Anda di halaman 1dari 34

PERKEMBANGAN KANAKKANAK

Disediakan oleh:
Lilian Wong
Romeo Ray Anak Balong Pensyarah: Puan Haslina Hashim

Konsep Kendiri - aspek jasmani dan juga psikologi. (berkaitan) Pembelajaran yang dialami semenjak kanak-kanak masih kecil lagi. Harter (1983) dalam buku Personaliti: Becoming a Person, konsep kendiri ialah agen perkembangan diri individu terutamanya kanak-kanak. Kanak-kanak akan berkembang sebagai objek iaitu merupakan sesuatu yang unik dan boleh diperhatikan tahap perkembangannya. Oleh itu ini memerlukan kerjasama daripada banyak pihak supaya konsep kendiri kanak-kanak subur secara positif.

Menurut Rogers (1951) yang mengemukakan Terapi Pusatan Klien. Beliau berpendapat bahawa konsep kendiri adalah terdiri daripada gabungan: i. Penilaian sendiri. ii. Penilaian orang lain. iii. Penilaiannya mengenai persepsi orang lain terhadap dirinya.

TEORI MASLOW (1970)


Kebiasaannya, individu cenderung untuk membuat penilaian terhadap dirinya berdasarkan kepada tanggapan dan layanan orang-orang disekeliling terhadap dirinya. Individu berkeyakinan pada dirinya sendiri jika tanggapan dan layanan yang positif dan baik diberikan kepadanya. konsep kendiri akan terbina iaitu penilaian tentang diri sendiri dan akan mempengaruhi sikap, interaksi sosial dan juga personaliti seseorang. mempengaruhi matlamat ,cita-cita seseorang dalam memenuhi kehendaknya. Pernyataan di atas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow (1970) iaitu Teori Hierarki Keperluan.

samb.Teori Hierarki Keperluan


Maslow (1970) dalam Azlina (2002), beliau mengkelaskan keperluan asas manusia kepada lima keperluan mengikut hierarki. Fisiologi,keselamatan, keperluan kasih sayang, penghargaan kendiri dan juga peringkat yang tertinggi iaitu kesempurnaan kendiri.

Abraham Maslow ( 1970 )

Teori Pemusatan Individu Carl Rogers (1951) Menurut Rogers (1951) dalam Azizi dan Jaafar (2006), konsep kendiri didefinisikan sebagai: o definisi diri yang diberikan pada diri sendiri secara sedar. Apabila menggunakan perkataan saya, iaitu ia adalah gambaran persepsi kendiri yang tersusun yang dapat dibawa ke peringkat sedar. Roger(1951) dalam Azlina (2002), beliau menolak pendapat bahawa manusia dikawal oleh dorongan bawah sedar. Beliau juga menekankan bahawa pengalaman pada masa sekarang lebih penting daripadapengalaman lepas.

Teori Karen Horney (1950) Menurut Horney (1950) dalam Azizi (2005), konsep kendiri sebenar dan konsep kendiri ideal. konsep kendiri sebenar merujuk kepada perkara-perkara yang benar tentang diri seseorang. Beliau juga mendefinisikan konsep kendiri ideal sebagai apa yang diingini atau dihasratkan oleh seseorang itu untuk memilikinya.

Jenis Konsep Kendiri


Konsep Kendiri Negatif

Konsep Kendiri Positif

CIRI-CIRI KONSEP KENDIRI POSITIF


1)Bebas membuat pilihan dan keputusan Individu ( positif )- jarang berdepan dilema atau masalah membuat keputusan. Tidak teragak-agak buat keputusan-pengaruh rakan atau desakan keluarga. 2)Bertanggungjawab Atas segala tingkah laku. Akui kesilapan. Cth: seorang murid akan menjaga disiplin diri dan membantu rakan yang lemah semasa ketiadaan guru.

3)Boleh mempengaruhi orang lain Membawa pengaruh kepada benda yang positif. Cth: pengaruh usaha dapat tempat di kalangan masyarakat atau membuat keputusan. 4)Bangga dengan kejayaan yang dicapai. Punyai hala tuju dan matlamat yang realistik. Mereka akan bangga dan bersyukur dengan kejayaan.

5)Menghadapi cabaran dengan penuh semangat. Berdepan dengan sebarang cabaran dengan semangat dan iltizam yang tinggi. Percaya kebolehan diri dan tidak mudah mengalah atau berputus asa. 6)Menghargai Menghargai diri dan orang lain. Diri sendiri : hargai kebolehan,pencapaian,kewibawaan diri, dll. Persekitaran : beri pujian, penghormatan, dll.

7)Selalu merasa gembira. Riang dan gembira Pandai sembunyi masalah. Rujuk kepada orng boleh dipercayai ( tak dapat selesai masalah ) 8)Boleh bertolak ansur dengan kekecewaan. Akan membantu individu menangani kekecewaan yang dihadapi. Diterima dengan hati terbuka dan tidak merasa kesal atau putus asa. Semangat baru untuk mencuba.

9)Pemurah Suka membantu orang lain. Bertanggungjawab menghulurkan bantuan Membantu menyelesaikan masalah mereka yang memerlukan. 10)Mudah berkawan. Tidak sombong Pandai menghargai rakan. Sentiasa bantu rakan. ( masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang lembu mengembu )

Konsep Kendiri Negatif


Konsep kendiri negatif dibahagikan kepada dua jenis: Melibatkan pandangan individu terhadap dirinya yang tidak teratur, tidak mantap seta tidak menampakkan pembinaan diri yang sempurna. Konsep kendiri negatif yang stabil akibat daripada pengaruh persekitaraan atau asuhan.

Ciri-ciri Konsep Kendiri Negatif


1) Sahsiah tidak seimbang dan mempunyai kompleks rendah diri. 2) Pasif dan tidak suka bergaul atau bekerjasama dengan orang lain. 3) Kurang berkeyakinan terhadap diri sendiri dan tidak berani mencuba. 4) Mementingkan diri sendiri. 5) Murung dan sering tertekan. 6) Kadang-kadang dikritik dan dimarahi

6) Mudah tersinggung dan merajuk 7) Selalu memberi kritikan atau komen yang menyinggung. 8) Mempunyai perasaan curiga, prasangka dan tidak percaya orang lain serta diri sendiri. 9) Tidak suka mendengar atau menerima pendapat orang lain. 10)Mengalami lebih banyak kali kegagalan daripada kejayaan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Konsep Kendiri


Keselamatan Kesempurnaan diri (fizikal) Kasih sayang Penghormatan diri

Kepercayaan nilai berdasarkan keperluan

Model

Ibu bapa Rakan Sebaya Orang dewasa (guru)

Baka Persepsi diri sendiri

Sifat semula jadi

Persekitaran

Media massa Kebudayaan Persepsi masyarakat

Mekanisme Helah Bela Diri (HBD) (Defense Mechanisms)


Usaha yang dilakukan secara kebiasaan sama ada secara sedar atau tidak sedar oleh seseorang bagi mempertahankan ego, ancaman dan kebimbangannya. Menurut Davidoff (1976), helah bela diri: Merujuk kpd cara atau taktik seseorang memberi alasan tentang sesuatu tindakannya, sedangkan alasan yg diberikan itu bukan sebab yang sebenarnya Perlindungan atau pembelaan diri terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukannya.

Jenis-jenis Helah Bela Diri (Sigmund Freud)


Helah Bela Diri Aktif Rasionalisasi Sublimasi Pemindahan (Displacement) Projeksi Introjeksi Pembentukan reaksi Kompensasi Fantasi Helah Bela Diri Pasif Represi Regresi Penafian (Penyangkalan) Agresi

Helah Bela Diri Aktif


a) Rasionalisasi Usaha mencari alasan atau rasional tertentu bagi menerangkan sebab-sebab kegagalan. b) Sublimasi Cara seseorang menyalurkan kekecewaan, kekurangan atau kekosongan yg dialami kpd aktiviti lain yg sihat.

c) Pemindahan Berlaku apabila individu memindahkan perasaannya atau rasa kekecewaannya kepada individu lain. Biasanya objek atau orang yang menjadi mangsa terdiri daripada yang inferior yang dijangka tidak akan bertindak balas terhadapnya. d) Projeksi Membalikkan sesuatu kelemahan atau keinginan kepada org lain agar org tersebut dipersalahkan.

e) Introjeksi (Berlawanan dengan projeksi) Menyerapkan ke dalam dirinya dgn menyamakan ciri-ciri orang lain yg disukai atau disanjungi.
f) Pembentukan reaksi Menafikan sesuatu keinginan yg telah disembunyikan dgn melakukan sesuatu yg bertentangan.

g) Kompensasi Melakukan sesuatu aktiviti yg hampir sama dgn tujuan menggantikan sesuatu aktiviti yg tidak berupaya melakukannya.
h) Fantasi Membentuk khayalan atau angan-angan dgn tujuan mengurangkan perasaan yg pahit/tidak diingini.

Helah Bela Diri Pasif


a) Represi Mengalihkan kesedaran sesuatu ancaman dalam minda dgn cara melupakannya b) Regresi Mendorong seseorang menyorot kembali kpd zaman zilamnya yg lebih selamat berbanding yg sedang dialaminya sekarang. Cth: Seorang dewasa bergaduh dgn membalingkan barang-barang, perbuatan yang dilakukannya semasa kecil.

c) Penafian/Penyangkalan Menafikan dan menolak realiti apabila individu tidak mahu menerima kenyataan.
d) Agresi Meluahkan rasa kekecewaan secara agresif. Melibatkan tindakan fizikal yg memberi kesan yg negatif kpd diri sendiri dan juga orang lain

Implikasi Perkembangan Kendiri terhadap Pengajaran dan Pembelajaran


Peranan guru dalam perkembangan kendiri murid adalah: a) Menjadi role model kepada murid-murid. b) Peka dengan kebolehan dan minat setiap murid. c) Memberi dorongan, bantuan dan sokongan kepada usaha pembelajaran murid. d) Membimbing murid yang ketinggalan.

Samb.Peranan Guru Dalam Pembentukan Konsep Kendiri Positif


e) Mengajar murid-murid mengikut kebolehan mereka f) Menerima murid-murid sebagai dirinya. g) Menggalakkan interaksi positif di kalangan rakan sebaya. h) Memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan kebolehan mereka. i) Memupuk nilai-nilai yang baik daripada rakan sebaya dan guru.

RUJUKAN
Azlina Abu Bakar (2002). Psikologi Personaliti Individu. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd. Haliza hamzah, Joy N. Samuel. (2009). Perkembangan Kanak-kanak. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Mok Soon Sang. (2010). Perkembangan Kanak-kanak. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Sharifah Alwiah Alsagof. (1987) . Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Heinemann (Malaysia) Sdn. Bhd. Zanden, James W. Vander. (2000). Human Development . USA: The Mc. Graw- Hill Companies. Inc. Jamaludin Ramli. Pengertian Konsep Kendiri. http://eprints.utm.my/10353/1/bab6.pdf