Anda di halaman 1dari 2

TEKNIK BERCERITA DALAM P&P KUMP 2 LAGU CERITA

PERSEDIAAN MENGAJAR BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran Tahun Masa Hasil Pembelajaran Fokus Utama Fokus Sampingan Aspek Didik Hibur Tajuk Pelajaran Objektif pembelajaran : : : : : 5.2 Aras 1 (ii) : 3.3 Aras 1 (i) : Bahasa Melayu

6 Uranus 10.30 11.30 pagi (1 Jam)

Bercerita : : i. ii. Ayah dan Ibu Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: Membaca dan memahami petikan untuk menjawab soalan pemahaman. Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam bentuk lagu cerita.

Langkah/mas a Induksi set

Isi Pelajaran

Pengajaran dan pembelajaran 1. Murid dipamerkan dengan gambar ayah dan ibu. 2. Murid bersoal jawab berkaitan gambar. 1. Murid diperdengarkan lagu Ayah dan Ibu.

Catatan

Langkah 1

Lagu Cerita Ayah dan Ibu

2. Guru mengedarkan teks


lagu cerita kepada murid. 3. Murid menyanyikan lagu berpandukan teks dengan Langkah 2 Membaca cerita teks lagu iringan muzik. 1. Murid membuat bacaan akaliah untuk menghayati cerita.

2. Guru

dengan

murid

TEKNIK BERCERITA DALAM P&P KUMP 2 LAGU CERITA

bersoal Langkah 3 Nyanyian berkumpulan

jawab

tentang Persembahan kumpulan dalam dibuat bentuk

lagu cerita. 1. Murid menyanyikan lagu cerita kumpulan. 2. Nyanyian individu yang dan lagu soalan dipilih secara rawak. 1. Murid membaca memahami cerita. 2. Menjawab pemahaman berdasarkan teks menngikut

pertandingan.

Langkah 4

Membaca memahami cerita. teks

dan lagu

Penutup

Nilai murni

teks lagu cerita. Sumbang saran nilai murni daripada dan ibu. lagu cerita Ayah