Anda di halaman 1dari 24

KARANGAN BAHASA

MALAYSIA
TAJUK:
KEGANASAN RUMAH
TANGGA
DISEDIAKAN OLEH:
MOHD.SAIFUDIN BIN BAHAR
6R2
PENGENALAN…
• Menurut pakar kanak-kanak buta Amerika
Syarikat,Ammeerman ,keganasan rumah
tangga didefinisikan sebagai suatu tindakan
yang mempunyai niat merosakkan ,
mencederakan atau membunuh orang lain.
• Manakala takrif keganasan dalam Akta
Keganasan Rumahtangga 1994 ialah tindakan
menyebabkan kecederaaan ,penderaan seksual
,kerosakan harta dan meletakkan mangsa
dalam keadaan ketakutan.
• Kes keganasan rumah tangga adalah seperti
penderaan fizikal dan mental, pencabulan ,
penganiayaan dan pembunuhan .
• Kekerasan terhadap seseorang adalah
melanggar perundangan negara dan hak asasi.
• Menurut Menteri Perpaduan dan Pembangunan
Masyarakat, keganasan rumah tangga semakin
meningkat dan menjadi masalah masyarakat.
Faktor-faktor yang
mempengaruhi keganasan
rumah tangga
• Personaliti pendera
• Personaliti mangsa
• Kemiskinan /tekanan hidup
• Penagihan arak dan dadah
• Kurang pengetahuan mengenai
agama
• Sikap masyarakat
Personaliti pendera.

• Personaliti yang ganas, emosional


,panas baran dan perlakuan mendera
sebagai hobi menyebabkan
berlakunya keganasan rumah
tangga.
Personaliti mangsa

• Menurut pensyarah psikologi Jabatan


psikologi UKM, salah satu faktor
keganasan rumah tangga berlaku
kerana sikap yang suka berleter dan
menimbulkan kemarahan .
Kemiskinan /tekanan hidup

• Dalam kebanyakan kes keganasan


rumah tangga yang dilaporkan, ibu
bapa yang mempunyai masalah
tekanan hidup dan kesempitan
kewangan sering bertindak ganas.
Penagihan arak dan dadah

• Individu dalam golonagn ini sering


hilang pertimbangan dan bertindak
ganas terhadap keluarga.
• Hal ini terbukti melalui kajian Anne
Keywarh, sebanyak 5% pendera
mendera kerana ketagih arak dan
dadah.
Kurang pengetahuan
mengenai agama
• Tanpa pegangan agama, individu ini
beranggapan bahawa tindakan
mendera tidak mempunyai
kesalahan.
Sikap masyarakat

• Sikap masyarakat pada hari ini lebih


mementingkan diri sendiri dan tidak
mahu mencampuri urusan orang lain.
Kesan-kesan keganasan rumah
tangga
• Tekanan hidup
• Perasaan takut
• Perpecahan keluarga
• Meningkatkan kes jenayah
• Kecederaan
• Kos
Tekanan hidup

• mangsa keganasan rumah tangga


akan menghadapi tekanan hidup.
• Didapati 63% hingga 75% yang
terlibat dalam keganasan rumah
tangga menghadapi tekanan
perasaan.
Perasaan takut

• Menurut pensyarah Fakulti Undang-


undang UKM , mangsa keganasan
rumah tangga akan sentiasa dalam
keadaan ketakutan dan hilang
keyakinan diri
Perpecahan keluarga

• Keganasan rumah tangga selalunya


berakhir dengan perpecahan
keluarga.
Meningkatkan kes jenayah

• Keganasan rumah tangga sudah


pasti meningkatkan kes jenayah
seperti kes rogol telah meningkat
daripada satu kes pada tahun 1981
kepada 1005 kes pada tahu 1995.
Kecederaan

• lazimnya, 80% keganasan rumah


tangga akan menyebabkan
kecederaan fizikal.
Kos

• kerajaan terpaksa menanggung kos


untuk mewujudkan rumah
perlindungan seperti Rumah
Perlindungan Bukit Harapan.
Langkah-langkah mengatasi
masalah keganasan rumah
tangga
• Tindakan undang-undang
• Peranan masyarakat
• Peranan media massa
• Kaunseling
• Peranan pendidikan
Tindakan undang-undang

• Kelulusan Akta Keganasan


Rumahtangga 1994 akan dapat
melindungi mangsa keganasan
rumah tangga.
• Menurut akta ini, pesalah boleh
didenda tidak melebihi RM 4000 dan
penjara tidak melebihi setahun
Peranan masyarakat

• Masyarakat setempat perlu


mempunyai rasa tanggungjawab
sosial untuk bersama-sama
membantu mengatasi ini.
Peranan media massa

• Media massa haruslah berperanan


secara proaktif sebagai sumber
sebaran maklumat dalam usaha
menyedarkan semula masyarakat
tentang kegansan rumah tangga.
Kaunseling

• Khidmat kaunseling perlu dilakukan


sebelum memasuki alam
perkahwinan dan selepas berkahwin
agar mereka memahami tentang
kewajipan dan dasar-dasar sesuatu
perkahwinan.
Peranan pendidikan

• Pendidikan yang berteraskan


pengetahuan agama dan moral perlu
dilaksanakan pada semua peringkat
sekolah agar matlamat membentuk
sesebuah masyarakat penyayang
akan terjamin.
Kesimpulan

• Dalam menangani permasalahan ini,


semua pihak harus lebih peka,
prihatin dan proaktif untuk
berkerjasama mengatasi masalah ini.
• Penerapan masyarakat penyayang
perlu bagi mengatasi masalah ini.
SEKIAN
TERIMA
KASIH…