Anda di halaman 1dari 20

SEBAB-SEBAB BERLAKU PENCEMARAN ALAM SEKITAR Isu-isu tentang pencemaran alam sekitar kerap berlaku di negara kita.

Terdapat beberapa jenis pencemaran alam sekitar yang sering berlaku di negara kita antaranya ialah pencemaran air sungai dan pencemaran udara. Isu pencemaran alam sekitar ini sememangnya tidak boleh dipandang ringan oleh setiap lapisan masyarakat masyarakat. Tahukan anda apakah punca pencemaran alam sekitar ini? Terdapat beberapa sebab terjadinya pencemaran alam sekitar di negara kita. SIKAP INDIVIDU YANG MENGAMBIL MUDAH TENTANG PENCEMARAN Sebab utama pencemaran alam sekitar berlaku adalah kerana sikap individu sendiri. Terdapat individu yang mengambil mudah tentang aspek kebersihan lalu membuang sampah ke dalam sungai. Individu yang membuang sampah ke dalam sungai akan menyebabkan sungai dipenuhi dengan sampah sarap lalu sungai menjadi kotor. Selain itu, perbuatan membuang puntung rokok ke dalam semak pula akan menyebabkan kebakaran yang boleh mencemarkan udara. SIKAP TIDAK BERTANGGUNGJAWAB MASYARAKAT Selain itu, sikap masyarakat juga boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku. Kebanyakan ahli masyarakat menganggap sungai sebagai tempat untuk membuang sampah dan tempat menyalurkan air yang kotor atau sisa kumbahan dari rumah mereka. Masyarakat juga tidak mahu membersihkan sungai yang dipenuhi rumput, timbunan lumpur atau timbunan sampah . Akhirnya, sungai akan menjadi semakin cetek dan kotor hingga boleh menyebabkan banjir kilat apabila hujan turun dengan lebat dan berterusan. SIKAP TIDAK BERTANGGUNGJAWAB SEGELINTIR PEKERJA SYARIKAT PERKAPALAN Sikap pekerja syarikat perkapalan juga boleh menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Terdapat segelintir pekerja syarikat perkapalan yang membuang minyak hitam ke dalam laut semasa kapal sedang belayar. Tujuan pekerja ini membuang minyak hitam ke dalam laut adalah untuk menjimatkan kos melupuskan minyak hitam. Akibatnya, air laut akan tercemar dan hidupan laut seperti ikan, sotong dan udang akan mati atau tercemar. SIKAP PEKERJA SEKTOR PERLADANGAN Di samping Itu, sikap pekerja di sektor pertanian juga boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Terdapat segelintir pekerja di sektor pertanian yang membuang sisa racun rumpai ke dalam sungai dan perbuatan ini boleh menyebabkan air sungai tercemar. Selain itu, terdapat juga pekerja di sektor pertanian yang membakar hutan bagi membersihkan tanah untuk bercucuk tanam. Hutan yang terbakar ini akan mengeluarkan asap yang tebal lalu berlakulah jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan manusia. SIKAP TIDAK BERTANGGUNGJAWAB SEGELINTIR PEGAWAI PENGUATKUASA ALAM SEKITAR Sikap negatif sesetengah pegawai penguatkuasa alam sekitar juga boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Terdapat segelintir pegawai penguatkuasa yang tidak menjalankan tugas mereka dengan baik dan amanah. Sebagal contoh, pihak yang mencemarkan alam sekitar tidak dikenakan tindakan yang sewajarnya. Oleh itu, mereka akan mengulangi perbuatan mereka ini hingga keadaan alam sekitar menjadi semakin teruk dan menyusahkan banyak pihak. Terdapat beberapa sebab yang membawa kepada berlakunya pencemaran alam sekitar. Oleh itu, semua pihak mesti berganding bahu untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar kerana pencemaran alam sekitar boleh membawa banyak masalah kepada masyarakat dan negara. CARA MENGATASI PENCEMARAN ALAM SEKITAR Adakah kita mahu tinggal di tempat yang tercemar? Sudah semestinya kita tidak mahu tinggal di tempat yang tercemar. Namun kita tetap juga akan melakukan pencemaran alam sekitar. Perbuatan pencemaran alam sekitar ini perlu dibendung dengan segera oleh semua masyarakat. Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk mengatasi pencemaran alam sekitar. Ibu bapa perlu memainkan peranan dalam mengatasi pencemaran alam sekitar. Hal ini kerana ibu bapa mempunyai masa yang panjang bersama anak-anak. Ibu bapa boleh menasihati anak-anak agar tidak membuang sampah ke dalam longkang, laut atau

sungai. Selaln itu, lbu bapa perlu menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak dalam menjaga alam sekitar. Pihak sekolah juga boleh memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Contohnya, pihak sekolah boleh 'menasihati pelajar supaya menjaga alarn sekitar pada setiap masa. Pihak sekolah juga boleh menganjurkan program gotong-royong untuk mencantikkan persekitaran sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga boleh menganjurkan Kempen Sayangi Alam Sekitar agar para pelajar sayangkan alam sekitar dan tidak melakukan perbuatan yang boleh mencemarkan alam sekitar. Syarikat televisyen dan surat khabar juga boleh memainkan peranan. Sesungguhnya, peranan stesen televisyen dan surat khabar dalam mempengaruhl minda masyarakat memang tidak dapat disangkal. Oleh itu, stesen televisyen perlu menyiarkan gambar pihak-pihak yang telah mencemarkan alam sekitar agar menjadi pengajaran kepada orang ramai. Surat khabar juga boleh menyiarkan rencana bagi mengatasl masalah pencemaran alam sekitar. Pemimpin masyarakat juga boleh membantu dalam menangani masalah pencemaran alam sekitar. Pemimpin masyarakat mesti mengingatkan ahli masyarakat agar sentiasa menjaga alam sekitar dalam kehidupan seharian. Selain itu, pemimpin masyarakat perlu melawat persekitaran tempat tinggal masyarakat setempat dan berusaha mengatasi pencemaran alam sekitar yang ada. Pemimpin masyarakat juga boleh membuat program gotong-royong untuk membersihkan tempat tinggal penduduk di kawasan jagaan mereka bagi mengatasi pencemaran alam sekitar. Pihak kerajaan juga boleh memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Hal ini kerana pihak kerajaan mempunyai peruntukan wang bagi melaksanakan program-program mengatasi pencemaran alam sekitar. Pihak kerajaan juga boleh mendakwa pihak yang mencemarkan alam sekitar di mahkamah agar menjadi pengajaran kepada orang lain. Di samping Itu, pihak kerajaan juga boleh mengadakan Kempen Menjaga Alam Sekitar di peringkat kebangsaan bagi memberi kesedaran dan peringatan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga alam sekitar. Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Masalah pencemaran alam sekitar mesti diatasi dengan segera kerana masalah ini mendatangkan pelbagai implikasi kepada masyarakat dan negara. Semua pihak mesti bekerjasama dalam mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Dengan kerjasama semua plhak pasti pencemaran alam sekitar dapat diatasi dengan baik.

Kebelakangan ini pencemaran alam sekitar semakin berleluasa di bumi kita ini,Merangkumi pencemaran tanah,air,udara dan bunyi.Jika dilihat di media massa dan media cetak,hangat membincangkan mengenai masalah alam sekitar. Pencemaran alam ini harus ditangani segera,supaya masalah ini dapat dibendung.Masalah pencemaran ini dapat ditangani sekiranya kita dapat mengenal pasti punca-punca pencemaran alam sekitar dan seterusnya mengambil langkah-langkah pembetulan. JENIS-JENIS PENCEMARAN DAN PUNCA-PUNCA PENCEMARAN 1. PENCEMARAN TANAH a) Pembuangan bahan-bahan buangan daripada kilang b) Pembungan sampah merata-rata oleh segelintir individu/ masyarakat c) Pembalakan yang tidak dikawal d) Pengunaan racun berlebih-lebihan 2. PENCEMARAN AIR a) Kumuhan daripada kilang b) Aktiviti penerokaan c) Pembuangan bahan-bahan pencemar oleh sesetengah individu/masyarakat d) Tumpahan minyak 3. PENCEMARAN UDARA a) Pelepasan gas karbon dioksida b) Pembangunan tidak dirancang 4. PENCEMARAN BUNYI a) Bunyi daripada kenderaan b) Bunyi daripada kilang

c) Bunyi daripada kuari 1. PENCEMARAN TANAH perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran pertukaran warna,kesuburan dan hakisan kepada tanah,diklasifikasikan sebagai pencemaran tanah.Bahan pencemar yang terdiri daripada pencemar organik,kimia atau fizik. Antara punca-punca berlakunya pencemaran tanah ialah: a) Pembuangan bahan-bahan buangan daripada kilang. sikap tidak bertanggungjawab pihak tertentu seperti kilang-kilang yang membuang bahan-bahan pencemar daripada aktiviti-aktiviti yang di jalankan.Antara bahan buangan seperti minyak,sisa toksik dan sisa-sisa kilang,tanpa melupuskannya secara sistematik,menyebabkan berlakunya pencemaran tanah kerana bahan-bahan tersebut menrosakkan kesuburan tanah ekoran sistem tanah yang tidak elok. b) Pembuangan sampah merata-rata oleh segelintir individu/masyarakat Sifat segelintir masyarakat yang tidak bertangungjawab dan tidak mempunyai kesedaran untuk menjaga alam sekitar.Mereka membuang sampah merata-rata tanpa membuangnya ke tempat yang sepatutnya.Kesannye sampah tidak terlupus secara tidak sistematik seterusnya akan mengakibat pecemaran tanah,kerana bahan yang tidak terlupus akan mengangu sistem tanah. c) pembalakan yang tidak terkawal pembalakan yang tidak terkawal juga menyumbang kepada pencemaran tanah.Aktiviti ini akan mengubah struktur tanah dan mengubah rupa bentuk muka muka bumi,sekiranya aktiviti ini tidak dikawal pencemaran kepada tanah akan berlaku di dalam skala yang besar.Sebagai contoh pembalakan haram,penorakaan tanah untuk aktiviti pertanian,pembinaan tempatan dan sebagainya. d) Pengunaan racun secara berlebih-lebihan pengunaan racun secara berlebihan-lebihan akan menyebabkan pencemaran kepada tanah selalunya berlaku di dalam aktiviti pertaniaan.Bahan kimia yang terdapat didalam racun akan merosakkan sistem tanah,seterusnya merosakkan kesuburan tanah.

2. PENCEMARAN AIR pencemaran air bermaksud perubahan yang berlaku dari segi kandungan,keadaan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan terhadap manusia apabila digunakan.pencemaran ini berlaku sama ada dari segi biologi,kimia dan fizik.Bahan pencemaran boleh berlaku di mana-mana sahaja tempat berair.Oleh itu,pencemaran air merupakan pencemaran yang begitu meluas kerana didapati di seluruh dunia. a) kumuhan daripada kilang. Pembuangan ini dianggap mudah kerana tidak memerlukan kos pelupasan.Sisa bahan buangan kilang seperti sisatosid yang dibuang yang ke dalam sungai oleh pihak tidak bertanggungjawab dan seterusnya mencemari sungai,sekiranya air sungai yang tercemar ini mengalir ke laut,pencemaran ini akan merebak ke laut. b) aktiviti pernerokaan selain daripada kumuhan daripada kilang,aktiviti penorakaan juga menyumbang kepada pencemaran air.Contoh aktiviti penorakaan untuk pertaniaan,pembalakan tidak terkawal dan sebagainya.Aktiviti penorakaan akan menyebabkan hakisan kepada tanah dan seterusnya tanah runtuh akan masuk ke dalam sungai dan menjadi mendakan.Mendakan ini boleh mencetekkan lagi paras air sungai dan seterusnya banjir lumpur akan berlaku,seterusnya air sungai akan tercemar kerana bercampur dengan keladak dan menjadi lumpuh. c) Pembuangan bahan-bahan pencemar oleh segilintir individu/masyarakat sikap sesetengah individu yang mengambil mudah terhadap menjaga alam sekitar,seperti di penempatan yang hampir dengan sungai atau laut.Mereka membuang bahan-bahan buangan seperti sampah,minyak dan najis ke dalam sungai,Seterusnya pengaliran sungai di sekat oleh bahan sukar lupus,air menjadi kotor dan hidupan di dalamnya mati. d) Tumpahan minyak tumpahan minyak yang selalunya berlaku daripada kebocoron pelantar minyak,kapal karam dan sebagainya.Sifat minyak yang tidak sebati dengan air akan berada di permukaan air dan merebak,seterusnya air menjadi kotor kerana di selaputi minyak. 3. PENCEMARAN UDARA pencemaran udara berlaku apabila terdapat benda asing dalam kepekatan yang membahayakan.Benda asing tersebut di dalam bentuk abuk,kabus,asap,wap dan gas ataupun apa-apa campuran bahan-bahan ini. a) Pelepasan gas karbon dioksida pembuangan gas karbon dioksida daripada kenderaan bermotor,kerja-kerja pembinaan,stesen jana kuasa,kilangkilang dan pembakaran terbuka.Pencemaran udara seperti daripada kesan asap kilang yang banyak menyebabkan kabus tebal menyelubungi ruang atmosfera memberi kesan kepada udara yang bersih menjadi kotor. b) Pembangunan tidak dirancang pembangunan yang tidak dirancang akan memberi kesan kepada ruang udara dan memberi kesan buruk kepada kualiti alam sekitar.Seperti pembinaan bangunan-bangunan yang melibatkan jentera-jentera berat,bahan-bahan binaan serta debu-debu kering.Secara tidak langsung jentera yang digunakan akan mengeluarkan asap yang banyak,selain itu bahan-bahan-bahan binaan seperti simen,pasir dan sebagainya yang ringan akan naik ke ruang udara,maka pencemaran udara akan berlaku sekiranya aktiviti pembangunan dikawal. 4. PENCEMARAN BUNYI Pencemaran bunyi ialah bunyi bising yang keterlaluan yang biasanya melebihi 80 dB(A).Pencemaran ini mengikut situasi dan keinginan masing-masing.Pencemaran ini boleh dibahagikan kepada empat bahagian,iaitu kebisingan selang-seliisi,kebisingan selenjar a) Bunyi daripada kenderaan bunyi kenderaan yang bising adalah salah satu punca kepada pencemaran bunyi melibatkan kederaan darat,air dan udara.Selalunya pencemaran ini berlaku di bandar-bandar apabila kesesaskan lalu lintas dan kepadatan kederaan di jalan raya selain itu pencemaran bunyi berlaku kawasan sekitar lapangan terbang,pelabuhan,terminal feri dan sebagainya ekoran bunyi bising daripada kederaan tersebut. b) Bunyi daripada kilang pengunaan mesin-mesin dan jentera daripada kilang-kilang,adalah menyumbang kepada pencemaran bunyi.Sebagai contoh kilang besi melalui proses mencetak atau membentuk besi mengunakan mesin-mesin yang bising. c) bunyi daripada kuari bunyi daripada aktviti kuari adalah ejen utama kepada pencemaran bunyi.Aktiviti tersebut seperti memecah batu,mengerudi,pemungahan batu ke lori dan sebagainya,selain itu penggunaan mesin dan jentera yang bising juga menyumbang kepada pencemaran bunyi seperti mesin gerudi,jentera berat contoh lori dan sebagainya. KESIMPULAN Masalah pencemaran alam sekitar adalah daripada kita sendiri .Kita haruslah mempunyai kesedaran untuk menjaga alam sekitar.Melalui mengenali punca-punca pencemaran kita dapat mengambil langkah-langkah pembetulan dan mengelak daripada terlibat dalam golongan yang merosakkan alam sekitar.Oleh itu jagalah alam sekitar untuk generasi akan datang. KITA BUKAN MEWARISKAN ALAM SEKITAR KEPADA ANAK CUCU KITA SEBALIKNYA KITA MEMINJAM DARIPADA MEREKA SEBAB SEBAB DAN PUNCA PENCEMARAN Pembuangan Sisa Termasuk sisa cecair dan pepejal

