Anda di halaman 1dari 1

Ciri-ciri sumber yang berkesan untuk digunakan dalam pengajaran

Mudah, jelas dan difahami oleh pelajar semasa proses penyampaian isi pelajaran disamping memperjelaskan mesej yang bersifat abstrak kepada konsep yang lebih konkrit.

mestilah mempunyai gambar yang berwarna warni serta mempunyai bunyi- bunyian yang hampir dengan pelajar

berbentuk permainan Dapat mencapai objektif P&P Sesuai dengan tahap pelajar dari segi tajuk, bahasa, kandungan dan pengalaman pelajar itu sendiri adalah penting.

Menolong interaksi yang aktif antara pelajar ,guru dan maksud yang tersirat terdapat dalam sumber yang digunakan Menunjukkan kesinambungan idea dan keharmonian dalammenyusun idea supaya penegasan dapat ditonjolkan. Ini akanmembantu pergerakan mata dan fikiran pelajar mengikutiperkembangan keseluruhan visual

tidak membebankan guru, tahan lama dan mudah dibawa ke mana-mana saja sama ada dari bilik guru ke kelas dari kelas ke perpustakaan dan sebagainya menjelaskan idea yang kabur, menunjukkan turutan dan menghubungkan antara isi pelajaran.

farouq_skmeru. (2010, 01 13). Retrieved 10 09, 2011, from Konsep Bahan Bantuan Mengajar Dan Ciri: http://www.scribd.com/doc/25146893/Konsep-Bahan-Bantuan-Mengajar-Dan-Ciri