000>: 20 Specify height or [2Point/Axis endpoint] <50. and regions to subtract . surfaces.64: Hasil lukisan Rujuk Rajah 10.63: Hasil lukisan Command: _cylinder c Specify center point of base or ] [3P/2P/Ttr/Elliptical]: letakkan pada tengah tapak bawah silinder Specify base radius or [Diameter] <30.. and s regions to subtract from . Rajah 10..0000>: 50 Rujuk Rajah 10.

67: Hasil lukisan Anda boleh melihat gambaran kasar bentuk dan kedudukan objek dengan menggunakan aplikasi visual style (Rajah 10.69.66: Toolbar view Rajah 10.67.69: Hasil lukisan . Rajah 10.266 X TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II" " " Dengan menggunakan toolbar view (Rajah 10. o Conceptual Hasilnya boleh dilihat dalam Rajah 10.68: Visual style Rajah 10.66) (front. Rajah 10. right) susun objek supaya kedudukannya tepat dan tidak bertindih seperti dalam Rajah 10. left.68).

dan White Oak.73).70: Pilih tiga bahan Padankan lukisan anda dengan material yang dipilih seperti dalam Rajah 10. Anda cuma perlu klik pada toolbar render dan secara automatik sistem AutoCAD akan menjalankan proses rendering (Rajah 10.TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II W 267 Keluarkan material browser dan pilih tiga bahan berikut seperti dalam Rajah 10.71. Rajah 10. visual style o Realistic Rajah 10.72: Hasil paparan visual style o realistic Rendering merupakan proses terakhir dalam kerja ini. Klik pada Render Rajah 10. Rajah 10.70: (a) (b) (c) Copper.73: Render .71: Aplikasi material Sebelum melakukan proses rendering. Stainless steel.72). anda boleh melihat hasil yang menunjukkan bahan yang anda gunakan dengan menggunakan visual style (Rajah 10.

maka anda boleh meneruskan kemahiran ke peringkat yang lebih tinggi seperti aplikasi camera. Semua fungsi tersebut banyak bergantung pada kemahiran anda dalam mengubah suai kedudukan dan bagaimana hasil terakhir yang ingin anda perolehi.268 X TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II" " " Apabila anda telah berjaya sampai ke tahap ini. lighting dan sun & location. .75 menunjukkan salah satu hasil lukisan yang menggunakan fungsi camera dan lighting.75: Sudut pandangan kamera SEMAK KENDIRI 10.74: Menentukan kedudukan kamera dan lampu Rajah 10. Rajah 10.74 dan 10. Rajah 10.3 Jelaskan aplikasi Material dan Rendering.

Perintah solview dan soldraw boleh digunakan untuk menghasikan lukisan ortografik dan isometri dalam lukisan 3D. 3D surface model 3D Wireframe model Boolean operation Camera Cone Cylinder Intersect Lighting Material Paksi X.TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II W 269 x x x Operasi Boolean ialah satu keadah untuk mengubahsuaikan atau pengeditan objek 3D. Y dan Z Rendering Solid draw (Soldraw) Solid view (Solview) Subtract Sun & Location Union Wedge . Penggunaan fungsi material dan rendering boleh menghasilkan paparan lukisan sebenar yang dapat menunjukkan setiap bahan yang kita guna.

M. CA: Wadsworth/Thomson Learning. Exceptional children: An introduction to special education. NJ: Merrill Prentice Hall. Belmont. Special education: Contemporary perspectives for school professionals. Hallahan.270 X TOPIK 10 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 3D II" " " Friend. & Kauffman (2003). (2003). W. Boston: Allyn and Bacon. Inc. Boston: Pearson Education. Upper Saddle River. . (2005). Special education in contemporary society: An introduction to exceptionality.. Heward. Exceptional children: Introduction to special education. (2003). R. D. Gargiulo.