Peta minda untuk menunjukkan konsep perlembagaan dan unsur-unsur perlembagaan.

Definisi: Peraturan negeri atau undang-undang atau pemerintah negeri. (Kamus Dewan)

Perlembagaan Persekutuan mempunyai 131 perkara yang menyentuh berkaitan pemerintahan

KONSEP PERLEMBAGAAN

Bermatlamat untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada rakyat.

Merupakan sumber undangundang tertinggi sesebuah

1

namun agama-agama lain boleh diamalkan secara bebas.namun penggunaan dan pembelajaran bahasa-bahasa lain tidak dihalang UNSUR-UNSUR PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMERINTAHAN BERAJA -Disebut dalam Perkara 32.kestabilan politik dan perpaduan etnik.38(4) di mana kedudukan Raja-Raja Melayu dalam sistem pemerintahan negara. BUMIPUTERA SABAH & SARAWAK .Perkara 3 Islam sebagai Agama rasmi. Etnik lain juga diberikan ruang untuk terlibat dalam perkara yang serupa dengan bilangan yang minoriti.Hak ini meliputi pejawatan dalam perkhidmatan awam.Perkara 152(1) Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Kewujudan institusi ini adalah sebagai simbol kuasa. selain itu berkaitan dengan perezaban tanah perkara ini tidak boleh dilaksanakan jika mengakibatkan penarikan hak berkaitan terhadap kaum lain. Walaupun agama Islam dianggap sebagai agama rasmi. KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG MELAYU.permit dan lesen perniagaan.pendidikan. BAHASA MELAYU MENJADI BAHASA KEBANGSAAN DI MALAYSIA . 2 .biasiswa.AGAMA ISLAM SEBAGAI AGAMA RASMI DI MALAYSIA .

3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful