Anda di halaman 1dari 2

Minggu

REKOD PENGGUNAAN Tarikh


............................... MAKMAL KOMPUTER
Nama Sekolah
ISNIN
Makmal 1 - Sesi Pagi

Kelas Mata Pelajaran Nama Guru Tandatangan


1
2
3
4
5
Rehat

6
7
8
9

1
2
3
4
5
Rehat

6
7
8
9

1
2
3
4
5
Rehat

6
7
8
9

Makmal 2 - Sesi Pagi


Makmal 1 - Sesi Petang

Makmal 2 - Sesi Petang

1
2
3
4
5
Rehat

6
7
8
9