Peta minda untuk menunjukkan konsep perlembagaan dan unsur-unsur perlembagaan.

Definisi: Peraturan negeri atau undang-undang atau pemerintah negeri. (Kamus Dewan)

Perlembagaan Persekutuan mempunyai 131 perkara yang menyentuh berkaitan pemerintahan

KONSEP PERLEMBAGAAN

Bermatlamat untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada rakyat.

Merupakan sumber undangundang tertinggi sesebuah

1

KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG MELAYU.pendidikan.biasiswa. BUMIPUTERA SABAH & SARAWAK .namun penggunaan dan pembelajaran bahasa-bahasa lain tidak dihalang UNSUR-UNSUR PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMERINTAHAN BERAJA -Disebut dalam Perkara 32.kestabilan politik dan perpaduan etnik. Walaupun agama Islam dianggap sebagai agama rasmi.Perkara 152(1) Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. selain itu berkaitan dengan perezaban tanah perkara ini tidak boleh dilaksanakan jika mengakibatkan penarikan hak berkaitan terhadap kaum lain.38(4) di mana kedudukan Raja-Raja Melayu dalam sistem pemerintahan negara. namun agama-agama lain boleh diamalkan secara bebas. 2 .Perkara 3 Islam sebagai Agama rasmi.AGAMA ISLAM SEBAGAI AGAMA RASMI DI MALAYSIA . BAHASA MELAYU MENJADI BAHASA KEBANGSAAN DI MALAYSIA .permit dan lesen perniagaan. Etnik lain juga diberikan ruang untuk terlibat dalam perkara yang serupa dengan bilangan yang minoriti. Kewujudan institusi ini adalah sebagai simbol kuasa.Hak ini meliputi pejawatan dalam perkhidmatan awam.

3 .