Peta minda untuk menunjukkan konsep perlembagaan dan unsur-unsur perlembagaan.

Definisi: Peraturan negeri atau undang-undang atau pemerintah negeri. (Kamus Dewan)

Perlembagaan Persekutuan mempunyai 131 perkara yang menyentuh berkaitan pemerintahan

KONSEP PERLEMBAGAAN

Bermatlamat untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada rakyat.

Merupakan sumber undangundang tertinggi sesebuah

1

38(4) di mana kedudukan Raja-Raja Melayu dalam sistem pemerintahan negara. KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG MELAYU. Etnik lain juga diberikan ruang untuk terlibat dalam perkara yang serupa dengan bilangan yang minoriti.AGAMA ISLAM SEBAGAI AGAMA RASMI DI MALAYSIA .Hak ini meliputi pejawatan dalam perkhidmatan awam.kestabilan politik dan perpaduan etnik.permit dan lesen perniagaan.biasiswa. selain itu berkaitan dengan perezaban tanah perkara ini tidak boleh dilaksanakan jika mengakibatkan penarikan hak berkaitan terhadap kaum lain.Perkara 152(1) Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Kewujudan institusi ini adalah sebagai simbol kuasa.namun penggunaan dan pembelajaran bahasa-bahasa lain tidak dihalang UNSUR-UNSUR PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMERINTAHAN BERAJA -Disebut dalam Perkara 32. 2 . BAHASA MELAYU MENJADI BAHASA KEBANGSAAN DI MALAYSIA .pendidikan. namun agama-agama lain boleh diamalkan secara bebas. BUMIPUTERA SABAH & SARAWAK . Walaupun agama Islam dianggap sebagai agama rasmi.Perkara 3 Islam sebagai Agama rasmi.

3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful