Anda di halaman 1dari 9

SULIT 2280/1 Geografi Kertas 1&2 2009

2280/1/2

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009

ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (CAWANGAN PERLIS) DAN JABATAN PELAJARAN PERLIS

SKEMA GEOGRAFI KERTAS 1 DAN 2

DISEDIAKAN OLEH: PANEL PENGGUBAL PANITIA GEOGRAFI NEGERI PERLIS

Skema Jawapan ini mengandungi 9 halaman bercetak

2280/1/2 2009Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis www.spm.via.my

SULIT SKEMA JAWAPAN GEOGRAFI KERTAS 1 Nombor Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Skema Jawapan C B D A C C C D A D B A A B A C D A C A A B C D B C B D B C A C B A A B C D B D

2280/1/2

2280/1/2 2009Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis www.spm.via.my

SULIT SKEMA JAWAPAN GEOGRAFI KERTAS 2 1. a) 085390 b) 125/126/127 - 2m 123/124/128/129 - 1m 2. 3.5km

2280/1/2

[2 m] [2 m]

[2 m]

3.

a) titik a) sepunca b) b) berjajar Balai polis Sekolah Klinik Masjid Talian penghantar elektrik Jalan raya Jambatan Petempatan

[1 m] [4 m]

4.

[2m] [1m] [2 m]

5.

(a) (i) padi (ii) getah (iii) kelapa b) (i) bentuk muka bumi: beralun/tanah pamah (ii) saliran (iii) buruh (iv) pengangkutan (v) tanih: aluvium/berpasir/laterit Igneus jalar luar/ terobosan (i) (ii) (iii) (v) c) (i) (ii) (iii) Gunung berapi, Penara basalt Kawah dan tasik kawah, kaldera Gunung berapi, penara basalt Daik/pakolit/lapolit/lakolit Tarikan pelancong Pertanian Perlombongan

[ 4 m]

a) b)

[ 1 m]

[4m]

2280/1/2 2009Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis www.spm.via.my

SULIT (iv) d) 7 a) b) Bahan binaan

2280/1/2 [3m] [ 2 m] [1 m]

Fuji/Merapi/Krakatoa/Vesuvius/Mauna Loa/Mayon Kesan rumah hijau (i) (ii) (iii) (iv) Kuantiti karbon dioksida di udara bertambah

c)

(i) (ii) (iii) (iv) (v)

Karbon dioksida membenarkan bahang matahari menembusi ke bumi Karbon dioksida menghalang pembalikan bahangan bumi ke angkasa Haba dari permukaan bumi tidak dapat dilepaskan ke [3m] atmosfera dengan sempurna Meningkatkan suhu bumi Pencairan ais di kutub Peningkatan aras laut Arah angin berubah sehingga menyebabkan ribut berlaku Taburan hujan menjadi tidak seragam Menanam semula hutan yang ditebang/ penghutanan semula Menggunakan sumber tenaga yang bersih/alternatif seperti tenaga hidro/biojisim/suria/angin/geoterma Penguatkuasaan undang-undang Kempen kesedaran kepada pengguna/pendidikan alam sekitar Megalopolis Metropolis Bandar raya Bandar Bandar yang dibina berhampiran dengan bandar induk Bertujuan mengatasi kesesakan penduduk Mengatasi masalah tempat tinggal di bandar induk/ meyediakan kawasan petempatan/perumahan terancang contoh PJ, Sunway (Selangor)/ zon penempatan (PJ)/ Senawang (N9), Tampoi (Johor) Menyediakan kemudahan asas yang lengkap contohnya jalan raya, bekalan elektrik/bekalan air Menyediakan pusat pendidikan contohnya Bandar Sunway, IPTA, IPTS Menyediakan kawasan industri khusus/ perniagaan/industri 4 [4m] [3m] [3m]

d)

(i) (ii) (iii) (iv)

a)

A B C D

b)

2280/1/2 2009Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis www.spm.via.my

SULIT ringan untuk peluang pekerjaan penduduk c) Ekonomi Sosial Pengelompokan aktiviti industri (contohnya Shah Alam, Klang)/ aglomerasi kegiatan ekonomi Kemudahan perniagaan dan perdagangan Mempunyai pusat pentadbiran sendiri

2280/1/2

[5m]

Pengelompokan institusi kewangan contohnya bank, insuran

Pemodenan sistem pengangkutan/perhubungan/pembinaan lebuh raya contohnya pengangkutan kereta api aliran ringan (LRT) Peningkatan kemudahan pendidikan- IPTA, IPTS contohnya UPM, UKM Kemudahan kesihatan Kemudahan kewangan Kemudahan awam/ kemudahan asas (perlu ada contoh)

d)

Kerajaan menaik taraf bandar contohnya Melaka menjadi Bandar raya bersejarah, Bandar Labuan menjadi Pusat Kewangan Asia Pasifik Membina bandar baru contohnya Bandar Jengka dan Bandar Muadzam Shah di Pahang Kesan positif pembandaran Perubahan bangunan pencakar langit/ tepu bina bangunan/ mercu tanda/ bangunan kediaman/ bangunan bersejarah Perluasan dan naik taraf jalan raya/ lebuh raya/ pembinaan jaringan pengangkutan moden contohnya LRT Pembinaan kawasan rekreasi dan pusat hiburan/ kawasan hijau bandar/ pusat beli belah Pertambahan penduduk pesat Peningkatan peluang pekerjaan di sektor industri/ perniagaan/ perkhidmatan Menarik migrasi/ bekalan tenaga buruh

[5m]

Kesan negatif pembandaran Kesesakan perumahan Peningkatan harga tanah/ harga sewa rumah meningkat Pengangguran

2280/1/2 2009Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis www.spm.via.my

SULIT 9 a) (i) (ii) Kemiskinan/ upah rendah Masalah sosial contohnya jenayah Kesesakan lalu lintas Peningkatan suhu bandar/pulau haba bandar Pencemaran udara/air/asap kilang/asap kenderaan Banjir kilat akibat sistem peparitan tidak sempurna/ permukaan berturap/sampah sarap Kepupusan flora Kepupusan fauna Hakisan tanah Tanah runtuh terutama di kawasan tinggi Jenis piramid progresif

2280/1/2

[6m] [2m]

b)

India,Bangladesh, Afrika, Ethopia, Thailand, Kenya, Mesir, [2m] Mexico (iii) - pertumbuhan penduduk tinggi [5m] - berbentuk segitiga dengan tapaknya lebar menunjukkan kadar kelahiran tinggi - puncak tajam menunjukkan jangka hayat rendah - bilangan penduduk muda ramai - penduduk dewasa sederhana - kadar kematian tinggi - kumpulan tanggungan tinggi Kesan lebihan penduduk Kekurangan kemudahan pendidikan/ taraf celik huruf rendah Kekurangan kemudahan kesihatan/ kesihatan terjejas Kekurangan makanan/kebuluran Teknologi perubatan rendah Sumber tidak mencukupi [5m]

c)

Kemudahan awam contohnya sekolah/hospital tidak cukup/kemudahan asas tidak mencukupi Langkah mengatasi Amalan perancangan keluarga Peningkatan taraf pendidikan/ pengetahuan kaedah mengawal kelahiran Penduduk digalakkan berkahwin pada umur lewat

2280/1/2 2009Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis www.spm.via.my

SULIT 10 a) Polisi kerajaan/governan- mengehadkan bilangan anak Kempen/ ceramah Menggalakkan wanita bekerja Meningkatkan teknologi perubatan

2280/1/2

[6m]

Eksport Buah-buahan Negara Z pada Tahun 2008


Petunjuk:
12% 13% 24% 26% Tembikai Betik Durian Pisang B.Besi

25%

Tajuk Petunjuk Skala Pengiraan Plotan b) Kepentingan Nama negara

: : : : :

1 markah 1 markah 1markah 1 markah 5 markah

[9m]

[1m]

Menyumbang kepada pendapatan negara/menjadi bahan eksport yang penting dalam ekonomi Thailand Menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat Thailand khususnya penduduk luar bandar/ meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk Bahan mentah menggalakkan perkembangan industri memproses makanan dan minuman seperti industri memproses nanas, longan, rambutan Meningkatkan R&D 7

2280/1/2 2009Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis www.spm.via.my

SULIT c) Memajukan jaringan sistem pengangkutan Meningkatkan teknologi

2280/1/2

Kesan negatif Keasidan tanih meningkat dan tanih menjadi tidak subur akibat penggunaan baja kimia, racun serangga dan racun rumpai secara berlebihan Pencemaran sungai akibat baja kimia, racun serangga dan racun rumpai menyebabkan hidupan akuatik pupus dan menjejaskan hidupan akuatik pupus dan menjejaskan kesihatan manusia Pencemaran udara akibat penyemburan racun Pembersihan hutan menyebabkan permukaan bumi terdedah/ penggondolan tanah/ hakisan tanah/ tanah mengalir masuk ke dalam sungai, sungai menjadi cetek, mudah banjir Pembersihan hutan untuk pertanian menyebabkan kepupusan habitat haiwan, kepupusan flora, kepupusan fauna Kerteh Bayan Lepas Sandakan Pasir Gudang Industri berasaskan kayu Industri berasaskan getah Industri berasaskan kelapa sawit Industri menapis petroleum dan mencair gas asli Industri berasaskan kimia Industri makanan dan minuman Peningkatan pendapatan negara Menjana guna tenaga (peluang pekerjaan) Peningkatan teknologi/pemindahan teknologi contohnya dari Jepun Kemudahan infrastruktur/kemudahan asas dengan contoh/ kemudahan awam dgn contoh Menggalakan R&D Menggalakkan pelaburan asing/modal asing Mengurangkan inport [4m]

11 a) P Q S R b) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) c) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

[5m]

2280/1/2 2009Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis www.spm.via.my

SULIT d) (i)

2280/1/2 a. Pencemaran air akibat pelepasan sisa toksik/organik ke [4m] dalam sungai, sungai menjadi kotor(1m), hidupan akuatik terjejas (1m), oksigen dala sungai berkurangan(1m). b. Pencemaran udara daripada gas, debu, asap kilang menyebabkan udara tercemar(1m), jerebu (1m) menjejaskan kesihatan manusia (1m) c. Pencemaran tanah akibat pelupusan sisa industri dari kilang menyebabkan kandungan tanah berasid (1m) rantaian makanan terjejas (1m) d. Peningkatan suhu setempat aibat pelepasan asap bergas daripada kilang menyebabkan haba terperangkap dalam udara (1m) suhu meningkat(1m) dan berlaku pulau haba e. Hakisan tanah akibat pembinaan estet industri dan pembinaan infrastruktur (jalan raya) menyebabkan kawasan hutan diteroka f. Pencemaran bunyi akibat penggunaan jentera contohnya kilang perabot, kilang besi

(ii)

a. b. c. d. e. f. g.

Penguatkuasaan undang-undang Kajian impak Alam Sekitar (EIA) Kempen 3R (Reduce, Reuse, recycle) Sistem rawatan air Menapis asap kilang Merawat sisa pepejal Pendidikan alam sekitar

[4m]

2280/1/2 2009Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis www.spm.via.my