P. 1
Pribahasa Sunda

Pribahasa Sunda

|Views: 145|Likes:
Dipublikasikan oleh Budiansyah Ibnus-Syahli
mengandung nilai-nilai luhur budaya sunda
mengandung nilai-nilai luhur budaya sunda

More info:

Published by: Budiansyah Ibnus-Syahli on Mar 15, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2015

pdf

text

original

Pribahasa sunda

Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati janji & consitent). Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill, berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun). Kudu hade gogod hade tagog (Appearance harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi). Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu, memfitnah). Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness, logic, common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision, Mission, Goal, Directions,… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat, make sure semuanya di prepare dulu). Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian (jangan berebut kekuasaan). Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas, jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).

heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat). mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development. Mun teu ngopek moal nyapek. Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya). Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. mun teu ngakal moal ngakeul. Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth). Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah. Kudu paheuyeuk. keukeuh. misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari.hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). semangat pantang mundur). Hubungan Dengan Alam . Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain). Ngulik. segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik. Ngoprek. Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). kemana aja bisa menyesuaikan diri). Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. di teliti. melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive).Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. semua orang akan kembali keasalnya). apa yang ditanam itulah yang dituai. kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula.

laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam. sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara). . cai beak.Gunung teu meunang di lebur. buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini). sagara teu meunang di ruksak. Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati. Leuweung ruksak.). manusa balangsak (hutan harus dijaga.

mun poho silih bejaan. dina sawatara harepan. ngapimilik anu sajati 21. hirup jeung huripna. Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. salah silih benerkeun. naraka jeung sagala eusina 9. mibapa ka zaman Ditampiling cicing. teupangkeun kuring jeung manehna. geura taluktik ti kiwari. ajian nu kasingkir-singkir.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang 8. gagantar rasa anu sampurna. Ulah jalir janji lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang 18. dina sawatara wanci haneut moyan. panceg jeung ajegna.1. anu Peun we ah papait ka tukang. 10. ditajong morongkol. dina sawatara poe anu keur dilakonan. meureun aya rasa. 7. rupa hade. hiji niat na diri. 17. paeh silih lasanan. kakait ati anu sajati. Miindung ka waktu. pangabisa nu can ka talaah. mugi aya dina cageur jeung bageurna. Bisi aya elmu kasungkur-sungkur. geura kotektak ti ayeuna. miharep. Zaman kiwari mah Anu dakwah kari pertentangna. disimpen cing rikip. Dimana-manahurung nangtung siang leumpang. Ulah pagiri. nun gusti .. anu ngaji kari hariringna. 15. kaseudih anu kamari. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. nyasab dina waktu. tapi kajahatanmah beuki meuweuh 19. nu ngajadikeun bumi. omat ulah lali tina purwadaksina 5. menta kana murahna nu Kawasa. kalingker ku papageran. pagirang. patut teu nganjuk. . anggang silih teangan. prung tandang makalangan marengan caang jalan pasampangan 22. lugina hate. 2. waluya balarea. 11. isuk jeung kamari. caang jalan. 6. ayeuna.giri calik. teu geudag kaanginan. 14.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik 4. Jeung dulur mah Jauh silih tepungan. poekeun silih caangan. Sabar teh lain digebug murungkut. Kateter basa. 12. dina sawatara impian. sacangred pageuh. Kudu paheuyeuk. langit. na kalakuan teu beda ti euwah-euwah? 16. kalangsu mangsa. rek dipendem ameh balem. tunggara mangkukna. sawarga. rupa teu menta. Sagolek pangkek. rasa bagja anu sampurna salamina 20. 3. 13. gering silih ubaran. Hate nu Kalingkung ku wawangunan. Dina sawatara isuk. teu unggut kalinduan. Meredih kana asihna Gusti. katinggaleun poe. Dedeg sampe.

