M. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 1.

Pengertian Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan. 2. Susunan Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas : a. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas; b. Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas; c. Bagian Akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas. Ad. a. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas : 1) Tulisan “Nomor” disebelah kanan atas; 2) Tulisan “Lembaran ke………” diketik dibawah kata “Nomor”; 3) Tulisan “Surat Perintah Perjalanan Dinas” ditempatkan ditengah lembar isi naskah; 4) Tulisan “SPPD” diketik secara simetris dibawah kata “Surat Perintah Perjalanan Dinas”. Ad. b. Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri dari : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Nama jabatan yang memberikan perintah; Nama dan NIP pejabat/pegawai yang diberi perintah; Jabatan/Pangkat dan Golongan pegawai yang diberi perintah; Nama tempat dari dan kemana perjalanan dinas dilakukan; Lama perjalanan dinas; Maksud perjalanan dinas; Perhitungan biaya perjalanan dinas; Keterangan mengetahui kedatangan dan kepergian yang diberi perintah perjalanan dinas dari pejabat yang didatangi.

Ad. c. Bagian Akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas : 1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun ; 2) Nama jabatan pemberi perintah; 3) Tanda tangan pejabat serta nama jelas pejabat pemberi perintah; 4) Stempel jabatan/stempel instansi. 3. Penandatanganan : a. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh Bupati, Wakil Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “Bupati Majene” dengan Lambang Negara yang berwarna hitam. b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. 4. Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Perintah Perjalanan Dinas, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

65

BUPATI MAJENE
Nomor : Lembar ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( SPPD ) ===============================================================
1. Pejabat yang memberi perintah : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Nama/NIP Pegawai yang diperintah Mengadakan perjalanan dinas : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintah : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Perjalanan Dinas yang diperintah : dari : ke : Transportasi menggunakan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Perjalanan Dinas yang direncanakan : A. Selama ( ) hari dari tanggal ………………………. s/d tanggal ……………………….. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Maksud mengadakan perjalanan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Perhitungan Biaya Perjalanan : Atas beban : Pasal Anggaran : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Keterangan : lihat sebelah ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mmmmmmmmmm, ………………200…. BUPATI MAJENE

NAMA JELAS

66

KETERANGAN

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN : Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah Berangkat Tanggal Tanda Tangan Tanggal Kembali Tanda Tangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI : Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah Tiba Tanggal Tanda Tangan Tanggal Kembali Tanda Tangan

67

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Nomor : Lembar ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( SPPD ) ===============================================================
1. Pejabat yang memberi perintah : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Nama/NIP Pegawai yang diperintah Mengadakan perjalanan dinas : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintah : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Perjalanan Dinas yang diperintah : dari : ke : Transportasi menggunakan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Perjalanan Dinas yang direncanakan : A. Selama ( ) hari dari tanggal ………………………. s/d tanggal ……………………….. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Maksud mengadakan perjalanan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Perhitungan Biaya Perjalanan : Atas beban : Pasal Anggaran : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Keterangan : lihat sebelah ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mmmmmmmmm, ……………200…. a.n. BUPATI MAJENE SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS Pangkat NIP.

68

KETERANGAN

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN : Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah Berangkat Tanggal Tanda Tangan Tanggal Kembali Tanda Tangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI : Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah Tiba Tanggal Tanda Tangan Tanggal Kembali Tanda Tangan

69

LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Nomor : Lembar ke : SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( SPPD ) =============================================================== 1. Perhitungan Biaya Perjalanan : Atas beban : Pasal Anggaran : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Maksud mengadakan perjalanan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.n. Pejabat yang memberi perintah : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Perjalanan Dinas yang diperintah : dari : ke : Transportasi menggunakan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. s/d tanggal ………………………. Selama ( ) hari dari tanggal ………………………. ……………200…. Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintah : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. 70 . BUPATI MAJENE PIMPINAN SATUAN ORGANISASI NAMA JELAS Pangkat NIP.. a. Jabatan. Nama/NIP Pegawai yang diperintah Mengadakan perjalanan dinas : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Keterangan : lihat sebelah --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mmmmmmmmm. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Perjalanan Dinas yang direncanakan : A.

DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN : Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah Berangkat Tanggal Tanda Tangan Tanggal Kembali Tanda Tangan II.KETERANGAN I. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI : Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah Tiba Tanggal Tanda Tangan Tanggal Kembali Tanda Tangan 71 .

Ad. Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. c. c. b. 8) Nama jabatan yang diberi kuasa. Tulisan “Memberi Kuasa”. b. 3. bulan dan tahun pembuatan. 9) Tanda tangan pejabat yang diberi kuasa. Tulisan “Untuk”. Tulisan “Kepada”. 2) Tulisan “Nomor” Surat Kuasa ditempatkan dibawah tulisan “Surat Kuasa”. Isi Surat Kuasa. Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. 4) Tanda tangan pejabat pemberi kuasa. Kepala Surat Kuasa terdiri atas : 1) Tulisan “Surat Kuasa” ditempatkan ditengah lembar naskah dinas. b. Pengertian Surat Kuasa adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberitahuan mandat. Penandatanganan : a.N. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. pangkat dan NIP yang diberi kuasa. sebagaimana tertera pada halaman berikut : 72 . Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan yang dikuasakan. Nama Jabatan yang memberi kuasa. Ad. Isi Surat Kuasa terdiri dari : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Nama Pejabat. a. Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Kuasa. SURAT KUASA 1. c. Nama Pejabat yang diberi kuasa. 6) Stempel jabatan/instansi. 10) Nama jelas. Bagian Akhir Surat Kuasa terdiri atas : 1) Nama tempat dikeluarkan. Pangkat. Nama Jabatan yang diberi kuasa. Ad. 2) Tanggal. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara yang berwarna hitam. 2. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. 4. 5) Nama jelas pemberi kuasa (pangkat dan NIP bagi PNS). 3) Nama jabatan pemberi kuasa. Susunan Surat Kuasa terdiri atas : a. 7) Tulisan “Yang memberi kuasa”. Bagian Akhir Surat Kuasa. kewajiban dan kewenangan dari pihak pejabat yang memberikan kuasa kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak dalam penyelesaian sesuatu urusan. Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Bupati dan Wakil Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio. NIP dan Jabatan yang memberi kuasa. hak. Kepala Surat Kuasa.

Mmmmmmmmm. NAMA JELAS 73 . Nama b. NIP : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm Untuk : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm. NIP : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm MEMBERI KUASA Kepada : a.. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.…………… Yang bertanda tangan di bawah ini : a.BUPATI MAJENE SURAT KUASA NOMOR : ……. Jabatan c. Nama b. ………………200…. Jabatan c. Yang dibei Kuasa NAMA JABATAN Yang memberi Kuasa BUPATI MAJENE NAMA JELAS Pangkat NIP.

BUPATI MAJENE PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP.…………… Yang bertanda tangan di bawah ini : a. Mmmmmmmmm..……………200…. Yang dibei Kuasa NAMA JABATAN Yang memberi Kuasa a. NIP : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm MEMBERI KUASA Kepada : a. 74 .n.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH SURAT KUASA NOMOR : ……. Jabatan c. NIP : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm Untuk : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm. Jabatan c. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Nama b. NAMA JELAS Pangkat NIP. Nama b.

Yang dibei Kuasa NAMA JABATAN Yang memberi Kuasa NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP.…………… Yang bertanda tangan di bawah ini : a. Jabatan c. Jabatan c. NIP : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm Untuk : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm.. Mmmmmmmmm. Nama b. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 75 . Nama b.……………200….LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH SURAT KUASA NOMOR : ……. NAMA JELAS Pangkat NIP. NIP : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm MEMBERI KUASA Kepada : a.

Acara yang akan diselenggarakan. sifat. SURAT UNDANGAN 1. sebagaimana tertera pada halaman berikut : 76 . tempat dan acara yang ditentukan. Tanggal dan waktu tempat penyelenggaraan. Isi Surat Udangan terdiri dari : 1) 2) 3) 4) 5) Maksud dan tujuan. 3) Nama jelas Pejabat. Penandatanganan : a. c. a. Pangkat dan NIP Pengundang. c. Bagian Akhir Surat Udangan terdiri atas : 1) Nama jabatan pengundangan. b. 3) Nomor. 4. Tulisan “penutup”. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah. bulan dan tahun. Ad. tanggal. c. Surat Udangan yang ditanda tangani oleh Bupati dan Wakil Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio. tanggal. 4) Stempel Jabatan/Instansi. Kepala Surat Udangan terdiri atas : 1) Nama tempat. Surat Udangan yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara yang berwarna hitam. Hari penyelenggaraan. Ad. Pengertian Surat Undangan adalah naskah dinas yang merupakan pemberitahuan yang meminta kepada yang bersangkutan untuk datang pada waktu. 5) Catatan yang dianggap perlu. Kepala Surat Undangan.O. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. tempat. Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Udangan. b. lampiran dan hal diketik secara vertikal ditempatkan disebelah kiri atas. 3. Surat Udangan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. Bagian Akhir Surat Udangan. 2) Alamat Undangan yang ditujukan ditempatkan dibawah nama. Isi Surat Undangan. bulan dan tahun ditempatkan di kanan atas . b. 2. Ad. Susunan Surat Undangan terdiri atas : a. 2) Tanda tangan Pejabat pengundang.

200… Kepada Yth. Mmmmmmmmm 77 . ……………. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm di – Mmmmmm Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm UNDANGAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm Hari Tanggal Waktu Tempat Acara : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm BUPATI MAJENE NAMA JELAS Catatan : 1.BUPATI MAJENE Mmmmmmmm. Mmmmmmmmm 2.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm di – Mmmmmm Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm UNDANGAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm Hari Tanggal Waktu Tempat Acara : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm a.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Mmmmmmmm. BUPATI MAJENE SEKRETARIS DAERAH. ……………. Catatan : 1. Mmmmmmmmm 78 .200… Kepada Yth.n. NAMA JELAS Pangkat NIP. Mmmmmmmmm 2.

Mmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmm 79 . Catatan : 1. …………….200… Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm di – Mmmmmm Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm UNDANGAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm Hari Tanggal Waktu Tempat Acara : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Mmmmmmmm.

Ruang. c. NIP dan Jabatan Pejabat/Pegawai yang memberi pernyataan. 2) Tanggal. Pangkat dan NIP 6) Stempel Jabatan/Instansi. Pengertian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas yang merupakan alat pemberitahuan dan tanda bukti pejabat yang berwenang kepada Pejabat/pegawai lain yang menyatakan bahwa Pejabat/pegawai tersebut telah mulai melaksanakan tugas. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditanda tangani oleh Bupati dan Wakil Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio. Ad. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. b. 4) Tanda tangan pejabat. c. Tanggal. Isi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri dari : 1) Nama. 2) Tulisan “Nomor dan Tahun”. 5) Nama. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Satuan Organisasi yang bersangkutan. Isi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. 3) Nama jabatan pembuat pernyataan. Kepala Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. Ad. b. Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas: a. Susunan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas : a. c. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS 1. a.P. 3. b. 2. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. 3) Nomor. Pangkat. 2) Nam. Bagian Akhir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. 4. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara yang berwarna hitam. Ad. NIP dan Jabatan Pejabat/Pegawai yang diberi pernyataan. Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. sebagaimana tertera pada halaman berikut : 80 . Bulan dan Tahun pembuatan. Golongan. Bagian Akhir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas : 1) Nama tempat pembuatan. Kepala Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas : 1) Tulisan “Pernyataan Melaksanakan Tugas”. Pangkat/Golongan. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dasar Surat Peraturan Pengangkatan dan mulai melaksanakan tugas.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi Negara. maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.. Mmmmmmm. ………… Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan : : : : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan : : : : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Yang diangkat berdasrkan Surat Peraturan Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Nomor : ……………………………….. BUPATI MAJENE NAMA JELAS 81 . terhitung mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm telah nyata menjalankan tugas sebagai mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm di mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.BUPATI MAJENE SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR : …………. ……………… 200.

……………… 200. BUPATI MAJENE PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP. maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.. Mmmmmmm. a. 82 .n. terhitung mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm telah nyata menjalankan tugas sebagai mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm di mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi Negara.. ………… Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan : : : : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan : : : : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Yang diangkat berdasrkan Surat Peraturan Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Nomor : ……………………………….LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR : ………….

.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR : …………. ………… Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan : : : : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan : : : : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Yang diangkat berdasrkan Surat Peraturan Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Nomor : ……………………………….. terhitung mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm telah nyata menjalankan tugas sebagai mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm di mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi Negara. 83 . ……………… 200. NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP. Mmmmmmm.

2) Tanda tangan Pejabat. Ad. guna diminta keterangan mengenai sesuatu permasalahan/persoalan. c.Q. b. sebagaimana tertera pada halaman berikut : 84 . Susunan Surat Panggilan terdiri atas : a. a. Sifat. Alamat pemanggil. 3. Kepala Surat Panggilan. 2) Nama Instansi Pemerintah / Badan Hukum / Swasta / Perorangan yang dipanggil 3) Nomor. 5) Tembusan apabila diperlukan. b. Waktu. SURAT PANGGILAN 1. 4) Stempel Jabatan/Instansi. Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Panggilan. Surat Panggilan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. Tempat. Bagian Akhir Surat Panggilan. Bulan dan Tahun. menghadap kepada. c. b. 3) Nama. Tanggal. Isi Surat Panggilan terdiri dari : 1) Hari. Tanggal. Pengertian Surat Panggilan adalah naskah dinas yang dipergunakan untuk memanggil pejabat instansi Pemerintah / Badan Hukum / Swasta / Perorangan. Bagian Akhir Surat Panggilan terdiri atas : 1) Nama Jabatan. Surat Panggilan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio. Penandatanganan : a. Kepala Surat Panggilan terdiri atas : 1) Nama tempat. 2. Isi Surat Panggilan. c. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pangkat dan NIP Pejabat. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. Ad. 4. Surat Panggilan yang ditanda tangani oleh Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio. Lampiran dan Hal. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara yang berwarna hitam. 2) Maksud Surat Panggilan tersebut Ad.

Mmmmmmmmm 85 . Mmmmmmmmm 2.200… Kepada Yth.BUPATI MAJENE Mmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm di – Mmmmmm Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm Panggilan Dengan ini diminta kedatangan Saudara di kantor mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Hari Tanggal Waktu Tempat Menghadap Kepada Alamat Untuk : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Demikian untuk diindahkan : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm BUPATI MAJENE NAMA JELAS Tembusan : 1. …………….

LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Mmmmmmmm. ……………. BUPATI MAJENE PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP.200… Kepada Yth.n. Mmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm di – Mmmmmm Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm Panggilan Dengan ini diminta kedatangan Saudara di kantor mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Hari Tanggal Waktu Tempat Menghadap Kepada Alamat Untuk : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Demikian untuk diindahkan : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm a. Mmmmmmmmm 86 . Tembusan : 1.

200… Kepada Yth. Mmmmmmmmm 87 . Tembusan : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm di – Mmmmmm Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm Panggilan Dengan ini diminta kedatangan Saudara di kantor mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Hari Tanggal Waktu Tempat Menghadap Kepada Alamat Untuk : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Demikian untuk diindahkan : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP. Mmmmmmmmm 2. …………….LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Mmmmmmmm.

Lampiran dan Hal. permintaan. 5) Nomor. Bagian Akhir Nota Dinas terdiri atas : 1) Nama Jabatan. c. 3) Pejabat yang mengirim. Ad. Penandatanganan : a. b. Isi Nota Dinas dirumuskan dalam bentuk uraian. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. Nota Dinas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Perangkat Daerah atau atas nama Pimpinan Perangkat Daerah dan atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. Ad. 4) Tanggal. NOTA DINAS 1. 2. 2) Tanda tangan Pejabat. Nota Dinas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Satuan Organisasi atau atas nama Pimpinan Satuan Organisasi atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. b. b. Ad.R. Susunan Nota Dinas terdiri atas : a. Bagian Akhir Nota Dinas. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. Bulan dan Tahun. dapat ditambahkan kode sesuai dengan kebutuhan. 4. 3. laporan dan sebagainya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses penggarisan atau pematangan sesuatu kebijaksanaan atau proses penyesuaian persoalan / masalah. 6) Sifat. 3) Nama. Bentuk / Model Naskah Dinas Nota Dinas. Pangkat dan NIP Pejabat. Isi Nota Dinas. Pengertian Nota Dinas adalah alat komunikasi tertulis intern antar pejabat Satuan-satuan Organisasi dalam suatu satuan organisasi yang memuat / berisi pemberitahun. sebagaimana tertera pada halaman berikut : 88 . Kepala Nota Dinas. penjelasan. a. 4) Tembusan. c. 2) Pejabat/alamat yang dituju. Kepala Nota Dinas terdiri atas : 1) Tulisan “Nota Dinas” ditempatkan ditengah-tengah isi naskah.

DINAS Kepada Dari Tanggal Nomor Sifat Lampiran Perihal : : : : : : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP. Mmmmmmmmm 2. Tembusan : 1.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH NOTA . Mmmmmmmmm 89 .

Mmmmmmmmm 2. NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP. Tembusan : 1.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH NOTA .n. Mmmmmmmmm 90 .DINAS Kepada Dari Tanggal Nomor Sifat Lampiran Perihal : : : : : : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm a.

Ad. c. b. a. 2. Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas. sebagaimana tertera pada halaman berikut : 91 . 6) Lampiran. 4) Tentang isi naskah dinas. Bulan dan Tahun 3) Pejabat/alamat yang dituju. Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas. Pengertian Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah alat komunikasi intern ditujukan kepada pejabat atasan guna penyampaian Konsep Nakah Dinas untuk mendapatkan penyelesaian atau tanda tangan. dengan menggunakan Kop Naskah Satuan Organisasi yang bersangkutan. 3) Dari pejabat yang mengirim naskah dinas. 3. Ad. 5) Catatan yang diperlukan. b. 2) Tanggal. 2) Tanda tangan Pejabat. 4) Tulisan “DISPOSISI PIMPINAN”. 4) Tulisan “Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas” ditempatkan ditengah atas lembar naskah. Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas : 1) Nama Jabatan. Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas. c. Susunan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas : a. 3) Nama pejabat berikut Pangkat dan NIP.S. Ad. Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas : 1) Nama tempat. Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas : 1) Jenis naskah yang dituju. 4. NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS 1. Penandatanganan : Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Perangkat Daerah dibuat diatas kertas ukuran folio. 7) Permohonan mendapatkan tanda tangan atas pengesahan atau persetujuan. 2) Pejabat/alamat tujuan naskah dinas disampaikan. Bentuk / Model Naskah Dinas Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.

LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Mmmmmmmm. Kepada Nomor : mmmmmmmmmm Yth. Mmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmm di – Mmmmmmmmmm NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS Disampaikan dengan hormat Kepada Dari Tentang Catatan Lampiran Untuk mohon tanda tangan atas : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm DISPOSISI PIMPINAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH Tindak lanjut staf NAMA JELAS Pangkat NIP.. Catatan : Coret yang tidak perlu 92 . …………… 200.

Pengertian Lembar Disposisi adalah alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada bawahan yang berisi informasi atau perintah. b. Kepala Lembar Disposisi. 6) Nomor Agenda. 3) Nomor Surat. a. Ad. Isi Lembar Disposisi terdiri atas : 1) Tulisan “Lembar Disposisi” ditempatkan ditengah lembar naskah. Kepala Perangkat Daerah Lembar Disposisi yang diparaf oleh pejabat dimaksud huruf a. 3. Ad. dibuat diatas kertas ukuran ½ folio. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. c. 5) Diterima Tanggal. Bagian Akhir Lembar Disposisi. 7) Sifat. Kepala Lembar Disposisi terdiri atas : 1) Tulisan “Lembar Disposisi” 2) Surat dari. LEMBAR DISPOSISI 1. Bentuk / Model Naskah Dinas Lembar Disposisi. Susunan Lembar Disposisi terdiri atas : a. 2) Isi Disposisi dirumuskan dalam bentuk uraian. 4. 4) Tanggal Surat. sebagaimana tertera pada halaman berikut : 93 . c. 2. b. 10) Catatan. Pemberian Paraf : Lembar Disposisi diparaf oleh : a. Ad. Bupati . Bagian Akhir Lembar Disposisi dibubuhi paraf atasan yang memberi Disposisi beserta tanggalnya. c. 8) Hal. Sekretaris Daerah. b. 9) Diteruskan kepada.T. Isi Lembar Disposisi. b dan c diatas.

………………………. Surat : Diterima Tgl : No. : MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM Dstnya …. ….. Dengan hormat harap : Tanggapan dan Saran Proses lebih lanjut Koordinasi / Konfirmasikan …………………………….…………………………. Catatan : Nama Jabatan Paraf dan tanggal Nama Jelas 94 . Agenda : Sifat : Sangat Segera Tgl.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH LEMBAR DISPOSISI Surat Dari : No. Surat : Segera Rahasia Perihal : Diteruskan kepada Sdr.

a. Nomor. Pembahasan/Analisis. Isi Telaahan Staf terdiri atas : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 1) 2) 3) 4) Pokok persoalan. Nama jelas pejabat berikut pangkat dan NIP. Penandatangan : Telaahan Staf yang ditanda tangani oleh Pejabat Perangkat Daerah dibuat diatas kertas ukuran folio. Ad. Ad. Nama Jabatan. Pengertian Telaahan Staf adalah naskah dinas yang dibuat oleh staf atau bawahan yang memuat analisis pertimbangan-pertimbangan. Kepala Telaahan Staf terdiri atas : 1) Tulisan “Telaahan Staf”diletakkan ditengah lembar naskah. Susunan Telaahan Staf terdiri atas : a. Bentuk / Model Naskah Dinas Telaahan Staf. 4) Tanggal. Lampiran dan Hal. c. sebagaimana tertera pada halaman berikut : 95 . 3) Pejabat yang mengirim. Kesimpulan. Isi Telaahan Staf. 2. Tembusan. pendapat dan saran-saran tentang sesuatu masalah . b.U. Saran tindak. Ad. 4. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan (bila ada). b. Tanda tangan pejabat. Kepala Telaahan Staf. Pra Anggaran. Bagian Akhir Telaahan Staf. Sifat. c. Bagian Akhir Telaahan Staf terdiri atas : 3. 2) Pejabat/alamat yang dituju. TELAAHAN STAF 1.

LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH TELAAHAN STAF Kepada Dari Tanggal Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : : : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmm mmmm Mmmmmmmmmmmm mmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm I. Pembahasan / Analisis : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm V. Mmmmmmmmm 96 .. Tembusan : 1. Mmmmmmmmm 2. …………… 200. Pokok Persoalan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm II. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm IV. Kesimpulan VI. Pra Anggaran III. NAMA JABATAN NAMA JELAS Pangkat NIP. Saran tindak Mmmmmmmm.

c. Susunan Pengumuman terdiri atas : a. 2) Nomor ditempatkan dibawah tulisan Pengumuman. Isi Pengumuman dirumuskan dalam bentuk uraian. Pengumuman yang ditanda tangani oleh Pimpinan Satuan Organisasi atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. Stempel jabatan/instansi. Pengumuman yang ditanda tangani oleh Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio. b. 3) Tulisan “Tentang”. Bentuk/Model Naskah Dinas Pengumuman. Penandatangan : a. PENGUMUMAN 1. Pengumuman yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. 2. sebagaimana tertera pada halaman berikut: 97 . 4. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah. Ad. Pengumuman yang ditanda tangani oleh masing-masing pejabat ditentukan oleh jenis. Tanda tangan pejabat berikut pangkat dan NIP. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Satuan Organisasi yang bersangkutan. Nama Jabatan yang mengeluarkan. Kepala Pengumuman terdiri atas : 1) Tulisan “Pengumuman”diletakkan ditengah lembar naskah. Ad. b. b. a. Tanggal. Pengertian Pengumuman adalah suatu bentuk naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang bersifat umum. Bulan dan Tahun. Bagian Akhir Pengumuman terdiri atas : 1) 2) 3) 4) 5) Nama Tempat Pengumuman dikeluarkan. Bagian Akhir Pengumuman. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan menggunakan Lambang Negara warna hitam.V. Isi Pengumuman. c. 3. Kepala Pengumuman. sifat dan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. 4) Nama Judul Pengumuman. Ad.

TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm Dikeluarkan di ………….. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm..BUPATI MAJENE PENGUMUMAN NOMOR : ……………. pada tanggal …………… BUPATI MAJENE NAMA JELAS 98 .

99 ..LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH PENGUMUMAN NOMOR : ……………. TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm. pada tanggal …………… a. BUPATI MAJENE SEKRETARIS DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP.n. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm Dikeluarkan di …………..

pada tanggal …………… a.n. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm..LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS SATUAN ORGANISASI PENGUMUMAN NOMOR : ……………. 100 . TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm Dikeluarkan di …………. NAMA JELAS Pangkat NIP. BUPATI MAJENE NAMA JABATAN PIMPINAN SATUAN ORGANISASI..

d. c. Laporan yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. Sistimatika Laporan . Laporan yang ditanda tangani oleh Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio. Kepala Laporan terdiri atas Nama / Judul Laporan. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan menggunakan Lambang Negara warna hitam. 3. Penandatangan : a. Bentuk/Model Naskah Dinas Laporan. Isi Laporan dirumuskan dalam bentuk uraian. b. LAPORAN 1. memuat penjelasan umum. Tanda tangan pejabat Nama. Ad. Lampiran jika dianggap perlu. Stempel jabatan/instansi. e.W. Susunan Laporan terdiri atas : a. hasil pelaksanaan kegiatan. b. Bagian Akhir Laporan. Pangkat dan NIP. hambatan-hambatan yang dihadapi dan lain-lain. maksud dan tujuan ruang lingkup dan sistimatika laporan. c. Bagian Akhir Laporan terdiri atas : 1) 2) 3) 4) 5) 6) Nama Tempat. memuat tentang kegiatan yang dilaporkan. c. memuat rangkaian pelaksanaan tugas dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan. Isi Laporan. Tanggal. 4. 2) Materi Laporan. Sistimatika Laporan terdiri atas : 1) Pendahuluan. sebagaimana tertera pada halaman berikut: 101 . dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Satuan Organisasi yang bersangkutan. b. Nama Jabatan pembuat laporan. 3) Kesimpulan dan Saran. Ad. Laporan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Satuan Organisasi atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. d. Ad. Bulan dan Tahun. Ad. Kepala Laporan. sistematis dan kronologis. Pengertian Laporan adalah alat pemberitahuan atau pertanggung jawaban dari pejabat bawahan kepada atasan atau dari suatu Tim Kerja yang disusun secara lengkap. 2. a.

Mmmmmmmm. 1. BIDANG ………………………………………………. PENUTUP Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b..BUPATI MAJENE LAPORAN MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM I. III. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. PENDAHULUAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. II. KESIMPULAN SARAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. dst ………………………………………. BUPATI MAJENE NAMA JELAS 102 . IV. BIDANG a. ISI LAPORAN a. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. ……………… 200. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c..

Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. a.n. 1. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3. Mmmmmmmm. dst ………………………………………. II. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c.. 103 . Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. KESIMPULAN SARAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. BUPATI MAJENE SEKRETARIS DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP. III.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH LAPORAN MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM I. ISI LAPORAN a.. PENUTUP Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ……………… 200. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. BIDANG a. IV. BIDANG ………………………………………………. PENDAHULUAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

II. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. PENUTUP Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. 1. PENDAHULUAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ISI LAPORAN a. III. KESIMPULAN SARAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.. IV. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. BIDANG a.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH LAPORAN MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM I.. SEKRETARIS DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP. dst ………………………………………. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3. Mmmmmmmm. 104 . ……………… 200. BIDANG ……………………………………………….

……………… 200. IV. dst ………………………………………. II. III. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS SATUAN ORGANISASI LAPORAN MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM I. KESIMPULAN SARAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. 105 . BIDANG ……………………………………………….. 1. ISI LAPORAN a. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. PENUTUP Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. BUPATI MAJENE NAMA JABATAN PIMPINAN SATUAN ORGANISASI NAMA JELAS Pangkat NIP. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. PENDAHULUAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmm. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. a.n. BIDANG a..

KESIMPULAN SARAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. NAMA JABATAN PIMPINAN SATUAN ORGANISASI NAMA JELAS Pangkat NIP. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. 106 . IV. ……………… 200.. 1. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3. Mmmmmmmm. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. BIDANG a.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS SATUAN ORGANISASI LAPORAN MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM I. PENUTUP Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. BIDANG ………………………………………………. II. III. dst ………………………………………. ISI LAPORAN a. PENDAHULUAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm..

X. Stempel jabatan/instansi. Rekomendasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah ditentukan oleh jenis . Isi Rekomendasi dirumuskan dalam bentuk uraian. Tanggal. b. Bentuk/Model Naskah Dinas Rekomendasi. Kepala Rekomendasi terdiri atas : 1) 2) 3) 4) Tulisan “Rekomendasi” ditempatkan ditengah-tengah isi naskah. Penandatangan : a. 4. Ad. b. 3. Kepala Rekomendasi. Nama / Judul Rekomendasi. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan menggunakan Lambang Negara warna hitam. b. c. Pengertian Rekomendasi adalah naskah dinas yang berisikan keterangan / penjelasan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal urusan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh atasan. Rekomendasi yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio. Bulan dan Tahun. Pangkat dan NIP. sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. sifat organisasinya. c. Ad. menurut wewenang yang ada. Bagian Akhir Rekomendasi terdiri atas : 1) 2) 3) 4) 5) Nama Tempat. Nomor dan Tahun ditempatkan dibawah tulisan “Rekomendasi”. 2. Susunan Rekomendasi terdiri atas : a. c. Nama Jabatan pembuat Rekomendasi. Tulisan “Tentang”. Rekomendasi yang ditanda tangani oleh Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio. sebagaimana tertera pada halaman berikut: 107 . Ad. Isi Rekomendasi. Tanda tangan pejabat Nama Jelas. a. Bagian Akhir Rekomendasi. REKOMENDASI 1.

