Nama:………………………………………………………..

Tingkatan: 2…………….

Tarikh:…………………..

TAJUK EVIDENS/INSTRUMENTS

BAB 9: MIGRASI PENDUDUK B2D3E2: Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk

Kestabilan politik

Faktor-faktor mempengaruhi migrasi luar bandar ke bandar

Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi luar bandar ke luar bandar

. TAJUK BAB 9: MIGRASI PENDUDUK EVIDENS/INSTRUMENTS B2D3E2: Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk luar bandar ke bandar Faktor Tolakan Faktor Tarikan .. Tingkatan: 2…………….Nama:………………………………………………………. Tarikh:………………….

TAJUK EVIDENS/INSTRUMENTS BAB 9: MIGRASI PENDUDUK B2D3E2: Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk Kadar upah tinggi Kestabilan politik pePPeluang pekerjaan Faktor-faktor mempengaruhi migrasi luar bandar ke bandar Bencana alam Mengikut keluarga MMelanjutkan pelajaran Meningkatkan taraf hidup Banyak kemudahan B asas Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi luar ke luar bandar Mengatasi kemiskinan keluarga Pemilikan tanah . Tingkatan: 2…………….Nama:……………………………………………………….. Tarikh:…………………..

Tarikh:…………………..Nama:………………………………………………………. TAJUK BAB 9: MIGRASI PENDUDUK EVIDENS/INSTRUMENTS B2D3E2: Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk luar bandar ke bandar Faktor Tolakan Kemiskinan Upah rendah Pengangguran Kurang kemudahan sosial Faktor Tarikan Pelbagai peluang pekerjaan Upah lebih tinggi Cara hidup moden Banyak kemudahan sosial . Tingkatan: 2……………..