Peta minda untuk menunjukkan konsep perlembagaan dan unsur-unsur perlembagaan.

Definisi: Peraturan negeri atau undang-undang atau pemerintah negeri. (Kamus Dewan)

Perlembagaan Persekutuan mempunyai 131 perkara yang menyentuh berkaitan pemerintahan

KONSEP PERLEMBAGAAN

Bermatlamat untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada rakyat.

Merupakan sumber undangundang tertinggi sesebuah

1

Walaupun agama Islam dianggap sebagai agama rasmi.biasiswa. selain itu berkaitan dengan perezaban tanah perkara ini tidak boleh dilaksanakan jika mengakibatkan penarikan hak berkaitan terhadap kaum lain. Kewujudan institusi ini adalah sebagai simbol kuasa.Perkara 3 Islam sebagai Agama rasmi.namun penggunaan dan pembelajaran bahasa-bahasa lain tidak dihalang UNSUR-UNSUR PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMERINTAHAN BERAJA -Disebut dalam Perkara 32.Hak ini meliputi pejawatan dalam perkhidmatan awam.AGAMA ISLAM SEBAGAI AGAMA RASMI DI MALAYSIA .permit dan lesen perniagaan. BAHASA MELAYU MENJADI BAHASA KEBANGSAAN DI MALAYSIA . BUMIPUTERA SABAH & SARAWAK . 2 .pendidikan. namun agama-agama lain boleh diamalkan secara bebas.38(4) di mana kedudukan Raja-Raja Melayu dalam sistem pemerintahan negara. Etnik lain juga diberikan ruang untuk terlibat dalam perkara yang serupa dengan bilangan yang minoriti. KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG MELAYU.Perkara 152(1) Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi.kestabilan politik dan perpaduan etnik.

3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful