Anda di halaman 1dari 13

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras BAHAGIAN TERAS: REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

MINGGU/TARIKH TAJUK / KANDUNGAN Reka Bentuk dan Teknologi 1.3 Reka Bentuk dan penghasilan projek 1 b. 2/1/2013 4/1/2013 Faktor reka bentuk KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN STANDARD PRESTASI

Mengenal pasti faktor reka bentuk

Faktor utama reka bentuk Fungsi Rupa bentuk Kesesuaian bahan Kaedah pembinaan Ketahanan Kos Kemasan Keselamatan Nilai kormesial Bahan: PVC Perspek Aluminium Keluli lembut Jenis pengikat yang diperkenalkan: ribet skru benam sendiri glu panas Tunjuk cara menggunakan riveter dan hot glue gun

Memenuhi fungsi yang dikehendaki Rupa bentuk yang menarik Bahan yang sesuai Kaedah pembinaan yang boleh dilakukan oleh pelajar Selamat tiada toksid, keselamatan elektrik dsb Mempunyai nilai komersal Mengetahui kekuatan dan kelemahan PVC, perspek, aluminium dan keluli lembut Menyenaraikan contoh saiz bahan yang terdapat dipasaran

B1D1E1 Menyatakan dua cara mencantum bahagian projek B1D1E2 Menyatakan dua jenis bahan pembinaan projek B2D1E2 Menerangkan dua bahan pembinaan projek dari segi sifatnya.

2 7/1/2013 11/1/2013

c.

Jenis bahan dan pengikat

Mengenal pasti saiz dan penggunaan bahan dan keksesuaiannya Mengenalpasti jenis pengikat

Menyatakan cara menggunakan pengikat

Alatan tangan dan mesin

Aras 1

15/1/2013 18/1/2013

Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan

Alatan tangan: Pisau pemotong perspek gandin getah penebuk pusat riveter hot glue gun stapler gun

Tunjuk cara penggunaan alatan tangan Aspek keselamatan perlu diutamakan

B2D1E1 Menerangkan lima alat tangan termasuk mesin dari segi fungsinya.

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras


MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN Aras 1 Mengenal pasti nama dan fungsi mesin mudah alih Mengguna dan menyenggara mesin CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mesin mudah alih: - gergaji jig - cordless screw driver - sander CATATAN Tunjuk cara penggunaan alatan tangan Aspek keselamatan perlu diutamakan Tunjuk cara penggunaan dan menyenggara mesin Sentiasa menamalkan dan mengutamakan langkahsemasa menggunakan mesin e. Proses 4 21/1/2013 25/1/2013 i. Lukisan projek Aras 1 Membuat lakaran reka bentuk Melakar beberapa lakaran untuk memperkembangkan idea Memilih lakaran yang paling sesuai dibina Menilai dan memilih lakaran yang paling sesuai Memberi ukuran pada reka bentuk yang dipilih Gred dan cara menggunakan kertas las Cara menggunakan tepung penyumbat Contoh alat kemasan ialah berus cat, berus syelek dan pengikis STANDARD PRESTASI

5
28/1/2013 1/2/2013

Pembinaan

Aras 1 Mengenal pasti alat dan bahan kemasan yang sesuai

Kemasan

Membuat kemasan

Tunjuk cara dan penerangan mengenai penggunaan kertas las, tepung penyumbat dan cara menyapu kemasan

Contoh bahan kemasan ialah seperti cat licau, cat sembur, syelek, varnis, tona kayu, (timber tone), semburan lekar jernih (clear lequer spray), dan pelekat (sticker) Guru menunjuk cara aplikasi kemasan Bahan-bahan pelarut dan pencuci untuk membersihkan alat kemasan juga perlu diajar dan ditunjuk cara Tekankan tentang aspek keselamatan

