P. 1
Pribahasa Sunda

Pribahasa Sunda

|Views: 122|Likes:
Dipublikasikan oleh Budiansyah Ibnus-Syahli
mengandung nilai-nilai luhur budaya sunda
mengandung nilai-nilai luhur budaya sunda

More info:

Published by: Budiansyah Ibnus-Syahli on Mar 15, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2015

pdf

text

original

Pribahasa sunda

Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati janji & consitent). Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill, berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun). Kudu hade gogod hade tagog (Appearance harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi). Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu, memfitnah). Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness, logic, common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision, Mission, Goal, Directions,… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat, make sure semuanya di prepare dulu). Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian (jangan berebut kekuasaan). Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas, jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).

Ngoprek.hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). kemana aja bisa menyesuaikan diri). kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah. Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur).Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain). buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). di teliti. mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development. kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula. Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. semangat pantang mundur). Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. apa yang ditanam itulah yang dituai. Ngulik. Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth). Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. semua orang akan kembali keasalnya). segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik. Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive). Mun teu ngopek moal nyapek. keukeuh. Hubungan Dengan Alam .heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat). Kudu paheuyeuk. Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya). melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. mun teu ngakal moal ngakeul. kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan).

Leuweung ruksak.Gunung teu meunang di lebur. harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini). sagara teu meunang di ruksak. buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. manusa balangsak (hutan harus dijaga. cai beak.). Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati. . sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara). laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam.

Ulah jalir janji lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang 18. 2. 6. kaseudih anu kamari. 11. teu geudag kaanginan. disimpen cing rikip. mugi aya dina cageur jeung bageurna. gering silih ubaran. naraka jeung sagala eusina 9. 14. waluya balarea.1. mun poho silih bejaan. tunggara mangkukna. anu Peun we ah papait ka tukang. dina sawatara poe anu keur dilakonan. teupangkeun kuring jeung manehna. patut teu nganjuk. pagirang. meureun aya rasa. Zaman kiwari mah Anu dakwah kari pertentangna. rupa hade. nyasab dina waktu. anggang silih teangan. salah silih benerkeun. Dimana-manahurung nangtung siang leumpang. Ulah pagiri. dina sawatara wanci haneut moyan. katinggaleun poe. rasa bagja anu sampurna salamina 20. geura kotektak ti ayeuna. 13. Kateter basa. 15. ayeuna. Miindung ka waktu. 10. kalingker ku papageran. 7. 3. isuk jeung kamari. mibapa ka zaman Ditampiling cicing. ditajong morongkol. hirup jeung huripna. rek dipendem ameh balem. anu ngaji kari hariringna. Meredih kana asihna Gusti. Bisi aya elmu kasungkur-sungkur. caang jalan. prung tandang makalangan marengan caang jalan pasampangan 22. sawarga. lugina hate. teu unggut kalinduan. dina sawatara impian. Sabar teh lain digebug murungkut.giri calik. dina sawatara harepan. langit. tapi kajahatanmah beuki meuweuh 19. Dedeg sampe. hiji niat na diri. na kalakuan teu beda ti euwah-euwah? 16. poekeun silih caangan. omat ulah lali tina purwadaksina 5. pangabisa nu can ka talaah. miharep. 17. Hate nu Kalingkung ku wawangunan. nu ngajadikeun bumi. Dina sawatara isuk. ajian nu kasingkir-singkir. rupa teu menta. kakait ati anu sajati.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang 8. 12. menta kana murahna nu Kawasa. ngapimilik anu sajati 21. Sagolek pangkek. gagantar rasa anu sampurna. Kudu paheuyeuk. .heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik 4. Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. kalangsu mangsa.. geura taluktik ti kiwari. paeh silih lasanan. panceg jeung ajegna. nun gusti . Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. sacangred pageuh. Jeung dulur mah Jauh silih tepungan.

moal di ingeut. Sabab lamun menta ka manusa. Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati. Nu kagungan ngadeg sakur kersa-Na. indung beurang geus nyaangan. tapi agama nu kudu melaan sia. 38. gearkeun hate anu aleum. Amit ampun nya paralun. disuhun dinu embun-embunan. Jleg 29. Ari nu ngaranna hukum adil teH teu ninian. mamatahan ngojay ka soang. Pangrango geus narikolot. ka darat jadi salogak.ditunda. Ampun ka anu Maha Agung. ka Nabi anu linuhung. lamun di leuweung kai dander. Haleuang kagungan Nu Maha Wenang 32. anjeun anu nyanghareup. Lain sia kudu melaan agama. Mandalawangi ngaleungit. bray hibar cahyana ka sakuliah alam dunya. Sakur nu rek ngarugikeun kana diri. geus wayahna ninggali kahareup. Ditarima ku panangan ditampi ku ati sanubari dua. matak beuleuweung kanu niupna . aral subaha nu nyayang dina dada 37. Hariring kagungan Nu Maha Wening. anjeun anu aya sajeroning rasa 23. Geura menta hampura kanu jadi bapa. heabkeun rasa anu tiis. ngabageakeun anjeun anu aya. dipake pamikul bengkung. Dipake suluh matak teu ruhai. Sabab agama bakal nyalametkeun urang dunya akherat 34. teu indungan. Dipake pangorek bingkeng. ka Gusti Nu Maha Agung. sareuneuh saigel 39. pangraksa Maha Kawasa 28. sabab duanana pangeran urang di alam dunya. Sapapait samamanis. dipake mah tungkul tumpuk Samenit ganti sajam kalalaputan. Nya dayeuh geus jadi leuweung. sore janji isuk teu 33. sabagja satanggung jawab. teu bapaan. matak bosen nganti-nganti ka 26. datang untung sukur 36. mawa bagja keur urang sararea 24. Hariring lain nu kuring. ajeug nangtungan hirup. Kaluhur neda papayung. kahandap neda pangraksa. mustang ngeumbing mung Gusti. 25. Panon poe geus moncorong. Jelema kalalepatan. lir ibarat Lamun di lembur kai randu. geura menta ampun kanu jadi indung. cegah ku diri sorangan 35. Hirup kudu sauyunan. bangsa jeung nagara. diecagkeun. Lain rek mamatahan nerekel ka monyet. moal di teang. geus wayahna nyampeur kabagja. dimana datang bala sobar. Lamun neda kudu ka Pangeran. teu akian. teu sobat-sobat acan 40. Muhammad anu jinunjung 27. 30. Pajajaran kari ngaran. haleuang lain nu urang. 31. Jalma nu iman ka Pangeran. papayung Nu Maha Agung. mun cai jadi saleuwi. tanggah tempat robah. Dimana urang doraka ka indung bapa. Bral gumelar kawasa-Na Kun fayakun.

Taat sumembah kanu janten rama. ditukang pasti aya kabungah 44. sakasuka sakaduka. Indit ka medan jerit ulah dengki. matak sing ati-ati 45. ulah perlaya samemeh perang. Amit kanu mangku lembur. nu keur genah tumaninah 50. Kudu mampu tungkul kanu jukut. Manusa mah beda jeung anjing budug di jarian. Sabobot sapihanean sabata sarimbangan Hirup akur . Ulah gugur samemeh tempur. sing awas kana tincakan 49. diteunggelan Hambur bacot . jadi balung. Murag bulu bitis teu resep cicing di imah . Murah Congcot Babari nyarekan . hatemah paanjang-anjang.41. sumujud tumut kanu janten Dihareupeun aya kasusah. Di Babuk lalay di perekpek kupanenggel . Sasanget-sangetna leuweung. ibu 43. tapi berehan Aya Bagja teu daulat Rek menang bagja teu tulus . jadi daging. kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah Banda tatalang raga Kakayaanmah pikeun ngabagjakeun awak. kusabab kitu leuwih hade ngorbankeun banda tibatan cilaka awak. kanu nyungsi dinu sepi.raut . jadi sumsum. Dahareun anu asup kanu awak. Sanajan urang paanggang. tapi manusa sajabana ti bilatungan bakal anggih jeung balitungan 48. ulah tanggah ka sadapan. Mudah-mudahan urang kakungkung ku rohmat pitulung nu Maha Agung. lumampah ka medan dadalaga ulah dendam. heunteu prak di pigawe kusorangan. 46. runtut. bakal jadi kulit. Sanajan urang papisah. lumaku ka medan tempur ulah ujub 42. dimana paeh ngan saukur bilatungan. moal leuwh sanget tibatan sungut 47. Bentik curuk balas nunjuk nganbisa marentah atawa nitah hungkul . hayang nyanyabaan atawa udar ider bae.

