Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran Kelas Bilangan murid Jangka masa Tema Fokus : : : : : : Matematik Prasekolah Bestari

25 orang 40 minit ( 8.30 pagi 9.10 pagi ) Sayur-sayuran ST 9.0 Nilai Wang ST 9.1 Mengecam duit yang berlainan nilai ST 9.1.1 mengecam duit yang berlainan nilai Di akhir pengajaran murid dapat: a. Menyatakan nilai duit dengan tepat Pengetahuan sedia ada Kemahiran berfikir : : Murid telah mempelajari konsep nombor Mengenalpasti, membanding beza, meyusun mengikut urutan, mencirikan, membuat keputusan Kecerdasan Pelbagai : a. naturalis b. logik matematikal c. linguistik Alat bantu mengajar Nilai murni : : model duit, lembaran kerja bekerjasama, mendengar arahan, berkeyakinan

Standard Kandungan : Standard Pembelajaran: Objektif :

LANGKAH

ISI PELAJARAN

AKTIVITI

CATATAN

Set Induksi ( 2 minit )

Apakah ini?

1. Murid melihat model duit. 2. Murid-murid menyatakan nama dan warna yang ditunjukkan oleh guru. 3. Murid menyatakan kegunaan duit.

MI : lingistik naturalis,

ABM: model duit

Nilai : mendengar arahan

Langkah 1 ( 8 minit )

Nilai duit

1. Guru menerangkan satu persatu nilai duit. 2. Murid menyebut nilai duit yang ditunjukkan guru. Individu Kumpulan

MI : logik matematik, linguistik

ABM: model duit

Nilai : mendengar arahan, bekerjasama, berkeyakinan

3. Murid menyatakan ciri-ciri duit tersebut

KBKK : mencirikan, mengenalpasti

Langkah 3 ( 10 minit )

Pengecaman nilai duit secara individu dalam aktiviti kelas.

1. Guru menuliskan ayat matematik nilai wang di papan putih. 2. Murid mengenalpasti nilai wang dan memberikan model duit

MI : logic matematik, linguistik

ABM: model duit

yang betul kepada guru.

Nilai : mendengar arahan, bekerjasama, berkeyakinan

KBKK : mengenalpasti,

Langkah 4 (15 minit )

Latih tubi Lembaran kerja

1. Guru mengagihkan lembaran kerja yang mengandungi konsep nilai wang kepada murid 2. Murid menjalankan aktiviti secara individu.

MI : logic mateatik, linguistik

ABM: lembaran kerja

Nilai : mendengar arahan, berkeyakinan

KBKK : mengenalpasti,
membuat keputusan

Penutup ( 5 minit )

Berapakah nilai duit ini?

1. Guru menunjukkan model duit dan murid menyatakan nilainya .

MI : logic matematik linguistik

ABM: model matematik

Nilai : bekerjasama, berkeyakinan

Refleksi :

Anda mungkin juga menyukai