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras


MINGGU TAJUK / KANDUNGAN f. Reka bentuk projek i. Pernyataan masalah atau keperluan Mengenal pasti masalah atau keperluan yang hendak diselesaikan Menentukan masalah yang hendak diselesaikan Guru menyatakan tema sebagai panduan kepada pelajar Cara mengumpul data: Pemerhatian Lawatan Sumbangsaran Pembacaan Melayari internet Penyelidikan Bimbingan guru Murid menyelesaikan masalah dalam berntuk peta minda, lakaran bebas, sumbang asaran dan perbincangan kumpulan Guru mengimbas kembali pengetahuan murid tentang bahan dan pengikat yang telah dipelajari Murid menyediakan jadual kerja yang lengkap Perbincangan mengenai kekuatan dan kelemahan bahan yang akan digunakan serta memilih bahan yang paling sesuai Murid menilai sendiri kefungsian projek Mengubahsuai untuk menambah nilai (value added) jika perlu Penilaian mengikut faktor reka bentuk dengan bimbingan guru Bahan tambahan seperti ukiran, manik, pelekat dan lain-lain boleh digunakan Contoh tema: - Peragaan - Penyusunan Gunakan maklumat reka bentuk seperti fungsi, penampilan keselamatan dankos produk sedia ada untuk membantu murid mendapatkan pelbagai idea B3D1E1 Menyediakan jadual kerja B3D1E2 Menghasilkan projek reka bentuk. B4D1E1 Menghasilkan projek reka bentuk mengikut prosedur (melakukan kerja mengukur, menanda dan memotong mengikut urutan dan seterusnya membina , mencantum dan membuat kemasan ) B5D1E1 Menghasilkan projek reka bentuk dengan daya usaha (Cantuman kukuh dankemasan sempurna) B6D1E1 Menghasilkan projek reka bentuk dan melahirkan idea baharu sebagai nilai tambah ( Kreatif dan inovatif : contoh menggunakan bahan kitar semula / bahan terbuang) KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN STANDARD PRESTASI

6,7,8 & 9

4/2/2013 8/2/2013 Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran bebas ii. Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek Aras 1 Mentukan dan merancang pembinaan projek Menyediakan jadual kerja

12/2/2013 15/2/2013

Rumusan daripada aktiviti ini diterjemahkan dalam bentuk lakaran dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D)

18/2/2013 22/2/2013

Menyenaraikan bahan, alatan tangan, dan mesin yang diperlukan 25/2/2013 1/3/2013 Membina projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih Menguji dan menilai sendiri projek

Mengubahsuai projek untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualiti

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras


MINGGU 10 4/3/2013 8/3/2013 1.5 Elektronik a. Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik Aras 1 Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi komponen elektronik Guru menerangkan nama, simbol dan fungsi komponen elektronik yang dipelajari iaitu Diod pemancar cahaya (LED) perintang suis kapasitor transistos buzer Jenis perintang ialah perintang tetap perintang boleh laras Jenis transistor NPN PNP Jenis kapasitor ialah kapasitor berkutub seperti kapasitor eletrolitik dan kapasitor tantalum kapasitor tidak berkutub seperti kapasitor seramik dan kapasitor mika Contoh suis: Suis togel, suis tekan buka dan suis tekan tutup B1D2E1 Menyatakan empat simbol komponen elektronik. B2D2E1 Menerangkan tiga komponen elektronik dari segi fungsinya. Mengira kos pengeluaran Membuat persembahan projek Guru membimbing murid mengira kos pengeluaran TAJUK / KANDUNGAN iii. Pendokumentasian KEMAHIRAN Aras 1 Mengumpul dan merekodkan maklumat projek CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjukkan cara mengurus fail dengan kemas dan teratur CATATAN Sistem maklumat bermula dari perfnyataan masalah, hingga membuat pengubahsuaian projek Rekod ini perlu ditulis/ditaip dan dibukukan Kos pengeluaran = kos bahan mentah+ kos upah + kos overhead STANDARD PRESTASI

11 11/3/2013 15/3/2013

Mengenal pasti jenis perintang, suis, kapasitor dan transistor

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras


MINGGU 12 18/3/2013 22/3/2013 TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN Menyatakan unit asas komponen Membaca nilai perintang tetap Membanding beza antara komponen aktif dan komponen pasif CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Unit asas bagi komponen ialah - Perintang - Ohm () CATATAN STANDARD PRESTASI

Kapasitor Farad (F) B3D2E1 Membaca nilai satu perintang tetap dengan tepat. (bacaan nilai mengikut kod warna)

Penerangan tentang kod warna perintang Komponen aktif diperbuat daripada semi-konduktor seperti silikon dam germanium. Komponen ini boleh membentuk, mengawal, dan memproses isyarat elektrik . Komponen pasif ialah peranti sokongan yang dapat membantu operasi komponen aktif Contoh komponen aktif ialah transistor

Contoh komponen pasif ialah perintang dan kapasitor Guru perlu juga memberi penerangan tentang keselamatan penggunaan komponen dan dan cara penyimpanannya.

13

23/3/2013 31/3/2013

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras


CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Lukisan skematik dan lukisan bergambar disediakan oleh guru bagi tujuan latihan

MINGGU 14 & 15 1/4/2013 5/4/2013

TAJUK / KANDUNGAN b. Membaca dan menterjemahkan lukisan lukisan skematik

KEMAHIRAN Aras 1 Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk membuat projek

CATATAN

STANDARD PRESTASI

Guru menyediakan lukisan skematik dan lukisan bergambar

B3D2E2 Menterjemah semua komponen dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar. (Minimum 4 jenis perintang , suis, LED, kapasitor, transistor/ buzzer) B4D2E1 Menterjemahkan semua komponen dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar mengikut prosedur. ( Komponen dilukis mengikut kedudukan dan kekutuban yang betul )

8/4/2013 12/4/2013

16 15/4/2013 19/4/2013

c. Penghasilan projek i. Alatan tangan

Aras 1 Mengenal pasti nama dan fungsi alat tangan Alat tangan yang perlu dipelajari ialah: - pelayar muncung tirus - pemotong sisi - penjalur wayar - alat pemateri elektrik - penyedut pateri (desoldering tool)

set pemutar skru (precision screwdriver)

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras


MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN Menyenggara alat tangan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aspek keselamatan yang perlu ditekankann cara penggunaan penyenggaraan cara penyimpanan alat tangan Guru perlu menunjukkan cara menggunakan pemegang alat pemateri dan pemegang bod litar Komposisi bahan pateri yang sesuai ialah 60:40 (60% timah dan 40% plumbum) Tunjuk cara proses pematerian Memateri dengan tepat, kemas, kukuh dan selamat 18 29/4/2013 3/5/2013 iii. Membuat projek Membentuk kaki komponen Memasang komponen seperti dalam lukisan skematik atau lukisan bergambar Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar Memateri kaki atau tamatan komponen Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas Menguji projek yang telah siap dan membuat kerja pembaikan jika perlu Membersih dan menyimpan semua alatan dan bahan Bit alat pemateri mestilah sentiasa bersih dan cukup panas untuk mendapatkan hasil pematerian yang baik Sekiranya projek tidak berfungsi, kerja pembaikan perlu dilakukan Pelajar digalakkan membuat pengubahsuaian pada projek, tetapi mestilah mengambilkira aspek keselamatan, peruntukan masa dan kos yang terlibat Cara menyimpan alatan dan bahan yang betul hendaklah diamalkan Projek yang dihasilkan hendaklah mempunyai salah astu daripada tema berikut: bunyi cahaya Guru boleh memilih projek lain yang sesuai dengan komponen yang dipelajari, tetapi murid hanya perlu membuat satu projek sahaja. Alat pematerian yang dicadangkan ialah 15W 30W CATATAN Sentiasa menggunakan pemegang alat pemateri ketika kerja pematerian dijalankan STANDARD PRESTASI

ii. Memateri 17 22/4/2013 26/4/2013

Aras 1 Mengenal pasti kelengkapan dan bahan pematerian Mengenal pasti komposisi bahan pateri

Kelengkapan pematerian yang digunakan ialah peteri, fluks, kertas las dan span

19 6/4/2013 10/4/2013

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras


CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Alatan lukisan teknik yang digunakan - pensel - pembaris - pemadam - papan lukisan - sesiku T - sesiku set - jangka lukis - jangka tolok Bahan lukisan - kertas grid - kertas lukisan b. Jenis garisan Melukis pelbagai garisan dengan menggunakan alatan lukisan Melukis bulatan, segi empat dan segi tiga Tunjuk cara melukis pelbagai jenis garisan dengan menggunakan alatan lukisan Melukis segi tiga, segi empat dan bulatan dengan alatan dan bahan yang berkatian Contoh garisan yang terdapat dalam lukisan teknik ialah garisan menegak, garisan mendatar, garisan bersudut 30o, 45o, dan 60o, garisan binaan, garisan objek, garisan tersembunyi dan garisan penengah

MINGGU 20 13/5/2013 17/5/2013

TAJUK / KANDUNGAN 1.7 Lukisan Teknik a. Alatan lukisan teknik

KEMAHIRAN

CATATAN

STANDARD PRESTASI

Aras 1 Mengenal pasti nama dan penggunaan alatan lukisan teknik

Gred pensel yang biasa digunakan ialah pensel 2H, H, HB dan 2B

B1D3E1 Menyatakan empat alatan lukisan teknik. B2D3E1 Menerangkan empat alatan lukisan teknik dari segi fungsinya.

21 20/5/2013 23/5/2013

24/5/2013

HARI WESAK

22 & 23 27/5/2013 9/6/2013

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras


CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara melukis unjuran ortografik

MINGGU 24 & 25 10/6/2013 14/6/2013 17/6/2013 21/6/2013

TAJUK / KANDUNGAN c. Unjuran ortografik

KEMAHIRAN Aras 1 Melukis unjuran ortografik

CATATAN Guru boleh menunjukkan bongkah-bongkah yang mudah dahulu bagi membantu pelajar memahami topik ini

STANDARD PRESTASI B3D3E1 Melukis unjuran ortografik. B4D3E1 Melukis unjuran ortografik mengikut prosedur 1. menggunakan alatan yang betul. 2. Prinsip yang betul prinsip merujuk kepada pelan , pandangan hadapan dan pandangan sisi mengikut pandangan sudut ketiga ) B5D2E1 Melukis unjuran ortografik menggunakan alatan dan prinsip yang betul dengan daya usaha ( Ukuran dan penyambungan garisan objek tepat, Garisan binaan dan garisan objek dilukis dengan betul. Lukisan bersih)

Mendimensi lukisan unjuran ortografik

Guru menerangkan tujuan utama mendimensi lukisan unjuran ortografik Tunjuk cara mendimensi

Garisan unjuran, garisan dimensi, anak panah, menulis dimensi dan jenis pensel juga perlu ditekankan

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras


CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumbangsaran faktor penting yang perlu diambil kira dalam merancang menu Hidangan sepinggan lengkap ialah hidangan seimbang yang mempunyai kandungan nutrien yang lengkap Ia boleh disediakan sebagai hidangan utama dan juga hidangan sampingan Membuat carta hidangan sepinggan lengkap berpandukan koleksi gambar Guru menunjukkan alatan dan kelengkapan dan alatan dapur Contoh hidangan sepinggan lengkapial nasi lemak, nasi goreng, sandwich dan lain-lain STANDARD PRESTASI B1D4E1 Menyatakan lima faktor penting dalam merancang menu B1D4E2 Menyatakan maksud hidangan sepinggan lengkap B1D4E3 Menyatakan tiga contoh hidangan sepinggan lengkap. Kelengkapan dapur seperti alas meja, kain dapur, gubahan bunga dan kad menu digunakan semasa memasak dan menyaji hidangan Penggunaan peralatan memasak dengan cara yang betul, kebersihan semasa menyediaan makanan dan langkah keselamatan menggunakan dapur perlu diberi perhatian dan diperingatan kepada pelajar Minuman berkhasiat ialah minuman bersusu atau bercoklat

MINGGU

TAJUK / KANDUNGAN 1.9 Masakan a. Perancangan menu

KEMAHIRAN Aras 1 Merancang faktor penting dalam merancang menu Aras 1 Menerangkan maksud hidangan sepinggan lengkap

CATATAN

26

24/6/2013 b. Penyediaan dan 28/6/2013 penyajian hidangan

Mengenal pasti hidangan sepinggan lengkap Mengenal pasti alatan dan kelengkapan dapur

27 1/7/2013 5/7/2013

Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara timur

Tunjuk cara hidangan sepinggan lengkap cara timur seperti bihun goreng, nasi goreng dan kuetiau goreng bihun goreng, nasi goreng dan kuetiau goreng

Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos minuman berkhasiat

Tunjuk cara penyediaan minuman berkhasiat Murid menyedia. memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos minuman berkhasiat Tunjuk cara hidangan sepinggan lengkap cara barat Murid menyedia. memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara barat seperti burger, pizza, dan hot dog

Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara barat

10

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras


MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos minuman menyegarkan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara penyediaan minuman berkhasiat Murid menyedia. memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos minuman menyegarkan seperti jus buah-buahan dan sayur-sayuran Tunjuk cara hidangan sepinggan lengkap mengikut budaya setempat Murid menyedia. memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara barat seperti nasi kerabu, bubur nasi, dan roti canai dengan kuah dal Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru c. Etika makan Aras 1 Menerangkan pengertian etika makan Mengenal pasti adab dan sopan semasa makan Mengamalkan etika makan yang Sopan Etika makan adalah adab sopan ketika makan B2D4E1 Menerangkan lima adab dan sopan semasa makan. CATATAN Membersih dan menyimpan alatan dan kelengkapan dapur STANDARD PRESTASI

Aras 2 Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap mengikut budaya setempat

Sanitasi sebelum, semasa dan selepas menyedi dan memasak makanan perlu diberi penekanan

28 8/7/2013 12/7/2013

Guru dan murid mengamalkan etika makan di meja makan

11

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras

MINGGU

TAJUK / KANDUNGAN 1.11 Tanaman Hiasan a.Pemasuan semula i. Memasu semula

KEMAHIRAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CATATAN

STANDARD PRESTASI

29 15/7/2013 19/7/2013

Aras 1 Mengenal pasti tujuan memasu semula

Sumbangsaran tujuan memasu semula tanaman hiasan Ciri-ciri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemnasuan smula ialah: medium padat pasu retak air bertakung di permukaan medium akar kelihatan keluar dari pasu Membincangkan ciri utama dalam pemilihan bekas pemasuan semula Tunjuk cara menyediakan medium memasu iaitu vampuran tanah, bahan organik, dan pasir dengan nisbah 7:3:2 atau 3:2:1 Tunjuk cara memasu semula tanaman hiasan Murid menjaga tanaman hiasan selepas pemasuan semula dilakukan

B1D5E1 Menyatakan dua tujuan pemasuan semula tanaman hiasan. B1D5E2 Menyatakan dua ciri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemasuan semula.

Memilih pasu atau bekas yang sesuai untuk memasu semula Menyediakan medium memasu

ii. Penjagaan

Memasu semula tanaman hiasan

Aras 1 Menjaga tanaman hiasan selepas pemasuan semula

12

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras

13