Nyengeut damar di suhunan nembongkeun kabengharan ku mere maweh ka dengeun-dengeun ngarah pamuji . ari ka keluarga sorangan koret .Unggah ka bale Watangan Katarik perkara Caang bulan dadamaran Migawe hal anu teu di perlukeun deui Cicing dina sihung maung Hirup atawa kumawula ka gegeden . sok milu kaajenan batur Nyium bari ngegel Muji bari ngarah pamere Cadu mungkuk haram dempak Minangka sumpah moal daek ngelehan maneh Gurat cai Teupuguh janjina . teukeuna ku panyakit naon bae. geus mangkat beger.beda Geus turun amis Cau Geus tembong kawanitaannana . sokrobah tangtungan Ciri sabumi cara sa desa adat kabiasaan di unggal nagara atawa daerah beda . di bere sajeungkal menta sadeupa Kusabab di bere hate . ngadagoan panyaur pangeran Jual dedet Ngajual barang satengah maksa . Ngadago-dago dawuh Tereh maot.ngadadak loba pamenta Hate jelema sanajan deet moal kakobet kacida hesena sangkan nganyahokeun kaayaan hate atawa kahayang hiji jalma Pait daging pahang tulang Cageur. Di bere sabuku menta sajeungkal .

Beak dengkak Geus beak tarekah Kawas hayam keur endogan teu daek cicing lantaran hate kawer atawa geus teu sabar ngadagoan anu di arep-arep Elmu tumbila Nuboba imah ngarugikeun ka tamu Cara embe embung mandi . sabab sieun ku cai Nyieun pucuk ti girang nyiun jalan pipaseaeun Mobok manggih gorowong Kabeneran aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju Goong nabeh maneh Muji atawa ngagulkeun diri sorangan Nyoo Gado Ngaheureuykeun jalma nu pantes dihormat Galak timburu Babari timburuan Leutik-leutik ngagalatik Jelema leutik tapi wanian Halodo sataun lantis ku hujan sakali Kahadean nu sakitu lilana lengit ku kagorengan sakali Herang caina beunang laukna Hasil maksud kalawan teu ngaganggu ka batur Hampang birit Daekan di titah Handap asor daek ngahormat kabatur Harewos Bojong ngomong nu diharewoskeun tapi kadenge ku nu deukeut ka nu di harewoskeun .

Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Indung lembu bapak banteng Turunan gagah beunghar . (Akherat) Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa Nu dipipindingingan ku silip sindir. turunan menak ti indung ti bapak Ipis biwir epes meer . ngan kahalangan ku poho. 4. ngajait kanu titeuleum. dageuning nu bakal karasa mah anging kadar ti pangeran. alam asal. Geus loba pangarti nu kapimilik. moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. kahayang patema-tema. Laksana aya tinu Maha Kawasa. poe panjang. ulah nyawang kanu anggang. pek geura panggihan diri manehteh.Haseum budi leuwih loba baed jeung cemberut tibatan seuri atawa marahmay. nalang kanu susah. sanajan ngalamun salaput umur. 2. Alam nirwana. kabul aya tinu Maha Agung. nu caket geura raketan. manusa kadar rancana. Kaciwit kulit kabawa daging kabawa goreng ku kalakuan baraya anu salah Kajeun panas tonggong . mere kanu daek. 3. karep heunteu reureuh-reureuh. nu baheula kaalaman. sabab poe kamari lain poe ayeuna. sok mineng kabandungan jelema. ngahudangkeun kanu sare. nyaangan kanu poekeun. kari diamalkeun . elmu nu geus katimu. kalayan dirimbunan ku gunung simbul. Sing Daek nulung kanu butuh. asal tiis beuteung kajeun teuing cape digawe . nu deukeut geura deheusan. Ulah Nuduh kanu jauh. ku maneh weh sorangan. Nagara tunjung sampurna. asal bisa dahar kalawan cukup 1. ulah waka nyaksian batur saksian heula diri sorangan. Sing Waspada permana tinggal. aya naon jeung aya saha? tina diri sorangan. dihalangan ku siloka sareng sasmita. cirina satangtung diri. babari ceurik Jadi sabiwir hiji jadi omong ( carita ) sarerea. pangabisa nu geus kapibanda.

Bakal digiring kurung keur kuring. hirup katungkul ku umur. Nu bener dibenerkeun eta bener. paeh teu apal dimangsa. (malapah gedang) Sing waspada jeung permana tinggal. Meredih tina ati. anggang kudu diteang. Menekung kanu Maha Agung.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang . Positip x negative=negative. Nyukcruk galur nu kapungkur. nu salah dibenerkeun eta salah. nu lanjang jadi baruang. bisa ngukur kana kujur. milari ridho gusti nu Sajati. cicing harti ngawincik diri. mapay wahangan. ninggal mangsa nu sampurna. tebih kudu di sungsi Kudu paheuyeuk. menta tina manah. kahirupan di dunya taya lian keur taqwa. Hartina sing apal kana diri. papasten nu tumibar. nu salah disalahkeun eta bener. bakal ngagebleg deui jeung mantena. nu ngandung harti poe pamungkas. mapay laratan anu baheula. ninggang mangsa nu sampurna. paeh teu nyaho dimangsa. kadar teu bisa di singlar. sawah ledok. Ratu tara ngahukum. melak goreng jadi goreng.Mipit amit. catang tong dirumpak. Sing inget kana purwadaksi. purwa wiwitan. nincak hamalan. cicing dimana? Balik kamana? Urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir. pagirang. raja tara nyiksa. ipis lapis. Nu geulis jadi werejit. bakal dibulen saeneng-eneng. kandel tapel. muja brata kanu Maha Kawasa Pasti teu bisa dipungkir. tong hoream pedah anggang. nete taraje. (Waspada) Inditna ulah ngagidig. tong cicing pedah tebih jauh kudu dijugjug. Ulah taluk pedah jauh. melak cabe jadi cabe. maot pingaraneunana. mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Positip x posotip= positip. nyukcruk walungan. omat ulah lali tina purwadaksina Ulah pagiri. melak hade jadi hade. melak bonteng jadi bonteng. numatak rinik-rinik kulit harti. Sanajan urang beda tapi sarua. nyokotna ulah ngaleos. Tunggul tong dirurud.giri calik. nitih wanci nu kamari. Bagja dimana boga sobat medok. ngala menta. Sing bisa nilik kana diri. mawana ulah ngalengkah. istri denok. Nu bener disalahkeun eta salah. asal timana?. sanajan teu ngahiji tapi sa ati. raga ditinggalkeun nyawa. Hirup katungkul ku umur. Negative x negative= positip. Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring. bakal cicing dinu eling Niti wanci nu mustari. daksi wekasan.

Miindung ka waktu.Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. naraka jeung sagala eusina Hate nu Kalingkung ku wawangunan. langit. nu ngajadikeun bumi. kalingker ku papageran. sawarga. mibapa ka zaman .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->