heabkeun rasa anu tiis. Lain rek mamatahan nerekel ka monyet. pangraksa Maha Kawasa 28. dipake pamikul bengkung. sabab duanana pangeran urang di alam dunya. matak bosen nganti-nganti ka 26. teu akian. indung beurang geus nyaangan. Hariring kagungan Nu Maha Wening. Jleg 29. bangsa jeung nagara. anjeun anu nyanghareup. matak beuleuweung kanu niupna . Sabab lamun menta ka manusa. ajeug nangtungan hirup. Ampun ka anu Maha Agung. Jalma nu iman ka Pangeran. haleuang lain nu urang. Sakur nu rek ngarugikeun kana diri. Lain sia kudu melaan agama. tanggah tempat robah. lir ibarat Lamun di lembur kai randu. dipake mah tungkul tumpuk Samenit ganti sajam kalalaputan. mawa bagja keur urang sararea 24. moal di ingeut. moal di teang. sareuneuh saigel 39. ngabageakeun anjeun anu aya. kahandap neda pangraksa. Ditarima ku panangan ditampi ku ati sanubari dua.ditunda. gearkeun hate anu aleum. geura menta ampun kanu jadi indung. Sabab agama bakal nyalametkeun urang dunya akherat 34. disuhun dinu embun-embunan. teu sobat-sobat acan 40. Sapapait samamanis. Dipake pangorek bingkeng. 31. teu bapaan. ka darat jadi salogak. Bral gumelar kawasa-Na Kun fayakun. Hariring lain nu kuring. tapi agama nu kudu melaan sia. geus wayahna ninggali kahareup. 25. 38. Ari nu ngaranna hukum adil teH teu ninian. Nu kagungan ngadeg sakur kersa-Na. Geura menta hampura kanu jadi bapa. Lamun neda kudu ka Pangeran. dimana datang bala sobar. ka Gusti Nu Maha Agung. mun cai jadi saleuwi. geus wayahna nyampeur kabagja. Haleuang kagungan Nu Maha Wenang 32. sabagja satanggung jawab. Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati. teu indungan. sore janji isuk teu 33. Jelema kalalepatan. Dimana urang doraka ka indung bapa. Dipake suluh matak teu ruhai. lamun di leuweung kai dander. cegah ku diri sorangan 35. Kaluhur neda papayung. papayung Nu Maha Agung. diecagkeun. Muhammad anu jinunjung 27. aral subaha nu nyayang dina dada 37. Pangrango geus narikolot. 30. Nya dayeuh geus jadi leuweung. Amit ampun nya paralun. bray hibar cahyana ka sakuliah alam dunya. mamatahan ngojay ka soang. ka Nabi anu linuhung. datang untung sukur 36. Panon poe geus moncorong. Pajajaran kari ngaran. anjeun anu aya sajeroning rasa 23. Hirup kudu sauyunan. mustang ngeumbing mung Gusti. Mandalawangi ngaleungit.

jadi balung. tapi berehan Aya Bagja teu daulat Rek menang bagja teu tulus . kanu nyungsi dinu sepi. runtut. Murah Congcot Babari nyarekan . 46. ibu 43. kusabab kitu leuwih hade ngorbankeun banda tibatan cilaka awak. sumujud tumut kanu janten Dihareupeun aya kasusah. dimana paeh ngan saukur bilatungan. Mudah-mudahan urang kakungkung ku rohmat pitulung nu Maha Agung.raut . Ulah gugur samemeh tempur. ulah perlaya samemeh perang. Sanajan urang papisah.41. Di Babuk lalay di perekpek kupanenggel . bakal jadi kulit. nu keur genah tumaninah 50. lumaku ka medan tempur ulah ujub 42. jadi sumsum. Indit ka medan jerit ulah dengki. ulah tanggah ka sadapan. hayang nyanyabaan atawa udar ider bae. kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah Banda tatalang raga Kakayaanmah pikeun ngabagjakeun awak. Taat sumembah kanu janten rama. Dahareun anu asup kanu awak. moal leuwh sanget tibatan sungut 47. Sasanget-sangetna leuweung. ditukang pasti aya kabungah 44. diteunggelan Hambur bacot . jadi daging. sakasuka sakaduka. Sabobot sapihanean sabata sarimbangan Hirup akur . Murag bulu bitis teu resep cicing di imah . tapi manusa sajabana ti bilatungan bakal anggih jeung balitungan 48. Sanajan urang paanggang. Kudu mampu tungkul kanu jukut. Manusa mah beda jeung anjing budug di jarian. sing awas kana tincakan 49. matak sing ati-ati 45. Bentik curuk balas nunjuk nganbisa marentah atawa nitah hungkul . Amit kanu mangku lembur. lumampah ka medan dadalaga ulah dendam. heunteu prak di pigawe kusorangan. hatemah paanjang-anjang.

geus mangkat beger.Unggah ka bale Watangan Katarik perkara Caang bulan dadamaran Migawe hal anu teu di perlukeun deui Cicing dina sihung maung Hirup atawa kumawula ka gegeden . Nyengeut damar di suhunan nembongkeun kabengharan ku mere maweh ka dengeun-dengeun ngarah pamuji . sokrobah tangtungan Ciri sabumi cara sa desa adat kabiasaan di unggal nagara atawa daerah beda . sok milu kaajenan batur Nyium bari ngegel Muji bari ngarah pamere Cadu mungkuk haram dempak Minangka sumpah moal daek ngelehan maneh Gurat cai Teupuguh janjina . ari ka keluarga sorangan koret . ngadagoan panyaur pangeran Jual dedet Ngajual barang satengah maksa . Di bere sabuku menta sajeungkal .ngadadak loba pamenta Hate jelema sanajan deet moal kakobet kacida hesena sangkan nganyahokeun kaayaan hate atawa kahayang hiji jalma Pait daging pahang tulang Cageur.beda Geus turun amis Cau Geus tembong kawanitaannana . di bere sajeungkal menta sadeupa Kusabab di bere hate . Ngadago-dago dawuh Tereh maot. teukeuna ku panyakit naon bae.

Beak dengkak Geus beak tarekah Kawas hayam keur endogan teu daek cicing lantaran hate kawer atawa geus teu sabar ngadagoan anu di arep-arep Elmu tumbila Nuboba imah ngarugikeun ka tamu Cara embe embung mandi . sabab sieun ku cai Nyieun pucuk ti girang nyiun jalan pipaseaeun Mobok manggih gorowong Kabeneran aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju Goong nabeh maneh Muji atawa ngagulkeun diri sorangan Nyoo Gado Ngaheureuykeun jalma nu pantes dihormat Galak timburu Babari timburuan Leutik-leutik ngagalatik Jelema leutik tapi wanian Halodo sataun lantis ku hujan sakali Kahadean nu sakitu lilana lengit ku kagorengan sakali Herang caina beunang laukna Hasil maksud kalawan teu ngaganggu ka batur Hampang birit Daekan di titah Handap asor daek ngahormat kabatur Harewos Bojong ngomong nu diharewoskeun tapi kadenge ku nu deukeut ka nu di harewoskeun .

nu caket geura raketan. nalang kanu susah. mere kanu daek. kalayan dirimbunan ku gunung simbul. moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. Sing Waspada permana tinggal. Ulah Nuduh kanu jauh. Geus loba pangarti nu kapimilik. karep heunteu reureuh-reureuh. asal tiis beuteung kajeun teuing cape digawe . Laksana aya tinu Maha Kawasa. Alam nirwana. pangabisa nu geus kapibanda. 2. turunan menak ti indung ti bapak Ipis biwir epes meer . ku maneh weh sorangan. ulah nyawang kanu anggang. 4. ngan kahalangan ku poho. sabab poe kamari lain poe ayeuna. ngajait kanu titeuleum. cirina satangtung diri. Indung lembu bapak banteng Turunan gagah beunghar . asal bisa dahar kalawan cukup 1. Sing Daek nulung kanu butuh. babari ceurik Jadi sabiwir hiji jadi omong ( carita ) sarerea. nyaangan kanu poekeun.Haseum budi leuwih loba baed jeung cemberut tibatan seuri atawa marahmay. alam asal. dihalangan ku siloka sareng sasmita. ngahudangkeun kanu sare. dageuning nu bakal karasa mah anging kadar ti pangeran. manusa kadar rancana. kari diamalkeun . poe panjang. nu baheula kaalaman. (Akherat) Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa Nu dipipindingingan ku silip sindir. Kaciwit kulit kabawa daging kabawa goreng ku kalakuan baraya anu salah Kajeun panas tonggong . pek geura panggihan diri manehteh. aya naon jeung aya saha? tina diri sorangan. 3. kabul aya tinu Maha Agung. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. elmu nu geus katimu. nu deukeut geura deheusan. sok mineng kabandungan jelema. kahayang patema-tema. sanajan ngalamun salaput umur. Nagara tunjung sampurna. ulah waka nyaksian batur saksian heula diri sorangan.

Ulah taluk pedah jauh. catang tong dirumpak. (malapah gedang) Sing waspada jeung permana tinggal. Nu geulis jadi werejit. ninggal mangsa nu sampurna. Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring. ninggang mangsa nu sampurna. Sing bisa nilik kana diri. Nu bener disalahkeun eta salah. Sanajan urang beda tapi sarua. Sing inget kana purwadaksi. melak cabe jadi cabe. sanajan teu ngahiji tapi sa ati. nincak hamalan. paeh teu nyaho dimangsa. purwa wiwitan. Tunggul tong dirurud. kadar teu bisa di singlar. nu salah dibenerkeun eta salah. tong hoream pedah anggang. nu salah disalahkeun eta bener. Ratu tara ngahukum. nyokotna ulah ngaleos. papasten nu tumibar. istri denok. menta tina manah. bisa ngukur kana kujur. Positip x negative=negative. numatak rinik-rinik kulit harti. melak goreng jadi goreng. Bagja dimana boga sobat medok.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. nete taraje. nu lanjang jadi baruang. nitih wanci nu kamari. paeh teu apal dimangsa. maot pingaraneunana. bakal dibulen saeneng-eneng. kahirupan di dunya taya lian keur taqwa. (Waspada) Inditna ulah ngagidig. melak hade jadi hade. cicing dimana? Balik kamana? Urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir. mawana ulah ngalengkah. raga ditinggalkeun nyawa. ngala menta. bakal ngagebleg deui jeung mantena.Mipit amit. Positip x posotip= positip. daksi wekasan. tong cicing pedah tebih jauh kudu dijugjug. ipis lapis. kandel tapel. tebih kudu di sungsi Kudu paheuyeuk. Nyukcruk galur nu kapungkur. mapay wahangan. bakal cicing dinu eling Niti wanci nu mustari. nyukcruk walungan. melak bonteng jadi bonteng. asal timana?.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang . mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama. mapay laratan anu baheula. Negative x negative= positip. Meredih tina ati. raja tara nyiksa. hirup katungkul ku umur. sawah ledok. omat ulah lali tina purwadaksina Ulah pagiri. nu ngandung harti poe pamungkas.giri calik. Hirup katungkul ku umur. milari ridho gusti nu Sajati. cicing harti ngawincik diri. muja brata kanu Maha Kawasa Pasti teu bisa dipungkir. Bakal digiring kurung keur kuring. Hartina sing apal kana diri. pagirang. Nu bener dibenerkeun eta bener. anggang kudu diteang. Menekung kanu Maha Agung.

nu ngajadikeun bumi. langit.Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. sawarga. Miindung ka waktu. mibapa ka zaman . kalingker ku papageran. naraka jeung sagala eusina Hate nu Kalingkung ku wawangunan.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->