Sisa Cecair Tangki septik dan cesspools menyebabkan pencemaran secara terus sisa yang terturas di tanah yang menyebabkan kenaikan BOD, COD, nitrat, kimia organik dan kemungkinan virus dan bakteria dalam air bawah tanah. Pengklorinan dan penggunaan bahan kimia untuk pembersihan sistem septik boleh menjadi pencemar tambahan. Penyebab utama pencemaran sisa cecair bagi air bawah tanah adalah akibat aplikasi tanah sisa buangan dan bahan buangan. Di kawasan urbanisasi, garam dan bahan tambahan telah bertambah dalam kuantiti yang besar pada masa musim sejuk dan mencemarkan air bawah tanah melalui larian air yang akan meresap masuk ke dalam tanah.Bahan-bahan ini termasuk dalam ais salji yang mencair, ia boleh meresap masuk dengan air ke dalam tanah dan menyebabkan pencemaran air bawah tanah di akuifer cetek. Sisa Pepejal Tanah buangan perbandaran dan sisa pepejal industri adalah antara punca pencemaran air bawah tanah.Sisa yang ditanam ditapis air hujan dan air permukaan yang berhampiran dengan tempat pembuangan sisa. Leachate yang terhasil mengkandungi peringkat tinggi BOD,COD, nitrat, klorida dan unsur surih yang boleh menurunkan kualiti air bawah tanah. Selain itu,pereputan biokimia bahan organik dalam sisa menghasilkan gas metana, CO 2, NH4 dan H2S yang boleh berpindah melalui zon kering ke tanah berhampiran dan menyebabkan bahaya seperti letupan metana. Timbunan barang dan sisa susulanmerupakan pencemaran air bawah tanah.Pemendakan jatuhan ke atas timbunan ini menyebabkan penghasilan leachate dan diserap oleh tanah. Leachate boleh mengkandungi logam berat, garam-garam dan bahan pencemar organic dan inorganic dalam air bawah tanah. Penyimpanan dan Pengangkutan Bahan Komersial Punca pencemaran adalah daripada kebocoran tangki simpanan dan limpahan gasoline yang mengandungi xilen,toluene dan benzene dengan darjah perlarutan yang tinggi dan likat dalam air bawah tanah serta berbahaya kepada manusia. Tangki logam yang berkarat menyebabkan kegagalan pada struktur dan kebocoran berlaku. Limpahan daripada bahan kimia akan mengalir ke bawah dan mencemar air bawah tanah. Aktiviti Perlombongan Buangan dari perlombongan permukaan dan bawah tanah yang aktif antara faktor lain bagi pencemaran air bawah tanah.Serapan air melalui lombong bawah tanah , menghakis logam toksik dari bijih dan bahan mentah yang terdedah.Pengoksidaan dan perturasan bagi lombong arang batu menghasilkan sebatian tinggi Fe dan S serta pH yang rendah dalam air bawah tanah. Aktiviti Pertanian Baja Merupakan antara faktor utama bagi pencemaran air bawah tanah. Baja organik dan inorganik digunakan pada tanah pertanian untuk menyediakan nutrien seperti N,P dan K yang membajai tanah dan pertumbuhan tumbuhan.Sebahagian nutrien akan meresap melalui tanah dan sampai ke paras air bawah tanah.Baja P dan K mudah diserap oleh tanah dan sering dikaitkan dengan masalah pencemaran.Walaubagaimanapun sebahagian N2 yang diserap oleh tanah atau yang digunakan oleh tumbuhan,ada yang larut dalam air membentuk nitrat melalui proses nitrifikasi. Nitrat larut dalam air bawah tanah dan berpotensi berbahaya kepada manusia jika diserap lebih daripada kadar biasa. Racun serangga Racun serangga, racun tumbuhan dan racun kulat yang diguna untuk menghapuskan haiwan perosak ,tanaman dan kulat yang tidak dikehendaki boleh mencemarkan.Apabila diguna pada tanah dan dibuang di tempat pembuang sampah sarap, bahan kimia ini tergredasi dalam alam sekitar melalui pelbagai mekanisme. Walaubagaimana pun,sebatian utama dan sebatian lain kekal lama akan memberi impak terhadap tanah dan air bawah tanah. Intrusi Air Masin Air masin bercampur dengan air tulen,ini berlaku apabila hidrodinamik antara air segar dan air masin terganggu contohnya seperti air bawah yang tulen dipam berlebihan di akuifer pantai.Ia juga boleh berlaku apabila sempadan

semulajadi yang memisahkan air segar dan air masin musnah akibat daripada pembinaan terowong bawah laut yang memudahkan air laut masuk ke akuifer air segar. Pembangunan tanpa batasan merupakan perubahan kian pesat yang berlaku di negara kita pada alaf globalisasi ini. Namun, kemajuan dalam sektor perindustrian telah dikecapi hari ini sedikit tercalar impak daripada sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat yang bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing tidak mengendahkan kebersihan alam sekitar.Adakah kita ingin membiarkan alam sekitar terjejas semata-mata supaya dapat mengejar kemajuan? Apakah peranan kita sebagai masyarakat untuk menangani masalah ini? Hal ini demikian kerana alam sekitar yang bersih penting dalam kehidupan kita.Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita seharusnya mensyukuri nikmat pemberian Tuhan. Oleh itu,langkah-langkah yang proaktif perlu diambil untuk memelihara anugerah ciptaan-Nya.

Salah satu langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah pencemaran alam sekitar ialah mengurangkan penggunaan bahan kimia. Hal ini demikian kerana bahan kimia akan mendatangkan pencemaran kepada alam sekitarselain akan mendatangkan impak dalam jangka masa yang panjang kepada alam sekitar. Apa yang dimaksudkan ialah penggunaan racun serangga dan pendingin hawa merupakan salah satu kesan yang paling ketara dan serius. Akibat daripada penggunaan racun serangga dan pendingin hawa,berlakunya penipisan lapisan ozon dan air bawah tanah oleh kluoroflurokarbon (CFC) yang amat berbahaya kepada masyarakat di jagat raya. Kesannya, masyarakat mudah dihidapi penyakit-penyakit yang berbahaya seperti katarak mata, barah kulit dan sebagainya.Hal ini turut memberi impak kepada ekonomi negara kerana terpaksa mengeluarkan dana yang amat besar bagi menampung kos perbelanjaan hospital. Oleh itu, penggunaan bahan kimia ini perlu dikawal oleh kerajaan dan pihak swasta supaya kita dapat menjaga alam sekitar yang dianugerahi oleh Tuhan. Tegasnya,langkah menangani masalah pencemaran alam sekitar adalah dengan mengurangkan penggunaan bahan kimia.

Selain itu, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang berkaitan aspek penjagaan kebersihan persekitaran. Hal ini amat signifikan sebagai langkah menjaga alam sekitar kita. Jika kita lihat pada hari ini, berapakah kilang yang telah dibina oleh kerajaan yang mematuhi piawaian kebersihan yang telah ditetapkan?Hanya segelintir sahaja kilang yang mematuhi piawaian kebersihan. Dalam kebanyakan kes, pelepasan asap kilang dan pembuangan sisa toksik ke dalam sungai mahupun ke dalam laut secara terbuka terus berlaku tanpa kawalan. Sikap pengilang ini bagai enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing kerana menyebabkan berlakunya pencemaran air.Hal ini turut menyebabkan kepupusan hidupan akuatik kerana sisa toksik daripada kilang-kilang mengurangkan peratusan oksigen di dalam air. Implikasi daripada tindakan ini, undang-undang harus diperketat lagi oleh pihak berkuasa supaya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar.Jika hal ini tidak dibendung,masyarakatakan mengalami masalah kekurangan air bersih dan sumber protein.Bukan itu sahaja,majoriti masyarakat akan mendapat penyakit yang dikenali sebagai kwashiorkor akibat kekurangan protein.

Bukan itu sahaja, program kitar semula yang diuar-uarkan oleh kerajaan perlu diambil perhatian kerana mampu mempertingkat kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita seharusnya membuka mata akan sahutan kerajaan. Bahan-bahan buangan boleh diproses semula untuk digunakan sekali lagi dan kita boleh mengklasifikasikan bahan-bahan yang tidak diperlukan ke dalam tong-tong kitar semula

yang telah disediakan. Sebagai contoh, bahan buangan boleh diproses menjadi baja nutrien bagi menghindarkan pembaziran dan surat khabar boleh juga dijadikan tisu.Keadaan ini dikatakan sambil menyelam minum air. Melalui cara ini,sumber-sumber alam seperti pokok yang digunakan bagi mendapatkan bahan mentah untuk memenuhi keperluan asas manusia dapat dikurangkan. Selain itu,negara juga dapat menjimatkan kos bagi mendapatkan keperluan-keperluan manusia sekaligus dapat memelihara kebersihan alam sekitar.Tegasnya, program kitar semula ialah salah satu cara untuk mengatasi pencemaran alam sekitar.

Di samping itu, kebersihan alam sekitar boleh dijaga melalui kempen kesedaran sivik yang berterusan supaya rakyat dandapat menjaga alam sekitar sejak kecil kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Melalui kempen kesedaran ini, masyarakat diseru untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Dengan ini, sedikit sebanyak langkah ini dapat menyedarkan manusia yang lalai tentang kebersihan alam sekitar. Jadi, kempen kesedaran ini akan dapat mencapai matlamatnya sekiranya semua rakyat sedar akan kepentingan alam sekitar seterusnya dapat membendung dan memastikan bahawa kualiti kebersihan alam sekitar senantiasa bersih dan dijaga. Sekiranya masyarakat tidak mengendahkan sahutan kerajaan dan bersikap mementingkan diri sendiri, pastinya negara kita akan tercemar. Tegasnya, kempen kesedaran sivik juga penting dalam usaha untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar.

Konklusinya, banyak langkah yang boleh dipraktikkan bagi mengatasi masalah pencemaran alam sekitar.Oleh itu, sikap bagai aur dengan tebing antara rakyat Malaysia dengan kerajaan amat diperlukan dan tentunya akan lebih bermakna agar hasilnya kelak akan memuaskan hati semua orang. Hal ini amat dititikberatkan kerana kebersihan juga merupakan separuh daripada iman. Kebersihan alam sekitar juga amat penting bagi menarik pelancongpelancong dari seantero dunia dan seterusnya mendorong negara kita ke arah mencapai Wawasan 2020. Bahkan, kita patut menyahut seruan Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak supaya mengembleng tenaga menjaga kebersihan dan keamanan negara Malaysia sinonim dengan slogan negara Negara Bersih, Rakyat Sihat. PENCEMARAN UDARA Pendahuluan Semula jadinya, bumi semenangnya menerima segala bebanan pencemaran udara yang telah dicemarkan oleh sikap manusia yang tanpa memikirkan keburukan tentang pencemaran. Selain itu juga, bumi juga boleh tercemar dari kejadian alam semula jadi seperti letupan gunung berapi, pembakaran hutan yang berpunca dari panahan petir dan sebagainya. Pada hakikatnya, bumi sebenarnya mempunyai cara semula jadi untuk menandatangani segala percemaran namun tidak dapat dibendung lagi.

Ini kerana sikap manusia yang angkuh dan taksub untuk mengejar keuntungan dan juga hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan kesan yang akan berlaku apabila mengabaikan tannggungjawab menjaga alam sekitar. Manusia menjalankan aktiviti perindustrian yang menjadi elemen yang paling dalam

menyumbang pencemaran udara. Pelbagai punca yang boleh memyebabkan wujudnya isu pencemaran udara. Sebenarnya, pencemaran udara terhasilnya dari bahan yang berkaitan dengan bahan biologi, zarah jirim atau bahan kimia. Pencemaran boleh dikelaskan kepada dua bahagian. Ia boleh dikenali sebagai pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran udara pada kebiasaanya melibatkan perkara yang berkaitan dengan sumber gas atau bahan-bahan kimia yang telah dilepaskan ke ruang uadara dengan sewenang-wenangya tanpa memikirkan kesan disebaliknya. i) Pencemaran primer Pencemaran Primer adalah satu pencemaran yang telah dihasilkan melalui sulfur monoksida dan karbon monoksida daripada satu tindakan pembakaran yang tidak lengkap. Justeru itu, ini menyebabkan segala zarahzarah yang halus terampai-ampai di udara dan sekaligus telah menyebabkan pencemaran udara berlaku. Pada kebiasaanya, punca pencemaran primer ini berlaku daripada tindakan yang melibatkan ekzos kenderaan seperti motosikal, kereta, van, bas dan lori. ii) Pencemaran skunder Pencemaran sekunder adalah satu pencemaran yang dihasilkan melalui tindak balas dari sulfur dioksida yang bercantum dengan wap-wap air yang berada diudara. Pencemaran sekunder ini selalunya terjadi apabila sulfur dioksida yang bergabung dan membentuk gas-gas yang tidak diperlukan oleh benda hidup. Sulfur dioksida ia memerlukan karbon monoksida dan juga sulfur monoksida kedua-dua bahan ini juga terdapat dari pencemaran primer. Sebagai contoh apabila sulfur monoksida, sulfur dioksida dan wap air bergabung ini akan menwujudkan satu lagi unsur yang lain iaitu unsure asid sulfurik. Anda sedia maklum bahawasannya asid akan memberi kesan yang negatif terhadap kehidupan manusia. Punca-Punca Penyumbang Terhadap Pencemaran Udara.

Sudah menjadi kebiasaanya pada setiap masalah yang berlaku pastinya ada punca atau penyumbang yang telah menimbulkan sesuatu masalah tersebut. Sudah pastinya isu pencemaran udara ini tidak terlepas juga daripada membincangkan punca-puncanya, dari mana ia berlaku, salah siapa, siapa yang bertanggungjawab dalam kemelut pencemaran ini. Jadi disini saya akan berkongsi bersama-sama anda dari mana datangnya punca-punca sehingga berlaku pencemaran udara. Punca-punca pencemaran udara, antaranya: 1Aktiviti Perindustrian Dan Pembangunan Tidak dapat dinafikan bahawasanya Malaysia adalah salah sebuah yang pesat tetapi jangan pula kita lupa apabila peningkatan aktiviti perindustrian dan pembangunan mampu juga menjadi penyumbang utama dalam kemelut pencemaran udara. Sering kita tahu bahawa ekonomi Malaysia bergantung kepada peri ndustrian pembuatan seperti bahan elektronik, getah dan juga sumber-

sumber yang melibatkan bahan kimia dan secara tidak langsung ia akan menambahkan lagi pencemaran. 2Kenderaan bermotor

Dari zaman ke zaman kita semua tidak lari daripada menbincangkan isu arus pemodenan dunia yang melibatkan pengangkutan. Pada dunia yang semakin moden ini, hampir setiap masyarakat menggunakan pengangkutan pada setiap hari untuk melakukan aktiviti harian. Tapi kita perlu ingat bahawa asap yang terhasil daripada kenderaan juga menjadi punca dan penyumbang utama dalam pencemaran udara. Hampir kesemua kenderaan yang bermotor akan menggunakan tenaga yang banyak dan majoritinya akan dihasilkan dengan membakar bahan api fosil, sekaligus mampu menghasilkan bunyi bising dan asap yang akan kesan negatif pada masyarakat setempat.

2-

Penjanaan Kuasa Malaysia antara negara yang sedang meningkat naik dalam mengejar arus permodenan pada masa ini. Justeru itu, industri penjanaan kuasa akan berkembang dengan pesat dan akan dipertingkat lagi bagi merealisasikan impian Malaysia menjadi negara yang maju. Disini anda perlu tahu pada kebiasaannya penjanaan kuasa akan melibatkan penjanaan kuasa eletrik. Penjanaan kuasa elaktrik mempunyai hubungan yang amat rapat dengan penghasilan daripada membakar api fosil seperti arang batu, minyak dan juga gas asli.

4- Alam sekitar Penggunaan tenaga seperti penggunaan mesin atau perkakas elektrik seperti peti sejuk atau penghawa dingin mampu membebaskan cecair klorofluorokarbon (CFC) ke udara. Klorofluorokarbon(CFC) adalah sejenis bahan atau tenaga yang mampu menyebabkan lapisan ozon di ruang armosfera semakin nipis. Kesannya apabila lapisan ozon nipis ini akan menyebabkan sinaran U-V daripada matahari membuat manusia mengalami penyakit kulit seperti kanser kulit. Peralatan aktiviti harian yang lain seperti ubat nyamuk atau penyembur serangga juga mampu menipiskan lapisan ozon ini kerana ia menpunyai bahan seperti aerosol. Sebagai manusia kita juga perlu memikirkan keadaan sekeliling dan menjaganya dengan baik agar ia mampu menjamin sesebuah masyarakat dapat mengecapi kehidupan yang lebih selamat dan bersih.

5- Pembakaran Terbuka

Tidak dinafikan pembakaran terbuka juga mampu menjadi penyumbang kepada pencemaran udara yang semakin kritikal pada akhir-akhirnya. Sebagai contoh ada ada pihak membakar hutan untuk dijadikan projek penanam semula. Ini sebagai zahirnya adalah baik pada pandangan mata kasar manusia. Tetepi hakikat disebaliknya ini adalah satu aktiviti yang mampu menjadi punca pada pencemaran udara dengan membakar hutan.

Kesan-Kesan Pencemaran Udara

Manusia Kesan yang akan manusia hadapi paling penting sekali adalah melibatkan penafasan manusia. Bahanbahan yang telah mencemarkan udara juga mampu menyebabkan inflamasi fungsi paru-paru dan keupayaan bergerak seperti asap, habuk, kabus dan wap-wap mampu menghalang penglihatan mata dan sekaligus menyumbang dalam peningkatan statistik kemalangan Tumbuhan Tumbuhan juga tidak akan terlepas menerima nasib yang sama dengan manusia. Kesannya tumbuhan akan mengalami kerosakan seperti neorosis(keguguran daun), klorosis(pertukaran warna) dan pertumbuhan yang terbantut akan terhasil dan menyebabkan krisis kekurangan sumber makanan yang berasaskan tanaman jagung, barli atau padi sekaligus mengganggu sumber pendapatan ekonomi pada sesebuah negara. Haiwan Selain manusia dan tumbuhan, haiwan juga tidak terlepas daripada kesan pencemaran udara. Habitat haiwan yang semulajadi akan terancam atau pupus disebabkan pencemaran udara. Ini kerana udara yang memasuki sistem penafasan haiwan akan menyebabkan penyakit. Haiwan juga akan mati disebabkan memakan sumber tumbuhan yang telah tercemar yang berpunca daripada pencemran udara.

Bahan

Kesan pada bahan pula akan berlakunya kerosakan daripada kesan pencemaran udara seperti habuk atau debu-debu yang berterbangan melekat pada pakaian, dinding bangunan, kenderaan dan sebagainya. Gejala ini terhasil daripada zarah-zarah halus yang kotor dan juga membahayakan masyarakat. Ini juga mampu menjadi punca hakisan logam yang melibatkan pencemaran udara yag terdiri daripada bahan jenis dioksida yang berada di udara.

Lapisan Ozon

Tidak dinafikan lagi pencemaran udara akan menyebabkan pemanasan global dan sekaligus akan mengubah suhu iklim dunia. Ini akan menyebabkan lapisan ozon akan semakin menipis ia mampu memberi ruang pada matahari melepaskan sinaran U-V secara terus di permukaan bumi. Sinaran U-V mampu memyebabkan manusia mengalami penyakit kulit seperti kanser kulit. Pancaran matahari juga mampu menyebabkan ketulan ais di kutub bumi akan mencair sekaligus mampu menaikkan paras air laut dan ekosistem yang tidak seimbang akan berlaku.

PENCEMARAN AIR Pengenalan Pencemaran air ialah pencemaran yang berlaku di sungai, tasik, laut. Lokasi berair sering disalah anggap

sebagai tempat pembuangan sampah terutama daripada aktiviti manusia. Apa-apa perubahan langsung atau tidak lansung kepada sifat-sifat fizikal, haba, kimia, biologi atau radioaktif mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan bahan buangan hingga menjejaskan apa-apa kegunaan berfaedah, menyebabkan suatu keadaan yang berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam atau kepada binatang, burung, hidupan akuatik atau tumbuhan. Air merupakan pelarut yang baik,dan kita amat memerlukan air yang bersih akan tetapi selalu mengandung berbagai zat terlarut mahu pun zat tidak terlarut serta mengandung mikroorganisma. Apabila kandungan berbagai zat mahu pun mikroorganisma yang terdapat di dalam air melebihi batas yang diperbolehkan, kualiti air akan terganggu, sehingga tidak boleh digunakan untuk berbagai keperluan baik untuk air minum, mandi, mencuci atau keperluan lainya. Punca-punca pencemaran air Setelah dikaji dan diteliti, terdapat banyak punca yang menyumbang kepada pencemaran air ini berlaku. Antaranya ialah:

1.

Sisa bahan buangan kilang seperti sisatosid yang dibuang ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pembuangan ini dianggap mudah kerana tidak memerlukan kos pelupusan.

2.

Pembuangan bahan-bahan buangan seperti sampah, minyak dan najis oleh sesetengah pihak individu juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran air.

3.

Penerokaan juga membantu menyumbang ke arah pencemaran air. Ini adalah kerana, penerokaan yang dijalankan sudah pasti menyebabkan hakisan tanah berlaku dan seterusnya tanah runtuh akan masuk ke dalam sungai danmenjadi mendakan. Mendakan ini boleh mencetekkan lagi paras air sungai dan se terusnya banjir akan berlaku.

4. 5. 6.

Sungai yang tercemar akan mengalir ke laut,dan membawa pencemaran bersama-samanya. Sesetengah bandar dan bandar raya di tepi pantai mengepam kumbahan terus ke dalam laut. Minyak yang tumpah daripada tangki minyak dan pelantar minyak merebak di lautan lalu membunuh burung laut,kerang-kerang dan hidupan liar yang lain.

7.

Pencemaran yang berpunca daripada pembuangan sisa kilang.Industri memproses serbuk pencuci pakaian memberikan kesan terhadap sistem air di laut.Bahan kimia, asid dan bahan organik seperti nutrien, bahan radioaktif dan gas semakin berleluasa mencemari laut.

Sesetengah bandar dan kampung mengepam pelbagai bahan buangan yang tidak dirawat,manakala kilang kadang kala membuang bahan beracun ke dalam sungai. Ini boleh membunuh ikan dan tumbuhan seperti haiwan air yang lain. Baja dan racun perosak kimia yang digunakan oleh petani juga dibawa oleh air hujan ke dalam sungai dan anak sungai. Bahan-bahan ini boleh membunuh berbagai-bagai jenis hidupan air.

Sikap tidak bertanggungjawab dan mementingkan keuntungan semata-mata telah membutakan hati dan perasaan manusia terhadap alam sekitar. Pengusaha kilang umpamanya, berusaha menjimatkan kos dengan mengambil jalan mudah, membuang sisa kilang ke dalam sungai walaupun menyedari kesannya terhadap persekitaran.

Selain itu, kekurangan pengetahuan menyebabkan pemilik industri tidak mengambil berat serta cuba mengelak piawaian keselamatan yang ditetapkan sama ada berhubung keselamatan manusia atau kestabilan alam sekitar. Pembangunan tidak boleh dipersalahkan sebagai punca kemusnahan alam sekitar. Pembangunan adalah rekaan manusia. Masalah ini harus dipandang serius kerana sungai merupakan sumber air yang paling utama. Kepesatan pembangunan industri, perumahan dan pembukaan tanah baru menyebabkan banyak sungai yang hilang keupayaan untuk memainkan peranan semula jadinya. Sekiranya fenomena ini berterusan, tidak mustahil rangkaian sungai di seluruh negara turut tercemar . Seperti yang berlaku pada pencemaran udara, pencemaran air pula melibatkan pembuangan bahan-bahan toksid dan beracun ke dalam sistem pengairan. Biasanya pembuangan bahan-bahan kimia oleh pihak kilang seperti kilang getah dan kelapa sawit dan sebagainya pula mengakibatkan pencemaran air. Air yang tercemar ini mengganggu hidupan akuatik seperti ikan, kerang,udangdan lain-lain mati apabila memakan bahan beracun dari kilang ini. Jika ikan-ikan ini ditangkap dan dimakan oleh manusia, tentulah ia membawa kesan yang buruk kepada kita juga. Jenis Pencemaran dan bahan Jenis pencemaran dan bahan yang mengakibatkan kesan terhadap kesihatan adalah seperti di bawah :Racun Cuka Ikan Plastik Bahan:Racun yang getah dituba

Cuka getah Tuba Plastik Bahan organik

Jenis-jenis penyakit yang akan dihadapi ialah :-

Penyakit ginjal Gangguan sistem saraf Kanser, hepatitis dan kerosakan sel darah merah Gangguan pembuangan air Terganggunya sistem pencernaan dan metabolisme Kanser Penyakit kulit ( panau, kurap, gatal, bisul )

Keracunan Gangguan sistem saraf Ginjal dan sistem metabolisme mengatasi

Langkah-langkah

Dalam usaha mengekalkan tahap pencemaran supaya tidak menjadi lebih teruk, maka langkah-langkah yang wajar perlu diambil supaya punca pencemaran dapat dikurangkan dan antara langkah-langkah yang boleh diambil adalah seperti menyediakan tangki takungan bawah tanah yang dirawat untuk mengatasi masalah pelepasan air buangan domestik supaya tidak dilepaskan terus ke dalam sistem perparitan maka adalah perlu disediakan tangki takungan bawah tanah dan dirawat menggunakan bioteknologi selaras dengan usaha negara menjadikan Malaysia sebagai pusat bioteknologi rawatan air ( Utusan Malaysia, 2006 ).

