Anda di halaman 1dari 4

Pilihlah jawaban yang paling tepat !

1. Bentuk paling sederhana dari 5x2y 3xy2 7x2y + 6xy2 adalah .


a. 3xy2 12x2y
c. 3xy2 2x2y
2
2
b. 9xy 2x y
d. 9xy2 12x2y
2. Bentuk 3a 5b a 4b dapat disederhanakan menjadi .
a. 2a 9b
c. -3a 9b
b. 2a + 9b
d. -3a + 9b
3. Jumlah dari 4x + 5y 8z dan x 2y 3z adalah .
a. 5x + 3y 11z
c. 5x 3y 11z
b. 4x + 3y 11z
d. 4x 3y 11z
4. Hasil pengurangan 3x2 + 4x 2 oleh 3x2 6dx + 8 adalah .
a. -10x + 10
c. -2x + 6
b. 10x 10
d. -2x 10
5. -2x + 3y dikurangkan dari 2x + 3y, hasilnya .
a. 6y
c. 4x
b. 6y2
d. -4x
6. Apabila -5(y 2) dikurangkan dari 7(y + 1), hasilnya adalah .
a. 2y 3
c. 12y + 17
b. 2y + 17
d. 12y 3
7. -2(-q r) = .
a. -2q r
b. 2q + r

c. 2q + 2r
d. -2q 2r

8. Hasil dari -3p(-4q + 5r) adalah .


a. 12pq + 15pr
b. -12pq 15pr

c. 12pq 15pr
d. -12pq 3pr

9. (3x + 4)(x 2) = .
a. 3x2 + 10x 8
b. 3x2 10x 8

c. 3x2 2x 8
d. 3x2 + 2x 8

10. Hasil kali (3x 4y)(4x + 3y) adalah .


a. 12x2 7xy 12y2
c. 12x2 + xy 12y2
2
2
b. 12x xy 12y
d. 12x2 + 7xy 12y2
11. Hasil dari (4x 3)2 adalah .
a. 8x2 6
b. 16x2 + 9
12. (3g 5h)2 sama dengan .
a. 9g2 15gh + 25h2
b. 9g2 15gh 25h2

c. 8x2 12x + 9
d. 16x2 24x + 9
c. 9g2 30gh 25h2
d. 9g2 30gh + 25h2
sulisr_xxx@yahoo.co.id

13. Hasil dari (-3x 4y)2 adalah .


a. -9x2 24xy 16y2
b. -9x2 + 24xy 16y2

c. 9x2 24xy + 16y2


d. 9x2 + 24xy + 16y2

14. Bentuk x2 + 2x 48 jika difaktorkan adalah .


a. (x 6)(x 8)
c. (x 4)(x 12)
b. (x + 8)(x 6)
d. (x + 24)(x 2)
15. Salah satu faktor dari: 2x2 5xy 12y2 adalah .
a. (2x + 3y)
c. (x 2y)
b. (2x + 4y)
d. (2x 12y)
16. Bentuk 4x2 1 dapat difaktorkan menjadi .
a. (4x + 1)(4x 1)
c. 4(x + 1)(x 1)
b. 2(2x + 1)(2x 1)
d. (2x + 1)(2x 1)
17. Pemfaktoran dari 9a2 16b2 adalah .
a. (3a 4b)(3a 4b)
c. (9a 16b)(9a + 16b)
b. (3a + 4b)(3a + 4b)
d. (3a 4b)(3a + 4b)
18. Bentuk sederhana dari
a.

1
a

b.

1
a 1

19. Bentuk sederhana dari


a.

x 1
x +1

b.

x +1
x 1

20. Bentuk sederhana dari


a.

x3
2x 3

b.

x+3
2x 3

2a 2
adalah .
a 3a + 2
2
c.
a2
2

d.

2
a 1

x2 1
adalah .
x 2 2x + 1
x 1
c.
x+2
d.

x +1
x2

2 x 2 3x 9
ialah .
4x 2 9
x3
c.
2x + 3
d.

x+3
2x + 3

sulisr_xxx@yahoo.co.id

21. Bentuk sederhana dari


a.

x+3
3x 2

b.

x3
3x 2

22. Bentuk sederhana dari


a.

p+2
p+3

b.

p2
p+3

2 x 2 5x 3
adalah .
6x 2 x 2
x3
c.
3x + 2
d.

x+3
3x + 2

p2 p 6
adalah .
9 p2
p+2
c.
p3
d.

p2
p3

23. Bentuk sederhana dari (x + y)2 (x y)2 adalah .


a. 2x2 2y2
b. -4xy
c. 4xy
d. 0
24. Jika (x + y)2 = ax2 + bxy + cy2, maka nilai (a + b + c)5 adalah .
a. 32
c. 256
b. 144
d. 1024
1
= ....
x
x +1
a.
x

25. x +

b.

26.

x2 +1
x

x x+2
+
= ....
2
4
3x + 2
a.
4
b.

2x + 2
6

c. 1
d.

x2 + x
x

c.

3x 2 + 2
6

d.

3x 2 + 2
8

sulisr_xxx@yahoo.co.id

27. Hasil paling sederhana dari :

28.

a.

2a
(a + b)(a b)

b.

2
(a + b)(a b)

2
3

adalah .
x 1 x + 2
x +1
a.
( x 1)( x + 2)
b.

29.

x+7
( x 1)( x + 2)

x 1
1

= ....
2
x 4 x2
3
a.
2
x 4
b.

3
x 4
2

30. Hasil dari


a.

3
x+3

b.

2
x+3

1
1
+
adalah .
a+b ab
4
c.
(a + b)(a b)
d.

4b
(a + b)(a b)

c.

x +1
( x + 1)( x 2)

d.

x+7
( x + 1)( x 2)

c.

2x 3
x2 4

d.

2x + 3
x2 4

x 2 x 6 2x 6
adalah .
:
6x 3
4x 2
x+2
c.
3
d.

x+3
2

sulisr_xxx@yahoo.co.id