KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP PERGERAKAN ASAS

• Menurut pakar dalam pendidikan jasmani (Gallahue,D.L., 1996; Gabbard, C. LeBlanc, B. & Lowy., 1994; Burton, 1977), membahagikan pergerakan asas kepada 3: – Pergerakan lokomotor – Pergerakan bukan lokomotor – Pergerakan manipulatif

KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP PERGERAKAN ASAS PERGERAKAN LOKOMOTOR
• Pergerakan yang memerlukan seseorang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan kata lain, dasar menyokong pelaku pergerakan berubah mengikut pergerakan.

KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP PERGERAKAN ASAS PERGERAKAN BUKAN LOKOMOTOR
• Pergerakan kategori ini melibatkan pergerakan yang tidak mengubahkan dasar menyokong pelaku pergerakan.

1

KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP PERGERAKAN ASAS PERGERAKAN MANIPULATIF • Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang menyediakan murid sekolah untuk mempelajari kemahiran asas sukan.Tali 2 . Pembelajaran kemahiran ini melibatkan objek seperti pundi saga/kacang. gelung rotan. tali dan relang getah (squaid). KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP PERGERAKAN ASAS Manipulasi dengan Alatan – Gelang Rotan KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP PERGERAKAN ASAS Manipulasi dengan Alatan . bola kecil. bola besar.

Kayu KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP PERGERAKAN ASAS Manipulasi Dengan Alatan – Pundi Kacang KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP PERGERAKAN ASAS Manipulasi Dengan Alatan .Bola 3 .KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP PERGERAKAN ASAS Manipulasi Dengan Alatan .

KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP PERGERAKAN ASAS Manipulasi Dengan Alatan .Bola KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP PERGERAKAN ASAS Pergerakan Lokomotor KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP PERGERAKAN ASAS Pergerakan Lokomotor 4 .

KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP PERGERAKAN ASAS Pergerakan Bukan Lokomotor KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP PERGERAKAN ASAS Pergerakan Gabungan Lokomotor dan Bukan Lokomotor 5 .