Peta minda untuk menunjukkan konsep perlembagaan dan unsur-unsur perlembagaan.

Definisi: Peraturan negeri atau undang-undang atau pemerintah negeri. (Kamus Dewan)

Perlembagaan Persekutuan mempunyai 131 perkara yang menyentuh berkaitan pemerintahan

KONSEP PERLEMBAGAAN

Bermatlamat untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada rakyat.

Merupakan sumber undangundang tertinggi sesebuah

1

Kewujudan institusi ini adalah sebagai simbol kuasa. Etnik lain juga diberikan ruang untuk terlibat dalam perkara yang serupa dengan bilangan yang minoriti.Perkara 152(1) Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. namun agama-agama lain boleh diamalkan secara bebas. selain itu berkaitan dengan perezaban tanah perkara ini tidak boleh dilaksanakan jika mengakibatkan penarikan hak berkaitan terhadap kaum lain. BUMIPUTERA SABAH & SARAWAK .Perkara 3 Islam sebagai Agama rasmi. 2 .biasiswa.pendidikan.kestabilan politik dan perpaduan etnik.namun penggunaan dan pembelajaran bahasa-bahasa lain tidak dihalang UNSUR-UNSUR PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMERINTAHAN BERAJA -Disebut dalam Perkara 32. Walaupun agama Islam dianggap sebagai agama rasmi.Hak ini meliputi pejawatan dalam perkhidmatan awam.38(4) di mana kedudukan Raja-Raja Melayu dalam sistem pemerintahan negara. KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG MELAYU.AGAMA ISLAM SEBAGAI AGAMA RASMI DI MALAYSIA . BAHASA MELAYU MENJADI BAHASA KEBANGSAAN DI MALAYSIA .permit dan lesen perniagaan.

3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful