Surat Perjalanan Dinas

M. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 1.

Pengertian Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan. 2. Susunan Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas : a. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas; b. Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas; c. Bagian Akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas. Ad. a. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas : 1) Tulisan “Nomor” disebelah kanan atas; 2) Tulisan “Lembaran ke………” diketik dibawah kata “Nomor”; 3) Tulisan “Surat Perintah Perjalanan Dinas” ditempatkan ditengah lembar isi naskah; 4) Tulisan “SPPD” diketik secara simetris dibawah kata “Surat Perintah Perjalanan Dinas”. Ad. b. Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri dari : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Nama jabatan yang memberikan perintah; Nama dan NIP pejabat/pegawai yang diberi perintah; Jabatan/Pangkat dan Golongan pegawai yang diberi perintah; Nama tempat dari dan kemana perjalanan dinas dilakukan; Lama perjalanan dinas; Maksud perjalanan dinas; Perhitungan biaya perjalanan dinas; Keterangan mengetahui kedatangan dan kepergian yang diberi perintah perjalanan dinas dari pejabat yang didatangi.

Ad. c. Bagian Akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas : 1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun ; 2) Nama jabatan pemberi perintah; 3) Tanda tangan pejabat serta nama jelas pejabat pemberi perintah; 4) Stempel jabatan/stempel instansi. 3. Penandatanganan : a. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh Bupati, Wakil Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “Bupati Majene” dengan Lambang Negara yang berwarna hitam. b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. 4. Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Perintah Perjalanan Dinas, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

65

BUPATI MAJENE
Nomor : Lembar ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( SPPD ) ===============================================================
1. Pejabat yang memberi perintah : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Nama/NIP Pegawai yang diperintah Mengadakan perjalanan dinas : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintah : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Perjalanan Dinas yang diperintah : dari : ke : Transportasi menggunakan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Perjalanan Dinas yang direncanakan : A. Selama ( ) hari dari tanggal ………………………. s/d tanggal ……………………….. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Maksud mengadakan perjalanan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Perhitungan Biaya Perjalanan : Atas beban : Pasal Anggaran : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Keterangan : lihat sebelah ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mmmmmmmmmm, ………………200…. BUPATI MAJENE

NAMA JELAS

66

KETERANGAN

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN : Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah Berangkat Tanggal Tanda Tangan Tanggal Kembali Tanda Tangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI : Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah Tiba Tanggal Tanda Tangan Tanggal Kembali Tanda Tangan

67

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Nomor : Lembar ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( SPPD ) ===============================================================
1. Pejabat yang memberi perintah : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Nama/NIP Pegawai yang diperintah Mengadakan perjalanan dinas : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintah : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Perjalanan Dinas yang diperintah : dari : ke : Transportasi menggunakan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Perjalanan Dinas yang direncanakan : A. Selama ( ) hari dari tanggal ………………………. s/d tanggal ……………………….. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Maksud mengadakan perjalanan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Perhitungan Biaya Perjalanan : Atas beban : Pasal Anggaran : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Keterangan : lihat sebelah ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mmmmmmmmm, ……………200…. a.n. BUPATI MAJENE SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS Pangkat NIP.

68

KETERANGAN

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN : Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah Berangkat Tanggal Tanda Tangan Tanggal Kembali Tanda Tangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI : Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah Tiba Tanggal Tanda Tangan Tanggal Kembali Tanda Tangan

69

……………200…. Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintah : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Pejabat yang memberi perintah : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Perjalanan Dinas yang direncanakan : A. Keterangan : lihat sebelah --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mmmmmmmmm. 70 . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. BUPATI MAJENE PIMPINAN SATUAN ORGANISASI NAMA JELAS Pangkat NIP.n. Perhitungan Biaya Perjalanan : Atas beban : Pasal Anggaran : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Maksud mengadakan perjalanan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Nomor : Lembar ke : SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( SPPD ) =============================================================== 1. Jabatan. a. s/d tanggal ………………………. Selama ( ) hari dari tanggal ………………………. Nama/NIP Pegawai yang diperintah Mengadakan perjalanan dinas : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Perjalanan Dinas yang diperintah : dari : ke : Transportasi menggunakan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5..

DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN : Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah Berangkat Tanggal Tanda Tangan Tanggal Kembali Tanda Tangan II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI : Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah Tiba Tanggal Tanda Tangan Tanggal Kembali Tanda Tangan 71 .KETERANGAN I.

4) Tanda tangan pejabat pemberi kuasa. Nama Jabatan yang memberi kuasa. Penandatanganan : a. sebagaimana tertera pada halaman berikut : 72 . 2) Tanggal. SURAT KUASA 1. Pengertian Surat Kuasa adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberitahuan mandat. Nama Jabatan yang diberi kuasa. Isi Surat Kuasa. pangkat dan NIP yang diberi kuasa. Bagian Akhir Surat Kuasa terdiri atas : 1) Nama tempat dikeluarkan. hak. Ad. 2) Tulisan “Nomor” Surat Kuasa ditempatkan dibawah tulisan “Surat Kuasa”. 6) Stempel jabatan/instansi. 7) Tulisan “Yang memberi kuasa”.N. Tulisan “Untuk”. 4. c. 9) Tanda tangan pejabat yang diberi kuasa. Bagian Akhir Surat Kuasa. bulan dan tahun pembuatan. Nama Pejabat yang diberi kuasa. Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. Ad. Tulisan “Kepada”. c. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. 10) Nama jelas. b. Kepala Surat Kuasa terdiri atas : 1) Tulisan “Surat Kuasa” ditempatkan ditengah lembar naskah dinas. Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Bupati dan Wakil Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio. 5) Nama jelas pemberi kuasa (pangkat dan NIP bagi PNS). 3. kewajiban dan kewenangan dari pihak pejabat yang memberikan kuasa kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak dalam penyelesaian sesuatu urusan. a. 3) Nama jabatan pemberi kuasa. Kepala Surat Kuasa. Pangkat. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara yang berwarna hitam. b. Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. NIP dan Jabatan yang memberi kuasa. 2. Susunan Surat Kuasa terdiri atas : a. b. Isi Surat Kuasa terdiri dari : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Nama Pejabat. c. Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan yang dikuasakan. Ad. Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Kuasa. Tulisan “Memberi Kuasa”. 8) Nama jabatan yang diberi kuasa.

………………200…. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mmmmmmmmm.BUPATI MAJENE SURAT KUASA NOMOR : ……. Jabatan c. NIP : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm MEMBERI KUASA Kepada : a. Jabatan c. Nama b. Nama b. Yang dibei Kuasa NAMA JABATAN Yang memberi Kuasa BUPATI MAJENE NAMA JELAS Pangkat NIP. NIP : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm Untuk : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm.…………… Yang bertanda tangan di bawah ini : a. NAMA JELAS 73 ..

. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mmmmmmmmm. NIP : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm MEMBERI KUASA Kepada : a.…………… Yang bertanda tangan di bawah ini : a. Nama b. NIP : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm Untuk : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH SURAT KUASA NOMOR : …….……………200…. Jabatan c. Yang dibei Kuasa NAMA JABATAN Yang memberi Kuasa a. NAMA JELAS Pangkat NIP. BUPATI MAJENE PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP. Nama b. Jabatan c.n. 74 .

75 .LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH SURAT KUASA NOMOR : ……. Yang dibei Kuasa NAMA JABATAN Yang memberi Kuasa NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP. Nama b. Mmmmmmmmm..……………200….…………… Yang bertanda tangan di bawah ini : a. NIP : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm Untuk : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm. NIP : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm MEMBERI KUASA Kepada : a. NAMA JELAS Pangkat NIP. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jabatan c. Nama b. Jabatan c.

Surat Udangan yang ditanda tangani oleh Bupati dan Wakil Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio. c. 4. Isi Surat Udangan terdiri dari : 1) 2) 3) 4) 5) Maksud dan tujuan. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah. b. Pengertian Surat Undangan adalah naskah dinas yang merupakan pemberitahuan yang meminta kepada yang bersangkutan untuk datang pada waktu. Bagian Akhir Surat Udangan terdiri atas : 1) Nama jabatan pengundangan. Surat Udangan yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. Tanggal dan waktu tempat penyelenggaraan. Penandatanganan : a. bulan dan tahun ditempatkan di kanan atas . Tulisan “penutup”. Bagian Akhir Surat Udangan. tanggal. SURAT UNDANGAN 1. sebagaimana tertera pada halaman berikut : 76 . 3. Ad. Ad. 2) Tanda tangan Pejabat pengundang. c. 3) Nama jelas Pejabat. sifat.O. tanggal. b. lampiran dan hal diketik secara vertikal ditempatkan disebelah kiri atas. 2) Alamat Undangan yang ditujukan ditempatkan dibawah nama. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara yang berwarna hitam. bulan dan tahun. Surat Udangan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. Pangkat dan NIP Pengundang. c. tempat. Susunan Surat Undangan terdiri atas : a. 5) Catatan yang dianggap perlu. 4) Stempel Jabatan/Instansi. 2. Acara yang akan diselenggarakan. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. tempat dan acara yang ditentukan. Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Udangan. Hari penyelenggaraan. Kepala Surat Udangan terdiri atas : 1) Nama tempat. Kepala Surat Undangan. 3) Nomor. b. a. Isi Surat Undangan. Ad.

200… Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm di – Mmmmmm Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm UNDANGAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm Hari Tanggal Waktu Tempat Acara : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm BUPATI MAJENE NAMA JELAS Catatan : 1. Mmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmm 77 . …………….BUPATI MAJENE Mmmmmmmm.

n. NAMA JELAS Pangkat NIP. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm di – Mmmmmm Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm UNDANGAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm Hari Tanggal Waktu Tempat Acara : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm a.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Mmmmmmmm. BUPATI MAJENE SEKRETARIS DAERAH. Catatan : 1. Mmmmmmmmm 78 . …………….200… Kepada Yth. Mmmmmmmmm 2.

……………. Catatan : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm di – Mmmmmm Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm UNDANGAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm Hari Tanggal Waktu Tempat Acara : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP. Mmmmmmmmm 79 .200… Kepada Yth. Mmmmmmmmm 2.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Mmmmmmmm.

Kepala Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas : 1) Tulisan “Pernyataan Melaksanakan Tugas”. sebagaimana tertera pada halaman berikut : 80 . 4. Bagian Akhir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas : 1) Nama tempat pembuatan. c. Pangkat/Golongan. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. Susunan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas : a. Isi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri dari : 1) Nama. Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. Ad. 3. a. Kepala Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. Tanggal. Bagian Akhir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS 1. 2. Dasar Surat Peraturan Pengangkatan dan mulai melaksanakan tugas. NIP dan Jabatan Pejabat/Pegawai yang memberi pernyataan. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara yang berwarna hitam. Ad. Bulan dan Tahun pembuatan. 2) Tulisan “Nomor dan Tahun”. Pangkat dan NIP 6) Stempel Jabatan/Instansi. Pengertian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas yang merupakan alat pemberitahuan dan tanda bukti pejabat yang berwenang kepada Pejabat/pegawai lain yang menyatakan bahwa Pejabat/pegawai tersebut telah mulai melaksanakan tugas. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditanda tangani oleh Bupati dan Wakil Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio. b. 2) Nam. 5) Nama. b.P. Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas: a. NIP dan Jabatan Pejabat/Pegawai yang diberi pernyataan. Pangkat. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. Golongan. 3) Nomor. Ruang. Isi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. b. 3) Nama jabatan pembuat pernyataan. 4) Tanda tangan pejabat. c. c. Ad. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. 2) Tanggal. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Satuan Organisasi yang bersangkutan.

……………… 200. Mmmmmmm.BUPATI MAJENE SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR : ………….. BUPATI MAJENE NAMA JELAS 81 .. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi Negara. ………… Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan : : : : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan : : : : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Yang diangkat berdasrkan Surat Peraturan Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Nomor : ………………………………. maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. terhitung mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm telah nyata menjalankan tugas sebagai mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm di mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi Negara. 82 . BUPATI MAJENE PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP.n. maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. a. ………… Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan : : : : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan : : : : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Yang diangkat berdasrkan Surat Peraturan Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Nomor : ………………………………. terhitung mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm telah nyata menjalankan tugas sebagai mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm di mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR : ………….. Mmmmmmm. ……………… 200.

terhitung mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm telah nyata menjalankan tugas sebagai mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm di mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ………… Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan : : : : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan : : : : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Yang diangkat berdasrkan Surat Peraturan Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Nomor : ………………………………. NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP. Mmmmmmm. maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. ……………… 200.. 83 .LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR : ………….. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi Negara.

dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. menghadap kepada. 3. Tanggal. Ad. 3) Nama. Pangkat dan NIP Pejabat. sebagaimana tertera pada halaman berikut : 84 . guna diminta keterangan mengenai sesuatu permasalahan/persoalan. c. Surat Panggilan yang ditanda tangani oleh Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio. 5) Tembusan apabila diperlukan. 2) Maksud Surat Panggilan tersebut Ad. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. 4) Stempel Jabatan/Instansi. Penandatanganan : a. c. SURAT PANGGILAN 1. 2) Nama Instansi Pemerintah / Badan Hukum / Swasta / Perorangan yang dipanggil 3) Nomor. Susunan Surat Panggilan terdiri atas : a. Lampiran dan Hal. a. Ad. Sifat. Tanggal. Tempat. Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Panggilan. Surat Panggilan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. b. 2) Tanda tangan Pejabat. Waktu. b. Bagian Akhir Surat Panggilan. Isi Surat Panggilan. Isi Surat Panggilan terdiri dari : 1) Hari. Bulan dan Tahun. Pengertian Surat Panggilan adalah naskah dinas yang dipergunakan untuk memanggil pejabat instansi Pemerintah / Badan Hukum / Swasta / Perorangan. Kepala Surat Panggilan terdiri atas : 1) Nama tempat. 2. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara yang berwarna hitam. b. 4. c. Bagian Akhir Surat Panggilan terdiri atas : 1) Nama Jabatan.Q. Kepala Surat Panggilan. Surat Panggilan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio. Alamat pemanggil.

BUPATI MAJENE Mmmmmmmm.200… Kepada Yth. Mmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm di – Mmmmmm Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm Panggilan Dengan ini diminta kedatangan Saudara di kantor mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Hari Tanggal Waktu Tempat Menghadap Kepada Alamat Untuk : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Demikian untuk diindahkan : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm BUPATI MAJENE NAMA JELAS Tembusan : 1. ……………. Mmmmmmmmm 85 .

BUPATI MAJENE PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP. Mmmmmmmmm 86 . Tembusan : 1.200… Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm di – Mmmmmm Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm Panggilan Dengan ini diminta kedatangan Saudara di kantor mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Hari Tanggal Waktu Tempat Menghadap Kepada Alamat Untuk : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Demikian untuk diindahkan : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm a.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Mmmmmmmm.n. ……………. Mmmmmmmmm 2.

Mmmmmmmmm 87 .LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Mmmmmmmm. Mmmmmmmmm 2.200… Kepada Yth. Tembusan : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm di – Mmmmmm Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm Panggilan Dengan ini diminta kedatangan Saudara di kantor mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Hari Tanggal Waktu Tempat Menghadap Kepada Alamat Untuk : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Demikian untuk diindahkan : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmm NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP. …………….

Isi Nota Dinas dirumuskan dalam bentuk uraian. permintaan. 4. Susunan Nota Dinas terdiri atas : a. Isi Nota Dinas. a. 5) Nomor. Nota Dinas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Satuan Organisasi atau atas nama Pimpinan Satuan Organisasi atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. Nota Dinas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Perangkat Daerah atau atas nama Pimpinan Perangkat Daerah dan atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. Bagian Akhir Nota Dinas. Penandatanganan : a.R. Ad. c. 2) Pejabat/alamat yang dituju. 3) Nama. NOTA DINAS 1. Bagian Akhir Nota Dinas terdiri atas : 1) Nama Jabatan. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. 3) Pejabat yang mengirim. b. Bentuk / Model Naskah Dinas Nota Dinas. b. dapat ditambahkan kode sesuai dengan kebutuhan. 3. Bulan dan Tahun. 2) Tanda tangan Pejabat. Pangkat dan NIP Pejabat. Kepala Nota Dinas terdiri atas : 1) Tulisan “Nota Dinas” ditempatkan ditengah-tengah isi naskah. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. 2. sebagaimana tertera pada halaman berikut : 88 . b. laporan dan sebagainya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses penggarisan atau pematangan sesuatu kebijaksanaan atau proses penyesuaian persoalan / masalah. Kepala Nota Dinas. c. Ad. penjelasan. Lampiran dan Hal. Pengertian Nota Dinas adalah alat komunikasi tertulis intern antar pejabat Satuan-satuan Organisasi dalam suatu satuan organisasi yang memuat / berisi pemberitahun. 4) Tanggal. Ad. 4) Tembusan. 6) Sifat.

Mmmmmmmmm 89 .DINAS Kepada Dari Tanggal Nomor Sifat Lampiran Perihal : : : : : : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH NOTA . Tembusan : 1. Mmmmmmmmm 2.

n. NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH NOTA . Mmmmmmmmm 90 . Mmmmmmmmm 2.DINAS Kepada Dari Tanggal Nomor Sifat Lampiran Perihal : : : : : : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm a. Tembusan : 1.

sebagaimana tertera pada halaman berikut : 91 . Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas. 2) Tanggal. Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas. NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS 1. 3. Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas : 1) Nama Jabatan. Ad. 4) Tulisan “Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas” ditempatkan ditengah atas lembar naskah. Penandatanganan : Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Perangkat Daerah dibuat diatas kertas ukuran folio. 4. 6) Lampiran. Bulan dan Tahun 3) Pejabat/alamat yang dituju. 2) Tanda tangan Pejabat. 2.S. 3) Dari pejabat yang mengirim naskah dinas. Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas. b. Ad. Susunan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas : a. 5) Catatan yang diperlukan. a. dengan menggunakan Kop Naskah Satuan Organisasi yang bersangkutan. Pengertian Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah alat komunikasi intern ditujukan kepada pejabat atasan guna penyampaian Konsep Nakah Dinas untuk mendapatkan penyelesaian atau tanda tangan. c. c. 4) Tentang isi naskah dinas. Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas : 1) Jenis naskah yang dituju. Ad. Bentuk / Model Naskah Dinas Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas. b. 4) Tulisan “DISPOSISI PIMPINAN”. 3) Nama pejabat berikut Pangkat dan NIP. 2) Pejabat/alamat tujuan naskah dinas disampaikan. Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas : 1) Nama tempat. 7) Permohonan mendapatkan tanda tangan atas pengesahan atau persetujuan.

. …………… 200. Catatan : Coret yang tidak perlu 92 .LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Mmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmm di – Mmmmmmmmmm NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS Disampaikan dengan hormat Kepada Dari Tentang Catatan Lampiran Untuk mohon tanda tangan atas : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm DISPOSISI PIMPINAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH Tindak lanjut staf NAMA JELAS Pangkat NIP. Kepada Nomor : mmmmmmmmmm Yth.

7) Sifat. a. b. c. Ad. Susunan Lembar Disposisi terdiri atas : a. LEMBAR DISPOSISI 1. 10) Catatan. 4. Ad. c. Ad. 8) Hal. Isi Lembar Disposisi. Pemberian Paraf : Lembar Disposisi diparaf oleh : a. 2) Isi Disposisi dirumuskan dalam bentuk uraian. 6) Nomor Agenda. Kepala Perangkat Daerah Lembar Disposisi yang diparaf oleh pejabat dimaksud huruf a. 3) Nomor Surat. 4) Tanggal Surat. b. 3.T. sebagaimana tertera pada halaman berikut : 93 . b. dibuat diatas kertas ukuran ½ folio. c. Sekretaris Daerah. Pengertian Lembar Disposisi adalah alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada bawahan yang berisi informasi atau perintah. Bagian Akhir Lembar Disposisi dibubuhi paraf atasan yang memberi Disposisi beserta tanggalnya. b dan c diatas. 2. Isi Lembar Disposisi terdiri atas : 1) Tulisan “Lembar Disposisi” ditempatkan ditengah lembar naskah. Bagian Akhir Lembar Disposisi. Kepala Lembar Disposisi. 9) Diteruskan kepada. Bentuk / Model Naskah Dinas Lembar Disposisi. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. Kepala Lembar Disposisi terdiri atas : 1) Tulisan “Lembar Disposisi” 2) Surat dari. Bupati . 5) Diterima Tanggal.

LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH LEMBAR DISPOSISI Surat Dari : No. …. Surat : Segera Rahasia Perihal : Diteruskan kepada Sdr. : MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM Dstnya ….………………………….………………………. Dengan hormat harap : Tanggapan dan Saran Proses lebih lanjut Koordinasi / Konfirmasikan ……………………………. Surat : Diterima Tgl : No. Agenda : Sifat : Sangat Segera Tgl. Catatan : Nama Jabatan Paraf dan tanggal Nama Jelas 94 ..

Kesimpulan. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan (bila ada). Ad. Bagian Akhir Telaahan Staf. Lampiran dan Hal. c. sebagaimana tertera pada halaman berikut : 95 . 4. c. Ad. 3) Pejabat yang mengirim. Ad.U. Tanda tangan pejabat. Isi Telaahan Staf terdiri atas : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 1) 2) 3) 4) Pokok persoalan. Kepala Telaahan Staf terdiri atas : 1) Tulisan “Telaahan Staf”diletakkan ditengah lembar naskah. pendapat dan saran-saran tentang sesuatu masalah . Nomor. 2. Pembahasan/Analisis. Kepala Telaahan Staf. Penandatangan : Telaahan Staf yang ditanda tangani oleh Pejabat Perangkat Daerah dibuat diatas kertas ukuran folio. 4) Tanggal. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. Susunan Telaahan Staf terdiri atas : a. Nama Jabatan. Nama jelas pejabat berikut pangkat dan NIP. Bentuk / Model Naskah Dinas Telaahan Staf. b. Sifat. TELAAHAN STAF 1. Pengertian Telaahan Staf adalah naskah dinas yang dibuat oleh staf atau bawahan yang memuat analisis pertimbangan-pertimbangan. Bagian Akhir Telaahan Staf terdiri atas : 3. Tembusan. a. 2) Pejabat/alamat yang dituju. Pra Anggaran. b. Isi Telaahan Staf. Saran tindak.

Pra Anggaran III. Pembahasan / Analisis : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm V. Pokok Persoalan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm II. Mmmmmmmmm 2. Saran tindak Mmmmmmmm.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH TELAAHAN STAF Kepada Dari Tanggal Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : : : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmm mmmm Mmmmmmmmmmmm mmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm I. …………… 200. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan : : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm IV. Tembusan : 1. Kesimpulan VI. NAMA JABATAN NAMA JELAS Pangkat NIP.. Mmmmmmmmm 96 .

b. Stempel jabatan/instansi. Bagian Akhir Pengumuman terdiri atas : 1) 2) 3) 4) 5) Nama Tempat Pengumuman dikeluarkan. sebagaimana tertera pada halaman berikut: 97 . Bentuk/Model Naskah Dinas Pengumuman. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Satuan Organisasi yang bersangkutan. 2. Isi Pengumuman dirumuskan dalam bentuk uraian. 3) Tulisan “Tentang”. Susunan Pengumuman terdiri atas : a. 4) Nama Judul Pengumuman. 2) Nomor ditempatkan dibawah tulisan Pengumuman.V. a. Kepala Pengumuman terdiri atas : 1) Tulisan “Pengumuman”diletakkan ditengah lembar naskah. Nama Jabatan yang mengeluarkan. Pengumuman yang ditanda tangani oleh Pimpinan Satuan Organisasi atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. sifat dan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Tanda tangan pejabat berikut pangkat dan NIP. 3. Bulan dan Tahun. c. 4. b. c. Bagian Akhir Pengumuman. Pengumuman yang ditanda tangani oleh masing-masing pejabat ditentukan oleh jenis. Ad. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah. Isi Pengumuman. b. Tanggal. Ad. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan menggunakan Lambang Negara warna hitam. Ad. Pengertian Pengumuman adalah suatu bentuk naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang bersifat umum. Kepala Pengumuman. Penandatangan : a. PENGUMUMAN 1. Pengumuman yang ditanda tangani oleh Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio. Pengumuman yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio.

TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm... Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm.BUPATI MAJENE PENGUMUMAN NOMOR : ……………. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm Dikeluarkan di …………. pada tanggal …………… BUPATI MAJENE NAMA JELAS 98 .

pada tanggal …………… a. TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm..LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH PENGUMUMAN NOMOR : …………….. 99 . BUPATI MAJENE SEKRETARIS DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm Dikeluarkan di …………. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm.n.

.. TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm. pada tanggal …………… a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm Dikeluarkan di ………….n. 100 . NAMA JELAS Pangkat NIP. BUPATI MAJENE NAMA JABATAN PIMPINAN SATUAN ORGANISASI.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS SATUAN ORGANISASI PENGUMUMAN NOMOR : …………….

sebagaimana tertera pada halaman berikut: 101 . Kepala Laporan terdiri atas Nama / Judul Laporan. Bagian Akhir Laporan. Sistimatika Laporan .W. Ad. Pengertian Laporan adalah alat pemberitahuan atau pertanggung jawaban dari pejabat bawahan kepada atasan atau dari suatu Tim Kerja yang disusun secara lengkap. Tanggal. Nama Jabatan pembuat laporan. b. 2. LAPORAN 1. hasil pelaksanaan kegiatan. Ad. memuat tentang kegiatan yang dilaporkan. d. e. Penandatangan : a. Tanda tangan pejabat Nama. memuat penjelasan umum. Susunan Laporan terdiri atas : a. Ad. Kepala Laporan. Bagian Akhir Laporan terdiri atas : 1) 2) 3) 4) 5) 6) Nama Tempat. 4. 3. Bulan dan Tahun. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan menggunakan Lambang Negara warna hitam. Laporan yang ditanda tangani oleh Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio. memuat rangkaian pelaksanaan tugas dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan. c. Lampiran jika dianggap perlu. 2) Materi Laporan. Laporan yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio. Sistimatika Laporan terdiri atas : 1) Pendahuluan. b. c. Pangkat dan NIP. hambatan-hambatan yang dihadapi dan lain-lain. Isi Laporan dirumuskan dalam bentuk uraian. b. d. Isi Laporan. a. maksud dan tujuan ruang lingkup dan sistimatika laporan. Bentuk/Model Naskah Dinas Laporan. sistematis dan kronologis. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Satuan Organisasi yang bersangkutan. Stempel jabatan/instansi. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah. Ad. 3) Kesimpulan dan Saran. c. Laporan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Satuan Organisasi atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio.

BIDANG a. BIDANG ………………………………………………. 1. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. PENUTUP Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3.. IV.. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. dst ………………………………………. KESIMPULAN SARAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. III. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. PENDAHULUAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.BUPATI MAJENE LAPORAN MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM I. ISI LAPORAN a. II. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. ……………… 200. BUPATI MAJENE NAMA JELAS 102 . Mmmmmmmm.

II. ……………… 200. PENDAHULUAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. KESIMPULAN SARAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH LAPORAN MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM I. BUPATI MAJENE SEKRETARIS DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP.. BIDANG a.n. PENUTUP Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. dst ………………………………………. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3. IV.. ISI LAPORAN a. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. a. 1. 103 . Mmmmmmmm. BIDANG ………………………………………………. III. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b.

104 . III.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH LAPORAN MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM I. SEKRETARIS DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP. II. KESIMPULAN SARAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... dst ………………………………………. PENDAHULUAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. BIDANG ………………………………………………. 1. Mmmmmmmm. ISI LAPORAN a. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. ……………… 200. BIDANG a. IV. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. PENUTUP Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

105 . BIDANG ………………………………………………. III.. ……………… 200.. II. Mmmmmmmm. ISI LAPORAN a. BUPATI MAJENE NAMA JABATAN PIMPINAN SATUAN ORGANISASI NAMA JELAS Pangkat NIP. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3.n. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. a. 1. PENUTUP Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS SATUAN ORGANISASI LAPORAN MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM I. BIDANG a. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. dst ………………………………………. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. IV. PENDAHULUAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. KESIMPULAN SARAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Mmmmmmmm. PENUTUP Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. III. II. ISI LAPORAN a. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c.. PENDAHULUAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. 1.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS SATUAN ORGANISASI LAPORAN MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM I. 106 . Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3.. BIDANG ………………………………………………. NAMA JABATAN PIMPINAN SATUAN ORGANISASI NAMA JELAS Pangkat NIP. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. KESIMPULAN SARAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. ……………… 200. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. dst ………………………………………. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. IV. BIDANG a.

3. Ad. Kepala Rekomendasi terdiri atas : 1) 2) 3) 4) Tulisan “Rekomendasi” ditempatkan ditengah-tengah isi naskah. c. 4. Tanda tangan pejabat Nama Jelas. Tanggal. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. Rekomendasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah ditentukan oleh jenis . sebagaimana tertera pada halaman berikut: 107 . b. Penandatangan : a. Nama Jabatan pembuat Rekomendasi. sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian Akhir Rekomendasi. Rekomendasi yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio. sifat organisasinya. Rekomendasi yang ditanda tangani oleh Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio. c. Isi Rekomendasi dirumuskan dalam bentuk uraian. menurut wewenang yang ada. Nomor dan Tahun ditempatkan dibawah tulisan “Rekomendasi”. Isi Rekomendasi. c. a. Nama / Judul Rekomendasi. b. Pangkat dan NIP. Kepala Rekomendasi. Ad. 2. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan menggunakan Lambang Negara warna hitam. REKOMENDASI 1. Bentuk/Model Naskah Dinas Rekomendasi.X. Susunan Rekomendasi terdiri atas : a. Bulan dan Tahun. Pengertian Rekomendasi adalah naskah dinas yang berisikan keterangan / penjelasan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal urusan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh atasan. Ad. b. Bagian Akhir Rekomendasi terdiri atas : 1) 2) 3) 4) 5) Nama Tempat. Stempel jabatan/instansi. Tulisan “Tentang”.

TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.BUPATI MAJENE REKOMENDASI NOMOR : …………. Mmmmmmmm. a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. b. ……………… 200. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. BUPATI MAJENE NAMA JELAS 108 . Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm..

TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. 109 . b. ……………… 200. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH REKOMENDASI NOMOR : …………. Mmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. a..n. BUPATI MAJENE PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP. a.

c. d. 110 . Mmmmmmmm. ……………… 200. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA JELAS Pangkat NIP.LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH REKOMENDASI NOMOR : …………. TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

SURAT PERJANJIAN ………………………………………………………. D. UMUM …………………………………………………………………………… KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS .…………… VII.2. PERUBAHAN. (untuk beliau) ……………………………………………………………………. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ……………………………….. II..4. PEMBUBUHAN PARAF ………………………………………………………. SURAT KETERANGAN ……………………………………………………… I.1.. R.DAFTAR ISI PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE JENIS DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE I.……… 2 12 12 13 13 14 15 15 15 17 18 III.b. N. L.. 1. A. E. SURAT TUGAS ………………………………………………………………. u. 1. 1. CONTOH PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN a. SURAT PANGGILAN ………………………………………………………. 1..6. TELAAHAN STAF …………………………………………………………… V... 1. PEMBATALAN DAN RALAT . Wakil Bupati ………………………………………………………………. NOTA DINAS ………………………………………………………………… S.. SURAT BIASA ………………………………………………………………… H. SURAT KUASA ……………………………………………………………… O. U.. (atas nama) dan u. LAPORAN …………………………………………………………………….. 1..n. Q. M. PERATURAN BUPATI ………………………………………………………. C.. V.…………………………………………………………… G. SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS …………………………………. X. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ……………………………… 1.. Plt dan Pj. 18 21 22 22 26 29 31 35 37 41 45 49 53 57 61 65 72 76 80 84 88 91 93 95 97 101 107 107 111 VI. PENGGUNAAN a. Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten . Bupati ……………………………………………………………………….n. SURAT PERINTAH …………………………………………………………… J.3.. KEPUTUSAN BUPATI ……………………………………………………….7. PERATURAN BERSAMA BUPATI …………………………………………. SURAT UNDANGAN ………………………………………………………… P. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS ……………………. Plh. REKOMENDASI .…………………………………………………………… . Asisten ……. LEMBARAN DISPOSISI …………………………………………………….. SURAT EDARAN . …………………………………….…………….………………………………………………………………. INSTRUKSI BUPATI ………………………………………………………… F.b. T..…………………………………………………………. IV. K.5. SURAT IZIN …………………………………………………………………. POKOK-POKOK PENGETIKAN NASKAH DINAS ………………………… VIII... Sekretaris Daerah . PERATURAN DAERAH ……………………………………………………… B.. NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS …………………………. Kepala Bagian ……………………………………………………………….. PENCABUTAN. PENGUMUMAN ……………………………………………………………… W.

………………………………………………………………………. AA. NOTULEN ………………………………………………………………. 140 C. BB. 141 BENTUK. STEMPEL KEPALA DESA …………………………………………………… 141 F.. UKURAN. UKURAN DAN ISI STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN … 139 A. 149 A BENTUK ………………………………………………………………………… 149 B UKURAN ………………………………………………………………………. MEMO ……………………………………………………………………. GG. BAHAN DAN ISI PAPAN NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ………………….. STEMPEL JABATAN ………………………………………………………….. STEMPEL KELURAHAN ……………………………………………………. 141 D. 150 D CONTOH ………………………………………………………………………… 150 112 .. STEMPEL SEKRETARIAT DESA ……………………………………………. Z. EE. TELEGRAM ……………………………………………………………. 149 C BAHAN ………………………………………………………………………….. CC. 111 113 115 118 122 125 128 131 134 BENTUK. BERITA DAERAH ……………………………………………………… BERITA ACARA ………………………………………………………. UKURAN DAN ISI KOP SAMPUL NASKAH ………………………… A BENTUK ………………………………………………………………………… B UKURAN HURUF ……………………………………………………………… C CONTOH ………………………………………………………………………… 145 145 145 145 MODEL. 139 B..Y.. STEMPEL KECAMATAN ……………………………………………………. SURAT PENGANTAR …………………………………………………. DD. 141 E. FF. UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ... STEMPEL LEMBAGA TEKNIS DAERAH …………………………………. 142 MODEL. DAFTAR HADIR ………………………………………………………… PIAGAM ………………………………………………………………… SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ………..

113 .

114 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful