Anda di halaman 1dari 10

www.sagadbl.

com

CREATED BY : CIKGU IRWAN TING : NOMBOR BERARAH Membanding dan menyusun perpuluhan

NAMA

: TARIKH : B2D1E 1

TAJUK / EVIDEN CE

1.Tandakan nombor perpuluhan yang diberi pada setiap garis nombor yang berikut a) 1.4, 0.2, 1.8, 1 2 b) -3.25, -3.75 , -2.25, -2.5 -4 -2 0

2. Susun nombor perpuluhan berikut dalam tertib menaik a)-4.3 , -4.52, -4.13, -4.7

b) 8.02 ,8.1, 6.1 , 6.81

3.Susun nombor perpuluhan berikut dalam tertib menurun a)-307.45, 1.2 , 89.2 , -64.5, 0

b)-1.234, -0.635, 0.248, 0.117, -1.006

DISEMAK OLEH : TIDAK MENGUASAI

MENGUASAI

www.sagadbl.com

CREATED BY : CIKGU IRWAN

NAMA TAJUK / EVIDEN CE

TING : NOMBOR BERARAH a) Mendarab integer b) Membahagi integer

TARIKH :

B3D1E 1

a)Selesaikan
i) 25 x (-4)

ii) (-15) x (-6)

iii) 4 x (-2) x (-3)

iv) (-7) x 3 x (-4)

b)Selesaikan
i)

(-30 ) 6

ii) 50 ( -10)

iii ) (-84) (-7) 2

iv) (-90) 45 (-2 )

DISEMAK OLEH : TIDAK MENGUASAI

MENGUASAI

www.sagadbl.com

CREATED BY : CIKGU IRWAN

NAMA Kod Evidens Pernyataa n Evidens

: B3D1E2

TING :

TARIKH :

Membanding dan menyusun pecahan

Susun pecahan yang di beri dalam tertib menaik. a)

,-

b)

b) -

,-

,-

c)

,-

, 1 , -2 ,

2. Yang manakah pecahan terkecil a) ,- , , , b) - , 0 , - , - ,

3) Bulatkan pecahan yang terbesar a),- ,- , b)1 , , ,-3

DISEMAK OLEH : TIDAK MENGUASAI

MENGUASAI

www.sagadbl.com

CREATED BY : CIKGU IRWAN

NAMA TAJUK / EVIDEN CE

TING :

TARIKH:

NOMBOR BERARAH B3D1E a) Melaksanakan penambahan , penolakan , pendaraban 3 atau pembahagian terhadap i) Pecahan ii) Perpuluhan b) Melaksanakan penambahan , penolakan , pendaraban atau pembahagian yang melibatkan dua nombor berarah

a)i.Hitung dan ungkapkan jawapan berikut dalam sebutan terendah i) 2 x (- ) ii) (- )

iii) -1 x (-

iv) - x

x (-2 )

a)ii. Selesaikan i) 0.6 + (-1.3) ii) -2.6 (-1.8)

iii )2.34 + (16.5) + 3.56

iv) 5.28 (-0.7) (-9.16)

b) Selesaikan i) (+ 2.25 ii) x (-0.75)

iii)-10.67 (- )

iv) -67 (-0.2)

DISEMAK OLEH : TIDAK MENGUASAI

MENGUASAI

www.sagadbl.com

CREATED BY : CIKGU IRWAN

NAMA

: TARIKH :

TING :

TAJUK / EVIDEN CE

NOMBOR BERARAH B4D1E Menyelesikan masalah yang melibatkan 1 a) Pendaraban integer b) Pembahagian integer

i) Ramli membeli sebuah kereta baru dengan harga RM42 000 .Nilai kereta itu menyusut RM5 000 setahun.Hitung harga kereta itu jika Ramli ingin menjual keretanya 5 tahun kemudian.

ii) Sebuah lif menurun 18m dalam masa 5 saat.Hitung perubahan jarak setiap saat bagi lif itu.

iii) Suhu sebuah peti sejuk ialah -6.3C. Apabila bekalan elektrik terputus, suhu meningkat sebanyak 10.7C. Sejam kemudian, apabila bekalan elektrik disambungkan kembali, suhu menurun 9.9C. Apakah suhu akhir peti sejuk tersebut?
DISEMAK OLEH : TIDAK MENGUASAI MENGUASAI

www.sagadbl.com

CREATED BY : CIKGU IRWAN

iv) Aminah mempunyai wang sebanyak RM 29.70. Dia membahagikan sama rata kepada tiga orang anaknya. Berapakah jumlah yang diperolehi oleh setiap seorang anaknya.

NAMA TAJUK / EVIDEN CE

TING :

TARIKH :

NOMBOR BERARAH B4D1E Melaksanakan pengiraan yang melibatkan operasi 2 bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer.

Hitung a) -8 + 5 (-9) b) -18 x (-4) 9

DISEMAK OLEH : TIDAK MENGUASAI

MENGUASAI

www.sagadbl.com

CREATED BY : CIKGU IRWAN

c)-2 (7 19) 3

d) -10 - (-15) + (-7)

e)-63 7 x 5

f) 8 ( -9) x 5 +12

NAMA

: TARIKH :

TING :

TAJUK / EVIDEN CE

NOMBOR BERARAH B4D1E Melaksanakan pengiraan yang melibatkan gabungan 2 atau 3 lebih operasi terhadap nombor berarah termasuk penggunaan tanda kurung

Hitung a) -4 + (-6) x 5 b) - + (-

DISEMAK OLEH : TIDAK MENGUASAI

MENGUASAI

www.sagadbl.com

CREATED BY : CIKGU IRWAN

c) - 2.5 + 0.42 0.2

d) 0.32 x (-4.5)

e) -8 +

x (-12.1 )

NAMA TAJUK / EVIDEN CE

TING :

TARIKH :

NOMBOR BERARAH B5D1E Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung 1 bagi penambahan , penolakan , pendaraban dan pembahagian integer termasuk penggunaan tanda kurung

Selesaikan 1) Suhu suatu cecair didalam peti sejuk ialah -3.4 C . Kemudian cecair itu dikeluarkan daripada peti sejuk dan suhunya meningkat sebanyak 0.6 C

DISEMAK OLEH : TIDAK MENGUASAI

MENGUASAI

www.sagadbl.com

CREATED BY : CIKGU IRWAN

setiap minit.Setengah jam kemudian, cecair itu dipanaskan sehingga suhunya meningkat sebanyak 18 C .Berapakah suhu akhir cecair itu?

2) Sarah mempunyai 3 paket gula. Berat setiap paket ialah 2.6kg. Jika dia memberi 2.6kg kepada ibunya dan 1.1kg kepada adiknya. Berapakah baki gula yang tinggal?

3) Dalam satu kuiz, Hamid dikehendaki menjawab 12 soalan. Setiap soalan betul diberi +3 markah. Manakala setiap jawapan yang salah ditolak 2 markah. Jika Hamid menjawab 9 soalan betul. Berapakah jumlah markah yang diperolehi?

NAMA TAJUK / EVIDEN CE

TING :

TARIKH :

NOMBOR BERARAH B6D1E Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan 1 nombor berarah

Segi Empat Sama Ajaib

DISEMAK OLEH : TIDAK MENGUASAI

MENGUASAI

www.sagadbl.com

CREATED BY : CIKGU IRWAN

a) Lengkapkan setiap segi empat sama ajaib beriku supaya hasil tambah nombor pada baris lajur dan pepenjuru adalah sama dengan hasil tambah yang diberi -1 -4 -10 Hasil tambah = - 12 b) Isikan petak kosong dengan nombor positif atau nombor positif. Selesaikan setiap masalah dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Satu lajur dan satu baris telah dibuat sebagai panduan kepada anda. Selamat Mencuba!

-3

=33

x -7 _ -6 2 =11 + + _

+ x x x 3 =13 x

+ -2 2 x -10 =1 8

_ =-1 + 10 =-4 =4 =-7

DISEMAK OLEH : TIDAK MENGUASAI

MENGUASAI