Pihak kerajaan juga seharusnya memperuntukkan sejumlah wang supaya sistem perparitan daripada kawasan perumahan terutama kawasan perindustrian dan juga pengusaha kedai makanan perlu dibina saluran paip khas supaya air buangan dapat dikumpulkan di kolam takungan sebelum disalirkan ke dalam sistem perparitan.

Pihak berkuasa juga perlu menambahkan bilangan tong sampah di pusat pengumpulan sampah. Hasil tinjauan juga mendapati bahawa pengurusan sampah yang lemah bukan sahaja pada peringkat sekolah tetapi juga pada peringkat majlis perbandaran yang menyebabkan sampah bertaburan merata tempat. Oleh itu, peringkat sekolah, pengurusan tong sampah perlu ditambah di tempat strategik sebagai pusat pengumpulan sampah supaya sampah tidak melimpah.

Pemasangan perangkap sampah juga mampy untuk mengatasi sampah sarap yang dialirkan oleh air melalui longkang. Adalah perlu supaya perangkap sampah dipasang ditempat-tempat strategik di sepanjang parit utama untuk memerangkap sampah sara juga memudahkan pengurusan penyelenggaraan. Parit perlu diselenggara secara berkala supaya sampah sarap tidak menyebabkan sistem perparitan tersumbat. Dengan cara ini, maka sampah sarap tidak menyebabkan sekatan air sekaligus sampah tidak terlepas ke sistem saliran utama di sungai.

Kempen kesedaran melalui iklan di televisyen merupakan langkah yang sering di ambil oleh pihak tertentu untuk mengatasi masalah sikap kebanyakan penduduk yang bersikap tidak mengambil endah. Kempen kesedaran melalui iklkan di televisyen ini kebanyakannya berkisar mengenai kesan sikap individu yang membuang sampah tanpa memikirkan kesannya. Oleh itu, adalah perlu setiap individu perlu berubah. Kita seharusnya tidak mementingkan diri sendiri, kita seharusnya juga memikirkan keadaan generasi akan datang yang terpaksa menanggung hasil tindakan yang kita lakukan pada masa kini. Adalah menjadi harapan agar individu mula mencerminkan diri. Beberapa langkah mengatasi pencemaran Alam Sekitar.

A.

PENGGUNAAN TEKNOLOGI MODEN Penggunaan teknologi moden untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar adalah amat penting.Sebagai contohnya, tanpa teknologi moden, adalah tidak mungkin untuk membersihkan tumpahan minyak di laut.Dengan adanya teknologi moden, sisa pepejal seperti surat khabar lama, majalah lama, kertas, kain, bahan plastik dan kaca dapat dikitar semula. Ini sudah tentu dapat mengurangkan pencemaran yang disebabkan oleh pengurusan sisa pepejal yang tidak sempurna. Bahan-bahan buangan industri pertanian boleh diubah kepada bahan-bahan yang berguna dan kurang bahaya. Sebagai contoh, sampah sarap boleh dijadikan bahan api untuk menghasilkan tenaga elektrik. Hampas pertanian seperti hampas kelapa sawit boleh digunakan untuk menghasilkan metana. Selain itu, dengan adanya teknologi moden, penapis udara telah dicipta dan dipasang pada ekzos kenderaan dan cerobong asap kilang-kilang perindustrian. Penggunaan petrol tanpa plumbum juga merupakan satu hasil daripada penggunaan teknologi moden. Ini dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam atmosfera yang bahaya kepada kesihatan manusia. Penyelidikan ke atas minyak kelapa sawit sebagai pengganti bahan api fosil adalah satu usaha yang menggalakkan pengurangan pencemaran alam sekitar. Dengan adanya teknologi moden jentera-jentera dan mesin-mesin dapat diubahsuaikan menjadi kurang mencemarkan alam sekitar. B. PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MELALUI KURIKULUM Tanggungjawab untuk menjamin sebuah negara yang bersih bukan sahaja dipikul oleh kerajaan tetapi patut dipikul oleh semua pihak. Untuk membentuk rakyat yang bertanggungjawab kepada alam sekitar, mereka perlulah mempunyai kesedaran. Untuk memupuk kesedaran di kalangan rakyat, cara yang terbaik ialah melalui pendidikan. Sebab-sebab pendidikan alam sekitar ini perlu ialah kerana ia dapat membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar. Dengan adanya kesedaran pada seseorang individu, dia akan sedar tentang betapa pentingnya kualiti alam sekitar yang tinggi dikekalkan. Ini kerana mereka sudah tahu apa masalah yang mungkin akan timbul akibat sesuatu perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang mencemarkan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara formal pada peringkat rendah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR ) dalam mata pelajaran Alam dan Manusia. Seterusnya adalah pada peringkat menengah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ), khususnya dalam mata pelajaran sains seperti Biologi. Peringkat ketiga dan terakhir ialah pengajian tinggi melalui kursus Sains Alam Sekitar dan Biologi Persekitaran. Pendidikan alam sekitar kepada masyarakat umum pula disampaikan melalui media massa. Antara media massa yang memainkan peranan yang penting ialah surat khabar, majalah, televisyen dan radio.Selain itu, terdapat juga agensi kerajaan dan swasta yang mengadakan kempen dan ceramah.

C. AKTIVITI DAN CADANGAN UNTUK MELINDUNGI ALAM SEKITAR Memandangkan dunia sekarang sedang diancam bahaya pencemaran, langkah-langkah wajar dan berkesan patut diambil. Langkah untuk melindungi alam sekitar ini bukanlah tanggungjawab pihak kerajaan sahaja. Ia adalah tanggungjawab semua pihak. Kerajaan patutlah memperketatkan undang-undang yang melindungi alam sekitar. Rondaan oleh pegawai Jabatan Alam Sekitar patut diperbanyakkan. Para pengusaha terutama pengusaha kilang secara besar-besaran patutlah mendapatkan nasihat daripada Jabatan Alam Sekitar sebelum sesuatu operasi perindustrian dijalankan. Pengguna memainkan peranan yang terpenting dalam menangani masalah pencemaran. Sebagai seorang pengguna yang bertanggungjawab, kita perlulah memilih barangan yang mendatangkan pencemaran yang kurang sekali. Tanpa permintaan terhadap barangan yang mendatangkan pencemaran, pengusaha kilang juga akan mula menggunakan bahan-bahan yang lebih sesuai dengan alam sekitar. Sebagai contoh, kita sepatutnya memilih racun serangga dalam tin aerosol yang tidak mengandungi CFC. Jika semua pihak ini bekerjasama untuk menangani masalah pencemaran, sudah tentu bumi akan di panjangkan usianya. Antara aktiviti yang boleh melindungi alam sekitar ialah: a. Pameran b. Kempen-kempen c. Pertandingan d. Projek Riadah Alam Sekitar A. PAMERAN PENCEMARAN ALAM B. Pameran yang dimaksudkan di sini ialah pameran segala bahan yang berkaitan dengan isu pencemaran. Pameran ini boleh dilakukan di sekolah-sekolah dan juga tempat-tempat awam seperti perpustakaan awam. Pameran ini bolehlah merangkumi isu-isu alam sekitar, sebabsebab pencemaran, kesan-kesannya dan apa yang boleh dibuat untuk mengurangkan kadar pencemaran.Bahan-bahan menarik seperti carta, polster dan keratan surat khabar bolehlah dipamerkan. Selain itu, pita video dan slaid-slaid yang ada berkenaan dengan pencemaran juga boleh ditayangkan.Pameran sebegini boleh meningkatkan kesedaran dan mengajar masyarakat untuk melindungi alam sekitar.

B. KEMPEN MELINDUNGI ALAM SEKITAR Menyertai sesuatu kempen untuk melindungi alam sekitar adalah sesuatu yang sihat dan amat digalakkan. Antara kempen-kempen yang melindungi alam sekitar ialah kempen cintailah sungai kita, kempen kitar semula, sahabat alam dan sebagainya. Kempen-kempen ini dapat memberi kesan yang mendalam terhadap peserta-pesertanya. Kempen cintai sungai telah menjalankan banyak aktiviti untuk membersihkan kawasan sungai. Selain membersih, mereka juga menanamkan kesedaran kepada penduduk tempatan tentang kepentingan sungai.

C. PERTANDINGAN

Pertandingan seperti kuiz tentang pencemaran alam sekitar boleh meningkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang pentingnya melindungi alam sekitar.Dengan mengadakan kuiz, peserta akan cuba memahami apakah itu pencemaran. Dalam proses ini, mereka akan mendapat pengetahuan tersebut. Mereka juga mungkin akan mencari penyelesaian kepada masalah pencemaran. Ini sudah tentu akan membawa kebaikan kepada peserta itu dan alam sekitar. Pertandingan melukis poster yang berkaitan pencemaran juga adalah baik. Ia bukan sahaja memberi kesedaran kepada peserta sahaja tetapi mesejnya juga akan sampai kepada orang ramai. Selain pertandingan yang telah disebutkan, pertandingan menulis karangan dan sajak juga dapat memberikan kesedaran kepada orang ramai.

D. PENDEDAHAN MEDIA MASSA Pada hari ini media massa memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Oleh itu, dengan adanya pendedahan media massa tentang isu pencemaran, masyarakat umum akan berhati-hati dalam menanggani masalah pencemaran. Setakat ini, media massa yang paling banyak membuat pendedahan tentang isu pencemaran ialah majalah dan surat khabar. Televisyen juga ada membuat pendedahan ini contoh TV3 dan TV7 tetapi adalah terlalu sedikit ditekankan keutamanya.

Akibat daripada pencemaran udara, keshihatan manusia turut terjejas. Misalnya, penggunaan kereta masa kini telah bertambah dengan begitu pesat berbanding dahulu. Malangnya kecanggihan teknologi pembuatan kenderaan bermotor telah menimbulkan banyak masalah misalnya pencemaran udara, pencemaran bunyi, kerosakan alam dan hidupan semulajadi.Pengeluaran gas monoksida iaitu sejenis gas beracun boleh membunuh membunuh sekiranya terkumpul dalam kawasan yang tertutup. Sejenis lagi unsur yang boleh terhasil melalui penggunaan kenderaan bermotor ialah plumbum iaitu sejenis bahan kimia yang sangat beracun dan boleh menyebabkan kerosakan otak terutamanya di kalangan kanak-kanak. Pencemaran udara telah memberi kesan yang buruk terhadap hidupan di dunia pada masa kini. Antara kesan utama yang menimpa manusia akibat daripada pencemaran udara ialah terhadap sistem pernafasan. Udara dan bahan cemar yang terperangkap di dalamnya akan memasuki hidung atau mulut manusia dan memasuki paru-paru melalui trakea. Karbon monoksida (CO) adalah antara gas yang dapat meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah dengan begitu berkesan sekali. Selain itu, bahan cemar seperti Nitrogen Oksida (NO2 ) boleh menyebabkan edema dan pendarahan pulmonari. Bahan cemar gas ozon (O3 ) boleh menimbulkan kerengsaan. Habuk, asap, kavus, wap atau bahan-bahan lain juga menjejaskan mata manusia dan menghalang penglihatan mereka. Pencemaran air terhadap kesihatan manusia Kesan-kesan daripada pencemaran air juga menimbulkan banyak masalah terhadap hidupan-hidupan di dunia pada masa kini termasuklah manusia sendiri., Bahan-bahan toksid yang dibuang dalam sungai akan mengurangkan kandungan oksigen dalam air, hidupan air seperti rumpair akan mati apabila memakan bahan beracun dari sumber air yang telah tercemar ini. Manusia juga akan mendapat penyakit yang serius jika mengambil sumber makanan daripada hidupan air. Manusia juga boleh mendapat penyakit atau masalah kesihatan yang teruk jika meminum atau menggunakan air yang tercemar itu. Sebagai contoh, kehadiran nitrat yang berlebihan dalam air minuman akan menyebabkan keracunan darah kepada bayi kecil dan barah kepada orang dewasa. Selain itu, sampah-sarap dan

najis yang dibuang ke dalam air juga menggalakkan bakteria untuk terus membiak dan menjadi masalah kepada kehidupan di dalam air juga menggalakkan bakteria untuk terus membiak dan menjadi masalah kepada kehidupan di dalam air mahupun kepada manusia sendiri.Selain itu, seperti yang berlaku di Teluk Minamata, Jepun, pencemaran toksid yang masuk ke dalam air menyebabkan simptom kebas-kebas, sakit kepala, kabur penglihatan dan penuturan yang tidak betul. Sesetengahnya berakhir dengan kelumpuhan dan ada yang menemui maut. Simptom yang disebabkan oleh keracunan raksa ini telah membabitkan beratus-ratus keluarga nelayan. Ia dikenali sebagai penyakit Minamata. Pencemaran Bunyi terhadap Kesihatan Manusia Pencemaran alam sekitar yang lain seperti pencemaran bunyi akan menyebabkan kerosakan pada telinga manusia secara serta-merta dan juga secara kronik. Sekiranya telinga menerima bunyi yang kuat iaitu lebih daripad 120 dB, selaput tympanum di dalam telinga akan pecah serta kerosakan tulang kecil pada telinga dan ini menyebabkan kehilangan pendengaran kekal. Pendedahan berpanjangan kepada bunyi kuat iaitu lebih 85 dB dalam masa 8 jam sehari, ia akan merosakkan koklia dan menyebabkan pendengaran menjadi tidak berkualiti dan kemungkinan juga akan menjadi pekak secara perlahan-lahan. Kesan-kesan di luar telinga pula adalah seperti kesan fisiologi iatitu meningkatkan tekanan darah, meningkatkan pergerakan otot, meningkatkan pergerakan gastrik dan pembesaran pupil. Seterusnya kesan psikomatik seperti sakit kepala, pening, loya, muntah, pergerakan mata tidak dapat dikawal, gangguan percakapan, dan juga memberi kesan kepada tingkah laku. Pencemaran Udara Terhadap Tumbuh-tumbuhan <!--[if !vml]--><!--[endif]--> Pencemaran udara juga memberi kesan yang sangat buruk terhadap tumbuh-tumbuhan di dunia ini. Tumbuh-tumbuhan mengalami kerosakan dengan tiga cara, iaitu Nekrosis (keguguran daun), Klorosis (pertukaran warna), dan perubahan pertumbuhan. Barli, kapas, gandum dan epal adalah antara tumbuhan yang mudeah mengalami kerosakan dengan bahan cemars seperti sulphur dioksida. Selain itu, tomato, kekacang, bayam dan kentang juga mengalami kerosakan dengan adanya gas ozon di udara. Keadaan ini menyebabkan bumi mengalami kekurangan sumber makanan dan ekonomi sebahagian daripada penduduk di bumi ini juga terganggu. Selain itu, tumbuh-tumbuhan memerlukan udara dalam proses fotosintesis dan tumbesaran. Jika udara mengandungi bahan pencemar, ini mengakibatkan kekurangan karbon dioksida untuk proses penghasilan klorofil. Ini menyebabkan tumbuhan menguning dan mati. Tisutisu tumbuh-tumbuhan juga mengalami masalah dan akan reput akibat tindak balas bahan pencemar yang terlekat pada pokok dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan akan terdedah kepada pelbagai penyakit dan hasil keluarannya akan terancam. Pencemaran Udara terhadap Haiwan Seterusnya, bahan cemar juga menyebabkan haiwan-haiwan terancam dan terbunuh. Sebagai contoh, di Pozo Rica, Mexico, sekumpulan burung kenari, ayam, tik, lembu, khinzir angsa dna anjing telah mati akibat terdedah kepada sulfur dioksida (SO2) yang dilepaskan ke udara oleh sebuah loji penapisan pada tahun 1950. Kematian haiwan itu disebabkan oleh penghadaman makanan haiwan yang tercemar setelah terdedah kepada bahan-bahan toksid yang terdapat di dalam udara. Contoh lain adalah keracunan yang disebabkan oleh plumbum (Pb) yang telah membawa maut kepada lembu dan kuda yang berlaku di Jerman. Haiwan-haiwan ini yang meragut kawasan rumput sekitar 5 kilometer dari sebuah kawasan kilang plumbum dan zink telah mengalami keracunan akibat daripada habuk plumbum yang dilepaskan oleh kilang tersebut.

Pencemaran Air terhadap Hidupan Akuatik Di Malaysia, aktiviti perindustrian, urbanisasi serta perladangan menyebabkan pencemaran logam berat, racun makhluk perosak, pencemaran organik serta peningkatan keledak dalam air. Ia merupakan pencemaran utama yang memusnahkan kehidupan akuatik. Laluan utama pencemaran dari darat ke lautan adalah sungai. Sungai-sungai yang tercemar seperti Sungai Juru, Sungai Pinang dna beberapa sungai mengalirkan berbagai-bagai jenis racun, keledak bahan kumbahan dan najis haiwan ke dalam lautan. Spesies yang sensitif akan lama-kelamaan lenyap, sama ada disebabkan oleh kematian individu atau kegagalan pembiakan. Bagi spesies yang tahan lasak, pengumpulan bahan toksik dalam badan mereka boleh menyebabkan risiko yang tinggi kepada haiwan-haiwan yang terletak di penghujung rantaian makanan termasuklah manusia sendiri. Pencemaran Udara terhadap Atmosfera Kesan terhadap atmosfera yang dibawa oleh pencemaran udara pula ialah mengurangkan jarak penglihatan. Contoh yang paling jelas ialah kebakaran besar yang berlaku di hutan Indonesia pada tahun 1997 telah menyebabkan beberapa buah Negara di Asia Tenggara mengalami keadaan jerebu yang sangat teruk termasuklah Malaysia. Selain itu, pertambahan kepekatan karbon dioksida dalam atmosfera turut meningkatkan suhu bumi yang telah mencetuskan perbincangan hebat dalam kalangan para saintis di abad ini. Para saintis mendapati bahawa kepekatan karbon dioksida bertambah dari 0.032 peratus pada tahun 1968 kepada 0.038 peratus pada tahun 2000. Mengikut analisis tersebut, ia menyebabkan peningkatan suhu sebanyak 0.5 darjah selsius, dan kesan ini dikenali sebagai kesan rumah hijau. Pencemaran Udara terhadap Lapisan Ozon <!--[if !vml]--><!--[endif]--> Pencemaran udara juga menyebabkan penyusutan lapisan ozon bumi yang melindungi hidupan di bumi ini daripada sinaran terus matahari. Pembebasan gas klorofluorokarbon atau CFC yang digunakan dalam alat-alat penyembur, alat penyaman udara dan peti sejuk menipiskan lapisan ozon ini. Penipisan lapisan ozon berlaku kerana bahan-bahan pencemar seperti CFC bertindak balas dengan lapisan ozon sehingga menguraikan oksigen yang membentuknya. Ini menyebabkan lebih banyak sinaran matahari yang sampai ke bumi. Pendedahan secara terus kepada cahaya matahari boleh menyebabkan kanser kulit yang amat berbahaya kepada manusia dan juga hidupan lain. Pancaran matahari yang terik juga menyebabkan berlakunya pencairan kepada ais-ais di bahagian kutub-kutub bumi dan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan ekosistem di dunia pada masa kini. Kejadian Hujan Asid <!--[if !vml]--><!--[endif]--> Seterusnya, pencemaran udara juga menyebabkan terbentuknya hujan asid. Hujan asid yang disebabkan oleh penggabungan gas-gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dengan air hujan. Ia berlaku apabila gas-gas sulfur oksida (SO2) dan oksidaoksida nitrogen (NOx) dilepaskan ke udara dan bertindak balas dengan wap air yang terdapat di atmosfera dan seterusnya menjadi asid sulfurik dan asid nitrik. Asid ini terkumpul di dalam awan dan awan pula bergerak ke tempat-tempat lain dna membawa asid-asid tersebut. Asid itu akan turun bersama-sama dengan hujan dan menimpa hidupan yang terdapat di dunia. Ia membunuh tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan air. Ia juga boleh menghakis pakaian, kertas dna bahan binaan bangunan. Selain itu, asid tersebut juga meresap ke dalam tanah dan menyebabkan kualiti tanah berkurang dan menjadikannya tidak subur. Hujan asid ini berbahaya kerana ia akan mengalir dan meresap ke dalam tanah dan memusnahkan galian dalam tanah sehingga tanah menjadi tidak subur.

Antara langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengurangkan pencemaran udara ialah : ~ Menghijaukan kawasan Penanaman pokok seperti pokok buah-buahan di persekitaran taman perumahan dapat mengurangkan masalah peningkatan suhu! Selain itu, kandungan karbon dioksida dalam udara dapat dikurangkan dan meningkatkan kandungan gas oksigen melalui proses fotosintesisnya. ~Penggunaan petrol tanpa plumbum Penggunaan petrol tanpa plumbum dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan. Langkah ini dapat mengurangkan masalah jerebu yang sering berlaku di waktu pagi dan juga dapat mengelakkan masalah kesihatan seperti batuk dan selsema daripada berlarutan. ~Program kitar semula Udara yang tercemar akibat pembakaran terbuka yang dilakukan penduduk di sekitar taman perumahan boleh diatasi dengan menggalakkan mereka menjual barang-barang yang boleh dikitar semula kepada peniaga barang terpakai. Antara barang yang boleh dikitar semula ialah surat khabar, majalah lama, kertas terpakai dan kotak kertas. Barang-barang ini boleh diproses semula untuk menghasilkan kertas baru. ~Meninggikan serombong asap dan memasang alat penapis asap Pihak berkuasa mesti mewajibkan pihak kilang meninggikan serombong asap 30 meter ke udara. Disamping itu, serombong asap itu hendaklah dipasang alat penapis asap agar asap yang dilepaskan adalah asap bersih yang telah dirawat dan tidak mencemarkan udara. ~penguatkuasaan undang-undangPihak Berkuasa Tempatan (PBT) diberi kuasa untuk mengawasi mana-mana kilang di negeri masing-masing. Oleh itu, jika ada kilang yang tidak mematuhi akta kualiti alam sekitar, penduduk di sekitarnya boleh membuat aduan kepada PBT untuk diambil tindakan selanjutnya. ~Kempen Kempen mencintai alam sekitar yang disiarkan dalam TV dan radio hendaklah dihayati supaya alam sekitar kita terpelihara. Rasa tanggungjawab perlu disemai dalam diri setiap individu agar alam sekitar bersih dan selamat untuk generasi akan datang. Kita tidak mewarisi bumi kita ini daripada nenek moyang kita, tetapi sebaliknya kita hanya meminjamnya daripada anak cucu kita........ Begitulah sebahagian terjemahan kata-kata Chief Seattle sebagai bahan rujukan oleh penceramah dan aktivis alam sekitar di seluruh dunia tentang pentingnya menjaga alam sekitar yang menjadi tanggungjawab setiap penduduk dalam sesebuah negara supaya tidak merosakkan alam sekitar ini dengan sewenang-wenangnya dalam apa jua cara untuk mengelakkan kesan buruk kepada generasi yang akan datang. Apa dia pencemaran?Apa2 perubahan langsung atau tidak lansung kepada sifat2 fizikal, haba, kimia, biologi atau radioaktif mana2 bhgn alam sekeliling dengan melepaskan,

mengeluarkan atau meletakkan buangan2 hingga menjejaskan apa2 kegunaan berfaedah, menyebabkan suatu keadaan yg berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam atau kepada binatang, burung, hidupan2 liar, hidupan akuatik atau tumbuhan2. Masalah pencemaran air, tanah dan udara sentiasa menghantui manusia tetapi ada antaranya yang hanya memejam sebelah mata. Antara punca penyebab pencemaran adalah daripada kegiatan perindustrian. Pencemaran yang dilakukan oleh aktiviti industri dapat dibahagikan kepada 3 jenis:a) Pencemaran kepada udara b) Pencemaran kepada air c) Pencemaran kepada tanih
Karangan Tingkatan 3: Cara Mengatasi Pencemaran Alam Sekitar Fenomena pencemaran alam sekitar kian meruncing sehingga menjejaskan ekosistem dan kualiti kehidupan. Sekiranya masalah ini tidak diatasi, sudah pasti dunia kita akan mengalami kemusnahan yang lebih teruk.

Pihak kerajaan telah menggalakkan aktiviti kitar semula bertujuan untuk mengurangkan bilangan sampah yang mencemarkan alam sekitar. Barang-barang terbuang seperti tin, plastik, botol dan kertas boleh dikitar semula untuk dijadikan barang-barang yang baharu. Selain itu, kempen-kempen penjagaan alam sekitar telah dijalankan secara terancang dan meluas melalui pelbagai media massa. Pihak kerajaan juga telah meningkatkan penguatkuasaan undang-undang alam sekitar. Pihak yang melakukan pembakaran terbuka dan pembalakan secara haram dikenakan hukuman yang sekeras-kerasnya. Akhir sekali, anak-anak perlulah diterapkan kepentingan memelihara alam sekitar melalui pendidikan di sekolah. Konklusinya, semua pihak perlu menggalas tanggungjawab ini supaya masalah pencemaran alam sekitar yang kian meruncing ini dapat diatasi.