Peta minda untuk menunjukkan konsep perlembagaan dan unsur-unsur perlembagaan.

Definisi: Peraturan negeri atau undang-undang atau pemerintah negeri. (Kamus Dewan)

Perlembagaan Persekutuan mempunyai 131 perkara yang menyentuh berkaitan pemerintahan

KONSEP PERLEMBAGAAN

Bermatlamat untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada rakyat.

Merupakan sumber undangundang tertinggi sesebuah

1

permit dan lesen perniagaan. Kewujudan institusi ini adalah sebagai simbol kuasa. selain itu berkaitan dengan perezaban tanah perkara ini tidak boleh dilaksanakan jika mengakibatkan penarikan hak berkaitan terhadap kaum lain. KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG MELAYU.biasiswa. BUMIPUTERA SABAH & SARAWAK .38(4) di mana kedudukan Raja-Raja Melayu dalam sistem pemerintahan negara.namun penggunaan dan pembelajaran bahasa-bahasa lain tidak dihalang UNSUR-UNSUR PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMERINTAHAN BERAJA -Disebut dalam Perkara 32. namun agama-agama lain boleh diamalkan secara bebas.kestabilan politik dan perpaduan etnik. 2 . BAHASA MELAYU MENJADI BAHASA KEBANGSAAN DI MALAYSIA . Walaupun agama Islam dianggap sebagai agama rasmi.AGAMA ISLAM SEBAGAI AGAMA RASMI DI MALAYSIA .Perkara 152(1) Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi.pendidikan. Etnik lain juga diberikan ruang untuk terlibat dalam perkara yang serupa dengan bilangan yang minoriti.Hak ini meliputi pejawatan dalam perkhidmatan awam.Perkara 3 Islam sebagai Agama rasmi.

3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful