Anda di halaman 1dari 2

UTS Genap 2012/2013 MTs Nurul Huda Tlogorejo Kls. VII 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Apa kang aran tembung saroja iku?

Gawea tuladha tembung saroja cacahe 5 ! Apa pigunane tanda petik rangkep () ? Sebutna unsur-unsur intrinsik drama ! Kang diarani mitra tutur yaiku ? yen kowe munggah, suk dak pundutke sepatu anyar. Ukara kasebut kalebu ukara apa? Apa kang aran ukara sambawa? Piye tuladhane? Ukara-ukara ngisor iki gawenen ukara tanggap : a) Sunami maca layang. b) Teng Ruang tamu, bapak ngunjuk kopi c) Pak guru mulang, kandan, lan ngarahake para siswa 9. Bapak lungguh ning kursi karo maca Al-quran, ibu lagi wiridan ning pesholatan. Gawea basa karma Ukara kasebut ! 10. Gawea cengkorongan cerita kang temane Rusaking moral generasi Mudha

UTS Genap 2012/2013 MTs Nurul Huda Tlogorejo Kls. VII 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Apa kang aran tembung saroja iku? Gawea tuladha tembung saroja cacahe 5 ! Apa pigunane tanda petik rangkep () ? Sebutna unsur-unsur intrinsic drama ! Kang diarani mitra tutur yaiku ? yen kowe munggah, suk dak pundutke sepatu anyar. Ukara kasebut kalebu ukara apa? Apa kang aran ukara sambawa? Piye tuladhane? Ukara-ukara ngisor iki gawenen ukara tanggap : a) Sunami maca layang. b) Teng Ruang tamu, bapak ngunjuk kopi c) Pak guru mulang, kandan, lan ngarahake para siswa 9. Bapak lungguh ning kursi karo maca Al-quran, ibu lagi wiridan ning pesholatan. Gawea basa karma Ukara kasebut ! 10. Gawea cengkorongan cerita kang temane Rusaking moral generasi Mudha

UTS Genap 2012/2013 MTs Nurul Huda Tlogorejo Kls. VIII

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Apa kang aran Nyemak? Apa kang dimaksud pawarta kang aktual? Bab-bab apa wae kang kudu digatekake nalika ngrungoke pawarta? Njlentrehake gagasan ing sangarepe wong akeh ana ing acara tertentu diarani? Gawea tuladha atur pakurmatan ing sajerone sesorah ! Apa artine paribasan : Yoga anyangga Yogi ? Rinengga sagunging pakurmatan. Ana ing perangane layang kalebu apa? Apa artine saloka : Kebo bule mati setra ? Ana ing ngendi biasane satata basa layang iku manggon? Apa artine bebasan ngisor iki : a. Kerot ora duwe untu. b. Kebanjiran segara madu. c. Ancik-ancik pucuking eri

UTS Genap 2012/2013 MTs Nurul Huda Tlogorejo Kls. VIII

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Apa kang aran Nyemak? Apa kang dimaksud pawarta kang aktual? Bab-bab apa wae kang kudu digatekake nalika ngrungoke pawarta? Njlentrehake gagasan ing sangarepe wong akeh ana ing acara tertentu diarani? Gawea tuladha atur pakurmatan ing sajerone sesorah ! Apa artine paribasan : Yoga anyangga Yogi ? Rinengga sagunging pakurmatan. Ana ing perangane layang kalebu apa? Apa artine saloka : Kebo bule mati setra ? Ana ing ngendi biasane satata basa layang iku manggon? Apa artine bebasan ngisor iki : a. sKerot ora duwe untu. b. Kebanjiran segara madu. c. Ancik-ancik pucuking eri