Nama: _____________________

UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN KARANGKOBAR
SD NEGERI 1 PAGERPELAH
Alamat: Desa Pagerpelah, Kec. Karangkobar, Kab. Banjarnegara 53453
ULANGAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/tanggal
Waktu
Pukul:

:
:
:
:
:

BAHASA JAWA
II (DUA)
Rabu, 21 Oktober 2009
90 menit
07:30 s.d. pukul 09:00

I.

Wènèhana tandha ping (X) aksara a, b, utawa c sangarepé wangsulan kang bener!

1.

Sing kalebu kebutuhan sekolah yaiku ....
a
buku, tas, mobil
b
garisan, buku, pulpen
c
tas, sepeda, potlot

2.

Pak tani nandur timun ana tegalan. Wohe gedhe-gedhe. Timune akeh sing ilang amarga dicolong ...
Kancil nyolong ... sebab wetenge luwe.
a
kancil, timun
b
pak tani, timun
c
kancil, pak tani

3.

Timun nyolong kancil.
Urutan tembung ing ukara ing ndhuwur durung runtut. Sing runtut yaiku ....
a
Nyolong kancil timun.
b
Timun kancil nyolong.
c
Kancil nyolong timun.

4.

Ukara ing ngisor iki sing bener panulisane yaiku ....
a
Ibu nitih dhokar
b
Bapak uga nitih dokar
c
Bu Lik uga nitih ndokar

5.

Semar, Gareng, Petruk lan Bagong diarani ....
a.
pelawak
b
punakawan
c
kawan-kawan

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi isen kang bener!
6.

Utami budhal sekolah luwih esuk.
Dina iku Utami diajak ibune menyang pasar.
Tekan pasar Utami nyuwun dipundhutake buku lan potlot.
Utami dipundhutake buku lan potlot ana ing ............................................................................................

7.

Urutna kegiatan saka tangi turu nganti arep mangkat sekolah!
............................................................... ......................................................................................................
............................................................... ......................................................................................................
............................................................... ......................................................................................................

8.

Sak durunge mangkat sekolah aku luwih dhisik ...................................................... wong tuwa.

Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010
Bahasa Jawa Kelas II

1

............... Coba wenehana tuladha gegayuhanmu! Wangsulan : ____________________________________________________________________ Nandur Tomat Joko arep nandur tomat ana ing pot........... Joko didhawuhi njupuk tomat ana ngendi! Wangsulan : ____________________________________________________________________ 19... Aku duwe kewan.9...... Wulune alus lan apik.. kareben kucingku ora ngelih.............. 10........ Kowé kudu nduweni gegayuhan sing apik............... Wulan Oktober pada karo wulan kaping ... 12... Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010 Bahasa Jawa Kelas II 2 .......... cacahé sikil ........ 17....... Semar................. Ukara-ukara ing ngisor iki gantinen nganggo aksara sambung! Martono lagi maca buku.. Kepriyé carane milih tomat sing arep ditandur? Wangsulan : ____________________________________________________________________ 20...... ... Saben dina ..................... Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi wangsulan kang bener! 16....... Bapak ndhawuhi Joko njupuk tomat ing pawon.......... .... Yen lagi ngelih muni ngeong-ngeong.................... Saben dina dak sediani pangan......... Tomate kudu dipilih sing mateng-mateng.............. petruk... Kewan iku jenengé .. Kucingku cacahé 3.... 11.... Joko didhawuhi bapak njupuk apa? Wangsulan : ____________________________________________________________________ 18............................... Panggonan kucing lumrahe ana ing ......... senenge mangan tikus munine ngeong................ Kewanku sikile papat...... 13.... Kewan mau wulune alus lan apik....................... Manggone ing ngomah................. Gareng....................... Tomat yen mateng rupane abang.............. III... Aku nyediani pangan ......................................... lan aku laire wulan Juli...... sekolahku dianakake upacara bendera... 15........ 14. cacahé ........... Adhiku laire wulan Oktober..... ana 12............

Pilihan Ganda 1.KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2009/2010 BAHASA JAWA KELAS II I. 14. c II. sarapan. 7. a 5. a 3. nganggo klambi. Isian 6. 8. toko buku tangi turu. dipilih sing mateng 20. Aku kepengin dadi guru Aku kepengin dadi dhokter 17. mangkat sekolah mbantu kucing omah saben dina 4 (papat) sikile Senin 10 (sepuluh) Jawaban 16. 15. 10. III. Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010 Bahasa Jawa Kelas II 3 . 11. dhapur 19. 9. b 2. 13. c 4. tomat 18. 12. adus.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.