Nama: _____________________

UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN KARANGKOBAR
SD NEGERI 1 PAGERPELAH
Alamat: Desa Pagerpelah, Kec. Karangkobar, Kab. Banjarnegara 53453
ULANGAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/tanggal
Waktu
Pukul:

:
:
:
:
:

BAHASA JAWA
II (DUA)
Rabu, 21 Oktober 2009
90 menit
07:30 s.d. pukul 09:00

I.

Wènèhana tandha ping (X) aksara a, b, utawa c sangarepé wangsulan kang bener!

1.

Sing kalebu kebutuhan sekolah yaiku ....
a
buku, tas, mobil
b
garisan, buku, pulpen
c
tas, sepeda, potlot

2.

Pak tani nandur timun ana tegalan. Wohe gedhe-gedhe. Timune akeh sing ilang amarga dicolong ...
Kancil nyolong ... sebab wetenge luwe.
a
kancil, timun
b
pak tani, timun
c
kancil, pak tani

3.

Timun nyolong kancil.
Urutan tembung ing ukara ing ndhuwur durung runtut. Sing runtut yaiku ....
a
Nyolong kancil timun.
b
Timun kancil nyolong.
c
Kancil nyolong timun.

4.

Ukara ing ngisor iki sing bener panulisane yaiku ....
a
Ibu nitih dhokar
b
Bapak uga nitih dokar
c
Bu Lik uga nitih ndokar

5.

Semar, Gareng, Petruk lan Bagong diarani ....
a.
pelawak
b
punakawan
c
kawan-kawan

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi isen kang bener!
6.

Utami budhal sekolah luwih esuk.
Dina iku Utami diajak ibune menyang pasar.
Tekan pasar Utami nyuwun dipundhutake buku lan potlot.
Utami dipundhutake buku lan potlot ana ing ............................................................................................

7.

Urutna kegiatan saka tangi turu nganti arep mangkat sekolah!
............................................................... ......................................................................................................
............................................................... ......................................................................................................
............................................................... ......................................................................................................

8.

Sak durunge mangkat sekolah aku luwih dhisik ...................................................... wong tuwa.

Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010
Bahasa Jawa Kelas II

1

....... 12. Tomate kudu dipilih sing mateng-mateng............. Manggone ing ngomah......9. Tomat yen mateng rupane abang...... Coba wenehana tuladha gegayuhanmu! Wangsulan : ____________________________________________________________________ Nandur Tomat Joko arep nandur tomat ana ing pot............. Wulune alus lan apik............................. sekolahku dianakake upacara bendera... 17...... cacahé sikil ........... Semar....... Panggonan kucing lumrahe ana ing ...... Kewan iku jenengé ..... Kepriyé carane milih tomat sing arep ditandur? Wangsulan : ____________________________________________________________________ 20.... Joko didhawuhi bapak njupuk apa? Wangsulan : ____________________________________________________________________ 18........... Kewanku sikile papat...... petruk...... Bapak ndhawuhi Joko njupuk tomat ing pawon................ Yen lagi ngelih muni ngeong-ngeong..................................... Adhiku laire wulan Oktober.... 10..................... lan aku laire wulan Juli............. .... kareben kucingku ora ngelih............. 11... Joko didhawuhi njupuk tomat ana ngendi! Wangsulan : ____________________________________________________________________ 19................. Ukara-ukara ing ngisor iki gantinen nganggo aksara sambung! Martono lagi maca buku........... Aku nyediani pangan ..... 14... 13..... Wulan Oktober pada karo wulan kaping ...... Kowé kudu nduweni gegayuhan sing apik.... ana 12................................ Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010 Bahasa Jawa Kelas II 2 ........ cacahé .......... Gareng... Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi wangsulan kang bener! 16. Kucingku cacahé 3............................. senenge mangan tikus munine ngeong.... Saben dina dak sediani pangan. Aku duwe kewan.............................. III.... Kewan mau wulune alus lan apik.......... 15..... ............. Saben dina ............

11. adus. III. c II. 14. dhapur 19. a 5. nganggo klambi. 7. 9. sarapan. toko buku tangi turu. 8. 10. mangkat sekolah mbantu kucing omah saben dina 4 (papat) sikile Senin 10 (sepuluh) Jawaban 16. Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010 Bahasa Jawa Kelas II 3 . b 2.KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2009/2010 BAHASA JAWA KELAS II I. c 4. tomat 18. Pilihan Ganda 1. 12. Aku kepengin dadi guru Aku kepengin dadi dhokter 17. Isian 6. 13. a 3. 15. dipilih sing mateng 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful