Anda di halaman 1dari 362

WAHHABI BUKAN SALAFI !

Hiasan

HAKIKAT DAN REALITI MEMBUKTIKAN WAHHABI TIDAK BERMANHAJ AS-SALAF


SEBENAR SAMAADA DALAM AQIDAH MAHUPUN SELAINNYA

Oleh: Abu Syafiq 006 012 2850578

Saya sering terbaca beberapa tulisan yang menyokong atau yang menentang
fahaman Wahhabi. Selalu didapati mereka kurang teliti dalam menjelaskan
beberapa perkara khususnya bila menyandarkan nama SALAF itu kepada
WAHHABI. Menamakan Wahhabi dengan nama yang seiiring dengan
Salafi atau Salaf atau As-Salaf atau Al-Salaf atau Salafiyyah adalah satu
kesalahan dari segi makna, istilah, dakwah dan kebenaran. Ditambah lagi
tokoh-tokoh agamawan juga menamakan mereka ini (Wahhabi) sebagai Salafi
atau yang seiring dengan nama tersebut. Ini semua merupakan satu kesalahan
yang perlu diperbetulkan kerana dalam kajian didapati :-

1- Manhja ulama As-Salaf sebenar iaitu ulama Islam yang hidup dalam
lingkungan 300Hijriah adalah Tanzih mensucikan Allah dengan persamaan
makhluk. Manakala fahaman Wahhabi menyamakan Allah dengan makhluk.
Maka Wahhabi tidak layak dilabelkan sebagai Salafi.

2- Aqidah ulama As-Salaf sebenar pada ayat-ayat mutasyabihat dan hadith-


hadith mutasyabihat adalah tidak berpegang dengan zahir maknanya tetapi
ditolak makna zahirnya dan dinafikan segala perumpaan Allah dengan makhluk.
Manakala aqidah Wahhabi adalah berpegang dengan zahir makna ayat-ayat
mutasyabihat dan hadith-hadith mutasyabihat yang membawa kepada
persamaan Allah dengan makhluk kemudian ditambah lagi Wahhabi
menyifatkan Allah dengan seluruh sandaran yang bukan sifat pada hakikatnya.
Maka Wahhabi tidak harus dinamakan sebagai As-Salaf.

3- Ulama As-Salaf sebenar adalah ulama Islam yang hidup dalam 3 kurun
pertama iaitu ulama yang pernah hidup pada zaman sebelum 300Hijrah.
Manakala Wahhabi muncul pada lingkungan 1111Hijrah. Amat jauh perbezaan
antara yang benar dan yang batil. Maka Wahhabi tidak boleh dinamakan
sebagai Al-Salaf.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
4- Dakwah ulama As-Salaf sebenar adalah tidak mengkafirkan umat Islam
samaada individu mahupun ramai selagi seseorang itu muslim dan tidak
melakukan perkara yang membatalkan keislamannya. Manakala Wahhabi
mengkafirkan ulama Islam dan umat Islam tanpa hak secara umum tanpa had
habis dikafirkannya. Maka Wahhabi diharamkan daripada mempergunakan nama
Salaf.

5- Feqah ulama Al-Salaf adalah tidak jumud dan tidak sempit serta tidak
menghukum amalan umat Islam yang mempunyai dalil sebagai bid’ah sesat.
Manakala Wahhabi berfeqah secara jumud, sempit dan suka menghukum
seluruh amalan umat Islam khasnya yang mempunyai dalil sebagai Bid’ah Sesat
dan Syirik. Maka Wahhabi tidak sepatutnya dinamakan sebagai Salafiyyah.

Ya memang terdapat beberapa tokoh yang secara tidak langsung menamakan


puak Wahhabi ini sebagai Salafi atau yang seiring dengannya. Kemudian berlaku
pula tindakan pada orang awam yang tidak mengkaji secara detail mengatakan
Wahhabi itu bermanhaj Salafi.
Hakikat dan kebenarannya adalah Wahhabi amat berbeza dengan ulama Salaf
dengan perbeza yang jelas dan jauh bak langit ketujuh dengan bumi ketujuh.
Maka tidak harus, tidak boleh dan haram menyandarkan nama Salafi atau Salaf
atau As-Salaf atau Al-Salaf atau Salafiyyah kepada ajaran Wahhabi ini atas
sebab yang telah dijelaskan oleh para ulama yang dinotakan di atas tadi.
Tetapi nama yang paling sesuai bagi Wahhabi ini adalah Musyabbih, iaitu yang
menyamakan Allah dengan makhluk Mukaffir, iaitu yang mengkafirkan ulama
Islam dan umat Islam Mubaddi’, iaitu yang suka menghukum bid’ah ke atas
amalan umat Islam yang ada dalil Mujassim, iaitu yang menjisimkan Allah.

*Anda mengetahui hakikatnya jangan perdaya orang awam dengan melabelkan


golongan Wahhabi ini kepada ulama yang mulia kerana kemulian dan
keberkatan tidak wujud dalam kamus Wahhabi!

Jika ditanya adakah Wahhabi itu Salafi jawab lah :


WAHHABI BUKAN SALAFI WAHHABI ADALAH MUSYABBIH MUKAFFIR MUBADDI’
MUJASSIM. WAHHABIYAH BUKAN SALAFI TETAPI WAHHABIYAH ADALAH
MUSYABBIHAH MUKAFFIRAH MUBADDI’AH MUJASSIMAH !

Menyanggah Rasul Dahri Wahhabi


Takfiry (1)

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Oleh: Ustaz Abu Syafiq 006 012 2850578

RASUL DAHRI MENGUBAH AYAT ALLAH DAN BERDUSTA TERHADAP IMAM ABU
HASAN AL-ASY’ARY

Ketahuilah bahawa kitab Al-Ibanah karangan Imam Abu Hasan Al-Asy’ary telah
banyak ditokok tambah isi kandungannya oleh ajaran Hasyawiyyah dan
Musytasyriqin. Oleh itu terdapat dalam isi kandungan kitab Al-Ibanah tersebut
berbeza-percanggahan antara satu sama dalam kitab yang sama.
Ya, kitab Al-Ibanah ‘An Usulid Diyanah sememangnya karangan Imam Agong
Imam Abu Hasan Al-Asy’ary dan beliau pernah mengarangnya tetapi isi
kandungannya telah diubah-ditukar oleh musuh-musuh Islam bertujuan
menjauhkan kesatuan aqidah umat Islam bahkan naskhah yang asal amat
berbeza dengan apa yang tercetak sekarang. Maka sesetengah penulis tidak
teliti dan tidak amanah dalam menukilkan sesuatu lantas menyandarkan
sesuatu kenyataan itu kepada Imam Abu Hasan Al-Asy’ary tanpa kajian dan
tahqiq. Disamping itu golongan Musyabbihah yang menyamakan Allah dengan
makhluk zaman kini mengambil peluang mengunakan teks yang telah diubah-
ubah dan ditokok-tambah itu untuk memenangkan dan menyokong aqidah
mereka menyamakan Allah dengan makhluk dan mengkafirkan sesiapa yang
tidak sehaluan dengan mereka.

Rasul Dahri Mengubah Ayat Allah Dan Berdusta Ke atas Imam Abu Hasan Al-
Asy’ary.
Dalam kitabnya berjudul ‘Yang Benar Mazhab Syafie Bukan Wahhabi’ penulisnya
Rasul Dahri telah meletakkan pelbagai kenyataan yang diubah oleh dirinya
sendiri samaada pada terjemahan juga pada nukilan bertujuan merialisasikan
impian aqidah songsangnya yang menyamakan Allah dengan makhluk dan
mendakwa kononnya Allah itu jisim. Antara yang diubah oleh Rasul Dahri dalam
kitabnya tersebut adalah firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 16
ãú ‫ﺗ‬õ ‫ﻧ‬ú ‫ﻣ‬ö óÃóÃ úä‫ﻣ‬ó ‫ﻲ‬ö‫ ﻓ‬Áö ‫ﻣﺎ‬ó ‫ﻟ ﱠﺳ‬Ç
yang bermaksud: “Apakah kamu semua merasa aman terhadap siapa yang
dilangit”.

Perkataan ‘man’ iaitu ‘siapa’ dalam ayat tadi bererti malaikat bukan bererti
Allah berada dan bertempat dilangit.Tidak. Ia berdasarkan kepada ulama Ahli
Hadith yang menjelaskannya iaitu Imam Al-Hafiz Al-‘Iraqi dalam Amalinya
(kitab) bahawa “Perkataan ‘siapa’ pada ayat tersebut bererti malaikat”. Begitu
juga saya (Abu Syafiq) mendapati Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya turut
menjelaskan perkara yang sama bila mentafsirkan ayat tersebut. Sekiranya

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ingin dimaksudkan dari perkataan ‘man’ (siapa) dalam ayat tadi itu adalah
‘Allah’ maka tidak boleh dikatakan keberadaan Allah itu di langit kerana Allah
tidak memerlukan langit tetapi memberi erti ‘kerajaan Allah’ BUKAN ‘zat
Allah’. Maha suci Allah dari sifat makhlukNya.

Kemudian, yang berada dilangit dan bertempat dilangit bukanlah Allah tetapi
para malaikat berdasarkan hadith Nabi bermaksud: “ Tidaklah di setiap langit
itu kecuali pada setiap empat jari terdapat banyak para malaikat melakukan
qiyam, rukuk atau sujud ”. Hadith Riwayat Tirmizi.

Ketahuilah bahawa tempat tinggal para malaikat yang mulia adalah di langit
pada setiap langit penuh dengan para malaikat manakala bumi terkenal dengan
tempat tinggal manusia dan jin. Maha suci Allah dari bertempat samaada di
langit mahupun di bumi.

Malangnya Rasul Dahri mengubah ayat Allah tersebut sekaligus berdusta ke atas
kenyataan Imam Abu Hasan Al-Asy’ary, buktinya lihat teks kenyataan Rasul
Dahri ketika menukilkan kenyataan Imam Abu Hasan Al-Asy’ary tanpa kajian
dalam bukunya berjudul ‘Yang Benar Mazhab Syafie Bukan Wahhabi’ (teks Rasul
Dahri) :

“Allah berfirman: Apakah kamu merasa aman terhadap Zat yang berada di
atas langit?”.Tamat nukilan dari kenyataan Rasul Dahri.

Sanggahan :
1) Ketika Rasul Dahri menukilkan kenyataan Imam Abu Hasan Al-Asy’ary dari
kitab Al-Ibanah yang telah ditokok tambah isi kandungannya Rasul Dahri telah
mengubah firman Allah pada surah Al-Mulk ayat 16 itu. Lihat dan rujuk ayat
tersebut dalam al-Quran yang asal tidak terdapat perkataan ‘zat’ dan tidak
terdapat perkataan ‘berada’ (maujud) tetapi demi merialisasikan impiannya
menyebar aqidah Tajsim dan Tashbihnya maka ayat Allah itu diubah dan
ditokok-tambah oleh Rasul Dahri dengan perkataan ‘zat’ sedangkan ia tidak
wujud langsung bahkan tiada satupun ulama tafsir mu’tabar mengatakan
sedemikian.

2) Apabila dirujuk kepada kitab Al-Ibanah yang dicetak dalam bahasa arab pula
didapati perkataan ‘Zat’ itu tidak wujud langsung. Lihat bagaimana kitab Al-
Ibanah yang asal telah diubah-ubah kini kitab itu yang mereka ubah sendiri,
mereka ubah pula terjemahannya. Menukar-mengubah atas apa yang mereka
sendiri ubah-tukar.Subhanallah.

Ketahuilah bahawa kitab Al-Ibanah sekarang ini telah banyak diubah-suai isi

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
kandungannya oleh penjenayah ilmiah seperti Wahhabiyah dan selainnya. Ini
hanya secebis antara contoh kitab Al-Ibanah karangan Imam Abu Hasan Al-
Asy’ary diputar-belit dan diubah isi kandungannya oleh Musyabbih Mujassim,
mereka turut merubah pelbagai isi kandungan kitab-kitab para ulama lain bagi
mencapai impian jahat mereka.

Adakah Kenyataan Rasul Dahri Itu Sesat ?


Cuba perhatikan apabila Rasul Dahri mengubah ayat al-Quran tadi bertujuan
dengan niat jahat iaitu menanamkan rangkaian aqidah Tasybih dan Tajsim
kepada pembaca.
Fokus saja pada perkataan ‘Zat’ yang ditokok-tambah olehnya dan dimaksudkan
oleh Rasul Dahri dari perkataan ‘Zat’ itu adalah ‘Jisim Allah’ ini kerana apabila
difokus pada seluruh penulisannya dalam kitab tersebut perkataan ‘ZAT’
diertikan oleh Rasul Dahri sebagai Jisim. Sedangkan Allah tidak pernah
memberitahu diriNya itu adalah Jisim.Maha suci Allah dari sifat berjisim.
Seterusnya, bila diamati terdapat kenyataan yang amat jelas menjisimkan Allah
dan menyandarkan tempat bagi Allah. Lihat pada kenyataannya ‘yang berada di
langit’. Bukankah apabila perkataan ‘zat’ itu disandarkan pada perkataan

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
‘berada di langit’ bererti zat itu bertempat ? Ahli Sunnah Wal Jama’ah
menafikan tempat bagi Allah termasuk Al-Albani tokoh Wahhabi menafikan
tempat bagi Allah dan Al-Albani sendiri sering berkata : Sesungguhnya sesiapa
yang mengubah ayat al-Quran maka dia telah terpesong aqidahnya. Tidak harus
ke atas umat Islam berkata : ‘zat Allah berada disuatu tempat atau dimana-
mana tempat’ kerana Allah wujud tanpa/tidak memerlukan tempat.

Manakala dakwaan Rasul Dahri bahawa « zat Allah » itu bererti « Jisim Allah »
adalah kesalahan dan penyelewengan yang besar bahkan membuktikan bahawa
Rasul Dahri ini adalah seorang Mujassim yang menjisimkan Allah. Maka tidak
salahlah Rasul Dahri ini dikategorikan dikalangan Mujassim Musyabbih yang
menjisimkan Allah dan menyamakan Allah dengan makhluk.

* Saya mengharapkan agar Ustaz Rasul Dahri kembali bertaubat daripada dosa
yang amat besar ini. Saya menasihati ustaz atas dasar agama Islam itu adalah
nasihat. Demi Tuhan yang mencipta ana dan anta serta makhluk lain...
Bertaubatlah wahai Ustaz Rasul Dahri dan tarik balik kenyataan anta yang
menokok tambah ayat al-Quran dan berdusta kepada Imam Abu Hasan Al-
Asy’ary. Wallahi demi Allah sekirannya ustaz bertaubat dari segala
penyelewengan aqidah dan pemalsuan kitab-kitab ulama Islam... ana bersama
mereka insan-insan yang bertaubat.

www.abu-syafiq.blogspot.com
006 012 2850578 (Saya bersedia untuk discus/bincang dengan Rasul Palsu)

-Baca tulisan lain mengenai Rasul Palsu:

http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/11/rasul-dahri-anuti-agama-yahudi.html

dan:

http://abu-syafiq.blogspot.com/2009/02/menyanggah-rasul-dahri-wahhabi-
takfiry_19.html

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Menyanggah Rasul Dahri Wahhabi
Takfiry (2)

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Oleh : Ustaz Abu Syafiq 006 012 2850578

RASUL DAHRI MENIPU IMAM SYAFI’E DAN SAIDINA ALI BIN ABI TALIB DALAM
AQIDAH . RASUL DAHRI MENDAKWA SAIDINA ALI SAHABAT NABI MERIWAYAT
KATA-KATA IMAM SYAFI’E SEDANGKAN SAIDINA ALI TELAHPUN MENINGGAL
DUNIA SEBELUM IMAM SYAFI’E DILAHIRKAN

Pada mulanya saya ikhlas mengkaji buku tulisan Rasul Dahri yang berjudul
‘Yang Benar Mazhab Syafie Bukan Wahhabi’ dan saya mengharap kebenaran
akan lebih terpancar dalam diri saya. Malangnya amat menyedihkan apabila
saya merujuk banyak kenyataan yang Rasul Dahri nukilkan dalam kitab tersebut
terdapat kepalsuan yang jelas dan perubahan pada terjemahan yang jauh
bahkan boleh memudaratkan aqidah seseorang muslim itu.
Ingat ! bukan sahaja kepalsuan yang banyak terdapat dalam kitabnya itu
bahkan banyak perkara yang dilakukan oleh Rasul Dahri ketika dia
menterjemahkan teks kenyataan yang dia nukilkan dari para ulama, diubah
teks tersebut dengan terjemahan yang menyimpang serta banyak bersumberkan
dari kitab bukan karangan ulama itu sendiri tetapi dikutip dari mereka yang
tidak mempunyai sanad. Ya. Bukan kesemua isi kandungannya begitu tetapi
kebanyakannya begitulah. Tiada amanah dalam nukilan. Saya sedih apabila
mengetahui Ustaz Rasul Dahri ini ada menyampaikan tazkirah aqidah dan sudah
pasti berapa orang tertipu dengan kepalsuannya dalam nukilan.
Golongan Musyabbihah yamg menyamakan Allah dengan makhluk sememangnya
sering mempergunakan ayat al-Quran, al-Hadith Nabawi dan kenyataan ulama
Islam kepada makna yang amat bercanggah dengan aqidah Islam itu sendiri.

Rasul Dahri Menipu Imam Syafi’e Dan Sahabat Nabi Saidina Ali Bin Abi Talib
Radiyallahu ‘anhu Pada Aqidah Dan Riwayat

Wahhabi akan menguna segala teks yang mereka sendiri palsukan. Kemudian
mereka akan katakan : ‘ Tengok ! Imam ini kata begini Imam itu kata begitu’
dan sebagainya dari pembuktian bohong yang direka sendiri oleh mereka bagi
merialisasikan impian aqidah Tajsim dan Tashbih tersebar.
Alhamdulillah Allah tidak membiarkan agamaNya dipermainkan oleh golongan
sesat ini. Rasulullah bersabda yang bermaksud: “ Akan sentiasa ada kumpulan
dari kalangan umatku menjelaskan kebenaran dan menjawab kesamaran
sehinggalah hari kiamat ”. R.Muslim.

Rasul Dahri yang merasakan dirinya dalam kebenaran hakikatnya adalah amat
terpesong, dia sering memalsukan kenyataan ulama mu’tabar antaranya Imam
Syafi’e.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Lihat pengkhianatan Rasul Dahri pada ulama Islam khasnya bila membicarakan
isu aqidah dalam bukunya ‘Yang Benar Mazhab Syafi’e Bukan Wahhabi’.

Dalam kitab tersebut setelah Rasul Dahri menukilkan kenyataan yang


disandarkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ary dengan terjemahan yang salah
kemudian Rasul Dahri menukilkan pula kenyataan yang disandarkan kepada
Imam Syafi'e secara palsu ditambah pula dengan terjemahn Rasul Dahri yang
menyeleweng. Dahlah nukilan/sandaran kepada Imam Syafi'e itu palsu
kermudian Rasul Dahri memutarbelit pula terjemahannya pula.

Saya Abu Syafiq akan menukilkan teks penuh Rasul Dahri dalam kitabnya dan
saya akan jelaskan kepalsuan pada sandaran terhadap Imam Syafie itu.

*Perhatian kepada pembaca bahawa aqidah yang disandarkan kepada Imam


Syafi'e dibawah ini adalah PALSU dan bukan juga Hadith Nabi yang diriwayatkan
oleh Saidina Ali! serta bukan kata-kata Saidina Ali !. Sila Fokus!

(tek Rasul Dahri):


"- Imam Syafie rahimahullah. Imam Syafie rahimahullah menjelaskan melalui
riwayat yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib radiallahu ‘anhu :
‫ﱠ‬äóÇæó ‫ﮫ‬õ ó‫ ﻟ‬äú ö ‫ﺗ‬ó Øó æõú ‫ﺑﺳ‬ú ‫ﻣ‬ó ) ‫ﱠ‬äóÇæó ‫ﮫ‬õ ó‫ﻧﺎ ﻟ‬ð ‫ﯾ‬ú ‫ﻣ‬ö ‫ﯾ‬ó ‫ﮫ‬ö ö‫ﻟ‬æú ‫ﻘ‬ó ‫ﺑ‬ö Ò‫ﻋ ﱠ‬ó á‫ﺟ ﱠ‬ó æó (ÊÇ
ö ‫ ﯾ‬óÏ‫ﯾ‬ó ‫ﮫ‬ö ö‫ﻟ‬æú ‫ﻘ‬ó ‫ﺑ‬ó Ò‫ﻋ ﱠ‬ó á‫ﺟ ﱠ‬ó æó (áú ‫ﺑ‬ó åõ Ç óÏ‫ﯾ‬ó ä‫ﺎ‬ õ æó ‫ﻣ‬ó ‫ﻟ ﱠﺳ‬Çæó
ú
Ê‫ﯾﺎ‬ó æö Ø‫ﻣ‬ó ‫ﮫ‬ö ‫ﻧ‬ö ‫ﯾ‬ú ‫ﻣ‬ö ‫ﯾ‬ó ‫)ﺑ‬ ó ó ó õ
ö ‫ﱠ‬äÇæó ‫ﮫ‬õ ‫ﺎ ﻟ‬ð‫ ﮭ‬ú‫ﺟ‬æó ‫ﮫ‬ö ö‫ﻟ‬æú ‫ﺑﻘ‬ö (á‫ ﻛ ﱡ‬Áò ú‫ ﺷﻲ‬ß ó ‫ﱠ‬
ñ ö‫ﺎﻟ‬ªó ‫ﻻ‬Çö ‫ﮭﮫ‬ó ú‫ﺟ‬æ)... ó ‫ﱠ‬äÇæó ‫ﮫ‬õ ‫ﺎ ﻟ‬ð‫ ﻣ‬óÏ‫ﮫ ﻗ‬ö ö‫ﻟ‬æú ‫ﻘ‬ó ‫ﺑ‬ö ‫ﺻﻠﱠﻰ‬
ó ó ó ó õ‫ﮫ ﷲ‬ö ‫ﯾ‬ú ó‫ﻋﻠ‬ó ãö ‫ﺳﻠﱠ‬ó æó (‫ﺣ ﱠﺗﻰ‬ó
‫ﻊ‬ó ‫ﺿ‬ ó ‫ﯾ‬ó Ò‫ﻋ ﱠ‬ó á‫ﺟ ﱠ‬ó æó ‫ﮭﺎ‬ó ‫ﯾ‬ú ‫ﻓ‬ö ‫ﮫ‬õ ‫ﻣ‬ó Ï‫ﻗ‬ó ) ‫ﱠ‬äóÇæó ‫ﮫ‬õ ó‫ ﺎ ﻟ‬ð‫ﻌ‬õ‫ ﺑ‬ú‫ﺻ‬õ Ç ‫ﮫ‬ö ö‫ﻟ‬æú ‫ﻘ‬ó ‫ﺑ‬ö ‫ﺻﻠﱠﻰ‬ ó õ‫ﮫ ﷲ‬ö ‫ﯾ‬ú ó‫ﻋﻠ‬ó ãó ‫ﺳﻠﱠ‬ó æó (‫ﻣﺎ‬ó úäö‫ ﻣ‬È ò ‫ﻠ‬ú ‫ﻗ‬ó ‫ﻻﱠ‬Çö æõó ª äúó ‫ﺑﯾ‬ó äú ö ‫ﻌﯾ‬õó ‫ ﺑ‬ú‫ﺻ‬õ Ç úäö‫ﻊ ﻣ‬ö ‫ﺎﺑ‬ö ‫ﺻ‬
ó óÇ
ä‫ﻣ‬ó ú‫ﱠ ﺣ‬Ñ‫ﻟ‬Ç) Ê õ ‫ﺛﺑ‬ö ‫ﻧ‬õ åö Ðö ªó Ê‫ﻔﺎ‬ó ‫ﺻ‬ ‫ﻟ ﱢ‬Ç ‫ﻲ‬ö‫ﻧﻧﻔ‬ó æó ‫ﮫ‬ú‫ﺑﯾ‬ö ‫ﺷ‬ú ‫ﻟ ﱠﺗ‬Ç ‫ﻣﺎ‬ó ‫ﻛ‬ó ‫ﻰ‬ö‫ ﻧﻔ‬ßö ó ‫ﻟ‬Ðó úä‫ﻋ‬ó ‫ﮫ‬ö ö‫ﻔﺳ‬ú ‫ﻧ‬ó ‫ﻰ‬ó‫ﻌﺎﻟ‬ó ‫ﺗ‬ó åõ Ñõ ‫ﻛ‬öú Ð áó ‫ﻘﺎ‬ó ‫ﻓ‬ó (Óú ú
ó ‫ﯾ‬ó‫ﮫ ﻟ‬ö ö‫ﺛﻠ‬ö‫ﻛﻣ‬ó Áñ ú‫ﺷﻲ‬ó æõó ªæó ‫ﻊ‬õ ‫ﯾ‬ú ‫ﻣ‬ö ‫ﻟ ﱠﺳ‬Ç
õÑú‫ ﯾ‬ö‫ﺻ‬ó‫ﻟﺑ‬Ç) ú
"BagiNya dua tangan sebagaimana firmanNya:
(Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka.

BagiNya tangan
sebagaimana firmanNya: Langit digulung dengan tangan kananNya.

Allah mempunyai wajah


sebagaimana firmanNya: Setiap sesuatu akan binasa kecuali WajahNya.

Baginya kaki
sebagaimana sabda Nabi saw: Sehinggalah Dia meletakkan wajah dan KakiNya.

Dia mempunyai jari


sebagaimana sabda Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam: Tiadalah hati itu kecuali
antara jari-jari dari jari-jari Ar-Rahman (Allah).

Kami menetapkan sifat-sifat ini dan menafikan dari menyerupakan sebagaimana

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
dinafikan sendiri oleh Allah

sebagaimana difirmankan: (Tiada sesuatu yang semisal denganNya dan Dia


Maha Mendengar dan Maha Melihat)".[11]

Imam Syafie rahimahullah seterusnya menjelaskan:

"Dan Allah Ta'ala di atas 'ArasyNya (Dan 'ArasyNya) di langit”.[12]

Imam Syafie rahimahullah seterusnya menjelaskan lagi:


"Kita menetapkan sifat-sifat (mengithbatkan sifat-sifat Allah) sebagaimana yang
didatangkan oleh al-Quran dan yang warid tentangNya dari sunnah, kami
menafikan tasybih (penyerupaan) tentangNya kerana dinafikan oleh diriNya
sendiri sebagaimana firmanNya (Tiada sesuatu yang semisal denganNya)".[13]

Imam Syafie rahimahullah telah menjelaskan juga tentang turun naiknya Allah
Subhanahu wa-Ta’ala:

‫ﮫ‬õ ‫ ﱠﻧ‬óÇæó Øõ ‫ﺑ‬úö ‫ﯾﮭ‬ó á‫ﻛ ﱠ‬õ ‫ﺔ‬ò ó‫ﯾﻠ‬ú ó‫ﻰ ﻟ‬ó‫ﻟ‬Çö Áö ‫ﻣﺎ‬ó ‫ﻟ ﱠﺳ‬Ç ‫ﯾﺎ‬ó ‫ﻧ‬ú Ï‫ﻟ‬Ç ö ‫ﺻﻠﱠﻰ‬
‫ ﱡ‬Ñö ‫ﺑ‬ó ‫ﺧ‬ó ‫ﺑ‬ö áö æõú ‫ﺳ‬Ñó ‫ﷲ‬ ó õ‫ﮫ ﷲ‬ö ‫ﯾ‬ú ó‫ﻋﻠ‬ó ãó ‫ﺳﻠﱠ‬ó æ.
ó

"Sesungguhnya Dia turun setiap malam ke langit dunia (sebagaimana) menurut


khabar dari Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam".[14]

Berkata Imam Syafie rahimahullah:

"Sesungguhnya Allah di atas ‘ArasyNya dan ‘ArasyNya di atas langit-".


________

Tamat nukilan kenyataan Rasul Dahri yang memalsukan kata-kata Imam


Syafi'e.

* PEMBACA SEKALIAN! KETAHUILAH BAHAWA AQIDAH YANG DISANDARKAN


KEPADA IMAM SYAFI'E DI ATAS TADI ADALAH PALSU DAN KETAHUILAH
BAHAWA IMAM SYAFI'E TIDAK BERAQIDAH SEDEMIKIAN DAN TIDAK PERNAH
BERKATA SEDEMIKIAN SEPERTIMANA YANG TELAH DIJELASKAN OLEH AZ-
ZAHABI.SILA RUJUK KITAB MIZAN AL-'ITIDAL 3/656.

Tujuan saya menukilkan semua aqidah yang disandarkan secara palsu kepada
Imam Syafi'e di atas tadi adalah untuk memperingatkan kita semua sekiranya
selepas ini Rasul Dahri atau mana-mana Wahhabi termasuk Johari Mat yang
menyandarkan aqidah di atas tadi kepada Imam Syafi'e maka ketahuilah
bahawa Imam Syafie tidak pernah berkata sedemikian. Itu semua palsu

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
berdasarkan pengakuan/kenyataan Az-Zahabi bahawa aqidah yang disandarkan
kepada Imama Syafi'e itu tadi adalah PALSU.Sila rujuk Mizan Al-‘itidal juzuk 3
mukasurat 656.

Satu perkara lagi, kenyataan yang disandarkan secara palsu kepada Imam
Syafi'e di atas tadi sebenarnya bukanlah kata-kata yang diriwayatkan oleh
Saidina Ali dan Saidina Ali tidak meriwatkan daripada sesiapa pun serta ia
bukan kata-kata Saidina Ali pun!

Tetapi kenyataan itu disandarkan kepada Imam Syafi'e secara palsu oleh Rasul
Dahri dan buktinya apabila Rasul Dahri menyebut: "Imam Syafie rahimahullah
seterusnya menjelaskan..."

kemudian Rasul Dahri mengatakan lagi: "Berkata Imam Syafie..." kemudian


Rasul Dahri membawa kenyataan palsu yang disandarkan kepada Imam Syafi'e
tadi disamping mendakwa ianya diriwayat oleh Ali bin Abi Talib RADHIYALLAHU
'ANHU.

Demikian adalah antara kesalahan Rasul Dahri bila menukilkan sesuatu.


Sebenarnya orang yang meriwayat kenyataan palsu itu bernama Abu Talib
Muhammad Bin Ali yang dihukum oleh ulama hadith sebagai "Mughaffal" iaitu
seorang yang lalai/lupa dan juga PALSU dan diakui oleh Az-Zahabi ianya palsu.
Malangnya Rasul Dahri menganggap Saidina Ali Radhiyallahu 'anhu pulak yang
meriwatkannya dari Imam Sayfi'e dan ini adalah salah. Kemudian perhatikan
pada nama orang meriwayat kenyataan palsu terhadap Imam Syafi'e itu...dia
bernama Abu Talib Muhammad Bin Ali dan BUKAN Ali bin Abi Talib radhiyallahu
'anhu.

Sanggahan lagi:
1) Lihat bagaimana pendustaan lelaki palsu ini. Rasul Dahri apabila mahu
mengambarkan secara palsu kononnya Imam Syafi’e beraqidah seperti dirinya,
dia (Rasul Dahri) mendakwa sahabat Nabi Imam Saidina Ali bin Abi Talib
meriwayat kata-kata Imam Syafi’e. Amat lucu dan jelas pendustaan Rasul Dahri
ini!.

Imam Saidina Ali bin Abi Talib Radhiyallahu ‘anhu hidup dizaman Rasulullah dan
meninggal dunia wafat pada tahun 40H sedangkan Imam Syafi’e lahir pada
150H. Bagaimana Rasul Dahri boleh mendakwa Imam Saidina Ali pula
meriwayatkan kata-kata Imam Syafi’e?!. 110 tahun beza antara waktu wafat
Imam Saidina Ali dengan kelahiran Imam Syafi’e.
Cuba fikir! Saidina Ali meriwayatkan kenyataan Imam Syafi’e??!! Sapa yang dulu

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
hidup?! Sapa yang dulu mati?!
Dan nama ‘Ali bin Abi Talib’ itu dimaksudkan sahabat Nabi Muhammad yang
terkenal iaitu suami Saidatuna Fatimah dan bapa kepada Saiduna Hasan dan
Husein. Ini kerana Rasul Dahri sendiri meletakkan perkataan “radhiyallahu
‘anhu”. Sila fokus!.

2) Ketika Rasul Dahri menceritakan aqidah Imam Syafi’e (secara palsu) itu,
terdapat isi kandungannya yang amat bercanggah dengan aqidah Islam. Tidak
mungkin Imam Syafi’e membahagi-bahagikan sifat Allah sebegitu.
Hakikatnya Imam Syafi’e TIDAK PERNAH mendakwa ‘Allah bersifat kaki’, ‘Allah
bersifat jari’, ‘Allah bersifat duduk’ dan selainnya daripada sandaran yang
hakikatnya bukan sifat bagi Allah.

Ya, golongan Musyabbihah Mujassimah Wahhabiyah sering menyandarkan


aqidah itu ke atas Imam Syafi’e, sedangkan riwayat ke atas sandaran itu tidak
benar dan tidak sahih. Banyak kenyataan Imam Syafi’e dipalsukan oleh Wahhabi
Mujassim Musyabbih.

Aqidah yang disandarkan secara palsu itu ke atas Imam Syafi’e terdapat dalam
sanadnya lelaki bergelar Al-‘Asyaary bernama Muhammad Bin Ali Al-‘Asyaary
meninggal tahun 452H yang dihukum sebagai ‘Mughaffal’ seorang yang
biol/lalai oleh ulama hadith dan dialah yang menyandarkan aqidah itu kepada
Imam Syafi’e secara dusta dan palsu.
Kepalsuan itu telah diakui oleh para ulama dan Az-Zahabi dalam Al-Mizan.Sila
rujuk Mizan Al-‘itidal juzuk 3 656.

Dan apabila mengkaji sanad aqidah yang disandarkan kepada Imam Syafi’e itu
didapati pula ada seorang lelaki lagi bernama Abul ‘Iz Ibnu Kadish Ahmad bin
‘Ubaidillah yang meninggal tahun 526H dan dia merupakan seorang yang suka
memalsukan ‘Ma’ruf Bil Wad’’ iaitu terkenal sebagai seorang yang suka
memalsukan hadith. Sila rujuk Mizan Al-‘Itidal juzuk 1 mukasurat 118 dan ini
membukti riwayat tersebut tidak benar bahkan palsu.

Maka jelas! mereka yang menyandarkan aqidah salah tersebut ke atas Imam
Syafi’e adalah dari golongan yang tidak diterima periwayatannya dan aqidah
tersebut diakui oleh Az-Zahabi sebagai palsu iaitu ia disandarkan kepada Imam
Syafi’e secara palsu dan dusta. Begitu juga aqidah palsu yang disandarkan
kepada Imam Syafi'e dinamakan sebagai Wasiat Asy-Syafi'e ianya adalah palsu
kerana diriwayatkan oleh seorang bernama Abu Al-Hasan Al-Hakary yang
terkenal disisi ulama hadith sebagai PEMALSU (wado'). Sila rujuk Mizan Al-
‘itidal juzuk 3 mukasurat 112 dan kitab Zail Tarikh Baghdad juzuk 18 mukasurat
173. Sila ambil perhatian!.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Pepatah arab ( Lau Sallilmna Jadalan),
Sekalipun sanadnya hendak didakwa sahih-benar, tidak mungkin teks Imam
Syafi’e sedemikian. Tidak mungkin Imam Syafi’e membahagi-bahagikan sesuatu
kemudian mendakwa ianya sifat Allah. Tidak mungkin Imam Syafi’e kata: “
Allah ada kaki, jari, bersemayam yang bererti duduk dan berwajah ”. Tidak
mungkin kerana Rasulullah sollahu ‘alaihiwassalam tidak pernah mengatakan
itu semua sifat Allah tetapi hanya disandarkan kepada Allah dan ia mempunyai
makna bukan pada zahirnya dan perlu diingatkan BUKAN SEMUA YANG
DISANDARKAN KEDAPA ALLAH ITU SIFAT ALLAH ( Laisa kullu idhofah huwa
sifah). Tidak pernah juga Rasulullah berkata pada para sahabat baginda:
“Wahai sahabatku! Ketahuilah sifat Tuhan kamu Allah itu berkaki ,berjari,
bertangan, berwajah dan duduk”…Wallahi tidak pernah. Maka aqidah Imam
Syafi’e seperti aqidah Nabi Muhammad dan para sahabat tidak membahagi-
bahagikan semua sandaran itu sifat!.

* Perhatian! Dalam buku/tulisan Rasul Dahri banyak pemalsuan dari sudut fakta
dan perubahan dari segi nukilan terjemahan yang mendorong kepada aqidah
yang berbeza dengan aqidah Islam sebenar khususnya dalam tulisan/bukunya
berjudul “ Yang Benar Mazhab Syafi’e Bukan Wahhabi ”. Saya menasihatkan
Ustaz Rasul Dahri agar bertaubat dan saya hanya mahukan kebaikan terbit dari
diri ustaz tidak lebih daripada itu. Imam Syafi’e mengatakan: “Aku tidak
berdebat dengan seseorang melainkan aku mahu kebaikan terbit dari lidahnya
”. Bertaubatlah wahai Ustaz Rasul Dahri.

www.abu-syafiq.blogspot.com

006 012 2850578 (saya bersedia untuk discus/bincang dengan Rasul Palsu)

-Baca tulisan lain mengenai Rasul Palsu di:

http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/11/rasul-dahri-anuti-agama-yahudi.html

dan:

http://abu-syafiq.blogspot.com/2009/02/menyanggah-rasul-dahri-wahhabi-
takfiry_21.html

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
17 February, 2009
Al-Albani mendakwa: Nabi Muhammad
SESAT. na'uzubillah!

Oleh: Abu Syafiq 006 012 2850578

WAHHABI BUKAN SAHAJA SUKA MENGHUKUM KE ATAS ULAMA ISLAM DAN


UMATNYA SEBAGAI SESAT. BAHKAN NABI YANG TERMULIA NABI KITA
MUHAMMAD TURUT TIDAK TERLEPAS DIHINA DAN DIHUKUM SEBAGAI SESAT
OLEH WAHHABI. AL-ALBANI AL-WAHHABI SEORANG TOKOH WAHHABI
TERKEMUKA MENGHUKUM NABI MUHAMMAD SEBAGAI SESAT na'uzubillah.
(Rujuk Fatawa AL-ALBANI m/s 432)

Inilah padahnya apabila sifat ghuluw melanda pada diri seorang insan. Mereka
akan melampau-lampau dalam banyak perkara. Sedangkan Nabi kita
Muhammad kerap mengawasi dari sifat ghuluw (melampau) ini antara sabda
baginda bermaksud: "Jangan sama-sekali kamu semua (ghuluw)melampau
sesungguhnya telah binasa golongan pelampau sebelum kamu".R.Muslim.

Selain sifat ghuluw itu terdapat faktor lain yang mendorong seseorang itu
menghina Nabi Muhammad dan menghukum baginda sebagai sesat iaitu faktor
"sengaja menyalah tafsir al-Quran".
Ya, oleh kerana sifat tidak merujuk kepada ahli tafsir al-Quran yang mu'tabar
hanya mentafsirkan ayat al-Quran itu mengikut hawa nafsu sendiri maka
berlakulah penghinaan kepada Nabi Muhammad dan menghukum baginda
sebagai sesat pula. Samalah dengan mereka yang menyamakan Allah dengan
makhluk berpunca dari sifat takabbur hanya mentafsir al-Quran mengikut hawa
nafsu sendiri dan padahnya mereka berpegang dengan aqidah tashbih
menyamakan Allah dengan makhluk seperti Wahhabi, Ayah Pin selainnya.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
NABI MUHAMMAD TIDAK SESAT (LAISA DHOL)
Saiduna Nabiyuna Muhammad solllahu 'alaihiwassalam merupakan seorang insan
yang paling mulia disisi seluruh umat Islam dan makhluk yang paling mulia disisi
Allah. Muhammad bin Abdullah tidak pernah berpegang dengan aqidah yang
sesat samaada sebelum kenabian mahupun selepas diturunkan wahyu dan
dilantik sebagai nabi dan rasul.
Baginda beriman dengan Allah dan berada atas kepercayaan yang tidak sesat
sebelum kenabian dan selepasnya.

Amat melampau bagi mereka sengaja menyalahkan tafsir firman Allah lantas
menghukum Nabi Muhammad sebagai sesat dari kebenaran. Ya Allah!
segerakanlah balasanMu terhadap mereka yang menghina NabiMu
mempergunakan ayatMu secara salah.
Ya saya (abu syafiq) mengatakan: Sesiapa mendakwa Nabi Muhammad sesat
dari kebenaran adalah satu penghinaan kepada Nabi Muhammad dan ulama
telah bersepakat bahawa sesiapa yang menghina Nabi maka aqidah dalam
bahaya.
Manakala tafsir firman Allah dalam surah Ad-Dhuha ayat 7

ßó óÏ‫ﺟ‬ó æó æó ‫ﺎﻻ‬øð ‫ﺿ‬


ó ì óÏ‫ﮭ‬ó ‫ﻓ‬ó

adalah bererti: " Dan didapati pada mulanya engkau dalam keadaan tidak
mengetahui segala & seluruhan isi kitab al-Quran dan selainnya kemudian
engkau diberi petunjuk kepada mengetahui semua itu".
Dan ia adalah tafsiran yang sama pada firman Allah:

ßöó ‫ﻟ‬Ðó ‫ﻛ‬ó æó ‫ﻧﺎ‬ó ‫ﯾ‬ú ‫ﺣ‬ó æú óÃ ßú


ó ‫ﻟﯾ‬ó öÅ ‫ ﺎ‬ð‫ﺣ‬æõÑ úäö‫ﻧﺎ ﻣ‬ó Ñö ú‫ﻣ‬óÃ ‫ﻣﺎ‬ó Ê
ó ‫ﻧ‬ú ‫ﻛ‬õ íÑö Ïú ‫ﺗ‬ó ‫ﻣﺎ‬ó õÈ‫ﺗﺎ‬ó ‫ﻛ‬ö ‫ﻟ‬Çú ‫ﻻ‬ó æó õä‫ﻣﺎ‬ó ‫ﻹﯾ‬Ç
ö ú úäö‫ﻛ‬ó‫ﻟ‬æó åõ ‫ﻧﺎ‬ó ‫ﻠ‬ú ‫ﻌ‬ó ‫ﺟ‬ó Ç ðÑæ‫ﻧ‬õ íöÏ‫ﮭ‬ú ‫ﻧ‬ó ‫ﮫ‬ö ‫ﺑ‬ö úä‫ﻣ‬ó Áõ ‫ﺷﺎ‬ó ‫ﻧ‬ó úäö‫ﻣ‬
‫ﻧﺎ‬ó Ïö ‫ﺑﺎ‬ó ö‫ﻋ‬

Bererti: " Dan begitu juga diwahyukan kepadamu (muhammad) pengisian dari
kami ketika itu kamu (muhammad) tidak mengetahui keseluruhan isi kitab dan
keseluruhan ilmu keimanan..."

Maka jelas! bukanlah surah Ad-Dhoha ayat 7 itu memberitahu Nabi Muhammad
adalah sesat dari kebenaran. Tidak sama sekali. Nabi Muhammad tidak sesat
dari kebenaran samaada sebelum kenabian mahupun selepasnya. Tetapi ia
bererti Nabi Muhammad pada permulaannya tidak mengetahui keseluruhan isi
kandungan kitab al-Quran kemudian diberi petunjuk dengan diturunkan al-
Quran keseluruhannya. Memberi petunjuk tidak bererti Nabi Muhammad sesat
dari kebenaran sebelum itu.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Dalam tafsiran yang lain Imam Qurtubi menjelaskan: "ayat itu bererti :Dan
didapati engkau tidak sepertimana engkau ketika ini, dan tafsiran lain adalah
:Dan didapati engkau berada dalam perkarangan dan kawasan kaum kamu yang
sesat maka Allah memberi petunjuk dan jalan keluar".
Lihat! ulama tafsir tidak menyandarkan SESAT ke atas Nabi Muhammad sama
sekali bahkan sekiranya hendak dikatakan sesat disitu adalah kaum baginda
yang sesat ketika itu bukan nabi yang sesat.
Ini semua membuktikan seluruh ulama tafsir al-Quran yang mu'tabar tidak
menghukum nabi Muhammad sebagai sesat dari kebenaran samaada sebelum
atau sesudah kenabian. Akan tetapi ayat itu mempunyai tafsiran yang menepati
bahasa arab yang tinggi kesusasteraan dan kehebatannya dan boleh dirujuk
tafsiran ulama Islam mu'tabar yang lain.

PERINGATAN! Tidak boleh dan tidak harus mengunakan ayat tersebut untuk
menghukum nabi Muhammad sebagai sesat dari kebenaran.Tidak boleh sama
sekali!.

AL-ALBANI MENGHUKUM NABI MUHAMMAD SEBAGAI SESAT DARI KEBENARAN


Malangnya semua tokoh Wahhabi antaranya Al-Albani telah menghukum ke atas
Nabi Muhammad sebagai sesat dan sesat dari kebenaran. Walaupun ulama tafsir
telah menjelaskan makna ayat 7 dalam surah Ad-Dhoha tersebut bukan bererti
begitu.
Mari kita lihat pada teks kenyataan Nasiruddin Al-Albani Al-Wahhabi yang
menghukum nabi Muhammad sebagai sesat:
" Saya katakan kepada mereka yang bertawassul dengan wali dan orang soleh
bahawa saya tidak segan sama sekali menamakan dan menghukum mereka
sebagai SESAT dari kebenaran, tidak ada masaalah untuk menghukum mereka
sebagai sesat dari kebenaran dan ini selari dengan penghukuman Allah ke atas
nabi Muhammad sebagai sesat dari kebenaran sebelum nuzulwahyu Ad-Dhuha
ayat 7". Rujuk kenyataan oleh Al-Albani tadi dalam Fatawa Al-Albani mukasurat
432.

Lihat bagaimana Al-Albani mempergunakan firman Allah pada bukan


tempatnya. Amat jelas Al-Albani menghukum sesat terhadap umat Islam yang
bertawassul dan samakan penghukuman sesat dia itu pula dengan penghukuman
Allah terhadap nabi Muhammad sebagai sesat dari kebenaran seperti yang
didakwa oleh Al-Albani.

Hakikatnya umat Islam yang bertawassul tidaklah sesat bahkan harus amalan
tawassul itu.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Sekiranya Al-Albani mahu sangat menghukum mereka sebagai sesat mengapa
disamakan penghukumannya dengan firman Allah ta'ala?! dan mengapa Al-
Albani mendakwa nabi Mumammad juga sesat dari kebenaran dan jelas lagi
terang Al-Albani mengatakan "nabi Muhammad sebagai SESAT (DHOLLUN)! dan
ditambah lagi oleh Al-Albani bahawa Nabi Muhammad sesat dari kebenaran!
na'uzubillah.

Belagak pandai! ghuluw! pelampau! tidak amanah dalam ilmu! Takfir! Tadhlil!
Tabdi'
Itulah pangkat yang selayaknya dengan insan begini. Jika mahu sangat
menghukum umat Islam sebagai sesat mengapa nak dikaitkan kesesatan itu
pada nabi Muhammad pula?! bukankah engkau sendiri wahai Wahhabi mengucap
Wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullah?! mengapa menghina Rasulullah pula?!
mengapa mendakwa Rasulullah sesat dari kebenaran??! tak kiralah sebelum
atau sesudah kenabian. Bukankah ulama tafsir telah menjelaskan?! Apa lagi
penghina kamu wahai Wahhabi kepada insan yang mulia ini (Nabi Muhammad)?
lalai? sesat? apa lagi?! ...........

Ya Allah! percepatkan balasanMu terhadap penghina nabiMu.

Amin ya Allah

www.abu-syafiq .blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 12:26 PM 0 comments Links to this post

08 February, 2009
AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH ( ASWJ )
DEFINISI
AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH ( ASWJ )

Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) adalah:-

* Mereka yang mengikut sunnah iaitu akidah Nabi Muhammad.


* Mereka yang seakidah jamaah para sahabat dan umat Islam.

Sumber dalil Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) adalah:-

1. Al-Quran.
2. Al-Hadith.
3. Al-Ijmak.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Keperluan mengikut Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) kerana:-

* Perintah agama dari sabda Nabi Muhammad.


* Menyelamat dari segala ajaran yang bercanggah dengan ASWJ.

AS-SALAF & AL-KHALAF

Ulama As-Salaf & ulama Al-Khalaf merupakan


golongan mulia Ahli Sunnah Wal Jama’ah.

•Ciri-ciri ulama As-Salaf:-

1. Hidup dalam kurun 300H.


2. Berakidah tanzih iaitu mensucikan Allah daripada sifat makhluk.
3. Tidak berpegang dengan zahir makna nas Al-Mutasyabihat.

•Ciri-ciri ulama Al-Khalaf:-

1. Hidup selepas kurun 300H.


2. Mentakwil nas Al-Mutasyabihat samaada takwilan ijmali @ tafsili.
3. Menerangkan secara terperinci berkaitan ilmu akidah.

Imam al-Zabidi memperakui ASWJ daripada Asya‘irah dan Maturidiyyah :

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ALLAH TIDAK BERSEMAYAM

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
* TAFSIRAN IMAM ABDULLAH BIN AL-MUBARAK (WAFAT 237)INI ADALAH
BUKTI ULAMA AS-SALAF MENTAFSIRKAN ‘ISTAWA’ PADA SURAH TOHA AYAT 5
DENGAN ERTI MENGUASAI
BUKAN DUDUK/BERSEMAYAM

* Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) tidak menyandarkan kepada Allah sifat
duduk.
* Allah tidak pernah mensifatkan diriNya duduk, bersemayam atau beranggota.
* Istawa dalam bahasa Arab mempunyai lebih 10 makna.
* Adalah suatu kesilapan yang besar menterjemahkan Istawa kepada
bersemayam.
* Bible dan Taurat Muharrafah mengakui Allah bersifat duduk. Islam tidak
begitu.
* Aqidah ‘Allah Bersifat Duduk Dan Bertempat Di Atas Arasy ‘ bukan aqidah
Islam.
* Bukan kesemua yang disandarkan kepada Allah itu adalah sifatNya.
* Aqidah sebenar Islam ASWJ yang telah disepakati oleh seluruh ulama Islam:

‘ Allah Wujud Tanpa Berbentuk Tanpa Bertempat ’

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
SYI’AR & LAUNGAN
AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH

õ‫ ﷲ‬ñ◌õÏæú ‫ﺟ‬õ æú ‫ﻣ‬ó ó‫ﺑﻼ‬ö ä‫ﺎ‬


ò ‫ﻛ‬ó ‫ﻣ‬ó
( ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT )
( ALLAH EXISTS WITHOUT A PLACE )

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 8:24 AM 0 comments Links to this post

05 February, 2009
Isu Besar Tempat Sa'ie

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
PERUBAHAN TEMPAT SA’IE ISU BESAR PERLU DIJELASKAN

Oleh: Abu Syafiq 006 012 2850578

Sebelum ini saya pernah menulis berkaitan perubahan yang berlaku pada
tempat sa’ie (Mas’a) yang merupakan syiar Allah dalam beribadatan haji dan
umrah. Pada tahun lepas kerajaan Saudi telah bertindak merobohkan tempat
sa’ie yang lama (yang sah dinamakan Mas'a) kemudian dibina tempat sa’ie yang
baru dan diperluaskan lagi lebarnya satu kali ganda sehingga terkeluar dari
landasan ukuran lebar yang ditentukan oleh syarak (dinamakan Tausi'ah)tanpa
meneliti kajian yang tepat hanya berdasarkan syubhah yang tertolak.

Pada masa yang sama kita dapati ramai dikalangan pelajar dan pengajar kurang
mahir dalam pengkajian pada perubahan yang berlaku di tempat sa’ie lantas
mereka tidak mengkaji secara telus hanya menyerah kepada jawapan atau
fatwa yang dikeluarkan oleh mana-mana individu atau jabatan dan dukacita
didapati beberapa jawapan yang mereka terima itu hakikatnya tidak
berdasarkan kaedah feqhiyyah yang tepat bahkan lebih hampir kepada ianya
bercanggah dengan Al-Quran, Al-Hadith, Ijma’ dan Qawa’id Fiqhiyyah itu
sendiri. Alasan mereka yang mengharuskan perluasan tempat sa’ie dilihat
hanya berkisarkan slogan “Memudahkan Jangan Menyusahkan”.
Amat memalukan mereka yang diperakui keilmuannya tidak mengikut disiplin
ilmu dalam menuturkan satu hukum sehingga mengharuskan perluasan tempat
sa’ie walaupun ianya adalah tawqify (ditetapkan syarak tidak boleh ijtihad).

Apapun berlaku seorang muslim harus merenung, memikirkan dan wajib


bertindak dalam memelihari agama yang suci murni ini. Hadith Nabi yang
masyhur: “ Sesiapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah ia dengan
kuasanya jika tidak dengan lidahnya jika tidak mampu jua maka dengan hatinya
” dan perubahan pada pelebaran tempat sa’ie adalah satu jenayah yang tidak
harus dibisukan. Bukan tidak menghormati pemerintah disana tetapi syarak
lebih aula lagi utama untuk ditegakkan.

Saya kesal setelah beberapa rombongan haji pulang ke tanah air baru-baru ini
ketika sempat saya bertanyakan kepada mereka berkaitan tempat sa’ie.
Kebanyakan mereka mengatakan “kami melakukan sa’ie antara Sofa dan
Marwah ditempat dan kawasan baru yang dibina dan diperluaskan itu”. Saya
sangat sedih kerana perkara ini berkaitan peribadatan mereka sendiri lantas
saya perjelaskan kepada mereka isu sebenar dan tindakan susulan bagi menjaga
ibadah haji mereka. Bayangkan berapa juta manusia yang pergi haji dan umrah
baru-baru ini? Sudah pasti ramai yang tidak tahu terus melakukan sa’ie

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ditempat yang baru itu. Allah!

Sudah pasti soalan yang timbul. Adakah haji dan umrah mereka tidak sah?
Apakah tindakan sewajarnya? Jawapan ringkas yang saya boleh berikan adalah
mereka yang melakukan ibadah haji atau umrah ketikama mana mereka
melakukan sa’ie itu diluar kawasan sa’ie yang sahih maka hukum bersa’ie
mereka itu tidak sah. Inilah yang telah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi’e dan para
ulama. Sekarang ini yang telah berlaku tempat sa’ie tersebut telah
diperlebarkan sehingga terkeluar dari ukuran syarak dan ramai yang melakukan
sa’ie dikawasan yang tidak sah itu setelah pemerintah disana memperlebarkan
tempat sa’ie (mas’a) sehingga melebihi ukuran lebar syarak. Ada pula yang
mendakwa kononnya lebar tempat sa’ie itu tidak pernah ditentukan oleh
sesiapa pun lantas dinukilkan beberapa kenyataan para ulama tanpa tadqiq dan
tahqiq.

Sedangkan hakikatnya lebar ukuran Sofa dan Marwah itu telah ditentukan oleh
ramai ulama berdasarkan sejarah dan sabda Rasulullah sollallahu
‘alaihiwasallam antara mereka Imam An-Nahrawaniy (w 990H) dalam kitab Al-
I’lam Bi ‘Alam Baitillihil Haram dan ulama Islam pengaji sejarah yang terkenal
Al-Azroqy dalam Akbar Makkah dan lain-lain ulama.
Perlu diingatkan ukuran tempat sa’ie bukanlah perkara ijtihadiy tetapi ianya
tauqifiy iaitu tidak boleh seseorang walaupun seorang ulama mujtahid
mengubah tempat’ sa’ie tersebut atau diperluaskan sehingga keluasan yang
amat besar sepertimana sekarang ini yang berlaku.

Untuk kali ini saya tinggalkan pembaca dengan keputusan Fatwa Saudi sendiri
menolak perluasan tempat sa’ie itu sendiri :

KEPUTUSAN RASMI MAJLIS FATWA SAUDI ARABIA BERKAITAN PERLEBARAN


TEMPAT SA’IE YANG BARU ITU ADALAH IANYA HARAM DIPERLEBARKAN DAN
MEMADAI DENGAN DIBINA BERTINGKAT TINGAT DAN JANGAN DIPERLUASKAN
UKURAN LEBARNYA KERANA BERCANGGAH DENGAN SYARAK.
KEPUTUSAN BIL (227) BERTARIKH 22/ 2 1427H.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
………

* Walaupu ia fatwa dari negara yang terkenal disana akan kewujudan beberapa
orang berfikrah kewahabiyatan mereka. Tetapi pada keputusan tersebut
terdapat kebenaran yang telahpun lama jelas dikalangan para tokoh-tokoh
ulama Islam yang telah lama mengkaji antaranya Tuan Guru Dr. Syeikh Toha
Ad-Dasuqy yang merupakan juga Prof dan Dekan Qism Aqidah Wal Falsafah
Kuliyyah Usuluddin Kaherah Universiti Al-Azhar Mesir dan ramai lagi. Fatwa
tersebut hanya sekadar susulan sokongan pada kajian yang telah dibuat dan
bukan mempersetujui aqidah Wahhabi. Maha suci Allah dari sifat makhluk dan
sifat duduk.

Nantikan penjelasan isu penting ini lagi pada penulisan mendatang….

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 1:24 AM 0 comments Links to this post
04 February, 2009
Ibnu Hajar BERAQIDAH SESAT- Bin Baz
& Wahhabi (berbukti)

IMAM IBNU HAJAR AL-ASQOLANY DIHUKUM OLEH KESEMUA WAHHABI


SEBAGAI BERAQIDAH SESAT

Bukan anda sahaja yang dikafirkan oleh Wahhabi. Imam yang agong dan hebat

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pengarang kitab Fathul Bari Syarh Sohih Bukhari yang terkenal ini juga tidak
terlepas dihukum sebagai sesat aqidahnya.

Buktinya dalam kitab Wahhabi berjudul: " At-Tanbih 'Ala Al-Mukhalafaat Al-
'Aqdiyah Fi Fathil Bary " tajuk buku yang bermaksud Peringatan Ke Atas
Penyelewengan Aqidah Dalam Kitab Fathul Bary (karangan Imam Ibnu Hajar Al-
Asqolany)" yang mana buku ini telah mendapat kata-kata aluan dan pujian oleh
tokoh-tokoh Wahhabi setelah mereka menelitinya isi kandungannya.

Tajuk buku Wahhabi itu: At-Tanbih 'Ala Al-Mukhalafaat Al-'Aqdiyah Fi Fathil


Bary

Dikumpulkan oleh Wahhabi bernama: Ali Bin Abdul Aziz Bin Ali Asy-Syibil.

Buku itu telah diteliti dan diperakui benar dan betul belaka oleh tokoh-tokoh
Wahhabi:

1- Abdul Aziz Bin Baz.


2- Soleh Al-Fauzan.
3- Abdullah Bin 'Aqil.
4- Abdul Bin Muni'.
5- Abdullah Al-Ghonimaan.

* Kenyataan Bin Baz Mufti Wahhabi mengatakan: " Kerja menghukum sesat
aqidah Ibnu Hajar Al-Asqolany dari bukunya Fathul Bary adalah amalan yang
TERBAIK ". Lihat Taqriz dalam kitab di atas.

Lihat bagaimana Bin Baz dan Wahhabi memuliakan amalan menghukum sesat
terhadap aqidah ulama Islam.

APA WAHHABI KATA DALAM BUKU ITU?

Dalam kitab Wahhabi tadi mereka telah bersepakat menghukum Imam Ibnu
Hajar Al-Asqolany pengarang kitab Fathul Bary Syarah Sohih Al-Bukhari
sebagai:-

1- Tidak beraqidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah.

2- Pembasmi aqidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah.

3- Menafikan sifat Allah (nufaat).

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
4- Suka ta'wil yang sesat.

5- Ikut Al-Asya'irah dan Al-Maturidiyyah yang sesat.

6- Suka bawa bid'ah.

7- Mangharuskan tawassuk syirik.

8- Mengharuskan tabarruk syirik.

9- Sesat.

10- Kafir. (itulah hakikat Wahhabi ingin nyatakan tetapi mereka BERTAQIYYAH).

Demikianlah penghukuman Wahhabi terhadap Imam Ibnu Hajar Al-Aqolany


dalam kitab mereka tadi. Ada lagi banyak kenyataan yang jelek dan keji
Wahhabi luahkan kepada Imam Ibnu Hajar ini.

* P/S: Wahhabi suka bertaqiyyah iaitu bercakap bohong dan bersumpah bohong.
Contoh. Jika anda tanya mereka berdepan perihal Imam Ibnu Hajar dihadapan
khalayak ramai Wahhabi akan menjawab Beliau bagus...beliau ok. tapi Wahhabi
MENGKAFIRKAN Imam Ibnu Hajar pada hakikatnya. JANGAN TERTIPU DENGAN
TAQIYYAH WAHHABI. WAHHABI TURUT MENGHUKUM IMAM NAWAWI SEBAGAI
SESAT KEKAL DALAM NERAKA. AWAS!
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 2:57 PM 0 comments Links to this post
03 February, 2009
50 Sebab Kenapa JUANDA Tidak Layak
Jadi Mufti

50 SEBAB MENGAPA JUANDA JAYA TIDAK LAYAK JADI MUFTI

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Muqaddimah.

Setelah mantannya dibuang. Kini gantian dalam percalonan mantan itu sendiri
mencuba nasib.

Pangkat Mufti pada asalnya adalah satu amanah dalam Islam yang besar kini
menjadi di suatu tempat sebagai trend untuk mengkafirkan ulama Islam,
membid'ah amalan yang ada dalil, menghina ulama Islam, menghukum sesat
para ulama Islam, mencari kepopularitian, kemasyhuran, menyamakan Allah
dengan makhluk, menyebarkan fahaman Tajsim Takfir Tabdi' dan yang paling
malang mengubah fakta ilmu agama Islam.

Juanda Jaya berbangsa Melanau berasal dari negeri Sarawak kini dengan jarum-
jarum suntikan Wahhabi ke dalam satu barisan pimpinan dikatakan telah
dilantik menjadi Mufti satu negeri yang bukan negeri SARAWAK. Amat pelik
apabila dia (Juanda) diwar-warkan kononnya sebagai Naib Mufti Sarawak (pada
hakikatnya tidak) sepatutnya menjadi Mufti Sarawak lah(tetapi mungkin tidak
laku kerana suka bid'ahkan orang) kini menjadi mufti di negeri lain.

Sudah terlebih sangatkan kakitangan di Jabatan Mufti Sarawak untuk diagih-


agihkan ke negeri lain diutara semenanjung menjadi pula Mufti di tempat
tersebut? Jahil sangatkah ulama Islam dari negeri 'utara tu' sehingga tidak
dilantik sebagai Mufti? Ker tunggu yang sorang tu siap PHD? atau disana tersirat
taktik Mujassim Mukaffir Mubaddi' yang telah lama 'dibaca' oleh pejuang Ahli
Sunnah Wal Jama'ah sebenar. Apapun segalanya telah pun dijangka dan yang
akan datang kita dapat 'baca' siapa pula gantian mereka. Yang pastinya
kekesalan adalah pada institusi mufti jika dibiarkan trendnya begini akan
lenyap kepercayaan umat terhadap mereka. Semua kena.

Wahai mereka yang 'bergaji besar'. Selamatkanlah dan jaga amanah Islam ini.
Anda telah merasai banyak kenikmatan. Sedangkan disana ramai yang
memperjuangan Ahli Sunnah Wal Jama'ah Al-Asya'irah mempertaruhkan segala
milik mereka mencampakkan segala nikmat dunia yang sementara ini, masa
mereka, keluarga mereka, segala harta mereka gadaikan demi memperjuangan
amanah Islam ini dengan ilmu mereka yang amat detail dan mantap.Jangan
anggap mereka seperti insan-insan yang dungu, jangan samakan mereka dengan
orang lemah yang pernah kamu temu. Hormati dan berdakwahlah bersama
mereka. Bukan hotel untuk mereka duduki, bukan kereta besar untuk mereka
miliki. Mereka hanya mengharap agar insan yang mempunyai autoriti dalam
negara ini bangkit bertindak memerangi gejala Musyabbihah Mujassimah
Mukaffirah Mubaddi'ah zaman moden ini.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
__________

50 SEBAB MENGAPA JUANDA JAYA TIDAL LAYAK JADI MUFTI

Dipermulaan ini dinyatakan 25 sebab mengapa Juanda Jaya tidak layak menjadi
Mufti. Ianya berdasarkan fakta & dalil dipetik dari kenyataan Juanda Jaya
sendiri dan bukan satu tuduhan juga bukan fitnah.Sila rujuk pada nombor yang
telah diberi sebagai bukti dimana kata-kata penyelewengan Juanda Jaya itu
dipetik. Manakala 25 sebab lagi akan disiarkan setelah anda merujuk semua
bukti yang diberi dan sila bagi respon pada halaman komen.

* PENTING. SILA RUJUK BUKTI BERDASARKAN NOMBOR YANG TELAH DIBERI.

- Rujukan (1): Kenyataan Juanda Jaya dalam pembentangan kertas-kerjanya


bertajuk Feqh Munakahaat Dalam Masyarakat Di Malaysia.

- Rujukan (2) : Kenyataan Juanda Jaya dalam pembentangan kertas kerjanya


bertajuk Ketokohan Muhammad Bin Abdul Wahhab.

- Rujukan (3): Kertas kerja Juanda Jaya berjudul Al-Syafi'e Antara Keaslian
Dengan Salah Faham.

- Rujukan (4): Rakaman Perbualan dengan Juanda Jaya tahun 2008.

Kenyataan dibawah adalah dipetik dari lidah dan tulisan Juanda Bin Jaya:

1- Juanda Jaya mendakwa mazhab Syafi'e tidak adil (1).

2- Juanda Jaya mendakwa Undang-undang perkahwinan Islam Malaysia yang


meletakkan perempuan yang berumur kurang dari 16tahun dan lelaki yg
berumur kurang daripada 18 tahun agar meminta keizinan dari mahkamah
untuk berkahwin...Juanda mendakwa ia bercanggah dengan hukum syarak Islam
(1).

3- Juanda Jaya mendakwa undang2 keluarga Islam di Malaysia dalam mentafsir


perihal KITABIYYAH adalah tertolak dan tiada dalil walaupun di ambil dari kitab
AL-Umm karangan Imam Syafi'e (1).

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
4- Juanda Jaya mengkritik & mengkondem kitab AL-Umm karangan Imam Syafi'e
(1).

5- Juanda Jaya mendakwa si isteri yang telahpun ditalak oleh suaminya masih
lagi dikira sebagai isteri kepada lelaki itu secara sah walaupun belum ruju'(1).

6- Juanda Jaya mendakwa Talak Ta'liq tidak jatuh talak walaupun perkara ta'liq
itu telah pun berlaku (1).

7- Juanda Jaya menyuruh wanita dilantik Hakim Mahkamah Syariah (1).

8- Juanda Jaya menuduh dalam "Marhaban" ada penyamaan nabi Muhammad


dengan Allah (1).Sedang ia sebaliknya.

9- Menghukum Tokoh ulama sebagai sesat (4).

10- Juanda Jaya mengakui bahawa Muhammad bin Abdul Wahhab adalah
pengasas & guru besar Wahhabi (2).

11- Juanda Jaya memunsing fakta kononnya Jazirah 'Arabiah tiada ulama Islam
tiba-tiba muncul Muhammad Bin Abdul Wahhab menyelamatkan bumi(2).

12- Juanda Jaya mendakwa Muhammad bin Abdul Wahhab belajar dengan Ibnu
Taimiah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah sedangkan kedua-keduanya telah mati
lebih 500 Tahun sebelum kelahiran Muhammad bin Abdul Wahhab (2).

13- Juanda Jaya mendakwa orang awam yang bertaqlid dengan mazhab adalah
sesat (3).

14- Melarang umat Islam mengenali Muhammad Bin Abdul Wahhab daripada
kata2 orang lain sedangkan dia sendiri (Juanda) menukilkan kata2 orang2 lain
kononnya memuji Muhammad Bin Abdul Wahhab (2).

15- Mendakwa pemikiran Tajdid Islam adalah diasaskan oleh Muhammad bin
Abdul Wahhab (2). Sedangkan yang sebenarnya adalah sebaliknya.

16- Mendakwa Qubah di atas kubur itu adalah bid'ah sesat dan khurafat (2).
Sedangkan di atas Maqam @ kubur Nabi Muhammad terdapat Qubah.

17- Mengutuk ulama Islam (2).

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
18- Mengakui Wahhabi menentang Daulah Khilafah Uthmaniyyah (2).

19- Melarang orang awam bertaqlid kemudian mewajibkan pula orang awam
bertaqlid (3).

20- Melarang orang awam mengikut pandangan ulama kemudian mewajibkan ia


pula (3).

21- Mengharamkan umat Islam mengikut pandangan ulama Mujtahid tanpa dalil
waktu yang sama mewajibkan kepada orang awam permindahan ke mana-mana
mazhab walaupun tiada dalil (3).

22- Mendakwa kononnya Jazirah Arab beragamakan Bid'ah ketika waktu


Muhammad Bin Abdul Wahhab (2).

23- Mendakwa Wahhabi adalah bermazhab Hambaly, mazhab Hambaly adalah


Wahhabi (2). Sedangkan hakikatnya Wahhabi mengharamkan mazhab.

24- Mendakwa kononnya seluruh umat negara arab beraqidah sesat ketika
zaman Muhammad bin Abdul Wahhab (2).

25- Mendakwa Muhamad Bin Abdul Wahhab adalah kekasih pilihan Allah (2) dan
Mendakwa kononnya Muhammad Bin Abdul Wahhab telah dilantik oleh Allah
sendiri untuk melaksanakan misi Allah (2). Demikian adalah ghuluw dirinya
(Juanda) mendewa-dewakan orang yang dia sendiri tidak kenal.

* Kenyataan-kenyataan yang keluar dari lidah dan penulisan insan sedemikian


adalah tidak wajar dilantik sebagai Mufti kerana boleh mengucar-kacirkan
keadaan seperti mana berlaku pada sebelum ini.

Nantikan 25 sebab lagi setelah anda menyemak bukti. Hubungi 006 012 2850578
jika ada kemusykilan.

Wassalam.

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 12:27 AM 1 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
02 February, 2009
CARA MUDAH JADI MUFTI

ANDA INGIN MENJADI 'MUFTI'?

MUDAH SAHAJA.SEKACANG REBUS!


CARANYA SURUH ORANG LAIN BUAT TESIS PHD ANDA. KEMUDIAN BAIK DENGAN
NEGERI YANG DIUTARA TU. PUJI SKET MANTAN MUFTINYA YANG KENA BUANG
TU YANG DIA SEKARANG DOK SEBAR AQIDAH MUSYABBIH DAN TAKFIR DI
EROPAH. KEMUDIAN JANGAN MISS BAGI TALK PASAL WAHHABI. PUJI-PUJI SKET
DEPA. CERAMAH SKET2 DI SURAU SAMBIL PUJI SALAFI DAN MAKSUDKAN SALAFI
ITU AJARAN WAHHABI.
HUKUM AMALAN MAULID, TAHLIL, BACA YASIN MALAM JUMAAT, KENDURI ARWAH
DAN LAIN-LAIN YANG BIASA WAHHABI KATA IA BID'AH PASTU ANDA HUKUM
BENDA ITU SEMUA SEBAGAI BID'AH SESAT MASUK NERAKA TAPI BIAR STAY BARU
SKET DISERTAI LAWAK-LAWAK BODO.BUAT MACAM MUFTI BARU SEKARANG.

TAPI INGAT! SYARAT UTAMA MENJADI MUFTI WAHHABI ADALAH: SAMAKAN


ALLAH DENGAN MAKHLUK DAN HUKUM ULAMA ISLAM SEBAGAI SESAT.

p/s: neraka 'indah' bg mrk semacam di atas.


Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 3:46 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
01 February, 2009
Jom! Program Mufti Melaka Bersama
Ummah

SERTAILAH PROGRAM MUFTI MELAKA BERSAMA UMMAH. MENJELASKAN ISU-


ISU SEMASA BERKAITAN AQIDAH DAN ANCAMAN TERHADAP AHLI SUNNAH
WAL JAMA'AH SERTA BAGAIMANA CARA MENGATASINYA.

Tempat: Perkarangan Masjid Kuala Ina Tampin Melaka, Batu 23 Kuala Ina,
73000 Tampin, Melaka Bandaraya Bersejarah.

Tarikh: 06hb Februari 2009M / 10 Safar 1430H

Hari: Jumaat

Masa: 6.00 Petang - 10.00 Malam.

Aturcara:

6.00 ptg: Pameran Jabatan Agama & Jabatan Mufti Melaka

7.00 mlm: Persiapan dan Solat Maghrib

7.30 mlm: Kata-kata aluan YB

7.45 mlm:
Ceramah Isu Semasa & Aqidah Islam Serta Bahaya Ajaran Songsang Oleh: Datuk
Wira Hj. Rashid Redza Bin Hj. Md. Saleh Mufti Negeri Melaka & Penceramah
Khas Jemputan Jabatan Mufti Negeri Melaka

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
9.30 mlm: Solat Isyak berjemaah

9.45 mlm: Jamuan Makan

10.00 mlm: Bersurai.

" SEMUA DIJEMPUT HADIR DENGAN BERADAB DALAM MAJLIS ILMU "

"MAKHLUK PEROSAK SEPERTI WAHHABI, SYIAH DAN LIBERAL DILARANG BUAT


KACAU. DOK DIAM-DIAM"

* PERCUMA.
_____________________________
Untuk maklumat lanjut sila layari:

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
http://www.al-azim.com/jmm/main.php

www.al-azim.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 12:36 AM 0 comments Links to this post

29 January, 2009
Dr. Uthman El-Muhammady Berakidah
SESAT- Juanda Mufti Perlis

MUFTI PERLIS YANG BARU JUANDA JAYA MENGHUKUM TOKOH ULAMA DR.
UTHMAN EL-MUHAMMADY SEBAGAI SESAT AQIDAH

Inilah padahnya memilih mereka yang pening menjadi orang yang ada sedikit
autority dalam negeri. Habis semua ulama dihentamnya. Dr. Uthman El-
Muhammady dikafirkannya dengan menghukum akidah beliau sebagai sesat atas
alasan yang entah apa-apa. Mereka yang suka menghukum orang Islam lain
sesat dan kafir tidak lain adalah Wahhabi.

Kini Mufti Perlis terbaru Juanda Jaya pula..Lihat dan nantikan ulama mana lagi
akan kena tibai dek dia. Pastikan kenyataan ini akan dibuktikan oleh dirinya
sendiri.

Untuk pembuktian ..Hubungi saya : 012-2850578


Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 1:52 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
27 January, 2009
Ya Allah! Selamatkan Perlis

Ya Allah...
KepadaMu ku memohon...
Demi segala mujahadah para mujahid...
Selamatkanlah bumi Perlis...

Seperti sudah dijangka bahawa yang akan naik menganti adalah bak Obama
mengantikan Bush...dua-dua satu kepala walaupun berlainan cara tindakan.
Yang mantannya baru dibuang kini pengantinya sama daya dan cara pemikiran.
Kekecohan pasti terburai lagi yang jadi mangsa adalah rakyat sejati. Dulunya
Perlis Ahli Sunnah Wal Jama’ah Al-Asya’irah pilihan sejati. Kini hampir
dikuburkan bak mati. Pastinya tersusun beberapa agenda yang dirasakan
mereka amat berapi. Bermula dari seorang yang menuntut di Negara Gaddafi
menyuntik jarum membid’ahkan umat islam disambung dengan mantannya yang
dibuang itu membawa ajaran yang ‘lebih power’ lagi selain membid’ahkan
umat islam ditambah dengan ajaran takfir ulama dan menjisimkan serta
menyamakan Allah dengan makhluk.

Ya Allah!
Selamatkan negeri umat Islam ini negeri Perlis…

Penduduknya tidaklah berfahaman tajsim, tabdi’ dan takfir. Tetapi beberapa


insan yang mempunyai pengaruh dari pihak atas telah diracuni oleh mereka
‘jalang-jalang’ yang tidak mempunyai maruah diri. Bertopengkan pelbagai
nama, pangkat dan lebih busuk lagi mendakwa diri berilmiah dan berfakta
sedangkan belambak ajaran Islam diselewengkan olehnya sendiri. Tanya sajelah
rakyat Perlis. Berapa ketul yang ikut mereka yang ‘jalang-malang’ tu. Amat
sedikit.Tapi kesian juga pada umat Perlis. Mereka tidak boleh buat apa. Apa
tindakan yang mereka nak ubah pastinya ada ‘ular’ yang berbisa menanti dalam
rumah mereka. Boleh menyebabkan satu keluarga mereka hidup merana. Inilah

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
tindasan dari dalam yang lebih menusuk ke dalam jiwa.

Ya Allah!
Selamatkanlah bumi Perlis ini dari segala fitnah...

Fitnah dan masaalah yang ‘diberakkan’ oleh mantannya yang dibuang dulu
masih terasa hangatnya. Bak tahi anjing kurap yang dihidu mereka jua. Buat
masaalah pada umat dan baunya lebih busuk dari getah sekerap.
Kini datang pula seorang pengantinya. Sudah pasti mereka berpakat sambil
syor-mengesyor pada sebelumnya. Telefon mereka berdering diangkat sambil
ketawa kah kah kah…dan berkata Kita Hampir Berjaya! Pesanan ringkas sms
juga tidak putus-putus. Perjumpaan sebelum pemergian ke sebuah Negara luar
juga telah dirancang.dan disusun. Tidak mahu dilhat orang. Mereka berjumpa
di kawasan tertutup gerun dengan satu kelompok. Ahli Sunnah Wal Jama’ah Al-
Asya’irah pedih telinga mereka mendengar. Mereka terseksa bila ilmu sifat 20
jadi rujukan. Itu bid’ah ini bid’ah kecuali yang mereka amalkan saja tidak
bid’ah walaupun tiada satu ayat atau hadith pun mereka sumberkan. Putar
belit putar alam itulah mereka. Kalau yang mantannya manusia yang paling
banyak buat masaalah pada umat Islam. Pengantinya yang terbaru ini
bagaimana pula?
Emmm..
Mujassim juga kah? Musyabbih juga kah? Bertindak melulu juga kah? Cari
populariti juga kah?Suka membid’ah orang juga kah? Suka kafirkan ulama juga
kah? Suka mengkafirkan umat Islam juga kah? Suka membawa ajaran baru
menyusahkan umat Islam juga kah? Mengherdik jabatan agama Islam juga
kah?...eemm..entahlah. Sepastinya mereka ada sama sket itu kepala dengan
yang dulu punya kapla.

Ku katakan…
Ya Allah! Peliharalah bumi Perlis ini dari segala bala dan fitnah. Selamatkanlah
kami dan negeri-negeri kami yang lain dari segala bencana dan malapetaka.
Amin Ya Robbal ‘Alamin.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 11:03 PM 1 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
PENJELASAN PENTING ISU MURTAD

Dipetik dari: www.ustaz-rasyiq.blogspot.com

Soalan:
Assalamualaikum. Ustaz…kawan saya pernah menyebut satu perkataan: “Aku
bukan muslim”. Adakah dia jatuh murtad sebab sebut perkataan macam tu?

Jawapan:
Wa'alaykumsalam.

MUQADDIMAH

Ketahuilah bahawa dalam agama Islam, seseorang muslim itu boleh terbatal
islam dan imannya (murtad) disebabkan antara tiga perkara. Pertama ‘Riddah
I’tiqad’: Akidah yang murtad, kedua ‘Riddatul Fi’ly’ : Perbuatan yang murtad,
ketiga ‘Riddatul Qauly’: Bicara lidah yang murtad. Ini adalah hukum Islam dan
Ijmak Ulama yang tidak harus dipertikaikan lagi dan ia bukan masaalah
khilafiyyah. Murtad bererti seseorang yang asalnya Bergama Islam telah
dihukum terkeluar dari agama Islam dan bukan muslim lagi dan dinamakan
sebagai si murtad atau kafir.

SENARAI ULAMA ISLAM YANG MENJELASKAN PEMBAHAGIAN MURTAD DAN KUFUR


ITU TERBAHAGI KEPADA TIGA: KUFUR AQIDAH, KUFUR PERBUATAN DAN KUFUR
LISAN.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Bagi memudahkan para pengkaji, dibawah ini disenaraikan sebahagian
(sebenarnya banyak lagi) ulama Islam yang telah menjelaskan hukum murtad
dan kufur itu mungkin berlaku dengan antara tiga perkara iaitu akidah yang
kufur, perbuatan yang kufur dan tutur bicara lidah yang kufur.
Kesemua syirik besar itu adalah kufur dan kesemua murtad juga adalah kufur
terkeluar dari Islam.
Senarai sebahagian ulama yang membahagikan kufur kepada tiga:

- Syeikh Ibnu Hajar Al-Haitamy dalam kitab Fathul Jawad Bi Syarhil Irsyad jilid 2
m/s 298 cetakan Mustofa Al-Baabiy Al-Halaby Kaherah.
- Imam Nawawi Asy-Syafi’e dalam Raudahtul Tolibin pada Kitab Ar-Riddah juzuk
10 m/s91 Cetakan Zuhair Syawisy Beirut.
- Syeikh Al-Hatthob Al-Maliky dalam kitab Mawahibul Jalil Bi Syarh Mukhtasor
Kholil cetakan Darul Fikr Beirut.
- Syeikh Muhammad ‘Illaisy Al-Maliky dalam kitab Manhul Jalil Syarh Muktasor
Kholil juzuk 9 m/s 205 cetakan Darul Fikr Beirut.
- Al-Faqif Ibnu ‘Abidin Al-Hanafy dalam kitab Raddul Muhtar ‘Ala Ad-Durril
Mukhtar pada Bab Riddah jilid 3 m/s 283 cetakan Dar Ihyaul Turath Al-‘Araby
Beirut.
- Syeikh Tajuddin As-Subki dalam kitab Tobaqoot Asy-Syafi’eyyah jilid 1 m/s 91
cetakan ‘Isa Al-Baabiy Al-Halaby Kaherah.
- Imam Al-Buhuty Al-Hambaly dalam kitab Syarh Muhtaha Al-Iradaat pada Bab
Hukmul Murtad jilid 3 m/s 386 cetakan Darul Fikr Beirut.
- Gabungan Ulama Yaman melalui Maktab At-Tauhid Wal Irsyad Yaman dan
diiktiraf oleh ulama-ulama Al-Azhar dan seluruh dunia.
- Dan selain mereka.

Seluruh ulama di atas dan selainnya menjelaskan murtad itu berlaku


disebabkan antara tiga perkara iaitu akidah yang kufur, perbuatan yang kufur,
dan bicara lidah yang kufur.
Maka sesiapa yag mengatakan: "Aku bukan muslim" maka dalam islam dia
dianggap melakukan Riddatul Qauly iaitu dia telah murtad disebabkan tutur
bicara lidahnya menyebut perkataan yang menyebabkan dia murtad. Wajib ke
atasnya kembali kepada Islam dengan mengucap dua kalimah Syahadah dengan
niat memeluk Islam semula.

PENJELASAN

Dalam kesempatan kali ini saya ingin menegur, menasihat dan menolak secara
ilmiah beberapa fahaman yang silap pada perkara yang amat bahaya ini.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Tujuannya bukan kerana menolak para pengkaji ilmu secara semborono tetapi
menilai secara benar dan jujur sesuatu pandangan yang mengunakan nama
Islam agar umat tidak bercelaru.
Difokuskan untuk lebih ringkas bagi kali ini pada kes yang ketiga iaitu ‘Riddatul
Qauly’: murtad dan kufur yang disebabkan dari perkataan atau lidah.

Dalam islam sekiranya seseorang muslim itu menutur perkataan yang bahaya
seperti perkataan yang mempunyai unsur menghina Allah, para Nabi dan para
Rasul, menghina Al-Quran, memperlekeh dan mempersenda perkara yang
berkaitan dengan tanda-tanda Islam, maka dia telah pun murtad. Sebagai
contoh seseorang itu berkata: “Aku musuh Allah”, “Aku tidak takut kepada
Allah”, “Al-Quran itu tidak berfaedah”, “Aku bukan orang Islam”, “Allah itu
sama dan serupa dengan makhluk” dan selainnya dari perkataan-perkataan
kufur maka orang yang menuturkan perkataan tersebut terkeluar dari Islam
serta merta dan dihukum sebagai murtad walaupun dia sedang marah atau
bergurau atau bermain-main ketika-mana dia menyebut perkataan seumpama
tadi. Inilah yang telah dinaskan oleh ulama Islam.

Begitu juga dalam keadaan biasa (tidak mukrah bil qotl) sekiranya seseorang
muslim itu menyebut atau menutur dengan lidahnya perkataan yang kufur
maka dia jatuh ke dalam hukum murtad sudah tidak muslim lagi walaupun dia
tidak mahu keluar dari agama Islam. Sebagai contoh jika itu menyebut
perkataan: “Aku bukan orang Islam” maka dia telah jatuh kafir terkeluar dari
Islam walaupun dirinya sendiri tidak memilih selain dari Islam itu sebagai
agamanya. Samalah hukumnya jika ketika dia menuturkan perkataan kufur tadi
dia berkeadaan marah, bergurau-senda, bermain-main atau sengaja dan bukan
tersalah cakap.

PENCERAHAN PENJELASAN

Hukum berbeza jika orang itu berkeadaan (mukrah bil qotl) iaitu dipaksa
bunuh. Ini dikira dia berada dalam keadaan yang khusus berbeda dengan
keadaan biasa.Mukrah Bil Qotl adalah seperti: jika seseorang muslim itu
ditangkap oleh orang kafir dalam peperangan kemudian dia dipaksa oleh orang
kafir tadi untuk menyebut perkataan “Aku bukan orang Islam” dan jika tidak
menyebutnya orang kafir itu memberitahu akan membunuh orang islam tadi.
Dalam keadaan ini jika orang islam tadi menyebut perkataan “Aku bukan orang
Islam” dan hatinya tidak meredhoi dan tidak setuju dengan perkataan itu maka
dia tidak jatuh hukum murtad. Ia berbeza dengan seseorang menyebut
perkataan tadi dalam keadaan tidak dipaksa bunuh atau dalam keadaan biasa
seperti dalam keadaan bergurau, marah dan selainnya. Ini kerana jika dia

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
menutur perkataan tersebut dalam keadaan selain (mukrah bil qotl) dipaksa
bunuh maka dia jatuh murtad.

KENYATAAN YANG SILAP

Terdapat beberapa kenyataan yang silap pada menerangkan isu murtad ini.
Antara kenyataan yang salah dan bercanggah dengan syarak adalah:
“Seorang muslim itu tidak dikira murtad terkeluar dari Islam dan tidak boleh
dihukum ke atasnya sebagai murtad kecuali dia rela untuk menjadi kafir dan
diikuti dengan perbuatan yang kufur”.

Penting!
Kenyataan di atas adalah salah dan bercanggah dengan hukum Islam kerana
seolah-olah tidak menghukum murtad kepada seorang yang telah menghina
Allah melalui ucapan lidahnya kecuali dia rela hati untuk keluar Islam
sedangkan dalam Islam seorang yang menghina Allah dengan lidahnya walaupun
dia tidak berniat dan tidak rela untuk keluar dari Islam (murtad) dia tetap
dihukum sebagai murtad.

Penting!
Hukum Islam sebenar seperti mana yang telah dijelaskan oleh ulama Islam
adalah:
Sekiranya seseorang muslim itu menyebut atau menutur dengan lidahnya
perkataan yang kufur maka dia tetap jatuh ke dalam hukum murtad sudah tidak
muslim lagi walaupun dia tidak mahu keluar dari agama Islam, walaupun dia
tidak rela dirinya menjadi kafir maka dia tetap murtad dan kafir. Sebagai
contoh jika itu menyebut perkataan: “Aku bukan orang Islam” maka dia telah
jatuh kafir terkeluar dari Islam walaupun dirinya sendiri tidak memilih selain
dari Islam itu sebagai agamanya.

Rujuk penjelasan seperti di atas oleh ulama Islam:


- Muhammad Al-‘Abbas Al-Hanafy dalam kitab Al-Fatawa Al-Mahdiyyah Fil
Waqoi’il Masyriyyah pada Bab At-Ta’zir War Riddah dan pada Bab Hadul Qozaf
Wal Bughot jilid 2 m/s 27.
- Syeikh Mulla ‘Aly AL-Qory dalam kitab Syarh Fiqhul Akbar m/s 165
- Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam Fathul Bary Syarh Sohih Al-Bukhary jilid
12 m/s 300, 301 dan 302.
- Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatul Tolibin jilid 10 m/s 68.
- Syeikh Abu Al-Muzhoffar ‘Aalamakir dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyyah jilid 2
m/s 261.
- Dan selain mereka.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Awasi murtad yang disebabkan dari lidah dek ucapan yang terkeluar dari Islam.
Semoga Allah merahmati dan memelihara akidah kita.

P/S: Masaalah berkaitan Murtad ini perlulah ditanya kepada yang mahir dalam
permasaalahan murtad dan gejalanya. Jangan tanya sebarangan ustaz bimbang
jawapan yang kurang tepat menghambat jiwa.

dipetik dari: www.ustaz-rasyiq.blogspot.com


Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 7:37 PM 0 comments Links to this post

22 January, 2009
JANGAN BELAJAR DI TEMPAT WAHHABI
KERANA...
WAHHABI DISELURUH PUSAT PENGAJIANNYA YANG DIBANTU DENGAN DUIT
YANG BANYAK MENGAJAR PELAJAR AGAR MENGKAFIKRNA ULAMA ISLAM DAN
MEMBID'AHKAN MEREKA

PADA BUKTI DI BAWAH INI WAHHABI MENGAJAR PELAJARNYA AGAR MENGHINA


UMAT ISLAM DAN MEMAKI PARA ULAMA ISLAM AL-ASYA'IRAH:

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Di atas adalah buku silibus yang diajar oleh seluruh pusat pengajian
Wahhabi. Di ajar didalamnya agar pelajar memaki dan menghina serta
menghukum sesat terhadap umat Islam dan Ulama Islam Al-Asya'irah.
______

DIBAWAH INI PULA WAHHABI MENGAJAR KEPADA SELURUH PELAJAR CARA-


CARA MENGKAFIRKAN UMAT ISLAM DAN ULAMA ISLAM AL-ASYA'IRAH DAN
DINYATAKAN OLEH WAHHABI BAHAWA ULAMA AL-ASYA'IRAH ITU DAN
SELURUH UMAT ISLAMNYA ADALAH MUSYRIK KAFIR SESAT MASUK NERAKA:

AWAS! JANGAN BELAJAR DI SEKOLAH DAN PUSAT PENGAJIAN WAHHABI KERANA


ANDA AKAN KELIRU TENTANG ISLAM SEBENAR.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 7:28 PM 3 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
19 January, 2009
Mufti Saudi Mengaku Dirinya Maqam
Nabi- (terbaru&berbukti)
MUFTI NEGARA SAUDI ARABIA YANG RAMAI MEMPERKATAKAN BANYAK
MENYOKONG AMERIKA DAN YAHUDI ZIONIS MENGAKUI DIRINYA SEBAGAI
MENGAMBIL-ALIH TEMPAT DAN BERMARTABAT MAQAM KENABIAN. SELAIN
MENDAKWA DIRINYA BERMARTABAT MAQAM NABI, MUFTI SAUDI TERSEBUT
TURUT MEMBERITAHU DIRINYA SEBAGAI MUFTI ITU LEBIH MULIA DARI PARA
SAHABAT NABI DAN PARA TABI'EIN

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Bukti Mufti Saudi Mengaku mengambil-alih tempat Nabi:
http://www.okhdood.com/?act=artc&id=3396

MUFTI NEGARA SAUDI ARABIA YANG RAMAI MEMPERKATAKAN BANYAK


MENYOKONG AMERIKA DAN YAHUDI ZIONIS MENGAKUI DIRINYA SEBAGAI
MENGAMBIL-ALIH TEMPAT DAN BERMARTABAT MAQAM KENABIAN. SELAIN
MENDAKWA DIRINYA BERMARTABAT MAQAM NABI, MUFTI SAUDI TERSEBUT
TURUT MEMBERITAHU DIRINYA SEBAGAI MUFTI ITU LEBIH MULIA DARI PARA
SAHABAT NABI DAN PARA TABI'EIN

Mufti negara Saudi Arabia sekarang yang bernama Abdul Aziz Bin Abdullah Al-
Asyeikh (gambar) yang terkenal membawa fahaman Wahhabi sejak beberapa
tahun terdahulu kini mengaku dirinya mengambil-alih tempat Nabi Muhammad
dan mendakwa dirinya mempunyai kehormatan yang tinggi melebihi para
Sahabat Nabi dan para tabi'ien.
Pengakuan tokoh Wahhabi tersebut dinyatakan olehnya sendiri yang
dirakamkan pada hari ini 19/01/2009M dalam satu muktamar yang diadakan
olehnya dinamakan sendiri sebagai Muktamar Fatwa Wa Dhowabituha di Mekah.

Sebelum ini dilaporkan bahawa anak kepada bekas Mufti Saudi terdahulu Bin
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Baz telah menolak fatwa-fatwa ayahnya dan menolak fahaman radikal di Saudi
yang tentunya dipelopori oleh Wahhabi.
Rujuk Bukti:
( http://abu-syafiq.blogspot.com/2009/01/fatwa-fatwa-bin-baz-tak-boleh-
pakai.html )

P/S: Hadith Nabi yang bermaksud: " Ulama itu pewaris Nabi " tidak langsung
bererti ulama itu mengambil tempat dan maqam kenabian! tetapi bererti
ulama Islam itu penyampai ilmu yang telah disampaikan oleh Nabi secara benar
dan amanah.

teks asal: anak_perlis898965457475@yahoo.com.my


Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 9:03 PM 1 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
FATWA-FATWA BIN BAZ TAK BOLEH
PAKAI ! - Anak Bin Baz Sendiri
(berbukti)

ANAK KEPADA ABDUL 'AZIZ BIN BAZ MENOLAK FATWA-FATWA YANG


PERNAH DIKELUARKAN OLEH AYAHNYA YANG MEMBAWA AJARAN WAHHABI

Rujuk: ( http://www.okhdood.com/?act=artc&id=2724 )

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Ahmad bin Abdul Aziz Bin Baz menolak fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh
bapanya iaitu Abdul Aziz Bin Baz yang merupakan tokoh besar agama Wahhabi.
Apabila anaknya menyedari terdapat banyak pandangan yang pelampau dan
radikal terbit dari ramai pendakyah Wahhabi di negara Saudi Arabia beliau
(Ahmad) telah mengisytiharkan agar fahaman itu perlu dihapuskan (Rujuk Al-
Awsat 2004) dan kini pula anak kepada tokoh ajaran Wahhabi ini menolak
fatwa-fatwa yang terbit dari ayahnya Abdul Aziz Bin Baz.

http://www.okhdood.com/?act=artc&id=2724
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 8:40 PM 0 comments Links to this post

16 January, 2009
ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT
(rakaman)
PENJELASAN AKIDAH ISLAM "ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT" OLEH DR.
SYEIKH SALEEM 'ALWAN AL-HASANIY (SEORANG ULAMA BERKETURUNAN
RASULULLAH) DITERJEMAH OLEH USTAZ RASYIQ ALWI www.ustaz-
rasyiq.blogspot.com

Sila Klik Untuk Dengar

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Alhamdulillah
Tuhan Sekalian alam. Alhamdulillah telah memberi hidayah kepada kita semua,
jika bukan dengan pemberian hidayah Allah kepada kita, kita semua tidak akan
mendapat hidayah kecuali Allah menetapkan hidayah kepada kita.

Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad Rasulullah,ahli keluarga


baginda, para sahabat dan pengikut baginda.
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Maka disini Kami katakan:

Wahai seluruh umat Islam!


Ketahuilah sesungguhnya kepercayaan bahawa "Allah ta'ala wujud tanpa
bertempat" merupakan akidah junjungan besar kita Nabi Muhammad, para
sahabat, ahlil bait baginda dan semua yang mengikut mereka dengan kebaikan.

ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT.

Ini kerana Allah ta'ala tidak memerlukan kepada makhluk-makhlukNya,azali dan


abadinya Allah Tidak memerlukan kepada selainNya.
Maka Allah tidak memerlukan kepada tempat untuk diduduki dan tidak
merlukan kepada benda untuk diliputiNya dan Dia tidak memerlukan kepada
arah. Cukup sebagai dalil pada mensucikan Allah dari bertempat atau berarah
itu dengan firman Allah ta'ala yang bermaksud:

" Tiada sesuatupun yang menyerupai Allah".

Sekiranya Allah bertempat maka sudah pasti bagiNya persamaan dan berukuran
tinggi lebar, dalam, dan sesuatu yang sedimikian pastinya adalah makhluk dan
memerlukan kepada yang lain menetapkan ukuran panjangnya, lebarnya,
dalamnya. Demikian tadi dalil 'Allah Wujud Tanpa Bertempat' dari Al-Quran.

Manakala dalil dari hadith Nabi pula adalah apa yang telah diriwayatkan oleh
Al-Bukhari dan selainya dengan sanad yang sohih bahawa Rasulullah (selawat
dan salam keatasnya) bersabda yang bermaksud:

"Allah telah sedia wujud (azali) dan selain Allah tiada sesuatupun yang sedia
wujud (azali)".

Makna hadith Nabi tadi adalah Allah telah sedia ada pada azal lagi, tidak ada
bersama Allah selainNya, air belum ada lagi, udara belum ada lagi, bumi belum
wujud lagi, langit belum wujud lagi, kursi belum ada lagi, arasy belum ada lagi,
manusia belum wujud lagi, jin belum wujud lagi, malaikat belum ada lagi,
masa belum ada lagi, tempat belum wujud lagi dan arah juga belum wujud
lagi.

Manakala Allah telah sedia wujud tanpa tempat sebelum tempat dicipta dan
Allah tidak sama sekali memerlukan kepada tempat. Inilah yang dinyatakan dari
Hadith Nabi tadi. Saidina Ali (semoga Allah meredhoinya) berkata:

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
" Allah telah sedia ada tidak bertempat dan Allah sekarang juga atas
sediakalaNya tanpa bertempat".
Diriwayatkan oleh Imam Abu Mansour Al-Baghdady dalam kitabnya Al-farqu
Bainal Firaq.

Dari segi akal, sebagaimana diterima akan kewujudan Allah ta'ala itu tanpa
tempat dan tanpa arah sebelum adanya tempat dan arah maka benarlah
kewujudan Allah itu setelah mencipta tempat Dia tidak bertempat dan tidak
memerlukan arah.
Dalil ini semua, bukanlah menafikan kewujudanNya sepertimana yang dituduh
oleh ajaran yang menjisimkan dan menyamakan Allah dengan makhluk pada
zaman ini iaitu ajaran Wahhabiyah.

Kita mengangkat tangan ke langit ketika berdoa bukanlah kerana Allah berada
dilangit akan tetapi kita mengangkat tangan ke langit kerana langit merupakan
kiblat bagi doa, tempat terkumpulnya banyak rahmat dan berkat. Sepertimana
kita menghadap ke arah ka'bah ketika solat tidaklah bererti Allah itu berada di
ka'bah akan tetapi kerana ka'bah itu kiblat bagi solat. Inilah yang telah
dinyatakan oleh para ulama Islam.

Saidina Ali (semoga Allah meredhoinya) turut menjelaskan:


" Akan kembali satu kaum dari umat ini ketika hampir hari kiamat kelak mereka
menjadi kafir, lantas sesorang lelaki bertanya: ' Wahai amirul mu'minin!
Kekufuran mereka itu disebabkan apa? kerana mengada-adakan sesuatu dalam
urusan agama atau mengingkari sesuatu dalam agama?' Saidina Ali menjawab:
Kekufuran mereka kerana mengingkari sesuatu dalam agama iaitu mereka
mengingkari Pencipta mereka dengan menyifatkan Pencipta itu berjisim dan
beranggota". Diriwakan oleh Ibnu Al-Mu'allim Al-Qurasyi dalam kitabnya
berjudul Najmul Muhtady Wa Rojmul Mu'tady.
Berkata Imam Zainul Abidin (semoga Allah meredhoinya): " Engkaulah Allah
yang tidak diliputi tempat". Diriwayat oleh Al-Hafiz Az-Zabidy.

Imam Abu Hanifah menyatakan dalam kitabnya Fiqhul Absat: " Allah ta'ala telah
sedia ada tanpa tempat, Allah telah sedia wujud sebelum mencipta makhluk,
dimana sesuatu tempat itu pun belum wujud lagi, makhluk belum ada lagi
sesuatu benda pun belum ada lagi, dan Allah lah yang mencipta setiap sesuatu.

Dinyatakan dengan sanad yang sohih oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Wahb
berkata:
" Ketika kami bersama dengan Imam Malik, datang seseorang lelaki lantas
bertanya: 'Wahai Abu Abdillah Imam Malik! 'Ar-Rahman 'Alal Arasyi Istawa'
bagaimana bentuk istiwa Allah? maka Imam Malik kelihatan merah mukanya

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
kemudian beliau mengangkat wajahnya lantas berkata: 'Ar-Rahman 'Alal Arasyi
Istawa' ianya sepertimana yang telah disifatkanNya dan tidak boleh ditanya
bentukNya kerana bentuk itu bagi Allah adalah tertolak dan aku tidak dapati
engkau melainkan seorang pembuat bid'ah! maka keluarkan dia dari sini".
Manakala riwayat yang berbunyi 'dan bentuk bagi Allah itu adalah dijahili' ianya
riwayat yang tidak sohih.

Imam kita Imam Syafie (semoga Allah meredhoinya) telah berkata: "
Barangsiapa mempercayai Allah itu duduk di atas Arasy maka dia telah kafir".
Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mu'allim Al-Qurasyi dalam kitabnya Najmul Muhtady
Wa Rojmul Mu'tadi.

Berkata juga Imam Ahmad bin Hambal (semoga Allah meredhoinya) : "
Barangsipa yang mengatakan Allah itu jisim tidak seperti jisim-jisim maka dia
juga jatuh kafir".Diriwayat oleh Al-Hafiz Badruddin Az-Zarkasyi dalam kitabnya
Tasynif Al-Masami'.

Berkata Imam Ahli Sunnah Wal jamaah Imam Abu Hasan Al-Asy'ary dalam
kitabnya berjudul An-Nawadir: " Barangsiapa yang mempercayai Allah itu jisim
maka dia tidak mengenali Tuhannya dan sesungguhnya dia mengkufuri Allah".
Maka jelaslah dari kenyataan Imam Al-Asy'ary tadi bahawa kitabnya yang
berjudul Al-Ibanah pada hari ini telah ditokok tambah.

Berkata Imam Abu Ja'far At-Tohawi yang mana beliau ini merupakan ulama As-
Salaf As-Soleh: " Maha suci Allah dari mempunyai ukuran, penghujung, sendi,
anggota dan benda-benda kecil dan Allah tidak diliputi dengan mana-amana
arah enam sepertimana makhlukNya".
Beliau berkata lagi: " Barangsiapa yang menyifatkan Allah dengan sifat-sifat
makhluk maka dia jatuh kafir".
Antara sifat makhluk adalah bergerak,duduk diam, turun, naik, bersemayam,
duduk, berukuran, bercantum,berpisah,berubah, berada di tempat,berarah,
berkata-kata dengan huruf, suara, bahasa dan lain-lain.

Telah dinukilkan oleh Imam Al-Qorofy dan Syeikh Ibnu Hajar Al-Haitamy dan
selainya menukilkan kenyataan bahawa: " Imam Syafie, Imam Malik Imam
Ahmad dan Imam Abu Hanifah (semoga Allah meredhoi mereka) berkata
bahawa jatuh hukum kufur bagi sesiapa yang berkata Allah itu ber-arah dan
berjisim dan benarlah penghukuman Imam-imam tadi".

Wahai seluruh orang-orang muslim.


Kami mengakhiri penjelasan ini dengan ungkapan kaedah yang dinyatakan oleh

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Imam Ahmad Bin Hambal (semoga Allah meredhoinya): " Segala yang terbayang
dibenak fikiranmu maka ketahuilah bahawa Allah tidak sedemikian" . Dan ini
merupaka kaedah yang telah disepakati disisi seluruh ulama Islam.

Berkata Imam kita Abu Bakar (semoga Allah meredhoinya): "Merasai diri itu
lemah dari membayangi zat Tuhan maka itulah tauhid mengenal Tuhan dan
memcari-cari serta membayangkan zat Tuhan itu pula adalah kufur dan syirik".

Alhamdulillah kita berada dalam akidah yang benar ini, memohon kepada Allah
ta'ala agar mematikan kita diatas pegangan ini. Amin ya Arhamar Rohimin Wa
akhiru da'wana 'anil hamdulillahi robbil 'alamin.

Diterjemah oleh:
Ustaz Rasyiq Alwi www.ustaz-rasyiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 11:01 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
13 January, 2009
HARAM BOIKOT YAHUDI - Fatwa
Wahhabi (BERBUKTI)
WAHHABI PEMBANTU YAHUDI MENGHARAMKAN KEATAS SEMUA UMAT ISLAM
MEMBOIKOT BARANG-BARANGAN DARI YAHUDI KERANA AKIDAH YAHUDI
'TUHAN DUDUK BERSILA ATAS KERUSI' SAMA DAN SERUPA DENGAN AKIDAH
WAHHABI

FATWA WAHHABI MENGHARAMKAN BOIKOT BARANG-BARANG YAHUDI

Ini Teks Fatwa Wahhabi Melarang Dan Mengharamkan Perbuatan Memboikot


Barang Yahudi & Amerika:

" ‫ ﻓﺿ ﯾﻠﺔ‬ã‫ﻣﺎ‬Å ‫ ﺟﺎﻣﻊ‬/ Ï‫ﻣﺳ ﺟ‬


ã‫ﻟﺳ ﻼ‬Ç ã ‫ ﻋﻠﯾﻛ‬æ ‫ﺣﻣﺔ‬Ñ ‫ ﷲ‬ϭ ‫ﮫ‬ ‫ﻛﺎﺗ‬Ñ‫ ﺑ‬... æ Ï ‫ ﺑﻌ‬...¡

Ê ‫ ﺗﻠﻘﯾ‬ã ‫ ﻓﺿ ﯾﻠﺔ ﺗﻌﻣﯾ‬ϡÑ ‫ﯾ‬Ï ã‫ ﻋﺎ‬ÚÑ ‫ ﻓ‬ÉÑÇÒæ ‫ﻟ‬Ç ‫ ﺔ‬Ø‫ﻣ ﺔ ﻣﻛﺔ ﺑﻣﻧﻘ‬Ñ‫ﻟﻣﻛ‬Ç ã ‫ﻗ‬Ñ 5/20/9079/Ó ‫ﻓ ﻲ‬
1421/9/1ܪ ‫ﻟﻣﺑ ﻧﻲ‬Ç ‫ﻗﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬Ñ‫ ﺑ‬È‫ ﺻ ﺎﺣ‬æ‫ﻟﺳ ﻣ‬Ç ‫ﻟﻣﻠﻛ ﻲ‬Ç Ñ‫ﻣ ﯾ‬à ‫ﻘ ﺔ‬Ø‫ﻣ ﺔ ﻣﻛﺔ ﻣﻧ‬Ñ‫ﻟﻣﻛ‬Ç ‫ﯾﺔ‬Ñ ‫ﻟﺳ‬Ç ÊÇÐ
ã‫ﻗ‬Ñ ‫ﻟ‬Ç α/ 703534 ‫ ﻓ ﻲ‬1421/8/23ܪ ( .. ‫ ﻻ‬íÑÏ ‫ﻟﻛﻠﻣ ﺔ ﻣﺎ ﻧ‬Ç ‫ﻧﺎ‬ª .. ) Ñ ‫ﻓ‬æ‫ ﺗ‬Ê‫ﻣ ﺎ‬æ‫ ( ﻣﻌﻠ‬.. )
ÉÑ‫ﻹﻣﺎ‬Ç ÑÇÑ‫ ﺑﺎﺳ ﺗﻣ‬Ï ‫ﺟ‬Çæ‫ ﺗ‬ÊÇÑæ ‫ ﻓ ﻲ ﻣﻧﺷ‬ÈÖ‫ ﻋ‬Ï‫ﻟﻣﺳ ﺎﺟ‬Ç æ‫ﻋ‬Ï ‫ﻟ ﻰ ﺗ‬Å ‫ﻌ ﺔ‬Ø‫ ﻣﻘﺎ‬Ê‫ﻟﻣﻧﺗﺟ ﺎ‬Ç ‫ﯾﻛﯾ ﺔ‬Ñ‫ﻷﻣ‬Ç
æ ÞÑ Ø‫ ﺗ‬Ö ‫ ﺑﻌ‬Á‫ﺑ ﺎ‬Ø‫ﻣ ﻊ ﺧ‬Çæ‫ﻟﺟ‬Ç ( .. ) ß ‫ ﺗﻠ‬ÊÇÑæ ‫ﻟﻣﻧﺷ‬Ç Ï ‫ ﺑﺎﻟﺗﺄﯾﯾ‬æ ‫ﻌ ﺔ‬Ø‫ ﻣﻘﺎ‬Ê‫ﻟﻣﻧﺗﺟ ﺎ‬Ç
‫ﯾﻛﯾ ﺔ‬Ñ‫ﻷﻣ‬Ç æ Ï ‫ ﻗ‬Ê‫ﻗﯾ ﺔ ﺗﺿ ﻣﻧ‬Ñ‫ ﺑ‬åæ‫ ﺳ ﻣ‬ã‫ﯾ‬Ñ ‫ﻟﻛ‬Ç ‫ ﯾﻣﻧ ﻊ ( ﻧﺻ ﮫ ﻣﺎ‬ð ‫ ﻣﻧﻌﺎ‬ð ‫ﯾ ﻊ ﺑﺎﺗﺎ‬Òæ‫ ﺗ‬íà ÊÇÑæ ‫ﻧﺷ‬
ÇÐ ‫ ﺑﮭ‬ãæ ‫ﻟﻣﻔﮭ‬Ç æà ÞÑ Ø‫ﻟﺗ‬Ç åÐ ‫ﺿ ﯾﻊ ﻟﮭ‬Çæ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬È Ø‫ﻟﺧ‬Ç Ñ‫ ﻓﺎﻟﻣﻧ ﺎﺑ‬ϝ‫ﻋﯾ ﺔ‬æ‫ ﺗ‬Ó‫ﻟﻧ ﺎ‬Ç ϭ ãªÑ‫ﺗﺑﺻ ﯾ‬
Ñæ‫ ﺑ ﺄﻣ‬ã ‫ﯾﻧﮭ‬Ï ‫ ﻻ‬ã‫ ﻻ ﺑﻣ ﺎ ﻹﺷ ﻐﺎﻟﮭ‬ã‫ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﯾﺧﺻ ﮭ‬åÑÇÑ ‫ ﺗﻛ‬Ýæ ‫ ﺳ‬È ‫ﻟﺟﻣﯾ ﻊ ﯾﺣﺎﺳ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ ﺑﻣ ﺎ‬ß ‫ﻟ‬Ð
ä‫ﻟﯾ‬æÄ ‫ﻟﻣﺳ‬Ç ã‫ﻓﻛ‬Ñ Ø ) ..¡
á ‫ ﻧﺄﻣ‬Ú‫ ﻼ‬Ø‫ﻻ‬Ç ϭ Ï ‫ﻟﺗﻘﯾ‬Ç ß‫ﻟ‬Ð ‫ ﺑ‬ϭ ã ‫ﻧﻛ‬à äæ‫ﻟ‬æÄ ‫ ﻋﻣﺎ ﻣﺳ‬ËÏ ‫ ﯾﺣ‬á ‫ ﻛ‬æ åÏ‫ ﻣﺳ ﺟ‬.. ã‫ﻋ ﺎﻧﻛ‬à ‫ ﷲ‬.. ¡

æ ã‫ﻟﺳ ﻼ‬Ç ã ‫ ﻋﻠﯾﻛ‬æ ‫ﺣﻣﺔ‬Ñ ‫ﷲ‬ ϭ‫ﮫ‬ ‫ﻛﺎﺗ‬Ñ‫ ﺑ‬.. ¡"

Lihatlah bagaimana Wahhabi menyokong dan membantu Yahudi membunuh


umat Islam diseluruh dunia khususnya di bumi Palestin.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Rujuk bukti:
http://abu-syafiq.blogspot.com/2009/01/wajib-bersatu-dengan-yahudi-umat-
islam.html

Kemudian Wahhabi mengharamkan umat Islam daripada memboikot apa-apa


sahaja barangan Yahudi Amerika kerana bagi Wahhabi; Yahudi telah banyak
membantu pembangunan ekonomi dunia dan Agama Yahudi wajib dihormati
dan disanjung. Demikian hakikat kenyataan Wahhabi.

AyuH BangKiT Menentang & MembOiKot YAHUDI DAN WAHHABI !!!


Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 6:34 PM 0 comments Links to this post
Older Posts

07 January, 2009
AYUH BOIKOT YAHUDI & WAHHABI
WAHAI UMAT ISLAM SEDUNIA...
DIWAKTU WAHABI DAN YAHUDI MEMBUNUH UMAT ISLAM DAN ULAMANYA...
MARILAH SAMA-SAMA KITA BANGKIT MENENTANG WAHABI DAN YAHUDI INI...

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
KEKEJAMAN ZIONIS TERBARU:

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 1:12 AM 0 comments Links to this post

06 January, 2009
WAJIB BERSATU&BERBAIK DENGAN
YAHUDI, UMAT ISLAM PALESTIN WAJIB
BERAMBUS - WAHHABI

Gambar Anak-anak Umat Islam Palestin Dibunuh Oleh Sahabat Wahhabi YAHUDI.

WAHHABI TELAH MENGELUARKAN FATWA SESAT MEREKA SUPAYA UMAT


ISLAM DI PALESTIN KELUAR DARI TANAH PALESTIN DAN DIBERIKAN BUMI
PALESTIN ITU KEPADA YAHUDI DAN WAHHABI TURUT MENAMBAH FATWA
SESAT MEREKA AGAR UMAT ISLAM BERBAIK DAN BERSATU DENGAN YAHUDI

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
SELAMA-LAMANYA

( Bukti BinBaz Dan Wahhabi Menyuruh Serta Mengharuskan Berbaik&Bersatu


Dengan Yahudi Secara Sementara Dan Berbaik&Bersatu Dengan Yahudi Secara
Mutlak Selama-lamanya. Dipetik dari web Binbaz sendiri )

BINBAZ TOK GURU WAHHABI MENYURUH UMAT ISLAM AGAR BERBAIK DENGAN
YAHUDI DAN MENGHARUSKAN AS-SULHU BERSATU DENGAN YAHUDI.

Oleh: Abu Syafiq 006-012-2850578


Sememangnya akidah Wahhabi mirip kepada Yahudi ini yang mendakwa Allah
Duduk Di Atas Arasy dan kekadang itu akidah mereka berdua Allah Duduk Di
Atas Kerusi berdasarkan dari kitab-kitab akidah mereka sendiri yang
mewajibkan umat Islam bersama Yahudi bukan sahaja berkerjasama dan
bersatu dengan Yahudi bahkan Wahhabi turut mengajak agar umat Islam
berpegang dengan akidah Yahudi iaitu Allah Duduk Letih Di Atas Arasy.

Pembongkaran bahaya agama Wahhabi ini bukanlah suatu amalan nawafil yang
kalau tinggalkan tak dapat pahala bila buat baru dapat pahala, akan tetapi
mengawasi dan menjaga orang awam muslim daripada berpegang dengan
agama Wahhabi ini merupakan suatu kewajipan yang tidak dapat dinafikan lagi
berdasarkan erti dari puluhan hadith Nabi yang mengesa kita agar mengawasi
ajaran songsang dan sesat antaranya sabda Nabi Muhammad yang bermaksud : "
Selagi mana kamu mendapati kenyataan sesat orang yang fajir (sesat) maka
nyatakan (awasi) kepada orang awam supaya mereka berjaga-jaga ". Al-
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Mustadrak.

BINBAZ DAN WAHHABI BERKERJASAM DENGAN YAHUDI


Fatwa Binbaz yang merupakan 'nabi' bagi golongan Wahhabi agar umat Islam
bersatu dan berbaik dengan Yahudi adalah bertujuan agar umat Islam tidak
menentang Yahudi bahkan mesti bersama-sama dengan Yahudi. Itulah natijah
daripada fatwa Binbaz mengenai As-Sulhu berbaik dan bersatu dengan Yahudi.
Kenyataan dan arahan Binbaz demikian mendapat tentangan hebat daripada
ulama sedunia. Binbaz turut menentang Yusuf Qardawi yang mengutuk
fatwanya tersebut.

Nah..! Ini lagi bukti yang jelas bahawa Binbaz dan Wahhabi
menyuruh,mengharuskan dan mengalakkan umat Islam berbaik dan bersatu
dengan Yahudi sedangkan Allah berfirman: " Yahudi dan Nasrani tidak akan
sekali-kali redho (bersetuju) kepadamu sehinggalah engkau menurut agama
mereka ".Baqarah 120. Kamu akan dapati mereka yang paling kuat
permusuhannya dengan Islam adalah Yahudi.
Buktinya rujuk website binbaz sendiri :

http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=article&id=568

Tertera kenyataan tersebut dari Abdul Aziz Bin Baz sendiri:


Ï ‫ﻟﺣﻣ‬Ç ÈÑ ä‫ﻟﻌ ﺎﻟﻣﯾ‬Çˬ É‫ﻟﺻ ﻼ‬Çæ ã‫ﻟﺳ ﻼ‬Çæ ‫ ﻧﺑﯾﻧ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬Ï‫ ﻣﺣﻣ‬ÞÏ‫ﻟﺻ ﺎ‬Ç ä ‫ﻷﻣﯾ‬Ç٬ ‫ﻋﻠ ﻰ‬æ ‫ﻟ ﮫ‬Â
‫ﺻ ﺣﺑﮫ‬æ ä ‫ﺟﻣﻌﯾ‬Ã٬ ä‫ﻣ‬æ ã ‫ ﺗﺑﻌﮭ‬ä‫ﻟ ﻰ ﺑﺈﺣﺳ ﺎ‬Å ãæ ‫ ﯾ‬ä‫ﯾ‬Ï ‫ﻟ‬Çˬ ‫ﻣﺎ‬Ã Ï ‫ﺑﻌ‬:

ÇÐ ‫ ﻓﮭ‬Í‫ﯾﺿ ﺎ‬Å È ‫ﺗﻌﻘﯾ‬æ ‫ ﻋﻠ ﻰ‬á‫ﻟﺷ ﯾﺦ ﻓﺿ ﯾﻠﺔ ﻣﻘ ﺎ‬Ç: Ý ‫ﺳ‬æ‫ ﯾ‬íæ‫ﺿ ﺎ‬Ñ‫ﻟﻘ‬Ç Ñæ ‫ﻟﻣﻧﺷ‬Ç ‫ﻣﺟﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
"‫ﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ‬Ç" ÏÏ ‫ﻟﻌ‬Ç 1133 ÉÑÏ‫ﻟﺻ ﺎ‬Ç ãæ ‫ ﯾ‬9 ä‫ ﺷ ﻌﺑﺎ‬1415ܪ٬ ã ‫ﻟ‬ÇÞ ‫ﻓ‬Çæ 10/1/1995ã áæ‫ﻟﺻ ﻠﺢ ﺣ‬Ç ‫ﻣﻊ‬
Ïæ ‫ﻟﯾﮭ‬Ç٬ ‫ﻣﺎ‬æ ÑÏ ‫ ﻓ ﻲ ﻣ ﻧﻲ ﺻ‬ß ‫ﻟ‬Ð ä‫ ﻣ‬á‫ﻟﻣﻘ ﺎ‬Ç Ñæ ‫ﻟﻣﻧﺷ‬Ç ‫" ﺻ ﺣﯾﻔﺔ ﻓ ﻲ‬äæ‫ﻟﻣﺳ ﻠﻣ‬Ç" ÉÑÏ‫ﻟﺻ ﺎ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ãæ ‫ﯾ‬
21 È‫ﺟ‬Ñ 1415ܪ ð ‫ﺑﺎ‬Çæ‫ﺟﮭﺔ ﻷﺳ ﺋﻠﺔ ﺟ‬æ‫ﻟ ﻲ ﻣ‬Å ä‫ ﻣ‬Ö ‫ ﺑﻌ‬Á‫ﺑﻧ ﺎ‬à ä‫ﯾ‬Ø ‫ ˬﻓﻠﺳ‬Ï ‫ﻗ‬æ Ê‫ﺿ ﺣ‬æà ‫ﻧ ﮫ‬à ‫ﻣ ﺎﻧﻊ ﻻ‬
ä‫ﻟﺻ ﻠﺢ ﻣ‬Ç ã‫ ﻣﻌﮭ‬ÇÐÅ Ê ‫ﻗﺗﺿ‬Ç ‫ﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ‬Ç ºß ‫ﻟ‬Ð ä‫ ﻟﯾ ﺄﻣ‬äæ‫ﯾﻧﯾ‬Ø ‫ﻟﻔﻠﺳ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ã ªÏ‫ﺑﻼ‬٬ Çæ ‫ﯾﺗﻣﻛﻧ‬æ ä‫ﻣ‬
‫ﻗﺎﻣ ﺔ‬Å ã ‫ﯾﻧﮭ‬Ï.

Ï ‫ﻗ‬æ ìÃÑ ‫ﻟﺷ ﯾﺦ ﻓﺿ ﯾﻠﺔ‬Ç Ý ‫ﺳ‬æ‫ ﯾ‬äà ‫ ﻓ ﻲ ﻗﻠﺗ ﮫ ﻣﺎ‬ß ‫ﻟ‬Ð Ý‫ ﻣﺧ ﺎﻟ‬ºÈÇæ ‫ ﻟﻠﺻ‬ä‫ ﻷ‬Ïæ ‫ﻟﯾﮭ‬Ç äæ‫ﻏﺎﺻ ﺑ‬
‫ ﻓ ﻼ‬Òæ ‫ﻟﺻ ﻠﺢ ﯾﺟ‬Ç ã‫ﻟ ﻰ ˬﻣﻌﮭ‬Å Ñ‫ﺧ‬ ‫ ﻣﺎ‬åÑ ‫ﻛ‬Ð ‫ﯾﻠﺗﮫ‬ ‫ﻓﺿ‬. ‫ﻧ ﻧﻲ‬Åæ Ñ‫ﺷ ﻛ‬à ‫ﯾﻠﺗﮫ‬ ‫ﺗﻣﺎﻣﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻓﺿ‬ªÇ ÇÐ ‫ﺑﮭ‬
Úæ ‫ﺿ‬æ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ﻏﺑﺗ ﮫ‬Ñæ ‫ ﻓ ﻲ‬Í‫ﯾﺿ ﺎ‬Å Þ ‫ﻟﺣ‬Ç íÐ ‫ﻟ‬Ç åÏ ‫ﯾﻌﺗﻘ‬٬ ‫ﻻ‬æ ß ‫ ﺷ‬äà Ñ‫ﻷﻣ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÇЪ Úæ ‫ﺿ‬æ‫ﻟﻣ‬Ç Ãæ‫ﮫ‬ª‫ﺷ ﺑﺎ‬
æª ‫ ﻛﻣﺎ‬á‫ﯾﻠﺗﮫ ﻗ ﺎ‬ ‫ﺟﻊ ﻓﺿ‬Ñ ‫ ﻓﯾ ﮫ ﯾ‬á‫ﻟﯾ‬Ï ‫ ˬﻟﻠ‬á ‫ﻛ‬æ Ï‫ﺣ‬à Р‫ﺧ‬Ä‫ ﯾ‬ä‫ﻟ ﮫ ﻣ‬æ‫ ﻗ‬ßÑ‫ﯾ ﺗ‬æ ‫ﻻ‬Å áæ ‫ﺳ‬Ñ ‫ﷲ‬
‫ ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ‬ã‫ﺳ ﻠ‬æˬ ÇЪæ æª Þ ‫ﻟﺣ‬Ç ‫ ﺟﻣﯾ ﻊ ﻓ ﻲ‬á‫ ﻣﺳ ﺎﺋ‬ºÝ‫ﻟﺧ ﻼ‬Ç áæ ‫ ﷲ ﻟﻘ‬Ò‫ ﻋ‬á‫ﺟ‬æ: { úäö‫ﻓﺈ‬ó
ãú ‫ﺗ‬õ ú‫ﻋ‬Ò‫ﺎ‬ ö ‫ ﱠ‬áæõ
ó ‫ﻧ‬ó ‫ﺗ‬ó ‫ﻲ‬ö‫ ﻓ‬Áò ú‫ﺷﻲ‬ó åõ æÏ‫ ﱡ‬Ñõ ‫ﻓ‬ó ‫ﻰ‬ó‫ﻟ‬öÅ ‫ﷲ‬ ö ‫ﱠ ﺳ‬Ñ‫ﻟ‬Çæó úäöÅ ãú ‫ﺗ‬õ ‫ﻧ‬ú ‫ﻛ‬õ äæ ó ‫ﻧ‬õ ‫ﻣ‬ö Äú ‫ﺗ‬õ ö ‫ﺑﺎ ﱠ‬ö ãö æú ‫ﯾ‬ó ‫ﻟ‬Çú æó Ñöö ‫ﻵﺧ‬Çú ßö ð æö ú‫ﺗﺄ‬ó }[1]¡ á‫ﻗ ﺎ‬æ
ó ‫ﻟ‬Ðó ñÑú‫ﺧﯾ‬ó õä‫ﺳ‬ó ú‫ﺣ‬óÃæó ‫ﯾﻼ‬
‫ﺳ ﺑﺣﺎﻧﮫ‬: {‫ﻣﺎ‬ó æó ãú ‫ﺗ‬õ ‫ﻔ‬ú ‫ﻠ‬ó ‫ﺗ‬ó ‫ﺧ‬Ç ö‫ﱠ‬
ú ‫ﮫ‬ö ‫ﯾ‬ö‫ ﻓ‬úäö‫ ﻣ‬Áò ú‫ﺷﻲ‬ó ‫ﮫ‬õ ‫ﻣ‬õ ‫ﻛ‬õú ‫ﻓﺣ‬ó ‫ﻰ‬ó‫ﻟ‬öÅ ‫[}ﷲ‬2]¡ åЪæ ÉÏ ‫ ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻣﺟﻣﻊ ﻗﺎﻋ‬ä ‫ ﺑﯾ‬áªÃ ‫ﻟﺳ ﻧﺔ‬Ç
‫ﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ‬Çæ.

ä ‫ﻟﻛ‬æ ‫ ﻣﺎ‬å‫ﻧ ﺎ‬Ñ‫ﻛ‬Ð ‫ﻟﺻ ﻠﺢ ﻓ ﻲ‬Ç ‫ ﻣﻊ‬Ïæ ‫ﻟﯾﮭ‬Ç Ï ‫ﺿ ﺣﻧﺎ ﻗ‬æà ‫ﻟﺗ ﮫ‬ÏÃ٬ ‫ﺟﺑﻧ ﺎ‬Ãæ Úä ‫ﺳ ﺋﻠﺔ‬à ÊÏÑæ ‫ﻟﯾﻧ ﺎ‬Å ‫ﻓ ﻲ‬

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ß ‫ﻟ‬Ð ä‫ ﻣ‬Ö ‫ﻠﺑ ﺔ ﺑﻌ‬Ø‫ﻟ‬Ç ‫ﯾﻌﺔ ﺑﻛﻠﯾ ﺔ‬Ñ ‫ﻟﺷ‬Ç ‫ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓ ﻲ‬Ê ‫ﯾ‬æ‫ﻟﻛ‬Ç٬ Ï ‫ﻗ‬æ ÊÑ ‫ ﻧﺷ‬åЪ ‫ﺑ ﺔ‬æ‫ﻷﺟ‬Ç ‫ﻓ ﻲ‬
‫" ﺻ ﺣﯾﻔﺔ‬äæ‫ﻟﻣﺳ ﻠﻣ‬Ç" ÉÑÏ‫ﻟﺻ ﺎ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ãæ ‫ﻟﺟﻣﻌ ﺔ ﯾ‬Ç 19/8/1415ܪ Þ ‫ﻓ‬Çæ‫ﻟﻣ‬Ç 20/1/1995ã٬ ‫ﻓﯾﮭ ﺎ‬æ
Í‫ﯾﺿ ﺎ‬Å Ö ‫ ﻣﺎ ﻟﺑﻌ‬á‫ﺷ ﻛ‬à ‫ ﻋﻠ ﻰ‬Ö ‫ ﺑﻌ‬äÇæ ‫ﻹﺧ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ß ‫ﻟ‬Ð.

áæ ‫ﻧﻘ‬æ ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Ý ‫ﺳ‬æ‫ﻓﻘ ﮫ ﯾ‬æ ‫ ﷲ‬åÑ‫ﻏ ﯾ‬æ ä‫ ﻣ‬áªÃ ã ‫ﻟﻌﻠ‬Ç: äÅ ð ‫ﯾﺷﺎ‬Ñ‫ ﻗ‬Ï ‫ ﻗ‬ÊÐ‫ﺧ‬à áÇæ‫ﻣ‬à ä‫ﯾ‬Ñ‫ﻟﻣﮭ ﺎﺟ‬Ç
ãªÑæÏæ٬ ‫ ﻛﻣﺎ‬á‫ ﻓ ﻲ ﺳ ﺑﺣﺎﻧﮫ ﷲ ﻗ ﺎ‬ÉÑæ ‫ ﺳ‬Ñ ‫ﻟﺣﺷ‬Ç: {ÁÇ ö Ñó ‫ﻘ‬ó ‫ﻔ‬õ ‫ﻠ‬öú ‫ ﻟ‬ä‫ﯾ‬ ó Ð‫ﻟﱠ‬Ç Çæõ‫ﺟ‬Ñö ‫ﺧ‬ú õ à úäö‫ ﻣ‬ãú ªö Ñ‫ﯾﺎ‬ö
ó Ñö ‫ﺟ‬ö ‫ﮭﺎ‬ó ‫ﻣ‬õ ‫ﻟ‬Çú ä‫ﯾ‬ö ó
ö Ï ãú ‫ﮭ‬öö ‫ﻟ‬Çæó ú‫ﻣ‬Ãæó
ó ‫ﻐ‬õ ‫ﺗ‬ó ‫ﺑ‬ú ‫ﯾ‬ó ‫ﻼ‬ð ú‫ﻓﺿ‬ó äöó ‫ﷲ ﻣ‬
äæ ö ‫ﻧﺎ ﱠ‬ð Çæó ú‫ﺿ‬Ñö æó äæõ
ó Ñ‫ﺻ‬õ ‫ﻧ‬ú ‫ﯾ‬ó æó ‫ﷲ‬ ó ‫ﺋ‬ó‫ﻟ‬æõÃ ãõ ªõ äæ
ó ‫ﮫ ﱠ‬õ ó‫ﻟ‬æõ‫ﺳ‬Ñó æó ßö ó õ‫ﻗ‬Ïö ‫ﺻﺎ‬ ‫ﻟ ﱠ‬Ç}[3]¡ ‫ﻣﻊ‬æ ß ‫ﻟ‬Ð ‫ﻟﻧ ﺑﻲ ﺻ ﺎﻟﺢ‬Ç
‫ ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ‬ã‫ﺳ ﻠ‬æ ‫ﯾﺷﺎ‬Ñ‫ ﻗ‬ãæ ‫ﺔ ﯾ‬ ð ‫ﯾﺑﯾ‬Ï‫ﻟﺣ‬Ç ‫ ﺳ ﻧﺔ‬Ê ‫ ﺳ‬ä‫ ﻣ‬ÉÑ ‫ﻟﮭﺟ‬Ç٬ ã ‫ﻟ‬æ ‫ ﯾﻣﻧ ﻊ‬ÇЪ ‫ﻟﺻ ﻠﺢ‬Ç ‫ﻣﺎ‬
‫ ﻓﻌﻠﺗ ﮫ‬Ô‫ﯾ‬Ñ ‫ ﻗ‬ä‫ ﻣ‬ã ‫ﻠ‬Ù ä‫ﯾ‬Ñ‫ﻟﻣﮭ ﺎﺟ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ãªÑæÏ ºã‫ﻟﮭ‬Çæ ‫ﻣ‬Ãæ É‫ﻋﺎ‬ÇÑ‫ﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﻣ‬Ç ‫ﻟ ﺗﻲ‬Ç ‫ﺎ‬ªÂÑ ‫ﻟﻧ ﺑﻲ‬Ç
‫ ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ‬ã‫ﺳ ﻠ‬æ ‫ ﻟﺟﻣﯾ ﻊ‬ä‫ﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾ‬Ç ä‫ ﻣ‬ä‫ﯾ‬Ñ‫ﻟﻣﮭ ﺎﺟ‬Ç ãªÑ‫ﻏ ﯾ‬æ٬ ä ‫ﻟﻣ‬æ È ‫ﻏ‬Ñ‫ ﯾ‬áæ‫ﺧ‬Ï ‫ﻟ‬Ç ‫ﻓ ﻲ‬
ã‫ﻹﺳ ﻼ‬Ç.

áæ ‫ﻧﻘ‬æ ð ‫ﯾﺿﺎ‬à ‫ﺑ ﺎ‬Çæ‫ﯾﻠﺔ ﺟ‬ ‫ﻟﺷ ﯾﺦ ﻟﻔﺿ‬Ç Ý ‫ﺳ‬æ‫ ﯾ‬ä‫ ﻋ‬á‫ﻟﻣﺛ ﺎ‬Ç íÐ ‫ﻟ‬Ç á ‫ ﻣﻘﺎﻟ ﮫ ﻓ ﻲ ﺑ ﮫ ﻣﺛ‬æªæ æ ‫ ﻟ‬äà ð ‫ﻧﺳﺎﻧﺎ‬Å
È ‫ ﻏﺻ‬ÑÇÏ ä‫ﻧﺳ ﺎ‬Å ‫ﺟﮫ‬Ñ‫ﺧ‬Ãæ ‫ﻟ ﻰ‬Å ÁÇÑ ‫ﻟﻌ‬Ç ã ‫ ˬﺑﻌﺿ ﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺎﻟﺣﮫ ﺛ‬È‫ﺟﺎ‬à ‫ﻟﺷ ﯾﺦ‬Ç Ý ‫ﺳ‬æ‫ﯾ‬: äà ÇЪ
‫ﻟﺻ ﻠﺢ‬Ç ‫ﯾﺻ ﺢ ﻻ‬.

ÇЪæ È ‫ﯾ‬Ñ‫ ﻏ‬٬ðÇÏ‫ ﺟ‬á ‫ ﺑ‬æª ‫ﺄ‬Ø‫ ﺧ‬Ö‫ﻻ ˬﻣﺣ‬æ ß ‫ ﺷ‬äà Çãæ ‫ﻠ‬Ù‫ ﻟﻣ‬ÇÐÅ ‫ﺿ ﻲ‬Ñ Ö ‫ﺣﻘ ﮫ ﺑﺑﻌ‬٬ ‫ﻠﺢ‬Ø ‫ﺻ‬Çæ ‫ﻣﻊ‬
ã‫ ﺎﻟ‬Ù‫ﻟ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ß ‫ﻟ‬Ð ‫ ﻓ ﻼ‬ºÌÑ‫ ﺣ‬åÒ ‫ ﻟﻌﺟ‬ä‫ ﻋ‬Ð‫ﺧ‬à ‫ﻛﻠ ﮫ ﺣﻘ ﮫ‬٬ ‫ﻣﺎ‬æ ‫ ﻻ‬ßÑÏ ‫ ﻻ ﻛﻠ ﮫ ﯾ‬ßÑ‫ﻛﻠ ﮫ ﯾ ﺗ‬٬ Ï ‫ﻗ‬æ á‫ﻗ ﺎ‬
ó ‫ﻣﺎ ﱠ‬ó ãú ‫ﺗ‬õ ú‫ﻌ‬Øó ‫ﺗ‬ó ú‫ﺳ‬Ç}[4]¡ á‫ﻗ ﺎ‬æ ‫ﺳ ﺑﺣﺎﻧﮫ‬: {‫ﺢ‬õ ‫ﻟﺻﱡﻠ‬Ç
‫ ﷲ‬Ò‫ ﻋ‬á‫ﺟ‬æ: {Çæõ‫ﻓﺎ ﱠﺗﻘ‬ó ‫ﷲ‬ ú æó ñÑú‫[}ﺧﯾ‬5]¡
ó ‫ﻻ‬æ ß ‫ ﺷ‬äà ‫ﺿ ﺎ‬Ñ
ãæ ‫ﻠ‬Ù‫ﻟﻣ‬Ç ÉÑ ‫ ﺑﺣﺟ‬ä‫ ﻣ‬åÑÇÏ æà ä‫ﺗﯾ‬Ñ ‫ ﺣﺟ‬æà Ñ‫ﻛ ﺛ‬à ä‫ ﻓﯾﮭ ﺎ ﯾﺳ ﻛ‬æª ‫ﻠﮫ‬ªÃæˬ Ñ‫ ﺧ ﯾ‬ä‫ ﻓ ﻲ ﺑﻘﺎﺋ ﮫ ﻣ‬ÁÇÑ ‫ﻟﻌ‬Ç.

‫ﻣﺎ‬Ã ‫ﻟ ﮫ‬æ‫ ﻗ‬Ò‫ ﻋ‬á‫ﺟ‬æ: {‫ﻓﻼ‬ó Çæ‫ﻧ‬õ ‫ﮭ‬ö ‫ﺗ‬ó Çæõ‫ﻋ‬Ïú ‫ﺗ‬ó æó ‫ﻰ‬ó‫ﻟ‬öÅ ãö ‫ﻟﺳﱠﻠ‬Ç ó ú õ‫ﷲ‬
ú ãõ ‫ﺗ‬õ ‫ﻧ‬ú óÃæó äó æú ó‫ ﻠ‬ú‫ﻷﻋ‬Ç ‫ ﱠ‬æó ãú ‫ﻛ‬õ ‫ﻌ‬ó ‫ﻣ‬ó úäó‫ﻟ‬æó ãú ‫ﻛ‬õ Ñöó ‫ﯾﺗ‬ó ãú ‫ﻛ‬õ ó‫ﻣﺎﻟ‬ó ú‫ﻋ‬óÃ}[6]¡ åÐ ‫ﻵﯾ ﺔ ﻓﮭ‬Ç
‫ ﻓﯾﻣ ﺎ‬ÇÐÅ ä‫ ﻛ ﺎ‬ãæ ‫ﻠ‬Ù‫ﻟﻣ‬Ç ìæ ‫ﻗ‬Ã ä‫ ﻣ‬ã‫ ﺎﻟ‬Ù‫ﻟ‬Ç ÑÏ ‫ﻗ‬Ãæ ‫ ﻋﻠ ﻰ‬Ð‫ﺧ‬Ã Ρ‫ﻗ ﮫ‬٬ ‫ ﻻ ﻓﺈﻧ ﮫ‬Òæ ‫ ﻟ ﮫ ﯾﺟ‬Ý‫ﻟﺿ ﻌ‬Çˬ Éæ‫ﻋ‬Ï ‫ﻟ‬Çæ
‫ﻟ ﻰ‬Å ã‫ﻟﺳ ﻠ‬Çˬ æªæ ‫ﻋﻠ ﻰ‬à ä‫ ﻣ‬ã‫ ﺎﻟ‬Ù‫ﻟ‬Ç ÑÏ ‫ﻗ‬Ãæ ‫ ﻋﻠ ﻰ‬Ð‫ﺧ‬à ‫ﺣﻘ ﮫ‬٬ ‫ﻣﺎ‬à ÇÐÅ ä‫ ﻛ ﺎ‬Ó ‫ ﻟﯾ‬æª ‫ﻷﻋﻠ ﻰ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Éæ ‫ﻟﻘ‬Ç
‫ﻟﺣﺳ ﯾﺔ‬Ç ‫ ﻓ ﻼ‬Ó‫ ﺑ ﺄ‬äà æ‫ﻋ‬Ï ‫ﻟ ﻰ ﯾ‬Å ã‫ﻟﺳ ﻠ‬Çˬ ‫ ﻛﻣﺎ‬ÍÑ ‫ ﺻ‬ß‫ﻟ‬Ð ‫ ﺑ‬Ù‫ﻟﺣ ﺎﻓ‬Ç ä ‫ﺑ‬Ç Ñ‫ﺣﻣﮫ ﻛﺛ ﯾ‬Ñ ‫ﻓ ﻲ ﷲ‬
åÑ‫ﯾ‬ ‫ ﺗﻔﺳ‬åЪ ‫ﻵﯾ ﺔ‬Ç٬ Ï ‫ﻗ‬æ ‫ﻋﺎ‬Ï ‫ﻟﻧ ﺑﻲ‬Ç ‫ ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ‬ã‫ﺳ ﻠ‬æ ‫ﻟ ﻰ‬Å ã‫ﻟﺳ ﻠ‬Ç ãæ ‫ ﯾ‬º‫ﺔ‬ ‫ﯾﺑﯾ‬Ï‫ﻟﺣ‬Ç ‫ ﻟﻣ ﺎ‬ìÃÑ
äÃ ß ‫ﻟ‬Ð æª ‫ﻷﺻ ﻠﺢ‬Ç ä‫ﻷﻧﻔ ﻊ ﻟﻠﻣﺳ ﻠﻣﯾ‬Çæ ã ‫ﻟﮭ‬٬ ‫ﻧ ﮫ‬Ãæ ‫ﻟ ﻰ‬æà ä‫ ﻣ‬á‫ﻟﻘﺗ ﺎ‬Çˬ æªæ ‫ ﻋﻠﯾ ﮫ‬É‫ﻟﺻ ﻼ‬Ç ã‫ﻟﺳ ﻼ‬Çæ
ÉæÏ ‫ﻟﻘ‬Ç ‫ﻟﺣﺳ ﻧﺔ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬á ‫ ﯾ ﺄﺗﻲ ﻣﺎ ﻛ‬ºÑÐ ‫ﯾ‬æ áæ ‫ ﷲ ﻟﻘ‬Ò‫ ﻋ‬á‫ﺟ‬æ: {Ïú ‫ﻘ‬ó ó‫ ﻟ‬ä‫ﺎ‬ ó ‫ﻛ‬ó ãú ‫ﻛ‬õ ó‫ﻲ ﻟ‬ö‫ ﻓ‬áæõ ö ‫ﺳ‬Ñó ‫ﷲ‬ ö ‫ ﱠ‬Éñ æó ú‫ﺳ‬õ Ã
‫ﺔ‬ñ ‫ﻧ‬ó ‫ﺳ‬ó ‫[}ﺣ‬7]
ó ‫ﻵﯾ ﺔ‬Ç.

‫ﻟﻣ ﺎ‬æ Çæ ‫ ﻧﻘﺿ‬Ï ‫ﻟﻌﮭ‬Ç ÑÏ ‫ﻗ‬æ ‫ ﻋﻠ ﻰ‬ãã‫ ﻗ ﺎﺗﻠﺗﮭ‬ãæ ‫ﻟﻔﺗ ﺢ ﯾ‬Ç ãªÇÒ‫ ﻓ ﻲ ﻏ‬Ñ ‫ ﻋﻘ‬ãªÑÇÏ٬ ‫ﻓﺗ ﺢ‬æ ‫ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ‬
Ï‫ﻟﺑ ﻼ‬Çˬ ‫ﻣﻛﻧ ﮫ‬æ ä‫ ﻣ‬È‫ﻗ ﺎ‬Ñ ‫ﻠﮭﺎ‬ªÃ ‫ ﻋﻔ ﺎ ﺣ ﺗﻰ‬ã ‫ﻋﻧﮭ‬٬ ã ‫ﺗ‬æ ‫ﻟﻔﺗ ﺢ ﻟ ﮫ‬Ç Ñ ‫ﻟﻧﺻ‬Çæ æ Ï ‫ﻟﺣﻣ‬Ç ‫ﻟﻣﻧ ﺔ‬Çæ.

æ‫ﺟ‬Ñ‫ ﻓ ﺄ‬ä‫ﻟﺷ ﯾﺦ ﻓﺿ ﯾﻠﺔ ﻣ‬Ç Ý ‫ﺳ‬æ‫ ﯾ‬åÑ‫ﻏ ﯾ‬æ ä‫ﻧ ﻲ ﻣ‬Çæ‫ﺧ‬Å áªÃ ã ‫ﻟﻌﻠ‬Ç ÉÏ‫ﻋﺎ‬Å Ñ Ù‫ﻟﻧ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÇЪ Ñ‫ﻷﻣ‬Ç Á‫ﺑﻧ ﺎ‬
‫ﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬Ï‫ﻷ‬Ç ‫ﻋﯾﺔ‬Ñ ‫ﻟﺷ‬Çˬ ‫ﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻻ‬Ø‫ﻟﻌﺎ‬Ç ‫ﻻ‬Çæ ä‫ ﻣﻊ ˬﺳﺗﺣﺳ ﺎ‬Ú‫ ﻼ‬Ø‫ﻻ‬Ç ‫ﮫ ﻣﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ ﻛﺗﺑﺗ‬ðÇÑ‫ﺧﯾ‬à ä‫ﻣ‬
‫ﺑ ﺔ‬æ‫ﻷﺟ‬Ç ÉÑÏ‫ﻟﺻ ﺎ‬Ç ‫" ﺻ ﺣﯾﻔﺔ ﻓ ﻲ‬äæ‫ﻟﻣﺳ ﻠﻣ‬Ç" ‫ ﻓ ﻲ‬19/8/1415ܪ٬ Þ ‫ﻓ‬Çæ‫ﻟﻣ‬Ç 20/1/1995ã٬ Ï ‫ﻗ‬æ
Ê‫ﺿ ﺣ‬æà ‫ ﻓﯾﮭ ﺎ‬äÃ È ‫ﺟ‬Çæ‫ﻟ‬Ç Ï‫ ﺟﮭﺎ‬ä‫ﻛﯾ‬Ñ ‫ﻟﻣﺷ‬Ç ä‫ ﻣ‬Ïæ ‫ﻟﯾﮭ‬Ç ãªÑ‫ﻏ ﯾ‬æ ‫ ﻣﻊ‬ÉÑÏ ‫ﻟﻘ‬Ç ‫ ﺣ ﺗﻰ‬Çæ‫ ﯾﺳ ﻠﻣ‬æà ÇæÏÄ ‫ﯾ‬
‫ﯾ ﺔ‬Ò‫ﻟﺟ‬Ç٬ äÅ Çæ‫ ﻛ ﺎﻧ‬ä‫ﻠﮭﺎ ﻣ‬ªÃˬ ‫ ﻛﻣﺎ‬Ê ‫ﻟ‬Ï ‫ ﻋﻠ ﻰ‬ß ‫ﻟ‬Ð Ê‫ﻵﯾ ﺎ‬Ç äÂÑ ‫ﻟﻘ‬Ç‫ ﯾ ﺔ‬Ë ‫ﯾ‬Ï‫ﻷﺣﺎ‬Çæ ‫ﯾ ﺔ‬æ‫ﻟﻧﺑ‬Ç٬ Ï ‫ﻋﻧ‬æ Ò ‫ﻟﻌﺟ‬Ç
ä‫ ﻋ‬ß ‫ﻟ‬Ð ‫ ﻻ‬ÌÑ‫ﻟﺻ ﻠﺢ ﻓ ﻲ ﺣ‬Ç ‫ﺟﮫ ﻋﻠ ﻰ‬æ ‫ ﯾﻧﻔ ﻊ‬ä‫ﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾ‬Ç ‫ﻻ‬æ ºãªÑ ‫ ﯾﺿ‬ð ‫ﺎﻟﻧﺑﻲ ﺗﺄﺳﯾﺎ‬ ‫ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﺑ‬
‫ ﻋﻠﯾ ﮫ‬ã‫ﺳ ﻠ‬æ ‫ﺑ ﮫ ﻓ ﻲ‬Ñ‫ﺻ ﻠﺣﮫ ﺣ‬æˬ ð ‫ﺗﻣﺳﻛﺎ‬æ ‫ﻟ ﺔ‬Ï‫ﻋﯾﺔ ﺑﺎﻷ‬Ñ ‫ﻟﺷ‬Ç ‫ﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬Ç ‫ﻟﺧﺎﺻ ﺔ‬Çæ٬ ‫ﻓ ﺎ‬æ‫ﻗ‬ææ ‫ﺎ‬ªÏ‫ﻋﻧ‬٬ ÇÐ ‫ﻓﮭ‬
æª Þ‫ﯾ‬Ñ Ø É‫ﻟﻧﺟ ﺎ‬Ç Þ‫ﯾ‬Ñ Øæ ÉÏ‫ﻟﺳ ﻌﺎ‬Ç ‫ﻟﺳ ﻼﻣﺔ‬Çæ ‫ﻧﯾﺎ ﻓ ﻲ‬Ï ‫ﻟ‬Ç ÉÑ ‫ﻵﺧ‬Çæ.

Çæ áæ‫ﻟﻣﺳ ﺋ‬Ç äà ‫ﺎ‬ ‫ﻓﻘﻧ‬æ‫ﺟﻣﯾ ﻊ ﯾ‬æ ä‫ﻠﻣﯾ‬ ‫ﻟﻣﺳ‬Ç - ÉÏ‫ ﻗ ﺎ‬ð ‫ﺑﺎ‬æ‫ﺷﻌ‬æ - á ‫ ﻓﯾ ﮫ ﻣﺎ ﻟﻛ‬å‫ﺿ ﺎ‬Ñˬ äÃæ ã ‫ﯾﻣﻧﺣﮭ‬
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
‫ﻟﻔﻘ ﮫ‬Ç ‫ﯾﻧ ﮫ ﻓ ﻲ‬Ï٬ ‫ﻻﺳ ﺗﻘﺎﻣﺔ‬Çæ ‫ﻋﻠﯾ ﮫ‬٬ äÃæ Ñ ‫ﯾﻧ ﮫ ﯾﻧﺻ‬Ï ‫ﯾﻌﻠ ﻲ‬æ ‫ﻛﻠﻣﺗ ﮫ‬٬ äÃæ ‫ ﯾﺻ ﻠﺢ‬ÉÏ‫ﻗ ﺎ‬
ä‫ﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾ‬Ç ã‫ﻓﻘﮭ‬æ ‫ﯾ‬æ ã ‫ﯾﻌﺗﮫ ﻟﻠﺣﻛ‬Ñ ‫ ﺑﺷ‬ã‫ﻟﺗﺣ ﺎﻛ‬Çæ ‫ﻟﯾﮭ ﺎ‬Å٬ ÑÐ ‫ﻟﺣ‬Çæ ‫ﯾﺧﺎﻟﻔﮭ ﺎ ﻣﻣﺎ‬٬ ‫ﻧ ﮫ‬Å ‫ﻟ ﻲ‬æ ß ‫ﻟ‬Ð
ÑÏ‫ﻟﻘ ﺎ‬Çæ ‫ﻋﻠﯾ ﮫ‬٬ ‫ﺻ ﻠﻰ‬æ á ‫ﻟ‬Çå ã‫ﺳ ﻠ‬æ ‫ ﻧﺑﯾﻧ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬Ï‫ﻟ ﮫ ˬﻣﺣﻣ‬Âæ ‫ﺻ ﺣﺎﺑﮫ‬Ãæˬ ‫ﺗﺑﺎﻋ ﮫ‬Ãæ ä‫ﺑﺈﺣﺳ ﺎ‬.

Soalan saya (Abu Syafiq):


Yahudi tidak meredhoi kita dan paling kuat permusuhan terhadap umat
Islam..Ini firman Allah!
Maka mengapa pula kita diwajibkan oleh Wahhabi agar berbaik dan bersatu
dengan Yahudi???! mengapa?! bukankah ini bukti yang kukuh bahawa Wahhabi
adalah tentera Yahudi dalam umat Islam?.

-----------------------

ALBANI MENGKAFIRKAN UMAT ISLAM DI PALESTIN DAN MEWAJIBKAN MEREKA


KELUAR DARI PALESTIN

Beginilah citarasa Wahhabi demi mengkafirkan umat Islam khususnya yang


ditindas oleh sahabat karib Wahhabi iaitu Yahudi terhadap umat Islam di bumi
Palestin.

Albani yang selalu diwar-warkan sebagai seorang yang tahu mengenai Ilmu
Mustolah Al-Hadith dia ( Muhammad Nasiruddin Al-Bani ) yang mudah di sebut
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
sebagai Al-Bani telah menghukum umat Islam yang kini berada di bumi Palestin
sebagai KAFIR dan ditambah hukumnya oleh Albani sendiri bahawa WAJIB umat
Islam yang berada di bumi Palestian untuk keluar dari tanah Dhoffah Al-
Ghoribah Palestin dan dari kesemua bumi Palestian.

Rujuk kenyataan ulamak Wahhabi ini iaitu Al-Bani mengkafirkan umat islam di
Palestian secara mutlak dan mewajibkan umat Islam keluar dari Palestin dalam
Majalah Al-Liwa’ Jordan keluaran tarikh 7/7/1993 m/s 16 dan dalam kitab
AlBani sendiriberjudul “Fatawa Al-Bani” m/s 18 Jam’u ‘Ukkashah Abdul Manan
cetakan Maktabah At-Turoth dan jugan dalam rakaman ceramah AlBani
dirumahnya pada tarikh 22/4/1993 serta surat khabar As-suhuf 1/9/1993.

Penghukuman Albani sedemikian menyebabkan ramai ulama Islam dan


pemimpin Islam bangkit menentang diantaranya yang menentang Albani dalam
permasaalahan ini adalah Dr. Solah Al-Kholidy yang menyatakan fatwa Albani
tersebut merupakan percanggahan dengan As-Sunnah dan Islam itu sendiri.
Begitu juga pemimpin Jordan Dr. Ali Al-Faqir Menteri Wizarah Alqouf Jordan
turut menentang kenyataan Albani tersebut dan menyifatkannya sebagai
YAHUDI.Rujuk As-Suhuf 1/9/1993.

Soalan saya: APAKAH HELAH DISEBALIK INI WAHAI WAHHABI? APAKAH GUNANYA
WAHHABI MENGKAFIRKAN DAN MENYURUH SERTA MENWAJIBKAN KEPADA UMAT
ISLAM DI PALESTIAN KELUAR TERUS DARI BUMI PALESTIN? ADALAH KAMU SEMUA
REDHO BUMI PALESTIN DIRAMPAS OLEH YAHUDI LAKNAT ATAU KAMU SEMUA
ADALAH PENDOKONG KEMENANGAN MUSAILAMATUL KAZZAB DAN YAHUDI
TERKINI???!!!
BUSUK SUNGGUH BUNYINYA SEORANG YANG PADA PANDANGAN MATA WAHHABI
SEBAGAI PAKAR HADITH RUPA-RUPANYA PENYOKONG KUAT PERAMPAS YAHUDI
KE ATAS TANAH AMBIYA’ !

www.abu-syafiq.blogspot.com

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
29 December, 2008
Asri+Wahhabi Sembah Ibnu Taimiah
(berbukti)
MOHD ASRI ZAINUL ABIDIN BEKAS MUFTI PERLIS MENDAKWA ALLAH
BERFIRMAN DALAM AL-QURAN DAN HADITH QUDSI BAHAWA IBNU TAIMIAH
ADALAH MUJADDID.

Lirik Mohd Asri dan sajaknya banyak menyamakan Allah dengan dirinya sendiri
dan dengan Wahhabi-wahabi lain. Ini kerana dakyah mereka adalah
menyamakan Allah dengan makhluk dan mengkafirkan umat dan ulama Islam.

Dalam kenyataan Mohd Asri bekas mufti perlis ini terdapat banyak puisi, sajak
& pantun yang menghina, memaki-hamun, menyamakan Allah dengan dirinya,
menyembah dan mendewa-dewakan Ibnu Taimiah, mengkafirkan ulama Islam
dan memutar belit fakta Islam serta memfitnah dan menuduh Allah dengan apa
yang tidak pernah Allah firmankan...antaranya:

Dalam sajak dan lirik Mohd Asri yang berjuduk SUARA TAJDID KAMI tertera

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pemujaan melampau sehingga ke tahap menipu Allah.

Dr. Mohd Asri berkata pada 30 mei 2008 di Kangar:


SUARA TAJDID KAMI
(Balada Buat Ibn Taimiyyah)

Aduhai imam pujian zaman


Dikau mujaddid pilihan Tuhan

PERHATIKAN PADA KENYATAAN ASRI DAN WAHHABI TADI:


" DIKAU (IBNU TAIMIAH) MUJADDID PILIHAN TUHAN "

Ahli Sunnah Wal Jamaah memberi komen:


Wahai Asri Al-Wahhabi penyembah Ibnu Taimiah! Kenyataan kamu kononnya
Allah sendiri yang memilih Ibnu Taimiah sebagai Mujaddid adalah satu
pendustaan kepada Allah.

Di surah dan ayat manakah Allah menyebut Ibnu Taimiah itu sebagai
Mujaddid??!! Di dalam Hadith Qudsi manakah Allah mengatakan Ibnu Taimiah
sebagai Mujaddid??!!Atau dimana hadith Nabi yang memuja Ibnu Taimiah
sebagai Mujaddid??! Tahukah kamu bahawa Ibnu Taimiah hidup setelah lebih
700 tahun wahyu tamat diturunkan??!! Setelah ratusan tahun Nabi wafat??!
Maka bila masa pula Allah memilih Ibnu Taimiah sebagai Mujaddid??!! Kamulah
pendusta paling besar kepada Allah abad ini wahai Wahhabi!. Dan katamu
paling kamu sendiri tidak kamu kotakan.

Kamu berang dan marah bila umat Islam memuji Nabi Muhammad tetapi waktu
yang sama kamu puja-muja Ibnu Taimiah kononnya Allah yang pilih dia sebagai
Mujaddid. Mana ayat kata gitu?? nama Ibnu Taimiah sendiri pun tidak pernah
tertera di dalam satu huruf Al-Quran dan Hadith nabawi.

Ketahuilah bahawa kesemua lirik, sajak, puisi Mohd Asri Zainul Abidin terdapat
puluhan kutukan, makian, menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan
Allah dengan dirinya sendiri, memuja insan yang ditolak oleh ulama mazhab
empat ke tahap memfitnah Allah dan berdusta kononnya Allah berfirman Ibnu
Taimiah sebagai Mujaddid.
Bahkan terdapat banyak kenyataan Mohd Asri dalam lirik sajaknya tersebut
pelbagai ungkapan bertentangan dengan Islam.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Wahai Penipu! pengkhianat! dan penyembah Ibnu Taimiah!...bertaubatlah.

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 10:46 PM 4 comments Links to this post

28 December, 2008
Sambutan Muharram Masuk Neraka
Paling Dalam - WAHHABI

HAKIKATNYA SAMBUTAN MA'AL HIJRAH ATAU AWAL MUHARRAM ADALAH AMALAN


YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ISLAM DAN BUKANLAH IBADAH KHUSUS
TETAPI IA ADALAH ANTARA JALAN MERAPATKANKAN DAN MENGUATKAN
UKHUWWAH ISLAMIYAH DAN TIDAK BERDOSA SEKIRANNYA TIDAK
MENYAMBUTNYA.

MALANGNYA KESEMUA WAHHABI MENGHUKUM SESIAPA YANG MENYAMBUT MA'AL


HIJRAH ATAU AWAL MUHARRAM INI SEBAGAI MURTAD KHUSUSNYA KEPADA PARA
ULAMA ISLA.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
WAHHABI SERING MENDAKWA BAHAWA MANUSIA YANG MENYAMBUT MA'AL
HIJRAH KERANA KEJAHILAN MEREKA IANYA ADALAH BID'AH MAKA DIA SESAT
TETAPI TIDAK MASUK NERAKA, MANAKALA ULAMA YANG TAHU LANTAS
MENYAMBUTNYA MAKA WAHHABI MENGHUKUM ULAMA ITU SEBAGAI KAFIR
MURTAD MASUK NERAKA. INILAH KEDAJALAN WAHHABI GEMAR MENGKAFIRKAN
ULAMA ISLAM.

* Awas! Ada beberapa Wahhabi tanah-air kita pergi ke negara barat


memburukkan Islam disana pula setelah memporakan-perandakan umat Islam di
Malaysia dengan mempergunakan nama fatwa tetapi ia penuh dengan karut
marut dan khurafat.

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 11:05 AM 1 comments Links to this post

22 December, 2008
Si Jumud Asri Mengkafirkan Ulama &
Menyamakan Allah Dengan Makhluk
MOHD ASRI BIN ABDUL TALIB YANG MENGHARAMKAN UMAT ISLAM
MENGUBAH NAMA BAPA TETAPI DIA SENDIRI MENUKAR NAMA BAPANYA DARI
ABDUL TALIB KEPADA ZAINUL ABIDIN, DIA (ASRI) MENGHUKUM SELURUH
UMAT ISLAM SEBAGAI MURTAD DAN MENYAMAKAN ALLAH DENGAN MAKHLUK
DI DALAM SYARAHANNYA DAN BUKU TULISANNYA BERJUDUL "10 PERKARA
BATAL ISLAM DAN APA ITU SYIRIK". TIDAK TERLEPAS JUGA NEGARA SAUDI
ARABIA DIHUKUMNYA SEBAGAI KAFIR DAN MURTAD.

KENALI MOHD ASRI PENTAKFIR DAN TUKANG SAMAKAN ALLAH DENGAN


MAKHLUK INI MELALUI LIDAH SELURUH MUFTI MALAYSIA. MEREKA KENAL
AKAN SIAPA LELAKI WAHHABI INI. LIHAT 2 VIDEO DIBAWAH:

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
1

Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 2:01 PM 0 comments Links to this post


Labels: mohd

16 December, 2008
BUSH Berakidah ALLAH DUDUK DI
LANGIT kena baling kasut
PRESIDEN AMERIKA G.W. BUSH YANG MEMPERCAYAI 'ALLAH BERADA
DILANGIT' TELAH DIHINA DIKUTUK DIBALING KASUT. WAHABI BILA LAGI NAK
KENA....

Video Bush Yang Berakidah Kafir ALLAH BERADA DI LANGIT DAN DUDUK DI
LANGIT Dibaling Kasut Dua Kali...Wahhabi bila lagi...?

Video tarian Mujassimah Musyabbihah?

Akidah dan kepercayaan Presiden Amerika yang zalim ini adalah sama dengan
akidah Mujassimah & Musyabbihah zaman moden ini iaitu Allah menyerupai
makhluk dan Allah duduk di atas langit serta Allah berada di langit.
Demikianlah akidah Presiden Amerika yang kafir zalim ini. Sebahagian pengkaji
menyatakan bahawa Bush berpegang dengan agama kristian dan sebahagian
yang lain mendakwa Yahudi adalah agama pilihan Bush.

Apapun agama yang dipercayai dan dipegang oleh Bush, dia tetap berakidah
sama dengan rakan karibnya Musyabbihah dan Mujassimah iaitu ALLAH BERADA
DI LANGIT.

AKIDAH YAHUDI "ALLAH DUDUK ATAS KERUSI DI LANGIT"


Dalam kitab Yahudi Safar Al-Muluk Al-Ishah 22 Nombor 19-20Yahudi menyatakan
akidah kufur di dalamnya :
á‫ ﻓﺎﺳ ﻣﻊ ﻗ ﺎ‬ðÇÐÅ ã‫ ﻛ ﻼ‬ÈÑ ‫ﻟ‬Ç Ï ‫ ﻗ‬Ê ‫ﯾ‬ÃÑ ÈÑ ‫ﻟ‬Ç ‫ ﺎ‬ð‫ﺳ ﯾﮫ ﻋﻠ ﻰ ﺟﺎﻟﺳ‬Ñ‫ ﻛ‬ϭ á ‫ ﻛ‬Ï ‫ ﺟﻧ‬Á‫ﻟﺳ ﻣﺎ‬Ç Ýæ ‫ﻗ‬æ ‫ﯾ ﮫ‬Ï‫ﻟ‬
‫ ﻋﻧﯾﻣﯾﻧ ﮫ‬æ ä‫ ﻋ‬åÑ‫ﯾﺳ ﺎ‬
Kata-kata kufur Yahudi tersebut bermaksud :

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
“Berkata : Dengarlah akan engkau kata-kata tuhan,telahku lihat tuhan duduk di
atas kursi dan kesemua tentera langit berdiri di sekitarnya kanan dan kiri” .

AKIDAH KRISTIAN "ALLAH DUDUK&BERADA DI LANGIT"


Dalam website Kristian kafir :
http://www.hesenthisword.com/lessons/lesson5.htm
lihat pada :
ÇÑ ‫ﻋﺎﺷ‬: Ñ ‫ﻛ‬Ð ‫ ﻣﺎ ﻋﻧ ﮫ‬ÏÑæ ä‫ ﻓ ﻲ ﷲ ﻋ‬Ï ‫ﻟﻌﮭ‬Ç ã‫ﯾ‬Ï ‫ﻟﻘ‬Ç

Kristian kafir kata pada nom 7 :


“‫ ﷲ‬Ó‫ﺳ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺎﻟ‬Ñ‫ﻟﻛ‬Ç ‫ﻟﻌ ﺎﻟﻲ‬Ç” (ÔÇ 6 :1-10) .
Kata kufur tersebut bermaksud :
"Allah Duduk Di atas Kursi Yang Tinggi”.

Manakala akidah Islam menafikan sifat duduk bagi Allah. Allah tidak berada
dilangit dan langit bukan tempat bagi Allah begitu juga Allah tidak berada di
atas arasy.
Akidah Islam adalah Allah Wujud Tanpa Tempat...Dia tidak memerlukan mana-
mana tempat.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 7:05 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
14 December, 2008
Sulaiman B. Abdul Wahhab Mengkafirkan
Wahhabi

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
SYEIKH SULAIMAN BIN ABDUL WAHHAB SAUDARA KANDUNG KEPADA
PENGASAS AJARAN WAHHABI (MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB)
MENGHUKUM AJARAN WAHHABIYAH SEBAGAI KAFIR.

Muhammad Bin Abdul Wahhab adalah seorang insan yang telah menderhakai
bapanya sendiri iaitu Abdul Wahhab Bin Sulaiman seorang ulama mazhab
Hambali yang terkenal, bapanya itu juga menolak ajaran yang dibawa oleh
anaknya itu Muhammad (Wahhabiyah).

Turut menolak fahaman Wahhabiyah ini Syeikh Sulaiman Bin Abdul Wahhab
saudara kandung kepada pengasas ajaran Wahhabi Muhammad Bin Abdul

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Wahhab. Dalam kitab beliau berjudul As-Sawaiqul Al-Ilahiyyah Fi Ar-Raddi 'Ala
Al-Wahhabiyah karangan Syeikh Sulaiman tersebut menolak ajaran Wahhabiyah
dan menyifatkan Wahhabiyah sebagai ajaran TAKFIR mengkafirkan umat Islam.
Itulah fahaman Wahhabi yang dijelaskan oleh Syeikh Sulaiman tersebut:
AJARAN WAHHABI ADALAH AJARAN MENGKAFIRKAN UMAT ISLAM AJARAN
TAKFIR.

Kemudian dalam kitab tersebut Syeikh Sulaiman Bin Abdul Wahhab tadi turut
menolak habis-habisan golongan tersebut dan menghukum mereka sebagai
KAFIR atau JAHIL dan SESAT. Rujuk Kitab beliau tadi berjudul As-Sawaiqul Al-
Ilahiyyah Fi Ar-Raddi 'Ala Al-Wahhabiyah cetakan Pertama di Iraq pada tahun
1306H 1888M pada mukasurat 18.

Rasulullah bersabda yang bermaksud: " Barangsiapa yang mengkafirkan saudara


Islam maka dia jatuh kafir atau sebaliknya ". Riwayat Muslim.
Wahhabi mengkafirkan seluruh umat Islam tanpa hak maka hukum tersebut
kembali kepada mereka.

* Maka amat jelas yang lebih mengenali ajaran Wahhabi dan pengasasnya itu
(Muhammad bin Abdul Wahhab) adalah saudara kandungnya sendiri iaitu Syeikh
Sulaiman bin Abdul Wahhab dan bapanya sendiri dan mereka menolak ajaran
Wahhabi dan ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab itu kerana ajaran Wahhabi
suka mengkafirkan umat islam dan Wahhabi adalah ajaran TAKFIR dan mereka
(Wahhabi) adalah sesat.

AWAS! PENDAKWAH WAHHABI KINI BERADA DI UK DALAM RANGKAIAN MEREKA


MENJISIMKAN DAN MENYAMAKAN ALLAH DENGAN MAKHLUK SERTA
MENGKAFIRKAN DAN MEMBID'AHKAN UMAT ISLAM!!!AWAS!

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 12:30 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
08 December, 2008
Fatwa Sesat Wahhabi: Takbir Raya 'Eidul
Adha BID'AH MASUK NERAKA

Kesemua umat Islam di masjid-masjid, surau-surau ketika tibanya Hari Raya


'Eidul Adha mereka akan mengumandangkan takbir raya seperti biasa kita
dengar sejak bezaman dan bertahun lalu. Ianya adalah tidak salah dan tidak
bercanggah dengan Islam bahkan bukan bid'ah kerana melaungkan takbir raya
dilakukan dizaman Nabi Muhammad.

Paling malang Wahhabi menghukum amalan takbir raya pada 'Eidul Adha
sebagai BID'AH, SESAT, MASUK NERAKA.
Rujuk fatwa Wahhabi yang telah discan di atas dan rujuk juga laman rasmi
Wahhabi yang MENGHUKUM TAKBIR RAYA SEBAGAI SESAT, BID'AH DAN MASUK
NERAKA.
( http://www.binbaz.org.sa/mat/16498 ).

Antum yangf bertakbir raya tadi masuk neraka juga disisi agama Wahhabi.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 5:47 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
05 December, 2008
Mufti Seluruh M'sia Bongkar
Penyelewengan 'Lelaki Jalang'
SELURUH MUFTI MALAYSIA MEMBONGKAR SIAPAKAH PEMECAH UMAT
MENGUNAKAN NAMA MUFTI?

Kenalilah siapa lelaki 'jalang' yang menyamakan Allah dengan makhluk dan
mengkafirkan ulama Islam serta membawa idea-idea yang merosakkan umat
Islam sejagat.
Lihat dan dengar kupasan Mufti Perak SS Dato' Harun Sani mewakili seluruh
mufti-mufti di Malaysia mengenai lelaki tersebut:

klik pada gambar utk dgr dan lihat video.

klik pada gambar utk dgr dan lihat video.

*Wahai 'lelaki jalang'...


Memang patut kau kena 'tendang'. Kau maki seluruh jabatan agama Islam. Kau
puji seluruh amalan agama batil bukan Islam. Kau hina ulama Islam. Kau bawa
fatwa baru yang menyusahkan umat Islam. Kau bagi hukum bercanggah dengan
hukum Islam. Kau suka membid'ahkan amalan Islam kau lupa kau lah pembawa
bid'ah yang paling besar abad ini pabila kau menyamakan Allah dengan makhluk
dan kau menjisimkan Allah.

Jgn kau buat kecoh kat sana negara barat sudah lah seperti kau buat 'amalan
terbalik' time dulu-dulu.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Ingat! 'amalan terbalik' tu tetap haram tidak kira di Jordan ke M'sia ke UK ulu
kelang ke...
Berambuslah dari negara yang kau kafirkan seluruh penduduknya ini negara
kami Al-Asya'irah Ahli Sunnah Wal Jamaah Malaysia ini.
Kau kafirkan ulama Islam Malaysia. Kau hina pengajian mentauhidkan Allah.
Kau hina pengajian akidah Islam. Kau benci segala amalan baik...Paling pening
kau menangis kau rasa kau betul padahal kau ketawa melakukan maksiat.
Ketahuilah engkau dikutuk kerana engkau berfahaman songsang mongsang.
Maka saudara semanusia ku...BERTAUBATLAH....
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 12:12 PM 0 comments Links to this post
01/01/2009 - 02/01/2009 11/01/2008 - 12/01/2008 Home

Subscribe to: Posts (Atom)


AKIDAH ISLAM

INILAH AKIDAH ISLAM YANG RIWAYATKAN OLEH IMAM MUSLIM DALAM SOHIHNYA

SYEIKH ABDULLAH AL-HARARI : PAKAR HADITH ZAMAN KINI & PEJUANG


AQIDAH ISLAM ZAMAN KINI

Pakar Ilmu Hadith Zaman Kini Adalah Seorang Ulama Yang Beraliran Ahli Sunnah
Wal Jama'ah Iaitu Al-Muhaddith Syeikh Abdullah Al-Harari. Wahhabi Yang
Memusuhi Islam Dan Wahhabi Yang Membawa Ajaran Mujassimah Sangat Benci
Terhadap Semua Ulama Islam Dan Mengkafirkan Umat Islam

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
SYEIKH SAYYID 'ALAWI AL-MALIKY

Beliau merupakan ulama ASWJ yg dikafirkan oleh Wahhabi. Beliau mengajar di


Masjid Al-Haram Mekah di Bab As-Salam mengenai ilmu aqidah Ahli Sunnah Wal
Jama'ah Al-Asya'irah. Kemudian beliau dihalau oleh Wahhabi dan dimaki oleh
Wahhabi sebagai Thogout Babis Salam. Wahhabi adalah Yahudi dan pembunuh
ulama Islam.

November, 2008
SOAL-JAWAB AQIDAH AHLI SUNNAH
WAL JAMA’AH & BAHAYA WAHHABI

SOAL-JAWAB AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH & BAHAYA AJARAN


WAHHABI

Oleh: ( Abu Syafiq Al-Asy’ary )[1]

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
( 012-2850578 )

SOAL-JAWAB

AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH

Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam, Dia-lah yang
mencipta ‘arasy,

langit dan bumi, Dia-lah jua Pencipta tempat, wujud-Nya tanpa memerlukan
tempat. Selawat

dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad, ahli keluarga dan para
sahabat

Baginda.

1- Apa itu aqidah dan kaitannya dengan amalan kita ?

Aqidah membawa erti pegangan dan kepercayaan seseorang. Pegangan dan


kepercayaan ini pula terbahagi kepada dua iaitu benar atau salah.

Aqidah yang benar merupakan kunci kepada segala penerimaan ibadah.

Tanpa aqidah yang benar Allah tidak akan menerima segala amalan salih.
Sekiranya aqidah seseorang itu salah maka yang akan dicatit hanyalah amalan
keburukan maka akan hanya dibalas dengan keburukan.

Justeru itu, perkara yang berkaitan dengan aqidah tidak harus dijadikan
gurauan senda atau diremeh-remehkan. Hubungan aqidah dan amalan salih ini
berdalilkan firman Allah yang bermaksud:

“Dan barangsiapa melakukan amalan salih dari kalangan lelaki ataupun wanita

dalam ia beriman (beraqidah dengan aqidah yang betul) maka merekalah yang

akan dimasukkan ke dalam syurga dan tidak akan dizalimi walaupun sedikit”.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
(Al-Nisa’ ayat 124)

Ayat tersebut jelas menerangkan bahawa apa sahaja amalan salih yang
dilakukan orang

lelaki mahupun perempuan, imanlah syarat utama penerimaannya dari Allah.


Begitu juga

kenyataan dari hadith Nabi yang bermaksud:

“Semulia-mulia amalan adalan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya

(beraqidah dengan aqidah yang betul)”.

(Sahih al-Bukhariyy)

Ini menandakan bahawa aqidah merupakan sesuatu yang teramat penting dan
perlu diutamakan dari masalah-masalah yang lain.

2- Apakah aqidah Ahli Sunnah Wal Jama’ah ?

Pertamanya perlu diketahui bahawa kesemua aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah
adalah berlandaskan al-Qur’an, al-Hadith serta ijma‘ ulama. Aqidah Ahli
Sunnah menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang telah dinyatakan oleh Allah
Ta‘ala sendiri di dalam al-Qur’an dan apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah
di dalam hadith Baginda tanpa mereka menyandarkan sifat tasybih atau tajsim
bagi Allah, mereka juga menafikan dan menolak bagi Allah itu bersifat duduk,
bertempat, berkaki, berbetis, zat yang turun naik dari langit ke bumi, berada
di atas langit, berada di atas ‘arasy, dan sebagainya dari sifat yang tidak layak
bagi Tuhan yang mencipta segala makhluk-Nya.

Ini semua berdasarkan firman Allah di dalam Surah

al-Syura ayat 11 yang bermaksud:

“Tiada sesuatupun yang menyerupai-Nya”.

Aqidah Ahli Sunnah juga mepercayai bahawa Wujud-Nya Allah tanpa diliputi
tempat berdalilkan juga dari sabda Nabi Muhammad yang bermaksud:

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
“Allah telah sedia wujud (azali) dan tiada sesuatupun selain Allah itu azali”.

(Riwayat al-Bukhariyy dalam Sahih al-Bukhariyy)

Hadith Nabi tersebut menunjukkan bahawa Allah sahaja yang wujudnya azali
manakala tempat, ‘arasy, langit, dan selainnya bukan azali.

Perkara tersebut wajib diimani berdasarkan juga Ijma‘ para ulama yang telah
pun dinukilkan oleh Imam ‘Abd al-Qahir bin Tahir al-Baghdadiyy dalam kitab al-
Farq Bayna al-Firaq halaman 333 cetakan Dar al-Ma‘rifah jelas menunjukkan
kewujudan Allah bukanlah berada di atas ‘arasy, akan tetapi Allah wujud tanpa
diliputi oleh tempat:

“Dan telah disepakati dan di-ijma‘-kan bahawa Allah tidak diliputi tempat”.

3- Siapakah Ahli Sunnah Wal Jama’ah ?

Pada dasarnya, Ahli Sunnah Wal Jama’ah adalah mereka yang berpegang
dengan aqidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad secara fahaman yang betul
dan tidak berpegang kepada zahir nas al-Mutasyabihat. Kelompok ulama yang
membawa ilmu aqidah Al-Asya’irah merupakan ◌ulama
ö Ahli Sunnah Wal
Jama’ah pada zaman kini seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-Asqolaniyy
dan puluhan ribu lagi ulama Islam yang menyebarkan ilmu tauhid Al-Asya’irah.

Begitu juga Al-Maturidiyyah merupakan Ahli Sunnah Wal Jama’ah zaman kini
seperti pengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Rujuk Ithaf as-Saadah al-Muttaqin
Bi Syrhi Ehya ‘Ulumiddin oleh Imam Az-Zabidy.

4- Apa itu ulama As-Salaf & Apa aqidah mereka ?

Ulama As-Salaf pada dasarnya merupakan ulama Ahli Sunnah Wal Jama’ah dan
mereka adalah ulama yang pernah melalui kehidupannya pada era 300 Hijriyyah
pertama.

Kesemua ulama Salaf berpegang dengan aqidah bahawa: -

Allah adalah Tuhan sekalian alam yang mencipta setiap sesuatu, wujud-Nya
tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran, Maha Suci Allah dari dilingkungi dan

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
diliputi oleh tempat, bahkan wujud-Nya tanpa berada di sesuatu tempat, bukan
di langit wujud-Nya bukan di bumi pula tempat-Nya. Allahlah Pencipta ‘arasy,
diciptakannya untuk menunjukkan kekuasaan-Nya, bukan pula ianya dijadikan
tempat bagi zat Allah. Kerana Dia Pencipta tempat maka Dia tidak memerlukan
tempat.

5- Buktikan bahawa aqidah ulama As-Salaf adalah “Allah Wujud Tanpa


Bertempat” ?

Di sini akan dibawa sebahagian sahaja kenyataan dari para ulama As-Salaf
termasuk para sahabat Nabi sebagai bukti menunjukkan bahawa aqidah ulama
Salaf antaranya adalah

Allah wujud tanpa tempat:

i. Seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan keilmuan beliau pernah dipuji
oleh Rasulullah iaitu Imam Sayyidina ‘Ali karramallahu wajhah wafat pada 40
Hijriyyah pernah berkata yang bermakna:

“Sesungguhnya Allah telah wujud tanpa tempat,

maka Dia sekarang tetap sedia wujud tanpa tempat”.

Kenyataan tersebut dinyatakan dalam kitab karangan Imam Abu Mansur al-
Baghdadiyy dalam kitab beliau yang masyhur al-Farq Bayna al-Firaq pada
halaman 256 cetakan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ini memberi erti bahawa di antara aqidah para sahabat serta ulama Salaf
adalah ‘Allah wujud tanpa bertempat’ iaitu tidak dilingkungi oleh sesuatu
tempat mahupun semua tempat. Dalam halaman kitab yang sama juga
dinukilkan kenyataan Imam ‘Ali yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah mencipta ‘arasy adalah untuk menzahirkankekuasaan-Nya


dan

bukanlah untuk dijadikan tempat bagi zat-Nya”.

ii. Imam al-Syafi‘iyy rahimahullah yang wafat pada 204 Hijriyyah pernah
berkata:

“Dalil bahawa Allah wujud tanpa tempat adalah Allah Ta’ala telah wujud

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
dan tempat pula belum wujud, kemudian Allah mencipta tempat dan

Allah tetap pada sifat-Nya yang azali sebelum terciptanya tempat, maka

tidak harus berlaku perubahan pada zat-Nya dan begitu juga tiada

pertukaran pada sifat-Nya”.

Kenyataan Imam al-Syafi‘iyy tadi dinyatakan oleh Imam al-Hafiz Murtadha az-
Zabidyy di dalam kitab beliau berjudul Ithaf al-Sadah al-Muttaqin juzuk kedua,
mukasurat 36 Dar al-Kutub al ‘Ilmiyyah.

iii. Imam yang terkenal dengan karangan kitab aqidah beliau berjudul ‘Aqidah
al-Tahawiyyah bernama Imam al-Hafiz Ahmad bin Salamah Abu Ja‘far al-
Tahawiyy wafat pada 321 Hijriyyah (merupakan ulama Salaf) telah menyatakan
dalam kitab beliau tersebut

pada halaman 15, cetakan Dar al-Yaqin yang bermaksud:

“Allah tidak berada (tidak diliputi) pada enam penjuru (atas, bawah,

kanan, kiri, depan, belakang) seperti sekalian makhluk”.

6- Apakah pegangan ulama As-Salaf pada ayat dan hadith al-Mutasyabihat pula ?

Pegangan ulama Salaf pada ayat dan hadith al-Mutasyabihat mengenai sifat
Allah Ta‘ala

adalah didapati kebanyakan ulama As-Salaf memilih jalan tidak mentakwilkan


secara tafsiliyy (terperinci) ayat tersebut akan tetapi ditakwil secara ijmaliyy
(menafikan makna zahirnya) dan diserahkan makna sebenar kepada Yang Maha
Mengetahui tanpa berpegang dengan zahirnya, tanpa menyandarkan sifat
tasybih, tajsim dan bertempat bagi zat Allah.

Akan tetapi wujud di kalangan ulama Salaf yang mentakwilkan secara tafsiliyy
ayat

Al-Mutasyabihat seperti Imam al-Bukhariyy di dalam kitab beliau Sahih al-


Bukhariyy

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
mentakwilkan firman Allah di dalam Surah al-Qasas ayat 88:

“Wajah-Nya” bererti kerajaan-Nya.

7- Bagaimana pula ulama Al-Khalaf, siapakah mereka dan apa pegangan mereka
?

Ulama Khalaf juga adalah Ahli Sunnah Wal Jama’ah dan mereka dikategorikan
sebagai ulama yang hidup selepas 300 Hijriyyah pertama.

Aqidah ulama Khalaf juga tidak terkeluar dari landasan al-Qur’an dan al-Hadith
serta ijma‘ ulama.

Aqidah ulama Khalaf tidak sama sekali berlawanan dengan aqidah ulama Salaf,
bahkan akidah ulama Salaf itu adalah aqidah ulama Khalaf, begitu jua
sebaliknya.

Cuma pada segi penerangan mengenai perkara yang berkaitan dengan sifat
Allah dan sandaran kepada Allah, ulama Khalaf telah memilih cara penerangan
yang lebih terperinci bagi mengelakkan anggapan yang bersifat tasybih atau
tajsim pada sifat Allah.

Contohnya ramai di kalangan ulama Khalaf mentakwilkan secara tafsiliyy


(terperinci) sifat-sifat Allah yang tertentu kepada makna yang selari dengan
bahasa Arab dan layak bagi Allah serta mudah difahami oleh orang awam dan
penuntut ilmu bertujuan menjauhkan anggapan yang tidak benar pada sifat
Allah.

Namun ada juga di kalangan ulama Khalaf yang tidak mentakwilkan secara
terperinci.

8- Apakah bukti bahawa ulama Al-Khalaf beraqidah “Allah Wujud Tanpa


Bertempat” ?

Di sini akan disebut sebahagian sahaja kenyataan para ulama Khalaf bahawa
Allah

wujud tanpa memerlukan tempat:

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
i. Al-Hafiz Ibn Jawziyy al-Hanbaliyy rahimahullah wafat pada 597 Hijriyyah
telah menyatakan di dalam kitab karangan beliau berjudul Daf’ Syubhah al-
Tasybih mukasurat 189, cetakan Dar Imam al-Nawawiyy:

“Sesungguhnya telah sahih di sisi ulama Islam bahawa Allah Ta‘ala tidak

diliputi oleh langit, bumi dan tidak berada di setiap tempat”.

ii. Imam Hujjah al-Islam Abu Hamid al-Ghazaliyy yang wafat pada 505 Hijriyyah

menyatakan dalam kitab beliau yang masyhur berjudul Ihya’ ‘Ulum al-Din :

“Dan Allah juga tidak diliputi oleh tempat dan Allah tidak diliputi arahenam
dan

Allah tidak pula dilingkungi oleh langit dan bumi.”

Rujuk kitab Ithaf al-Sadah al-Muttaqin Fi Syarh Ihya’ ‘Ulum al-Din, juzuk 2,
mukasurat 36, cetakan Dar al-Kutub ‘Ilmiyyah, Beirut.

Maka ini bermakna antara aqidah ulama Khalaf adalah Allah wujud tanpa
tempat.

9- Apa sebenarnya definisi Ta’wil ?

Ta’wil bererti menjauhkan makna dari segi zahirnya kepada makna yang lebih
layak bagi Allah, ini kerana zahir makna nas al-Mutasyabihat tersebut
mempunyai unsur jelas persamaan Allah dengan makhluk.

Ta’wilan pula ada dua,

Pertama: Ta’wilan Ijmaliyy iaitu ta’wilan yang dilakukan secara umum dengan
menafikan makna zahir nas al-Mutasyabihat tanpa diperincikan maknanya
sebagai contoh perkataan istawa dikatakan istawa yang layak bagi Allah dan
waktu yang sama dinafikan zahir makna istawa kerana zahirnya bererti duduk
dan bertempat, Allah mahasuci dari bersifat duduk dan bertempat.

Manakala kedua adalah: Ta’wilan Tafsiliyy iaitu ta’wilan yang menafikan makna
zahir nas tersebut kemudian meletakkan makna yang layak bagi Allah seperti
istawa bagi Allah bererti Maha Berkuasa kerana Allah sendiri sifatkan dirinya

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
sebagai Maha Berkuasa.

10- Benarkah ulama As-Salaf tidak melakukan ta’wilan langsung ?

Demikian adalah tanggapan yang tidak langsung berunsurkan pengkajian yang


sebenar kerana dari pentakwilan Imam al-Bukhariyy pada surah Al-Qosos ayat
88 dan takwilan beliau dalam Sahih al-Bukhariyy juga pada ayat 56, Surah Hud
jelas menunjukkan beliau sebagai ulama Salaf telah mentakwilkan ayat al-
Mutasyabihat mengenai sifat Allah. Imam Ibn Hajar al-‘Asqalaniyy di dalam Fath
al-Bariyy Syarh Sahih al-Bukhariyy

pada menyatakan hadith al-dhahik (ketawa) berkata:

“Al-Bukhariyy telah mentakwilkan hadith al-dhahik (ketawa) dengan erti


rahmat dan redha.”

Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan ulama Salaf telah
mentakwilkan

ayat 22, Surah al-Fajr seperti yang diriwayatkan secara bersanad yang sahih
oleh Imam

Bayhaqiyy dalam kitab Manaqib Ahmad dari Imam Ahmad mengenai firman
Allah:

“Dan telah datang Tuhanmu”

ditakwilkan oleh Imam Ahmad dengan: Telah datang kekuasaan Tuhanmu.

Antara ulama As-Salaf yang mentakwilkan secara tafsiliyy iaitu terperinci pada
ayat 5 dalam Surah Taha adalah Imam Salaf Abu ‘Abd al-Rahman ‘Abd Allah bin
Yahya bin al-Mubarak wafat 237 Hijriyyah dalam kitab Gharib al-Qur’an Wa
Tafsiruhu halaman 113, cetakan Mu’assasah al-Risalah, Beirut: Firman Allah:

“Al-Rahman di atas ‘arasy ber-istawa”, istawa di sini ertinya menguasai.

Maka natijahnya bahawa kedua-dua jalan pilihan ulama Salaf dan Khalaf adalah
benar

dan tidak menyimpang kerana kedua-duanya mentakwilkan cuma bezanya


kebanyakan Salaf

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
mentakwil secara ijmaliyy dan kebanyakan Khalaf pula mentakwil secara
tafsiliyy.

SOAL-JAWAB

BAHAYA AJARAN WAHHABI

1- Siapa Wahhabi ?

Wahhabi adalah istilah bagi kumpulan ajaran yang diasaskan oleh seorang
bernama Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdy .

Nama Wahhabi itu adalah nama yang diberikan oleh kumpulan itu sendiri. Rujuk
kitab Wahhabi berjudul “Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab Aqidatuhu
Wa Da’watuhu” karangan Wahhabi Ahmad bin Aal Al-Botomy dan ditahkik oleh
Abdul Aziz bin Baz cetakan Al-Jazirah kali kedua 1393h.

Dalam kitab tersebut tertera kenyataan Wahhabi mengakui mereka adalah


benar-benar Wahhabi:

“Telah mampu puak dan kumpulan Wahhabiyyun mendirikan daulah mengikut


asas-asas Al-Wahhabiyyah. Dan seluruh ajaran agama Islam adalah mesti
mengikut Al-Mazhab Al-Wahhabi”.

2- Apakah sejarah ringkas mengenai Muhammad bin Abdul Wahhab & Wahhabi ?

Wahhabi yang diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab 1206H sehingga
mendorong pengikutnya mengkafirkan umat islam dan menghalalkan darah
mereka.

Sudah pasti manusia yang lebih mengenali perihal Muhammad bin Abdul
Wahhab adalah saudara kandungnya dan bapanya sendiri.

Saudara kandungnya Syeikh Sulaiman bin Abdul Wahhab sering memberi


peringatan kepada umat Islam dizamannya agar tidak mengikut ajaran baru

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Muhammad bin Abdul Wahhab kerana ajaran itu menghina ulama Islam serta
mengkafirkan umat Islam.

(Sebagai bukti sila rujuk 2 kitab karangan Syeikh Sulaiman tersebut: “Fashlul
Khitob Fir Roddi ‘Ala Muhammad bin Abdul Wahhab” dan “Sawaiqul Ilahiyah Fi
Roddi ‘Ala Wahhabiyah”).

Bapanya juga iaitu Abdul Wahhab turut memarahi anaknya iaitu Muhammad
kerana enggan mempelajari ilmu Islam dan beliau menyatakan kepada para
ulama: “Kamu semua akan melihat keburukan yang dibawa oleh Muhammad bin
Abdul Wahhab ini”. ( Sebagai bukti sila rujuk kitab “As-Suhubul Wabilah ‘Ala
Dhoroihil Hanabilah” cetakan Maktabah Imam Ahmad m/s 275). Demikianlah
saudara kandungnya sendiri mengingatkan umat Islam agar berwaspada dengan
ajaran Takfir yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab.

Mufti Mazhab Hambali Muhammad bin Abdullah bin Hamid An-Najdy 1225H
menyatakan dalam kitabnya “As-Suhubul Wabilah ‘Ala Dhoroihil Hanabilah” m/s
276 : “Apabila ulama menjelaskan hujah kepada Muhammad bin Abdullah
Wahhab dan dia tidak mampu menjawabnya serta tidak mampu membunuhnya
maka dia akan menghantar seseorang untuk membunuh ulama tersebut kerana
dianggap sesiapa yang tidak sependapat dengannnya adalah kafir dan halal
darahnya untuk dibunuh”.

Mufti Mazhab Syafi’e Ahmad bin Zaini Dahlan 1304H yang merupakan tokoh
ulama Mekah pada zaman Sultan Abdul Hamid menyatakan dalam kitabnya ”
Ad-Durarus Saniyyah Fir Roddi ‘Alal Wahhabiyah m/s 42: “Wahhabiyah
merupakan golongan pertama yang mengkafirkan umat Islam 600 tahun
sebelum mereka dan Muhammad bin Abdul Wahhab berkata: Aku membawa
kepada kamu semua agama yang baru dan manusia selain pengikutku adalah
kafir musyrik”.

Sejarah membuktikan Wahhabi telah membunuh keturunan Rasulullah serta


menyembelih kanak-kanak kecil di pangkuan ibunya ketika-mana mereka mula-
mula memasuki Kota Taif. (Sila rujuk Kitab Umaro’ Al-bilaadul Haram m/s 297 –
298 cetakan Ad-Dar Al-Muttahidah Lin-Nasyr).

Demikian tinta sejarah yang tidak boleh dipadamkan lagi perihal menceritakan
kisah sejarah Wahhabi sebenar dari ulama Islam yang thiqah.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
3- Dimanakah kesalahan dan penyelewengan Wahhabi ?

1-Kesalahan & penyelewengan Wahhabi dari segi Aqidah:

Pengkaji sejarah ajaran Wahhabi mendapati fahaman ini mirip kepada sistem
akidah dibawa oleh seorang bergelar Jahmu bin Sofwan.

Dia meletakkan sistem akidahnya yang celaru berdasarkan kaedah yang digelar
“tasybih la tasybih” atau “tajsim la tajsim” iaitu menyamakan dan
mentajsimkan Allah dengan makhlukNya kemudian dihujung kenyataan tersebut
menafikan pula.

Ini dikenali oleh ulama tauhid sebagai “tamwih” iaitu berdusta dengan cara
memutar belit fakta.

Asas akidah Wahhabi adalah memilih seluruh ayat mutasyabihat sebagai sumber
rujukan utama akidah dan membelakangi ayat muhkamat dengan hanya
mempercayai zahir maknanya sahaja.

Inilah punca utama asas sistem akidah mereka terpesong dari akidah Islam.

Di antara akidah golongan Wahhabi yang jelas bercanggah dengan akidah salaf
dan khalaf serta bercanggah dengan akidah Islam adalah :

1- Wahhabi mempercayai bahawa Allah duduk diatas Kursi.

Lihat kitab Wahhabi Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid m/s 485 cetakan
Maktabah Muayyad dan Maktabah Darul Bayan karangan Abdur Rahman bin
Hasan yang merupakan cucu kepada Muhammad bin Abdul Wahhab.

Ini merupakan akidah yang bercanggah dengan Islam kerana menyamakan Allah
dengan makhlukNya, ianya juga tidak dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadith
serta bercanggah dengan usul keimanan mensucikan Allah dari sifat
makhlukNya sepertimana dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-Ikhlas ayat 4
yang bermaksud :

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
“ Dan tiadalah bagiNya persamaan dengan sesuatu ”.

2- Wahhabi beriktikad bahawa Arash merupakan tempat bagi zat Allah.

Lihat kitab yang sama m/s 627, 629. Ini merupakan mirip kepada akidah yahudi
yang sering menyatakan perkara sama di dalam kitab Injil Muharrafah mereka.

Sedangkan akidah Islam perihal kewujudan Allah adalah Dia tidak memerlukan
tempat kerana Dia yang mencipta tempat maka wujudNya tidak di tempat dan
akidah Wahhabi bercanggah dengan sabda Rasulullah yang bermaksud:

“ Dan Engkau Ya Allah, Yang Az-Zhohir, maka tiada sesuatu diatasMu, dan
Engkau Ya Allah, Yang Al-Bathin, maka tiada sesuatu dibawahMu ”. Sohih
Muslim.

Di dalam hadith yang sama riwayat Imam Baihaqi didalam kitab beliau yang
berjudul Al- Asma’ Wa As-shifat m/s 400 dinyatakan selepas sabda Nabi :

“ Maka, jika diatas Allah tiada sesuatu dan dibawahNya pula tiada sesuatu ini
menunjkkan bahawa Allah bukan ditempat ”.

3- Wahhabi menyatakan bahawa Allah mempunyai kedua belah kaki dan Allah
akan meletakkan kakiNya didalam api neraka.

Lihat kitab Syarah Tafsir Ayatul Kursy oleh Soleh Uthaimin m/k 19 cetakan
Maktabah Ibnu Jauzy .

Ini merupakan persamaan Allah dengan makhlukNya dan ia jelas bercanggah


dengan akidah Islam kerana Allah telah berfirman di dalam Surah An-Nahl ayat
74 yang bermaksud :

“ Maka janganlah kamu menyamakan Allah ”.

Ini semua merupakan akidah tasybih, dibawa serta diakui oleh mereka sendiri
sedangkan ianya bercanggah dengan akidah Islam yang menafikan sifat kaki,
bertempat dan duduk bagi Allah Ta’ala.

Sekiranya hendak saya nyatakan kesemua, maka kita akan dapati lebih dari 20

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
perkara akidah mereka terpesong dari landasan akidah para Nabi, sahabat,
ulama Islam dan seluruh umat Islam sedunia yang lebih ramai bilangannya dari
puak Wahhabi.

2- Kesalahan Pendekatan Fiqh Wahhabi:

Dalam segi fekah, golongan Wahhabi mirip kepada Al-La Mazhabiyah iaitu yang
mengetepikan dari mengikut hukum hakam yang telah di istimbatkan oleh
mana-mana mazhab muktabar dalam Islam.

Walaupun demikian mereka tetap mendakwa sebagai pengikut mazhab Hambali


untuk mengaburi mata masyarakat agar tidak membenci mereka.

Tujuan mereka agar kesemua umat Islam mengikut mereka dari segala aspek
hukum dan akidah.

Selain itu hukum bid’ah membid’ah juga menjadi cara utama mereka dalam
menetapkan sesuatu hukum.

Contohnya, Wahhabi membid’ahkan dan menyamakan sambutan Maulidur Rasul


dengan yahudi. Lihat kitab At-Tauhid karangan Soleh bin Fauzan m/s 116
cetakan Riyadh, Saudi. Ini membawa kepada kekecohan umat Islam sejagat.
Sedangkan hukumnya adalah diharuskan kerana Rasulullah telah bersabda
apabila ditanya mengenai puasa sunat hari Isnin baginda menjawab :

“ Hari itu adalah hari kelahiranku ”. HR Sohih Muslim.

Begitu juga mereka mengharamkan pengkhususan solat dan puasa pada nisfu
sya’ban. Lihat kitab yang sama m/s 101. Kenyataan yang popular dari kalangan
Wahhabi ini sebenarnya jelas bercanggah dengan hadith yang bermaksud :

“ Apabila tiba malam nisfu sya’ban maka bangunlah pada malamnya (qiamullai)
dan berpuasalah pada siangnya ”
Hadith riwayat Ibnu Majah.

Sememangnya dari segi fekah, cara pendekatan mereka cukup terkenal dengan

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
hukum hakam yang ganjil. Jika hendak disenaraikan disini tidak mencukupi
kerana ianya melebihi puluhan perkara.

3- Kesalahan Cara Dakwah Wahhabi:

Sering kita mendengar dari golongan ini seruan dakwah salafi. Bagi mereka,
selain dari Wahhabi sememangnya tidak mengikut cara dakwah Islam yang
berlandaskan ajaran salaf.

Seolah-olah hanya mereka sahajalah berada dalam landasan sirot mustaqim.


Akan tetapi, pada hakikatnya mereka banyak terpesong dari cara dakwah salaf
yang sebenar.

Lihat sahaja cara dakwah mereka mengkafirkan golongan Islam yang bergelar
Asya’irah. Lihat pengkafiran Wahhabi terhadap golongan Islam Asya’irah dalam
kitab Wahhabi berjudul Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid karangan Abdur
Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab m/s 453.

Begitu juga Wahhabi menyatakan bahawa Asya’irah bukan dari Ahlus Sunnah
Wal Jamaah.

Lihat kenyataan Soleh bin Fauzan dalam kitabnya Min Masyahir Al-Mujaddidin
Fil Islam m/s 32 terbitan Riasah ‘Ammah Lil Ifta.

Sedangkan umat Islam sekarang berpegang dengan Asya’irah dan Asya’irah lah
merupakan Ahlus Sunnah Waljamaah sepertimana yang ditegaskan oleh ulama’
terkemuka Al-Hafiz Al-Murtadho Az-Zabidi didalam kitab Itham Sadutul
Muttaqin bahawa :

“ Apabila dinyatakan Ahlus Sunnah Wal Jamaah maka mereka adalah Asya’irah
dan Al-Maturidy ”.

Dengan ini tidak harus menamakan Wahhabi sebagai puak salafi, tetapi perlulah
dinamakan mereka sebagai puak Wahhabi walaupun mereka menafikan nama
tersebut kerana ulama salaf tidak bermethodkan dakwah mereka seperti
Wahhabi.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Semoga kita terselamat dari terjerbak dalam kancah kesesatan.

4- Bagaimana pula terdapat sebahagian ulama yang memuji Wahhabi &


pengasasnya ?

Yang lebih mengenali Muhamma bin Abdul Wahhab dan Wahhabi adalah ulama
pada zaman mulanya terbit ajaran Wahhabi itu.

Seperti bapanya sendiri dan saudara kandungnya sendiri.

Kedua-duanya telah menolak fahaman yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul
Wahhab itu dan ulama Islam pada awal lagi telah menolak ajaran Wahhabiyyah.

Maka ulama dizaman permulaan terbit Wahhabi lebih mengenali hakikat


Wahhabi dari kita dimutaakhir ini.

Perlu diketahui juga Wahhabi bukanlah bermazhab Hambali kerana mereka


banyak memalsukan aqidah Imam Ahmad dan mendakwa mereka sendiri tidak
bermazhab. Bagaimana pula harus dikatakan Wahhabi bermazhab Hambali.
Kemungkinan pujian terhadap Wahhabi & pengasasnya terbit disebabkan faktor
rasuah dan kewangan atau kerana kurang mahir akan fakta sejarah sebenar
mengenai ajaran Wahhabi.

5- Apa hukum solat dibelakang imam Masjid Al-Haram sekarang ?

Kita harus menjadi ma’mum kepada mana-mana imam yang tidak jelas
kerosakan aqidahnya.

Tetapi sekiranya terdapat bukti yang jelas imam sesuatu tempat itu berakidah
kufur seperti menyamakan Allah dengan makhluk maka tidak sah solat
dibelakangnya sebagai ma’mum.

Abdur Rahman As-Sudais dan Asy-Syuraim yang merupakan imam di Masjid


Haram sekarang adalah sah solat dibelakang keduanya selagi tidak terzahir apa-

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
apa aqidah yang terpesong. Rasulullah mengajar kita menghukum secara zahir
berkenaan Islam seseorang itu tanpa membelah hatinya.

Inikan pula kita sering terdengar bahawa Imam As-Sudais bertawassul dengan
nabi Muhammad pada doa dalam solatnya di Masjidil Haram.

Nasihat:

Dewasa kini dalam umat Islam ditindas dari musuh-musuh luar seperti Yahudi
dan Kristian, janganlah pula kita menambahkan lagi luka umat Islam dengan
memasukkan unsur-unsur dan akidah serta ajaran Wahhabi yang bahaya ini ke
dalam masyarakat Islam khasnya ditanah air kita ini.

Bagi yang pernah terpedaya dengan ajaran Wahhabi tidak kira apa faktornya
percayalah sekiranya anda kembali ke pangkal jalan maka Allah akan
membantumu dan insya Allah dimatikan dalam keimanan.

Tambahkan ilmu aqidah Ahli Sunnah Wal Jama’ah sebenar dengan


mempelajarinya dari alim ulama dan ustaz-ustaz yang thiqah dipercayai
amanah ilmu yang disampaikan.

Tetapkan dirimu dalam cahaya ilmu aqidah Ahli Sunnah Wal Jama’ah Al-
Asya’irah.

Semoga Allah menetapkan aqidah sebenar dalam dari kita sehingga dicabut
nyawa.

Sekian.

Wassalam.

Segala soalan tambahan bolehlah menghubungi saya ( Abu Syafiq ):

Tel: 012-2850578

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 11:27 AM 1 comments Links to this post

12 November, 2008
Haram Bersalam Lelaki-Perempuan
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Hukum Bersalam Lelaki Dengan Wanita Ajnabiyah Yang bukan Muhrim

'Mujaddid' Zaman Kontemperori??!!..‫!ﻛ ﻼ‬

Disusun Oleh: Abu Syafiq

Ramai dikalangan pengaku ustaz apabila terbersalam dengan wanita di hadapan


khalayak ramai, kemudian ditanya bukankah bersalam dengan mereka itu
haram? cepat-cepat dia akan menjawab.."alaa boleh dalam mazhab lain" atau
"ada ulama kata boleh" atau "untuk tidak mengaibkan dan tidak memalukan
perempuan itu maka boleh bersalaman" dan sebagainya dari puluhan alasan lagi
yg hakikatnya tidak bertepatan dengan sunnah Rasulullah langsung. Amat
malang mereka itu sering pula melaungkan Sunnah! Ittiba'us Sunnah dan
pelbagai lagi men-declare diri sebagai pengikut Sunnah Nabi. Sedangkan Nabi
tidak pernah bersalaman dengan wanita ajnabiyah bukan muhrim bahkan dalil
sunnah menunjukkan ia haram.

APA DALIL BERSALAMAN LELAKI-WANITA ITU HARAM?


Kita dalam membicarakan hukum bersalam ini antara lelaki yang sudah dewasa
dengan wanita bukan muhrim yang sudah dewasa bukan dan tidak membicara
hukum bersalaman dengan wanita tua sesangat atau budak perempuan yang
masih kecil. Perlu diberi perhatian.

Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Saidatuna Aisyah mengenai


bai'ah yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap beberapa orang perempuan,
Aisyah berkata: " Demi Allah, tangan baginda tidak menyentuh seorang
perempuan pun dalam pembai'atan itu. Baginda hanya membai'ah mereka
dengan perkataannya: "Benar-benar telah aku bai'ah kamu atas hal itu."
(Riwayat Bukhari)

Hadith di atas amat jelas menunjukkan bahawa Rasulullah tidak bersalaman


dengan wanita bukan muhrim walaupun mereka menghulurkan tangan untuk
bersalaman dengan Rasulullah, rasulullah tidak menyambut mereka dengan
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
bersalaman tetapi Rasulullah bersalam pula dengan lelaki iaitu para sahabat
lelaki yang membai'ah baginda dengan cara bersalaman.
Dari ini membuktikan sunnah Rasulullah sekiranya berlaku pada kita wanita
yang bukan muhrim menghulur tangan untuk bersalaman dengan kita atau
lelaki bukan muhrim menghulur tangan kepada wanita itu bersalaman maka
sunnah dan terbaiknya adalah kita TIDAK menyambut dengan bersalaman tetapi
dengan memberi isyarat lain atau mengucapkan salam atau selamat kepadanya
sahaja tanpa bersalam.

Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari berkata: "Maksud
ucapan Rasulullah: "Benar-benar telah bai'ah kamu dengan ucapan." Adalah
ucapan tanpa berjabat tangan sepertimana yang biasa terjadi, di mana lelaki
berjabat tangan sewaktu bai'ah dijalankan.

Dari Abdullah bin Amr bin al-Asr. berkata: "Rasulullah tidak pernah berjabat
tangan tangan denganperempuan dalam pembai'atan." (Riwayat Imam Ahmad)

Dalil kedua,

Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan


perempuan. Ucapanku kepada seorang perempuan seperti kataku pada seratus
perempuan.”
(HR Ibnu Hibban, Malik & Nasa’i)

Dari Ma’qil bin Yasaar katanya, “Rasulullah telah bersabda: “Sesungguhnya jika
dicerca kepala salah seorang dari kamu dengan alat dari besi adalah masih
lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya
(bukan mahramnya).” (HR At-Thabrani & al-Baihaqi, sahih).

Dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah bersabda: “Sudah ditakdirkan bagi anak
cucu Adam bagian dari zina yang pasti akan menimpanya. Kedua mata, zinanya
ialah memandang; zina dua telinga ialah mendengar; zina lisan ialah ucapan;
zina tangan ialah menyentuh; zina kaki ialah melangkah; zina hati ialah
menginginkan sesuatu, berangan-angan dan farajnya membenarkan atau
mendustakannya.”

Rasulullah juga bersabda: “Tidak pernah aku menyentuh tangan perempuan


(ajnabi/bukan mahram)” (HR At-Thabrani, dari Uqailah binti Ubaid).

Dalil-dalil di atas amat menunjukkan pengharaman bersalam lelaki dengan


wanita yang bukan muhrim.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
BENARKAH DISANA ADA DALIL MENGHARUSKAN PERSALAMAN LELAKI-
PEREMPUAN?
Mereka yang beria-ia sangat mempertahankan hukum bersalaman lelaki-wanita
sering mengunakan hujjah yang mereka sendiri palsukan. Mereka
mempergunakan beberapa hadith yang menyebut nabi memberi salam kepada
sahabiyah. Amat malang hadith tersebut terang-terang menunjukkan nabi
memberi salam dan BUKAN BERSALAMAN dengan wanita. Ya, dalam islam
diharuskan kita memberi salam kepada muslimah dan DIHARAMKAN kita
bersalaman dengan wanita.

Hakikatnya tiada langsung dalil yang mengharuskan hukum bersalaman lelaki


dengan wanita ajnabiyah yang bukan muhrim ini bahkan Rasulullah sebagai
ikutan kita tidak pernah melakukannya. Amat sedih golongan pengaku sebagai
pengikut Sunnah tidak menghidupkan sunnah Nabi, Nabi tidak bersalaman
dengan wanita bukan muhrim.

Amat sedih lagi mereka itu mengharamkan bersalaman antara lelaki dengan
lelaki dan wanita dengan wanita selepas solat berjemaah kononnya atas dasar
bid'ah masuk neraka tetapi MENGHALALKAN pula persalaman antara wanita
dengan lelaki dan lelaki dengan wanita. Ini membuktikan dakwaan mereka
sebagai Salafi, Ittiba'us Sunnah dan lain2 lagi hakikatnya adalah tipu helah
pengkhianat Sunnah sebenar!!!.

KALAU WANITA TU HULUR TANGAN DAHULU KITA BOLEH SAMBUT?


Jawapanya sudah pasti tidak boleh, haram hukumnya walaupun wanita
ajnabiyah itu menghulurkan tangan untuk bersalam dengan kita dihadapan
khalayak ramai sekali pun, haram bagi wanita itu dan haram bagi lelaki
menyambut tangannya untuk bersalam, samaada tanpa bersyahwat atau tidak,
terselamat dari fitnah atau tidak ianya adalah tetap HARAM.

Soalan ku lontarkan kepada pemuka sunnah yang palsu. Nabi bersalaman


(berjabat tangan) dengan perempuan yang bukan muhrim ke tidak?!

Ketahuilah bahawa Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya aku tidak berjabat


tangan dengan perempuan.” (HR Ibnu Hibban, Malik & Nasa’i)

Mana laungan sunnah kamu semua?! kamu sanggup bertasamuh dan bertolak
ansur dalam isu persalaman wanita-lelaki dan perkara lain yang sejalan dengan
hawa nafsu kamu tetapi pada masa yang sama kamu kafirkan orang buat maulid

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
dan menetapkan mereka ahli bid'ah masuk neraka!
Kamu marah orang berzikir nama Allah beramai-ramai pada masa yang sama
kamu biarkan tarian bogel beramai-ramai dari kalangan 'anak'anak' kamu
sendiri!
Kamu marah orang baca qunut selalu waktu yang sama kamu sendiri
mengkafirkan umat islam selalu!
Kamu marah orang bertalqin tetapi kamu menyokong industri muzik haram dan
bank riba!

Di mana amanah?! di mana laungan sunnah?!

Wallahi! dakwaan kamu kononnya bersalaman lelaki dengan wanita ajnabiyah


bukan muhrim ini harus merupakan kepalsuan yang tidak berdalil dan tidak
berfakta!

NASIHAT
Berikan dan sampaikan salam, jawab salam, bersalamanlah diantara yang halal
bukan yang haram. Sesungguhnya bersalaman lelaki dengan perempuan itu
adalah haram...

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 3:36 PM 1 comments Links to this post

Tuan Guru Syeikh Muwaffaq Ar-Rifa'ei


Membongkar Wahhabi
Rakaman Tuan Guru Syeikh Muwaffaq Ar-Rifa'ei Membongkar Wahhabi

Klik Pada Gambar


Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 2:36 PM 0 comments Links to this post
11 November, 2008
KEMPEN RASMI DISKUSI BERSAMA
WAHHABI

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Saya Abu Syafiq Al-Asy'ary dengan ini mengajak dan menjemput kesemua
pendokong ajaran Wahhabi atau yang mempertahankan ajaran Wahhabi
untuk duduk berbincang dan berdiskusi secara LIVE dengan majlis tertutup
atau terbuka.
Ia bertujuan menyelesaikan pelbagai permasalahan khasnya mengenai
AQIDAH ISLAM SEBENAR.

Caranya:
Hubungi saya secara langsung HP/ saya bernombor: 012-2850578.

Alternatif lain:
Diskusi di alam maya Internet. Sila rujuk:

http://al-islam.proboards84.com

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 12:41 PM 1 comments Links to this post

08 November, 2008
Menjawab Tuduhan Wahhabi (B.Arab)
Tuan Guru Syeikh Jamil Halim
Pengerusi Persatuan Sufi

Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 6:25 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
07 November, 2008
AWAS! Rasul Dahri BUKAN Rasul
Sebenar
AWAS! RASUL PALSU!
á ‫ ﻗﯾ‬: anak_perlis48997799@yahoo.com

SENARAI PENYELEWENGAN RASUL DAHRI AL-WAHHABI AL-MUSYABBIH AL-


MUJASSIM DALAM SATU SAHAJA SESSI PENGAJIAN AJARANNYA:

1. Mendakwa Yahudi dan Nasrani tidak kafir.


2. Mendakwa Yahudi dan Nasrani tidak boleh dikafirkan.
3. Mendakwa Agama Yahudi dan Agama Kristian adalah Agama Islam.
4. Mendakwa Agama Yahudi dan Agama Nasrani agama Tauhid agama Allah.
5. Mendakwa Allah ada tangan.
6. Serupakan Raja-raja dengan babi.
7. Serupakan Raja-raja yang lain dengan monyet.
8. Menyebabkan Audience tak faham dan keliru.
9. Memaki dan mengkafirkan ulama' dengan gelaran 'SYAITON' : syaitan.
10 Menghina ulama Islam sebagai KHOBITH: teramat buruk.
11.Menuduh Ulamak Islam memerangi agama Allah.
12.Menuduh kesemua ustaz-ustaz di malaysia berakidah mu'tazilah kafir.
13.Menuduh kesemua masyarakat di malaysia berakidah mu'tazilah kafir.
14.Menuduh belajar tauhid sifat 20 sebagai mu'tazilah kafir.
15.Menuduh Al-Asya'iroh sebagai mu'tazilah kafir.
16.Menuduh Jabatan Agama di Malaysia berakidah mu'tazilah kafir.
17.Samakan wahhabi dengan Nabi.
18.Menghukum Kepada Siapa kata wahhabi itu salah maka dia kata Nabi sesat.
19.Menuduh ulama' mengkafirkan Nabi.
20.Mendakwa Rasulullah solat mengangkang-ngangkang.
21.Mendakwa Allah melaknat orang yang baca Quran.
22.Menuduh Allah bercakap menggunakan suara.
23.Menuduh Allah bercakap menggunakan mulut.
24.Menghukum Pembuat bid'ah hasanah sebagai kafir.
25.Mendakwa dirinya dipilih oleh Allah.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
26.Memfitnah Allah mempunyai bibir.
27.Memfitnah Allah mempunyai mata.
28,Memfitnah Allah mempunyai kaki.
29.Mendakwa Allah duduk di atas 'KERUSI'
30.Menuduh orang Islam terdahulu menyembah hantu.
31.Menuduh Allah duduk di atas 'arasy yang berada di atas air kemudian
bertukar di atas langit pula.
32.Menuduh Allah Ta'aalaa itu jisim.
33.Menuduh Allah Ta'aalaa itu jauhar.
34.Menuduh Allah buat kerja cop-mengecop.
35.Menipu kisah bapaknya sendiri.
36.Mengakui Muhammad Bin Abdul Wahhab menghancurkan kubur-kubur orang
Islam.

AWAS! KENYATAAN DI ATAS TERBIT DARI RASUL YANG TIDAK BENAR! MUNGKIN
RASUL PALSU. RASUL DAHRI.

bersambung...

anak_perlis48997799@yahoo.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 8:17 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
29 October, 2008
PENGASAS AJARAN WAHHABI
MENGKAFIRKAN ULAMA ISLAM
(Pendedahan Eksklusif Berbukti)
Disediakan oleh: Abu Syafiq (006-012-2850578)

MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB PENGASAS AGAMA WAHHABI SECARA JELAS


MENGKAFIRKAN ULAMA ISLAM DAN MENGKAFIRKAN DIRINYA SENDIRI. SUMBER
& RUJUKAN DIPETIK DARI KITAB KARANGAN MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB
SENDIRI.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
NAMA KITAB: MUALLAFAAT SYEIKH MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB.

CETAKAN: JAMI'AH UMMUL QURA MAKKAH AL-MUKARRAMAH.

BAHAGIAN KELIMA: AR-RASAIL ASY-SYAKHSIYYAH.

MUKASURAT: 186-187.

TEKS RASMI KENYATAAN RISALAH MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB SENDIRI:

" DARIPADA MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB KEPADA ORANG ISLAM YANG
SAMPAI KEPADANYA KITAB AKU INI ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAH
WABARAKATUH...

AKU MEMBERITAHU KEPADA KAMU SEMUA MENGENAI DIRIKU DAN DEMI ALLAH
YANG TIADA TUHAN MELAINKAN DIA, BAHAWA SESUNGGUHNYA AKU TELAH
MENUNTUT ILMU DAN AKU PERCAYA BAHAWA ADA YANG MENGANGGAP AKU
MEMPUNYAI ILMU MA'RIFAH TETAPI KETAHUILAH SESUNGGUHNYA AKU
SEBENARNYA PADA WAKTU ITU TIDAK MENGETAHUI LANGSUNG MAKNA LA
ILAHA ILLALLAH (TIADA TUHAN MELAINKAN ALLAH),

DAN AKU TIDAK TAHU LANGSUNG MENGENAI AGAMA ISLAM SEBELUM INI
BEGITU JUGA GURU-GURUKU TIDAK ADA SEORANG PUN DIKALANGAN MEREKA
MENGETAHUI MAKNA LA ILAHA ILLALLAH (TIADA TUHAN MELAINKAN ALLAH).

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
BARANGSIAPA YANG MENDAKWA KONONNYA ULAMA MENGETAHUI MAKNA LA
ILAHA ILLALLAH (TIADA TUHAN MELAINKAN ALLAH) ATAUPUN MENDAKWA
ULAMA ITU MENGETAHUI MAKNA ISLAM SEBELUM WAKTU INI ATAUPUN
MENDAKWA ULAMA ANTARA MEREKA MENGETAHUI MAKNA LA ILAHA
ILLALLAH MAKA SESUNGGUHNYA ORANG ITU TELAH MENIPU DAN BERDUSTA
".

Rujuk scan kitab di atas sebagai bukti.

Fokuskan juga pada kenyataan Pengasas agama Wahhabi ini yang bernama
Muhammad bin Abdul Wahhab (MAW) bagaimana dia mengkafirkan dirinya
sendiri sebelum dia mendakwa diberi ma'rifah khas oleh Allah dan dia juga
mengkafirkan tuan gurunya sendiri (antara yg didakwa tuan gurunya adalah
ayahnya) dan mengkafirkan ulama-ulama islam sebelum ajarannya timbul.

Ketahuilah bahawa umat Islam sememangnya mengetahui makna La Ilaha


Illallah tidak sepertimana yang didakwa oleh Pengasas agama Wahhabi ini
(MAW) dan pengikutnya.

Nantikan lagi ratusan pendedahan eksklusif mengenai bahaya ajaran


Wahhabi diblog Abu Syafiq.

Apapun saya tetap mendoakan untuk Wahhabi...


Semoga Allah memberi hidayah kepada Wahhabi yang masih hidup.

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 11:46 PM 0 comments Links to this post
26 October, 2008
(video terbaru) WAHABI WAJIBKAN
PENGIKUTNYA MINUM ARAK
AWAS!

WAHHABI MENYURUH UMAT ISLAM BAHKAN PENGIKUTNYA PERGI KE KEDAI


ARAK DAN MINUM ARAK SAMBIL HISAP ROKOK

Pada rakaman di atas tokoh Wahhabi utama zaman ini bernama Al-'Ar'ur yang
pernah kalah berdebat dengan Syeikh Hassan Al-Saqqaf telah mengarahkan
perkara yang haram minaddin biddhoruroh iaitu:

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Wahhabi tersebut (Al-'Ar'ur) memaksa dan menyuruh umat Nabi Muhammad
minum arak (khamar) dan pergi ke kedai arak duduk dan minumlah arak. Itulah
kenyataan sesat yang jelas dinyatakan oleh semua Wahhabi. Dengar sahaja
suruhan Wahhabi agar kelompok mereka iaitu Wahhabi sendiri pergi minum
arak.
Bukankah arak dan minum arak itu adalah perkara yg amat jelas haramnya.
Bahkan orang kafir asli pun tahu ianya haram dalam agama Islam. Subhanallah.

Dalam raakaman tersebut juga tokoh Wahhabi itu melarang umat Islam masuk
ke kelas-kelas pengajian Al-Quran, Sahih Bukhari dan Sohih Muslim kerana kelas
pengajian tersebut TIDAK DIAJAR oleh Wahhabiyah Mujassimah Takfiriyyah.

Semoga Allah memelihara kita dari terpengaruh dengan ajaran Wahhabi kerana
mereka bukan sesat dalam aqidah sahaja bahkan menyuruh pengikut mereka
(wahhabi) untuk minum arak.
Rakaman di atas adalah bukti segalanya.

Wajah kekasih Wahhabi?

WAJAH MUFTI WAHHABI YANG MENGKAFIRKAN UMAT ISLAM DI TV SAMBIL


TANGANNYA BERMAIN KEMALUAN SENDIRI

Rujuk bukti:

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
http://abu-syafiq.blogspot.com/2008/10/bicara-mufti-mufti-wahhabi-
main.html
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 1:08 PM 0 comments Links to this post
21 October, 2008
Imam Ibnu Al-Araby SUFI (Mangsa
Takfir)
SYEIKHUL AKBAR MUHYIDDIN IBNU AL-'ARABIY SEORANG ULAMA SUFI YANG
MENJADI MANGSA TAKFIR

Oleh: Abu Syafiq

Ramai dikalangan penuntut ilmu yang mendapat maklumat kurang tepat


mengenai Syeikh Ibnu Al-'Arabiy atau juga dikenali sebagai Syeikh Ibnu 'Arabiy
(tanpa alif lam ta'rif AL), ini berlaku kerana permulaan bacaan dan maklumat
mereka mengenai Syeikh tersebut diambil dari penulisan yang dibacaa sekerat-
sekerat tanpa kajian yang mendalam terutama yang memfitnah Syeikh Ibnu Al-
'Arabiy sebagai berakidah HULUL dan ITTIHAD sedangkan Syeikh Ibnu Al-Arabiy
tersangat jauh dari akidah tersebut.

Maklumat ringkas mengenai Syeikhul Akbar Sufi Muyhiddin Ibnu Al-'Arabiy:

Beliau adalah Syeikhul Akbar Muhyuddin Ibnu Al-'Arabiy Muhammad bin 'Ali bin
Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Al-Hatimiy At-Toiy dari keturunan Abdullah
bin Hatim saudara kandung kepada sahabat Nabi 'Udaiy bin Hatim.
Digelar sebagai Muhyiddin dan diberi kunyah sebagai Abu Abdillah dan juga Abu
Bakar. Dikenali dengan Al-Hatimiy, At-Toiy dan juga dikenali sebagai Ibnu
'Arabiy (tanpa alim lam ta'rif AL) dan di Maghribiy beliau terkenal dengan

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
kunyah Ibnu Al-'Arabiy(dengan alim lam ta'rif AL). Terkenal juga dengan
panggilan Sultan 'Arifin dan Imam Muttaqin dan sebagainya dari gelaran yang
sememangnya layak untuk beliau setelah pengkaji meneliti hakikat beliau
sebenar.
Dilahirkan pada malam Isnin 17 Ramadhan tahun 560H di Andalusia. Meninggal
pada tahun 638H Rahimahullah.

IBNU 'ARABIY KE IBNU AL-'ARABIY?


Kekeliruan pada gelaran beliau juga berlaku dan ini turut menunjukkan
beberapa isi kandungan kitab karangan beliau juga tidak terlepas dari tokok-
tambah dusta dan nista dari golongan Musyabbihah Mujassimah yg mahukan
fitnah berterus terhadap umat Islam.

Gelaran atau kunyah untuk beliau setepatnya adalah IBNU AL-'ARABIY


( ä ‫ﺑ‬Ç ‫ﺑﻲ‬Ñ ‫ﻟﻌ‬Ç ) iaitu dengan alif lam ta'rif, apabila ditulis terdapat AL pada
permulaan perkataan 'ARABIY menjadikan ejaan Al-'ARABIY atau apabila disebut
secara sambung (wasal) menjadi IBNUL 'ARABIY. Ini kerana beliau sejak kecil
lagi sudah terkenal dengan gelaran sedemikian ditambah pula kebanyakan bapa
saudara beliau dan datuk-datuk beliau turut digelar sebagai AL-'ARABIY. Begitu
juga kitab-kitab karangan beliau sendiri menulis nama sebagai IBNU AL-'ARABIY.

Ya, sememangnya disana ada seorang lagi ulama yang juga digelar sebagai IBNU
AL-'ARABIY iaitu Al-Qodhi Muhammad bin Abdullah IBNU AL-'ARABIY Al-Ma'firiy
Al-Malikiy lahir pada 468H pengarang kitab Qonun Ta'wil tetapi ia tidak menjadi
penghalang untuk mengelarkan yang lain sebagai nama tersebut. Dalam Artikel
ini hanya menceritakan Imam Ibnu Al-'Arabiy atau Ibnu 'Arabiy yang Syeikh Sufi
tu atau lebih dikenali dengan Imam Muhyuddin Ibnul 'Arabiy. Tidak ada
masaalah sekiranya sekejap beliau digelar sebagai IBNU 'ARABIY kemudian IBNU
AL-'ARABIY pula kerana kedua-duanya adalah gelaran bagi beliau.

HULUL DAN ITTIHAD BUKAN AQIDAH IMAM IBNU AL-'ARABIY @ 'ARABIY


Akidah Hulul adalah akidah sesat yang mendakwa zat Allah berada didalam diri
makhluk dan makhluk berada didalam diri Allah. Akidah Ittihad pula adalah
akidah sesat yang mendakwa semua yang ada ini makhluk dan Allah adalah
bersatu antara satu sama lain. Kedua-duanya lebih kurang sama dan sesat.

Manakala tuduhan akidah hulul, ittihad dan pelbagai lagi akidah batil terhadap
Imam Ibnul 'Arabiy adalah satu fitnah yang membawa kepada pentakfiran
antara satu sama lain dan fitnah yang besar sehingga ke hari ini. Ramai yang
keliru termasuk beberapa para pengkaji dan ini penjelasan ringkas saya (Abu

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Syafiq) atas segala kekeliruan itu :

* Kebanyakan isi kandungan kitab-kitab Imam Ibnu Al-'Arabiy sebenarnya telah


ditokok tambah dengan pengisian yang terpesong dari ajaran Islam sebenar. Ia
bukanlah tulisan Imam Ibnul 'Arabiy bahkan beliau berlepas tangan dari segala
itu.

Syeikh Abdul Wahhab Asy-Sya'roniy berkata dalam kitabnya berjudul Al-Yawaqit


Wal Jawahir Fi 'Aqoidil Akabir m/s 9:
" Segala isi kandungan kitab Ibnul 'Arabiy yang bertentangan dengan syariat
Islam dan bertentangan dengan jumhur ulama maka ketahuilah bahawa ianya
adalah palsu, dusta dan ditokok-tambah oleh musuh-musuh Islam. Syeikh
Sayyidy Abu At-Tohir Al-Maghribiy di Mekah juga telah memberitahu aku
sedemikian dan beliau membawa kepada aku naskhah asal kitab Imam Ibnul
'Arabiy yang berjudul Al-Futuhaat Al-Makkiyah yang diterima dari naskhah asal
di Madinah Quniyyah maka aku dapati isi kandungannya tidak langsung terdapat
akidah yang pernah aku lihat (hulul dan ittihad) dan ianya selari dengan apa
yang aku telah ringkaskan dari kitab Al-Futuhaat ".

Bagaimana Imam Ibnu Al-'Arabiy dikatakan berakidah Hulul atau Ittihad


sedangkan beliau sendiri terkenal menolak akidah tersebut dan akidah-akidah
batil yang lain dan beliau terkenal sebagai seorang yang menyebut kenyataan
menolak kedua akidah batil tersebut dengan :
ä‫ ﻣ‬á‫ ﻗ ﺎ‬áæ‫ﯾﻧ ﮫ ﺑ ﺎﻟﺣﻠ‬Ï‫ ﻓ‬áæ ‫ﻣﻌﻠ‬٬ ‫ﻣﺎ‬æ á‫ﺑﺎﻻﺗﺣ ﺎ ﻗ ﺎ‬Ï ‫ﻻ‬Å áªÃ Ï‫ﻹﻟﺣ ﺎ‬Ç

Maksud kenyataan Ibnu Al-'Arabiy tadi :


"Sesiapa yang berakidah Hulul maka agamanya terpesong, dan tidak berakidah
Ittihad melainkan orang itu mulhid".
Rujuk kitab Al-Futuhaat AL-Makkiyah pada Bab Al-Asrar dan pada Bab Yang Ke
559 yang telah dinyatakan oleh Asy-Sya'roniy.
Amat jelas Imam Muhyiddin Ibnu Al-'Arabiy menolak akidah Hulul dan Ittihad.

Maka segala fitnah terhadap beliau atas tuduhan berakidah Hulul dan Ittihad
hendaklah dihentikan dan perlu dibezakan antara As-Sufi Imam Muhyiddin Ibnul
'Arabiy dengan golongan yang mengaku sufi ataupun yang mengaku pengikut
Imam Ibnu 'Arabiy tetapi hakikatnya sufi dan Ibnu 'Arabiy amat jauh dengan
mereka.

DAKWAAN KUFUR TERHADAP IBNU AL-'ARABIY


Sememangnya ada beberapa insan yang mengkafirkan Imam Ibnu Al-'Arabiy ini
atas salah anggap tulisan terpapar yang dibaca.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Pelik juga pentakfiran terhadap Imam Ibnul 'Arabiy tidak terkenal berlaku pada
zaman beliau tetapi selepas puluhan tahun kematian beliau. Berbeza dengan
keadaan Ibnu Taimiyah yang mana ulama Islam menghukum Ibnu Taimiah
sebagai kafir terkeluar dari akidah islam adalah dari kalangan ulama Islam yang
hidup dizaman Ibnu Taimiyah sendiri bahkan para tuan kadi dari keempat-
empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafie dan Hambali) telah menghukum kufur
terhadap Ibnu Taimiyah dizaman Ibnu Taimiah sendiri.

Ini juga menunjukkan penghukuman kufur/sesat terhadap Imam Ibnu 'Arabiy


oleh sebahagian insan adalah tidak berbukti yang tepat, hanya sekadar melihat
pada buku yang telahpun dicetak yang sememangnya telahpun ditokok-tambah
oleh musuh Islam sedangkan naskhah asal kitab Imam Ibnu 'Arabiy tidak tertera
akidah sesat tersebut.

Lihat sahaja bagaimana mereka mengkafirkan Imam Ibnu 'Arabiy atas dakwaan
kononnya Ibnu 'Arabiy berakidah manusia itu Tuhan Tuhan juga adalah manusia
lantas menuduh Ibnu 'Arabiy berkata "hamba itu adalah Tuhan" sedangkan
apabila kita melihat naskah kitab asal beliau terdapat ayat yang amat berlainan
pada syi'ir yang didakwa.

DAN SAYA (ABU SYAFIQ) TINGGALKAN KEPADA PEMBACA SEBAGAI BUKTI IMAM INI
DIFITNAH...
DIBAWAH INI ADALAH TULISAN TANGAN NASKHAH ASAL KITAB IMAM IBNU
'ARABIY BERJUDUL AL-FUTUHAAT AL-MAKKIYAH IAITU:

ÈÑ ‫ﻟ‬Ç Þ‫ ﺣ‬ϭ Ï ‫ﻟﻌﺑ‬Ç Þ‫ ﺣ‬Ê ‫ ﻓﯾﺎﻟﯾ‬ìÑ‫ ﺷ ﻌ‬ä‫ ﻣ‬Ý ‫ﻟﻣﻛﻠ‬Ç


äÅ Ê ‫ ﻗﻠ‬Ï ‫ ﻋﺑ‬ßÇÐ ‫ ﻓ‬Ê ‫ ﻣﯾ‬æÃ Ê ‫ ﻗﻠ‬ÈÑ ‫ﻧ ﻰ‬Ã Ý ‫ﯾﻛﻠ‬
Bermaksud: "Tuhan itu benar (wujud) dan hamba juga wujud, Sekiranya
dikatakan hamba maka pastinya akan mati dan pabila dikatakan Tuhan maka
tidak mungkin Tuhan itu dipertanggungjawabkan".

Manakala tuduhan terhadap beliau telah dipalsukan isu kandungan kitabnya


oleh sebahagian pengaku Salaf dengan dakwaan kononnya Ibnu 'Arabi
mendakwa:

ÈÑ ‫ﻟ‬Ç ÈÑ æ Ï ‫ﻟﻌﺑ‬Ç ÈÑ ... äÅ Ê ‫ ﻗﻠ‬Ï ‫ ﻋﺑ‬ßÇÐ ‫ ﻓ‬Þ‫ﺣ‬


Tuduhan bermaksud: Tuhan itu adalah Tuhan dan hamba adalah Tuhan,
sekiranya dikatakan kedua-duanya hamba maka ia benar".

Demikian kenyataan palsu golongan pengaku Salaf terhadap Ibnu 'Arabiy dan ini
buktinya tuduhan itu adalah palsu:

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Perhatikan pada perenggan yang ke 14&15 amat bercanggah dengan dakwan
golongan yang mengkafirkan Imam Ibnu 'Arabiy

Semoga Allah merahmati para ulama Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah sejati.
Kaji dan renung-renunglah.....

Disediakan oleh: Ustaz Abu Syafiq (012-28505578)


Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 10:38 AM 0 comments Links to this post
17 October, 2008

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
(Bicara Mufti DrMaza) Mufti Wahhabi
Main Kemaluan Sambil Kafirkan umat
Islam SUFI
(VIDEO) MUFTI WAHHABI RASMI INI YANG BERNAMA ABDUL 'AZIZ AL-
ASYIEKH BERKETURUNAN MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB MENGHUKUM
UMAT ISLAM SUFI SEBAGAI KAFIR DAN SESAT SAMBIL TANGANNYA BERMAIN
KEMALUAN SENDIRI DI HADAPAN KHALAYAK RAMAI DAN DIHADAPAN TV
PROGRAM BERSAMA MUFTI

Video Mufti Wahhabi Mengkafirkan SUFI Sambil Bermain Kemaluan Sendiri (klik
video dibawah) :

Lihat dimana tangan kanan Mufti Wahhabi yang buta tersebut ketika
mengkafirkan dan menghukum sesat umat Islam sufi pada minit 0:30 - 0:35
dan pada minit 0:40 - 0:45.

Amboi...selambernya hang menghukum orang wahai Wahhabi yek... Siap main


kemaluan sendiri dihadapan seluruh dunia waktu yang sama MENGKAFIRKAN
umat islam pula.
Memang dasar Wahhabi!

Awal-awal lagi Allah dah tunjukkan...Subhanallah...

Aksi lucah Mufti Wahhabi (DrMaza)??? satu persoalan...


Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 12:04 PM 0 comments Links to this post

16 October, 2008
FATWA KESEMUA WAHHABI KAFIRKAN
SYEIKH MUHAMMAD 'ALAWI MALIKIY
BUKTI KESEMUA WAHHABI MENGKAFIRKAN SYEIKH MUHAMMAD 'ALAWI
MALIKIY

Wahhabi dengan ber'tuhankan' (beridolakan) DRMAZA dan bersembunyi di


belakang nama Mufti Perlis amat gemar mengkafirkan ulama. Antara ulama
yang dikafirkan oleh Wahhabi adalah Syeikh Syed Muhammad 'Alawi Al-
Malikiy (gambar). Wahhabi juga pernah menamakan bapa kepada Syeikh
iaitu Sayyid 'Alawi Maliky sebagai SYAITAN TOGHUT BABUSSALAM hanya
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
kerana beliau menganjar aqidah Islam di Masjid Haram di Babussalam.

Fatwa Wahhabi Perihal Syeikh Muhammad 'Alawi Maliky

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Keputusan Fatwa Wahhabi Terhadap Syeikh Muhammad 'Alawi Malikiy

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Tandatangan Tokoh Wahhabi Pada Fatwa

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Fatwa rasmi Wahhabi bernombor 86 pada 11hb 11 1401H pada kali ke 16 di
Thoif Syawal tahun 1400H telah menetapkan supaya Syeikh 'Alawi Maliky
adalah SESAT dan PEMBUAT BID'AH dan wajib melarangnya dari
menyampaikan ilmu.

Dalam fatwa itu Wahhabi telah mendakwa bahawa Syeikh Muhammad 'Alawi
Maliky adalah:

1. Penyebar bid’ah sesat.


2. Pembuat khurafat-khurafat.
3. Pendakwah yang sesat.
4. Pendakwah yang menyembah berhala dan mengajak orang menyembah
berhala
5. KAFIR.
6. Perokok tegar.
7. Larang orang sembahyang berjama’ah di Masjid agar tidak sembahyang
terus.
8. Kumpulan bathiniyyah sesat.
9. Beraqidah sesat.
10. Pelampau agama

Dan banyak lagi.

* Pada saya ada helaian fatwa Wahhabi di atas sebanyak 8 helaian.


Wahhabi mengkafirkan anda...anda pula sujud, patuh dan membisu???!!!

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 10:26 PM 0 comments Links to this post
09 October, 2008

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Komik Buat Wahhabi (DrMaza&al-
ahkam.net)
'SAK SAK KOK' BERSAMA WAHHABI? *

Senyum Kancil: NAJD TEMPAT FITNAH

Senyum Kancil: WAHABI MEMBERONTAK

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Senyum Kancil: MANFAAT UNTU SI MATI

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Senyum Kancil: TERAWIH

*santai
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 4:28 PM 0 comments Links to this post

Asyeikh Asy-Syowiy Al-Maliky sifatkan


WAHHABI (DrMaza) sebagai KHAWARIJ
(video)
Ulama Islam sifatkan Wahhabi sebagai Khawarij perosak umat Islam dan
Wahhabi disifatkan oleh ulama Islam sebagai Kumpulan Syaiton iaitu Hizbu
SYAITON.

Klik pada video di atas


Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 2:03 PM 1 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
07 October, 2008
AL-ALBANI WAHHABI (DrMaza) TUDUH
ISTERI NABI BERZINA?
WAHHABI TERMASUK TEKONG MEREKA NASIRUDDIN AL-ALBANIY KERAP
MENGHINA KETURUNAN RASULULLAH SEHINGGA WAHHABI MENGHARUSKAN
ZINA TERHADAP ISTERI NABI MUHAMMAD SAIDATUNA 'AISYAH RADHIYALLAHU
'ANHA

Betapa busuk hati Wahhabi dicampur dengan fatwa-fatwa sesat mereka yang
menjisimkan dan menyamakan Allah dengan makhluk juga membawa
fahaman hukum-hakam yang pelik dan mengkafikran umat Islam seluruhnya.

Dulu mereka membunuh keturunan Rasululla dan kini mereka berani


menghina isteri-isteri Nabi Muhammad lantas Saidatuna 'Aisyah Bint Abu
Bakar Asy-Syiddiq juga tidak terlepas dengan penghinaan Wahhabi yang
menuduh keharusan zina dilakukan oeh isteri Nabi yang termulia ini.

Sedangkan Allah telah menafikanbya dengan mensucikan isteri-isteri Nabi


dari perbuatan seperti zina, firmanNya:

‫ﻧﻣ ﺎ‬Ç Ï ‫ﯾ‬Ñ‫ ﷲ ﯾ‬ȪР‫ ﻟﯾ‬ã ‫ ﻋﻧﻛ‬Ó‫ﺟ‬Ñ ‫ﻟ‬Ç áªÇ Ê ‫ﻟﺑﯾ‬Ç ã‫ﻛ‬Ñ ‫ﮭ‬Ø‫ﯾ‬æ ÇÑ‫ﮭ ﯾ‬Ø‫ﺗ‬

-----------

* AL-ALBANIY DAN SEMUA WAHHABI MENGHARUSKAN PERBUATAN ZINA


BERLAKU KEPADA ISTERI-ISTERI NABI TERMASUK SAIDATUNA 'AISYAH. Rujuk

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
kitab Wahhabi karangan Nasiruddin Al-Albaniy berjudul Al-Silsilah As-
Sohihah juzuk 6 ms 26-35.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 10:43 AM 0 comments Links to this post
29 September, 2008
Fatwa Sesat Wahhabi Pasal Raya
(DrMaza): TAKBIR RAYA MASUK NERAKA
& BID'AH SESAT (berbukti)
WAHHABI MENGHUKUM UMAT ISLAM YG MELAUNGKAN TAKBIR RAYA
SEBAGAI SESAT, AHLI BID'AH, MASUK NERAKA

Kesemua umat Islam di masjid-masjid, surau-surau ketika tibanya hari raya


mereka akan mengumandangkan takbir raya seperti biasa kita dengar sejak
bezaman dan bertahun lalu. Ianya adalah tidak salah dan tidak bercanggah
dengan Islam bahkan bukan bid'ah kerana melaungkan takbir raya dilakukan
dizaman Nabi Muhammad.

Paling malang Wahhabi menghukum amalan takbir raya sebagai BID'AH,


SESAT, MASUK NERAKA.Rujuk fatwa Wahhabi yang telah discan di atas dan
rujuk juga laman rasmi Wahhabi yang MENGHUKUM TAKBIR RAYA SEBAGAI
SESAT, BID'AH DAN MASUK NERAKA.
( http://www.binbaz.org.sa/mat/8690 )

wa wa wa.

Macam neraka dia (wahhabi) yang punya.


Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 5:30 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
27 September, 2008
Fatwa Sesat Wahhabi(DrMaza):
MELANCAP TAK BATAL PUASA

KESEMUA WAHHABI MENGHALALKAN 'ISTIMNA', BERONANI, MELANCAP


SECARA MUTLAK DAN WAHHABI MENDAKWA IA TAK MEMBATALKAN PUASA

Ada satu cerita yang telah jadi nyata...

Ini antara 3 fatwa rasmi Wahhabi yang sesat dan jijik berkaitan hukum-
hakam puasa Ramadhan, bukti-bukti fatwa sesat Wahhabi ini ada pada saya,
FATWA SESAT DARI WAHHABI BERKAITAN PUASA DI BULAN RAMADHAN:
1- WAJIB makan-minum disiang hari dibulan puasa (Ramadhan) walaupun tak
sakit dan selainnya.
2- LIWAT tidak membatalkan puasa walaupun yang diliwat itu adalah
pelacur.
3- MELANCAP beramai-ramai lelaki dan perempuan sampai keluar air mani
pun tidak membatalkan puasa walaupun perkara tersebut dilakukan dalam
Ka'bah.

Demikian antara fatwa rasmi Wahhabi yang bercanggah dengan ajaran Islam.
Selain fatwa akidah mereka yang seleweng dengan mendakwa Allah Duduk
Atas Kerusi, Wahhabi turut menyebarkan fatwa-fatwa sesat mereka di atas
sepanjang bulan Ramadhan ini di kampung-kampung termasuk rakyat
Kadazan, utara dan seluruh pelusuk dunia. Wahhabi melakukan konvoi
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
beramai-ramai menyebarkan ajaran sesat mereka tersebut.
Awas! jangn terpengaruh kerana Wahhabi menghidangkan keenakan nafsu
syahwat semata-mata.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 7:49 AM 0 comments Links to this post

24 September, 2008
Wahhabi (DrMaza) Samakan Islam
Dengan Kristian (BERBUKTI)
WAHHABI DAN BADUTNYA DALAM BANYAK TULISAN MEREKA SAMAKAN
AGAMA ISLAM YANG MURNI INI DENGAN AGAMA KRISTIAN YANG BATIL LAGI
SALAH. INI ADALAH BUKTI WAHHABI TURUT BERSEKONGKOL DENGAN
KRISTIAN KAFIR SELAIN BERAKIDAH MIRIP YAHUDIYAH

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
-Sebelum ini saya (Abu Syafiq) pernah membongkar dengan bukti bahwa
Wahabi Rasul Palsu pernah memuji agama Kristian dan Yahudi dengan
dakwaannya kedua agama itu adalah agama Tauhid yang benar, sila lihat:
( http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/11/rasul-dahri-anuti-agama-
yahudi.html )

Mohd Asri Bin Zainul Abidin dan Wahhabi lain sering mengajak umat Islam
supaya mengakui agama Yahudi dan Kristian. Lihat sahaja dalam ucapanya
Wahhabi dan tulisan-tulisan mereka sudah pasti banyak menyokong agama
Kristian dan menyindir pula umat Islam dengan gelaran kolot, dunggu dan
maki-hamun yang lain.

Dalam buku tulisan Mufti Perlis Mohd Asri Zainul Abidin yang berjudul Bid'ah
Hasanah Istilah Yang Disalah Fahami pada mukasurat 6 Mohd Asri
menyatakan Agama Islam ini wajahnya adalah sama dengan agama Kristian,
seperti mana agama Kristian itu benar kemudian diubah menjadi bid'ah
begitu juga Islam hendak diubah, demikian kenyataan Asri yang amat jelas
dia menyamakan agama Islam dengan agama Kristian.

Perhatikan apabila Drmaza mendakwa "wajah Islam cuba diubah seperti


mana diubah wajah Kristian" dan renungkan dengan keadaan agama Kristian
itu sendiri adakah ia benar sebelum diubah??!
Hakikatnya agama Kristian tidak pernah benar dan walaupun diubah ianya
diubah dari tidak benar kepada yg lebih tidak betul!.
(Lihat kitab Asri discan di atas)

Pembaca sekalian....

AGAMA YAHUDI DAN KRISTIAN BUKAN AGAMA TAUHID DARI ALLAH SAMAADA
DAHULUNYA ATAU TERKEMUDIAN, TIDAK PERNAH LANGSUNG AGAMA YAHUDI
DAN KRISTIAN DIAKUI OLEH ALLAH SEBAGAI AGAMA TAUHID, TIDAK PERNAH,
TETAPI MOHD ASRI UFTI PERLIS MENGAKUINYA DAN MENGADA-ADAKAN
FAKTA DUSTA LAGI PALSU TANPA APA-APA BUKTI SAMAADA DARI ALQURAN
MAHUPUN HADITH NABAWI.

Buktinya Allah berfirman dalam surah Al-Imran memberitahu bahawa agama


dari Allah dan agama yang diredhoi olehNya hanyalah agam Islam sahaja,
bukan agama Yahudi mahupun Kristian :
85. Dan sesiapa Yang mencari ugama selain ugama Islam, maka tidak akan
diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang Yang
rugi.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Allah ta’ala menjelaskan lagi dengan firmanNya dalam surah Al-Imran:
19. Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam.
dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) Yang diberikan Kitab itu tidak
berselisih (mengenai ugama Islam dan enggan menerimanya) melainkan
setelah sampai kepada mereka pengetahuan Yang sah tentang
kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki
Yang ada Dalam kalangan mereka. dan (ingatlah), sesiapa Yang kufur ingkar
akan ayat-ayat keterangan Allah, maka Sesungguhnya Allah amat segera
hitungan hisabNya.

Minda Mufti www.vs-drmaza.blogspot.com


Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 4:20 PM 1 comments Links to this post

23 September, 2008
Wahhabi (DRMAZA) mengkafirkan Ibnu
Batutah

MUFTI PERLIS MOHD ASRI BIN ABDUL TALIB DAN KESEMUA WAHHABI
MENGKAFIRKAN SYEIKH IBNU BATUTAH

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Wahhabi(DrMaza) akan mengkafirkan sesiapa sahaja yang menolak Ibnu
Taimiah termasuk Syeikh Ibnu Batutah pun habis dikafrikan oleh Wahhabi.
Seolah-olah Ibnu Taimiah ma'sum seperti Nabi disisi Wahhabi. Wahhabi juga
bermain 'taqiyyah' seperti Syiah iaitu Wahhabi mengkafirkan Ibnu Batutah
kemudian berbelit pula. Lihat bukti di atas antara teks Wahhabi (DrMaza)
mengkafirkankan dan menghukum syirik terhadap Ibnu Batutah (Pengarang
Rehlah Ibnu Batutah) atas dakwaan kononnya Ibnu Batutah mengakui
perkara syirik.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 1:41 PM 0 comments Links to this post

11 September, 2008

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
WAHHABI(DRMAZA): SYEIKH 'ALAWI
MALIKY KAFIR MUSYRIK

WAHHABI MEMANG TERKENAL DENGAN SIFAT SUKA MENGKAFIRKAN ULAMA


ISLAM

Wahhabi dengan bertunjakkan DRMAZA dan bersembunyi di belakang nama


Mufti Perlis amat gemar mengkafirkan ulama. Antara ulama yang dikafirkan
oleh Wahhabi adalah Syeikh Syed Muhammad 'Alawi Al-Malikiy (gambar).

Kenyataan2 Wahhabi ketika mengkafirkan Syeikh Sayyid Muhammad 'Alawi


Al-Malikiy:
1- Wahhabi mendakwa Syeikh Muhammad 'Alawi Al-Malikiy sebagai SYAITAN
TOGHOUT.
2- Menghukum Syeikh Muhammad 'Alawi Al-Malikiy sebagai KAFIR.
3- Menghukum Syeikh Muhammad 'Alawi Al-Malikiy sebagai TARIKAT SESAT.
4- Menghukum Syeikh Muhammad 'Alawi Al-Malikiy sebagai MUSYRIK.
5- Wahhabi mendakwa beliau sebagai JAHIL, SESAT dan pelbagai lagi hukum
yang dilontarkan terhadap Syeikh Muhammad 'Alawi Al-Malikiy ini dengan
penghukuman yang menjelaskan Wahhabi sememang jamaah takfiriy.

( Rujuk fatwa Wahhabi mengkafirkan ulama Syeikh Muhammad 'Alawi Al-


Malikiy tersebut pada keputusan fatwa mereka (wahhabi) bernombor 86
pada 11hb 11 1401H pada kali ke 16 di Thoif Syawal tahun 1400H )
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 1:27 AM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
09 September, 2008
ASRI MUFTI PERLIS 'MAKI HAMUN'
JAKIM & MAJLIS FATWA
MUFTI PERLIS MOHD ASRI BIN ABDUL TALIB YANG MENGHARAMKAN UMAT
ISLAM MENUKAR NAMA BAPANYA TETAPI DIA SENDIRI MENUKAR DAN
MENGUBAH NAMA BAPANYA DARIPADA ABDUL TALIB KEPADA ZAINUL ABIDIN
TELAH MENGHINA DAN 'MEMAKI HAMUN' INSTITUSI BADAN KEAGAMAAN JAKIM
DAN MAJLIS FATWA KEBANGSAAN

Kenyataan Asri Al-Wahhabi menghina ulama Islam dan badan agama rasmi:
1- Mendakwa ulama Islam yang menegurnya sebagai buruk.
2- Mengutuk Ketua Pengarah JAKIM sebagai tidak sesuai jadi pengarah.
3- Menganggap JAKIM kerjanya hanya buat laporan polis tidak ada kerja lain.
4- Mendakwa JAKIM macam orang biasa.
5- Mengutuk dan 'memaki' JAKIM secara terbuka sedangkan dia mampu
menegur dgn baik (call dll).
6- Mengaku dirinya MALAS dalam tugasan.
7- Mengaku tidak menghadiri mensyuarat fatwa kerana malas.
8- Mengaku segan menghadiri mensyuarat fatwa kerana malas.
9- Menghadiri program kepartian.
10- 'Memaki' JAKIM dengan menanggap JAKIM tiada hak.
11- Mengaku bergerak atas prinsip dan prinsip Asri adalah mengkafirkan
ulama Islam.
12- Menuduh JAKIM kononnya mendakwa dirinya ujub sedangkan JAKIM
hanya bimbang sifat ujub dalam dirinya.
13- banyak lagi.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 6:35 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
KITA SOKONG JAKIM 'ROTAN' ASRI
MUFTI WAHABI !!!

MUFTI PERLIS MOHD ASRI BIN ABDUL TALIB INI PERNAH MENGHINA ILMU
AQIDAH ISLAM YANG MENAFIKAN JISIM BAGI ALLAH, KINI MUFTI PERLIS INI
BIADAB PADA SELURUH INSTITUSI AGAMA ISLAM DAN SELURUH MUFTI DI
MALAYSIA.

SOKONG KETUA PENGARAH JAKIM AJAR ASRI WAHHABI TU! SOKONG KP


JAKIM DATO' WAN MENTA'DIB MENGAJAR ADAB PADA BUDAK KACAU BILAU
BUDAK FITNAH TU!

TERIMA KASIH JAKIM!

Utusan melaporkan Mohd Asri AlWahhabi akan di 'rotan' oleh KP JAKIM:

Jakim pertahan tindakan terhadap Raja Petra

PUTRAJAYA 7 Sept. - Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)


mempertahankan tindakannya membuat laporan polis terhadap Raja Petra
Kamaruddin berhubung artikelnya dalam blog Malaysia Today yang didakwa
menghina Islam dan Rasulullah.

Ketua Pengarahnya, Datuk Wan Mohamad Sheikh Abd. Aziz berkata, laporan
polis terhadap penulis blog itu amat perlu untuk membendung kegelisahan
di kalangan orang Islam yang berasa tersinggung apabila kesucian agama

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
mereka dihina.

Beliau berkata, dengan laporan polis itu, tidak bermakna Jakim tidak boleh
berdialog dengan penulis blog itu bagi memperbetulkan akidah dan
fahamannya.

"Kami mengambil langkah pentadbiran sesuai dengan kedudukan Jakim


sebagai sebuah agensi Pusat untuk mencegah dan membendung kegelisahan
di kalangan rakyat terutama orang Islam.

"Jadi saya menolak andaian sesetengah pihak kononnya langkah yang


diambil oleh Jakim ini sebagai tidak tepat sebaliknya perlu berdialog dengan
penulis blog tersebut,'' katanya kepada Utusan Malaysia di sini hari ini.

Beliau menyatakan demikian ketika diminta mengulas laporan Mingguan


Malaysia hari ini yang memetik Mufti Perlis, Dr. Mohd. Asri Zainul Abidin
sebagai berkata, tindakan empat agensi Islam termasuk Jakim membuat
laporan polis terhadap Raja Petra adalah tidak tepat.

Mohd. Asri sebaliknya menegaskan, Jakim sepatutnya mengadakan sesi


dialog dengan Raja Petra bagi memperbetulkan akidah dan fahamannya
terhadap Islam sebagai langkah pertama bagi menyelesaikan masalah
tersebut.

Dalam hubungan ini, Wan Mohamad berkata, Jakim bersedia pada masa bila-
bila masa untuk mengadakan sesi dialog dengan mana-mana pihak dan
selama ini pihaknya memang sering mengadakan dialog seumpama itu.

Justeru, tegas beliau, Asri seharusnya merujuk terlebih dahulu kepada


pihaknya berkaitan perkara tersebut dan tidak menyindir rakan-rakan
sejawatan secara terbuka kerana ia satu langkah tidak beretika.

Beliau yang secara terbuka menegur mufti muda itu berkata, forum terbaik
bagi Asri untuk menyampaikan kritikan adalah melalui Jawatankuasa
Muzakarah Fatwa Kebangsaan yang dianggotai mufti-mufti yang jauh lebih
berpengalaman.

"Masalahnya beliau kerap tidak hadir dalam muzakarah tetapi beliau lebih
senang menghadiri program yang lebih beliau sukai dan berorientasikan
hizbiah (kepartian).

"Jadi sudah tiba masanya mufti tersebut ditakdib (diperadabkan), bimbang

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
nanti dia terbelenggu dengan sifat ujub, rasa pandangannya hebat sehingga
ada kecenderungan merendah-rendahkan orang lain,'' katanya.

Sumber:
http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0908&pub=Utusan
_Malaysia&sec=Dalam_Negeri&pg=dn_14.htm

www.vs-drmaza.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 8:36 AM 0 comments Links to this post

06 September, 2008
(PENGIKTIRAFAN RASMI) YADIM: AL-
MUHADDITH SYEIKH ABDULLAH AL-
HARARI PEJUANG AHLI SUNNAH WAL
JAMAAH SEJATI
YAYASAN DAKWAH ISLAMIAH MALAYSIA (YADIM) AKUI SYEIKH ABDULLAH
AL-HARARI AL-HABASYI ADALAH ULAMA ISLAM YANG PAKAR ILMU HADITH &
PEJUANG AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH SEJATI JUGA SEORANG ULAMA
ISLAM YANG TERAMAT BIJAK

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
KENYATAAN DIBAWAH INI DIPETIK DARI SUMBER RASMI YAYASAN DAKWAH
ISLAMIAH MALAYSIA (YADIM)
http://www.yadim.com.my/Ulama/UlamaFull.asp?offset=5&Id=204

Pejuang Ahli Sunnah Wal Jamaah sejati


05 September 2008

Dunia Islam baru-baru ini kehilangan sebutir permata yang selayaknya


menjadi role model kepada kita semua. Jasanya terhadap Islam memang
tidak terhitung kerana sikapnya yang zuhud dan tidak mahu bermegah-
megah dengan tindakannya selain sentiasa mengorbankan diri untuk
kepentingan masyarakat.

Lelaki alim kelahiran Harar, Ethiopia pada 1910 bersamaan 1328 Hijrah ini
gigih memerangi begitu banyak dakyah palsu dan ajaran songsang dalam
masyarakat. Meskipun paling menonjol dalam usahanya menetang gerakan
Wahabi, namun Al-Muhaddith Syeikh Abdullah Al-Harari sebenarnya
memberi sumbangan yang jauh lebih banyak.

Beliau adalah seorang yang alim, pakar dalam ilmu Feqah dan kuat berhujah
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
menentang golongan-golongan yang terpesong dari landasan Ahlu Sunnah
Wal Jamaah. Paling jelas, seorang yang zuhud dan bertaqwa, ketika lahir,
beliau dinamakan Abdullah. Manakala bapanya ialah Muhammad bin Yusuf
bin Abdullah bin Jamei’.

Dilahirkan di Bandar Harar pada tahun 1910 bersamaan 1328 Hijrah dan
dibesarkan di rumah yang penuh dengan kasih sayang pada ilmu agama.
Beliau diberikan didikan agama yang mendalam sejak kecil dan telah
menghafal al Quran ketika berumur 7 tahun.

Beliau membesar dengan menghafal ilmu-ilmu agama selain mendalami ilmu


hadith dengan sanadnya sekali hinggakan telah berjaya diijazahkan
meriwayat hadis nabi pada usia yang begitu muda.

Oleh kerana begitu terserlah kepintaran dan kebijaksanaan beliau, selain


pengetahuan ilmu agama yang nyata begitu dalam, beliau telah dilantik
menjadi Mufti Harar pada usia yang cukup muda, belum pun mencecah 18
tahun.

Selain sibuk menimba ilmu , zaman muda beliau juga dipenuhi dengan
perjuangan untuk membebaskan Somalia daripada penjajahan British dan
Itali.

Selepas berjuang membantu membebaskan bumi Somalia, ulama ulung ini


mengembara ke desa-desa dan ke bandar-bandar di seluruh pelusuk bumi
Syam untuk menyampaikan ilmu-ilmu Islam yang berguna dan bermanfaat
serta mengajarnya berteraskan metodologi Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Al-Muhaddith Syeikh Abdullah Al-Harari mempunyai perwatakan dan


peribadi yang sangat baik, justeru tidak hairan jika ramai yang
mengungkapkan kata-kata ”walaupun kulitnya hitam, namun hatinya
putih”.

Sifat mulianya ini menyebabkan beliau diterima dengan baik oleh semua
lapisan masyarakat di Syam, tanpa mengira latar belakang mereka.

Satu perkara yang membezakan beliau dengan para pejuang yang lain ialah
kebijaksanaannya menyampaikan dakwahnya serta cara ia ditujukan kepada
masyarakat umum.

Walaupun tegas dalam pendirian serta dakwahnya, ia tidak menyakiti dan


menyentuh sensitiviti mana-mana pihak menyebabkan beliau tidak pernah

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ditahan atau dimasukkan ke penjara seperti rakan-rakan seperjuangan,
contohnya Ibn Taimiyah dan Sayyid Qutb.

Pada tahun 1950 bersamaan dengan 1370 Hijrah, beliau telah pergi ke
Beirut, Lubnan dan di sambut oleh ulama-ulama di sana seperti Syeikh
Taufiq al Hibry. Kedatangannya di Lubnan juga adalah untuk mengajar dan
membetulkan dalah faham umat tentang Islam.

Beliau telah pergi meninggalkan kita pada subuh hari kedua umat Islam
berpuasa iaitu 2 Ramadhan 1429 Hijrah bersamaan 2 September 2008,
selepas waktu subuh di Beirut, Lubnan. Jenazahnya ulama tersohor ini
disembahyangkan oleh ribuan umat Islam di Masjid Burj Aby Haidar, Beirut

Jasad beliau kemudiannya disemadikan berhampiran Masjid Burj Aby


Haidar. Takziah kepada keluarganya. Kita sesungguhnya telah kehilangan
seorang tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah yang terkemuka. Al Fatihah untuk
beliau...

* Sumber YADIM:
http://www.yadim.com.my/Ulama/UlamaFull.asp?offset=5&Id=204
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 8:38 PM 0 comments Links to this post
04 September, 2008
YADIM & DATO' NAKHAIE: SYEIKH AL-
HARARI SEORANG AL-MUHADDITH &
TA'ZIAH BUAT PENCINTA ULAMA
PENGERUSI YAYASAN DAKWAH ISLAMIAH MALAYSIA (YADIM) AL-FADHIIL
DATO' MOHD NAKHAIE BIN HAJI AHMAD MENYIFATKAN SYEIKH ABDULLAH AL-
HARARI AL-HABASYI SEBAGAI AL-MUHADDITH DAN MENGUCAPKAN TA'ZIAH
ATAS PEMERGIAN BELIAU KE RAHMATULLAH

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Kenyataan Pengerusi YADIM Dato Nakhaie:

"
Kepada As Syeikh Husam Khorokirah
Jamaiyyah Al Masyarie Al Khairiah
Beirut
Lubnan

Tuan,

SEKALUNG TAKZIAH

Dengan penuh rasa kesedihan dan dukacita, kami telah menerima berita
pemergian Al-Muhaddith Syeikh Abdullah Al-Harari Al-‘Abdary Rahimahullah
ke rahmatullah pada tanggal 2 Ramadhan.

Bagi pihak Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM), terimalah ucapan


ta’ziah dengan sepenuh ikhlas dari kami.

Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh beliau serta ditempatkan di


dalam syurga bersama para ambiya dan solihin.
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Yang benar,

DATO’ HAJI MOHD NAKHAIE HAJI AHMAD

Pengerusi,
Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ".

* Sumber dipetik dari perutusan khas rasmi dalam bahasa Inggeris yang
dihantar oleh Dato Hj Nakhaie Bin Hj Ahmad Pengerusi Yayasan Dakwah
Islamiah Malaysia kepada wakil rasmi Jam'iyyah untuk diserahkan kepada
Jam'iyyah Al-Masyari' Al-Khoiriyyah Al-Islamiyyah Beirut Lubnan pada
Khamis, 4hb September 2008, jam 1:46pm waktu Malaysia. (rujuk scan di
atas)
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 10:57 PM 0 comments Links to this post

MUFTI PAHANG MENGAGUNGKAN &


MEMUJI PERJUANGAN SYEIKH
ABDULLAH AL-HARARI RAHIMAHULLAH

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
MUFTI PAHANG DARUL MAKMUR SOHIBUS SAMAHAH DATO' HAJI ABDUL
RAHMAN BIN HAJI OSMAN MEMUJI PERJUANGAN SYEIKH ABDULLAH AL-
HARARI AL-HABASYI, MENYIFATKAN BELIAU SEBAGAI AL-MUHADDITH DAN
MENGUCAP SEKALUNG TA'ZIAH ATAS PEMERGIAN BELIAU KE RAHMATULLAH

Kenyataan Mufti Pahang SS Dato' Abdul Rahman:

" Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Pada tanggal 2hb


Ramadhan 1429H bersamaan 2hb Sept 2008M telah kembali ke rahmatullah
seorang ulama bahkan pejuang Islam iaitu Syeikh Abdullah Al-Harari. Saya
menyifatkan Syeikh Abdullah Al-Harari sebagai seorang ulama Al-Muhaddith
pakar hadith yang sukar dicari ganti setelah pemergian beliau.Beliau
merupakan ulama yang tidak gerun dengan musuh Islam dek kerana hujjah-
hujjah dan dalil sentiasa berada dalam gengaman ulama seperti beliau. Saya
sendiri dan mewakili seluruh umat Islam di Negeri Pahang Darul Makmur
Malaysia merasai sedih dan mengucapkan ta'ziah kepada ahli keluarga dan
anak-anak muridnya di atas pemergian As-Syeikh Al-Muhaddis Abdullah Al-
Harari Al-Habasyi. Semoga Allah menempatkan beliau bersama para
Ambiya', syuhada' dan solihin ".

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
* Sumber dipetik dari perutusan ta'ziah yang dihantar sendiri oleh SS Dato'
Abdul Rahman Mufti Negeri Pahang kepada wakil rasmi Jam'iyyah Al-Masyari'
Al-Khoiriyyah Al-Islam Beirut Lubnan pada hari Rabu, 3hb Sept 2008M, jam
12:52TGH-MLM waktu Malaysia.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 10:13 PM 0 comments Links to this post

PERUTUSAN KHAS UCAPAN TA'ZIAH &


PUJIAN OLEH TIMBALAN MUFTI
SELANGOR

PERUTUSAN KHAS UCAPAN TA'ZIAH DAN PUJIAN OLEH:


SOHIBUL FADHILAH DATO' ABDUL MAJID BIN OMAR TIMBALAN MUFTI
SELANGOR DARUL EHSAN MALAYSIA DI ATAS PEMERGIAN AL-MUHADDITH
SYEIKH ABDULLAH AL-HARARI AL-HABASYI KE RAHMATULLAH

Kenyataan Dato' Timbalan Mufti Selangor:

" Saya sendiri amat berdukacita apabila mendapat berita tentang


kembalinya Al-Muhaddith Asy-Syeikh Abdullah Al-Harari ke rahmatullah.
Jasa beliau pastinya terlalu tinggi buat umat Islam zaman ini yang
dahagakan ilmu Islam tulen. Syeikh Abdullah Al-Harari merupakan ulama
Islam yang berjuang sehingga ke akhir hayatnya. Saya mohon kepada Allah
agar mencucuri rahmat ke atas ruhnya. Ta'ziah juga diucapkan dari saya dan
Jabatan Mufti Selangor amnya buat ahli keluarga beliau dan seluruh
pendukung ilmu Ahli Sunnah Wal jamaah ".

* Sumber dipetik dari perutusan khas yang dihantar sendiri oleh Sohibul
Fadhilah Dato' Abdul Majid, Timbalan Mufti Selangor kepada wakil rasmi
Jami'yyah Al-Masyari' Al-Khoiriyyah Al-Islamiyyah pada hari Rabu 3hb
September 2008 bersamaan 3hb Ramadhan 1429H, jam 12:43TGH-MLM.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 9:31 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
SEKALUNG TA'ZIAH DARI JABATAN
MUFTI TERENGGANU
SEKALUNG TA'ZIAH DI ATAS PEMERGIAN AL-MARHUM SYEIKH ABDULLAH
AL-HARARI DARI SELURUH WARGA JABATAN MUFTI TERENGGANU DARUL
IMAN

Kenyataan Ta'ziah Jabatan Mufti Terengganu:

" Maka kami bersama kesemua kakitangan Jabatan Mufti Negeri Terengganu
Malaysia mengutuskan setinggi-tinggi ucapan ta'ziah ke atas ahli keluarga
dan anak-anak murid insan yang telah meninggalkan kita Al-Marhum Asy-
Syeikh Abdullah Al-Harari semoga Allah memuliakan jenazahnya, kami turut
mengucapkan ta'ziah buat kerajaan negara Lubnan, dan sesungguhnya dari
Allah kita datang dan kepadaNya kita kembali. Kami semua mendoakan agar

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ruh Syeikh Abdullah Al-Harari bersama-sama para ambiya', para syuhada'
dan orang-orang yang soleh.
Telah disemak perutusan sekalung ta'ziah ini di Jabatan Mufti Terengganu
pada hari khamis bersamaan 4hb Ramadhan 1429H ".

* Sumber dipetik dari perutusan ta'ziah rasmi dari Jabatan Mufti Negeri
Terengganu yang diwakili dan ditulis oleh Naib Mufti Negeri Terengganu
Negara Malaysia Sohibul Fadhilah Ustaz Abdul Halim Bin Awang
(arabic)diberi kepada wakil rasmi Jam'iyyah Al-Masyari' Al-Khoiriyyah Al-
Islamiyyah untuk dipanjatkan kepada ikhwah muslimin di Lubnan. Diterima
pada Khamis, 4hb September 2008, jam 16:05pm waktu Malaysia.(lihat
scan)
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 8:53 PM 0 comments Links to this post

PERUTUSAN KHAS UCAPAN TA'ZIAH &


PUJIAN OLEH MUFTI JOHOR DAN
RAKYAT JOHOR

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
PERUTUSAN KHAS UCAPAN TA'ZIAH DAN PUJIAN OLEH:
SOHIBUS SAMAHAH DATO' ASY-SYEIKH AL-HAJ NOOH BIN GADOT MUFTI
NEGERI JOHOR TURUT MEWAKILI SELURUH RAKYAT JOHOR DARUL TAKZIM DI
ATAS PEMERGIAN AL-MUHADDITH AL-WALI SYEIKH ABDULLAH AL-HARARI AL-
HABASYI KE RAHMATULLAH

Ucapan Dato' Mufti Johor:

" Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ar-Rahman Ar-


Rahim. Siang hari Selasa bersamaan 2hb Ramadhan 1429H baru ini umat
Islam dikejutkan dengan pemergian ke rahmatullah seorang tokoh ulama
Islam yang berani mempertahankan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah beliau
adalah Al-Muhaddith Al-Allamah Asy-Syeikh Abdullah Al-Harari terkenal
dengan Al-Habasyi rahimahullah.
Dengan ini saya, keluarga saya, Jabatan Mufti Johor dan seluruh umat Islam
di Negeri Johor memohon semoga Allah subhnanahu wata'ala melimpahkan
keampunan ke atas ruh Syeikh Abdullah Al-Harari dan menempatkan beliau
bersama ruh muslimin, para syuhada', para ulama, para muttaqin dan para
ambiya'.
Ta'ziah juga saya ucapkan buat ahli keluarga, para penuntut dan anak-anak
murid beliau yang gigih mempertahankan aqidah Islam dengan huja-hujah
yang kental. Saya sendiri mengenali dan mengetahui perihal Syeikh Abdullah
Al-Harari Al-Habasyi dengan baik berdasarkan kitab-kitab dan karangan-
karangan beliau yang cukup hebat. Kepakaran beliau dalam ilmu hadith pula
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
membuktikan bahawa beliau merupakan seorang ulama Al-Muhaddith dan
juga merupakan seorang wali dan pejuang yang mempertahankan aqidah
Ahli Sunnah Wal Jamaah. Semoga Allah merahmati beliau dan ditempatkan
didalam syurga firdaus. Rahimakallah ya Syeikh Abdallah Al-Harari ".

* Sumber ucapan SS. Dato' Mufti Johor tersebut dipetik daripada perutusan
khas beliau sendiri bertulis dan berlisan juga mengunakan bahasa arab yang
dituturkan oleh beliau sendiri kepada wakil rasmi Jam'iyyah Al-Masyari' Al-
Khoiriyyah Al-Islamiyyah Beirut Lubnan pada hari Khamis, 4hb September
2008, jam 11:00am waktu Malaysia.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 8:25 PM 0 comments Links to this post

PERUTUSAN KHAS UCAPAN TA'ZIAH &


PUJIAN OLEH KETUA PENGARAH JAKIM
ATAS PEMERGIAN SYEIKH AL-HARARI

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
PERUTUSAN KHAS UCAPAN TA'ZIAH DAN PUJIAN OLEH:
DATO' WAN MOHAMAD BIN DATO' SHEIKH ABDUL AZIZ KETUA PENGARAH
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) DI ATAS PEMERGIAN AL-
MUHADDITH SYEIKH ABDULLAH AL-HARARI AL-HABASYI KE RAHMATULLAH

Ucapan Ketua Pengarah JAKIM Dato' Wan Mohamad :

" Al-Muhaddith Syeikh Abdullah Al-Harari merupakan insan yang soleh dan
mulia, pemergian beliau juga pada bulan yang mulia (Ramadhan), benarlah
ungkapan 'orang yang mulia kembali kepada Allah pada bulan yang mulia'.
Ta'ziah saya ucapkan untuk ahli keluarga, anak-anak murid dan seluruh
pengikut Al-Muhaddith Syeikh Abdullah Al-Harari Rahimahullah.- Wan
Mohamad KP JAKIM " .

* Sumber ucapan dipetik daripada perutusan khas yang dihantar sendiri oleh
KP JAKIM kepada wakil rasmi Jam'iyyah Al-Masyari' Al-Khoiriyyah Al-
Islamiyyah pada Rabu, 3hb September 2008, jam 11:07pm waktu Malaysia.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 1:14 PM 0 comments Links to this post

03 September, 2008
Jutaan Menunaikan Solat Jenazah Buat
SYEIKH AL-HARARI

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Ucapan Dari Pengerusi Persatuan Islam

Sumber:- http://www.alzoa.com

‫ ﺷ ﯾﻊ‬Ñ ‫ ﻋﺻ‬Ó‫ﻣ‬Ã ä ‫ﻓ‬Ïæ ÑÇæ ‫ ﺑﺟ‬Ï‫ ﻣﺳ ﺟ‬ÌÑ ‫ﺑ ﻲ ﺑ‬Ç ÑÏ ‫ﺣﯾ‬


É‫ﻓ ﺎ‬æ ‫ﻟﺷ ﯾﺦ‬Ç Ï ‫ ﷲ ﻋﺑ‬íÑÑ‫ﻟﮭ‬Ç Ó ‫ﺳ‬Ä‫ﯾﻊ ﺟﻣﻌﯾ ﺔ» ﻣ‬Ñ‫ﻟﻣﺷ ﺎ‬Ç «

‫ﻟﺷ ﯾﺦ‬Ç íÑÑ‫ﻟﮭ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÉÑæ ‫ ﺻ‬ÉÑÏ‫ﻟ ﮫ ﻧ ﺎ‬

á‫ﯾﯾﻊ ﺧ ﻼ‬ ‫ﻟﺗﺷ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÌÑ ‫ﺑ ﻲ ﺑ‬Ã ÑÏ ‫ ﺣﯾ‬Ó‫ﻣ‬Ã (‫ﻔﻰ‬Ø ‫ ﻣﺻ‬á‫ ﺟﻣﺎ‬ä‫ﯾ‬Ï ‫ﻟ‬Ç)

È ‫ ﻏﯾ‬Êæ ‫ﻟﻣ‬Ç Ñ ‫ ﻓﺟ‬Ó‫ﻣ‬Ç ‫ﻟﻌﻼﻣ ﺔ‬Ç ‫ﻟﺷ ﯾﺦ‬Ç Ï ‫ ﷲ ﻋﺑ‬íÑÑ‫ﻟﮭ‬Ç ÝæÑ ‫ﻟﻣﻌ‬Ç Ü‫ﻟﺣﺑﺷ ﻲ»ﺑ‬Ç« ‫ﻟ ﮫ ﻓ ﻲ‬Ò‫ﻓ ﻲ ﻣﻧ‬
ÊæÑ‫ﺑ ﯾ‬٬ ä‫ ﻋ‬Ñ‫ ﻋﻣ‬Òª‫ﻟﺛﺎﻣﻧ ﺔ ﻧ ﺎ‬Ç ä‫ﻟﺗﺳ ﻌﯾ‬Çæ. ‫ﺻ ﻠﻲ‬æ ‫ ﻓ ﻲ ﺟﺛﻣﺎﻧ ﮫ ﻋﻠ ﻰ‬Ï‫ ﻣﺳ ﺟ‬ÌÑ ‫ﺑ ﻲ ﺑ‬Ç ÑÏ ‫ﺣﯾ‬
È ‫ ﻋﻘ‬É‫ ﺻ ﻼ‬Ñ ‫ﻟﻌﺻ‬Ç٬ íÑææ ìÑ‫ﻟ ﺛ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ñ‫ ﻋﻘ ﺎ‬Ñæ‫ ﻣﺟﺎ‬Ï‫ﻟﻠﻣﺳ ﺟ‬.
Ï ‫ﻗ‬æ å‫ ﻧﻌ ﺎ‬Ó ‫ﺋﯾ‬Ñ ‫ﯾﻊ ﺟﻣﻌﯾ ﺔ‬Ñ‫ﻟﻣﺷ ﺎ‬Ç ‫ﻟﺷ ﯾﺦ‬Ç ã‫ ﺣﺳ ﺎ‬åÑ‫ﻗ ﯾ‬ÇÑ‫ ﻓ ﻲ ﻗ‬ä‫ ﺑﯾ ﺎ‬á‫ﻓﯾ ﮫ ﻗ ﺎ‬: »‫ﺑﺎﺳ ﻣﻲ‬
ã ‫ﺑﺎﺳ‬æ ‫ﻧ ﻲ‬Çæ‫ﺧ‬Å ‫ﯾﻊ ﺟﻣﻌﯾ ﺔ ﻓ ﻲ‬Ñ‫ﻟﻣﺷ ﺎ‬Ç ‫ﯾ ﺔ‬Ñ‫ﻟﺧﯾ‬Ç ‫ﻻﺳ ﻼﻣﯾﺔ‬Ç ãæ‫ﻋﻣ‬æ È‫ ﻼ‬Ø ϭíÏ ‫ﯾ‬Ñ‫ﻟﻌﻼﻣ ﺔ ﻣ‬Ç ‫ﻟﺷ ﯾﺦ‬Ç
Ï ‫ ﷲ ﻋﺑ‬íÑÑ‫ﻟﮭ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ä‫ ﻟﺑﻧ ﺎ‬Ï‫ﻟﺑ ﻼ‬Çæ ‫ﺑﯾ ﺔ‬Ñ‫ﻟﻌ‬Ç ‫ﯾﻘﯾ ﺎ‬Ñ‫ﻓ‬Ãæ ‫ﺑ ﺎ‬æÑæÃæ ‫ﺳ ﯾﺎ‬Âæ ‫ﻟﯾﺎ‬ÇÑ‫ﺳ ﺗ‬Ãæ
ä‫ﻛﯾﺗﯾ‬Ñ‫ﯾ‬ ‫ﻻﻣ‬Çæˬ ‫ﻧﻌ ﻲ‬Ã ‫ﻟ ﻰ‬Å È‫ﻟﺷ ﻌ‬Ç ‫ﻟﻠﺑﻧ ﺎﻧﻲ‬Ç ä‫ﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾ‬Çæ ‫ ﻓ ﻲ‬ä‫ ﻟﺑﻧ ﺎ‬ãæ‫ﻋﻣ‬æ ‫ﻻﻣﺔ‬Ç ‫ﻻﺳ ﻼﻣﯾﺔ‬Ç
‫ ﻓ ﻲ‬ÞÑ‫ ﻣﺷ ﺎ‬ÖÑ‫ﻻ‬Ç ‫ﺑﮭ ﺎ‬Ñ‫ﻣﻐﺎ‬æ٬ ‫ﻟ ﻲ‬æ‫ﻟ‬Ç ‫ﻟﺻ ﺎﻟﺢ‬Ç ‫ﺑﻲ‬Ñ ‫ﻟﻣ‬Çæ á ‫ﻟﻔﺎﺿ‬Ç á‫ﺟ‬Ñ ã ‫ﻟﻌﻠ‬Ç ìæ ‫ﻟﺗﻘ‬Çæ ÚÑæ ‫ﻟ‬Çæ
åÒ ‫ﻟ‬ÇæÏ ‫ﺿ ﻊ‬Çæ‫ﻟﺗ‬Çæ ‫ﻟﻌﻼﻣ ﺔ‬Ç ‫ﻟﻔﻘﯾ ﮫ‬Ç ËÏ ‫ﻟﻣﺣ‬Ç ‫ﻟﺷ ﯾﺦ‬Ç Ï ‫ ﷲ ﻋﺑ‬íÑÑ‫ﻟﮭ‬Ç ÝæÑ ‫ﻟﻣﻌ‬Ç ‫«ﺑﺎﻟﺣﺑﺷ ﻲ‬.
Ñ‫ﻋﺗ ﺑ‬Çæ ÉÑ‫ﻗ ﯾ‬ÇÑ‫» ﻗ‬äà á ‫ﺣﯾ‬Ñ ‫ﻟ ﻲ‬æ‫ﻟ‬Ç ‫ﻟﺻ ﺎﻟﺢ‬Ç ‫ﻟﻌﻼﻣ ﺔ‬Ç ‫ﻟﺷ ﯾﺦ‬Ç Ï ‫ ﷲ ﻋﺑ‬íÑÑ‫ﻟﮭ‬Ç ÉÑ‫ﻟﻼﻣ ﺔ ﺧﺳ ﺎ‬
‫ﻻﺳ ﻼﻣﯾﺔ‬Ç Á‫ ﺟﻣﻌ ﺎ‬ÉÑ‫ﺧﺳ ﺎ‬æ ã ‫ ﻟﻠﻌﻠ‬Á‫ﻟﻠﻌﻠﻣ ﺎ‬æˬ ÉÑ‫ﺧﺳ ﺎ‬æ Ê‫ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾ ﺎ‬Ê‫ﻟﮭﯾﺋ ﺎ‬Çæ Ê‫ﺳﺳ ﺎ‬Ä‫ﻟﻣ‬Çæ
‫ﻻﺳ ﻼﻣﯾﺔ‬Ç ‫ﻟ ﺗﻲ‬Ç ÝÑ ‫ ﺗﻌ‬á ‫ ﻓﺿ‬ã ‫ﻟﻌﻠ‬Ç Á‫ﻟﻌﻠﻣ ﺎ‬Çæˬ ‫ﻟﺣﺎﺟ ﺔ‬Çæ ‫ﻟ ﻰ‬Ç á‫ﻣﺛ ﺎ‬Ç ÇЪ ã‫ﻟﻌ ﺎﻟ‬Ç Ñ‫ﻟﻛﺑ ﯾ‬Çˬ ‫ﺻ ﺎ‬æ‫ﺧﺻ‬
‫ ﻓ ﻲ‬ÇЪ ä‫ﻣ‬Ò ‫ﻟ‬Ç È‫ﻟﻌﺻ ﯾ‬Ç«.
Ý‫ﺿ ﺎ‬Ã: »ã ‫ﻧﺗ‬Ãæ ‫ﻧ ﻲ ﯾ ﺎ‬Çæ‫ﺧ‬Å ‫ﯾ ﺎ‬æ ‫ﺣﺑ ﺎﺋﻲ‬à È‫ ﻼ‬Ø íÏ ‫ﯾ‬Ñ‫ﻣ‬æ ‫ﻟﻌﻼﻣ ﺔ‬Ç ËÏ ‫ﻟﻣﺣ‬Ç ‫ﻟﺷ ﯾﺦ‬Ç Ï ‫ ﷲ ﻋﺑ‬íÑÑ‫ﻟﮭ‬Ç
‫ ﻓ ﻲ‬ä‫ ﻟﺑﻧ ﺎ‬á ‫ﻛ‬æ Á‫ﺟﺎ‬Ñà ÉÑæ ‫ﻟﻣﻌﻣ‬Ç٬ á‫ﺳ ﺄ‬à ‫ ﷲ‬äÇ ã ‫ ﯾﻠﮭﻣﻛ‬Ñ‫ﻟﺻ ﺑ‬Ç äÇæ‫ﻟﺳ ﻠ‬Çæ٬ äÃæ ÏÏ ‫ ﯾﺳ‬ã‫ ﺎﻛ‬Ø‫ﺧ‬
ã‫ﻓﻘﻛ‬æ ‫ﯾ‬æ ‫ﻟ ﻰ‬Ç Ñ‫ﻟﺧ ﯾ‬Çˬ Ñ ‫ﯾﯾﺳ‬æ ã ‫ ﻟﻛ‬á‫ ﺳ ﺑ‬ÉÏ‫ﻻﺳ ﺗﻔﺎ‬Ç Ú‫ﻻﻧﺗﻔ ﺎ‬Çæ ‫ﻛ ﮫ ﻣﻣﺎ‬Ñ‫ﻟﻌﻼﻣ ﺔ ﻟﻧ ﺎ ﺗ‬Ç ‫ﻟﺷ ﯾﺦ‬Ç
Ï ‫ ﷲ ﻋﺑ‬íÑÑ‫ﻟﮭ‬Ç٬ ‫ﺣﻣﮫ‬Ñ ‫ ˬﷲ‬ä‫ ﻣ‬Ê‫ﻟﻔ ﺎ‬Ä‫ﻧﺻ ﺎﺋﺢ ﻣ‬æ ÊÇÏ‫ﺷ ﺎ‬ÑÅæ ‫ﻲ‬ª ÏÇÒ ‫ ﻋﻠﻣ ﻲ‬Ñ‫ﺧ ﺎﺋ‬Ðæ ‫ ﻧﺎﻓﻌ ﺔ‬ÑÏ ‫ﯾﺟ‬

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
‫‪Ç‬ﻻﺳ ﻼﻣﯾﺔ ‪Ç‬ﻟﺧﯾ‪Ñ‬ﯾ ﺔ ‪Ç‬ﻟﻣﺷ ﺎ‪Ñ‬ﯾﻊ ﺟﻣﻌﯾ ﺔ ﻧﮭ ﺞ ‪Ç‬ﻟ ﺗ‪æ ãÇÒ‬ﻛ ‪Ð‬ﻟ‪٬ ß‬ﺑﻣﻘﺗﺿ ﺎ‪ª‬ﺎ ‪Çæ‬ﻟﻌﻣ ‪ á‬ﺑﮭ ﺎ ‪Ç‬ﻟﺗﻣﺳ ‪ ß‬ﺑﻧ ﺎ‬
‫‪Ç‬ﻟﺟﻣﻌﯾ ﺔ ﺗ‪æ‬ﺟﯾﮭ ﺎ‪: äÅ Ê‬ﻋﻧﮭ ﺎ ﻗ ﺎ‪Çæ á‬ﻟ ﺗﻲ ˬ‪æ‬ﻧﺻ ﺎﺋﺣﮫ ﻧ‪ÇÑÙ‬ﺗ ﮫ ﺑﺄﻣ ‪ ÏÇÏ‬ﯾﻣ ‪ªÏ‬ﺎ ﻛ ﺎ‪Ç ä‬ﻟ ﺗﻲ‬
‫‪«.‬ﺗ‪æ‬ﺟﯾﮭ ﺎﺗﻲ‬
‫‪Ç‬ﻟ‪ÇÑ‬ﺣ ‪ á‬ﺳ ﯾ‪ÉÑ‬‬
‫ﻣ‪Ï‬ﯾﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ‪æ‬ﻟ ‪ Ï‬ﷲ ﻋﺑ ‪Ç Ï‬ﻟﺷ ﯾﺦ ‪Ç‬ﻟﻣﺣ ‪Ç ËÏ‬ﻟﻌﻼﻣ ﺔ ‪ äÇ‬ﻓﯾﮭ ﺎ ﺟﺎ‪Ç Á‬ﻟ‪ÇÑ‬ﺣ ‪ á‬ﻋ‪ ä‬ﻧﺑ ‪Ç ÉÐ‬ﻟﺟﻣﻌﯾ ﺔ ‪Òææ‬ﻋ‪Ê‬‬
‫ﺑ ‪ ä‬ﷲ ﻋﺑ ‪ Ï‬ﺑ ‪ ä‬ﯾ‪æ‬ﺳ ‪ Ý‬ﺑ ‪ ä‬ﻣﺣﻣ‪Çæ Ï‬ﻟ ‪. åÏ‬ﻣﯾﻼ‪Ï‬ﯾ ﺔ ‪ ۱۹۱۰‬ﺳ ﻧﺔ ﺣ‪Çæ‬ﻟ ﻰ ‪Ç‬ﻟﺣﺑﺷ ﺔ ﺑ ﻼ‪ Ï‬ﻓ ﻲ ‪ÑѪ‬‬
‫‪Ç‬ﻟﻘ ‪ äÂÑ‬ﻓﺣﻔ ‪æ٬ Ù‬ﻷ‪ª‬ﻠ ﮫ ﻟﻠﻌﻠ ‪ ã‬ﻣﺣﺑ ﺎ ﻣﺗ‪Çæ‬ﺿ ﻊ ﺑﯾ ‪ Ê‬ﻓ ﻲ ﻧﺷ ﺄ ‪Ç.‬ﻟﻌﺑ ‪Ç íÑÏ‬ﻟﺷ ﯾﻲ ‪Ç‬ﻟﮭ‪ íÑÑ‬ﺟﺎﻣﻊ‬
‫ˬ‪Ç‬ﻟﺣﺿ ‪Ñ‬ﻣﯾﺔ ‪Ç‬ﻟﻣﻘ‪Ï‬ﻣ ﺔ ﻛﺗ ﺎ‪Çæ È‬ﻟ ‪Ãæ åÏ‬ﻗ ‪Ç٬ åÃÑ‬ﻟﺳ ‪ ä‬ﺻ ﻐﯾ‪Åæ æªæ Ñ‬ﺗﻘﺎﻧ ﺎ ‪æ‬ﺗ ‪Ñ‬ﺗﯾﻼ ‪Ç‬ﺳ ﺗ‪Ù‬ﮭﺎ‪Ç ÇÑ‬ﻟﻛ ‪Ñ‬ﯾ‪ã‬‬
‫ﻣ‪Ç ä‬ﻻﻏ ﺗ‪ ÝÇÑ‬ﻋﻠ ﻰ ‪æ‬ﻋﻛ ‪. Ý‬ﺑ ﻼ‪ åÏ‬ﻓ ﻲ ﻣﺷﮭ‪ Ñæ‬ﻛﺗ ﺎ‪Ç٬ æªæ È‬ﻟﻔﻘ ﮫ ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﺻ ﻐﯾ‪Ç Ñ‬ﻟﻣﺧﺗﺻ ‪æ Ñ‬ﻛﺗ ﺎ‪È‬‬
‫ﻓﺣﻔ ‪ªÇ Ù‬ﺗﻣﺎﻣﮫ ‪Ç‬ﻟﺣ ‪Ï‬ﯾ‪ Ë‬ﻋﻠ ‪æÇ ã‬ﻟ ﻰ ﺛ ‪Ç٬ ã‬ﻟﻌﻠ ‪ ãæ‬ﻣﺧﺗﻠ ‪ Ý‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﻣﺗ ‪ äæ‬ﻣ‪ ä‬ﻋ‪ ÇÏÏ‬ﻓﺣﻔ ‪Ç Ù‬ﻟﻌﻠ ‪ ã‬ﺑﺣ ‪Ñæ‬‬
‫‪Ç‬ﻟﺛﺎﻣﻧ ﺔ ‪Ç æªæ äæÏ‬ﻟﺣ ‪Ï‬ﯾ‪ÇæÑæ Ë‬ﯾ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻔﺗ‪à ìæ‬ﺟ ﯾ‪Ç Ò‬ﻧ ﮫ ﺣ ﺗﻰ ﺑﺄﺳ ﺎﻧﯾ‪ªÏ‬ﺎ ‪æ‬ﻏﯾ‪ ªÑ‬ﺎ ‪Ç‬ﻟﺳ ﺗﺔ ‪Ç‬ﻟﻛﺗ ‪È‬‬
‫‪.‬ﻋﺷ ‪ÉÑ‬‬
‫‪Ç‬ﻟﺣﺑﺷ ﺔ ﺑ ﻼ‪ Ï‬ﻓ ﻲ ‪Çæ‬ﻟﻣﺷ ﺎﯾﺦ ‪Ç‬ﻟﻌﻠﻣ ﺎ‪ Á‬ﻣ‪ ä‬ﻛﺑ ﯾ‪ Ñ‬ﻋ‪ ÏÏ‬ﻣ‪Ç ä‬ﻟ‪Ï‬ﯾﻧﯾ ﺔ ‪Çæ‬ﻟﻣﻌ ﺎ‪Ç ÝÑ‬ﻟﻌﻠ ‪ ãæ‬ﺗﻠﻘ ﻰ‬
‫ﻣﻔ ﺗﻲ ‪Ç‬ﻟﺟ ﺑ‪Ñ‬ﺗﻲ ﺳ ‪Ω ÌÇÑ‬ﻣﺣ‪Çæ ã‬ﻟﺷ ﯾﺦ ‪Ç٬‬ﻟﮭ‪Ç íÑÑ‬ﻟﺳ ﻼ‪ ã‬ﻋﺑ ‪ Ï‬ﻣﺣﻣ‪Ç Ï‬ﻟﺷ ﯾﺦ ﻣﻧﮭ‪Çæˬ ã‬ﻟﺷ ﺎ‪Çæ ã‬ﻟﺣﺟ ﺎ‪Ò‬‬
‫‪Çæ‬ﻟﺷ ﯾﺦ ‪Ç٬‬ﻟﮭ‪Ç íÑÑ‬ﻟﻐﯾ ‪à Ë‬ﺑ ‪Ç æ‬ﺑ ‪ªÇÑ‬ﯾ‪Çæ ã‬ﻟﺷ ﯾﺦ ‪Ç٬‬ﻟﮭ‪ íÑÑ‬ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻣ‪ Ñ‬ﻣﺣﻣ‪Çæ Ï‬ﻟﺷ ﯾﺦ ‪Ç٬‬ﻟﺣﺑﺷ ﺔ‬
‫‪Ç‬ﻟ ‪Ñ‬ﺣﻣ‪ ä‬ﻋﺑ ‪Çæ Ï‬ﻟﺷ ﯾﺦ ‪Ç٬‬ﻟﺣﺑﺷ ﻲ ﺷ ‪Ñ‬ﯾ‪Çæ Ý‬ﻟﺷ ﯾﺦ ˬ‪Ç‬ﻟﺑﺻ ﯾ‪Ã Ñ‬ﺣﻣ‪Çæ Ï‬ﻟﺷ ﯾﺦ ‪Ç٬‬ﻟﺣﺑﺷ ﻲ ﯾ ‪æ‬ﻧ‪Ó‬‬
‫‪Ç.‬ﻟﺣﺑﺷ ﻲ‬
‫ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﻘ ‪ ÁÇÑ‬ﺷ ﯾﺦ ‪Ç‬ﻟﺣﺑﺷ ﻲ ‪Ç‬ﻟﺟ ﺑ‪Ñ‬ﺗﻲ ‪Ç‬ﻟ ‪Ñ‬ﺣﻣ‪ ä‬ﻋﺑ ‪Ã Ï‬ﺣﻣ‪Ç Ï‬ﻟﻘ ﺎ‪Ç ÆÑ‬ﻟﻣﺣ ‪ ËÏ‬ﺑﺎﻟﺷ ﯾﺦ ‪Ç‬ﺟﺗﻣ ﻊ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻣﻧ ﮫ ‪æ‬ﺣﺻ ‪ á‬ﻋﻠﯾ ﮫ ﻓﻘ ‪Ç ÃÑ‬ﻟﺣ ‪Ï‬ﯾ‪ Ë‬ﻋﻠ ‪ ã‬ﻓ ﻲ ﻣﻧ ﮫ ‪Çæ‬ﺳ ﺗ‪Ç ÏÇÒ‬ﻟﻘ ‪ ÊÇÁÇÑ‬ﻋﻧ ﮫ ﻓﺄﺧ ‪٬ Ð‬ﻟﺣ ‪Ç ΍ãÇÑ‬ﻟﻣﺳ ﺟ‪Ï‬‬
‫‪Ç‬ﻟ ‪Ï‬ﯾ‪Ñ‬ﻋ‪Ø‬ﺎﻧﻲ ﻓ ﺎﯾ‪ Ò‬ﻣﺣﻣ‪Ç Ïæ‬ﻟﻣﻘ ‪Ç ÆÑ‬ﻟﺷ ﯾﺦ ‪æ‬ﻣ‪Ç٬ ä‬ﻟﻘ ﺎ‪Ç ÆÑ‬ﻟﺟ ﺑ‪Ñ‬ﺗﻲ ‪Ç ÏæÇÏ‬ﻟﺷ ﯾﺦ ﻣ‪à ä‬ﺧ‪ Ð‬ﺛ ‪Ç٬ ã‬ﺟﺎ‪ÉÒ‬‬
‫ﻋﻠﻣﺎﺋﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻓﺗﻌ ‪ ÝÑ‬ﻣﻛﺔ ‪Ï. ãø Ãæ‬ﻣﺷ ‪ Þ‬ﺳ ﻛ‪ ä‬ﻟﻣ ﺎ ‪Ðæ‬ﻟ ‪Ç ß‬ﻟﺳ ﺑﻊ ‪Ç‬ﻟﻘ ‪æ ÊÇÁÇÑ‬ﺟﺎﻣﻊ ‪Ç‬ﻟ‪Ï‬ﻣﺷ ﻘﻲ‬
‫‪Ç‬ﻟﻌ ‪Ñ‬ﺑﻲ ﻣﺣﻣ‪Ç Ï‬ﻟﺷ ﯾﺦ ﻋﻠ ﻰ ‪æ‬ﺣﺿ ‪Çˬ Ñ‬ﻟﻛﺗ ﺑﻲ ‪Ã‬ﻣﯾ ‪Çæ ä‬ﻟﺷ ﯾﺦ ‪Çí٬‬ﻟﻣﺎﻟ ‪ ß‬ﻋﻠ ‪Ç íæ‬ﻟﺳ ﯾ‪ Ï‬ﻛﺎﻟﺷ ﯾﺦ‬
‫ﺑﻧ‪Ç íÏ‬ﻻﻓﻐ ﺎﻧﻲ ‪Ç‬ﻟﻐﻔ ‪ Ñæ‬ﻋﺑ ‪ Ï‬ﺑﺎﻟﺷ ﯾﺦ ‪Çæ‬ﺗﺻ ‪Çˬ á‬ﻟﺗﺑ ﺎ‪ä‬‬ ‫‪Ç‬ﻟ‪ÑØ‬ﯾﻘ ﺔ ﻣﻧ ﮫ ﻓﺄﺧ ‪Ç Ð‬ﻟﻧﻘﺷ‬
‫ﺑﻧ‪Ï‬ﯾﺔ‬ ‫‪Ç‬ﻟﺷ ﯾﺦ ﻋ‪Ç ä‬ﻟﺣ ‪Ï‬ﯾ‪ Ë‬ﻓﺄﺧ ‪ Ð‬ﺑﻌﻠﻣﺎﺋﮭ ﺎ ‪Çæ‬ﺗﺻ ‪Ç á‬ﻟﻣﻧ ‪Ç ÉÑæ‬ﻟﻣ‪Ï‬ﯾﻧ ﺔ ‪Å‬ﻟ ﻰ ﺑﻌ ‪ªÏ‬ﺎ ‪Ñæ‬ﺣ‪Ç. á‬ﻟﻧﻘﺷ‬
‫ﺣﻛﻣ ‪ Ê‬ﻋﺎ‪ ÝÑ‬ﻣﻛﺗﺑ ﺔ ﻻ‪ ãÒ‬ﺛ ‪Ãæ٬ ã‬ﺟﺎ‪Ç åÒ‬ﻟﺣﻧﻔ ﻲ ‪Ç‬ﻟﮭﻧ ‪Ç íÏ‬ﻟﺑﻛ ‪Ç íÑ‬ﻟﺻ ‪Ï‬ﯾﻘﻲ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ‪ ä‬ﻣﺣﻣ‪Ç Ï‬ﻟﻣﺣ ‪ËÏ‬‬
‫ﻓ ﻲ ﻓﺑﻘ ﻲ ﻣﻧﺎ‪ª‬ﻠﮭ ﺎ ﻣ‪ ä‬ﻣﻐﺗ‪Ñ‬ﻓ ﺎ ‪Ç‬ﻟﺧ‪Ø‬ﯾ ﺔ ‪Ç‬ﻻﺳ ﻔﺎ‪ Ñ‬ﺑﯾ ‪ ä‬ﻣﻧﻘﺑ ﺎ ﻣ‪Ø‬ﺎﻟﻌ ﺎ ‪Ç‬ﻟﻣﺣﻣ‪Ïæ‬ﯾ ﺔ ‪Çæ‬ﻟﻣﻛﺗﺑ ﺔ‬
‫‪Ç.‬ﻟﻣﺣ ‪ ËÏ‬ﺗﻠﻣﯾ ‪Ç Ð‬ﻟﺧﺗ ﻧﻲ ‪Ç‬ﺑ ‪ªÇÑ‬ﯾ‪Ç ã‬ﻟﻣﺣ ‪ ËÏ‬ﺑﺎﻟﺷ ﯾﺦ ‪Çæ‬ﺟﺗﻣ ﻊ ‪.‬ﺳ ﻧﺔ ﻣﺟﺎ‪Ç ÇÑæ‬ﻟﻣ‪Ï‬ﯾﻧ ﺔ‬
‫‪Ç.‬ﻟﻣﺟ ﯾ‪Ò‬ﯾ‪Ãæ ä‬ﺳ ﻣﺎ‪ Á‬ﻋ‪ªÏÏ‬ﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ‪Ï‬ﺧ‪ äà á‬ﻣ‪ ä‬ﻓ ﺄﻛﺛ‪Å Ñ‬ﺟﺎ‪ÇÒ‬ﺗ ﮫ ‪Ã‬ﻣﺎ‬
‫‪Ï‬ﻣﺷ ‪Ç Þ‬ﻟ ﻰ ﺗ‪æ‬ﺟ ﮫ ‪æ‬ﻣﻧ ﮫ ‪Ç٬‬ﻟﻣﺎﺿ ﻲ ‪Ç‬ﻟﻘ ‪ äÑ‬ﻣ‪Ç ä‬ﻟﺧ ﺎﻣ‪ Ó‬ﻋﻘ ‪Çæà áÇÏ‬ﺋ ‪ á‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﻣﻘ ‪ ÓÏ‬ﺑﯾ ‪Å Ê‬ﻟ ﻰ ‪Ñ‬ﺣ‪ á‬ﺛ ‪ã‬‬
‫ﺗﻘﺑﻠﮫ‬ ‫‪Ñ‬ﺣﻣﮫ ‪Ç‬ﻟﺣﺳ ﻧﻲ ‪Ç‬ﻟ ‪Ï‬ﯾ‪ ä‬ﺑ ‪Ç ÑÏ‬ﻟﺷ ﯾﺦ ﻣﺣ ‪Ï‬ﺛﮭﺎ ‪æ‬ﻓ ﺎ‪ É‬ﺑﻌ ‪ Ï‬ﺳ ﯾﻣﺎ ﻻ ˬﺑﺎﻟﺗ‪Ñ‬ﺣ ﺎ‪ªÇ È‬ﻠﮭﺎ ﻓﺎﺳ‬
‫ﺛ ‪Ç٬ ã‬ﻟﻣ ‪ äÏ‬ﻣ‪æ ä‬ﻏﯾ‪ ªÑ‬ﺎ ‪æ‬ﺣﻠ ‪æ È‬ﺣﻣﺎ‪æ å‬ﺣﻣ‪æ Õ‬ﺑ ﯾ‪Ï ÊæÑ‬ﻣﺷ ‪ Þ‬ﺑﯾ ‪Ç ä‬ﻟﺷ ﺎ‪ ã‬ﺑ ﻼ‪ Ï‬ﻓ ﻲ ﻓﺗﻧﻘ ‪ˬ á‬ﷲ‬
‫‪Ç‬ﻻﻧﺗﺷ ﺎ‪ Ñ‬ﻓ ﻲ ﺻ ﯾﺗﮫ ‪Ãæ‬ﺧ‪Ï٬ Ð‬ﻣﺷ ‪ Þ‬ﻓ ﻲ «‪Ç‬ﻟﻘﯾﻣ‪Ñ‬ﯾ ﺔ» ﻣﺣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ «‪Ç‬ﻟﻘ‪ Ø‬ﺎ‪ »Ø‬ﺟﺎﻣﻊ ﻓ ﻲ ﺳ ﻛ‪ä‬‬
‫ﻟ ﮫ ‪æ‬ﺷ ﮭ‪ ÇæÏ‬ﻣﻧ ﮫ ‪Çæ‬ﺳ ﺗﻔﺎ‪٬ ÇæÏ‬ﻋﻠﻣﺎﺋﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ‪æ‬ﺗﻌ ‪Øæ ÝÑ‬ﻠﺑﺗﮭ ﺎ ‪Ç‬ﻟﺷ ﺎ‪ ã‬ﻣﺷ ﺎﯾﺦ ﻋﻠﯾ ﮫ ﻓ ﺗ‪ÏÏÑ‬‬
‫‪Ç‬ﻟ ‪Ï‬ﯾ‪ ä‬ﺑ ‪Ç ÑÏ‬ﻟﺷ ﯾﺦ ﺧﻠﯾﻔ ﺔ» ﺑﻘﻠ ‪Ç È‬ﻟﺷ ﺎﻣﯾﺔ ‪Ç‬ﻟ ‪Ï‬ﯾﺎ‪ Ñ‬ﻓ ﻲ ‪Çæ‬ﺷ ﺗﮭ‪٬ Ñ‬ﺑﻌﻠﻣ ﮫ ‪Ãæ‬ﻗ ‪ ÇæÑ‬ﺑﺎﻟﻔﺿ ‪á‬‬
‫‪Ç.‬ﻟﺷ ﺎﻣﯾﺔ ‪Ç‬ﻟ ‪Ï‬ﯾﺎ‪ Ñ‬ﻣﺣ‪Ç« æ»ËÏ‬ﻟﺣﺳ ﻧﻲ‬
‫ﺑﻲ ‪Ç‬ﻟ ‪Ñ‬ﺣﻣ‪ ä‬ﻋﺑ ‪Ç Ï‬ﻟﺷ ﯾﺦ ﻣ‪Ç ä‬ﻟ‪Ñ‬ﻓﺎﻋﯾ ﺔ ‪Ç‬ﻟ‪ÑØ‬ﯾﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻻﺟ ﺎ‪Ãæ ÉÒ‬ﺧ‪Ð‬‬ ‫‪Ø‬ﺎ‪Çæ Ѫ‬ﻟﺷ ﯾﺦ ‪Ç٬‬ﻟﺣﻣ ‪Ç íæ‬ﻟﺳﺑﺳ‬
‫ﻧﻲ ‪Ã‬ﺣﻣ‪Ç Ï‬ﻟﺷ ﯾﺦ ﻣ‪Ç ä‬ﻟﻘﺎ‪ÑÏ‬ﯾ ﺔ ‪Ç‬ﻟ‪ÑØ‬ﯾﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ‪Çæ‬ﻻﺟ ﺎ‪Ç٬ ÉÒ‬ﻟﺣﻣﺻ ﻲ ‪Ç‬ﻟﻛﯾ ﺎﻟﻲ‬ ‫‪Ã‬ﺣﻣ‪Çæ Ï‬ﻟﺷ ﯾﺦ ‪Ç‬ﻟﻌ‪Ñ‬ﺑﯾ‬
‫‪æ.‬ﻏﯾ‪ªÑ‬ﻣ ﺎ ‪Ç‬ﻟﺳ ‪ÇÏæ‬ﻧﻲ ‪Ç‬ﻟﺑ ‪íæÏ‬‬
‫ﯾﻧﯾﺎ‪ÇæÇ Ê‬ﺋ ‪ á‬ﺑ ﯾ‪Å ÊæÑ‬ﻟ ﻰ ﻗ ‪ãÏ‬‬ ‫ﺎﻓﮫ ‪Ç‬ﻟﺧﻣﺳ‬ ‫‪Ç‬ﻟﻘﺎﺿ ﻲ ‪Ç‬ﻟﺷ ﯾﺦ ‪Ç‬ﻣﺛ ﺎ‪ á‬ﻣﺷ ﺎﯾﺧﮭﺎ ﻛﺑ ﺎ‪ Ñ‬ﻓﺎﺳﺗﺿ‬
‫‪Ç‬ﻣﺎ‪Ç ã‬ﻟﺑ‪æ‬ﺗ ﺎ‪Ç íÑ‬ﻟ‪ªæ‬ﺎ‪ È‬ﻋﺑ ‪Çæ Ï‬ﻟﺷ ﯾﺦ ˬ‪Ç‬ﻟﺷ ‪Ñ‬ﯾ‪ Ý‬ﻣﺣﻣ‪Ç Ï‬ﻟﻣﺳﺗﺷ ﺎ‪Çæ Ñ‬ﻟﺷ ﯾﺦ ‪Ç٬‬ﻟﻌﺟ ‪Ç Òæ‬ﻟ ‪Ï‬ﯾ‪ ä‬ﻣﺣ ﯾﻲ‬
‫‪æ‬ﻻ‪Ò‬ﻣ‪ åæ‬ﺣﯾ ‪à ÑÏ‬ﺑ ﻲ ﺑ ‪ ÌÑ‬ﺟﺎﻣﻊ ‪æ‬ﻣ‪Å äÐÄ‬ﻣﺎ‪Ç ã‬ﺳ ﻛﻧ‪ÇÑÏ‬ﻧﻲ ‪Ã‬ﺣﻣ‪Çæ Ï‬ﻟﺷ ﯾﺦ ‪Ç٬‬ﻟﻔ‪æ‬ﻗ ﺎ ‪Ç‬ﻟﺑﺳ ‪Ø‬ﺎ ﺟﺎﻣﻊ‬
‫‪æ‬ﻋﻧ ‪Ç åÏ‬ﻟﮭ ﺑ‪ íÑ‬ﺗ‪æ‬ﻓﯾ ‪æ Þ‬ﺑﺎﻟﺷ ﯾﺦ ‪Ç‬ﻟﻣﺟ ‪Ç ÈæÐ‬ﻟ ‪Ñ‬ﺣﻣ‪ ä‬ﻋﺑ ‪ Ï‬ﺑﺎﻟﺷ ﯾﺦ ‪Ç‬ﺟﺗﻣ ﻊ ﺛ ‪. ã‬ﻣﻧ ﮫ ‪Çæ‬ﺳ ﺗﻔﺎ‪ÇæÏ‬‬
‫‪Ç‬ﻟﻔﺗ ‪à ìæ‬ﻣﯾ ‪ ä‬ﷲ ‪Ñ‬ﺣﻣﮫ ‪Ç‬ﻟﻌﻼﯾﻠ ﻲ ﻣﺧﺗ ﺎ‪ Ñ‬ﺑﺎﻟﺷ ﯾﺦ ‪Ç‬ﺟﺗﻣ ﻊ ﻛﻣﺎ ‪.‬ﺑ ﯾ‪ ÊæÑ‬ﺑﺄﻋﯾ ﺎ‪ ä‬ﯾﺟﺗﻣ ﻊ ﻛ ﺎ‪ä‬‬
‫‪pdfMachine‬‬
‫!‪A pdf writer that produces quality PDF files with ease‬‬
‫‪Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across‬‬
‫‪nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the‬‬
‫!‪“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now‬‬
Þ‫ﻟﺳ ﺎﺑ‬Ç íÐ ‫ﻟ‬Ç Ñ ‫ﻗ‬à ‫ﺳ ﻌﺔ ﺑﻔﺿ ﻠﮫ‬æ ‫ﯾ ﺄ ﻋﻠﻣﮫ‬ªæ ‫ﻻﻗﺎﻣ ﺔ ﻟ ﮫ‬Ç ‫ ﻛﻔﺎﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ÑÇÏ ìæ ‫ﻟﻔﺗ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÊæÑ‫ﺑ ﯾ‬
á ‫ ﻟﯾﺗﻧﻘ‬ä ‫ﺎ ﺑﯾ‬ªÏ‫ ﻣﻘﯾﻣ ﺎ ﻣﺳ ﺎﺟ‬Ê‫ﻟﺣﻠﻘ ﺎ‬Ç ‫ﻟﻌﻠﻣﯾ ﺔ‬Ç ß ‫ﻟ‬Ðæ äÐ‫ﻲ ﺑ ﺈ‬Ø‫ﻣﻧ ﮫ ﺧ‬.
ä‫ﺗﺗﺿ ﻣ‬æ ‫ﺎﻧﯾﻔﮫ‬ ‫ ﺗﺻ‬åÑ‫ﺛ ﺎ‬Âæ Ñ‫ﻛ ﺛ‬Ç ä‫ ﻣ‬۲٥ ‫ﻟﻔ ﺎ ﻛﺗﺎﺑ ﺎ‬Ä‫ﻣ‬æ.
á ‫ﻟﺟﻣﻌﯾ ﺔ ﺗﺗﻘﺑ‬Ç íÒ‫ﻟﺗﻌ ﺎ‬Ç á ‫ﺣ‬ÇÑ‫ﺑﺎﻟ‬٬ ‫ﻣ ﻲ‬æ‫ﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﯾ‬Ç Ë ‫ﻟﺛﺎﻟ‬Çæ ‫ﺎ ﻓ ﻲ‬ªÒ‫ﻛ‬Ñ‫ﻲ ﻣ‬ ‫ﺋﯾﺳ‬Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÌÑ ‫ﺑ‬
‫ﺑ ﻲ‬Ã ÑÏ ‫ ﺣﯾ‬ä‫ ﻣ‬ÉÑ ‫ﻟﻌﺎﺷ‬Ç ‫ﻟ ﻰ ﺻ ﺑﺎﺣﺎ‬Å ‫ﺳ ﺔ‬Ï‫ﻟﺳﺎ‬Ç ÇÑ ‫ ﻋﺻ‬á‫ﺟ ﺎ‬Ñ‫ ˬﻟﻠ‬Á‫ﻟﻠﻧﺳ ﺎ‬æ ‫ﻓ ﻲ‬ ‫ﯾ ﺔ ﻗﺎﻋ ﺔ‬æ‫ﺛﺎﻧ‬
‫ﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ‬Ç ‫ﻻﺳ ﻼﻣﯾﺔ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Þ‫ﯾ‬Ñ Ø‫ﻟ‬Ç ÉÏ ‫ﯾ‬Ï‫ﻟﺟ‬Ç Ü á ‫ ﻣﻘﺎﺑ‬Ñ ‫ﻟﻣﺧﻔ‬Ç ä‫ ﻣ‬ÉÑ ‫ﻟﻌﺎﺷ‬Ç ‫ﺑﺎﺣﺎ‬ ‫ﻟ ﻰ ﺻ‬Ç ‫ﺑﻌ ﺔ‬ÇÑ‫ﻟ‬Ç Ï ‫ﺑﻌ‬
Ñ‫ﮭ‬Ù‫ﻟ‬Ç.

