Anda di halaman 1dari 2

SURAT PERJANJIAN

Adalah diakui bahawa surat perjanjian ini telah dibuat pada tarikh : .. di Kuala Terengganu. ..

Adalah saya HAJI MAT AMIN BIN MD ZIN K/ P 511025-11-5205 sebagai pemilik kedai atas lot No .. selepas daripada ini disebut TUAN KEDAI, dan NO K/ P sebagai penyewa ke atas kedai tersebut selepas daripada ini disebut PENYEWA. Dengan ini tuan kedai bersetuju memberi sewa kedai tersebut kepada penyewa di atas dengan kadar. sebulan. Dan penyewa bersetuju menyewa kedai tersebut dengan kadar sewa .. sebulan dengan bayaran sewa dibuat pada tiaptiap bulan di awal bulan 1-5hb bulan semasa. RM. telah dibayar kepada tuan kedai sebagai cagaran sewa kedai tersebut. Tuan kedai berhak untuk menaik atau menurunkan kadar sewa kedai tersebut pada setiap tahun jika sekiranya wajar berbuat demikian. Notis naik atau turun kadar sewa tersebut akan dimaklumkan satu bulan lebih awal. Adalah menjadi tanggungjawab penyewa untuk membuat pembayaran deposit api di TNB dan air di SATU. Penyewa juga bersetuju untuk tidak menangguh dan melunaskan sewa setiap bulan seperti di atas. Penyewa tidak dibenarkan memberi sewa kedai tersebut kepada orang lain tanpa persetujuan tuan kedai. Penyewa tidak dibenarkan membuat sebarang ubahsuai dalaman kedai tersebut kecuali setelah mendapat kebenaran daripada tuan kedai. Adalah menjadi tanggungjawab penyewa untuk menjaga kebersihan kedai termasuk di bahagian hadapan, belakang, longkang dan kawasan yang berkaitan. Penyewa juga bersetuju untuk memberi notis satu bulan sekiranya berhajat pindah atau berhenti berniaga untuk mendapatkan wang cagaran seperti di atas sekiranya tiada apa-apa bil yang tertonggak. Kegagalan penyewa untuk berbuat demikian boleh menjejaskan wang cagaran untuk tidak dikembalikan. Dengan ini kami kedua-dua perjanjian tersebut. belah pihak bersetuju akan mematuhi

..................................................... ................................................. ( ) K/P: 511025-11-5205

K/P

( HAJI MAT AMIN B. MD. ZIN) :

Saksi :