Anda di halaman 1dari 3

PROFORMA KURSUS Budaya dan Pembelajaran EDU3106 Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontek Bahasa Pengantar

Pra-Syarat Semester Hasil Pembelajaran Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan konsep budaya dan kepelbagaian kelompok di Malaysia. 2. Menganalisis kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran. 3. Menghuraikan konsep ketidaksamaan peluang pendidikan. 4. Membina persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang mesra budaya. 5. Mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. 6. Menangani isu-isu kepelbagaian budaya dan bahasa di dalam bilik darjah. 7. Mahir berkomunikasi untuk mendepani kepelbagaian kelompok. Sinopsis Kursus ini merangkumi aspek sosio-budaya pelbagai kelompok di Malaysia; gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya; kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya; kemahiran berkomunikasi. Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) EDU3106 3 (3+0) 45 Jam Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris

Tajuk 2 3 4

Kandungan Budaya dan Kepelbagaian Kelompok di Malaysia

Jam

Pengertian dan konsep budaya serta kepelbagaian kelompok. Jenis dan demografi kelompok.

Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya Bangsa Struktur Masyarakat/Kelas Sosial Kepercayaan Bahasa Adat Resam Jantina(Gender) 6

Implikasi Kepelbagaian Sosio-Budaya Guru Murid Sekolah Kurikulum Tersirat 4

Ketaksamaan Peluang Pendidikan Kelas Sosial Jantina Kumpulan Minoriti Murid Keperluan Khas Isu-isu Ketaksamaan Peluang Pendidikan 5 Orang Asli Indigenious(Pribumi) Pendalaman 6

Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya Pengurusan persekitaran fizikal Pengurusan persekitaran sosio-emosi Perhubungan antara kelompok etnik Pengurusan pengajaran dan pembelajaran Pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompok(cultural and indigenous relevant pedagogy) 15

Pedagogi kelas bercantum Penilaian berasaskan budaya (cultural responsive assessment)

Kemahiran Komunikasi Guru 6 Lisan dan bukan lisan Laras bahasa 4

Pelan Tindakan Mewujudkan Persekitaran Yang Mesra Budaya Merancang dan melaksanakan pelan tindakan Orang Asli Indigenous(Pribumi) Pendalaman JUMLAH Penilaian Kerja Kursus Peperiksaan 45 50% 50% 6