Sekolah Menengah Kementerian Pelajaran Jalan Menara 123456 Kuala Lumpur

Sijil Penyertaan
Adalah dengan ini diperakukan bahawa <<masukkan nama program di sini>> Telah mengikuti <<masukkan nama program di sini>> Bertempat di <<masukkan lokasi program di sini>> Pada <<masukkan tarikh program di sini>>

……………………………………. <<masukkan nama pengeluar sijil di sini>> <<masukkan namasekolah di sini>> Tarikh: