Anda di halaman 1dari 2

BAB 12 Terdapat lima syarikat etika, sosial, politik dan isu-isu yang dibangkitkan sistem throughinformation.

Ini termasuk dimensi moral:

1. maklumat hak dan obligasi 2. hak harta dan obligasi 3. akauntabiliti dan kawalan 4. sistem kualiti 5. kualiti hidup

1. Maklumat hak dan kewajipan memberi tumpuan kepada respections individu serta organisasi yang mengambil perhatian mengenai maklumat. 2. Harta hak dan kewajipan undang-undang hak cipta paten perdagangan rahsia

Rahsia perdagangan adalah apa-apa kerja intelek atau produk yang digunakan bagi maksud perniagaan yang boleh diklasifikasikan sebagai kepunyaan perniagaan itu. Hak cipta melindungi pencipta harta terhadap yang menyalin oleh orang lain bagi maksud apa-apa semasa hayat penulis. Undang-undang paten memberikan pemilik monopoli eksklusif ke atas idea-idea di sebalik suatu rekacipta selama 20 tahun.

3. Akauntabiliti mencabar undang-undang liabiliti dan amalan sosial untuk mengadakan seorang individu dan institusi bertanggungjawab. 4. Sistem kualiti mencari suatu amaun yang boleh diterima untuk kualiti data dan bilangan kesilapan sistem. 5. Kualiti hidup adalah kos sosial memperkenalkan teknologi maklumat. Akibat-akibat sosial boleh membahayakan atau membantu individu, masyarakat dan institusi politik. Konsep-konsep asas etika adalah tanggungjawab, akauntabiliti dan liabiliti. Unsur yang paling penting interaksi yang bertanggungjawab adalah akauntabiliti. Ini bermakna anda menerima potensi kos, tugas dan kewajipan untuk keputusan yang dibuat. Akauntabiliti adalah bahawa mekanisme tempat untuk menentukan siapa yang mengambil tindakan yang bertanggungjawab. Manakala liabiliti adalah ciri sistem politik yang badan undang-undang di tempat yang membenarkan individu untuk pulih kerosakan yang dilakukan oleh orang lain.

1. Yang bukan salah satu daripada lima dimensi moral? A.information hak dan obligasi B.property hak dan obligasi C.accountability dan kawalan Kualiti d.system E. Tiada pg di atas 413 (satu-satunya yang tidak termasuk Kualiti Hidup) 2. Berapa banyak tradisi undang-undang melindungi harta intelek swasta? A.2 B.5

C.4 D.3 p.426 (rahsia perdagangan, hak cipta dan undang-undang paten) E. Tiada di Atas 3. Apakah tiga tradisi undang-undang yang melindungi harta intelek swasta? Rahsia A.Trade, hak cipta, paten p. 426 B.property hak, hak cipta, paten C.accountability, hak harta, paten D.reporting, akauntabiliti, hak cipta E. Tiada di Atas 4. Berapa banyak konsep asas (s) ada etika? A. 1 B. 4 C.2 D.3 p.418 E. Tiada di Atas 5. Apakah konsep asas etika? Agama A., dan keputusan yang dibuat Tanggungjawab B., akauntabiliti, liabiliti p.418 C. Oleh kerana proses, akauntabiliti D. A dan B E. Tiada di Atas 6. Apa tidak NORA stand for? A. Tidak bertanggungjawab untuk secara rawak menyerahhakkan B. Tidak jelas kepada retina, aura C. hubungan Nonobvious kesedaran pg 417 D. Bukan sahaja berjalan jurang E. Kedua-dua C dan B

Anda mungkin juga menyukai