BUPATI MAJENE REKOMENDASI NOMOR : …………. BUPATI MAJENE NAMA JELAS 108 . TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.. b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmm. a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ……………… 200.

LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH REKOMENDASI NOMOR : …………. a. a. BUPATI MAJENE PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP. 109 . b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ……………… 200.. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.n. TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. d.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH REKOMENDASI NOMOR : …………. NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.. ……………… 200. c. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmm. 110 .

PERATURAN BUPATI ………………………………………………………. PEMBATALAN DAN RALAT .. NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS ………………………….b. Q.1. SURAT UNDANGAN ………………………………………………………… P.……… 2 12 12 13 13 14 15 15 15 17 18 III.3.. X. CONTOH PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN a. PERATURAN BERSAMA BUPATI …………………………………………. Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten . SURAT PERJANJIAN ……………………………………………………….. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ……………………………… 1. ……………………………………. E. SURAT BIASA ………………………………………………………………… H. 1.. 1. REKOMENDASI .6. PENGUMUMAN ……………………………………………………………… W... SURAT KETERANGAN ……………………………………………………… I. D... SURAT EDARAN . A. SURAT PANGGILAN ………………………………………………………. Bupati ………………………………………………………………………. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ………………………………. N.7. PERATURAN DAERAH ……………………………………………………… B.. Sekretaris Daerah . 1..b. R... L. NOTA DINAS ………………………………………………………………… S.. LAPORAN …………………………………………………………………….…………… VII. (atas nama) dan u. U. PENGGUNAAN a. TELAAHAN STAF …………………………………………………………… V. M. POKOK-POKOK PENGETIKAN NASKAH DINAS ………………………… VIII. KEPUTUSAN BUPATI ………………………………………………………. 18 21 22 22 26 29 31 35 37 41 45 49 53 57 61 65 72 76 80 84 88 91 93 95 97 101 107 107 111 VI. SURAT PERINTAH …………………………………………………………… J. Plh.. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS …………………….………………………………………………………………. PENCABUTAN. 1.. PERUBAHAN. PEMBUBUHAN PARAF ……………………………………………………….. SURAT KUASA ……………………………………………………………… O. II.…………………………………………………………. Asisten …….n.……………. Kepala Bagian ……………………………………………………………….. IV. Plt dan Pj.5. SURAT TUGAS ………………………………………………………………. Wakil Bupati ……………………………………………………………….. V.. UMUM …………………………………………………………………………… KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS . u. SURAT IZIN ………………………………………………………………….…………………………………………………………… G.DAFTAR ISI PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE JENIS DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE I.. 1.n. SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS …………………………………. 1. C. INSTRUKSI BUPATI ………………………………………………………… F.4. LEMBARAN DISPOSISI …………………………………………………….2.…………………………………………………………… . (untuk beliau) ……………………………………………………………………. K. T.

STEMPEL JABATAN …………………………………………………………. STEMPEL KECAMATAN ……………………………………………………. NOTULEN ………………………………………………………………. 111 113 115 118 122 125 128 131 134 BENTUK. CC. BERITA DAERAH ……………………………………………………… BERITA ACARA ……………………………………………………….………………………………………………………………………... STEMPEL SEKRETARIAT DESA ……………………………………………. MEMO ……………………………………………………………………. AA. TELEGRAM …………………………………………………………….. UKURAN DAN ISI KOP SAMPUL NASKAH ………………………… A BENTUK ………………………………………………………………………… B UKURAN HURUF ……………………………………………………………… C CONTOH ………………………………………………………………………… 145 145 145 145 MODEL. UKURAN. BAHAN DAN ISI PAPAN NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ………………….. 141 E. Z.. 150 D CONTOH ………………………………………………………………………… 150 112 . 139 B.. EE. UKURAN DAN ISI STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN … 139 A. 142 MODEL. STEMPEL KEPALA DESA …………………………………………………… 141 F. DAFTAR HADIR ………………………………………………………… PIAGAM ………………………………………………………………… SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ……….. 141 D. UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN . 149 C BAHAN ………………………………………………………………………….Y.. DD. 140 C. BB. STEMPEL LEMBAGA TEKNIS DAERAH ………………………………….. 149 A BENTUK ………………………………………………………………………… 149 B UKURAN ………………………………………………………………………. 141 BENTUK.. GG. FF. STEMPEL KELURAHAN ……………………………………………………. SURAT PENGANTAR ………………………………………………….

113 .

114 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful