Anda di halaman 1dari 19

BAB 1- TEORI FONETIK & FONOLOGI kjhiu Fonetik - mengkaji bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya, daerah

pengeluarannya dan sifat fizikalnya. Fonologi - ialah kajian tentang sistem bunyi bahasa. Fonemik - analisis sistem bunyi sesuatu bahasa yang dikaji pada masa tertentu khususnya untuk menghasilkan sistem tulisan

MATLAMAT SEBUTAN BAKU BM 1. Mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam bahasa Melayu yang dapat digunakan dalam situasi formal atau situasi rasmi 2. Meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan pengguna bahasa 3. Memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu 4. Untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur serta mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan 5. Menghindarkan penggunaan dialek setempat di dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah PELAKSANAAN SEBUTAN BAKU BM Sebutan huruf Intonasi Sebutan kata

Fonetik artikulasi - mengkaji tentang cara penghasilan bunyi bahasa dan bahagian-bahagian (artikulator) yang terlibat dalam penghasilan bunyi.
Fonetik akustik - mengkaji sifat-sifat bunyi bahasa iaitu gelombang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh pita suara Fonetik auditori - cara bunyi bahasa ditanggapi oleh pendengar melalui pendengaran dan diterjemahkan oleh otak. PERBEZAAN FONETIK & FONOLOGI

HUruf dan fonem vokal FONETIK - bunyi atau pertuturan manusia seluruhnya - Asas kepada kajian fonologi -x dapat memerikan seluruh bunyi yang dihasilkan oleh manusia - x dapat huraikan sistem bunyi semua bahasa yang dituturkan oleh manusia dengan sempurna FONOLOGI - bunyi-bunyi tertentu dalam pertuturan bagi sesuatu bahasa - asas kpd kajian morfologi dan sintaksis - Dapat merumuskan, menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi bahasa. -dapat huraikan segala bentuk bunyi bhs secara teliti dan terperinci -vokal a disebut sebagai [a]. cth: ejaan saya disebut sebgai [sa ya] -vokal i disebut sbg [i]. cth: ejaan nasi disebut sbg [na si] -vokal u disebut sbg [u]. cth: ejaan lanun disebut sbg [la nun] Penyebutan kata terbitan KV , KV + KV , KVK , KVK + KVK.

Intonasi dlm BM - Fungsi emosional: Untuk menyatakan pelbagai makna sikap, seperti kegembiraan, kebosanan, kemarahan, kekejutan dll - Fungsi gramatis: Utk menandakan kontras dr segi tatabahasa terhadap sesuatu ujaran, sama ada sesebuah klausa atau ayat itu berupa pertanyaan atau pernyataan, positif atau negatif dll

- Fungsi struktur informasi: menekankan kata yang membawa makna tersebut


- Fungsi tekstual: Untuk membentuk nada dan gaya suara yang turun naik bagi wacana - Fungsi psikologi: membantu menggubah bahasa menjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat, spt belajar urutan nombor -Fungsi indexical: utk menanda identiti seseorang, iaitu membantu mengenali seseorang sama ada tergolong dlm kumpulan sosial atau pekerjaan yang berbeza Sebutan bagi nama khas Nama orang: - Muhammad Hatta disebut sbg [mu.ham.mad hat.ta] Nama tempat: - Selangor Darul Ehsan disebut sbg [se.la.ngor da.rul h.san] Akronim/ singkatan: -ADUN disebut sbg [a.dun] atau (Ahli Dewan Undangan Negeri) Akronim bukan perkataan: -RTM disebut sbg [ar.ti.m] atau (Radio Televisyen Malaysia)

BAB 2: ARTIKULASI & ARTIKULATOR Artikulasi: terletak di atas rongga mulut, x boleh digerak-gerakkan dan hanya dapat didekati atau disentuh dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. (gigi ats, gusi & lelangit) Artikulator: alat pertuturan yang boleh digerakgerakkan (lidah, bibir & gigi bawah)

Alat artikulasi terdiri drpd:Lidah: - 4 bahagian lidah iaitu hujung lidah, tengah lidah, hadapan lidah, dan belakang lidah - Bahagian depan lidah, tengah lidah dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vocal - Hujung lidah ialah bahagian paling aktif & boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan Lidah Gigi Bibir Gusi Lelangit Rongga Hidung Pita Suara

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bibir Atas Bibir Bawah Gigi Atas Gigi Bawah Gusi Lelangit Keras Lelangit Lembut Anak Tekak Hujung Lidah

Gigi: - Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagai penampan aliran udara dalam penghasilan bunyi Bibir: - boleh dihamparkan dan dibundarkan - membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga mulut. Gusi:

10. Hadapan Lidah 11. Tengah Lidah 12. Belakang Lidah 13. Akar Lidah 14. Epiglotis 15. Rongga Suara 16. Rongga Tekak 17. Rongga Hidung 18. Rongga Mulut 19. Rahang 20. Tenggorok Alat-alat artikulasi vokal

- digunakan sebagai daerah sebutan dengan bantuan


hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan Lelangit:

- lelangit keras dan lelangit lembut


- Lelangit lembut ialah dari sempadan lelangit keras hingga ke akhir rongga mulut - Lelangit keras bermula dari sempadan gusi di bahagian hadapan atas rongga mulut terus ke rongga hidung

-merangkumi rongga mulut, keadaan bibir dan bhagian lidah.

Rongga hidung:
- boleh dibuka atau ditutup, bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak. Pita suara: -memperluas dan mempersempit lubang yang terdapat di antara dua keping selaput nipis berkenaan.

BAB 3: ARTIKULASI & ARTIKULATOR


Diftong: gabungan dua bunyi vokal yang disebut sebagai satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah - tiga bunyi diftong, iaitu [ai], [au] dan [oi]. Konsonan: semua bunyi selain vokal yang dihasilkan dengan melakukan sekatan terhadap arus udara yang dilepaskan melalui paru-paru,

Artikulasi konsonan dlm BM


- bunyi letupan, letusan, sengauan, sisian, geseran, malaran dan getaran. Bunyi letupan: Fon [p] [b] Awal Akhir

[pulau] [atap] [bumi] [rbab]

-cara phasilannya spt letupan, letusan, sengauan, geseran dll serta titik artikulasi atau daerah sebutannya, seperti dua bibir, gigi-gusi, lelangit keras, lelangit lembut, anak tekak dll.
Artikulasi diftong dlm BM Diftong biasa Diftong lebar Diftong menurun Diftong sempit

[t]
[d] [k] [g] [?]

[talam] [liat]
[datu?] [kad] [kata] [garau] [beg] [ana?]

Bunyi Letusan [] [j] [cawan] [ma] [jam] [caj]

Bunyi Sengauan [m] [n] [muda] [cium] [niat] [jalan]

[ng/ ] [aa] [buja] Kedudukan lidah utk bunyi diftong [ny/ ] [ai] *

Bunyi Sisian [l] [lalu] [awal]

Konsonan pinjaman BM
Geseran bibir-gigi tak bersuara Geseran bibir-gusi bersuara Geseran gigi tak bersuara Geseran gigi bersuara Geseran lelangit lembut tak bersuara Geseran lelangit lembut bersuara

Bunyi Geseran [f] [v] [s] [z] [faseh] [alaf] [vn] [sarat] [awas] [zat] [lafaz]

Geseran bibir-gigi tak bersuara


- bibir bawah dirapatkan ke gigi ats utk membuat sempitan udara yg keluar. - lelangit lembut dinaikkan rapat ke rongga tekak. - Udara dr paru-paru keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser pd bibir bawah dan gigi atas. - pita suara x digetarkan. - cth: [f]

[sy/ ] [arat] [skua] [h] [harta] [sah]

Bunyi Getaran [r] [rasa] [siar]

Geseran bibir-gusi bersuara


- bibir bawah dirapatkan ke gigi ats utk membuat sempitan udara yg keluar. - lelangit lembut dinaikkan rapat ke rongga tekak. - Udara dr paru-paru keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser pd bibir bawah dan gigi atas. - pita suara digetarkan. - cth: [v]

Geseran gigi tak bersuara


- daun lidah berada di antara gigi atas dengan gigi bawah. - Lelangit lembut dinaikkan rapat ke rongga tekak. - Udara dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser keluar di daerah gigi. pita suara x digetarkan. - Contoh sebutan: [alaa] Selasa (thalatha)

Geseran gigi bersuara


- daun lidah berada di antara gigi atas dengan gigi bawah. - Lelangit lembut dinaikkan rapat ke rongga tekak. - Udara dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser keluar di daerah gigi. pita suara digetarkan. cth: [alem] zalim (dzalim),

Geseran lelangit lembut tak bersuara


- belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut utk membuat sempitan. - Lelangit lembut dinaikkan rapat ke rongga tekak. - Udara dikeluarkan dari paru-paru dan dibiarkan bergeser pada sempitan di daerah lelangit lembut. pita suara x digetarkan. cth: [xabar] khabar

Geseran lelangit lembut bersuara


- belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut utk membuat sempitan. - Lelangit lembut dinaikkan rapat ke rongga tekak. - Udara dikeluarkan dari paru-paru dan dibiarkan bergeser pada sempitan di daerah lelangit lembut. pita suara digetarkan. cth: [aeb] ghaib, [loat] loghat

BAB 4 & 9: HURUF-HURUF DALAM BAHASA MELAYU


terdapat 5 hruf vokal & 6 fonem vocal 25 konsonan dlm BM

Konsonan Asal, Pinjaman, Gandingan dan Rangkap Bahasa Melayu - Terdapat 18 fonem konsonan asal Bahasa Melayu. - Konsonan asal BM terbahagi kpd 7 = letupan, letusan, geseran, getaran, sisian, sengauan dan separuh vocal. KONSONAN PINJAMAN - 10 konsonan pinjaman dalam BM yg berasal drpd Bhs Arab -konsonan v dipnjm drpd bhs Inggeris. -konsonan sy dipinjam drpd bhs Arab utk mengeja dlm BI. Cth: skuasy. -huruf ain digantikan dgn k. Cth: mana = makna. -huruf i (ilmu), u (ulama), dan a (alam) digugurkan. -huruf hamzah digugurkan ttpi msih tdpt dlm pkataan Dato KONSONAN RANGKAP/ GANDINGAN -9 konsonan rgkp/ gndgn iaitu kh, gh, ny, ng, sh, ch, dz, dh dan th. - kh, gh, ny dan ng kekal hingga kini. -konsonan ch, dz, dh dan th pula diubah menjadi konsonan tunggal. -ch= c, dz= z, dh= d, th= s. - sh pula diubah suai menjadi sy

Jenis-jenis huruf vokal


HURUF a e taling e pepet i o u FONEM [a] [] [e] [i] [o] [u]

Jenis-jenis konsonan
HURUF FONEM b [b] c [c] d [d] f [f] g [g] gh [gh] h [h] j [j] k [k] kh [kh] l [l] m [m] n [n] ng [ng] ny [ny] p [p] q [q] r [r] s [s] sy [sy] t [t] v [v] w [w] x [z] y [y] z [z]

Jenis-jenis diftong
HURUF ai au oi FONEM [ai] [au] [oi]

