Anda di halaman 1dari 11

HUSSIN BIN YAAKOB

KAJIAN KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH ( BBR 10303 )

ISI KANDUNGAN
BAB
1

TAJUK
Pengenalan Kepada Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.
1.1 1.2 1.3 1.4 Definisi kurikulum. Konsep dan jenis kurikulum. Kurikulum dan pendidikan. Latar belakang falsafah dan liputan kurikulum.

CATATAN

Teori Dan Model Kurikulum alam Konteks Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.
2.1 Teori-teori kurikulum. 2.2 Teori disiplin mental.

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Teori kurikulum saintifik. Teori fungsi. Teori Konflik. Model-model kurikulum. Model Tyler ( 1949 ). Model Kurikulum Kebangsaan.

Perancangan Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.


3.1 Membuat keputusan dalam perancangan kurikulum. 3.2 Mengumpul dan mentaksir data berkaitan sekolah. 3.3 Mengumpul dan mentaksir data berkaitan komuniti.

Reka Bentuk Kandungan Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.


4.1 Menentukan kandungan kurikulum. 4.2 Membuat keputusan kandungan kurikulum. 4.3 Menyediakan matlamat dan objektif kurikulum. 4.4 Pendekatan DACUM dan analisis tugas.

Pelaksanaan Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.


5.1 Mengenal pasti dan memilih bahan-bahan kurikulum. 5.2 Membangunkan bahan kurikulum. 5.3 Pembangunan kurikulum untuk peralihan sekolah ke kerjaya.

Penilaian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.


6.1 Model-model penilaian kurikulum. 6.2 Tujuan dan jenis-jenis penilaian kurikulum.

Pengurusan Kurikulum.
7.1 Konsep dan definisi pengurusan kurikulum. 7.2 Pengurusan dalam proses pengurusan kurikulum. 7.3 Melantik dan membentuk jawatankuasa. 7.4 Konsep pengurusan terlibat dalam aktiviti kurikulum. 7.5 Pengurusan dan pendekatan pengurusan kurikulum.

Inovasi Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.


8.1 Teori perubahan, teori inovasi dan konsep inovasi dalam kurikulum. 8.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan kurikulum. 8.3 Prinsip pengembangan dan inovasi kurikulum Teknik dan konteks inovasi kurikulum. 8.4 Membuat keputusan dalam inovasi kurikulum. 8.5 Pengembangan dan pemupukan pemikiran dalam inovasi kurikulum. 8.6 inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.


9.1 Analisis Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

9.2 Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 9.3 Analisis Pekeliling-Pekeliling Ikhtisas berkaitan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

10

Isu-Isu Semasa Perkembangan Kurikulum Di Malaysia.


10.1 Perkembangan Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 10.2 Pelaksanaan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dalam era teknologi maklumat dan komunikasi. 10.3 Cabaran dan trend baru dalam kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

PENILAIAN
Penilaian Berterusan Individu : Mengulas artikal X 2 Ujian Kumpulan : Tugasan/Pembentangan Peperiksaan Akhir : ( 20% ) ( 10% ) ( 30% ) : 40% 60%

MARKAH KESELURUHAN

100%

NOTA PENTING
Soalan ujian dan peperiksaan akhir adalah berdasarkan kepada tajuk-tajuk dalam sukatan pelajaran dan pembentangan kumpulan.

JADUAL PERTEMUAN
SEMESTER TARIKH/HARI 25/09/2011 ( Ahad ) 23/10/2011 ( Ahad ) 20/11/1011 ( Ahad )

Semester II Sesi 2010/2011

4/12/2011 ( Ahad ) 18/12/2011 ( Ahad ) 7/1/2012 20/01/2012 ( Persediaan Peperiksaan dan Peperiksaan )