Anda di halaman 1dari 64

Oleh: Siti Nor Aishah Binti Mohd Nor Lily Damayanti Norhaya Binti Isa Shamsinarhaliah Binti Mohd

Shamsuri Mohamad Norsham Bin Hj Abdul Ghani

Bahagian 1

1. Kemahiran insaniah 2. Terlalu bergantung pada kerja makan gaji 3. Kekurangan kemahiran tambahan -komputer -bahasa ke-2 & ke-3

Summerhill School: A New View Of Childhood

SENARIO PENDIDIKAN DI MALAYSIA * * 2010 berlaku transformasi kurikulum. KBSR libatkan perubahan: bentuk organisasi kandungan pedagogi bahan peruntukan masa kaedah pentaksiran * * 3 elemen nilai tambah: pengurusan kurikulum keusahawanan KSSR

Elemen kreatif & inovasi

Teknologi maklumat & komunikasi (ICT) membangunkan modal insan yang holistik, berpengetahuan, berfikiran kreatif, kritis dan berinovasi, berkemahiran tinggi serta berkeperibadian mulia. merealisasikan dasar-dasar negara. penandaarasan kurikulum negara maju.
4

* *

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 1: Pendahuluan Sambungan

mengambil kira murid-murid bermasalah dan berisiko.

memperlihatkan masalah ini dalam pelbagai bentuk tingkah laku antisosial seperti gengsterisme, buli, menghisap rokok, ponteng dan penagihan dadah.
perlu memberi pelbagai program pendidikan alternatif model pendidikan alternatif: Summerhill Sekolah ini mengajar muridnya untuk hidup bebas sesuka hati selagi mereka tidak menggangu orang lain. Sekolah Summerhill dijalankan di dalam komuniti yang demokratik. beberapa elemen di dalam kurikulum dari sekolah ini perlu diubah suai supaya ia bersesuai dengan budaya pendidikan Malaysia.
5

* * *

* *

Bahagian 2

Summerhill School: A New View Of Childhood

Dibina atas sebuah idea yang hebat . Didirikan pada tahun 1921, di Hellerau , Dresden Jerman Inggeris. Bersama isterinya Frau Neustatter memindahkan Summerhill ke Sonntagsberg di Austria. 1923: Kota Lyme Regis, di selatan 1927: Leiston di wilayah Suffolk

Semasa perang: Wales


Selesai perang: kembali ke Leiston semula sehinggalah sekarang. Diakhir 1960-an, keberhasilan Neill Summerhill diakui dan mendapat penghormatan dalam bidang pendidikan dari Universiti Newcastle, Universiti Exeter dan Essex. Sehingga kini Summerhill telah berkembang melahirkan insan yang hebat. Bagi Neill : Summerhill sangat istimewa.
7

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 2: Latar Belakang Summerhill School

ENROLMEN MURID & STAF

Bermula dengan 5 orang siswa & 4 orang staf

Pada tahun 1950an menjangkau 25 orang & staf 12 orang

Sehingga kini

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 2: Latar Belakang Summerhill School

KUALITI YANG PERLU DIKUASAI

Jika anak mahu belajar, belajarlah. Jika tidak mahu, silakanlah. Jika perlu biarkan bertahun tak pernah masuk kelas, jika itu yang dia mahu

Ada jadual waktuuntuk guru. Guru tak perlu metod untuk mengajar. Ada sistem kuliah, terpulang kepada murid.

Peraturan untuk murid-biasanya ditentukan dalam Mesyuarat Mingguan Ada ujian- sekadar suka-suka - bukan untuk menentukan kelas

PENGLIBATAN IBU BAPA DENGAN SEKOLAH

Menghulurkan bantuan dalam membangun dan membina Summerhill

kewangan

tenaga

Bahagian 3

10

Summerhill School: A New View Of Childhood

LATAR BELAKANG A.S SUMMERHILL

11

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 3: Mengenai Buku

Isi Kandungan Buku

BAHAGIAN 1

12

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 3: Mengenai Buku

Isi Kandungan Buku

BAHAGIAN 2

13

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 3: Mengenai Buku

SINOPSIS

14

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 3: Mengenai Buku

SINOPSIS

15

Bahagian 4

16

Summerhill School: A New View Of Childhood

BIL 1

FALSAFAH Sekolah Kehidupan Kebahagiaan

PENERANGAN
"Summerhill telah membuktikan pada dunia bahawa sekolah dapat menghilangkan ketakutan pelajar terhadap guru, dan yang lebih penting, ketakutan terhadap hidup". Lawan dari penderitaan yang disebabkan ketakutan, adalah kebebasan. Kebebasanlah yang menjadi faktor aktif dalam penyembuhan ini". Tolak gagasan murid itu malas. Tidak ada murid yang malas, yang ada hanya tiada minat atau pun sakit. "Saya tidak pernah menemukan bukti bahawa kekerasan, kekejaman, atau kebencian boleh membuat manusia jadi baik."

Kerajinan

Tanpa Kekerasan

Yakin Diri dan Kreativiti


Perkembangan Anak

Neill sukakan teater, kerana pada Neill Lakonan menjadi metod untuk membangkitkan kepercayaan diri".
Saya meyakini bahawa perkembangan emosi anak jauh lebih penting dari kemajuan intelektualnya"
17

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 4: Falsafah Penubuhan Summerhill

POLISI SUMMERHILL

pendidikan di Summerhill: titikberatkan kasih sayang, kebebasan dan dapat selesaikan masalah. Kejayaan pendidikan bukanlah berdasarkan pencapaian akademik tetapi lebih mengutamakan pembentukan personaliti dan karekter. Manusia yang mempunyai jiwa dan pemikiran yang bebas akan lebih seimbang dalam kehidupan.

18

Bahagian 5

19

Summerhill School: A New View Of Childhood

FALSAFAH PENUBUHAN SUMMERHILL

1. Falsafah Pendidikan Barat: Progressivisme Eksistensialisme 2. Falsafah Pendidikan Timur: Al-Ghazali

20

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 5: Analisis Falsafah Pendidikan Summerhill

Progressivisme Progressivisme 1 Contoh

Pendidikan: proses yang mencorakkan manusia mengikut persekitaran yang ada.


Kurikulum yang dilaksanakan berkisar kepada pengalaman, peribadi dan sosial pelajar.

Kanak-kanak perlu dibiarkan membangun secara semula jadi tanpa acuan orang dewasa.
Kawalan kendiri ditekankan kerana perubahan tidak boleh dipaksa, malahan ia perlu datang dari dalam diri masing-masing. Kanak kanak yang bebas tidak mudah dipengaruhi.

Guru sebagai pembimbing kerana pelajar berkeupayaan memikir, meninjau dan membuat penerokaan sendiri mengenai keperluan dan minat masing-masing.

Rasa takut dalam diri kanak-kanak perlu dihilangkan terlebih dahulu untuk membentuk peribadi yang baik, jujur, berani dan bercakap benar.

21

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 5: Analisis Falsafah Pendidikan Summerhill

Eksistensialisme

Eksistensialisme
1 Lebih mengutamakan pengalaman yang diperolehi daripada deria. Kebanyakan idea dan pengetahuan seseorang berasal daripada pengalaman bebas. Keputusan, pilihan dan pembelajaran adalah bebas kepada individu untuk menentukannya. Individu tidak terlibat kepada nilai atau norma sosial masyarakat. Masyarakat pula tidak boleh menentukan akan sesuatu nilai yang mesti diikuti.

Contoh
Pelajar bebas guna semua kemudahan tanpa had. Umpamanya bengkel, bilik seni.

Tidak ada mata pelajaran wajib. Pelajar bebas membuat pilihan: belajar mengikut minat, dan memilih menu. Tidak ada jadual waktu belajar Hanya untuk guru.
Pelajar bebas menyuarakan pendapat, diberi hak untuk membuat keputusan dalam GSM - (undi).
22

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 5: Analisis Falsafah Pendidikan Summerhill

Eksistensialisme Eksistensialisme Setiap individu:keperluan serta minat yang berbeza, maka tidak ada kurikulum yang tetap, sistematik mahupun berstruktur. pelajar guna pengalaman, bahan di sekelilingnya dan kemahiran intelektual bagi pembelajaran. Contoh Pelajar bergerak secara aktif untuk belajar melalui pengalaman-bermain, berkomunikasi, bebas melakukan sesuatu yang disukai. Kebebasan - walaupun sukar diterima oleh masyarakat luar go as you please school.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

PROGRESSIVISME

EKSISTENSIALISME

23

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 5: Analisis Falsafah Pendidikan Summerhill

Falsafah Pendidikan (Al-Ghazali)

Beliau mengetengahkan pandangan mengenai: Pembinaan akhlak dan pembentukan sahsiah. Bermain adalah sifat semula jadi kanak-kanak. Beri kebebasan: bagi mengenal pasti apa yang kanak-kanak mahu dan mampu lakukan. Penuhi keseimbangan keperluan rohani, fisiologi, psikologi dan pembesaran fizikal kanak-kanak. Menghormati kepelbagaian dan hak-hak yang sama rata. Hampir semua pandangan Al-Ghazali wujud dalam Summerhill Anak ibarat kain putih
24

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 5: Analisis Falsafah Pendidikan Summerhill

Perbandingan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan Falsafah Summerhill

FPK

Summerhill Membentuk personaliti dan karakter yang seimbang berdasarkan kebebasan Pendidikan kepada kanak-kanak yang bermasalah Kestabilan emosi

Matlamat Pendidikan

Melahirkan insan seimbang dan harmonis berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
Berterusan dan berlangsung sepanjang hayat (Life long education) Intelek, rohani, emosi dan jasmani Memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

2 3

Konsep Pendidikan Proses Pendidikan Kesan Akhir Pendidikan

Kesejahteraan diri
25

Bahagian 6

26

Summerhill School: A New View Of Childhood

27

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 6: Amalan Teori Pembelajaran Summerhill

Fitrah Manusia : Mulia & Baik Individu akan tumbuh secara semula jadi jika persekitarannya sesuai

Setiap Individu adalah berbeza, dan mempunyai cara belajar yang berbeza Setiap individu mempunyai potensi dan keinginanan untuk mencapai kecemerlangan sendiri Sepanjang proses pembelajaran, Teori Humanistik ini menekan kepada pelajar, berpusat kepada pelajar dan pelajar diibaratkan sebagai klien (Azizi & Chu 2009)

28

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 6: Amalan Teori Pembelajaran Summerhill

Dalam Summerhills

semua kanak-kanak dihargai dan hidup dengan kasih sayang


Gagasan Neill kepada ibu bapa yang sesuai sehingga kini: Fungsi anak adalah hidupnya sendiri menjalani

Niell mengatakan bahawa : Kami mendirikan sekolah yang memberikan kebebasan kepada pelajar untuk menjadi diri mereka sendiri. Semua pelajar diberikan keyakinan bahawa setiap manusia itu dilahirkan sebagai seorang yang baik, bukan jahat. [p.9]

bukan hidup yang ditentukan oleh ibu bapanya, atau hidup yang bergantung kepada tujuan guru yang merasa dirinya tahu yang terbaik. (p. 36) A.S Neil menganggap tiada anak-anak yang jahat, yang ada hanya ibu bapa yang bermasalah, guru yang bermasalah, dan semua itu menyumbang kepada kanak-kanak yang bermasalah

29

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 6: Amalan Teori Pembelajaran Summerhill

30

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 6: Amalan Teori Pembelajaran Summerhill

Learner Centered Education ( pembelajaran berpusat pada pelajar ) Menekankan pada self actualisation (guna potensi diri secara maksimum) Individu memilki kemampuan sendiri untuk : 1. mencapai kesempurnaan diri 2. membentuk konsep kendiri yg unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yang berbeza dengan orang lain Mengutamakan prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn)

Dikaitkan dgn kehidupan nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar

Pembelajaran
Bahan bermakna & sama dengan objektif Naluri ingin tahu (Curiousity)
31

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 6: Amalan Teori Pembelajaran Summerhill

Dicapai dalam situasi kurang terancam

Dicapai jika pelajar melibatkan diri sepenuh dalam P&P

Keberkesanan Pembelajaran
Pembelajaran Berkesan = belajar bagaimana belajar

Dicapai jika pelajar mengambil inisiatif sendiri

32

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 6: Amalan Teori Pembelajaran Summerhill

Dalam Summerhills Pelajar diberi kebebasan untuk: Bersuara, menyatakan pendapat, protes, membuat pilihan pelajaran, aktiviti, membuat keputusan, mengubal peraturan sekolah (undi), menjatuhkan hukuman (undi) Kesan pembelajaran bukan hanya ditentukan dari prestasi akademik tetapi : a. Keupayaan menggunakan ilmu dalam kehidupan seharian b. Pelajar tahu kelebihan & kelemahan diri sendiri (p.38)

Perkara utama dalam Summerhill untuk mengubati pelajar bermasalah adalah dengan: 1. Menghilangkan rasa takut 2. Menghilangkan rasa terancam 3. Membina kasih sayang

Tempoh peperiksaan adalah tanpa had masa ( Niell beranggapan bahawa setiap pelajar memiliki kecepatan menulis yang berbeza-beza. Tidak adil jika murid menjawab dalam jangka masa yang sama)
Pelajar bebas menentukan adakah dia akan mengikuti pembelajaran 33 ataupun tidak

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 6: Amalan Teori Pembelajaran Summerhill

Seseorang individu akan memenuhi keperluan asas terlebih dahulu sebelum memenuhi keperluan sekunder. Sekiranya keperluan asas dipenuhi sepenuhnya maka secara langsung dapat memotivasikan individu sendiri ke peringkat yang lebih tinggi iaitu mencapai tahap kesempurnaan diri ( Azizi & Chu 2009)

Keperluan manusia : 1. Keperluan fisiologi asas (makanan, minuman, oksigen, kepuasan deria, tidur, rehat ) 2. Keperluan psikologi keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran keselamatan, kasih sayang, sempurna kendiri dll.)
34

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 6: Amalan Teori Pembelajaran Summerhill

Hierarki Maslow
Aktualisasi Kendiri
10%

Keperluan Penyuburan

40%
50%

Penghargaan Kendiri Kasih Sayang

Keperluan Sekunder

70%

Keselamatan Fisiologi
Keperluan
Asas/Primer

80%

35

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 6: Amalan Teori Pembelajaran Summerhill

Dalam Summerhills

Keperluan asas kanak-kanak dipenuhi ( bermain penting)

merupakan aktiviti

Niell mengatakan bahawa Kanak-kanak bermasalah disebabkan kurang kasih sayang dan tidak bahagia The difficult child is the child who is unhappy. He is a war with himself and in consequence, he is at war with the world

Kasih sayang dan kebahagiaan itu perlu dipenuhi terlebih dahulu untuk menjadi pelajar yang berkeyakinan dan berubah tingkah lakunya. Untuk memenuhi asas kasih sayang, Niell melarang adanya guru 36 disiplin ( Niell 1972:16)

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 6: Amalan Teori Pembelajaran Summerhill

Individu (Motivasi intrinsik)

Persekitaran (Rangsangan luaran)

Tingkah Laku (Tindak balas)

37

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 6: Amalan Teori Pembelajaran Summerhill

Albert Bandura, p & p berkesan Albert Bandura, seorang tokoh dengan sosial ini menyatakan mazhab pendekatan permodelan pembelajaran bahawa proses akan dapat dilaksanakan Aspek pemerhatian pelajar dengan lebih berkesan dengan (peniruan): dapat memberikan menggunakan pendekatan kesan yang optimum kepada permodelan kefahaman pelajar Aspek pemerhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan Terdapat 4 unsur utama iaitu : 1. Perhatian (attention) atau dilakukan oleh guru dan 2. Mengingat (retention) juga aspek peniruan oleh pelajar 3. Reproduksi ( reproduction) akan dapat memberikan kesan 4.Peneguhan/motivasi yang optimum kepada (reinforcement/motivation) kefahaman pelajar

Dalam Summerhills
Kanak-kanak yang lebih muda

belajar dengan memerhati cara dan tingkahlaku guru dan senior mengendalikan mensyuarat sekolah
Perubahan tingkah laku pelajar

lama menjadi ikutan pelajar baru


Pada suatu ketika Niell memukul

seorang anak yang menyepak dan menggigitnya, sambil memberitahu bahawa apa yang dilakukannya adalah meniru dari perbuatan anak itu terhadap dirinya ( menimbulkan dendam) 38

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 6: Amalan Teori Pembelajaran Summerhill

Fokus: situasi semasa dan cara untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.
Bantu murid menilai tindakan mereka sendiri Murid mengawal perbuatan mereka sendiri kerana perbuatannya akan berkesan pada diri mereka sendiri Mengenal pasti kesesuaian tindakan mereka untuk mencapai sesuatu matlamat

Dalam Summerhills
Dua orang kanak-kanak lelaki dan

perempuan yang sedang jatuh cinta meminta kepada Niell untuk diberikan satu bilik.

Niell tak keberatan, tetapi memberikan pilihan kepada mereka jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (misal kehamilan) maka anak tersebut akan dikeluarkan dan akan kehilangan kebebasan Summerhill yang tak dapat mereka rasakan seumur hidup. 39

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 6: Amalan Teori Pembelajaran Summerhill

Keanggotaan seseorang di dalam suatu kumpulan sosial menghasilkan tingkah laku bersama yang dikenali sebagai budaya
Dalam interaksi sosial manusia memainkan peranan yg mereka telah pilih & sesuai mengikut situasi. Melihat organisasi sekolah yg membentuk realiti sosial dan tidak melihat masyarakat mempengaruhi sekolah

Dalam Summerhills
Dalam mesyuarat awam pelajar

yang berusia 5 tahun memiliki hak suara yang sama dengan guru dan Niell
Penggunaan tandas bersama

antara guru dan pelajar (dalam Summerhill terdapat 30 toilet yang tidak dibezakan antara tandas guru dan tandas pelajar).

Hal ini berlaku dalam Summerhill karena anggapan bahawa semua elemen sekolah40 adalah satu keluarga

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 6: Amalan Teori Pembelajaran Summerhill

Tidak berminat= melihat jawapan betul

Teori ini melibatkan peneriman maklumat, pemahaman, dan penggunaan pengetahuan (Azizi yahya et.al, 2005)
Pembelajaran ialah suatu proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran, dan tidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku.

Berminat = jika anak memberi jawapan salah (Pola ini boleh memberi petunjuk bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang dikalangan kanak-kanak)

Piaget memilki 5 pandangan asas,iaitu : skema, keseimbangan, adaptasi, akomodasi, asimilasi


41

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 6: Amalan Teori Pembelajaran Summerhill

Dalam Summerhills Meskipun kanak-kanak bebas memilih untuk mengikuti pelajaran atau tidak, jadual pelajaran tetap dibuat untuk para guru Penyusunan jadual waktu pelajar yang tinggal di asrama mengikut tahap kesediaan dan masa yang sesuai. (di Summerhill pada masa rehat pajang selepas makan tengah hari, kanak-kanak bebas melakukan aktiviti yang mereka suka seperti berkebun, melukis, bertukang, dan sebagainya)

Walaupun peperiksaan tidak ditekankan , tetapi Summerhill tetap menyediakan soalan yang digubal berdasarkan tahap pelajar dan umur. ( terutamanya pelajaran bagi peperiksaan masuk universiti bagi pelajar yang menginginkannya) ( Niell p.11) Niel mengatakan bahawa dia tidak ingin kanak-kanak Summerhills dilatih untuk membuat sup ercis dan kerangkakerangka foto, melainkan ia ingin melatih mereka untuk berfikir [Neill, 1972, 442]

42

Bahagian 7

43

Summerhill School: A New View Of Childhood

NO

ANALISIS KURIKULUM

A B
C D

Kurikulum di Summerhills Perbandingan pendekatan A.S Neill dengan Jean Jacques Rousseau Perbandingan Pendemokrasian Pendidikan Summerhill dengan Dunia Perbandingan Pendemokrasian Pendidikan Summerhill dengan Malaysia

44

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 7: Analisis Kurikulum Summerhill

A Kurikulum di Summerhills
1. Kurikulum yang sangat unik: murid bebas lakukan apa yang mereka mahu 2. Guna pendekatan psikologi & kasih sayang: bentuk sikap & moral murid 7. Tiada peperiksaan yang formal & wajib. 8. Interaksi sosial dan pemupukan bakat kepimpinan (senior): menghasilkan individu yang bertanggungjawab dalam kerja masing-masing 9. Turut terlibat dala muzik & teater 10. Televisyen: alat komunikasi untuk dapat maklumat

3. Pentadbiran yang demokrasi: Murid bersama-sama buat keputusan.


4. Pelajar bebas memilih mata pelajaran yang mereka minat untuk belajar. 5. Aktiviti utama: Bermain 6. Summerhill Law: digubal secara kolektif

45

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 7: Analisis Kurikulum Summerhill

Perbandingan pendekatan A.S Neill dengan Jean Jacques Rousseau

Kajian yang dijalankan oleh Prudhomme dan Reis (2011):

Analisis perbandingan antara A.S Neill dengan J. J Rousseau mengenai Pengetahuan Pembelajaran Pengajaran Pelajar
46

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 7: Analisis Kurikulum Summerhill

Perbandingan pendekatan A.S Neill dengan Jean Jacques Rousseau

PERKARA
Nilai ilmu pengetahuan

J. J. ROUSSEAU
-hierarki pengetahuan berdasarkan kegunaan mata pelajaran

A. S. NEILL
-emosi dan kegembiraan lebih penting daripada pengetahuan -pelajar gembira dan bermotivasi (p.8)

Proses pembelajaran

-tidak menekankan motivasi -menekankan motivasi intrinsik, tetapi berpegang intrinsik murid kepada pembelajaran induktif -keinginan murid untuk cth: pelajaran yang bermain terlebih dahulu melibatkan keupayaan dipenuhi 47 fizikal

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 7: Analisis Kurikulum Summerhill

Perbandingan pendekatan A.S Neill dengan Jean Jacques Rousseau

PERKARA Matlamat

J. J. ROUSSEAU -tentukan: i. Matlamat pembelajaran

A. S. NEILL -beri kebebasan kepada murid untuk tentukan minat, keputusan

ii. Agama & pasangan murid -tak kisah jika murid ingin (Emile Sophie) menjadi siswazah atau tukang sapu jalanan iii. Larang Emile & Sophie lakukan perkara yang dilakukan oleh jantina yang berlawan -tak tentukan agama dan pasangan untuk murid -benarkan murid untuk tidur & makan pada waktu yang mereka sukai -murid bebas & aktif dalam masyarakat
48

iv. Aktiviti murid


-Hendak wujudkan individu yang serba boleh, versatile

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 7: Analisis Kurikulum Summerhill

Perbandingan pendekatan A.S Neill dengan Jean Jacques Rousseau

PERKARA Kurikulum

J. J. ROUSSEAU -kurikulum induktif


Deria Fizikal Membaca, menulis Sejarah, astronomi etc Agama

A. S. NEILL -murid tentukan apa yang ingin mereka pelajari (P.8) -memberitahu murid tiada apa yang perlu dimalukan tentang tubuh badan -Seks bebas dilarang

- Perkataan SEKS??

Rosakkan nama sekolah Kesan negatif terhadap pembelajaran


49

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 7: Analisis Kurikulum Summerhill

Perbandingan pendekatan A.S Neill dengan Jean Jacques Rousseau

PERKARA

J. J. ROUSSEAU

A. S. NEIL -Murid diberi kebebasan (freedom but not license) -dapat membina motivasi kendiri murid untuk belajar (p.8) -kawalan sosial libatkan keseluruhan komuniti dalam Summerhill -libatkan General Meeting, Tribunal, Special Meeting (p.9) -keyakinan murid tinggi ~big kid have high status, become a role
50

Strategi -Autonomi Pengajaran Cth: untuk bina kemahiran -Reka situasi (sesat di hutan) Konsep sosialisasi -tidak menyokong berlakunya sosialisasi

Konsep keyakinan diri

-keyakinan diri murid rendah

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 7: Analisis Kurikulum Summerhill

Perbandingan Pendemokrasian Pendidikan Summerhill dengan Dunia

Demokrasi ialah semua ahli dalam sesebuah institusi sosial berperanan dalam membangun dan menguruskan institusi sosial berkenaan (John Dewey dalam Miller 2007) Murid bebas menentukan apa yang mereka mahu belajar dan bagaimana mereka belajar (Morrison 2008).

Demokrasi Pendidikan oleh A. S. Neill:


1) benarkan kebebasan kanak-kanak untuk membesar 2) benarkan kanak-kanak menentukan kehidupan mereka sendiri 3) memberikan masa kepada kanak-kanak untuk berkembang secara semulajadi 4) mencipta zaman kanak-kanak yang lebih menggembirakan dengan membuang perasaan takut kepada orang dewasa

51

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 7: Analisis Kurikulum Summerhill

Perbandingan Pendemokrasian Pendidikan Summerhill dengan Dunia

1. Summerhill Law -cadang, bincang, undi -ditampal pada papan kenyataan untuk rujukan -lindungi hak ahli -boleh berubah

2. Pengerusi -dipilih seminggu sekali -mengawal mesyuarat -mempunyai kuasa -bengkel latihan

3. Setiausaha -dirujuk sebelum mesyuarat -menyusun agenda -merekod hasil perbincangan

52

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 7: Analisis Kurikulum Summerhill

Perbandingan Pendemokrasian Pendidikan Summerhill dengan Dunia

Hak yang sama rata


-orang dewasa dan murid-murid mempunyai hak yang sama -ahli komuniti mendengar antara satu sama lain -setiap ahli berhak mengeluarkan pendapat & mengundi

53

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 7: Analisis Kurikulum Summerhill

Perbandingan Pendemokrasian Pendidikan Summerhill dengan Dunia

Sekolah demokrasi yang wujud di serata dunia. Cth: Amerika, Belgium, Denmark, German, Jepun, Belanda ~freedom is at the heart of the school, it belongs to the students at their right, not to be violated~
54

www.sudval.com/01_abou_01.html

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 7: Analisis Kurikulum Summerhill

Perbandingan Pendemokrasian Pendidikan Summerhill dengan Dunia

School Meeting -pengerusi: CEO sekolah -mesyuarat setiap minggu -setiap murid & staf ada 1 undian -isu: peraturan tingkah laku, penggunaan kemudahan, perjawatan staf, semua rutin dalam menguruskan sekolah -murid terlibat dalam operasi dan kualiti kehidupan di sekolah

Judicial Committee -menguruskan perlanggaran peraturan -semua komuniti sekolah ambil bahagian -berpegang kepada keadilan -murid yakin dengan sistem keadilan sekolah
55

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 7: Analisis Kurikulum Summerhill

D Perbandingan Pendemokrasian Pendidikan Summerhill dengan Malaysia


Konsep Pendemokrasian Pendidikan di Malaysia:
-penyampaian pendidikan kepada semua murid -guru menjadi moderator & fasilitator p & p (Abd. Ghafar 2011) Namun begitu, Jika dibandingkan dengan pendekatan pendemokrasian pendidikan oleh A.S Neill dengan pendekatan di Malaysia, -secara keseluruhan: TIADA -hanya sedikit ciri-ciri diplikasikan dalam pengendalian aktiviti kelab & persatuan (bagi sekolah yang memberi autoriti kepada murid) -Majlis Perwakilan Pelajar
56

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 7: Analisis Kurikulum Summerhill

Perbandingan Pendemokrasian Pendidikan Summerhill dengan Malaysia

Majlis Perwakilan Pelajar (MPP)

Demokrasi dalam MPP Mesyuarat dikendalikan oleh pelajar Setiap perjawatan seperti pengerusi, setiausaha dsb dipegang oleh pelajar Pelajar bebas melontarkan pandangan, cadangan, undian dsb Peranan guru: penasihat
57

Bahagian 8

58

Summerhill School: A New View Of Childhood

Impak Pendekatan di Summerhill kepada Dunia Pendidikan


Pendekatan Summerhill Demokrasi; bebas dalam menguruskan diri sendiri (asalkan tidak mengganggu orang lain) Impak Mampu selesaikan sendiri masalah yang timbul Cadangan -Murid-murid di Malaysia juga perlu diberikan kebebasan terutamanya dalam menyelesaikan masalah. -dapat membina murid yang mempunyai jati diri serta keyakinan diri dalam alam pekerjaan. -guru merekabentuk strategi p & p berdasarkan keadaan semulajadi & minat murid-murid. -supaya murid tidak kehilangan keindahan zaman kanak-kanak. -timbulkan keseronokan pembelajaran
59

Murid-murid dalam lingkungan umur 10 12 tahun lebih gemar bermain. Kurang minat untuk belajar.

Tidak kehilangan keindahan dunia kanakkanak. Tiada tekanan apabila belajar.

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 8: Perbincangan dan Cadangan

Pendekatan Summerhill Memberi pendekatan kasih sayang untuk merawat murid yang bermasalah. (p.47, p.52)

Impak Murid mempunyai kesedaran kendiri untuk berubah.

Cadangan -pihak sekolah tidak terus menghukum murid yang bermasalah disiplin -murid dirawat dengan pendekatan yang lebih lembut. -menghilangkan perasaan takut kepada guru (tetapi boleh membina perasaan hormatkan guru)

Tidak ada perbezaan atau -Tiada gap di antara orang perasaan takut dewasa dengan murid

-Yakin apabila -membina murid yang mempunyai berkomunikasi keyakinan diri yang tinggi apabila dengan sesiapa berhadapan dengan dunia luar. sahaja

60

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 8: Perbincangan dan Cadangan

Pendekatan Summerhill

Impak

Cadangan

Menggunakan televisyen untuk dapatkan maklumat

Murid tidak ketinggalan maklumat semasa

-pendekatan literasi ICT


-murid diberikan pendedahan penggunaan TMK dalam pembelajaran & kehidupan seharian -segala aktiviti murid perlu disertakan dengan komponen literasi sosial Cth: kawal kemarahan, sense of belonging, cara suarakan pendapat -beri peluang murid mempunyai autoriti untuk melatih kepimpinan -guru melengkapkan diri terlebih dahulu dengan pengetahuan literasi sosial -agar guru mampu menerapkan literasi ini dalam proses p & p.
61

Murid-murid senior menguruskan mesyuarat

Membina kepimpinan. Menghasilkan pekerja yang produktif

Mengutamakan falsafah pembinaan karakter berbanding pencapaian akademik

Literasi sosial sudah diamalkan. Kemahiran berkomunikasi, tolak ansur, kerjasama

Summerhill School: A New View Of Childhood


Bahagian 8: Perbincangan dan Cadangan

guru hari ini perlu lebih demokrasi dalam proses p & p. ubah pandangan & paradigma terhadap murid

corak amalan p & p sekarang perlu diubah Libatkan aktiviti yang lebih berpusatkan murid Utamakan bakat & minat murid Beri ruang & peluang untuk murid bersuara Persoalan????
Adakah terdapat instrumen untuk mengukur bakat & kecenderungan murid? Adakah kecenderungan murid selain daripada akademik diberi penghargaan & penilaian yang sama? Adakah stigma gagal dalam peperiksaan bermaksud gagal dalam kehidupan? Adakah ibu bapa lebih mengutamakan pencapaian akademik daripada kecemerlangan kendiri?

62

Bahagian 9

63

Summerhill School: A New View Of Childhood

Summerhill School Menghasilkan pelajar yang yakin dengan kebolehan sendiri Gembira dengan kehidupan zaman kanak-kanak & remaja Melalui demokrasi pendidikan A. S. Neill mempunyai fikiran yang proaktif Membina nilai-nilai yang kini dikenali sebagai Kemahiran Abad ke21 Malaysia juga perlu membina Kemahiran Abad ke21 dalam diri pelajar. iaitu Kemahiran berfikir secara kritis, kreatif, reflektif & sistemik Kemahiran berkomunikasi & bersosialisasi dengan berkesan Kemahiran membuat pilihan & keputusan Kemahiran kepimpinan & pengurusan Kemahiran mencari, mengaplikasi & menginterpretasi 64 maklumat