Ipa Latihan Ulangan Semester Ipa Kelas Ix Semester 1

IPA LATIHAN MID SEMESTER 1 KELAS IX Fisika 1. Inti atom terdiri atas .... a. proton dan elektron b.

proton dan neutron c. neutron dan elektron d. proton, neutron, dan elektron 2. Benda yang kekurangan elektron akan bermuatan .... a. Negatif c. netral b. Positif d. positron 3. Sebuah ebonit akan bermuatan listrik negatif apabila digosok dengan kain wol karena .... a. proton dari ebonit berpindah ke kain wol b. elektron dari kain wol berpindah ke ebonit c. elektron dari ebonit berpindah ke kain wol d. proton dari kain wol berpindah ke ebonite 4. Gambar berikut yang menunjukkan induksi listrik yang benar adalah …. b. daun elektroskop menguncup c. dinding elektroskop bermuatan positif d. bunga api terbentuk antara batang kaca dengan kepala elektroskop 7. Terdapat 4 buah benda bermuatan listrik A, B, C, dan D. Benda A dengan B tarik menarik, B dengan C tolak menolak, dan C dengan D tarik menarik. Jika benda A ternyata adalah batang kaca yang telah digosok dengan kain sutera, pernyataan manakah yang benar? a. B dan C bermuatan negatif, D bermuatan positif. b. B dan C bermuatan positif, D bermuatan negatif. c. B bermuatan positif, C dan D bermuatan negatif. d. B bermuatan negatif, C dan D bermuatan positif. 8. Dua benda P dan Q masing-masing bermuatan +6 × 10-7 C dan -4 × 108 C, dipisahkan pada jarak 0,02 m. Jika k = 9 × 109 Nm2/C2 gaya tarikmenarik antara kedua benda itu adalah .... a. 0,0054 N D. 5,4 N b. 0,054 N E. 54 N c. 0,54 N 9. Jika jarak kedua benda bermuatan listrik diubah menjadi 2 kali jarak semula dan muatan keduanya tetap, maka gaya listrik yang timbul besarnya .... a. 1⁄4 kali gaya semula b. 1⁄2 kali gaya semula c. 2 kali gaya semula d. 4 kali gaya semula 10.Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 1) Aliran arus listrik dari potensial tinggi ke rendah. 2) Aliran arus listrik selalu melawan arah aliran elektron. 3) Besarnya arus listrik tidak dapat diukur. 4) Arus listrik mengalir memerlukan penghantar. Pernyataan di atas yang benar adalah . . . . a. 1, 2 b. 1, 2, dan 3 c. 1, 2, dan 4 d. 1, 2, 3, dan 4

5. Jika elektroskop (alat untuk mengetahui jenis muatan listrik) dalam keadaan netral didekati benda yang bermuatan negatif, daun elektroskop akan .... a. membuka, karena kedua daun bermuatan positif b. membuka, karena kedua daun bermuatan negatif c. menutup, karena kedua daun bermuatan positif d. menutup, karena kedua daun bermuatan negative 6. Sebatang kaca bermuatan positif didekatkan kepala elektroskop yang bermuatan negatif. Pada elektroskop terjadi …. a. daun elektroskop bertambah mekar

.m. 3 A.5 Ω b. 12 A 19. . 1.Kawat nikrom pada elemen pemanas memiliki panjang 5 m dan luas penampangnya 4 × 10−2 mm2. 125 Ω d.. 5 V c. . I3.2 V b. I’ adalah . Besar tegangan listrik yang terukur adalah . 3 A b. 0. 8 A. Arus yang mengalir melalui penghantar itu adalah . Jika hambat jenis nikrom 10−6 ohm. . . I5 = 3 A. 8 A. . arah arus listrik dan arah elektron dari A ke B 12. Apabila besar arus yang timbul 2 ampere. arah arus listrik dan arah elektron dari B ke A d. . maka kuat arus listriknya . 7. arah elektron dari B ke A c. 4 A. 0. 2 A. 60 A d. Maka t adalah . 2 menit b. .5 A 17. . maka besar arus I3 dan I6 adalah . 1. 2 ampere 13. . . 12. 22 V 16. 200 ampere b. arah arus listrik dari A ke B.. a...11. .. 10 A b. 11 V d. 10 ampere d.125 Ω 18. 4 A d. a. 20 ampere c. 2 A.Perhatikan gambar di bawah ini! Berikut ini yang benar adalah .. 15.Cara pemasangan amperemeter dan voltmeter yang benar pada saat mengukur tegangan listrik adalah .200 A c. 2 A b. 8 A.. . a. 10 A c.. 120 menit 14. 12 menit d. 8 A. 5 A. a.240 coulomb muatan listrik mengalir melalui penghantar selama t detik. maka hambatan kawat tersebut adalah . 10 A d. 10 A.Selama sepuluh detik banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam penghantar sebesar 20 coulomb. arah arus listrik dari B ke A b..Perhatikan gambar di bawah ini! Jika besar arus I = 8 A. .Perhatikan gambar berikut. a.. a. .5 A..5 A. 5 A 20. 2 A c.. 4 menit c. arah elektron dari A ke B. 2.Perhatikan gambar di bawah ini! Besar I2.25 Ω c. I1 = I2 = 2 A.Pada sebuah penghantar yang memiliki hambatan 120 ohm terdapat beda potensial 60 V. 1.Perhatikan gambar di bawah ini! . a. a.

a.Perhatikan gambar berikut ini. 792 kJ 25. cara induksi c.Lampu dialiri arus listrik 500 mA... 2 c.Maka besar hambatan pengganti rangkaian adalah . 35 watt c. cara menggosok d. mematikan listrik d. maka biaya yang harus dibayar selama itu adalah . 6 Ω c. 440 J b. Besar energi listrik yang diperlukan adalah .. sebagai larutan elektrolit d. energi potensial gravitasi c. energi kimia d. .00 d.Pada solder listrik yang tertulis 60 W.000 watt b. sebagai kutub negatif 22.. kecuali .. menjadi energi listrik. . yang bukan bahan magnetik adalah .Daerah di sekitar magnet yang terdapat gaya-gaya magnet disebut . a. a. besi d. 120. 4.. Benda A dapat menarik benda B dan tidak dapat menarik benda C. nikel 30...00 b. kecuali . a.Perhatikan bagan baterai di bawah ini. 8 Ω d. Jika besi/baja telah menjadi magnet. garis gaya magnet 28. daya lampu adalah ….Perhatikan gambar berikut. Rp.. a.5 jam dan dipasang pada tegangan 220 V dengan kuat arus 2 A. a.000 watt 26.. 110 kJc. cara alami b. dipanaskan b. kobalt b... didekatkan pada magnet 32. 4. 220 kJd. a.Daerah pada magnet yang gaya magnetnya terkuat disebut .. benda C merupakan benda nonmagnetik d. a.. baterai..Elemen volta. 70 watt d. pernyataan berikut benar... Rp.. energi panas 24.Berikut ini cara membuat magnet. A kutub utara dan B kutub selatan b... energi mekanik b. 4 Ω b. a. a. Rp.. a.Seterika listrik dinyalakan selama 0. Pernyataan berikut benar. 10 Ω 21. garis gaya magnet d.. dan aki mengubah . A dan B kutub selatan . . a. magnet b. benda A sebuah magnet b.000. 4 23..00 27.00 c. Jika harga 1 kWh = Rp 200. kutub magnet d.Fungsi seng pada baterai adalah ... A kutub selatan dan B kutub utara c.. 240.Magnet dapat dihilangkan kecuali dengan . timbulnya polarisasi c.. Jika hambatannya 140 ohm.. gelas c. sebagai kutub positif b. 1 b. a. 7. 70. dijauhkan dari magnet e. medan magnet c.... magnet elementer 29.00. 3 d.. Batang karbon ditunjukkan oleh angka . Rp. benda B merupakan benda magnetik c. medan magnet c.Dari bahan-bahan berikut.. benda C merupakan benda feromagnetik 33. 220 V digunakan selama 20 menit. kutub magnet b. cara arus listrik 31.. dipukul-pukul c. kecuali . a..

. i dan ii b.1. 2. II dan IV 38. 6 41. ii dan iv d. solenoida yang Sifat magnet batang yang benar ditunjukkan gambar .. 5 c. 5.. B : kutub selatan d. di kutub utara bumi 37. 2. Pernyataan berikut yang tidak tepat adalah . Jika F : gaya Lorentz. I dan II c. a.Letak kutub utara magnet bumi adalah . 3. 3... rotasi bumi 36. a. dihasilkan oleh benar adalah .... medan magnet bumi b. i dan iv 35.. P : kutub utara dan Q : kutub .Perhatikan gambar di bawah ini... I dan III b. Rice cooker Alat-alat listrik di atas yang menggunakan elektromagnet adalah . 1. A dan B kutub utara 34.. II dan III d. D : kutub utara 39. 5.. 6 d.. disebabkan adanya . di sekitar khatulistiwa bumi b.Jarum kompas selalu menunjuk arah utara selatan bumi.. –Z d. –Y c. Arah medan magnet dari kawat lurus berarus listrik di atas yang benar adalah .. Bel listrik 2.Perhatikan gambar berikut. ii dan iii c. gravitasi bumi c.. 40. I : kuat arus listrik menurut aturan tangan kanan berimpit dengan sumbu . C : kutub selatan b. di sekitar kutub utara bumi d. Y b..d.. di sekitar kutub selatan bumi c. Telepon 3. Setrika listrik 6. 4. X 42. 4 b. pernyataan berikut yang tidak tepat adalah .Berdasarkan gambar elektromagnet... Relai 5.....Gambar berikut menunjukkan arah garis-garis gaya magnet yang a. a.. gaya tarik bumi d. a. Elektroskop 4. a. a.Perhatikan gambar berikut.Perhatikan gambar berikut. B : kuat medan magnet.. A : kutub selatan c. a.

. 1. pernyataan berikut yang tidak tepat adalah ….Benda yang ditarik dengan kuat oleh magnet disebut .. 15 A b. kutub-kutub magnet yang dihasilkan sulit diubah d. a..Hal berikut yang tidak dapat memperbesar medan magnet yang dihasilkan elektromagnet adalah .Gambar berikut yang menyatakan jenis trafo step up adalah …. a. a.. Susunan kutub-kutub magnet yang benar adalah .selatan b.. Deklinasi d. 1 dan 3 c. tegangan input lebih besar daripada tegangan output b. a. memperbanyak lilitan b. kuat arus primer lebih kecil daripada kuat arus sekunder c.Perhatikan gambar di bawah ini. memperbesar inti besi c. 2 dan 3 b. 3 dan 4 45. Apabila arus listrik yang mengalir pada kawat itu 5 ampere.. a. 45 A .. 50 Newton d.. Inklinasi c.. paramagnetik d. a. aluminium dan timah 50. Jika tegangan primernya 220 V.8 A c. a. jenis trafo yang digunakan step up karena kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekunder d. kuat arus diperbesar 44. 5. ferromagnetik e.. timah dan besi b. 176 V 54. kutub b.Sebuah magnet batang dipotongpotong menjadi tiga bagian. jenis trafo yang digunakan step down karena kuat arus primer lebih kecil dari pada kuat arus sekunder 52..Sebuah trafo jumlah lilitan primer dan sekundernya masing-masing 500 dan 400 lilitan. 47..0 A d.Jika jumlah kumparan primer lebih banyak daripada kumparan sekunder..Gambar garis gaya magnet pada magnet batang yang benar ditunjukkan gambar .. diamagnetik 49. tegangan sekundernya adalah …. isomagnetik c. kemagnetannya tidak tergantung hambatan lilitan 43. memperbesar hambatan d.Logam yang tergolong bahan diamagnetik adalah ..Kawat panjangnya 50 cm berada di dalam muatan magnet yang berkekuatan 20 Tesla. emas dan timah c. maka gaya lorentznya sebesar . 1 dan 4 d. 5 Newton b. kemagnetannya mudah dihilangkan c.Perbandingan antara jumlah lilitan primer dan sekunder sebuah trafo 5 : 3. Jika kuat arus outputnya 3 A. 196 V b. a.. b. kuat arus primernya adalah ….. elektromagnetik 53... Bagian yang menunjukkan sudut inklinasi adalah .. bumi 46. 75 Newton 51. 275 V d. emas dan timah hitam d..Sudut antara jarum kompas dengan arah utara dan selatan bumi yang sebenarnya disebut .. 375 V c. 25 Newton c.. 48.. a.

. reabsorbsi-augmentasi-filtrasi 6. glomerulus b. d. Medulla d. Augmentasi atau penambahan zat-zat yang tidak diperlukan ke dalam a. d. b. . pelvis c. simpai Bowman 7. . .Biologi A. . b. . . a. Tempat terjadinya fertilisasi ditunjukkan oleh gambar nomor . . b. . kemudian zigot tumbuh menjadi embrio. Oviduk dan uterus berturutturut ditunjukkan oleh gambar nomor . 1 c. . . 3 d. 2 c. Proses reabsorbsi berlangsung pada bagian nomor . Urutan jalannya urine adalah . . rongga ginjal-ureter1. . dan 2 dan 3 dan 3 dan 4 9. 3 d. rongga ginjal-uretrakantong kemih-ureter b. c. . c. . Urutan proses pembentukan urine adalah . . Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a. c. c. a. 2 d.2. 5 pada wanita di bawah ini.3. . 4 b. reabsorbsi-filtrasiaugmentasi c. X Bagian yang bertanda x adalah …. . 5 4. . 4 perhatikan gambar saluran reproduksi b. filtrasi-augmentasireabsorbsi d. a. a. 1 1 2 2 8. a. 1 2 3 4 11. filtrasi-reabsorbsiaugmentasi b. . atau d! Gambar berikut ini untuk menjawab soal urine primer sehingga nomor 1-3. 1 dan 2 kantong kemih-uretra b. rongga ginjal-uretera. c. . 1. . Untuk soal nomor 8 sampai nomor 11 a. . . tubulus kontortus proksimal e. Tubulus kontortus distal kemih-ureter-uretra ditunjukkan oleh nomor . a.Organ penghasil sel telur . Korteks c. . Badan malpighi ditunjukkan uretra-kantong kemih oleh nomor . b. 3. . 2 c. sumsum ginjal 5. rongga ginjal-kantong 2. a. tubulus kontortus distal c.Setelah terjadi fertilisasi. dan 4 d. embrio kemudian akan menempel dan tumbuh pada nomor . Perhatikan gambar irisan ginjal berikut. d. 1 3 2 4 10. . menjadi urine sekunder berlangsung di bagian .

a.. b.. b. a. c. d.Protein yang diperlukan oleh sel batang supaya bisa berfungsi adalah .Alat reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis adalah . FSH progesteron estrogen prolaktin 17. a. a. d.... a. vitamin A . d. Miopi c..Bagian sel saraf yang membungkus akson dan a. a. d.Indera yang juga berfungsi sebagai alat keseimbangan adalah ... berfungsi sebagai isolator adalah . b...Selain menghasilkan sel sperma. Testis Vas deferens Epididimis Penis 15. progesteron Estrogen d. hipermetropi 26. 4 a.Gangguan mata yang tidak bisa melihat benda dekat dengan jelas adalah . sinaps 20.. b. a. 1 b. otak dan serabut saraf otak dan sumsum tulang belakang serabut saraf dan sumum tulang belakang otak besar. Insulin c... langit-langit rongga hidung dalam rongga hidung bagian depan rongga hidung bagian belakang rongga hidung 21.. tuba fallopi testis rahim ovarium 14.. b. b. d... otak kecil.. b.Pembentukan sperma pada laki-laki dewasa terjadi di . c. 3 d.. 12. c... a. d... 2 ditunjukkan oleh nomor .Letak indera pembau adalah di .. b.. Neurit c. c. b..Bagian sel saraf yang berfungsi menghantarkan impuls ke badan sel adalah . Iodopsin c. FSH estrogen LH Progesteron 18.. c.... c. testis juga berfungsi sebagai tempat pembentukan hormon . b.. d... d.a. b. d. c. b. a. a. c. mata otak kecil telinga hidung 23. c. testesteron 16. b. selaput mielin sel sachwann nodus ranvier inti sel sachwann 19.. a. presbiopi Hipermiopi d. d. kecuali… menurunkan sekresi ludah mempercepat denyut jantung memperbesar pupil meningkatkan sekresi empedu 25. c... c. vulva vas deferens epididimis uretra 13..Sistem saraf pusat terdiri atas .Hormon yang merangsang terjadinya ovulasi adalah . a. d. dan sumsum tulang belakang 22... b.Berikut ini adalah fungsi dari sistem saraf simpatik.Jalan impuls pada gerak refleks adalah ..... c. a.Hormon yang berfungsi untuk menjaga kehamilan adalah . inti badan sel Dendrit d.Tempat pematangan sperma pada laki-laki dewasa terjadi di . reseptor – saraf sesorik – sumsum tulang belakang – saraf motorik – efektor interneuron – saraf pusat – saraf motorik efektor – saraf pusat – reseptor saraf sensorik – interneuron – saraf pusat 24...

vitamin C 27. penghantar impuls. alat indera. dan efektor . dan sumsum tulang belakang d. reseptor. otak. Rodopsin d. otak. rangsangan.Komponen yang mempengaruhi reaksi sistem saraf adalah… a. saraf. reseptor. dan efektor c.b. dan oto b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.