Daerah Sebutan Gusi-L Keras

p Letupan b

t d

k g

Letusan j Sengauan Geseran v Getaran Sisian Separuh Vokal w r l y z m f n s x h

Konsonan Asal Bahasa Melayu Berdasarkan Sebutan

Pita Suara

Cara Sebutan Gusi Bibir

Lelangit Keras

Lelangit Lembut

BAB 5: SIMBOL FONETIK DALAM BAHASA MELAYU Simbol vokal


Huruf Simbol bunyi a e (pepet) e taling i o u [a] [e] [] [i] [i] [u]

Simbol diftong ai au oi [ai] [au] [oi]

Konsonan rangkap/ gandingan


Konsonan Rangkap Simbol bunyi

gh
ny ng sy

[]
[] [] [ ] [] [] [x]

Simbol konsonan
b c d [b] [] [d]

th dz kh

g
h j k l m n p q

[g]
[h] [] [?] [l] [m] [n] [P] [q]

r
s t v w x y z

[r]
[s] [t] [v] [w] [z] [Y] [z]

BAB 6: FONEM SEGMENTAL DALAM BAHASA MELAYU

FONEM KONSONAN
i./b/ awal=/bawah/,/bakul/

-segmental ialah fonem yg boleh dibhgikan. -fonem segmental jg dikenali sbg fonem penggalan. --terdapat enam vokal iaitu /a/,/ /,//,/u/,/o/ dan /i/. FONEM VOKAL i./a/=awal(/awa/,/api/) =tengah(/kadar/,/gagah/ ) =akhir(/mana/,/bola/) ii./ /=awal(/ ma/, /mpat/) =tengah(/pnat/,/tpat/)

Tengah=/abad/,/abu/ Akhir=/jawab/,/adab/ ii./d/ awal=/dua/,/duka/ tengah=/lada/,/kuda/ akhir=/abad/,/jilid/ iii./l/ awal=/lawan/,/luar/ tengah=/alas/,/lalang/ akhir=/bantal/,/botol/ iv./n/ awal=/nama/,/nasi/

=akhir(/socialism /,behaviorism/) iii.//=awal(/ena/,/endah/) =tengah(/leher/,/teleng/) =akhir(/tauge/,/ole-ole/) iv./i/=awal(/ikat/,/iman/) =tengah(/pilih/,/belah/) =akhir(/tuli/,/tari/) v./o/=awal(/oleh,orang/)

tengah=/punah/,/tanah/ akhir=/bulan/,/pekan/ v./t/ awal=/takut/,/tabur/ tengah=/gatal/,/ganti/ akhir=/alat/,/pukat/ dan sebagainya. *FONEM DIFTONG i./ai/ awal=/aiskrim/./aising/ tengah=/ghairah/,/trailer/

=tengah(/bohong/,/tolong/)
=akhir(/pidato/,took/) vi./u/=awal(/ubat/,/ular/) =tengah(/bulat/,/pulut/) =akhir(/bulu/,/palu/)

akhir=/pandai/,/keldai/ ii./au/ awal=/aurat/,/autoritatif/ tengah=/daulat/,/tauliah/ akhir=/kalau/,/pulau/

FONEM DIFTONG
i./ai/ awal=/aiskrim/./aising/ tengah=/ghairah/,/trailer/ akhir=/pandai/,/keldai/ ii./au/ awal=/aurat/,/autoritatif/ tengah=/daulat/,/tauliah/

GLOTALISASI Apabila 2 vokal beriringan Berlaku sdkit hntian d antranya. Cth: [kerajaan], [keadaan]

PALATALISASI Berlaku apabila sesuatu vokal diikuti vokal hdpn [i], [e] dan [a] Lelangit keras trut terlibat Lmbgnya ialah () Cth: [sial], [liat], [niat]

akhir=/kalau/,/pulau/
iii./oi/ awal=/oidium/ tengah=/boikot/ akhir=/amboi/,/kaloi/

LABIALISASI

Bnyi konsonan/ vokal yg diikuti oleh bnyi vokal [u] / [o] swktu mhsilkannya. Lidah malami gluncuran Cth: [la ut]

NASALISASI Nasalisasi adalah proses merubah atau memberi sengauan pada fonemfonem Wjud pd vokal yg mikuti bnyi sengauan. Cth: [mwr]

BAB 7 & 8: FONEM SEGMENTAL DLM BM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Letupan : p, b, t, d, k, g Letusan : c, j Geseran : s, h Getaran : r Sisian : l Sengauan: m, n, ny, ng Separuh vokal : w, y,

Letupan Lelangit Lembut [k] dan [g] Belakang lidah ditemukan dengan lelangit lembut. Lelangit lembut dinaikkan . Arus udara keluar dari paru-paru melalui rongga mulut & tersekat di pertemuan belakang lidah & lelangit lembut. Glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar [k] glotis dirapatkan & pita suara digetarkan [g]

KONSONAN LETUPAN Letupan Dua Bibir[p] dan [b] Bibir bawah dan bibir atas dirapatkan. Lelangit lembut dinaikkan . Arus udara keluar dr paru2 melalui rongga mulut & tersekat di pertemuan dua bibir. sekatan itu dilepaskan serta-merta glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar [p] glotis dirapatkan dan pita suara bergetar [b]

KONSONAN GESERAN Geseran Gusi Tidak Bersuara [ s ] Hujung lidah dirapatkan pada gusi . Lelangit lembut dinaikkan untuk menyekat perjalanan udara ke rongga hidung. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan dibiar bergeser dgn daerah hujung lidah dan gusi glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar.

Letupan Gusi [t] dan [d] Hujung lidah dirapatkan ke gusi. Lelangit lembut dinaikkan. Arus udara keluar dr paru2 melalui rongga mulut & tersekat di pertemuan hjg lidah & gusi. sekatan itu dilepaskan serta-merta glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar [t] glotis dirapatkan dan pita suara bergetar [d]

Geseran Glotis [h] Glotis terbuka luas. Lelangit lembut dinaikkan untuk menyekat perjalanan udara ke rongga hidung. Arus udara ditekan keluar dari paru-paru glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar

KONSONAN LETUSAN Letusan Gusi Lelangit Keras[c] dan [j] Depan lidah ditemukan dengan lelangit keras. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke didnding rongga tekak Arus udara yang keluar dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan tersekat didepan lidah dan gusi. Pita suara digetarkan [j] Pita suara tak digetarkan [c]

KONSONAN SENGAUAN Konsonan Sengauan Dua Bibir [m] Bibir bawah dirapatkan ke bibir atas. Lelangit lembut diturunkan. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.

Konsonan Senjgauan Gusi [n]

KONSONAN GETARAN: Getaran Gusi [ r ] Hujung lidah dikenakan pada gusi dan digetarkan. Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak. Glotis dirapatkan dan pita suara digetarkan.

Hujung lidah ditemukan dengan gusi. Lelangit lembut diturunkan. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.

Konsonan Sengauan Gusi-Lelangit Keras[ny] Depan lidah ditemukan ke lelangit keras. Lelangit lembut diturunkan. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.

KONSONAN SISIAN: Sisian Gusi [ l ] hujung lidah dinaikkan sehingga sampai ke bahagan tengah gusi. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Udara dari rongga mulut hanya boleh keluarmelalui kedua-dua belah tepi atau sisi lidah. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.

Konsonan Sengauan Lelangt Lembut [ng] Belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. Lelangit lembut diturunkan. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.

Sengauan Gusi Lelangit Keras [ny] Depan lidah ditemukan dengan lelangit keras. Lelangit lembut diturunkan. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.

Geseran Gigi [th] dan [dh/dz] Hujung lidah berada d antara gigi atas dan gigi bawah . Lelangit lembut dinaikkan . Udara yang keluar dari paru-paru dibiarkan bergeser di daerah gigi glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar [th]. glotis dirapatkan dan pita suara bergetar [dh].

KONSONAN SEPARUH VOKAL


Separuh Vokal Dua Bibir [w] Konsonan Geseran Bersuara [z] Bibir dibundarkan dan belakang lidah dinaikkan setinggi mungkin. berlaku geluncuran ke arah kedudukan vokal yang mengikutinya [0]. Lelangit lembut dinaikkan dan pita suara bergetar. Hujung lidah ditemukan dgn daerah gusi. Lelangit lembut dinaikkan. Arus udara dr paru-paru keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser di pertemuan hujung lidah dengan gusi. glotis dirapatkan dan pita suara bergetar

Separuh Vokal Lelangit Keras [y] bibir dihamparkan dan hujung lidah diangkat setinggi-tingginya. Kemudian ,berlaku geluncuran ke arah vokal yang mengikutnya [e]. Lelangit lembut dinaikkan dan pita suara bergetar.

Geseran Gusi Lelangit Keras Tak Bersuara [sy] Hadapan lidah dinaikkan ke arah gusi lelangit keras untuk menyekat perjalanan udara yang keluar melalui rongga mulut. Lelangit lembut dinaikkan untuk menghasilkan bunyi geseran lelangit keras bersuara. Glotis direnggangkan pita suara tidak digetarkan

KONSONAN PINJAMAN Geseran Bibir - Gigi [f] dan [v] Bibir bawah dirapatkan ke gigi atas. Udara dari paru-paru yang keluar melalui rongga mulut mengalami geseran sewaktu melalui sempitan bibir bawah dan gusi. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. glotis direnggangkan, pita suara tidak digetarkan [f] glotis dirapatkan, pita suara digetarkan [v].

Geseran Lelangit Lembut [kh] dan [gh] belakang lidah dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Udara dari rongga tekak keluar ke arah rongga mulut melalui ruang yang telah mengalami sempitan pada lelangit lembut. glotis dirapatkan, pita suara digetarkan [kh] glotis direnggangkan, pita suara tidak digetarkan [gh].

BAB 10: FONEM SUPRASEGMENTAL DALAM BAHASA MELAYU

JEDA - Disebut persendian

- juga disebut sebagai fonem suprapenggalan - mrpakan ciri atau sifat bunyi yang menindihi atau menumpang sesuatu fonem - terdiri daripada tekanan, kepanjangan, jeda, tona dan intonasi

-ciri atau unsur hentian (senyap) dlm ujaran sebagai tanda pemisah unsur linguistik, iaitu perkataan, ayat dan rangkai kata. -ditanda dgn + -Contoh jeda:

-Belikan + tin membelikan tin = tin yang dibeli


TEKANAN -Beli + kantin membeli kantin = kantin yang dibeli - Jeda juga digunakan untuk membezakan makna ayat. -Contoh: # Saya membaca buku kakak#

-menentukan lemah atau kerasnya suara


penyebutan sesuatu suku kata -berlaku pada suku kata dalam perkataan -tekanan berlaku pd vokal kebiasaanya - Bagi bahasa Inggeris tekanan boleh membezakan makna -cth: Prog res bermaksud kemajuan & Pro gres bermaksud memajukan

# Saya membaca buku# kakak#

TONA
KEPANJANGAN -dikenali sbg panjang pendek bunyi -boleh mbezakan makna dlm bhs2 tertentu spt B.Arab & BI ttpi tdk dlm BM - Merupakan naik turun suara dalam

pengucapan - Terdapat 2 jenis tanda yang berbeza. - yg pertama ialah:

- tanda kepanjangan ini ialah tanda titik dipanggil mora


-tanda 1 titik . = stengah mora -tanda 2 titik : = 1 mora -tanda 4 titik :: = 2 mora -cth dlm BI: sit bermaksud duduk, dan si:t bermakna tempat duduk

- Yang kedua memakai tanda nombor 1 - 4

utk menunjukkan perbezaan tona. -Tona tinggi (keras) menggunakan satu, tona sederhana tinggi (keras) menggunakan 2, tona rendah (lemah) menggunakan 3 dan tona sangat rendah (sangat lemah) menggunakan 4.

INTONASI
- Turun naik nada suara dalam pengucapan

ayat atau prasa - Contohnya ayat berita yang menurun pada akhir ayat - ayat tanya pula meninggi apabila di akhir ayat.

BAB 13: SEBUTAN BAKU KATA TERBITAN


-Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. -Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan CIRI2 SEBUTAN BAKU -Setiap huruf, sama ada dlm ejaan Jawi atau Rumi dilafazkan dgn jelas mengikut nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkannya -Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan sama ada kata dasar atau kata terbitan. -Nada suara yang digunakan ditentukan berdasarkan jenis dan bentuk ayat -Terdapat kekecualian cara penyebutan bagi beberapa kata tertentu, seperti kata rai dan linguistik. PENYEBUTAN KATA TERBITAN -Kata terbitan pada dasarnya disebut mengikut pola pemenggalan suku kata iaitu pola ejaan, VK, KV, dan KVK KATA TERBITAN AWALAN -dilafazkan dengan kaedah pemenggalan suku kata ejaan -awalan beR, peR, teR, meN, peN, di-, ke- atau sedengan kata dasar yang bermula dgn konsonan -awalan di-,ke- atau se- dengan kata dasar dimulai huruf vokal atau diftong. -contoh: Ejaan bernyanyi Sebutan [ ber.nya.nyi ]

-kata terbitan dengan awalan meN- atau peN. -contoh: mengarah mengikut pengedar pengundi KATA TERBITAN AKHIRAN - akhiran an, i-, dan kan atau partikel lah, kah, -tah - kata ganti singkat ku, -mu dan nya - dilafazkan dengan satu cara sahaja, iaitu pola pemenggalan suku kata ejaan -contoh: tajaan menjalankan jemputlah bilakah siapatah milikku [ ta.ja.an ] [ men.ja.lan.kan ] [ jem.put.lah ] [ bi.la.kah ] [si.apa.tah ] [ mi.lik.ku ] [ men.nga.rah ] [ me.ngi.kut ] [ pe.nge.dar ] [ pe.ngun.di ]

menunggu

[ me-nung.gu ]
[ pe.nya.nyi ]

penyanyi

BAB 14: SEBUTAN BAKU KATA PINJAMAN KATA PINJAMAN BHS INGGERIS - perkataan Inggeris dipinjam ke dalam bahasa
Melayu apabila tiada perkataan tempatan untuk mengambarkan situasi baru -Cth: konotasi(connoctation), kompromi (compromise) dan siri (series). -tdpt jg kata pinjaman BI yang dipinjam pd awal dan akhir perkataan. PINJAMAN AWALAN Anti Pro Poli Auto Sub = antibiotik, anti-dadah =prokerajaan, pro-Amerika = poliklinik, politeknik = autograph, autonomi

IMBUHAN PINJAMAN DRPD BHS SANSKRIT AWALAN Maha =mahasiswa, mahasiswi Pra Tata Swa Eka Dwi = prasekolah = tatasusila =swasta = ekabahasa = dwifungsi

Panca = pancalogam AKHIRAN man wan = seniman = hartawan =biduanita

= subgolongan, subtopic

Supra = suprakelas, supranasioanal PINJAMAN AKHIRAN al isme = klinikal, kritikal = idealism, nasionalisme

nita

wati

= peragawati

BAHASA ARAB -perkataan yg berkaitan dgn hukum. -cth : talak, fardhu, sunat, fadhilat dll -imbuhan pinjaman drpd bhs Arab AKHIRAN i wi iah in ah = abadi, insani = duniawi, syurgawi = ilmiah, lahiriah = hadirin, muslimin = hajah, ustazah

FROM, SUHAIDA ANIOR SEMOGA BERJAYA!!

at

= hadirat, muslimat