--------------

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 4:46 PM 0 comments Links to this post
02 September, 2008
SYEIKH ABDULLAH AL-HARARI dalam
kenangan
UCAPAN TA'ZIYAH DARI USTAZ ABU SYAFIQ AL-ASY'ARY BUAT PENCINTA
ULAMA ISLAM
---------------------------------------

Satu Penghormatan Dari Anak Muridmu Khas Buat Tuan Guru Yang Mulia...
AL-FATIHAH

ULAMA ISLAM, PEJUANG MUJAHID MENOLAK SEGALA BID'AH SESAT KHASNYA


BID'AH AQIDAH,
PENJAGA AQIDAH, MUJAHID KEATAS AHLI BID'AH SEPERTI WAHHABI DAN
SELAINNYA,
BERANI MEMPERTAHANKAN AQIDAH YANG BENAR, WALI, SOLEH, AHLI
ZUHUD, SUFI HAKIKI,
PENCINTA PARA NABI, MEMPERTAHANKAN ULAMA ISLAM SEBENAR,
PENEGAK AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH ZAMAN KINI, PENCARI REDHO
TUHANNYA MEMALING REDHO MANUSIA YANG DIBENCI TUHANNYA, PEJUANG
YANG HANYA UNTUK DAN DEMI TUHANNYA, SEORANG YANG AMANAH DALAM
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ILMU DAN NUKILANNYA,
TELITI DALAM SEGALA PENULISANNYA,PENYINAR ILMU AQIDAH AHLI SUNNAH
WAL JAMAAH AL-ASYAIRAH, 'HURRAS AQIDAH' IAITU PENJAGA AQIDAH ISLAM
GELARANNYA, ASY-SYAFIE' MAZHABNYA, AL-QODIRIY DAN AR-RIFAI'Y
TORIQOTNYA, HUJJAHTUL ISLAM DAN MUJADDID FI ZAMANIHI, SESIAPA YANG
MENGENALI BELIAU BENAR-BENAR MAKA DIA PASTI MENGENALNYA DENGAN
PENUH KEHORMATAN, SESIAPA YANG TIDAK MENGENALI BELIAU MAKA SAYA
KATAKAN BELIAU
MERUPAKAN SYEIKHUL ISLAM SEBENAR AL-MUHADDITH SYEIKHI ABDULLAH
AL-HARARI AL-'ABDARY RAHIMAHULLAH.....

Syeikh Al-Muhaddith Abdullah Al-Harari Al-Habasyi telah meninggal dunia &


kembali ke rahmatillah hari ini Selasa 2hb Ramadhan 1429H : 2hb 9 2008.
selepas waktu subuh tadi waktu Beirut, Lubnan. Jenazahnya yang mulia
disembahyangkan oleh ratusan ribu umat Islam di Masjid Burj Aby Haidar
Beirut Lubnan petang tadi waktu asar time Beirut Lubnan dan jutaan umat
Islam diseluruh pelusuk dunia turut menunaikan solat jenazah ghoib buat
Syeikh Al-Mujahid Abdullah Al-Harari kemudian jasadnya disemadikan
berhampiran Masjid Burj Aby Haidar. Rahimakallah ya Syeikhy....

Pemergianmu satu kehilangan yang besar buat umat Islam pencinta sunnah
sebenar.

Al-Fatihah....

TAKDIR ALLAH MENENTUKAN


KAU PERGI JUA
DUHAI ATQIYAA' AKHFIYAA'
MAULANA AS-SYEIKH ABDULLAH AL-HARARY AL-HABASHY

KEBERADAANMU TIADA RAMAI YANG MENYEDARI


SEDANG ILMUMU TELAH SAMPAI KE DADA-DADA MEREKA

KAU DIFITNAH,DITOHMAH DIHINA

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
HANYA SAHAJA KERANA
MEMPERTAHANKAN AQIDAH SUCI
DARI DINODAI TANGAN-TANGAN KEJI
MUSUH-MUSUH ISLAM

JASA DAN BUDIMU PADA UMMAH


TIADA TERJUMLAH
TANPA MENGHARAPKAN KEMASYHURAN
JAUH SEKALI BALASAN DUNIAWI

DEEN AL-HANIEF KAU PERTAHANKAN


AQIDAH KAU PERJUANGKAN
TUTUR-BICARAMU BERHIKMAH
CORETANMU BERTINTAKAN ILMU
HUJJAHMU DURI-DURI TAJAM
DI HATI AL-WAHHABY

HARI INI KAU PERGI JUA


MENINGGALKAN JAUH PENJARA DUNIA
YANG PENUH NODA DAN DOSA
MENUJU JANJI-JANJI ALLAH
BUAT HAMBANYA YANG IKHLAS

PERGIMU YA SYEIKHI TIADA BERGANTI


MOGA RUHMU DITEMPATKAN ALLAH
DI KALANGAN PENGHUNI FIRDAUSI

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 3:45 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
26 August, 2008
Sejarah HITAM Wahhabi Berdasarkan
Fakta Sejarah Tulen (3)

FAKTA SEJARAH MEMBUKTIKAN KEZALIMAN WAHHABI DI MEKAH AL-


MUKARRAMAH MEMBUNUH UMAT ISLAM BERDASARKAN BUKU SEJARAH
WAHHABI SENDIRI

(Edisi Sejarah HITAM Wahhabi Di Mekah Al-Mukarramah)

Setelah Wahhabi menyerang kota Thoif dan membunuh umat Islam dan
ulamanya disana. Wahhabi menyerang tanah yang mulia Mekah Al-

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Mukarramah pula tahun 1803M : 1218H seperti yang dinyatakan oleh
pengkaji sejarah Abdullah bin Asy-Syarif Husain dalam kitabnya berjudul
Sidqul Akhbar Fi Khawarij Al-Qorni Thaniy 'Asyar. Manakala pengkaji sejarah
Wahhabi bernama Uthman Ibnu Basyir Al-Hambaly An-Najdy menyatakan
kejadian tersebut berlaku pada tahun 1220H dalam kitabnya Tarikh Najad.
Dalam kedua-dua kita sejarah tadi menceritakan kezaliman Wahhabi di
tanah suci Mekah antaranya:

KEZALIMAN DILAKUKAN OLEH WAHHABI DI KOTA MEKAH:-

- Pada bulan Muharram 1220H bersamaan 1805M Wahhabi di Mekah


membunuh umat Islam yang menunaikan ibadah haji.

- Ibu-ibu penduduk kota Mekah dipaksa menjual harta hak milik masing-
masing untuk menebus kembali anak-anak mereka yang masih kecil
ditangkap oleh Wahhabi.

- Penduduk Mekah kelaparan kerana keadaan begitu zalim dilakukan oleh


Wahhabi sehingga kanak-kanak mati kelaparan berkelimpangan mayat-mayat
mereka.

- Pengkaji sejarah & merupakan golongan Wahhabi juga (Uthman An-Najdy)


menyatakan bahawa Wahhabi menjual daging-daging keldai dan bangkai
kepada penduduk Islam Mekah dengan harga yang tinggi dalam keadaan
mereka kelaparan. Sungguh dihina umat Islam Mekah ketika itu.

( RUJUK FAKTA SEJARAH DI ATAS YANG DINYATAKAN TADI DALAM KITAB


PENGKAJI WAHHABI SENDIRI BERNAMA UTHMAN IBNU BASYIR AL-HAMBALY
AN-NAJDY DALAM KITABNYA BERJUDUL 'INWAN AL-MAJDY FI TARIKH NAJAD
JUZUK 1 MUKASURAT 135, RUJUK JUGA KITAB YANG TELAH DISCAN DI ATAS
).
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 2:26 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
25 August, 2008
Kalimah Tauhid DiHina, Wahhabi Redho
(bergambar)

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Wahhabi dan beberapa sahabat mereka redho dengan penghinaan ini
berdalilkan mereka tidak mengendahkan teguran dari umat Islam. Ramai
Wahhabi telah diberitahu dan mereka sendiri tahu kalimah tauhid tersebut
(Lailaha Illallah Muhammadur Rasulullah)telah dihina dengan cara diletakkan
pada ribuan bola dan dijual dinegara2 eropah.

Wahhabi boleh kafirkan umat Islam yang mencintai Nabi tetapi Wahhabi
tidak membuat apa-apa tindakan langsung dengan penghinaan terhadap
kalimat tauhid. Subhanallah.

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 7:01 PM 0 comments Links to this post

23 August, 2008
Sejarah HITAM Wahhabi Berdasarkan
Fakta Sejarah Tulen (2)

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Lihat Video Pembunuhan Kejam Terhadap Umat Islam Diserata Tempat( klik
di atas )

( Edisi Sejarah Hitam Wahhabi Di Kota Thoif )

WAHHABI MEMBUNUH ULAMA ISLAM, FAKTA SEJARAH YANG TIDAK AKAN


DILUPAKAN

-SEMASA KEBANGKITAN WAHHABI DI KOTA THOIF MEREKA TURUT BERTINDAK


GANAS TERHADAP ULAMA ISLAM DI KOTA THOIF DAN ULAMA ISLAM YANG
BERADA BERHAMPIRAN DENGANNYA TERMASUK ULAMA ISLAM DI MEKAH DAN
MADINAH MATI DIBUNUH OLEH WAHHABI BERDASARKAN FAKTA SEJARAH
TEPAT.
PADA MASA ITU WAHHABI TELAH MEMBUNUH DAN MENYEMBELIH ULAMA
ISLAM TERLALU RAMAI ANTARA ULAMA ISLAM YANG DIBUNUH OLEH
WAHHABI ADALAH:

1- MUFTI MEKAH AL-MUKARRAMAH WAKTU YANG SAMA MERUPAKAN


SEORANG MUFTI MEKAH DALAM MAZHAB ASY-SYAFI'IYYAH BERNAMA SYEIKH
ABDULLAH AZ-ZAWAWI TELAH MATI DIBUNUH OLEH WAHHABI DENGAN
KEJAM DIHADAPAN RUMAHNYA DENGAN CARA MENYEMBELIH MUFTI
TERSEBUT.

2- SEORANG QODHI (TUAN KADI) BERNAMA ABDULLAH ABU AL-KHOIR JUGA


MATI DIBUNUH OLEH WAHHABI KETIKA ITU.

3- SYEIKH JA'FAR ASY-SYAIBY DAN BEBERAPA ULAMA ISLAM BERSAMANYA


DIBUNUH OLEH WAHHABI DENGAN CARA PENYEMBELIHAN KEJAM OLEH
KETUA DAN BALA TENTERA WAHHABI KETIKA ITU.

KESEMUA PERISTIWA KEJAM TADI BERLAKU PADA TAHUN 1217H BERSAMAAN

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
1802M.

( Sila rujuk fakta sejarah kekejaman Wahhabi tersebut dalam kitab sejarah
yang mu'tadil berjudul Al-Awroq Al-Baghdadiyyah Fi Al-Hawadith An-
Najdiyyah karangan ulama sejarah bernama As-Said Ibrahim Ar-Rawi Ar-
Rifa'iy pada mukasurat 2-4 percetakan An-Najah di Baghdad Iraq Tahun
cetakan 1345Hijriyyah ).

bersambung...

http://abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 6:47 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
21 August, 2008
Sejarah HITAM Wahhabi Berdasarkan
Fakta Sejarah Tulen(1)

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
MEMBONGKAR FAKTA SEJARAH HITAM WAHHABI BERTINDAK MEMBUNUH
UMAT ISLAM

( Edisi Sejarah Hitam Wahhabi Di Kota Thoif )

1- WAHHABI MENYERANG KOTA THOIF SETELAH MENAWAN PEMERINTAHAN


ASY-SYARIF GHOLIB HAKIM MEKAH PADA ZUL QAEDAH TAHUN 1217H
BERSAMAAN 1802M KEMUDIAN WAHHABI MEMBUNUH PENDUDUK THOIF
TERMASUK WANITA DAN KANAK-KANAK DAN WAHHABI TURUT MENYEMBELIH
BAYI YANG MASIH DIPANGKUAN IBUNYA.
( Rujuk fakta sejarah tersebut dalam kitab berjudul Kasyfu Al-Irtiyab
seperti yang telah discan di atas pada mukasurat 18 karangan Muhammad
Muhsin Al-Amin dan beliau turut menukilkan kenyataan yang sama dari
Mufti Mekah Ahmad Bin Zaini Dahlan )

2- WAHHABI MEMBUNUH UMAT ISLAM DI DALAM MASJID-MASJID & RUMAH-


RUMAH DAN WAHHABI BERTINDAK MENGEJAR SESIAPA YANG LARI DARI
SERANGAN MEREKA LALU MEMBUNUH KEBANYAKAN MEREKA YANG LARI ITU,
WAHHABI JUGA MENGUMPUL SEBAHAGIAN MEREKA TADI DALAM SATU
KAWASAN MALANGNYA KEMUDIAN DIPUKUL LEHER MEREKA (BUNUH) DAN
SEBAHAGIAN MEREKA DIBAWA OLEH WAHHABI KE SATU LEMBAH BERNAMA
WADI ALUJ LANTAS WAHHABI MENINGGALKAN MEREKA DI WADI YANG
KOSONG ITU YANG JAUH DARI PERKAMPUNGAN DALAM KEADAAN MEREKA
DIBOGELKAN TANPA PAKAIAN ANTARA LELAKI DAN PEREMPUAN.
( Rujuk fakta sejarah tersebut dalam kitab sejarah berjudul Sofahaat Min
Tarikh Al-Jazirah Al-Arabiyah Al-Hadithah pada mukasurat 178
dikumpulkan oleh Dr. Muhammad 'Audh Al-Khatib )

* bersambung... ada 7ribu lagi sejarah HITAM Wahhabi yang akan


dibongkarkan dalam blog ini berdasarkan fakta sejarah yang tepat.
Nantikan...

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 11:08 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Wahhabi Buat Kotor Di Masjid Nabi
(BERGAMBAR)
WAHHABI BUAT KOTOR TIADA ADAB DI DALAM MASJID NABAWI DAN
MAQAM NABI

Wahhabi menuduh umat Islam seperti Jamaah Tabligh dan selainnya sebagai
pengotor. Lihat Wahhabi buat kotor dan tiada adab langsung di MASJID NABI.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 6:34 PM 0 comments Links to this post
20 August, 2008
Wahhabi Mengkafirkan Ulama Islam
(berbukti)
Oleh: Abu Syafiq (Tel:012-2850578)

WAHHABI MENGKAFIRKAN DAN MENGHUKUM SYIRIK TERHADAP SESIAPA YANG


MENTAKWIL AYAT ATAU HADITH AL-MUTASYABIHAT (BERBUKTI)

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Di atas adalah buku Wahhabi penyusunnya adalah Al-Jazairy seorang ulama
Wahhabi yang pernah menghina amalan Maulid Nabi dengan menyifatkannya
lebih teruk dari berzina dengan ibu sendiri. Buku di atas berjudul Aqidah
Mu'min pada mukasurat 69 Al-Jazairy Al-Wahhabi telah menghukum sesiapa
yang mentakwil sebagai KAFIR DAN MUSYRIK ini termasuk ulama Islam
seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar dan selainnya.

Wahhabi memang suka mengkafirkan umat Islam terutama ulamanya.


Dengan ini Wahhabi turut mengkafirkan Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-
Asqolany dan juga sahabat Nabi Ibnu Abbas yang banyak mentakwil ayat al-
Quran dengan erti yang benar.

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 4:31 PM 0 comments Links to this post

Tuanku Mizan raikan peserta tilawah,


Wahhabi Pula Mengkafirkan Ulama

Tuanku Mizan raikan peserta tilawah

Tuanku Mizan Zainal Abidin bersalaman dengan delegasi Majlis Tilawah Al-
Quran Peringkat Antarabangsa pada majlis makan tengah hari di Ri-Yaz
Heritage Resort & Spa, Kuala Terengganu, semalam.
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
--------------------------------------------------------------------------------

KUALA TERENGGANU 19 Ogos - Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Mizan Zainal


Abidin hari ini berkenan meraikan para peserta dan juri Majlis Tilawah Al-
Quran Peringkat Antarabangsa pada majlis makan tengah hari di Ri-Yaz
Heritage Resort & Spa, Pulau Duyong di sini.

Seri Paduka yang diiringi Yang Dipertua Majlis Penasihat Pemangku Raja
(MPPR), Tengku Sri Panglima Raja Tengku Baderulzaman Sultan Mahmud tiba
di Restoran Ulik Mayang kira-kira pukul 12.30 tengah hari.

Turut hadir ke majlis itu ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk
Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar, Datuk Ahmad Said.

Majlis tersebut meraikan sebanyak 80 peserta yang terdiri daripada 49 qari


dan 31 qariah dari 49 buah negara yang mengambil bahagian dalam majlis
tilawah tersebut.

Kira-kira 15 juri tilawah dari 12 buah negara untuk tilawah kali ini turut
diraikan di majlis tersebut.

Tuanku Mizan turut mencemar duli bersalaman dengan peserta-peserta


sebelum berangkat pulang dari majlis berkenaan.

Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa yang menyambut jubli emas


tahun ini diadakan di Dewan Konvensyen Taman Tamadun Islam (TTI), Pulau
Wan Man di sini sehingga 25 Ogos ini.

Majlis tahun ini adalah pertama kali diadakan di luar Kuala Lumpur sejak ia
diperkenalkan pada 1960.

Pertandingan itu menawarkan hadiah wang tunai RM15,200 beserta piala


dan sijil kepada juara manakala pemenang tempat kedua dan ketiga masing-
masing akan menerima wang tunai RM11,400 dan RM7,600.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 2:38 AM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
18 August, 2008
Dato' Dr Haron Din VS DrMaza: Pencetus
Fitnah Mubahalah

Dr. Haron Din persoal mengapa penuduh pula yang bersumpah?


Intan Abdullah | Foto Wan Zahari Wan Salleh
Sat | Aug 16, 08 | 3:57:25 pm MYT
IPOH, 16 Ogos (Hrkh) - Isu liwat yang membabitkan Penasihat KeADILan,
Dato' Seri Anwar Ibrahim dengan bekas pembantunya, Saiful Bukhari Azlan
merupakan suatu keganjilan. Iklan

Demikian menurut Timbalan Mursyidul Am PAS, Dato' Dr Haron Din kepada


Harakahdaily hari ini di Muktamar Tahunan PAS kali ke-54.

"Apa yang berlaku dalam konteks Saiful Bukhari bersumpah memperlihatkan


keganjilan, bilamana sepatutnya yang bersumpah adalah pihak yang kena
tuduh, tetapi apa yang berlaku adalah pihak yang menuduh," katanya.

Bahkan tambahnya, pihak yang kena tuduh (Anwar) pula sedang menunggu
perbicaraan. Bekas pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia itu juga
bertambah hairan apabila Saiful bersungguh-sungguh meminta Allah
melaknat dirinya beserta keluarganya dalam sumpah tersebut.

"Mendengar Saiful melibatkan memohon kepada Allah melaknatinya beserta


keluarga dan keturunannya tanpa menyebutkan berapa lama seolah-olah
sampai ke hari kiamat, mana ada sumpah yang meminta Allah melaknati
keturunan?"

"Tidak sepatutnya keturunan yang akan mewarisi kita dilaknati Allah


pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
bersama atas permintaan kita sedangkan mereka (keluarga) tidak melakukan
kesalahan," ujarnya. Beliau turut mempertikaikan dalang di sebalik majlis
angkat sumpah semalam oleh Saiful.

"Saya tidak nampak ini suatu cara yang sebenarnya berlaku dalam hukum
syarak.

Selanjutnya:
http://www.harakahdaily.net/index.php?option=com_content&task=view&i
d=16462&Itemid=1
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 9:37 AM 0 comments Links to this post

16 August, 2008
MUBAHALAH (DrMaza)

(GAMBAR HIASAN) APA DIA BUAT DIBELAKANG KHAIRY TU? Soalan tiada
bagiku jawapan.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
MOHD ASRI MUFTI PERLIS PUNCA FITNAH MAKIN MELANDA KELAM-KABUT
KIAN SERABUT

Sidang pembaca sekalian, MUBAHALAH dari segi Islam bukanlah sepertimana


yang kita lihat berlaku sekarang pada kes tuduhan Saiful bahawa Anwar
Ibrahim telah meliwatnya.Ianya adalah 'terjemahan' MUBAHALAH secara
silap dan salah.

Apa Itu Mubahalah?

MUBAHALAH sebenarnya adalah dilakukan pada perkara agama seperti


tuntutan Nabi Muhammad agar orang kristian dizaman baginda
berMUBAHALAH dengan baginda pada perkara agama. Tidak harus dilakukan
MUBAHALAH pada kes peribadi mana-mana insan juga tidak pada kes tuduh-
menuduh.

MUBAHALAH sebenarnya bererti: Dua pihak berkumpul bersama ahli


keluarga kemudian kedua-dua pihak memohon agar Tuhan melaknat sesiapa
yang berdusta antara keduanya pada perkara yang mereka berselisih dalam
hal agama.
Definisi MUBAHALAH tadi amat jelas dinyatakan oleh Allah ta'ala sendiri:
(maksudnya) “Sesungguhnya bandingan (kejadian) Isa di sisi Allah adalah
sama seperti (kejadian) Adam. Allah telah menciptakan Adam dari tanah lalu
berfirman kepadanya: “Jadilah engkau!” maka jadilah ia. Kebenaran itu
datang daripada Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi di
kalangan mereka yang ragu-ragu. Kemudian sesiapa yang membantahmu
(Wahai Muhammad) mengenainya, sesudah engkau beroleh pengetahuan
yang benar, maka katakanlah kepada mereka: “Marilah kita menyeru anak-
anak kami serta anak-anak kamu, isteri-isteri kami serta isteri-isteri kamu,
dan diri kami serta diri kamu, kemudian kita memohon kepada Allah serta
kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang
berdusta (iaitu:MUBAHALAH)”. (Surah Ali ‘Imran 59-61).

Baca betul-betul ayat al-Quran tadi akan jelas pada kita bahawa
MUBAHALAH dilakukan pada perkara agama dan bukan pada perkara dunia
atau tuduh-menuduh peribadi samaada berbukti atau tanpa bukti.
Amat jelas dari ayat tadi juga bahawa Nabi Muhammad memohon agar orang
kristian berMUBAHALAH dengan baginda pada dakwaan berkaitan agama
kristian kononnya Isa itu adalah berlainan ciptaanya dengan Adam dan Isa
adalah anak Allah, itulah dakwaan kristian yang ditolak oleh Islam melalui

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
hujjah Nabi Muhammad dan kemudian barulah baginda mencabar untuk
bermubahalah.

Hakikat MUBAHALAH dari segi Islam amat jauh beza dengan MUBAHALAH
yang 'diterjemahkan' dalam negara kita sekarang khasnya dalan kes Saiful-
Anwar ini walaupun hukum MUBAHALAH yang disalah ertikan itu terbit dari
lidah insan yang berjawatan dalam badan keagamaan seperti Mufti Perlis
Mohd Asri Zainul Abidin dan selainnya. Kini apa yang berlaku disebabkan dia
maka kucar-kacir dalam isu ini berlarutan. Belum lagi diceritakan aqidah
Mufti ini yang mirip kepada ajaran Mujassimah. Lagilah masyarakat akan
celaru.

Beza Antara SUMPAH Dan MUBAHALAH

Hakikatnya semua orang Islam sedar bahawa sumpah adalah lain dan
MUBAHALAH pula adalah lain. Kedua-duanya tidak sama cara dan maksud.
Sumpah disebut sebagai HALAF caranya seperti dimulakan kenyataan
seseorang itu dengan dia menyebut perkataan Wallahi atau Billahi atau
Tallahi (bersumpah dengan nama Allah) dengan maksud apa yang
dinyatakana adalah benar (tanpa ada melaknat pihak yang lain).
Manakala MUBAHALAH adalah: Dua pihak berkumpul bersama ahli keluarga
(jika ada) kemudian kedua-dua pihak memohon agar Tuhan melaknat
sesiapa yang berdusta antara keduanya pada perkara yang mereka berselisih
dalam hal agama.
Dan biasanya MUBAHALAH dilakukan pada perselisihan tegar antara
pandangan kedua-belah pihak pada perkara berkaitan agama.
Tidak seperti sumpah, ianya lain dan lebih umum.

Malangnya yang berlaku sekarang ini rentetan dari pandangan misteri dan
pelik lagi salah yang terbit dari seorang yang berjawatan mufti
menyebabkan kucar-kacir dan pergaduhan juga tuduhan berlarutan dan
berpanjangan lantas kedengaranlah sekejap 'mubahalah' sekejap 'sumpah'
sekejap 'junjung al-Quran' dan pelbagai lagi berpunca dari fatwa 'sesumpah
jadian' yang termakan 'sumpahan wahhabi upahan'.

Kemudian apa yang berlaku sekarang ini dalan kes Saiful-Anwar yang mana
Saiful telah mendakwa bersumpah dan kononnya BERMUBAHALAH juga tidak
tepat dan bukanlah MUBAHALAH dari segi syariat Islam sebenarnya, ini
kerana MUBAHALAH sebenar mestilah kedua belah pihak wujud dan ada
dalam masjlis tersebut tidak boleh hanya wujud satu pihak sahaja.
Lebih malang lagi, mufti muda itu mengakui pula tindakan persendirian

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Saiful itu sebagai MUBAHALAH. Bertambah pening masyarakat termasuk
jabatan agama yang hadir dalam majlis 'mubahalah' para juhala' itu.
Subhanallaah!

Wassalam.

* Just satu soalan ditanya kepada saya yg sy tiada jawapan...


Benarkah ada mufti muda yang pernah terlibat dalam kes liwat sebelum ini
diluar negara dan dalam negara?
Apa pula kaitan dengan idea 'mubahalah' nya?

Sila hantar ke ruang komen.


Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 11:47 PM 0 comments Links to this post

12 August, 2008
Ibnu Taimiyah Puji Al-Asyairah, Wahhabi
Pula Mengkafirkan

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
BUKU TEKS SEKOLAH WAHHABI MENGAJAR KITA SUPAYA MARI KAFIRKAN
UMAT ISLAM. AWAS!

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
WAHHABI MENGAJAR DISEKOLAH MEREKA BAHAWA AL-ASYAI'RAH ADALAH
KAFIR KERANA MENAFIKAN SIFAT ALLAH KUNUNNYA.

Ibnu Taimiyah Memuji Golongan Islam AL-ASYA'IRAH Manakala Semua


Wahhabi Pula Mengkafirkan Al-Asya'irah

Berkata Syeikhul IslamWahhabi Ahmad Bin Taimiyah Al-Harrani mengenai


golongan Islam iaitu Al-Asya'irah (teksnya):
" Manakala sesiapa yang melaknat ulama-ulama Al-Asya'irah maka si
pelaknat itu hendaklah dihukum ta'zir dan kembali laknat itu kepada sesiapa
yang melaknat Al-Asyairah juga sesiapa yang melaknat orang yang bukan ahli
untuk dilaknat maka dialah yang perlu dilaknat, ulama adalah pendukong
cabangan agama dan AL-ASYA'IRAH PULA ADALAH PENDUKONG DAN
PEJUANG ASAS AGAMA ISLAM".
Demikan kenyataan Ibnu Taimiyah mengenai Al-Asya'irah.

Teks Ibnu Taimiyah tersebut in arabic dalam kitabnya berjudul Majmuk


Fatawa pada juzuk 4 mukasurat12:

‫ﻣﺎ‬Ãæ ä ‫ ﻟﻌ‬Á‫ﻟﻌﻠﻣ ﺎ‬Ç ‫ﯾﺔ ﻷﺋﻣ ﺔ‬Ñ‫ﻷﺷ ﻌ‬Ç ä ‫ ﻓﻣ‬ã ‫ ﻟﻌﻧﮭ‬ÑÒ‫ﻋ‬. ÊÏ‫ﻋﺎ‬æ ‫ﻟﻠﻌﻧ ﺔ‬Ç ‫ ﻋﻠﯾ ﮫ‬ä ‫ ﻓﻣ‬ä ‫ ﻟﻌ‬ä‫ ﻣ‬Ó ‫ ﻟﯾ‬ð‫ﻼ‬ªÃ
‫ ﻟﻠﻌﻧ ﺔ‬Ê ‫ﻗﻌ‬æ ‫ﻟﻠﻌﻧ ﺔ‬Ç ‫ﻋﻠﯾ ﮫ‬. Á‫ﻟﻌﻠﻣ ﺎ‬Çæ äÃÑ‫ ﺻ ﺎ‬ÚæÑ ‫ ﻓ‬ä‫ﯾ‬Ï ‫ﻟ‬Çˬ ‫ﯾﺔ‬Ñ‫ﻷﺷ ﻌ‬Çæ Ñ‫ﻧﺻ ﺎ‬à áæ ‫ﺻ‬à ä‫ﯾ‬Ï ‫ﻟ‬Ç

________________

* Ibnu Taimiyah juga terkenal dengan pandangannya yang berubah-rubah


bertukar-tukar seperti akidahnya juga sering berbolak-balik.

Wallahu a'lam.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 7:14 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
08 August, 2008
Ibnu Taimiyah Mengkhususkan Amalan
Nisfu Sya'ban (mesti baca!)

Di atas adalah kubur Syeikhul IslamWahhabi Ibnu Taimiyah Al-Harrani 661-


728H.

Di atas adalah kubur Ibnu Taimiyah yang dihancurkan oleh Wahhabi pada
bahagian atasnya kerana menganggap pembinaan kubur seperti itu adalah
bid'ah masuk neraka.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Disediakan oleh: Abu Syafiq ( 012-2850578 ) copy-paste secara amanah
adalah "halal".

IBNU TAIMIYAH MENGALAKKAN KITA MENGHIDUPKAN NISFU SYA'BAN DENGAN


AMALAN YANG KHUSUS

Sememangnya ulama Islam menghormati bulan Sya'ban khasnya pada


pertengahannya atau dinamakan sebagai Nisfu Sya'ban. Terlalu banyak
kenyataan ulama Islam mengenai kemulian dan amalan khas pada Nisfu
Sya'ban kesemuanya adalah benar belaka kecuali beberapa kaifiyat yang
tidak digariskan mengikut panduan syarak yang betul. Saya
(Abu Syafiq) pada kali ini tidak mahu menukilkan kenyataan ulama-ulama
Islam tersebut tetapi akan dibawa kenyataan ImamWahhabi Syeikhul
IslamMereka Ibnu Taimiyah Al-Harrani berkaitan amalan Nisfu Sya'ban.

Wahhabi yang mengkafirkan umat Islam kononnya atas dasar menghidupkan,


memuliakan dan mengkhususkan amalan pada Nisfu Sya'ban adalah
mengkafirkan juga Syiekh IslamMereka Ibnu Taimiyah walaupun selalau
dinafikan. Ini kerana Syeikh IslamMereka Ibnu Taimiyah mengalakkan
amalan Nisfu Sya'ban.

Para pembaca pasti akan perasan, bila tiba Nisfu Sya'ban jek Wahhabi akan
bergegas lekas untuk menulis di laman internet dan surat khabar menentang
dan menolak sekeras-kerasnya amalan yang dilakukan pada Nisfu Sya'ban
secara mutlak. Akan tetapi orang yang langsung tidak solat Fardhu dibiarkan
tidak pula dinasihat atau ditegur. Ini kerana bagi Wahhabi kesemua orang yg
kafir dan orang musyrik adalah mukmin beriman kepada Allah...Inilah unsur
Liberal yang wujud dalam perut otak akidah Wahhabi.
--------------------------

1- IBNU TAIMIYAH MENGKHUSUSKAN AMALAN SOLAT PADA NISFU SYA'BAN &


MEMUJINYA
Berkata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya berjudul Majmuk Fatawa pada jilid 24
mukasurat 131 mengenai amalan Nisfu Sya'ban teksnya:

ÇÐÅ ‫ ﺻ ﱠﻠﻰ‬ä‫ﻹﻧﺳ ﺎ‬Ç ‫ ﻟﯾﻠ ﺔ‬Ý ‫ﻟﻧﺻ‬Ç åÏ‫ﺣ‬æ æà ‫ ﻛﻣﺎ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓ ﻲ‬ä‫ ﻛ ﺎ‬á ‫ ﯾﻔﻌ‬Ý ‫ﺋ‬ÇæØ ä‫ ﻣ‬ä‫ﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾ‬Ç
æ ‫ﻓﮭ‬: úä‫ﺳ‬ ó ‫ﺣ‬ó

Ertinya: " Apabila seorang itu menunaikan solat pada malam Nisfu Sya'ban
secara individu atau berjemaah secara KHUSUS sepertimana yang dilakukan

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
oleh sebilangan masyarakat Islam maka ianya adalah BAIK ".

Lihat bagaimana Ibnu Taimiyah sendiri memuji dan mengalakkan amalan


khas pada malam Nisfu Sya'ban agar kita menunaikan solat sunat pada waktu
itu secara berseorangan atau dilakukan secara berjemaah lantas Ibnu
Taimiyah menyifatkan amalan khusus itu sebagai HASANUN iaitu MULIA &
BAIK. Manakala solat seratus rakaat dibaca 1000 kali surah Al-Ikhlas yang
dilakukan pada malam itu merupakan sesuatu yang tidak warid.

Apa pula kata Jamaah Takfir Al-Wahhabi atas hukum Ibnu Taimiyah tadi?
Mungkin ramai Wahhabi tak percaya. TAK PECAYA? lihat ini lagi...
---------------------------

2- IBNU TAIMIYAH MENGKHUSUSKAN AMALAN SOLAT NISFU SYA'BAN KERANA


ADA HADITH MEMULIAKANNYA
Berkata Ibnu Taimiyah pada kitab Majmuk Fatawa jilid 24 juga pada
mukasurat seterusnya 132 teksnya:

‫ﻣﺎ‬Ãæ ‫ ﻟﯾﻠ ﺔ‬Ý ‫ﻟﻧﺻ‬Ç - ä‫ ﻣ‬ä‫ ﺷ ﻌﺑﺎ‬- Ï ‫ ﻓﻘ‬íæÑõ ‫ ﻓﺿ ﻠﮭﺎ ﻓ ﻲ‬Ë ‫ﯾ‬Ï‫ﺣﺎ‬à Ñ‫ﺛ ﺎ‬Âæ ¡ á‫ﻧﻘ‬õ æ ä‫ﺎﺋﻔ ﺔ ﻋ‬Ø ä‫ﻣ‬
Ý‫ﻟﺳ ﻠ‬Ç ã ‫ﻧﮭ‬à Çæ‫ ﻛ ﺎﻧ‬äæ‫ﻓﯾﮭ ﺎ ﯾﺻ ﻠ‬٬ É‫ ﻓﺻ ﻼ‬á ‫ﺟ‬Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻓﯾﮭ ﺎ‬åÏ‫ﺣ‬æ Ï ‫ﻣ ﮫ ﻗ‬Ï‫ ﻓﯾ ﮫ ﺗﻘ‬Ý‫ﻟ ﮫ ﺳ ﻠ‬æ ‫ﻓﯾ ﮫ‬
‫ ﻓ ﻼ (( ﺣﺟﺔ‬Ñ ‫ ﯾﻧﻛ‬á ‫ ﻣﺛ‬ÇЪ )) ¡ ‫ﻣﺎ‬à É‫ﻟﺻ ﻼ‬Ç ‫ ﺟﻣﺎﻋﺔ‬ÇÐ ‫ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺑ ﻧﻲ ﻓﮭ‬ÉÏ ‫ ﻓ ﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋ‬Ú‫ﻻﺟﺗﻣ ﺎ‬Ç ‫ﻋﻠ ﻰ‬
Ê‫ﺎﻋ ﺎ‬Ø‫ﻟ‬Ç È ‫ﻟﻌ‬ÇæÊÇÏÇ

Terjemahan kata Ibnu Taimiyah di atas:


" Berkenaan malam Nisfu Sya'ban maka telah diriwayatkan mengenai
kemulian dan kelebihan Nisfu Sya'ban dengan hadith-hadith dan athar,
dinukilkan dari golongan AL-SALAF (bukan wahhabi) bahawa mereka
menunaikan solat khas pada malan Nisfu Sya'ban, solatnya seseorang pada
malam itu secara berseorangan sebenarnya telahpun dilakukan oleh ulama
Al-Salaf dan dalam perkara tersebut TERDAPAT HUJJAH maka jangan
diingkari, manakala solat secara jemaah (pd mlm nisfu sya'ban) adalah
dibina atas hujah kaedah am pada berkumpulnya manusia dalam melakukan
amalan ketaatan dan ibadat" .

Amat jelas bukti dari kitab Ibnu Taimiyah sendiri bahawa dia mengalakkan
amalan KHAS dan khusus pada nisfu Sya'ban.
Tetapi Wahhabi mengkafirkan sesiapa yang mengkhususkan amalan pada
Nisfu Sya'ban atas dasar kononnya membawa syariat yang baru.

Apa pula kata Wahhabi kpd Ibnu Taimiyah dalam kes ini?? Dia salah?? Kafir??
Tukang buat bid'ah??! Yallah! keluarkan hukum pada Ibnu Taimiyah seperti
mana kamu menghukum umat Islam sebagai kafir, sesat dan bid'ah pada kes

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
yang sama. YALLAH!
---------------------------

3- IBNU TAIMIYAH MENGALAKKAN KITA MENGIKUT AS-SALAF YANG


MENGKHUSUSKAN AMALAN PADA NISFU SYA'BAN
Berkata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya berjudul Iqtido' As-sirot Al-Mustaqim
pada mukasurat 266 teksnya:

‫ ﻟﯾﻠ ﺔ‬Ý ‫ﻟﻧﺻ‬Ç äö‫ ﻣ‬ä‫ﺷ ﻌﺑﺎ‬. Ï ‫ ﻓﻘ‬íæÑ ‫ ﻓﺿ ﻠﮭﺎ ﻓ ﻲ‬ä‫ ﻣ‬Ë ‫ﯾ‬Ï‫ﻷﺣﺎ‬Ç ‫ﻋ ﺔ‬æ‫ﻓ‬Ñ‫ﻟﻣ‬Ç Ñ‫ﻵﺛ ﺎ‬Çæ ‫ﯾﻘﺗﺿ ﻲ ﻣﺎ‬:
‫ﻧﮭ ﺎ‬Ã ‫ﻔﺿﻠﺔ ﻟﯾﻠ ﺔ‬
‫ﻣ ﱠ‬õ . ‫ﱠ‬äÃæ äö‫ ﻣ‬Ý‫ﻟﺳﻠ‬Ç ø ‫ﺧ‬õ ‫ﯾ‬ó É‫ﺑﺎﻟﺻﻼ‬
‫ ﱠ‬ä‫ﻣ‬ó ä‫ﺻﮭﺎ ﻛ ﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻓﯾﮭ ﺎ‬٬ ãæ ‫ﺻ‬æ Ñ‫ ﺷ ﮭ‬ä‫ ﺷ ﻌﺑﺎ‬Ï ‫ ﻗ‬ÊÁ‫ﻓﯾ ﮫ ﺟﺎ‬
Ë ‫ﯾ‬Ï‫ﺣﺎ‬à ‫ﺻ ﺣﯾﺣﺔ‬. äö‫ﻣ‬æ ã ‫ﻟﻌﻠ‬ÇÁÇ ä‫ ﻣ‬Ý‫ﻟﺳ ﻠ‬Çˬ ä‫ ﻣ‬áªÃ ‫ﯾﻧ ﺔ‬Ï‫ﻟﻣ‬Ç ãªÑ‫ﻏ ﯾ‬æ ä‫ ﻣ‬Ý ‫ﻟﺧﻠ‬Ç: ä‫ﻣ‬ó Ñ ‫ﻧﻛ‬à ‫¡ ﻓﺿ ﻠﮭﺎ‬
ä ‫ﻌ‬Øæ ‫ ﻓ ﻲ‬Ë ‫ﯾ‬Ï‫ﻷﺣﺎ‬Ç ÉÏÑÇæ ‫ﻟ‬Ç ‫ﻓﯾﮭ ﺎ‬٬ Ë‫ﯾ‬Ï ‫ﻛﺣ‬:[äÅ ‫ ﷲ‬Ñ ‫ ﻓﯾﮭ ﺎ ﯾﻐﻔ‬Ñ‫ ﻷﻛ ﺛ‬ä‫ ﻣ‬ÏÏ‫ ﻋ‬Ñ‫ ﺷ ﻌ‬ã ‫ﺑ ﻧﻲ ﻏﻧ‬
È ‫ ]ﻛﻠ‬á‫ﻗ ﺎ‬æ: ‫ ﻻ‬ÞÑ ‫ ﺑﯾﻧﮭ ﺎ ﻓ‬ä ‫ﺑﯾ‬æ ‫ ﺎ‬ªÑ‫ﻏﯾ‬. ä ‫ ﻟﻛ‬íÐ ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻋﻠﯾ ﮫ‬Ññ ‫ ﻛﺛﯾ‬äö‫ ﻣ‬áªÃ ã ‫ﻟﻌﻠ‬Ç º æà ãªÑ‫ﻛ ﺛ‬à ä‫ﻣ‬
‫ﺻ ﺣﺎﺑﻧﺎ‬à ãªÑ‫ﻏ ﯾ‬æ: ‫ﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻋﻠﯾ ﮫ ¡ ﺗﻔﺿ‬æ áÏ ‫ ﯾ‬Õ ‫ ﻧ‬Ï‫ﺣﻣ‬à - ä ‫ﺑ‬Ç á ‫ ﺣﻧﺑ‬ä‫ﺋﻣ ﺔ ﻣ‬à Ý‫ﻟﺳ ﻠ‬Ç - ¡
ÏÏ ‫ ﻟﺗﻌ‬Ë ‫ﯾ‬Ï‫ﻷﺣﺎ‬Ç ÉÏÑÇæ ‫ﻟ‬Ç ‫ﻓﯾﮭ ﺎ‬٬ ‫ﻣﺎ‬æ ÞÏ ‫ ﯾﺻ‬ß ‫ﻟ‬Ð ä‫ ﻣ‬Ñ‫ﻵﺛ ﺎ‬Ç ٬‫ﻟﺳﻠﻔ ﱠﯾﺔ‬Ç Ï ‫ﻗ‬æ íæÑ Ö ‫ﻓ ﻲ ﻓﺿ ﺎﺋﻠﮭﺎ ﺑﻌ‬
Ï‫ﻟﻣﺳ ﺎﻧﯾ‬Ç ä‫ﻟﺳ ﻧ‬Çæ

Terjemahan kata Ibnu Taimiyah di atas:


((" Malam Nisfu Sya'ban. Telah diriwayatkan mengenai kemuliannya dari
hadith-hadith Nabi dan kenyataan para Sahabat yang menjelaskan bahawa
ianya adalah MALAM YANG MULIA dan dikalangan ulama As-Salaf yang
MENGKHUSUSKAN MALAM NISFU SYA'BAN DENGAN MELAKUKAN SOLAT KHAS
PADANYA dan berpuasa bulan Sya'ban pula ada hadith yang sahih. Ada
dikalangan salaf, sebahagian ahli madinah dan selain mereka sebahagian
dikalangan khalaf yang mengingkarinya kemuliannya dan menyanggah
hadith-hadith yang diwaridkan padanya seperti hadith
'Sesungguhnya Allah mengampuni padanya lebih banyak dari bilangan bulu
kambing bani kalb' katanya mereka tiada beza dengan itu dengan selainnya,
AKAN TETAPI DI SISI KEBANYAKAN ULAMA AHLI ILMU ATAU KEBANYAKAN
ULAMA MAZHAB KAMI DAN ULAMA LAIN ADALAH MEMULIAKAN MALAM NISFU
SYA'BAN, DAN DEMIKIAN JUGA ADALAH KENYATAAN IMAM AHMAD BIN
HAMBAL DARI ULAMA AS-SALAF kerana terlalu banyak hadith yang
dinyatakan mengenai kemulian Nisfu Sya'ban, begitu juga hal ini benar dari
kenyataan dan kesan-kesan ulama As-Salaf, dan telah dinyatakan kemulian
Nisfu Sya'ban dalam banyak kitab hadith Musnad dan Sunan ")).
Tamat kenyataan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya berjudul Iqtido' As-sirot Al-
Mustaqim pada mukasurat 266.

Para pembaca sekalian, perhatikan dan fokuskan pada teks Ibnu Taimiyah di
atas mengenai amalan khusus dan kelebihan Nisfu Sya'ban:
1- IANYA ADALAH MALAM YANG MULIA DAN ADA KELEBIHAN
2- ULAMA AS-SALAF MENGKHUSUSKAN MALAM NISFU SYA'BAN DENGAN

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
MELAKUKAN SOLAT KHAS
3- DI SISI KEBANYAKAN ULAMA AHLI ILMU ATAU KEBANYAKAN ULAMA
MAZHAB KAMI DAN ULAMA LAIN ADALAH MEMULIAKAN & MEMBERI
KELEBIHAN UNTUK MALAM NISFU SYA'BAN, DAN DEMIKIAN JUGA ADALAH
KENYATAAN IMAM AHMAD BIN HAMBAL DARI ULAMA AS-SALAF.

Lihat bagaimana Ibnu Taimiyah memuji amalan, mengkhususkan amalan dan


memuliakan Nisfu Sya'ban kemudian menyatakan ianya adalah
pandangannya, Imam Ahmad bin Hambal, dan ulama As-Salaf serta
pandangan ahli ilmu.
Manakala Wahhabi pula mengkafirkan sesiapa yang memuliakan dan
mengkhususkan amalan ibadat pada Nisfu Sya'ban kononnya atas dasar itu
adalah agama yang baru.

Nah! WAHHABI PUN MENGKAFIR IBNU TAIMIYAH.

Semoga kita meningkkatkan lagi ibadah kita pada bulan Sya'ban yang mulia
ini.

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 2:44 PM 0 comments Links to this post
07 August, 2008
Mufti Mesir TOLAK Wahhabi & Ibnu
Qayyim Al-Jauziyyah
KLIK PADA GAMBAR UNTUK LIHAT VIDEO

Syeikh Dr. Ali Jum'ah Mufti Mesir menolak ajaran Wahhabi dan Ibnu Qayyim
Al-Jauziyyah antaranya kerana Wahhabi mengharamkan zikir nama ALLAH.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 10:30 PM 0 comments Links to this post

06 August, 2008
Syeikh Hasan Saggaf MENANG Berdebat
Dengan Wahhabi (video)
Syeikh Hasan Ali Saggaf Kalahkan Wahhabi Dalam Hujjah.

LIHAT VIDEO RAKAMAN TERSEBUT SECARA LIVE DARI CHANNEL TV AL-


MUSTAQILLAH
( klik pada gambar ):

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ATAU LIHAT PADA LINK INI:
http://www.youtube.com/watch?v=Olm9VLEHrNg

_____________________________________________________________
________________________

Intisari dari rakaman video debat tersebut:


Antaranya...

Wahhabi bernama 'Adnan 'Ar'uur(lihat wajah dan matanya ganaz) dalam


video tersebut kononnya menafikan Ibnu Taimiyah mengkafirkan umat
Islam, Wahhabi itu turut mendakwa Ibnu Taimiyah TIDAK PERNAH
mengkafirkan sesiapa.
Lantas Syeikh Hasan Saggaf membawa bukti dari kitab Ibnu Taimiayah
sendiri yg menjelaskan Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitabnya MENGKAFIRKAN
orang sebanyak 917 kali,menghukum orang sebagai KAFIR MURTAD 29 kali,
MENHALALKAN DARAH orang sebanyak 19 kali, MESTI DIBUNUH 849 kali,
MESTI DIPANCUNG 39 kali.

Dan Ibnu Taimiah juga menghukum BUNUH terhadap sesiapa yang


melafazkan niat ketika hendak menunaikan solat...Syeikh Hasan Saggaf
membaca kenyataan Ibnu Taimiah tersebut secara live yang tertera dalam
kitab Ibnu Taimiah berjuduk Fatawa Kubra Jilid 1 pada mukasurat 1
ternyata Ibnu Taimiah menghukum MESTI DAN WAJIB DIBUNUH sesiapa yang
melafazkan niat solat.

Berkata Syeikh Hasan Saggaf lagi...Ibnu Taimiyah membawa fahaman aqidah


yang amat pelik tidak langsung berlandaskan al-quran dan al-hadith iaitu
Ibnu Taimiah mendakwa ALLAH DUDUK ATAS BADAN NYAMUK...kenyataan
tersebut wujud dalam kitab Ibnu Taimiah sendiri. Subhanallah. Begitu juga
Wahhabi yang dalam debat tersebut mendakwa ALLAH DUDUK DI ATAS
BADAN NYAMUK.

Syeikh Hasan Saggaf turut menjelaskan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya


Majmuk Fatawa jilid 14 mukasurat 349 berhobi benar mengkafirkan seluruh
ulama Al-Aya'irah dan juga mengelarkan dan menamakan Al-Asya'irah
sebagai JAHMIYAH BETINA DAN PONDAN MUKTAZILAH.
Lihatlah bahasa yg 'indah' dari idola Wahhabiyah.
Kesemua jamaah yang melampau pastinya ada kaitan dengan Ibnu Taimiyah.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Dan banyak lagi kekalahan Wahhabi dalam perdebatan dengan Syeikh A'lim
Hasan Ali As-Saggaf.

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 12:33 PM 1 comments Links to this post
Newer Posts Older Posts Home
16 December, 2007
(video&audio) MUFTI MESIR BUKA
PEKUNG KESESATAN WAHHABI lagi...
DR. SYEIKH ALI JUM'AH ( MUFTI KERAJAAN MESIR ARABIAN ) BONGKAR PUNCA
KESESATAN WAHHABI.

Mufti Mesir Dr. Ali Jum'ah telah berkali-kali mengingatkan orang muslim awam
agar tidak mengikut ajaran Wahhabi yang sering mengkafirkan ulama Islam dan
umat Islam.

1- Dr. Syeikh Ali Jum'ah Mufti Mesir bongkar kesesatan dan menolak Wahhabi
kerana kafirkan umat Islam dan JATUHKAN DAULAH ISLAMIAH:

* RUJUK TERJEMAHAN KENYATAAN MUFTI MESIR TERSEBUT DI: http://abu-


syafiq.blogspot.com/2007/05/mufti-mesir-hentam-wahhabi.html

2- DR. ALI JUM'AH MUFTI MESIR BONGKAR PUNCA KESESATAN WAHHABI KINI
BERPUNCA JAHIL AGAMA AMBIL ILMU TANPA BELAJAR CARA BETUL JUST KOREK
KATA ALBANI, UTHAIMIEN, BINBAZ DAN LAIN-LAIN DARI JUHALAA ZAMAN KINI:

Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 10:14 AM 0 comments Links to this post

( video ) ULAMA AHLI SUNNAH DALAM


KENANGAN SEJARAH ISLAM TERMULIA

* INILAH PAPARAN SEBAHAGIAN GAMBAR ULAMA-ULAMA ISLAM AHLI SUNNAH


WAL JAMAAH SEBENAR YANG TULEN BERAKIDAH SALAF \& SALAF YANG HAKIKI. (
ANTARANYA TUAN GURU KEPADA ABU SYAFIQ )

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Names of these great scholars: (Starting at 2:45min)

Bismisllah

First one is Sheikh Ahmad Sayyadi


Sheikh Muhammad SAli al-Ansiy
Sheikh Muhammad al-Jisr as-Sayadi
Sheikh Muhammad Hashim ash-Sharif
Sheikh Omar as-Sayadiy
Sheikh Muhammad al-Barbir
Sheikh Hussayn as-Sabbah
Sheikh Husayn Bayham
Sheikh Khayrud-Deen an-Nahhas
Sheikh Ahmad al-Muqaddam
Sheikh Salih ^arafat a-Rifa^iy (at 4:24)
Sheikh Ibrahim al-Ahdab
Sheikh Isma^il al-Hafidh
Sheikh Ibhrahim al-Majdhoob
Sheikh Sa^id Tanburah
Sheikh ^Abdur-Rahman al-Hoot
then at 6:15 Sheikh Muhammad ^Uthman Sirajud-Deen an-Naqshabandiy

at 6:25 al-Muhaddith Badrud-Deen al-Hasaniy, he's a great waliy, he was in


Syria, when sheikh Abdullah went to Syria, they started calling him "The
successor of Sheikh Badrud-deen al-Hasaniy" because of his vast knowledge and
piety.
Sheikh Ahmad ad-Daqr
Sheikh Suroor ar-Rifai^iy
Sheikh Ibrahim al-Ghalayiiniy
Sheikh Bakri ash-Shuwaykiy
Sheikh Muhammad Sa^id al-Hamzawaiy
7:55 Sheikh Abdul-Wahhab as-Salahiy
Mufti Sheikh Muhammad abul-Yusr ^Abideen (was in Syria, authored books
refuting wahhabis)

Sheikh Muhammad salim al-Halawaniy

Then the renewer, sultan, Sheikh Abdullah al-Harariy al-Habashiy


Sheikh nizar (a pic with his funeral after he was assassinated by wahhabis)
Sheikh ^Abdullah al-Ghummariy (muhaddith of Morroco)
Abdul-^Aziz al-Ghummariy (his brother, also was a mufti, they praised sheikh
Abdullah greatly)

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
at 9:26: Al-Habib Sheikh Abdul-Qadir al-Jaylaniy Bin Abi Bakr Bin ^Alawiy (very
well known scholar)

then Omar al-Mukhtar who was a Mujahid in Libya


then Sheikh Muhammad bin ^ALi as-Sunusiy
then 3 sheikhs, on the right sheikh ^uthman sirajud-Deen
then a painting of Muhammad al-Fatih who conquered Constantinople.

Those scholars were I think of the last century, except for Sultan Muhammad
al-Fatih (he died about 800 years ago) or so. He was maturidiy in creed.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 10:14 AM 0 comments Links to this post
10 December, 2007
(Bukti Rakaman Video) WAHHABI KATA:
"ALLAH ADA MULUT DAN TELINGA"

WAHHABI BERAKIDAH KUFUR TAJSIM (MENJISIMKAN ALLAH) MENGATAKAN


ALLAH ADA MULUT DAN TELINGA. WAHHABI JUGA MENDAKWA KONONNYA
DALAM AL-QURAN ADA KATA ALLAH BERTELINGA DAN MEMPUNYAI MULUT.
NA'UZUBILLAHI MIN HAZAL KUFRUN SYANI'.

Oleh: Abu Syafiq ( Hp: 006-012-2850578 )

Sungguh malang golongan Wahhabi di Malaysia yang membawa fahaman sebijik


seperti akidah Yahudi yang menjisimkan Allah.

Aqidah Islam tidak pernah menetapkan sifat mulut dan telinga bagi Allah
kerana ianya sifat makhluk dan Allah sendiri tidak pernah menyatakan demikian
dalam Al-Quran mahupun Hadith Nabawi. Wallahi tidak pernah.

Perlu diketahui bahawa kesemua Wahhabi di Malaysia termasuk Muftary Mohd


Asri Bin Abdul Talib dan website-website & blog-blog Wahhabi Malaysia
berakidah tajsim antaranya mengatakan ALLAH ADA MULUT DAN ALLAH ADA
TELINGA. Ini sebenarnya adalah akidah kufur bukan akidah Islam.

(Jika ada) Mana-mana jabatan atau individu atau sesiapa sahaja yang
mempertikaikan & mengecam blog ini (abu-syafiq) kerana mendedahkan
kesesatan Wahhabi secara berbukti. Nah! apa anda semua katakan pada
Wahhabi yang berakidah ALLAH ADA MULUT & ALLAH ADA TELINGA. bukankah
ini akidah Hindu, Yahudi dan kafir yang lain?!

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
MARI MENGKAJI WAHHABI
Rujuk rakaman video Wahhabi di:
http://www.youtube.com/watch?v=FrHFDWMwWBQ
Lihat pada ramakan tersebut di minit 0000-47.
FOKUSKAN KENYATAAN WAHHABI :
" DALAM AL-QURAN CUKUP-CUKUP ALLAH CERITA ALLAH ADA TELINGA, ADA
MULUT, ADA KAKI, ADA TANGAN, ADA MUKA, ADA MATA". (sambil
menunjukkan pada anggota badannya sendiri).

Saya( Abu Syafiq) mengatakan:


Inilah pendustaan kepada Allah, kepada Rasul dan kepada Islam itu sendiri.
Dalam Al-Quran Allah tidak pernah mengatakan Dia ada mulut dan telinga. Ini
belum dinilai kefahaman tajsim bila Wahhabi menetapkan Allah Bersifat Duduk,
mata, kaki yang anggota dan jisim. Kerana Wahhabi telah pun menjisimkan
Allah dengan mengatakan Allah itu adalah JISIM. Ini adalah kufur yang jelas
seperti mana yang telah dihukum oleh Imam Syafie' dinukilkan oleh Imam
Sayuti dalam Ashbah Wan Nazoir m/s 441.

Ketahuilah bahawa semua Wahhabi di Malaysia berakidah Allah adalah Jisim


(anggota) dan apabila mereka menyandarkan sifat mulut dan telinga bagi Allah
secara dusta mereka telah terkeluar dari Islam dan apabila mereka
menyandarkan muka, jari, tangan, duduk bagi Allah mereka memahami ianya
adalah anggota jisim. Ketahuilah demikian bukan akidah Islam. Sebab Nabi
Muhammad tidak pernah menyatakan Allah itu Jisim anggota sepertimana
akidah sesat Wahhabi.

*Akidah Islam tidak menetapkan telinga dan mulut bagi Allah. Apa!? hang ingat
Allah ni mcm lembu kena penyakit kuku dan mulut telinga bernanah ke wahai
Wahhabi?!! na'uzubillah.
Alhamdulillah Allah menyelamatkan kami dari akidah tajsim Wahhabi.

Semoga Allah memberi hidayah Islam kepada Wahhabi.


Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 3:22 PM 0 comments Links to this post

05 December, 2007
AL-BANI BERAKIDAH " ALLAH WUJUD
TANPA TEMPAT " & TOLAK AKIDAH
"ALLAH BERSEMAYAM/DUDUK ATAS
'ARASY"
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ALBANI & AZ-ZAHABI KATA: AKIDAH ISLAM ADALAH “ALLAH WUJUD TANPA
BERTEMPAT” & ALLAH TIDAK BERSEMAYAM/DUDUK ATAS ARASY.

Oleh: Abu Syafiq ( Hp: 006-012-2850578 )

Sememang kebenaran akidah Islam tidak dapat ditolak oleh golongan munafiq
mahupun kafir Mujassim. Ini kerana burhan dan adillah (hujjah dan dalil) yang
terbit dari sumber yang mulia iaitu Al-Quran dan Hadith tiada secebis pun
keraguan manakan pula kebatilan. Antara akidah Islam adalah “ Allah Wujud
Tanpa Bertempat” dan inilah antara yang Ahlu Sunnah Wal Jama'ah war-warkan
bagi memberi kefahaman yang tepat dalam perbincangan akidah Islam dalam
mentauhidkan diri kepada Allah.

WAHHABI MALAYSIA KAFIRKAN ALBANI & AZ-ZAHABI


Kesemua Wahhabi di Malaysia berakidah dengan akidah yang tidak menepati Al-
Quran dan Hadith Nabawi. Ini amat jelas dengan hujjah yang telah saya ( Abu
Syafiq ) kemukakan sebelum2 ini berlandaskan ayat2 Allah dan sabda Nabi
Muhammad berkonsepkan kaedah ulama Salaf dan Khalaf tulen.

Semua Wahhabi di Malaysia yang berakidah Allah Bertempat telah menghukum


kafir terhadap umat Islam yang berakidah benar Allah Wujud Tanpa Bertempat.
Pada masa yang sama Wahhabi di Malaysia alpa akan akidah tok guru mereka
sendiri Nasiruddin Al-Bany dan rujukan utama mereka Al-Hafiz Az-Zahaby yang
juga berakidah Allah Wujud Tanpa Bertempat, malangnya Wahhabi
mengkafirkan sesiapa yang berakidah sedemikian. Ini amat jelas semua
Wahhabi di Malaysia bukan hanya mengkafirkan umat Islam bahkan turut
mengkafirkan tok guru dan rujukan utama mereka sendiri iaitu Al-Bani dan Az-
Zahabi.

Silakan pembaca rujuk teks kenyataan Allah Wujud Tanpa Bertempat Dan
Tanpa Berarah oleh Al-Bani & Az-Zahabi :

Kitab: Mukhtasor ‘Ulu Li ‘Aliyyil ‘Azhim.


Pengarang: Syamsuddin Az-Zahabi.
Pentahkik: Nasiruddin Al-Bani.
Cetakan: Maktab Islami.
Mukasurat: 71.

Kenyataan teks Al-Bani bersumber kitab di atas : “ Apabila kamu telah


mendalami perkara tersebut, denganizin Allah kamu akan faham ayat-ayat Al-
Quran dan Hadith Nabai serta kenyataan para ulama Salaf yang telah

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
dinyatakan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya ini Mukhtasor bahawa erti dan
maksud sebalik itu semua adalah makna yang thabit bagi Allah iaitu ketinggian
Allah pada makhluk-makhlukNya ( bukan ketinggian tempat), istawanya Allah
atas arasyNya layak bagi keagonganNya dan Allah tidak ber arah dan Allah
tidak bertempat”.
(Sila rujuk kitab tersebut yang telah di scan di atas).

Saya menyatakan:
Al-Bani telah nukilan lafaz akidah yang benar walaupun ulama Islam telah
maklum bahawa golongan Mujassimah dan Tabdi’ ini pada hakikatnya akidah
mereka sering berbolak balik. Albani pun mengatakan Allah tidak bertempat
tetapi Wahhabi di Malaysia pula berakidah Allah itu bertempat bahkan mereka
mengkafirkan pula sesiapa yang percaya Allah wujud tanpa bertempat.
Kenyatan Al-Bani menafikan tempat bagi Allah adalah secara mutlak dan tidak
disebut tempat yang makhluk atau tidak dan ini juga adalah bukti Al-Bani dan
Az-Zahabi menafikan Allah Bersemayam/Duduk Atas Arasy. Sememangnya Al-
Bani dan Az-Zahabi sering menolak akidah Allah Bersemayam/Duduk Atas
‘Arasy.

Soalan saya kepada Wahhabi..mengapa kamu mengkafirkan Muhaddith kamu


ini? Adakah Syeikh Islam kamu, ulama kamu dan Muftary kamu termasuk Albani
ini adalah kafir kerana berakidah Allah Tidak Bertempat? Sekiranya TIDAK maka
mengapa kamu bawa akidah palsu dan sekiranya YA maka kamu semua adalah
NAJIS SYAITON!.

Wahai pembaca yang berakal dan budiman….


- Albani berakidah “ Allah Wujud Tanpa Bertempat dan Tidak Ber Arah ” tetapi
Wahhabi Malaysia kafirkan akidah tersebut.

- Hafiz Az-Zahabyi berakidah “ Allah Wujud Tanpa Bertempat dan Tanpa Ber
Arah ” tetapi Wahhabi Malaysia kafirkan akidah tersebut bahkan Wahhabi
berakidah Allah bertempat. Sila rujuk bukti:
http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/12/buku-wahhabi-yang-tersebar-di-
seluruh.html

Nah..! Dimanakah hendak dikategorikan golongan Wahhabi ini?


Jamban,mangkuk, tandas? atau di tanah perkuburan yang hanya disemadikan
dalamnya ahli-ahli Mujassimah pengkhianat amanah?!.

Apapun saya doakan hidayah keimanan diberikan oleh Allah kepada Wahhabi
yang masih hidup.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Wassalam.

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 2:11 PM 0 comments Links to this post

02 December, 2007
BUKTI WAHHABI ADALAH MUJASSIM

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
( BUKU WAHHABI YANG TERSEBAR DI SELURUH MALAYSIA TETAPI DIBISUKAN )

( NOM:1 WAHHABI BAWA AKIDAH MUJASSIMAH: ' ALLAH BERTEMPAT'. klik pada
gambar untuk lebih jelas )

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
( NOM:2 WAHHABI BERAKIDAH 'ALLAH BERTEMPAT' TIPU IBNU TAIMIAH )

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
( NOM:3 WAHHABI BERAKIDAH SESAT 'ALLAH BERTEMPAT' KEMUDIAN DAKWA
KONONNYA ITU AKIDAH SALAF)

WAHHABI MENJISIMKAN ALLAH DENGAN MENGATAKAN ALLAH BERTEMPAT


Oleh: Abu Syafiq ( Hp: 006-012-2850578 )

Golongan Wahhabiyah di Malaysia sememangnya membawa akidah bukan Islam


iaitu Allah Bertempat. Sedangkan akidah Islam tidak menetapkan tempat bagi
Allah kerana Allah adalah Pencipta tempat dan zatNya tidak diliputi oleh
tempat. Ini juga kerana Allah sendiri tidak pernah menyatakan diriNya
bertempat sama ada dari Al-Quran mahupun lisan Nabinya Muhammad.

Imam Syafie' berkata: "Mujassimah yang menjisimkan Allah adalah Kafir


terkeluar dari islam". Rujuk nukilan dari Imam Sayuti dalam kitab Asybah Wan
Nazoir m/s 441.

BUKTI WAHHABI MENJISIMKAN ALLAH BERDASARKAN TEKS KENYATAAN WAHHABI


SENDIRI.

NAMA BUKU: KOLEKSI KULIAH-KULIAH AKIDAH.

KARANGAN: WAHHABI.

1-Kenyataan Sesat Wahhabi Yang Menjisimkan Allah Dari Kitab Tersebut:


“ Ini menunjukkan bahawa yang pemberi wahyu itu Allah bertempat ”. m/s
126
RUJUK SCAN DARI KITAB WAHHABI DI ATAS NOM :2.

* Saya (Abu Syafiq) mengatakan:


Inilah akidah sesat Wahhabi yang sememangnya berakidah Allah itu jisim yang
bertempat. Akidah sesat ini tidak harus dibiarkan dan dibisukan begitu sahaja
kerana bimbang Nabi tidak mengakui umat baginda kerana kita tidak mencegah
kemungkaran.
Ketahuilah bahawa akidah Wahhabi yang mengatakan Allah Itu Jisim Yang
Bertempat merupakan akidah yang bukan lagi Islam bahkan terkeluar dari
Islam.

2-Kenyataan Sesat Wahhabi Pendusta Kononnya Ibnu Taimiah Berakidah Macam


Mereka ‘ Allah Bertempat’:
“ Tuhan mempunyai muka, mempunyai tangan, mempunyai mata, mempunyai
jari, berada di langit (Allah)bertempat”. m/s 13.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
RUJUK SCAN DARI KITAB WAHHABI DI ATAS NOM :2.

* Saya (Abu Syafiq) mengatakan dalam hal ini:


Kenyataan Wahhabi di atas adalah suatu pendustaan kepada sifat Allah. Allah
tidak pernah menyatakan diriNya bertempat tetapi Wahhabi pula menyifatkan
Allah itu bertempat. Betapa dustanya mereka.

Disamping Wahhabi mengatakan Allah itu adalah jisim yang bertempat,


Wahhabi turut berdusta kononnya akidah mereka sama dengan Ibnu Taimiah.
Walaupun Ibu Taimiah seorang yang jenis berbolak balik akidahnya tetapi
banyak kenyataan Ibnu Taimiah tidak menetapkan tempat dan penjuru bagi
Allah.

Telah menjadi usul agama Wahhabi mempergunakan dan mempesongkan serta


berdusta ke atas kenyatan orang lain. Tidak ubah seperti Syi’ah dalam hal ini.
Kerana itulah golongan kafir merupakan millah usul yang sama.

3- Kenyataan Sesat Wahhabi Menipu Akidah Salaf :


“ Allah itu bertempat ”. m/s 38.
RUJUK SCAN DARI KITAB WAHHABI DI ATAS NOM :3.

Komen saya ( Abu Syafiq ):


Sekiranya Wahhabi sanggup berdusta kepada Allah maka tidak susah bagi
mereka berdusta terhadap ulama Salafus Soleh. Wahhabi turut berbohong
kononnya akidah Ibnu Taimiah sama dengan mereka sedangkan Ibnu taimiah
sendiri tidak menerapkan akidah Allah Bertempat dalam banyak penulisannya.
Ketahuilah bahawa tidak ada seorang pun ulama Islam samaada dari kalangan
Salaf mahupun Khalaf yang mengatakan Allah itu bertempat melainkan
golongan Mujassimah dan terkini Wahhabi yang menetapkan tempat bagi Allah,
mereka adalah Mujassimah Zaman Kini.

PENUTUP
Demikian bukti yang kukuh bahawa Wahhabi mengatakan Allah itu Jisim
dilingkungi oleh makhluk ( tempat ).
Semoga Allah memberi hidayah Iman kepada Wahhabi yang masih hidup.

Disediakan oleh: www.abu-syafiq.blogspot.com


Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 10:14 PM 0 comments Links to this post

29 November, 2007
FATWA Baca AL-Quran Atas Kubur

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
FATWA HUKUM BACA AL-QURAN ATAS KUBUR DAN MENGHADIAHKAN PAHALA
TERSEBUT KEPADA SI MATI MUSLIM.

Oleh: Abu Syafiq 006-012-2850578 ( HP TEL )

Sememangnya golongan Wahhabi yang jelas mengatakan ALlah itu adalah jisim
yang duduk di atas Arasy sering kali membawa kacau bilau dalam agama Islam.
Tujuan mereka tiada apa kecuali melihat Islam tulen itu hancur. Tetapi Allah
masih menetapkan pejuang-pejuang Islam bangkit menghiris dan mematahkan
hujjah golonagn Wahhabi yang menjisimkan Allah.

Disini saya ( abu syafiq ) nukilkan kenyataan Fatwa Syeikh Dr. ALi Jum'ah Mufti
Mesir yang menyatakan fatwa hukum mengenai baca AL-Quran di atas kubur
yang sememangnya tidak bercanggah dengan agama Islam bahkan digalakkan.
Bagi sesiapa yang mahukan dalil lebih mendalam bolehlah merujuk keseluruh
fatwa pada buku Syeikh Dr. ALi Jum'ah tersebut yang berjudul AL-BAYAN LIMA
YASGHULUL AZHAN.

FATWA: MUFTI MESIR DR. SYEIKH ALI JUM'AH.

SUMBER: KITAB HIMPUNAN FATWA BELIAU BERJUDUL " AL-BAYAN LIMA


YASGHULUL AZHAN ".

SOALAN FATWA: APA HUKUM BACA AL-QURAN ATAS KUBUR?ADAKAH SAMPAI


PAHALA KEPADANYA?.

FATWA:
"SEPAKAT ULAMA DAN IJMAK ULAMA ISLAM BAHAWA BACA AL-QURAN ATAS
KUBUR TIDAK HARAM DAN TIDAK PULA BERDOSA PEMBUATNYA.
DAN TELAH MENJADI IJMAK PARA ULAMA ISLAM BAHAWA ISTIGHFAR, DOA,
SEDEKAH DAN HAJI MEMBERI MANAFAAT KEPADA SI MAYAT MUSLIM DAN
SAMPAI PAHALA KEPADANYA DAN MEMBACA AL-QURAN ATAS KUBUR ADALAH
DIGALAKKAN".( sila rujuk kitab Fatwa tersebut yang telah discan di atas ).

Sila rujuk juga penentangan Mufti Mesir terhadap Wahhabi di:


http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/05/mufti-mesir-hentam-wahhabi.html

Disediakan oleh: www.abu-syafiq.blogspot.com


Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 11:39 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
18 November, 2007
Ibnu Taimiah Bertaubat Dari Akidah
Salah(DISERTAKAN DGN SCAN KITAB)

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
*INI MERUPAKAN ARTIKEL ULANGAN DITAMBAH DENGAN SCAN KITAB YANG
MERUPAKAN BUKTI KUKUH OLEH TUAN BLOG ATAS KENYATAAN YANG
DITULIS.SILA RUJUK ARTIKEL ASAL: http://abu-
syafiq.blogspot.com/2007/07/ibnu-taimiah-bertaubat-dari-akidah.html

*TETAPI INI TIDAK MENOLAK PENTAKFIRAN ULAMA TERHADAP PEMBAWA


AKIDAH TAJSIM. KERANA GOLONGAN MUJASSIMAH TERKENAL DENGAN
AKIDAH YANG BERBOLAK-BALIK DAN AKIDAH YANG TIDAK TETAP DAN TIDAK
TEGUH.HARAP FAHAM SECARA BENAR DAN TELITI.

Oleh: abu_syafiq As-Salafy (012-2850578)


Assalamu3alaykum

Ramai yang tidak mengkaji sejarah dan hanya menerima pendapat Ibnu Taimiah
sekadar dari bacaan kitabnya sahaja tanpa merangkumkan fakta sejarah dan
kebenaran dengan telus dan ikhlas.

Dari sebab itu mereka (seperti Wahhabiyah) sekadar berpegang dengan akidah
salah yang termaktub dalam tulisan Ibnu Taimiah khususnya dalam
permasaalahan usul akidah berkaitan kewujudan Allah dan pemahaman ayat "
Ar-Rahman ^alal Arasy Istawa".

Dalam masa yang sama mereka jahil tentang khabar dan berita sebenar
berdasarkan sejarah yang diakui oleh ulama dizaman atau yang lebih hampir
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
dengan Ibnu Taimiah yang sudah pasti lebih mengenali Ibnu Taimiah daripada
kita dan Wahhabiyah.

Dengan kajian ini dapatlah kita memahami bahawa sebenarnya akidah


Wahhabiyah antaranya :
1-Allah duduk di atas kursi.
2-Allah duduk dan berada di atas arasy.
3-Tempat bagi Allah adalah di atas arasy.
4-Berpegang dengan zohir(duduk) pada ayat "Ar-Rahman ^alal Arasy Istawa".
5-Allah berada di langit.
6-Allah berada di tempat atas.
7-Allah bercakap dengan suara.
8-Allah turun naik dari tempat ke tempat
dan selainnya daripada akidah kufur sebenarnya Ibnu Taimiah telah bertaubat
daripada akidah sesat tersebut dengan mengucap dua kalimah syahadah serta
mengaku sebagai pengikut Asyairah dengan katanya "saya golongan Asy'ary".
(Malangnya Wahhabi mengkafirkan golongan Asyairah, lihat buktinya
:http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/05/hobi-wahhabi-kafirkan-umat-
islam.html).

Syeikhul Islam Imam Al-Hafiz As-Syeikh Ibnu Hajar Al-Asqolany yang hebat
dalam ilmu hadith dan merupakan ulama hadith yang siqah dan pakar dalam
segala ilmu hadith dan merupakan pengarang kitab syarah kepada Sohih Bukhari
berjudul Fathul Bari beliau telah menyatakan kisah taubat Ibnu taimiah ini
serta tidak menafikan kesahihannya dan ianya diakui olehnya sendiri dalam
kitab beliau berjudul Ad-Durar Al-Kaminah Fi 'ayan Al-Miaah As-Saminah yang
disahihkan kewujudan kitabnya oleh ulama-ulama Wahhabi juga termasuk
kanak-kanak Wahhabi di Malaysia ( Mohd Asri Zainul Abidin).

Kenyatan bertaubatnya Ibnu Taimiah dari akidah sesat tersebut juga telah
dinyatakan oleh seorang ulama sezaman dengan Ibnu Taimiah iaitu Imam As-
Syeikh Syihabud Din An-Nuwairy wafat 733H.

Ini penjelasannya :
Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam kitabnya berjudul Ad-Durar Al-
Kaminah Fi "ayan Al-Miaah As-Saminah cetakan 1414H Dar Al-Jiel juzuk 1 m/s
148

dan Imam As-Syeikh Syihabuddin An-Nuwairy wafat 733H cetakan Dar Al-Kutub
Al-Misriyyah juzuk 32 m/s 115-116 dalam kitab berjudul Nihayah Al-Arab Fi
Funun Al-Adab nasnya:

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
‫ﻣﺎ‬Ãæ ‫ ﺗﻘ ﻲ‬ä‫ﯾ‬Ï ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻓﺈﻧ ﮫ‬Ñ‫ﺳ ﺗﻣ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬È ‫ﻟﺟ‬Ç ‫ ﺑﻘﻠﻌ ﺔ‬Çá ‫ﻟ ﻰ ﻟﺟﺑ‬Å äà á ‫ﺻ‬æ Ñ‫ﻷﻣ ﯾ‬Ç ã‫ ﺣﺳ ﺎ‬ä‫ﯾ‬Ï ‫ﻟ‬Ç ‫ﻣﮭﻧﺎ‬
‫ﻟ ﻰ‬Å ÈÇæ ‫ﻷﺑ‬Ç ‫ﺎﻧﯾﺔ‬Ø‫ﻟﺳ ﻠ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ñ‫ﺑﯾ ﻊ ﺷ ﮭ‬Ñ áæ‫ﻷ‬Ç ‫ﺳ ﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﺳ ﺑﻊ ﺳ ﻧﺔ‬æ ¡ á‫ ﻓﺳ ﺄ‬ä‫ﺎ‬Ø‫ﻟﺳ ﻠ‬Ç ‫ﻓ ﻲ‬
åÑ‫ﻣ‬à ‫ﺷ ﻔﻊ‬æ ‫ ¡ ﻓﯾ ﮫ‬Ñ‫ﺟ ﮫ ﻓ ﺄﻣ‬ÇÑ‫ ¡ ﺑﺈﺧ‬ÌÑ‫ ﻓ ﻲ ﻓ ﺄﺧ‬ãæ ‫ﻟﺟﻣﻌ ﺔ ﯾ‬Ç Ë ‫ﻟﺛﺎﻟ‬Ç ä‫ﯾ‬Ñ ‫ﻟﻌﺷ‬Çæ ä‫ ﻣ‬Ñ‫ﻟﺷ ﮭ‬Ç
Ñ ‫ﺣﺿ‬Ãæ ‫ﻟ ﻰ‬Å ÑÇÏ ‫ﻟﻧﯾﺎﺑ ﺔ‬Ç ‫ ﺑﻘﻠﻌ ﺔ‬á ‫ﻟﺟﺑ‬Ç ¡ á ‫ﺣﺻ‬æ Ë ‫ ﻣﻊ ﺑﺣ‬Á‫ﻟﻔﻘﮭ ﺎ‬Ç ¡ ã ‫ﺟﺗﻣ ﻊ ﺛ‬Ç ‫ ﺟﻣﺎﻋﺔ‬ä‫ ﻣ‬ä‫ﻋﯾ ﺎ‬Ã
Á‫ﻟﻌﻠﻣ ﺎ‬Ç ã ‫ﻟ‬æ åÑ ‫ ﺗﺣﺿ‬É‫ﻟﻘﺿ ﺎ‬Ç ¡ ß ‫ﻟ‬Ðæ ÖÑ ‫ ﻗﺎﺿ ﻲ ﻟﻣ‬É‫ﻟﻘﺿ ﺎ‬Ç ä ‫ﯾ‬Ò ä‫ﯾ‬Ï ‫ﻟ‬Ç ‫ﻟﻣ ﺎﻟﻛﻲ‬Ç ¡ ã ‫ﻟ‬æ Ñ ‫ﯾﺣﺿ‬
åÑ‫ ﻏ ﯾ‬ä‫ ﻣ‬É‫ﻟﻘﺿ ﺎ‬Ç ¡ á ‫ﺣﺻ‬æ Ë ‫ﻟﺑﺣ‬Ç ¡ È ‫ﻛﺗ‬æ ‫ﮫ‬Ø‫ﻗ ﻊ ﺧ‬ææ Ï‫ﻹﺷ ﮭﺎ‬Ç ‫ ﻋﻠﯾ ﮫ‬È ‫ﻛﺗ‬æ ÉÑæ ‫ ﺑﺻ‬Ó ‫ﻟﻣﺟﻠ‬Ç
Èæ ‫ﻧﮫ ﻣﻛﺗ‬æ‫ ﻣﺿ ﻣ‬: ã ‫ ﷲ ﺑﺳ‬ä‫ﺣﻣ‬Ñ ‫ﻟ‬Ç ã‫ﺣﯾ‬Ñ ‫ﻟ‬Ç Ï‫ ﺷ ﮭ‬ä‫ﮫ ﯾﺿ ﻊ ﻣ‬Ø‫ ﺧ‬åÑ‫ﺧ‬ ‫ﻧ ﮫ‬à ‫ ﻟﻣ ﺎ‬Ï ‫ ﻋﻘ‬Ó ‫ﻟﺗﻘ ﻲ ﻣﺟﻠ‬
ä‫ﯾ‬Ï ‫ﻟ‬Ç ΃Ï‫ ﺣﻣ‬ä ‫ﻧﻲ ﺗﯾﻣﯾ ﺔ ﺑ‬ÇÑ ‫ﻟﺣ‬Ç ‫ﻟﺣﻧﺑﻠ ﻲ‬Ç ÉÑ ‫ ﺑﺣﺿ‬Ñ ‫ﻟﻣﻘ‬Ç ÝÑ ‫ﻷﺷ‬Ç ‫ﻟﻌ ﺎﻟﻲ‬Ç íæ ‫ﻟ‬æ‫ﻟﻣ‬Ç íÑ‫ﻷﻣ ﯾ‬Ç
íÑ‫ﻟﻛﺑ ﯾ‬Ç ‫ﻟﻌ ﺎﻟﻣﻲ‬Ç ‫ﻟﻲ‬Ï‫ﻟﻌ ﺎ‬Ç ‫ﯾﻔﻲ‬ ‫ﻟﺳ‬Ç ß ‫ ﻣﻠ‬ÁÇÑ‫ﻷﻣ‬Ç Ñ‫ﻟﻣﻠﻛ ﻲ ﺳ ﻼ‬Ç íÑ ‫ﻟﻧﺎﺻ‬Ç È ‫ﻧﺔ ﻧﺎﺋ‬Ø‫ﻟﺳ ﻠ‬Ç
‫ﻣ ﺔ‬Ù‫ﻟﻣﻌ‬Ç ‫ﺳ ﺑﻎ‬à ‫ﻠ ﮫ ﷲ‬Ù ¡ Ñ ‫ﺣﺿ‬æ ‫ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﯾ ﮫ‬ä‫ ﻣ‬ÉÏ‫ﻟﺳ ﺎ‬Ç Á‫ﻟﻌﻠﻣ ﺎ‬Ç Á‫ﻟﻔﺿ ﻼ‬Ç áªÃ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﻔﺗﯾ‬Ç Ñ‫ﯾﺎ‬Ï ‫ﺑﺎﻟ‬
‫ﯾﺔ‬Ñ ‫ﻟﻣﺻ‬Ç È‫ ﻣﺎ ﺑﺳ ﺑ‬á ‫ ﻋﻧ ﮫ ﻧﻘ‬æÏ‫ﺟ‬æ ‫ ﮫ‬Ø‫ ﺑﺧ‬íÐ ‫ﻟ‬Ç ÝÑ‫ ﺑ ﮫ ﻋ‬á ‫ ﻗﺑ‬ß ‫ﻟ‬Ð ä‫ ﻣ‬Ñæ‫ﻷﻣ‬Ç ‫ﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ‬Ç
åÏ‫ ﺑﺎﻋﺗﻘ ﺎ‬äà ‫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ‬ã ‫ ﯾﺗﻛﻠ‬Êæ ‫ ¡ ﺑﺻ‬äÃæ ÁÇæ‫ﻻﺳ ﺗ‬Ç ‫ ¡ ﺣﻘﯾﻘﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ‬Ñ‫ﻏ ﯾ‬æ ß ‫ﻟ‬Ð ‫ ﻣﻣﺎ‬æª
Ý‫ ﻣﺧ ﺎﻟ‬áª‫ ﻷ‬Þ ‫ﻟﺣ‬Ç ¡ ‫ﻧﺗﮭ ﻰ‬Ç Ó ‫ﻟﻣﺟﻠ‬Ç Ï ‫ ﺑﻌ‬äà ÊÑ‫ ﻓﯾ ﮫ ﺟ‬Ë ‫ﺟﻊ ﻣﻌﮫ ﻣﺑﺎﺣ‬Ñ‫ ﻟ ﯾ‬ä‫ ﻋ‬åÏ‫ﻋﺗﻘ ﺎ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ß ‫ﻟ‬Ð ¡
‫ﻟ ﻰ‬Å äà á‫ ﻗ ﺎ‬ÉÑ ‫ ﺑﺣﺿ‬Ïæ‫ ﺷ ﮭ‬: ( ‫ﻧ ﺎ‬à íÑ‫ﺷ ﻌ‬à ) ‫ﻓ ﻊ‬Ñæ È‫ﯾﺔ ﻛﺗ ﺎ‬Ñ‫ﻷﺷ ﻌ‬Ç ‫ﺳ ﮫ ﻋﻠ ﻰ‬ÃÑ ¡ Ï‫ﺷ ﮭ‬Ãæ ‫ﺑﻣ ﺎ ﻋﻠﯾ ﮫ‬
È ‫ﺎ ﻛﺗ‬Ø‫ﺗﮫ ﺧ‬Ñæ ‫ﺻ‬æ : (( Ï ‫ﻟﺣﻣ‬Ç ¡ íÐ ‫ﻟ‬Ç åÏ ‫ﻋﺗﻘ‬à äà äÂÑ ‫ﻟﻘ‬Ç ‫ ﻣﻌ ﻧﻰ‬ã‫ ﻗ ﺎﺋ‬ÊÇÐ ‫ ¡ ﷲ ﺑ‬æªæ ‫ﺻ ﻔﺔ‬
ä‫ ﻣ‬Ê‫ﺗ ﮫ ﺻ ﻔﺎ‬ÇÐ ‫ﯾﻣ ﺔ‬Ï‫ﻟﻘ‬Ç ‫ﻟﯾ ﺔ‬Ò‫ﻷ‬Ç ¡ æªæ Ñ‫ ﻏ ﯾ‬Þæ ‫ ¡ ﻣﺧﻠ‬Ó ‫ﻟﯾ‬æ ÝÑ ‫ﻻ ﺑﺣ‬æ Êæ ‫ ﻛﺗﺑ ﮫ ¡ ﺻ‬Ï‫ﺣﻣ‬à ä ‫ﺑ‬
‫ ﺗﯾﻣﯾ ﺔ‬. íÐ ‫ﻟ‬Çæ åÏ ‫ﻋﺗﻘ‬à ä‫ﻟ ﮫ ﻣ‬æ‫ ﻗ‬: ( ä‫ﺣﻣ‬Ñ ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬ÔÑ ‫ﻟﻌ‬Ç ìæ‫ﺳ ﺗ‬Ç ) ‫ﻧ ﮫ‬à ‫ﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﻗﺎﻟ ﮫ ﻣﺎ ﻋﻠ ﻰ‬Ç ¡ ‫ﻧ ﮫ‬Ã
Ó ‫ ﺣﻘﯾﻘﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻟﯾ‬åѪ‫ﺎ‬Ùæ ¡ ‫ﻻ‬æ ã ‫ﻋﻠ‬à ‫ ﻛﻧ ﮫ‬ÏÇÑ ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ ¡ ﻣﻧﮫ‬á ‫ ﻻ ﺑ‬ã ‫ ﯾﻌﻠ‬ß ‫ﻟ‬Ð ‫ﻻ‬Å ‫¡ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ‬
‫ ﻛﺗﺑ ﮫ‬Ï‫ﺣﻣ‬Ã ä ‫ ﺗﯾﻣﯾ ﺔ ﺑ‬. áæ ‫ﻟﻘ‬Çæ ‫ ﻓ ﻲ‬áæÒ‫ﻟ ﻧ‬Ç áæ‫ ﻓ ﻲ ﻛ ﺎﻟﻘ‬ÁÇæ‫ﻻﺳ ﺗ‬Ç ¡ áæ ‫ﻗ‬Ã ‫ ﻣﺎ ﻓﯾ ﮫ‬áæ ‫ﻗ‬Ã ‫¡ ﻓﯾ ﮫ‬
‫ﻻ‬æ ã ‫ﻋﻠ‬à ‫ ﻛﻧ ﮫ‬ÏÇÑ ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ ﺑ ﮫ‬á ‫ ﻻ ﺑ‬ã ‫ ﯾﻌﻠ‬ß ‫ﻟ‬Ð ‫ﻻ‬Å ‫ ¡ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ‬Ó ‫ﻟﯾ‬æ Ú‫ ﺣﻘﯾﻘﺗ ﮫ ﻟ ﻰ‬åѪ‫ﺎ‬Ùæ ¡ ‫ﻛﺗﺑ ﮫ‬
Ï‫ﺣﻣ‬Ã ä ‫ ¡ ﺗﯾﻣﯾ ﺔ ﺑ‬ß ‫ﻟ‬Ðæ ‫ ﻓ ﻲ‬ãæ ‫ ﯾ‬Ï ‫ﻷﺣ‬Ç Ó‫ ﺧﺎﻣ‬ä‫ﯾ‬Ñ ‫ ﻋﺷ‬Ñ‫ﺑﯾ ﻊ ﺷ ﮭ‬Ñ áæ‫ﻷ‬Ç ‫ﺳ ﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﺳ ﺑﻊ ﺳ ﻧﺔ‬æ
)) ÇЪ ÉÑæ ‫ ﮫ ﻛﺗﺑ ﮫ ﻣﺎ ﺻ‬Ø‫ ¡ ﺑﺧ‬Ï‫ﺷ ﮭ‬Ãæ ‫ﯾﺿ ﺎ ﻋﻠﯾ ﮫ‬à ‫ﻧ ﮫ‬à È‫ﻟ ﻰ ﺗ ﺎ‬Å ‫ ﯾﻧ ﺎﻓﻲ ﻣﻣﺎ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ‬ÇЪ
Ï‫ﻻﻋﺗﻘ ﺎ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬á‫ﻟﻣﺳ ﺎﺋ‬Ç ‫ﺑ ﻊ‬Ñ‫ﻷ‬Ç ÉÑæ‫ﻛ‬Ð ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ ﮫ‬Ø‫ ¡ ﺑﺧ‬Ù ‫ﺗﻠﻔ‬æ ä‫ﺗﯾ‬Ï‫ﮭﺎ‬ ‫ ﺑﺎﻟﺷ‬ä ‫ﻣﺗﯾ‬Ù‫ﻟﻣﻌ‬Ç ¡ ÔÃæϪ
‫ﻋﯾ ﺔ ﻋﻠﯾ ﮫ‬ÇæØ‫ ﺑﺎﻟ‬Ñ‫ﻻﺧﺗﯾ ﺎ‬Çæ ‫ ﻓ ﻲ‬ß ‫ﻟ‬Ð ‫ ﺑﻘﻠﻌ ﺔ ﻛﻠ ﮫ‬á ‫ﻟﺟﺑ‬Ç ‫ﺳ ﺔ‬æÑ‫ﻟﻣﺣ‬Ç ä‫ ﻣ‬Ñ‫ﯾﺎ‬Ï ‫ﻟ‬Ç ‫ﯾﺔ‬Ñ ‫ﻟﻣﺻ‬Ç ‫ﺳ ﮭﺎ‬Ñ‫ﺣ‬
‫ﯾﺦ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ‬Ñ‫ ﺑﺗ ﺎ‬ãæ ‫ ﯾ‬Ï ‫ﻷﺣ‬Ç Ó‫ﻟﺧ ﺎﻣ‬Ç ä‫ﯾ‬Ñ ‫ﻟﻌﺷ‬Çæ ä‫ ﻣ‬Ñ‫ﺑﯾ ﻊ ﺷ ﮭ‬Ñ áæ‫ﻷ‬Ç ‫ﺳ ﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﺳ ﺑﻊ ﺳ ﻧﺔ‬æ
¡ Ï‫ﺷ ﮭ‬æ ‫ ﻓ ﻲ ﻋﻠﯾ ﮫ‬ÇЪ Ñ ‫ﻟﻣﺣﺿ‬Ç ‫ ﺟﻣﺎﻋﺔ‬ä‫ ﻣ‬ä‫ﻷﻋﯾ ﺎ‬Ç ä ‫ﻟﻣﻘﻧﺗﯾ‬Ç áæÏ ‫ﻟﻌ‬Çæ ¡ ÌÑ ‫ﻓ‬Ãæ ‫ ﻋﻧ ﮫ‬Ñ‫ﺳ ﺗﻘ‬Çæ
ÉѪ‫ﺑﺎﻟﻘ ﺎ‬

Saya terjemahkan beberapa yang penting dari nas dan kenyataan tersebut:

1-
Ï‫ﺟ‬ææ ‫ ﮫ‬Ø‫ ﺑﺧ‬íÐ ‫ﻟ‬Ç ÝÑ‫ ﺑ ﮫ ﻋ‬á ‫ ﻗﺑ‬ß ‫ﻟ‬Ð ä‫ ﻣ‬Ñæ‫ﻷﻣ‬Ç ‫ﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ‬Ç åÏ‫ ﺑﺎﻋﺗﻘ ﺎ‬äà ‫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ‬ã ‫ﯾﺗﻛﻠ‬
Êæ ‫ ¡ ﺑﺻ‬äÃæ ÁÇæ‫ﻻﺳ ﺗ‬Ç ‫ ¡ ﺣﻘﯾﻘﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ‬Ñ‫ﻏ ﯾ‬æ ß ‫ﻟ‬Ð ‫ ﻣﻣﺎ‬æª Ý‫ ﻣﺧ ﺎﻟ‬áª‫ ﻷ‬Þ ‫ﻟﺣ‬Ç
Terjemahannya: "Dan para ulama telah mendapati skrip yang telah ditulis oleh
Ibnu Taimiah yang telahpun diakui akannya sebelum itu (akidah salah ibnu
taimiah sebelum bertaubat) berkaitan dengan akidahnya bahawa Allah ta'ala
berkata-kata dengan suara, dan Allah beristawa dengan erti yang hakiki (iaitu
duduk) dan selain itu yang bertentangan dengan Ahl Haq (kebenaran)".

Saya mengatakan :
Ini adalah bukti dari para ulama islam di zaman Ibnu Taimiah bahawa dia
berpegang dengan akidah yang salah sebelum bertaubat daripadanya antaranya
Allah beristawa secara hakiki iaitu duduk.
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Golongan Wahhabiyah sehingga ke hari ini masih berakidah dengan akidah yang
salah ini iaitu menganggap bahawa Istiwa Allah adalah hakiki termasuk Mohd
Asri Zainul Abidin yang mengatakan istawa bermakna duduk cuma bagaimana
bentuknya bagi Allah kita tak tahu. lihat dan dengar sendiri Asri sandarkan
DUDUK bagi Allah di : http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/06/asri-
menghidupkan-akidah-yahudi-allah.html .

Sedangkan ibnu Taimiah telah bertaubat dari akidah tersebut.

2-
á‫ ﻗ ﺎ‬ÉÑ ‫ ﺑﺣﺿ‬Ïæ‫ ﺷ ﮭ‬: ( ‫ﻧ ﺎ‬à íÑ‫ﺷ ﻌ‬à ) ‫ﻓ ﻊ‬Ñæ È‫ﯾﺔ ﻛﺗ ﺎ‬Ñ‫ﻷﺷ ﻌ‬Ç ‫ﺳ ﮫ ﻋﻠ ﻰ‬ÃÑ
Terjemahannya: " Telah berkata Ibnu Taimiah dengan kehadiran saksi para
ulama: ' Saya golongan Asy'ary' dan mengangkat kitab Al-Asy'ariyah di atas
kepalanya ( mengakuinya)".

Saya mengatakan :
Kepada Wahhabi yang mengkafirkan atau menghukum sesat terhadap Asya'irah,
apakah mereka menghukum sesat juga terhadap Syeikhul islam mereka sendiri
ini?!
Siapa lagi yang tinggal sebagai islam selepas syeikhul islam kamu pun kamu
kafirkan dan sesatkan?! Ibnu Taimiah mengaku sebagai golongan Asy'ary
malangnya Wahhabi mengkafirkan golongan Asya'ry pula, rujuk bukti Wahhabi
kafirkan golongan As'y'ary :http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/05/hobi-
wahhabi-kafirkan-umat-islam.html.

3-
íÐ ‫ﻟ‬Çæ åÏ ‫ﻋﺗﻘ‬à ä‫ﻟ ﮫ ﻣ‬æ‫ ﻗ‬: ( ä‫ﺣﻣ‬Ñ ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬ÔÑ ‫ﻟﻌ‬Ç ìæ‫ﺳ ﺗ‬Ç ) ‫ﻧ ﮫ‬à ‫ﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﻗﺎﻟ ﮫ ﻣﺎ ﻋﻠ ﻰ‬Ç ¡ ‫ﻧ ﮫ‬Ã Ó ‫ﻟﯾ‬
‫ ﺣﻘﯾﻘﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ‬åѪ‫ﺎ‬Ùæ ¡ ‫ﻻ‬æ ã ‫ﻋﻠ‬à ‫ ﻛﻧ ﮫ‬ÏÇÑ ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ ¡ ﻣﻧﮫ‬á ‫ ﻻ ﺑ‬ã ‫ ﯾﻌﻠ‬ß ‫ﻟ‬Ð ‫ﻻ‬Å ‫ ﻛﺗﺑ ﮫ ¡ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ‬Ï‫ﺣﻣ‬Ã
ä ‫ﺗﯾﻣﯾ ﺔ ﺑ‬
Terjemahan khot tulisan Ibnu Taimiah dihadapan para ulama islam ketika itu
dan mereka semua menjadi saksi kenyataan Ibnu Taimiah :
" Dan yang aku berpegang mengenai firman Allah 'Ar-Rahman diatas Arasy
istawa' adalah sepertimana berpegangnya jemaah ulama islam, sesungguhnya
ayat tersebut bukan bererti hakikatnya(duduk) dan bukan atas zohirnya dan aku
tidak mengetahui maksud sebenar-benarnya dari ayat tersebut bahkan tidak
diketahui makna sebenr-benarnya dari ayat tersebut kecuali Allah.Telah
menulis perkara ini oleh Ahmad Ibnu Taimiah".

Saya mengatakan:
Ibnu Taimiah telah bertaubat dan mengatakan ayat tersebut bukan atas

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
zohirnya dan bukan atas hakikinya iaitu bukan bererti Allah duduk mahupun
bertempat atas arash.
( Bukti Ibnu Taimiah pernah dahulunya berpegang dengan akidah salah: 'Allah
Duduk'

sila rujuk: http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/05/penjelasan1-allah-duduk-


atas-arasy.html ).

Malangnya kesemua tok guru Wahhabi sehingga sekarang termasuk Al-Bani,


Soleh Uthaimien, Bin Baz dan kesemuanya berpegang ayat tersebut secara
zohirnya dan hakikatnya (duduk dan bertempat atas arasy). Lihat saja buku-
buku mereka jelas menyatakan sedemikian.
Maka siapakah syeikhul islam sekarang ini disisi Wahhabiyah atau adakah
syeikhul islam anda wahai Wahhabi telah kafir disebabkan taubatnya?!

4-
Ï‫ﺷ ﮭ‬Ãæ ‫ﯾﺿ ﺎ ﻋﻠﯾ ﮫ‬à ‫ﻧ ﮫ‬à È‫ﻟ ﻰ ﺗ ﺎ‬Å ‫ ﻣﻣﺎ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ‬ϱ‫ ﻧ ﺎﻓﻲ‬ÇЪ Ï‫ﻻﻋﺗﻘ ﺎ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬á‫ﻟﻣﺳ ﺎﺋ‬Ç ‫ﺑ ﻊ‬Ñ‫ﻷ‬Ç
ÉÑæ‫ﻛ‬Ð ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ ﮫ‬Ø‫ ¡ ﺑﺧ‬Ù ‫ﺗﻠﻔ‬æ ä‫ﺗﯾ‬Ï‫ﮭﺎ‬ ‫ ﺑﺎﻟﺷ‬ä ‫ﻣﺗﯾ‬Ù‫ﻟﻣﻌ‬Ç
Terjemahannya berkata Imam Nuwairy seperti yang dinyatakan juga oleh Imam
Ibnu Hajar Al-Asqolany : " Dan aku antara saksi bahawa Ibnu Taimiah telah
bertaubat kepada Allah daripada akidah yang salah pada empat masaalah
akidah yang telah dinyatakan, dan Ibnu Taimiah telah mengucap dua kalimah
syahadah(bertaubat daripada akidah yang salah pernah dia pegangi terdahulu)".

Saya mengatakan:
Ibnu Taimiah telah memeluk islam kembali dengan mengucap dua kalimah
syahadah dan mengiktiraf akidahnya sebelum itu adalah salah dan kini akidah
yang salahnya itu pula dipegang oleh golongan Wahhabiyah.

Maka bilakah pula golongan Wahhabiyah yang berpegang dengan akidah yang
salah tersebut akan memluk agama islam semula seperti yang dilakukan oleh
rujukan utama mereka yang mereka sendiri namakan sebagai Syeikhul Islam?!.

Jadikan qudwah dan ikutan Ibnu Taimiah dalam hal ini wahai Wahhabiyah!.

Ayuh! bertaubatlah sesungguhnya kebenaran itu lebih tinggi dari segala


kebatilan. Pintu taubat masih terbuka bagi Wahhabi yang belum dicabut
nyawa.

ULAMA-ULAMA YANG MENYATAKAN DAN MENYAKSIKAN KISAH TAUBATNYA IBNU


TAIMIAH.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Selain Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam kitabnya berjudul Ad-Durar Al-
Kaminah Fi "ayan Al-Miaah As-Saminah cetakan 1414H Dar Al-Jiel juzuk 1 m/s
148

dan Imam As-Syeikh Syihabuddin An-Nuwairy wafat 733H cetakan Dar Al-Kutub
Al-Misriyyah juzuk 32 m/s 115-116 dalam kitab berjudul Nihayah Al-Arab Fi
Funun Al-Adab yang menyatakan kisah taubat Ibnu Taimiah ramai lagi ulama
islam yang menyaksikan dan menceritakan kisah pengakuan tersebut antaranya
lagi :

-As-Syeikh Ibnu Al-Mu'allim wafat tahun 725H dalam kitab Najmul Muhtadi Wa
Rojmul Mu'tadi cetakan Paris nom 638.

-As-Syeikh Ad-Dawadai wafat selepas 736H dalam kitab Kanzu Ad-Durar -


Al0Jam'-239.

-As-Syeikh Taghry Bardy Al-Hanafi bermazhab Hanafiyah wafat 874H dalam Al-
Minha As-Sofi m/s576 dan beliau juga menyatakn sepertimana yang dinyatakan
nasnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam kitabnya yang lain berjudul An-
Nujum Az-Zahirah Al-Jami' 580.

Merekalah dan selain mereka telah menyatakan taubat Ibnu Taimiah daripada
akidah Allah Duduk dan bertempat di atas arasy.

Kata-kata akhirku dalam penerangan kajian ringkas berfakta ini..

Wahai Wahhabiyah yang berakidah Allah Duduk di atas arasy. Itu adalah akidah
kristian kafir dan yahudi laknat (Rujuk bukti :http://abu-
syafiq.blogspot.com/2007/05/penjelasan1-allah-duduk-atas-arasy.html .
Berpeganglah dengan akidah salaf sebenar dan khalaf serta akidah ahli hadith
yang di namakan sebagai akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah iaitu Allah tidak
memerlukan kepada mana-mana makhlukNya termasuk tempat dilangit
mahupun tempat di atas arasy.

Semoga Allah merahmati hambaNya yang benar-benar mencari kebenaran.


Wassalam.

* Saya mengharap komen diberikan atas artikel ini dengan syarat mestilah

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
berfakta yang telus dan ilmiah bukan melulu dan bersemborono khususnya
kepada mereka yang mengatakan ianya palsu.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 9:27 PM 0 comments Links to this post
12 November, 2007
RISALAH BUAT PENYOKONG IKHWAN
MUSLIMIN & IMAM HASAN AL-BANNA

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
AKIDAH IMAM HASAN AL-BANNA

Oleh: Abu Syafiq ( Tel Hp 012-2850578 )

Alhamdulillah, Wassolatu wassalamu ‘ala Rasulillah.

Ramai pengaku diri sebagai ‘ustaz’ menyanjung perjuangan Imam Hasam Al-
Banna yang mengasaskan Ikhwan Muslimin sebenar. Namun kejahilan ilmu
menyebabkan semangat mereka mengatasi hakikat sepatutnya mereka lalui.

Sebahagian parti, individu, Wahhabi dan selainnya sering mengunakan nama


perjuangan suci Imam Hasan Al-Banna. Lantas menjaja nama Imam Hasan Al-
Banna dan Ikhwan Muslimin berdasarkan hawa nafsu masing-masing dan
kepentingan yang tersasar dari matlamat sebenar Ikhwan Muslimin.
Ditambah pula dengan mereka tidak berakidah sepertimana yang disajikan oleh
Al-Quran dan Hadith melalui fahaman yang tepat dan benar sedangkan ianya
telah di sebut terang-terangan oleh Imam yang mereka juga sanjung ini iaitu
Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ta’ala.

IMAM HASAN AL-BANNA TERANGKAN MENGENAI AYAT MUTASYABIHAT


Mari sama-sama kita renung penerangan yang hebat oleh Imam Hasan Al-Banna
sekaligus menjadi alternativ menyelesaikan pertelingkahan akidah. Semoga
yang murtad memeluk Islam kembali.

Berkata Imam Hasan Al-Banna selepas menyatakan ayat 5 surah Toha:


“ Menyanggah dan menolak mereka yang mendakwa kononnya berpegang

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
secara zahir ayat Quran dan Hadith mustasyabihat secara zahir merupakan
mazhab As-Salaf.
Sebenarnya ringkasan daripada dakwaan palsu itu merupakan Tajsim iaitu
menjisimkan Allah dan Tasybih iaitu menyamakan Allah dengan makhluk,
kerana zahir lafaz tersebut adalah apa yang telah diletakkan makna baginya.
Maka tiada makna ‘Tangan’ secara hakikat zahirnya kecuali anggota badan dan
begitu juga selainnya.
Manakala mazhab As-Salaf tulen tidak berpegang secara zahir pada ayat dan
hadith tersebut”.
Rujuk scan kitab di atas, dipetik dari Majmuk Rasail Imam As-Syahid Hasan Al-
Banna pada kitab Al-Aqoid m/s 415.

Dinyatakan oleh Imam Hasan AL-Banna lagi: “ Sesungguhnya ulama As-Salaf


tulen dan ulama Al-Khalaf bersepakat tidak berpegang secara zahir ”.
Rujuk scan kitab di atas, m/s 418.

Saya ( Abu Syafiq ) menyatakan:


Demikian jelas Imam Hasan Al-Banna menolak daripada berpegang secara zahir
pada ayat Istawa Allah kerana ertinya adalah bersemayam/duduk.
Begitu juga Imam Hasan Al-Banna menyanggah dakwaan kononnya ulama As-
Salaf berpegang secara zahir pada ayat-ayat dan hadith-hadith mustasyabihat.
Ini kerana ulama As-Salaf tulen tidak berpegang secara zahir kerana zahir ayat
dan hadith tersebut merupakan sifat makhluk bukan sifat Allah.
Bahkan Imam Hasan Al-Banna menyatakan sesiapa yang berpegang secara zahir
maka dia adalah Mujassim dan Musyabbih.

Nah!
Kepada sebahagian parti politik, Wahhabi dan selainnya yang menjaja dan
mempergunakan nama Imam Hasan Al-Banna pengasas dan ketua Ikhwan
Muslimin soalanku kepada kamu semua… adakah akidah kamu sama dengan
Imam yang kamu sanjung atau kamu kafirkan Imam Hasan Al-Banna dalam
akidah?!

Jahat dan dusta sungguh mereka yang mempergunakan nama Imam Hasan Al-
Banna sedangkan Imam Hasan Al-Banna berlepas tangan dari mereka.

-Imam Hasan Al-Banna tidak kata Allah Bersemayam/duduk, tetapi mereka kata
Allah Duduk.

-Imam Hasan Al-Banna, ulama Salaf tulen dan Khalaf tidak berpegan secara
zahir pada ayat 5 surah Toha dan ayat-ayat serta hadith-hadith mutasyabihat
yang lain, tetapi mereka berpegang secara zahir.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
-Imam Hasan Al-Banna menghukum Tajsim dan Tasybih terhadap sesiapa yang
berpegang secara zahir pada ayat dan hadith mutasyabihat.
Tetapi sebahagian parti politik yang bertopengkan nama Ikhwan Muslimin serta
sebahagian Wahhabi mereka berpegang secara zahir, maka ini bererti mereka
adalah Mujassim dan Musyabbih sepertimana yang telah dinyatakan oleh Imam
hasan Al-Banna sendiri.

Semoga kebenaran terus berpihak kepada mujahid Islam.


Hidup Ikhwan Muslimin Tulen!

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 10:45 AM 0 comments Links to this post

AL-HAFIZ AZ-ZAHABI KAFIRKAN


AKIDAH: ALLAH DUDUK

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
AL-HAFIZ AZ-ZAHABI KAFIRKAN AKIDAH: ALLAH BERSEMAYAM/DUDUK

Oleh: Abu Syafiq ( Tel HP 006-012-2850578)

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
*Bersemayam yang bererti Duduk adalah sifat yang tidak layak bagi Allah dan
Allah tidak pernah menyatakan demikian, begitu juga NabiNya.
____________________________________________________________________
_______

Hakikat kebenaran tetap akan terserlah walaupun lidah syaitan Wahhabi cuba
merubahnya.
Kali ini dipaparkan bagaimana rujukan utama Wahhabi iaitu Al-Hafiz Az-Zahabi
sendiri mnghukum kafir akidah sesat: Allah Bersemayam/Duduk yang dipelopori
oleh Wahhabi pada zaman kini. Az-Zahabi adalah Syamsuddin Abu Abdullah
Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz bin Abdullah ( 673-748H ).
Pengarang kitab Siyar An-Nubala’ dan kitab-kitab lain termasuk Al-Kabair.

Az-Zahabi mengkafirkan akidah Allah Duduk sepertimana yang telah dinyatakan


olehnya sendiri di dalam kitabnya berjudul Kitab Al-Kabair. Demikian teks Az-
Zahabi kafirkan akidah “ Allah Bersemayam/Duduk” :

( RUJUK SCAN KITAB TERSEBUT DI ATAS )


Nama kitab: Al-Kabair.
Pengarang: Al-Hafiz Az-Zahabi.
Cetakan: Muassasah Al-Kitab Athaqofah,cetakan pertama 1410h.

Terjemahan.
Berkata Al-Hafiz Az-Zahabi:
“Faidah, perkataan manusia yang dihukum kufur jelas terkeluar dari Islam oleh
para ulama adalah: …sekiranya seseorang itu menyatakan: Allah Duduk untuk
menetap atau katanya Allah Berdiri untuk menetap maka dia telah jatuh
KAFIR”. Rujuk scan kitab tersebut di atas m/s 142.

Perhatikan bagaimana Az-Zahabi menghukum kafir sesiapa yang mendakwa


Allah bersifat Duduk. Sesiapa yang mengatakan Allah Duduk maka dia kafir.
Fokuskan pada kenyataan Az-Zahhabi tidak pula mengatakan “sekiranya
seseorang itu kata Allah Duduk seperti makhlukNya maka barulah dia kafir”
akan tetapi amat jelas Az-Zahabi terus menghukum kafir kepada sesiapa yang
mendakwa Allah Duduk disamping Az-Zahabi menukilkan hukum tersebut dari
seluruh ulama Islam.

Wahai Mohd Asri Zainul Abidin dan Wahhabi yang lain…ketahuilah apabila anda
semua mengatakan Allah Duduk merupakan kekufuran yang telah dihukum oleh
Az-Zahabi sendiri dan ulama Islam.
Tidak perlu ditunggu kenyataan “ Allah Duduk Seperti MakhlukNya” baru nak

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
dihukum kafir akan tetapi dengan mengatakan Allah Duduk maka ia merupakan
perkataan kufur terkeluar dari Islam sepertimana yang dinyatakan oleh Al-Hafiz
Az-Zahabi.

Bertaubatlah wahai Wahhabi.

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 9:48 AM 0 comments Links to this post
08 November, 2007
RASUL DAHRI ANUTI AGAMA YAHUDI?

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
RASUL DAHRI WAHHABI YANG MENJISIMKAN ALLAH

Oleh: Abu Syafiq ( 012-2850578 )

Tiada beza antara Hindus yang menyambut Deepavali dengan Wahhabi yang
menyembah jisim khayalan sendiri. Hindu pun menyembah berhala Wahhabi
turut menyembah jisim kononnya bersifat duduk di atas kerusi. Ini hakikat
golongan musyrikin.
Rasul Dahri turut mengakui bahawa Allah itu adalah jisim sebagaimana yang
telah dinyatakan olehnya sendiri dalam banyak penulisan bahawa ALLAH
ADALAH JISIM dan ini merupakan akidah Mujassimah yang tiada bezanya dengan
seagama Dato’ Sammy Vellu.

*Ini adalah sebahagian penyelewengan Rasul Dahri Wahhabi. Ada lagi 737
penyelewenganya dalam permasaalah akidah.

RASUL DAHRI SETUJU&AKUI AGAMA YAHUDI & KRISTIAN


Kenyataan sesat Rasul Dahri dalam bukunya BID’AH m/s 152: "Agama Yahudi
dan Nasrani pada mulanya adalah agama Tauhid dari Allah".
Rujuk di atas scan kitab tersebut (nom 1).

Sangat buruk dan jijik apabila Rasul Dahri yang sering menyuarakan dirinya
sebagai Rasul Salafi telah mengiktiraf agama Yahudi dan agama Kristian sebagai
agama yang benar.

Ketahuilah bahawa agama yang diredhoi oleh Allah hanyalah agama Islam tidak
agama lain.
Manakala agama Yahudi & Kristian bukanlah agama yang benar dan BUKAN
agama tauhid dari Allah…tidak sama sekali.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
AGAMA YAHUDI BUKAN AGAMA TAUHID DARI ALLAH SAMAADA DAHULUNYA
ATAU TERKEMUDIAN, TIDAK PERNAH LANGSUNG AGAMA YAHUDI DIAKUI
OLEH ALLAH SEBAGAI AGAMA TAUHID, TIDAK PERNAH, TETAPAI RASUL
DAHRI MENGAKUINYA DAN MENGADA-ADAKAN FAKTA DUSTA LAGI PALSU
TANPA APA-APA BUKTI SAMAADA DARI ALQURAN ATAU HADITH NABIWI.

Buktinya Allah berfirman dalam surah Al-Imran memberitahu bahawa agama


dari Allah dan agama yang diredhoi olehNya hanyalah agam Islam sahaja, bukan
agama Yahudi mahupun Kristian :
85. Dan sesiapa Yang mencari ugama selain ugama Islam, maka tidak akan
diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang Yang
rugi.

Allah ta’ala menjelaskan lagi dengan firmanNya dalam surah Al-Imran:


19. Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam. dan
orang-orang (Yahudi dan Nasrani) Yang diberikan Kitab itu tidak berselisih
(mengenai ugama Islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai
kepada mereka pengetahuan Yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu
pula) semata-mata kerana hasad dengki Yang ada Dalam kalangan mereka. dan
(ingatlah), sesiapa Yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka
Sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabNya.

Amat jelas lagi bersuluh bahawa agama tauhid dari Allah hanyalah agama
Islam.
Cukup jahil Rasul Dahri yang mendakwa guna Al-Quran dan Hadith tapi pada
hakikatnya memperolok-olokkan firman Allah dan Hadith Nabawi demi
merialisasikan impian agama Yahudi yang dia sendiri iktiraf.

Wahai Rasul Dahri, wahai rasul palsu…Al-Quran&Al-Hadith tak kata pun agama
Yahudi itu agama tauhid dari Allah, ulama As-Salaf sebenar tidak pula
mengatakan begitu tetapi kamu mengakuinya agama Yahudi adalah agama yang
betul dan benar.
Soalan saya..berapa US Dollar Yahudi bayar pada kamu untuk kamu mengiktiraf
agama Yahudi??!!. Jawab!

RASUL DAHRI KAFIRKAN AL-ASYA’IRAH & NERAKA MILIKNYA?


Kenyataan sesat Rasul Dahri dalam bukunya BID’AH: “ Asy’ariyyah ( Al-Asya’irah
) dan semua cabang-cabang dari firqah-firqah sesat ini. Mereka adalah golongan
yang bid’ah akidahnya yang mana diakhirat kelak akan dikekalkan di dalam
neraka”. Rujuk di atas scan kitab tersebut (nom2).

Tidak pelik apabila saya (Abu Syafiq) mendapati Rasul Dahri mengkafirkan Al-

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Asya’irah kerana dia sanggup berdusta dengan mengatakan agama Yahudi
adalah agama tauhid dari Allah.

Tetapi yang menjadi persoalannya sekarang, mengapa Rasul Dahri


mempertahankan agama Yahudi terang-terangan waktu yang sama pula
mengkafirkan golongan Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah AL-ASYA’IRAH bahkan
Rasul Dahri meletakkan dirinya sebagai Tuhan apabila mendakwa golongan Al-
Asya’irah ini akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Adakah neraka milik
Rasul Dahri rasul palsu ini??!

Ketahuilah bahawa golongan Al-Asya’irah merupakan manjoriti umat Islam yang


berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka bukan kafir.

Soalan saya (abu syafiq) kepada Rasul palsu ini : Apakah hak kamu menetapkan
umat Islam itu kekal dalam neraka? Adakah neraka milik kamu atau milik
Allah??!! Jawab!

Sekian…semoga Allah memberi hidayah iman kepada Wahhabi dan


menambahkan kekuatan ilmu Islam kita ASWJ.

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 6:23 PM 1 comments Links to this post
07 November, 2007
IMAM ABU HANIFAH TOLAK WAHHABI?

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
( DIATAS ADALAH KENYATAAN IMAM ABU HANIFAH DALAM KITAB WASIAT
BELIAU PERIHAL ISTAWA )

AKIDAH IMAM ABU HANIFAH (ulama As-Salaf sebenar)

Oleh: Abu Syafiq ( 012-2850578 )

Imam Abu Hanifah (w150h) merupakan ulama Islam yang dikategorikan sebagai
ulama Salaf iaitu yang hidup sebelum 300H. Beliau merupakan ulama Islam
yang hebat dan cukup mementingkan ilmu akidah. Inilah keutamaan para ulama
Islam memastikan ilmu akidah Islam sebenar tersebar luas moga-moga dengan
itu ilmu Islam yang lain lebih tersusun dengan benarnya akidah yang dibawa
oleh para pendakwah.

IMAM ABU HANIFAH NAFIKAN SIFAT BERTEMPAT/DUDUK/BERSEMAYAM BAGI


ALLAH.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Perkataan ‘semayam atau bersemayam’ lebih membawa erti yang tidak layak
bagi Allah iaitu duduk atau bertempat. Sifat duduk dan bertempat merupakan
sifat yang dinafikan oleh para ulama kepada Allah kerana ianya bukan sifat
Allah.
Maha suci Allah dari sifat duduk atau bertempat.
Istawa apabila disandarkan kepada Allah sebaiknya diterjemahkan dengan
mengunakan kaedah “tafsir ayat dengan ayat” kerana itu merupaka kaedah
yang disepakati keutamaannya oleh seluruh ulama Islam.

Apabila Istawa datang dengan makna Qoharo iaitu menguasai dan pada waktu
yang sama Allah juga menyifatkan diriNya dengan Qoharo maka tidak salah
sekiranya Istawa disitu diterjemahkan dengan Menguasai kerana sudah dan
pastinya Maha Menguasai itu adalah sifat Allah.
Manakala duduk atau bersemayam yang bererti mengambil tempat untuk duduk
maka itu sudah pasti BUKAN sifat Allah.

Penyelesaian bagi pergaduhan bersejarah tentang makna ayat tersebut


pengubatnya adalah dengan menolak zahir maknanya dan tidak mentafsirkan
dengan sifat duduk atau bertempat kerana tiada dalil sahih dari Al-Quran
mahupun Hadith menyatakan Allah itu bersifat duduk mahupun bertempat.

Ulama Islam mengthabitkan sifat Istawa bagi Allah tanpa menetapkan tempat
bagi Allah. Begitu juga mereka menetapkan bagi Allah sifat Istawa dalam masa
yang sama menafikan erti bersemayam/duduk bagi Allah.
Perkara ini telah dijelaskan secara nasnya (teks) oleh Imam As-Salaf sebenar
iaitu Imam Abu Hanifah sendiri telah menafikannya sifat duduk/bersemayam
dan menafikan sifat bertempat atas arasy bagi Allah.

IMAM ABU HANIFAH TOLAK AKIDAH SESAT “ ALLAH


BERSEMAYAM/DUDUK/BERTEMPAT ATAS ARASY.
Demikian dibawah ini teks terjemahan nas Imam Abu Hanifah dalam hal
tersebut ( Rujuk kitab asal sepertimana yang telah di scan di atas) :

“ Berkata Imam Abu Hanifah: Dan kami ( ulama Islam ) mengakui bahawa Allah
ta’al ber istawa atas Arasy tanpa Dia memerlukan kepada Arasy dan Dia tidak
bertetap di atas Arasy, Dialah menjaga Arasy dan selain Arasy tanpa
memerlukan Arasy, sekiranya dikatakan Allah memerlukan kepada yang lain
sudah pasti Dia tidak mampu mencipta Allah ini dan tidak mampu mentadbirnya
sepeti jua makhluk-makhluk, kalaulah Allah memerlukan sifat duduk dan
bertempat maka sebelum diciptaArasy dimanakah Dia? Maha suci Allah dari
yang demikian”. Tamat terjemahan daripada kenyatan Imam Abu Hanifah dari
kitab Wasiat beliau.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Amat jelas di atas bahawa akidah ulama Salaf sebenarnya yang telah
dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah adalah menafikan sifat bersemayam(duduk)
Allah di atas Arasy.

Semoga Mujassimah diberi hidayah sebelum mati dengan mengucap dua


kalimah syahadah kembali kepada Islam.

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 8:51 AM 1 comments Links to this post

06 November, 2007
WAHHABI GUNA HADITH PALSU DALAM
AKIDAH...apa hukumnya?!

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
WAHHABI GUNA HADITH PALSU DALAM HAL AKIDAH...APAKAH HUKUMNYA
WAHAI WAHHABI?!

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Kitab yang telah discan diatas adalah: KITAB WAHHABI BERJUDUL 'FATHUL
MAJID FI SYARH KITAB AT-TAUHID'.
DALAM KITAB TERSEBUT AMAT JELAS WAHHABI BUAT HADITH PALSU MAKZUB
DUSTA TERHADAP NABI MUHAMMAD DENGAN MENDAKWA NABI BERSABDA 'ALLAH
DUDUK ATAS KERUSI'.
INI ADALAH HADITH PALSU YANG TIDAK PERNAH DIRIWAYATKAN SECARA SOHIH
MAHUPUN HASAN DAN TIDAK SABIT LANGSUNG DARI NABI MUHAMMAD.
WAHHABI SENGAJA MEREKA-REKA HADITH TERSEBUT SUPAYA UMAT ISLAM
BERAKIDAH SEPERTI YAHUDI.
SOALAN SAYA KEPADA WAHHABI: APAKAH HUKUM MENGUNAKAN HADITH PALSU
DALAM HAL AKIDAH?!

Sangat memalukan agama Islam dalam dunia dakwah secara penulisan apabila
sebahagian umat yang mengaku Islam sendiri hanya membicarakan dan
memfokuskan pada hal yang ranting dan meninggalkan hal yang asas.

Wahhabi memang suka berbicara hal kenduri arwah, baca Al-Quran atas kubur
dan sebagainya dari perbalahan yang tidak memberikan kemenangan kepada
Islam dan langsung tidak membawa kepada kesatuan umat Islam bahkan hanya
membawa kepada perpecahan yang telah melarat sejak dibukukan sejarah. Ini
lah yang diimpikan oleh golongan Wahhab agar umat Islam lemah tidak kuat
dan papa kedana dalam mempertahankan Islam.

Kita tidak harus melayan rentak remeh Wahhabi dalam menyesatkan umat.
Inilah nasihat saya kepada pejuang yang lebih alim dan tawadhu'.

Barakallahu fikum.

Abu Syafiq ( 012-2850578 )

Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 8:51 AM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
01 November, 2007
WAHHABI TIPU AL-IBANAH LAGI...

(KITAB AL- IBANAH 'AN USULI DIYANAH)

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
WAHHABI KELIRUKAN KITAB AL-IBANAH (2)
Oleh: Abu Syafiq (012-2850578)

Setelah merujuk kepada semua cetakan kitab Al-Ibanah didapati tiada suatu
cetakan pun yang mengatakan "Allah Bersemayam Atas Arasy" dan tidak wujud
langsung perkataan "Allah Duduk Atas Arasy" sepertimana yang didakwa oleh
Wahhabi. Bahkan tertera pada cetakan kitab Al-Ibanah 'An Usuli Adiyanah oleh
Imam Abu Hasan Al-Asya'ry yang diTahkik Oleh Dr. Fauqiyah Husain Mahmoud
Prof Di Universiti "ain Syams Kaherah Mesir cetakan 2 Tahun 1987M didapati
dalam kitab Al-Ibanah tersebut

Imam Abu Hasan Al-Asya'ary menyatakan : " Istiwa Allah bukan bersentuhan,
bukan menetap, bukan mengambil tempat, bukan meliputi Arasy, bukan
bertukar-tukar tempat, bukanlah Allah di angkat oleh Arasy bahkan arasy dan
malaikat pemikul arasylah yang diangkat oleh Allah dengan kekuasaanNya, dan
mereka dikuasai oleh Allah dengan keagunganNya ". Lihat kitab di atas yang
telah Disacn dan perhatikan pada line yang telah dimerahkan.

Amat jelas Imam Abu Hasan Al-Asy'ary menafikan TEMPAT bagi Allah dan juga
beliau menolak akidah kufur yang mendakwa Allah Berada Diatas Arasy
Mengambil Arasy Sebagai TempatNya... Ini adalah akidah kufur yang ditolak
oleh Imam Al-Asy'ary.

Sungguh jijik dan jahat golongan Wahhabi menokok dan menukar serta
membohongan kitab Imam Sunnah Abu Hasan Al-Asy'ary.

SOALAN SAYA KEPADA WAHHABI: KENAPA ANTUM TIDAK AMANAH DALAM HAL
AKIDAH?!!JAWAB!

Semoga Allah memberi hidayah kepada Wahhabi dengan hujjah yang saya
kemukakan dengan terang,jelas lagi bersuluh.

*ISTAWA TIDAK BOLEH DITERJEMAHKAN KEPADA BERSEMAYAM KERANA


BERSEMAYAM BERERTI DUDUK, INI BUKAN SIFAT ALLAH. SEPERTI MANA
ALMUTAKABBIR TIDAK BOLEH DITERJEMAHKAN PADA ALLAH SEBAGAI
SOMBONG&ANGKUH KERANA ITU SIFAT JELEK BUKAN SIFAT ALLAH. AKAN TETAPI
SEBAIKNYA DITERJEMAHKAN DENGAN MAHA MENGUASAI.

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 4:40 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
31 October, 2007
WAHHABI TIPU AL-IBANAH

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
( BUKTI DARI KITAB AL-IBANAH 1)

( BUKTI DARI KITAB AL-IBANAH 2 )

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Oleh: Abu Syafiq (012-2850578)

" AL-IBANAH 'AN USULI DIYANAH " BUKAN KESEMUA ISI KANDUNGANNYA TULISAN
IMAM AL-ASY'ARY.

Sememangnya kitab-kitab karangan Imam yang agong iaitu Imam Abu Hasan Al-
Asy'ary ini menjadi carian dan keutamaan dalam menyebarkan dakwah. Ini

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
kerana nama Imam tersebut sudah cukup mengambarkan kehebatan ilmu yang
disampaikan seperti tersemai di tenta sejarah.

Berdasarkan kajian yang teliti dan amanah didapati bahawa kebanyakan kitab
karangan Imam Al-Asya'ry dipermainkan dan ditokok tambah beberapa isi
kandungannya berdasarkan apa yang telah diterangkan dalam kitab Tabyin
Kazibi Muftary 'Ala Imam Abu Hasan Al-Asy'ary oleh Ibnu 'Asakir yang merupakan
antara tokoh Al-Asya'irah yang utama.

WAHHABI BERDUSTA TERHADAP KITAB AL-IBANAH.


Rujuk sahaja buku-buku Wahhabi pasti akan diselitkan kenyataan dusta tanpa
amanah terhadap Imam Al-Asy'ary. Paling kerap dinukilkan adalah dari kitab
yang berjudul Al-Ibanah 'An Usuli Ad-Diyanah.
Sebenarnya banyak pendustaan yang jelas terhadap sebahagian isi kandungan
kitab tersebut.
Cuma kali ini difokuskan kepada satu sahaja daripada 39 pendustaan yang
ditokok tambah dalam kitab tersebut.

WAHHABI BERDUSTA MENDAKWA "ALLAH DUDUK ATAS ARASY" ADALAH AKIDAH


IMAM AL-ASYA'RY.
Ini merupakan pendustaan terhadap Imam Abu Hasan Al-Asy'ary.
Sebenarnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ary tidak pernah mengatakan Allah Duduk
Di Atas 'Arasy dan tidak pernah juga beliau menyatakan Allah Bersemayam Di
Atas 'Arasy.
Tidak wujud dalam mana-mana kitab beliau pun kenyataan kufur tersebut.
Tidak wujud juga perkataan kufur tersebut dalam kitab Al-Ibanah 'An usuli Ad-
Diyanah karangan Imam Asy'ary. Tetapi Wahhabi berdusta lantas menyandarkan
perkataan kufur tersebut kepada Imam Al-Asya'ry
Amat keji sungguh si penokok tambah yang mendakwa Imam Asy'ary kata begitu
dalam Al-Ibanah. Bahkan apabila Imam Al-Asya'ry menyatakan tentang Istawa
Allah beliau mensyarahkan dengan erti yang bukan bertempat dan berbentuk.
Lihat kitab Al-Ibanah di atas artikel ini yang telah discan dan perhatikan pada
line yang telah digaris, kitab Al-Ibanah tersebut dicetakan Saudi Arabia
Universiti Islamiah Madinah Munawwarah cetakan 5 mukasurat 119 & 126.

WAHHABI KATA : Imam Abu Hasan Al-Asya'ry pun kata Allah bertempat
duduk/bersemayam di atas arasy dalam kitabnya Al-Ibanah.

Sedangkan

IMAM ABU HASAN AL-ASYA'RY PULA SEBUT DALAM KITABNYA ITU SENDIRI: ALLAH
BERISTAWA ATAS ARASY TANPA BERBENTUK DAN TANPA MENGAMBIL TEMPAT.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Lihat kitab Al-Ibanah di atas artikel ini yang telah discan dan perhatikan pada
line yang telah digaris, kitab Al-Ibanah tersebut dicetakan Saudi Arabia
Universiti Islamiah Madinah Munawwarah cetakan 5 mukasurat 119 & 126.

Pendusta Wahhabi amat keji disisi Allah dan Islam. Semoga pembohong
Wahhabi ini diberi hidayah sebelum mati.

*ISTAWA TIDAK BOLEH DITERJEMAHKAN KEPADA BERSEMAYAM KERANA


BERSEMAYAM BERERTI DUDUK, INI BUKAN SIFAT ALLAH. SEPERTI MANA
ALMUTAKABBIR TIDAK BOLEH DITERJEMAHKAN KEPADA SOMBONG&ANGKUH
KERANA ITU SIFAT JELEK BUKAN SIFAT ALLAH. AKAN TETAPI SEBAIKNYA
DITERJEMAHKAN DENGAN MAHA BERKUASA.

- www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 12:37 PM 2 comments Links to this post
08 October, 2007
ASRI KAFIRKAN IBNU TAIMIAH?

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
MOHD ASRI ZAINUL ABIDIN KAFIRKAN IBNU TAIMIAH

Oleh: Abu Syafiq ( 012-2850578 )

Asri dan Wahhabi lain mengkafirkan sesiapa yang bertawassul kepada Allah dan
lebih teruk lagi Asri dan Wahhabi mengkafirkan umat Islam yang memanggil
nama wali atau sesiapa sahaja termasuk Nabi Muhammad.
Bagi Asri dan Wahhabi sesiapa yang menyeru atau memanggil nama Nabi
Muhammad sekalipun atau yang memanggil nama para wali maka dia telah kafir
lagi musyrik, inilah penghukuman ganjil oleh Asri dan Wahhabi yang lain, tidak
pernah ulama Islam menghukum umat Islam sedemikian samaada ulama salaf
mahupun khalaf.

Sebenarnya terlalu banyak dalil nas Hadith dan Quran mengharuskan amalan
tawassul. Hanya kerana sifat ta’assub buta dan ghuluw serta ketiadaan amanah
ilmiah yang paling utama bagi Asri dan Wahhabi yang lain maka menjadikan
mereka ‘gila’ mengkafirkan umat Islam termasuk Syeikhul Islam mereka Ibnu
Taimiah Al-Harrani.

WAHHABI MOHD ASRI ZAINUL ABIDIN KAFIRKAN SIAPA SERU DAN MEMANGGIL
NAMA ORANG LAIN.
Asri menyatakan:
“Maka perbuatan memohon selain Allah, sama ada menyeru berhala secara
terang atau memanggil nama para wali seperti Abdul Qadir al-Jailani atau wali
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
‘songo’ atau apa sahaja termasuk dalam kerja-kerja syirik yang diharamkan
oleh nas- nas al-Quran dan al-sunah”. Rujuk Utusan Mingguan Ahad 7.10.2007:

http://www.utusan.com.my/utusan/content.asp?y=2007&dt=1007&pub=Utusan
_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm

Fokuskan pada kenyatan diatas pada ayat ini : “ MEMANGGIL NAMA PARA WALI
SEPERTI ABDUL QADIR AL-JAILANI ATAU WALI ‘SONGO’ ATAU APA SAHAJA
TERMASUK DALAM KERJA-KERJA SYIRIK ”.

Saya ( Abu Syafiq) menyatakan:


Kejahilan Asri memahami sesuatu hukum merupakan faktor Asri mengkafirkan
umat Islam tanpa hak yang tidak pernah dinyatakan oleh mana-mana ulama
Islam kecuali golongan Wahhabi yang membawa akidah baru Allah Duduk Atas
Kerusi.
Sebenarnya pentakfiran Asri ke atas sesiapa yang memanggil nama wali telah
lama saya dengar. Saya jangkakan Asri akan mengkaji secara amanah dan
ilmiah, malangnya lebih teruk dan melulu penghukumannya sekarang.

IMAM BUKHARI MENGHARUSKAN AMALAM MENYERU DAN MEMANGGIL NAMA


ORANG LAIN.
Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab Al-Adab A-Mufrad mukasurat 324
menyatakan daripada Abdur Rahman Bin Sa’ad berkata: Satu ketika kaki
Abdullah Bin Umar (sahabat Nabi) tiba-tiba sakit, maka dikatakan kepada
beliau oleh seseorang: “Sebutkan manusia yang paling kamu cintai” maka
Abdullah Bin umar pun menyeru :
“ Wahai Muhammad…” maka hilanglah sakit pada kaki beliau.
ä Ï ‫ ﻋﺑ‬ä‫ﺣﻣ‬Ñ ‫ﻟ‬Ç ä ‫ ﺑ‬Ï‫ ﻌ‬ÜÜÜÜ‫ ﺳ‬á‫ﻗ ﺎ‬:" ÊÑÏ‫ ﺧ‬á‫ﺟ‬Ñ ä ‫ﺑ‬Ç Ñ‫ ﻋﻣ‬á‫ ﻟ ﮫ ﻓﻘ ﺎ‬á‫ﺟ‬Ñ : Ñ‫ﻛ‬ÐõÃ È‫ﺣ‬Ç Ó‫ﻟﻧ ﺎ‬Ç ß ‫ﻟﯾ‬Ç
á‫ ﻓﻘ ﺎ‬: ‫ ﯾ ﺎ‬Ï‫ ﻣﺣﻣ‬ȪР‫ ﻓ‬ÑÏ‫ﺟﻠ ﮫ ﺧ‬Ñ"Ç.ܪ

Demikian teksnya.

Nah! Lihat bagaimana Imam Bukhari sendiri meriwayatkan bahawa sahabat Nabi
Ibnu Umar memanggil dan menyeru nama Nabi ketika sakit lantas beliau sihat
selepas itu dengan keizinan Allah.
Kapada yang berakal..
Bukankah sahabat nabi Abdullah Bin Umar yang mulia telah menyeru dan
memanggil nama Nabi dengan menyeru Wahai Muhammad? Maka mengapa Asri
dan Wahhabi menghukum kafir keatas sesiapa yang memanggil sesiapa sahaja
termasuk Nabi?! Maka jelas Wahhabi turut mengkafirkan serta menghukum
syirik terhadap sahabat Nabi yang mulia ini.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ASRI DAN WAHHABI KAFIRKAN ‘RASUL’ MEREKA IBNU TAIMIAH.
Mungkin Wahhabi tidak mahu terima dalil diatas kerana Imam Bukhari pernah
mentakwil ayat Allah.
Maka disini saya bawa kenyataan ‘Nabi’ Wahhabi iaitu Ibnu Taimiah dalam
kitabnya sendiri yang diakui pula oleh Albani sendiri.

IBNU TAIMIAH AJAR UMAT ISLAM MEMANGGIL DAN SERU NAMA NABI DAN
HAMBA ALLAH YANG LAIN.
Ibnu Taimiah menyatakan dalam kitabnya berjudul Al-Kalim At-Toyyib pada
Fasal 54 Fir Rijli Iza Khodiroj ( Apabila sakit kaki): Dari Haitham Bin Hanas
berkata: Satu ketika kami bersama Abdullah Bin Umar, maka tiba-tiba kaki
beliau sakit kemudian seorang lelaki katakan kepada beliau: ‘ (Seru dan
panggil)sebutlah manusia yang paling kamu cintai’. Lantas Abdullah bin Umar
memanggil : “Ya Muhammad” (Wahai Muhammad), Maka seolah-olah beliau
sihat dari kesengsaraan itu.
ã ‫ﻟﻛﻠ‬Ç È ‫ﯾ‬Ø‫ﻟ‬Ç Ê ‫ ﺗﺣ‬äÇæ ‫" ﻋﻧ‬á ‫ ﻓ ﻲ ﻓﺻ‬Ñ ‫ﻟ‬Çá‫ ﺟ‬ÇÐÅ ÊÑÏ‫ ﺧ‬á‫ ﻗ ﺎ‬ä‫ ﻋ‬ã ‫ﻟﮭﯾﺛ‬Ç ä ‫ ﺑ‬٬Ô‫ﻧ‬ó ‫ﺣ‬ó á‫ﻗ ﺎ‬: ‫ ﻛﻧ ﺎ‬Ï ‫ﻋﻧ‬
Ï ‫ ﷲ ﻋﺑ‬ä ‫ ﺑ‬Ñ‫ﺿ ﻲ ﻋﻣ‬Ñ ‫ ﻋﻧﮭﻣﺎ ﷲ‬ÊÑÏ ‫ﺟﻠ ﮫ ﻓﺧ‬Ñ á‫ ﻟ ﮫ ﻓﻘ ﺎ‬á‫ﺟ‬Ñ: Ñ ‫ﻛ‬ÐÃ È‫ﺣ‬Ã Ó‫ﻟﻧ ﺎ‬Ç ß ‫ﻟﯾ‬Å á‫ﻓﻘ ﺎ‬:
‫ ﯾ ﺎ‬Ï‫ ﻓﻛﺄﻧﻣ ﺎ ﻣﺣﻣ‬Ø ‫ ﻧﺷ‬ä‫ ﻣ‬á‫ﻋﻘ ﺎ‬
Demikian teks kitab Ibnu Taimiah dalam kitabnya Al-Kalim At-Toyyib.

Sebenarnya memanggil atau menyeru nama Nabi atau wali atau sesiapa sahaja
bukanlah perbuatan memohon selain Allah hakikatnya. Tetapi merupakan
tawassul dengan nabi dan minta bantuan yang diharuskan oleh Islam
berdalilkan ketiga-tiga hadis yang dinyatakan dalam ini termasuk hadith-hadith
Nabi yang lain.

Pada kitab yang sama Fasal 36 Fi Dabah Tanfalat Ibnu Taimiah sendiri
menyatakan serulah dan panggillah “Wahai hamba Allah” ketika mana
seseorang itu berkeseorangan ditempat lapang.
Saya katakan: Kepada kita harus memahami secara ilmiah dan amanah pada
dalil yang diberikan.
Dan kepada Asri dan Wahhabi lain… Ibnu Taimiah menyatakan seruan dan
memanggil nama Nabi atau sesiapa sahaja hamba Allah adalah digalakkan
sebab itulah Ibnu Taimiah namakan kitabnya tersebut sebagai Al-Kalimu At-
Toyyib iaitu Ucapan-ucapan Yang Mulia.
Maka kenapa kamu wahai Asri Wahhabi menghukum kafir dan syirik kepada
umat Islam yang tahu akidah dan memanggil nama Nabi atau wali bertawassul
kepada Allah dengan mereka?!
Ibnu tamiah menyatakannya dan tidak menolak amalan tersebut bahkan
dinamakan olehnya sendiri sebagai Ucapan Yang Baik tetapi kamu Wahhabi

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
mengkafirkan sesiapa yang buat demikian. Ibnu Taimiah ini siapa disisi kamu?
Kafir ke sebab halalkan seruan dan memanggil nama wali dan nama Nabi? Atau
kamu Wahhabi yang jahil murakkab tetapi berlagak alim?

Ketahuilah bahawa Ibnu umar menyeru nama Nabi dan hadith Nabi yang
menyuruh kita menyerudan memanggil hamba Allah adalah pada ketiadaan
mereka (yang diseur yang dipanggil) dengan tujuan sebenarnya bertawassul
dengan mereka kepada Allah dan ini diharuskan oleh Islam.

Semoga Allah memberi hidayah kepada Asri dan Wahhabi lain.

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 3:10 PM 0 comments Links to this post

02 October, 2007
ASRI PERLEKEH & JAHIL HUKUM
MURTAD

Kata Asri:
"Di dalam sejarah Islam, DIDALAM HADIS TIDAK MENUNJUKKAN NABI
BERTINDAK MEMBUNUH MEREKA (orang murtad). Ini MUNGKIN buleh dibuat
suatu penilaian bahawasanya orang murtad ini adakah mesti dihukum mati
ataupun menghukum mati orang yang murtad ialah tindakan pemerintah
dengan PILIHANNYA iaitu takzir. Takzir ini : pemerintah samaada nak
jatuhkan (bunuh si murtad) pun boleh, TAK NAK JATUHKAN PUN BOLEH.
maka ada dalam islam aliran yang menganggap bahawasanya pahaman
seperti Ibrahim An-Nakhai'e menganggap bahasawanya orang murtad selagi
dia tidak menggungat kestabilan masyarakat Islam, tak mengisytiharkan
murtadnya DIA TIDAK DIHUKUM MATI BAHKAN DIBIARKAN. Kerana Nabi
pernah membiarkan (tidak bunuh) orang-orang yang menghina baginda
PATUTNYA DIJATUHKAN HUKUMAN MATI....".

Kata Asri lagi:


Saya tidak mahu bincang panjang masaalah undang-undang murtad.
Samaada jatuh hukuman mati ataupun tidak. Kalau kita kata mati pun tuan-
tuan TAK BOLEH buat apa. tak mati pun dah memang dia tak mati
dah...(ketawa ha ha ha)".

*Ulasan:
1- Asri tidak amanah langsung dalam menyampaikan Hadith Nabi khususnya
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
perihal tidak membunuh orang murtad kerana 'illahnya dan sebabnya tertentu
ketika itu. 'Illahnya ketika itu adalah agar orang ramai tidak menganggap nabi
membunuh sahabat baginda dalam permulaan tajdid Islam oleh baginda.
Bahkan Nabi tidak meninggalkan hukum bunuh terhadap orang yang menghina
baginda dengan memerintah hukum bunuh terhadap lelaki tersebut dilakukan
oleh Saidina Ali.

2- Penilaian Hadith nabi yang dibuat oleh Asri amat menyimpang kerana tiada
kaitan dengan hukum takzir berdalilkan Nabi menyuruh Saidina Ali membunuh
orang yang menghina Nabi tersebut. Kemudian takrifan Takzir oleh Asri amat
tidak amanah dan menyimpang. Itu bukan takzir namanya, itu membebaskan
orang murtad. Dimana fakta, ilmiah, amanah dan pemahaman ahli
hadith?!!Adakah dengan menyimpangkan makna hukum takzir?!

3- Dimana hang petik kata-kata Ibrahim Nakha'ie itu wahai pengkhianat ilmiah?!
Nah! baca ini!:

Antara masalah yang dihadapi oleh kebanyakan pengkaji dalam memahami


hukum Islam berdasarkan tulisan-tulisan ulama silam. Mereka seolah-olah lemas
dan karam dalam lautan `perselisihan ulama’, lalu mendakwa setiap orang
bebas mengikuti mana-mana pendapat yang disukainya berdasarkan
pertimbangan akalnya. Ini mereka lakukan tanpa menganalisis apakah yang
diperselisihkan oleh ulama itu, apakah perselisihan pada sesuatu hukum wajib
atau pada cara bagaimana hendak melaksanakan kewajipan itu, apakah sebab
perselisihan itu berlaku, sama ada perselisihan pada pemahaman terhadap
sesuatu nas atau disebabkan terdapat nas yang bertentangan.

Masalah `lemas dan karam’ ini berlaku disebabkan beberapa faktor. Antaranya
tidak menguasai bahasa asal (Arab) yang digunakan oleh ulama silam, tidak
mempunyai asas yang kuat dalam bidang pengajian syariah kerana mungkin
belajar dalam bidang yang berlainan atau tidak mempunyai asas langsung
dalam pengajian Islam, tidak mencapai atau membaca sendiri apa yang
diperkatakan atau ditulis oleh seseorang alim sebaliknya mengetahui pendapat
seseorang alim itu berdasarkan cakap atau tulisan pihak kedua, ketiga atau
keempat (merujuk rujukan sekunder dengan meninggalkan rujukan
primer/ummahatul kutub), terpengaruh dengan idea dan metodologi
pengkajian sekularis dan orientalis, tidak ikhlas mencari ilmu untuk mencapai
kebenaran, ataupun sebab-sebab yang lain.

Marilah kita selidiki satu persatu kebenaran dakwaan kononnya Ibrahim al-
Nakha`ie dan beberapa ulama lain itu berpendapat si murtad tidak wajib di
bunuh. Sebelum itu, perlu ditegaskan sekali lagi bahawa hukuman bunuh ke

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
atas si murtad yang mengisytiharkan kemurtadannya dan tidak kembali kepada
Islam adalah satu hukuman yang disepakati oleh paling kurang generasi Sahabat
kalaupun tidak seluruh ulama sepanjang zaman. Maka syarat “persepakatan
seluruh ulama mujtahidin pada sesuatu zaman selepas kewafatan Nabi
terhadap sesuatu hukum syar`ie” telah wujud sebelum wujudnya Ibrahim al-
Nakha`ie dan beberapa orang ulama yang dikatakan berpendapat si murtad
tidak wajib dibunuh. Ini kerana “persepakatan” itu telah berlaku di kalangan
para Sahabat lagi tanpa diketahui walaupun seorang daripada mereka
membantah tindakan Abu Bakar dan `Ali yang memerangi dan membunuh orang
murtad.
Kesepakatan para Sahabat ini tidak boleh dibatalkan hanya sekadar ada riwayat
yang tidak dapat dipastikan kesahihannya mengatakan sebaliknya. Apatah lagi
ianya hanyalah pendapat manusia yang boleh diterima atau ditolak berbanding
dengan beberapa hadis sahih yang jelas lagi terang maksudnya. Apakah
sekumpulan hadis sahih itu dicampakkan ke luar pagar hanya kerana ada
pendapat beberapa ilmuan yang berkata sebaliknya?

Sesetengah ulama meriwayatkan bahawa Ibrahim al-Nakha`ie (seorang Tabi`ie


dari Iraq, meninggal pada tahun 95H) berkata, “orang murtad diminta
bertaubat selama-lamanya”. Mereka memahami daripada kata-kata ini bahawa
orang murtad tidak sekali-kali dibunuh, sebaliknya dipenjara dan diperintah
bertaubat sehinggalah dia bertaubat atau mati dalam penjara. (Lihat Ibn
Qudamah, al-Mughni 10/77; al-Nawawi, al-Majmu`, 19/230; al-`Ayni, al-
Binayah Syarhu al-Hidayah, 5/852; Ibn Hazm, al-Muhalla, 11/186; al-Syawkani,
Naylu al-Awtor, 7/221; juga Dr. Muhd Mursi Ghunaym, Jarimah al-Riddah fi al-
Fiqh al-Islami, 180).

`Abd al-Razzaq pula menyebutkan dalam kitab al-Musannafnya bahawa Sufyan


al-Thawri telah meriwayatkan pendapat tersebut daripada al-Nakha`ie lalu
berkata, “inilah yang kami pegang”. Oleh kerana itu, pendapat yang sama
disandarkan kepada al-Thawri (`Abd al-Razzaq, al-Musannaf, 1/166; al-Nawawi,
al-Majmu`, 19/230).

Sebenarnya, riwayat daripada al-Nakha`ie itu dipertikaikan kesahihannya


kerana al-Hafiz Ibn Hajar menyebutkan dalam kitabnya Fathu al-Bari bahawa
terdapat dua riwayat daripada al-Nakha`ie sebenarnya. Riwayat Sa`id bin
Mansur dengan sanadnya bahawa al-Nakha`ie berkata, “Apabila seseorang
lelaki atau wanita itu keluar daripada Islam, hendaklah keduanya diminta
bertaubat. Jika bertaubat, mereka bebas, jika enggan, mereka dibunuh”.
Manakala satu lagi ialah riwayat Ibn Abi Shaybah dengan sanadnya bahawa al-
Nakha`ie berkata, “orang murtad tidak dibunuh”.
Ibn Hajar berkata, “riwayat yang pertama lebih kuat kerana salah seorang

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
periwayat dalam sanad Ibn Abi Shaybah, iaitu Abu `Ubaydah adalah lemah dan
meriwayatkan banyak percanggahan daripada al-Nakha`ie” (Ibn Hajar al-
`Asqalani, Fathu al-Bari, 12/280).

Jadi pendapat yang kuat dan sahih daripada al-Nakha`ie sebenarnya ialah sama
dengan pendapat para ulama majoriti yang lain yang mengatakan si murtad
wajib dibunuh bila enggan bertaubat. Setelah kita mengetahui pendapat yang
kuat (rajih), maka wajiblah kita mengetepikan pendapat yang lemah (marjuh)
kerana beramal dengan yang rajih itu adalah wajib. (Lihat tentang hal ini
dalam al-Isnawi, Nihayah al-Sul, 3/156; al-Ghazzali, al-Mustasfa, 2/349, al-
Amidi, al-Ihkam, 4/206).

Apatah lagi ada ulama yang menukilkan daripada al-Nakha`ie bahawa beliau
berpendapat si murtad perempuan wajib dibunuh, iaitu sama dengan pendapat
majoriti ulama (lihat Ibn Qudamah, al-Mughni, 10/74; Ibn Hajar, Fathu al-Bari,
12/280; al-`Ayni, al-Binayah, 5/854; Syeikh Abu Zahrah, al-`Uqubah, 173).

Jika al-Nakha`ie berkata perempuan murtad wajib dibunuh, amatlah tidak


masuk akal si lelaki murtad tidak pula wajib dibunuh. Ini memperkuatkan lagi
hujah bahawa riwayat yang mengatakan al-Nakha`ie berpendapat si murtad
tidak dibunuh adalah riwayat yang lemah dan palsu.

Jika ditakdirkan riwayat tersebut adalah riwayat yang sahih daripada al-
Nakha`ie sekalipun, namun perkataan “diminta bertaubat selama-lamanya” itu
tidaklah hanya membawa makna si murtad tidak dibunuh sahaja, kerana
mungkin ia bermaksud si murtad diminta bertaubat selagi ada harapan ia akan
bertaubat walau selama mana pun. Bahkan inilah makna yang difahami oleh al-
Thawri (al-`Ayni, al-Binayah fi Syarh al-Hidayah, 5/852) dan Sheikh Abu Zahrah
dalam kitabnya al-`Uqubah (m.s: 176). Namun apa yang pasti riwayat itu
adalah tidak sabit daripada al-Nakha`ie seperti ditegaskan oleh Ibn Hajar al-
`Asqalani. Apatah lagi jika dibandingkan riwayat yang tidak pasti itu dengan
sekumpulan hadis yang dipastikan kesahihannya daripada Nabi s.a.w. dan
amalan Sahabat r.a.

Setelah terbukti riwayat yang mengatakan tidak wajib bunuh si murtad itu
tidak sahih daripada al-Nakha`ie, maka gugurlah seluruh pegangan segelintir
ulama yang dikatakan sependapat dengan al-Nakha`ie seperti Sufyan al-Thawri,
Shamsuddin al-Sarakhsi dan Abu al-Walid al-Baji (walaupun tidak dinyatakan
oleh puak penentang hukum murtad di mana kedua tokoh ulama yang terakhir
ini berpendapat sedemikian). Ini kerana semua pendapat mereka itu hanyalah
bersumberkan al-Nakha`ie(taqlid) tanpa nas atau dalil.
- Dari seorang sahabat.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
* INI MENUNJUKKAN BAHAWA MOHD ASRI ZAINUL ABIDIN TIDAK DETAIL DAN
TIDAK AMANAH LANGSUNG DALAM MENERANGKAN SESUATU HUKUM SERTA JAHIL
DALAM PERKARA YANG DIRINYA NAK BERSUARA JUGA SEBAB NAK POPULAR.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 12:43 PM 2 comments Links to this post
01 October, 2007
PERBEZAAN TAUHID ULUHIYAH &
RUBUBIYAH SATU KEPINCANGAN

Oleh: Dato' Dr. Uthman El-Muhammady


Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 12:51 PM 0 comments Links to this post

BERLAKU ADIL TERHADAP WAHHABI

BERLAKU ADIL TERHADAP WAHHABI


Para ulama Ahli Sunnah Wal Jama'ah perlu bertindak terhadap agama baru
Wahhabiyah ini secara adil dan terbaik.
Inilah saranan saya kepada semua pejuang Islam yang telah lama menghidu bau
ajaran songsang Wahhabiyah ini yang telah tersebar khususnya di negara kita.
Segala penyelewengan Wahhabiyah dalam hal berkaitan agama perlu ditangani
dengan berdalil dan berbukti. Bukan dengan tindakan melulu tanpa apa-apa
kajian langsung.

Ketahuilah bahawa penolakan Islam terhadap ajaran Wahhabiyah adalah kerana


penyelewengan Wahhabiyah dalam asas akidah yang tidak langsung
berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai contoh Wahhabi sering
menyuarakan bahawa "Allah memerlukan kepada duduk dan bertempat di atas

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Arasy dan kekadang zat Allah pula berada & bertempat dilangit bukan lagi di
atas Asray" Rujuk kitab Wahhabi Fathul Majid m/s 356 dan lain-lain.
Ini merupakan penyandaran sifat yang lemah kepada Tuhan yang Maha Gagah.

Begitu juga Wahhabi menyifatkan Allah dengan sifat Al-Khona iaitu Pencela
yang bercakap dengan kutukan,hinaan dan perkataan-perkataan yang keji
SAHAJA tanpa kebaikan langsung.
Sifat tersebut telah disabitkan oleh Wahhabi kepada Allah dalam kitab yang
sama tanpa merujuk kepada mana-mana Hadith nabi pun.Rujuk kitab Wahhabi
Fathul Majid m/s 396.
Ini semua adalah sifat yang tidak dinyatakan oleh Allah dan Nabi Muhammad
bahkan hanya Yahudi dan Kristian sahaja yang menyifatkan Allah dengan sifat
jelek tersebut.

Maka kesongsangan akidah Wahhabi seperti ini perlu ditangani secara adil.
Bukan dengan seolah-olah meredhoinya. Sebagai contoh lagi Wahhabi dalam
kitab yang sama menbawa Hadith yang bukan sahaja Dhoif bahkan MAKZUB
dusta langsung daripada Rasulullah dengan mendakwa Allah Duduk Atas
Kerusi.Rujuk m/s 356.
Disisi ulama Islam bukan kesemua yang disandarkan kepada Allah itu adalah
sifatNya.

Kerana itu, untuk bertindak memerangi Wahhabi kita perlu berlaku adil dengan
erti mengetahui sumber fakta kesongsangan ajaran Wahhabiyah dan
meletakkan dalam timbangan syariat yang sebenar, sekiranya kepesongan
Wahhabi pada sumber yang kita ada berkaitan pembatalan Islam dan jatuh ke
hukum kufur maka perlu dijelaskan tanpa samar-samar atau berkias panjang.
Ini bagi memudahkan umat Islam memahami secara direct bukan dengan kiasan
orang nak meminang anak dara.
Tetapi walau bagaimana pun Ahli Sunnah yang menyedari bahaya Wahhabi ini
perlu dan mesti ada bukti dimana terletaknya kesalahan dan kesesatan ajaran
ini.
Saya bersetuju apabila JAKIM dan jabatan-jabatan agama Islam lain
mengharamkan beberapa ajaran yang menyimpang, tetapi alangkah baiknya
sekira dinyatakan sekali sumber kesesatan ajaran mereka. Walau bagaimana
pun sejak akhir-akhir ini telah mula dijelaskan sumbernya. Permintaan agar
sumber itu dijelaskan bukan kerana mempertikai pengharaman ajaran songsang
tersebut tetapi hanya mahukan ianya lebih jelas sumber dan dalil serta fakta
kenyataan.

NASIHAT KEPADA PEJUANG


Umat Islam yang sayangkan agama murni ini sudah tentu tidak mahukan

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
penyelewengan Islam dilakukan oleh mana-mana pihak pun, samaada dari
mereka yang bertaraf mufti atau sesiapa pun. Maka dengan demikian pejuang
Islam harus memiliki segala bukti dan mengkaji serta meletakkan di timbangan
syariat sebenar dimanakah kesesatan sesuatu ajaran itu.
Penjelasan perihal ajaran Wahhabi perlu dijelaskan dari segi akidah dahulu
sebelum hal lain agar orang awam Islam faham mengapa ulama Islam
menentang Wahhabi khususnya pentakfiran Wahhabi terhadap ulama dan orang
awam itu sendiri.

Abu Syafiq.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 8:55 AM 0 comments Links to this post
28 September, 2007
JAIS haramkan Wahhabi lagi...

Dipetik:
- http://www.jais.net.my/
-
http://www.jais.gov.my/index.php?option=com_content&task=view&id=467&It
emid=70

PROGRAM BICARA ISU SEMASA 2 1428H/ 2007M


Sep 12, 2007 at 09:02 AM
SELASA, 11 September 2007 - Bahagian Pengurusan Dakwah Jabatan Agama
Islam Selangor telah menganjurkan Program Bicara Isu Semasa kali ke 2 yang
bertempat di Dewan Annex, SUK Shah Alam. Program kali ini diadakan khas
untuk guru-guru sekolah JAIS seluruh Negeri Selangor. Majlis penangguhan
program telah disempurnakan oleh Y. B. Dato' Hj. Abdul Rahman Bin Palil,
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Islam, Belia dan Mesra Rakyat Negeri
Selangor. Sebanyak dua kertas kerja telah dibentangkan pagi ini oleh dua orang
penceramah khas iaitu Yang Berbahagia Ustaz Mohd Rasyiq Bin Mohd Alwi dari
Institut Pengajian Darul Hijrah dan Ustaz Rasyidi Jamil Bin Muhammad Arrashid,
Penolong Pengarah Penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia(JAKIM).

Kertas kerja pertama bertajuk Ahli Sunnah Wal Jama'ah telah dibentangkan
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
oleh Ustaz Mohd Rasyiq Bin Mohd Alwi, Pensyarah di Institut Pengajian Darul
Hijrah. Ancaman dan penentangan terhadap Ahli Sunnah Wal Jama'ah yang
sebenar datang dari pelbagai sudut termasuk wuudnya ajaran-ajaran songsang,
aliran-aliran baru yang menyimpang , keganasan yang terkeluar dari erti jihad,
isu murtad dan sebagainya. Ini juga termasuklah golongan yang mengizharkan
mereka bukan Islam seperti Yahudi dan Kristian mahupun golongan yang
mendakwa sebagai Islam seperti puak Syiah, Wahhabiyah, Hizbu Tahrir,
Ikhwanjiyyah(Khawarij), Islam Liberal, Sister In Islam dan banyak lagi. Ini
merupakan ujian Allah terhadap mereka yang berpegang dengan aqidah Ahli
Sunnah Wal Jama'ah di zaman kini supaya memperjuangkan sunnah (aqidah dan
syariat). Ini berdasarkan hadith Nabi S.A.W yang diriwayatkan oleh Imam
Baihaqi yang bermaksud:"Barangsiapa yang menghidupkan sunnahku(aqidah dan
syariatku) ketika rosaknya ummat ku, maka baginya pahala syahid" .

Di antara fahaman yang dikupas adalah Fahaman Wahhabiyyah iaitu ajaran


yang diasaskan oleh Muhammad Bin Abdul Wahhab 1206H yang mendorong
pengikutnya mengkafirkan umat Islam dan menghalalkan darah mereka .
Saudara kandungnya Syeikh Sulaiman bin Abdul Wahhab sering memberi
peringatan kepada umat Islam di zamannya agar tidak mengikut ajaran baru
Muhammad bin Abdul Wahhab kerana ajaran itu menghina ulama' Islam serta
mengkafirkan umat Islam. Bapanya juga iaitu Abdul Wahhab turut memarahi
anaknya iaitu Muhammad kerana enggan mempelajari ilmu Islam dan beliau
menyatakan kepada para ulama': " Kamu semua akan melihat keburukan yang
dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini"-(AS- suhubul Wabilah 'Ala
Dhoroihil Hanabilah cetakan Maktabah Imam Ahmad : ms 275). Menurut Mufti
Mazhab Syafi'e Ahmad bin Zaini Dahlan 1304H yang merupakan tokoh ulama'
Mekah pada zaman Sultan Abdul Hamid menyatakan dalam kitabnya Ad-Durarus
Saniyyah Fir Roddi 'Alaf Wahhabiyah halaman 42: " Wahhabiyah merupakan
golongan pertama yang mengkafirkan umat Islam 600 tahun sebelum mereka
dan Muhammad bin Abdul Wahhab berkata: Aku membawa kepada kamu semua
agama yang baru dan manusia selain pengikutku adalah kafir musyrik." Wahhabi
bukan sahaja mengkafirkan umat Islam dan menghalalkan darah mereka tetapi
turut membid'ahkan dan menghukum aqidah ulama' Islam sebagai terkeluar
daripada Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.

Fahaman ini menjadi kewajipan kepada ulama' untuk membongkar dan


memperjelaskan memandangkan ramai orang Islam yang terkeliru dengan
propaganda aliran ini. Aliran ini bertunjangkan kepada pemikiran Ibnu
Taimiyyah dan Ibnu Qayyim Al-Khariji(al-Jauzi) pada kurun ke tujuh hijrah.
Aliran ini membawa konsep Bid'ah yang bercanggah dengan Jumhur Ulama'.
Aliran ini membawa percanggahan dalam permasalahan aqidah iaitu:
1. Membawa Qaedah tauhid “Tiga T” yang tidak pernah wujud di dalam sejarah

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Ahlus Sunnah Wa al-Jama‘ah.
2. Membawa fahaman “Tajsim dan Tasybih”.
3. Menolak Sifat Dua Puluh.
4. Menghukum Syirik amalan tawassul, tabarruq, ziarah qubur dan
isthtighathah.
5. Mengkafirkan ramai Ulama’-Ulama’ yang diperakui kebenarannya di
antaranya Imam Abu Hassan al-Asy‘ari, perumus aliran Ahlus
Sunnah Wa al-Jama‘ah.
6. Mengelirukan faham Takwil , Ta‘til dan Tafwid.
7. Mendakwa dari golongan salaf.
8. Menta‘zimkan Nabi s.a.w membawa kepada syirik.

Terdapat juga percanggahan dalam furu' iaitu:


1. Menganggap talqin sebagai bid‘ah.
2. Mengganggap amalan tahlil, yasin bagi kenduri arwah sebagai bid‘ah yang
haram.
3. Menganggap qunut Subuh sebagai bid‘ah.
4. Tidak ada qada’ bagi solat yang sengaja ditinggalkan.
5. Menggangap lafaz sayyiduna (taswid) dalam solat sebagai bid’ah.
6. Menggerak-gerakkan jari sewaktu tahiyyat awal dan akhir.
7. Menggangap doa beramai-ramai selepas solat sebagai bid’ah sesat.
8. Menyatakan bahawa doa, zikir dan selawat yang tidak ada dalam al-Quran
dan Hadis sebagai bid’ah. Menganggap amalan bacaan Yasin pada malam
Jumaat sebagai bid’ah yang haram.
9. Mengatakan bahawa sedekah pahala tidak sampai.
10. Menolak sambutan mawlid nabi; bahkan menolak cuti sempena hari Mawlid
Nabi; bahkan yang lebih teruk lagi menyamakan sambutan mawlud nabi dengan
perayaan Kristian bagi nabi Isa a.s.
11. Menolak amalan barzanji/marhaban/berdiri sewaktu selawat. Sufiyyah
dianggap sebagai terkesan dengan ajaran Budha dan Nasrani. Sebahagian
ulama’ mereka menyeru agar Maqam Rasulullah s.a.w dikeluarkan dari masjid
nabawi atas alasan menjauhkan umat Islam dari syirik.
12. Menganggap amalan menziarahi maqam Rasulullah s.a.w, para anbiya’,
awliya’, ulama’ dan solihin sebagai bid‘ah. Sering mengkritik aliran Sufi dan
kitab-kitab Sufi yang mu‘tabar.

Kertas Kerja kedua pula bertajuk 'Ancaman Kristianisasi: Apakah


tanggungjawab anda?' yang disampaikan oleh Ustaz Rashidy Jamil Bin
Muhammad Arrashid dari JAKIM. Beliau memberi pendedahan serta penjelasan
tentang yahudi dan kristian yang tidak pernah redha kepada muslim sampai
bila-bila. Menurut Ilmu Geneologi(Salasilah/Keturunan) Nabi Ibrahim a.s adalah

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
bapa kepada 3 agama iaitu Islam, Yahudi dan Kristian. Kehadiran Nabi
Muhammad S.A.W telah disebut dalam kitab Taurat lagi. Beliau memjelaskan
bagaimana nama Muhammad telah dihilangkan daripada kitab asal kepada
beberapa versi tafsiran Taurat bahasa lain. Kaum Yahudi dan Kristian tidak
menerima Nabi Muhammad s.a.w kerana baginda lahir dari Bani Ismail. Beliau
turut menjelaskan kenapa Ismail tidak diterima dan hanya Ishak dianggap
sebagai anak tunggal Ibrahim. Mereka mempercayai bahawa Ismail bukanlah
anak Nabi Ibrahim yang sah. Disebut dalam kitab mereka bahawa Siti Hajar
adalah wanita simpanan Nabi Ibrahim dan Ismail adalah anak zina. Adakah logik
dan wajar kita percaya bahawa seorang nabi berzina? Di dalam ajaran Islam,
kita mempercayai bahawa para nabi merupakan manusia terpilih yang memiliki
keistimewaan dan darjat yang tinggi. Islam juga percaya bahawa Ibrahim
mempunyai dua orang isteri iaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Terdapat banyak
percanggahan tafsiran dalam versi-versi berlainan kitab mereka. Kini terdapat
tafsiran baru di dalam versi Bahasa Melayu yang dinamakan 'Al-Kitab : Berita
Baik'. Umat Islam di Malaysia haruslah berwaspada kerana mereka tidak akan
berhenti berusaha untuk memurtadkan umat Islam. Kini dakyah mereka
semakin berleluasa di Malaysia, dan telah wujud paderi Melayu pertama wujud
di Malaysia. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menguasai dan
mendalami Islam, menguatkan aqidah dan meningkatkan keimanan kepada
Allah. Umat Islam harus lebih bersedia, berwaspada dan berusaha mengatasi
ancaman tersebut demi Agama Islam.*
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 9:58 AM 0 comments Links to this post

26 September, 2007
WAHHABI PAKSA UMAT ISLAM PAKAI
SALIB KRISTIAN?

VIDEO BINBAZ DAN WAHHABI MEMPERSETUJUI SALIB KRISTIAN

Oleh: Abu Syafiq


Dalam video itu Abdul Aziz Bin Baz dan Wahhabi mengharuskan salib kristian.
Selain Wahhabi bersama dengan Yahudi mereka turut berpegang dan
menyebarkan akidah Krsitian iaitu Allah Duduk Atas Kerusi, juga disamping itu
Wahhabi mengalakkan umat islam menerima simbul kristian iaitu salib Kristian
kuffar.

Wahhabi dan Kristian mempunyai persamaan yang tepat dalam usul tauhid dan
akidah iaitu berakidah Allah Penat Lalu Duduk Atas Kerusi.
MANAKAL AL-QURAN DAN HADIST NABAWI SYARIF YANG SOHIH TIDAK PERNAH
MENYATAKAN ALLAH DUDUK.Wallaahi tidak pernah!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
- Akidah ” Allah Duduk Atas Kerusi” Adalah Akidah Kristian Kafir :
Rujuk dalam website Kristian kafir :
http://www.hesenthisword.com/lessons/lesson5.htm
lihat pada kenyataan Kristian:
ÇÑ ‫ﻋﺎﺷ‬: Ñ ‫ﻛ‬Ð ‫ ﻣﺎ ﻋﻧ ﮫ‬ÏÑæ ä‫ ﻓ ﻲ ﷲ ﻋ‬Ï ‫ﻟﻌﮭ‬Ç ã‫ﯾ‬Ï ‫ﻟﻘ‬Ç

Kristian kafir kata pada nom 7 :


“‫ ﷲ‬Ó‫ ﺟ ﺎﻟ‬á‫ﻋ‬ϯ ‫ﺳ ﻲ‬Ñ‫ﻟﻛ‬Ç ‫ﻟﻌ ﺎﻟﻲ‬Ç” (ÔÇ 6 :1-10) .
Kata kufur tersebut bermaksud :
"Allah Duduk Di atas Kursi Yang Tinggi”.

- Wahhabi tidak ketinggalan bersama-sama akidah Yahudi dan Kristian lantas


Wahhabi berakidah yang sama sebijik seperti mereka. Lihat!.....:

Wahhabi Turut Membantu Menghidupkan Kekufuran Kristian Dengan


Memalsukan Hadith Nabi :

DALAM KITAB WAHHABI BERJUDUL:


"FATHUL MAJID SYARH KITAB AT-TAUHID" KARANGAN ABDUR RAHMAN BIN HASAN
AAL AS-SYEIKHDISOHIHKAN OLEH ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZCETAKAN
PERTAMA TAHUN 1992 BERSAMAAN 1413MAKTABAH DARUL FAIHA DAN
MAKTABAH DARUL SALAM.
Cetakan ini pada mukasurat 356 yg tertera kenyatan kufur yg didakwa oleh
Wahhabi sebagai hadis ( pd hakikatnya bukan hadis Nabi ) adalah tertera dalam
bahasa arabnya berbunyi:

"IZA JALASA AR-ROBBU ‘ALAL KURSI".

Perkara kufur ini bererti : ” Apabila Telah Duduk Tuhan Di Atas Kursi “.

* Akidah Kristian Kata ” Allah Duduk Atas Kerusi” ..Wahhabi Pun Kata "Allah
Duduk Atas Kerusi".

TETAPI AL-QURAN DAN HADITH SOHIH TIDAK PERNAH MENYATAKAN SEDEMIKIAN!

Wallahi tidak pernah!

Maka jelas bahawa akidah kufur mereka ini adalah sama.


Saudaraku sekalian bangkitlah menetang golongan kuffar ini.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 9:39 AM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
25 September, 2007
WAJIB BERSATU&BERBAIK DENGAN
YAHUDI: FATWA BINBAZ

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
( Bukti BinBaz Dan Wahhabi Menyuruh Serta Mengharuskan Berbaik&Bersatu
Dengan Yahudi Secara Sementara Dan Berbaik&Bersatu Dengan Yahudi Secara
Mutlak Selama-lamanya. Dipetik dari web Binbaz sendiri )

BINBAZ TOK GURU WAHHABI MENYURUH UMAT ISLAM AGAR BERBAIK DENGAN
YAHUDI DAN MENGHARUSKAN AS-SULHU BERSATU DENGAN YAHUDI.

Oleh: Abu Syafiq 006-012-2850578


Sememangnya akidah Wahhabi mirip kepada Yahudi ini yang mendakwa Allah
Duduk Di Atas Arasy dan kekadang itu akidah mereka berdua Allah Duduk Di
Atas Kerusi berdasarkan dari kitab-kitab akidah mereka sendiri yang
mewajibkan umat Islam bersama Yahudi bukan sahaja berkerjasama dan
bersatu dengan Yahudi bahkan Wahhabi turut mengajak agar umat Islam
berpegang dengan akidah Yahudi iaitu Allah Duduk Letih Di Atas Arasy.

Pembongkaran bahaya agama Wahhabi ini bukanlah suatu amalan nawafil yang
kalau tinggalkan tak dapat pahala bila buat baru dapat pahala, akan tetapi
mengawasi dan menjaga orang awam muslim daripada berpegang dengan
agama Wahhabi ini merupakan suatu kewajipan yang tidak dapat dinafikan lagi
berdasarkan erti dari puluhan hadith Nabi yang mengesa kita agar mengawasi
ajaran songsang dan sesat antaranya sabda Nabi Muhammad yang bermaksud : "
Selagi mana kamu mendapati kenyataan sesat orang yang fajir (sesat) maka
nyatakan (awasi) kepada orang awam supaya mereka berjaga-jaga ". Al-
Mustadrak.

BINBAZ DAN WAHHABI BERKERJASAM DENGAN YAHUDI


Fatwa Binbaz yang merupakan 'nabi' bagi golongan Wahhabi agar umat Islam
bersatu dan berbaik dengan Yahudi adalah bertujuan agar umat Islam tidak
menentang Yahudi bahkan mesti bersama-sama dengan Yahudi. Itulah natijah
daripada fatwa Binbaz mengenai As-Sulhu berbaik dan bersatu dengan Yahudi.
Kenyataan dan arahan Binbaz demikian mendapat tentangan hebat daripada
ulama sedunia. Binbaz turut menentang Yusuf Qardawi yang mengutuk
fatwanya tersebut.

Nah..! Ini lagi bukti yang jelas bahawa Binbaz dan Wahhabi
menyuruh,mengharuskan dan mengalakkan umat Islam berbaik dan bersatu
dengan Yahudi sedangkan Allah berfirman: " Yahudi dan Nasrani tidak akan
sekali-kali redho (bersetuju) kepadamu sehinggalah engkau menurut agama
mereka ".Baqarah 120. Kamu akan dapati mereka yang paling kuat
permusuhannya dengan Islam adalah Yahudi.
Buktinya rujuk website binbaz sendiri :

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=article&id=568

Tertera kenyataan tersebut dari Abdul Aziz Bin Baz sendiri:


Ï ‫ﻟﺣﻣ‬Ç ÈÑ ä‫ﻟﻌ ﺎﻟﻣﯾ‬Çˬ É‫ﻟﺻ ﻼ‬Çæ ã‫ﻟﺳ ﻼ‬Çæ ‫ ﻧﺑﯾﻧ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬Ï‫ ﻣﺣﻣ‬ÞÏ‫ﻟﺻ ﺎ‬Ç ä ‫ﻷﻣﯾ‬Ç٬ ‫ﻋﻠ ﻰ‬æ ‫ﻟ ﮫ‬Â
‫ﺻ ﺢ‬æ‫ ﺑ ﮫ‬ä ‫ﺟﻣﻌﯾ‬Ã٬ ä‫ﻣ‬æ ã ‫ ﺗﺑﻌﮭ‬ä‫ﻟ ﻰ ﺑﺈﺣﺳ ﺎ‬Å ãæ ‫ ﯾ‬ä‫ﯾ‬Ï ‫ﻟ‬Çˬ ‫ﻣﺎ‬Ã Ï ‫ﺑﻌ‬:

ÇÐ ‫ ﻓﮭ‬Í‫ﯾﺿ ﺎ‬Å È ‫ﺗﻌﻘﯾ‬æ ‫ ﻋﻠ ﻰ‬á‫ﻟﺷ ﯾﺦ ﻓﺿ ﯾﻠﺔ ﻣﻘ ﺎ‬Ç: Ý ‫ﺳ‬æ‫ ﯾ‬íæ‫ﺿ ﺎ‬Ñ‫ﻟﻘ‬Ç Ñæ ‫ﻟﻣﻧﺷ‬Ç ‫ﻣﺟﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
"‫ﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ‬Ç" ÏÏ ‫ﻟﻌ‬Ç 1133 ÉÑÏ‫ﻟﺻ ﺎ‬Ç ãæ ‫ ﯾ‬9 ä‫ ﺷ ﻌﺑﺎ‬1415ܪ٬ Þ ‫ﻓ‬Çæ‫ﻟﻣ‬Ç 10/1/1995ã áæ‫ﻟﺻ ﻠﺢ ﺣ‬Ç ‫ﻣﻊ‬
Ïæ ‫ﻟﯾﮭ‬Ç٬ ‫ﻣﺎ‬æ ÑÏ ‫ ﻓ ﻲ ﻣ ﻧﻲ ﺻ‬ß ‫ﻟ‬Ð ä‫ ﻣ‬á‫ﻟﻣﻘ ﺎ‬Ç Ñæ ‫ﻟﻣﻧﺷ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ý‫ﺻ ﺣﯾ‬Γ "äæ‫ﻟﻣﺳ ﻠﻣ‬Ç" ÉÑÏ‫ﻟﺻ ﺎ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ãæ ‫ﯾ‬
21 È‫ﺟ‬Ñ 1415ܪ ð ‫ﺑﺎ‬Çæ‫ﺟﮭﺔ ﻷﺳ ﺋﻠﺔ ﺟ‬æ‫ﻟ ﻲ ﻣ‬Å ä‫ ﻣ‬Ö ‫ ﺑﻌ‬Á‫ﺑﻧ ﺎ‬à ä‫ﯾ‬Ø ‫ ˬﻓﻠﺳ‬Ï ‫ﻗ‬æ Ê‫ﺿ ﺣ‬æà ‫ﻧ ﮫ‬à ‫ﻣ ﺎﻧﻊ ﻻ‬
ä‫ﻟﺻ ﻠﺢ ﻣ‬Ç ã‫ ﻣﻌﮭ‬ÇÐÅ Ê ‫ﻗﺗﺿ‬Ç ‫ﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ‬Ç ºß ‫ﻟ‬Ð ä‫ ﻟﯾ ﺄﻣ‬äæ‫ﯾﻧﯾ‬Ø ‫ﻟﻔﻠﺳ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ã ªÏ‫ﺑﻼ‬٬ Çæ ‫ﯾﺗﻣﻛﻧ‬æ ä‫ﻣ‬
‫ﻗﺎﻣ ﺔ‬Å ã ‫ﯾﻧﮭ‬Ï.

Ï ‫ﻗ‬æ ìÃÑ ‫ﻟﺷ ﯾﺦ ﻓﺿ ﯾﻠﺔ‬Ç Ý ‫ﺳ‬æ‫ ﯾ‬äà ‫ ﻓ ﻲ ﻗﻠﺗ ﮫ ﻣﺎ‬ß ‫ﻟ‬Ð Ý‫ ﻣﺧ ﺎﻟ‬ÈÇæ ‫ﻟﻠﺻ‬º ä‫ ﻷ‬Ïæ ‫ﻟﯾﮭ‬Ç äæ‫ﻏﺎﺻ ﺑ‬
‫ ﻓ ﻼ‬Òæ ‫ﻟﺻ ﻠﺢ ﯾﺟ‬Ç ã‫ﻟ ﻰ ˬﻣﻌﮭ‬Å Ñ‫ﺧ‬ ‫ ﻣﺎ‬åÑ ‫ﻛ‬Ð ‫ﯾﻠﺗﮫ‬ ‫ﻓﺿ‬. ‫ﻧ ﻧﻲ‬Åæ Ñ‫ﺷ ﻛ‬à ‫ﯾﻠﺗﮫ‬ ‫ﺗﻣﺎﻣﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻓﺿ‬ªÇ ÇÐ ‫ﺑﮭ‬
Úæ ‫ﺿ‬æ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ﻏﺑﺗ ﮫ‬Ñæ ‫ ﻓ ﻲ‬Í‫ﯾﺿ ﺎ‬Å Þ ‫ﻟﺣ‬Ç íÐ ‫ﻟ‬Ç åÏ ‫ﯾﻌﺗﻘ‬٬ ‫ﻻ‬æ ß ‫ ﺷ‬äà Ñ‫ﻷﻣ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÇЪ Úæ ‫ﺿ‬æ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ﮫ‬ª‫ﺷ ﺑﺎ‬Ãæ
æª ‫ ﻛﻣﺎ‬á‫ﯾﻠﺗﮫ ﻗ ﺎ‬ ‫ﺟﻊ ﻓﺿ‬Ñ ‫ ﻓﯾ ﮫ ﯾ‬á‫ﻟﯾ‬Ï ‫ ˬﻟﻠ‬á ‫ﻛ‬æ Ï‫ﺣ‬à Р‫ﺧ‬Ä‫ ﯾ‬ä‫ﻟ ﮫ ﻣ‬æ‫ ﻗ‬ßÑ‫ﯾ ﺗ‬æ ‫ﻻ‬Å áæ ‫ﺳ‬Ñ ‫ﷲ‬
‫ ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ‬ã‫ﺳ ﻠ‬æˬ ÇЪæ æª Þ ‫ﻟﺣ‬Ç ‫ ﺟﻣﯾ ﻊ ﻓ ﻲ‬á‫ ﻣﺳ ﺎﺋ‬ºÝ‫ﻟﺧ ﻼ‬Ç áæ ‫ ﷲ ﻟﻘ‬Ò‫ ﻋ‬á‫ﺟ‬æ: { úäö‫ﻓﺈ‬ó
ãú ‫ﺗ‬õ ú‫ﻋ‬Ò‫ﺎ‬ ö ‫ ﱠ‬áæõ
ó ‫ﻧ‬ó ‫ﺗ‬ó ‫ﻲ‬ö‫ ﻓ‬Áò ú‫ﺷﻲ‬ó åõ æÏ‫ ﱡ‬Ñõ ‫ﻓ‬ó ‫ﻰ‬ó‫ﻟ‬öÅ ‫ﷲ‬ ö ‫ﱠ ﺳ‬Ñ‫ﻟ‬Çæó úäöÅ ãú ‫ﺗ‬õ ‫ﻧ‬ú ‫ﻛ‬õ äæ ó ‫ﻧ‬õ ‫ﻣ‬ö Äú ‫ﺗ‬õ ö ‫ﺑﺎ ﱠ‬ö ãö æú ‫ﯾ‬ó ‫ﻟ‬Çú æó Ñöö ‫ﻵﺧ‬Çú ßö ð æö ú‫ﺗﺄ‬ó }[1]¡ á‫ﻗ ﺎ‬æ
ó ‫ﻟ‬Ðó ñÑú‫ﺧﯾ‬ó õä‫ﺳ‬ó ú‫ﺣ‬óÃæó ‫ﯾﻼ‬
‫ﺳ ﺑﺣﺎﻧﮫ‬: {‫ﻣﺎ‬ó æó ãú ‫ﺗ‬õ ‫ﻔ‬ú ‫ﻠ‬ó ‫ﺗ‬ó ‫ﺧ‬Ç ö‫ﱠ‬
ú ‫ﮫ‬ö ‫ﯾ‬ö‫ ﻓ‬úäö‫ ﻣ‬Áò ú‫ﺷﻲ‬ó ‫ﮫ‬õ ‫ﻣ‬õ ‫ﻛ‬õú ‫ﻓﺣ‬ó ‫ﻰ‬ó‫ﻟ‬öÅ ‫[}ﷲ‬2]¡ åЪæ ÉÏ ‫ ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻣﺟﻣﻊ ﻗﺎﻋ‬ä ‫ ﺑﯾ‬áªÃ ‫ﻟﺳ ﻧﺔ‬Ç
‫ﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ‬Çæ.

ä ‫ﻟﻛ‬æ ‫ ﻣﺎ‬å‫ﻧ ﺎ‬Ñ‫ﻛ‬Ð ‫ﻟﺻ ﻠﺢ ﻓ ﻲ‬Ç ‫ ﻣﻊ‬Ïæ ‫ﻟﯾﮭ‬Ç Ï ‫ﺿ ﺣﻧﺎ ﻗ‬æà ‫ﻟﺗ ﮫ‬ÏÃ٬ ‫ﺟﺑﻧ ﺎ‬Ãæ ä‫ﺳ ﺋﻠﺔ ﻋ‬à ÊÏÑæ ‫ﻟﯾﻧ ﺎ‬Å ‫ﻓ ﻲ‬
ß ‫ﻟ‬Ð ä‫ ﻣ‬Ö ‫ﻠﺑ ﺔ ﺑﻌ‬Ø‫ﻟ‬Ç ‫ﯾﻌﺔ ﺑﻛﻠﯾ ﺔ‬Ñ ‫ﻟﺷ‬Ç ‫ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓ ﻲ‬Ê ‫ﯾ‬æ‫ﻟﻛ‬Ç٬ Ï ‫ﻗ‬æ ÊÑ ‫ ﻧﺷ‬ååÐ ‫ﺑ ﺔ‬æ‫ﻷﺟ‬Ç ‫ﻓ ﻲ‬
‫" ﺻ ﺣﯾﻔﺔ‬äæ‫ﻟﻣﺳ ﻠﻣ‬Ç" ÉÑÏ‫ﻟﺻ ﺎ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ãæ ‫ﻟﺟﻣﻌ ﺔ ﯾ‬Ç 19/8/1415ܪ Þ ‫ﻓ‬Çæ‫ﻟﻣ‬Ç 20/1/1995ã٬ ‫ﻓﯾﮭ ﺎ‬æ
Í‫ﯾﺿ ﺎ‬Å Ö ‫ ﻣﺎ ﻟﺑﻌ‬á‫ﺷ ﻛ‬à ‫ ﻋﻠ ﻰ‬Ö ‫ ﺑﻌ‬äÇæ ‫ﻹﺧ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ß ‫ﻟ‬Ð.

áæ ‫ﻧﻘ‬æ ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Ý ‫ﺳ‬æ‫ﻓﻘ ﮫ ﯾ‬æ ‫ ﷲ‬åÑ‫ﻏ ﯾ‬æ ä‫ ﻣ‬áªÃ ã ‫ﻟﻌﻠ‬Ç: äÅ ð ‫ﯾﺷﺎ‬Ñ‫ ﻗ‬Ï ‫ ﻗ‬ÊÐ‫ﺧ‬à áÇæ‫ﻣ‬à ä‫ﯾ‬Ñ‫ﻟﻣﮭ ﺎﺟ‬Ç
ãªÑæÏæ٬ ‫ ﻛﻣﺎ‬á‫ ﻓ ﻲ ﺳ ﺑﺣﺎﻧﮫ ﷲ ﻗ ﺎ‬ÉÑæ ‫ ﺳ‬Ô ‫ﻟﺣ‬ÇÑ: {ÁÇ ö Ñó ‫ﻘ‬ó ‫ﻔ‬õ ‫ﻠ‬öú ‫ ﻟ‬ä‫ﯾ‬ ó Ð‫ﻟﱠ‬Ç Çæõ‫ﺟ‬Ñö ‫ﺧ‬ú õ à úäö‫ ﻣ‬ãú ªö Ñ‫ﯾﺎ‬ö
ó Ñö ‫ﺟ‬ö ‫ﮭﺎ‬ó ‫ﻣ‬õ ‫ﻟ‬Çú ä‫ﯾ‬ö ó
ö Ï ãú ‫ﮭ‬öö ‫ﻟ‬Çæó ú‫ﻣ‬Ãæó
ó ‫ﻐ‬õ ‫ﺗ‬ó ‫ﺑ‬ú ‫ﯾ‬ó ‫ﻼ‬ð ú‫ﻓﺿ‬ó äöó ‫ﷲ ﻣ‬
ö ‫ﻧﺎ ﱠ‬ð Çæó ú‫ﺿ‬Ñö æó äæõ õ
äæ ó Ñ‫ﺻ‬ ó ‫ﮫ ﱠ‬õ ó‫ﻟ‬æõ‫ﺳ‬Ñó æó ßö
õ ‫ﻧ‬ú ‫ﯾ‬ó æó ‫ﷲ‬ ó ‫ﺋ‬ó‫ﻟ‬æà ãõ ªõ äæ ó õ‫ﻗ‬Ïö ‫ﺻﺎ‬ ‫ﻟ ﱠ‬Ç}[3]¡ ‫ﻣﻊ‬æ ß ‫ﻟ‬Ð ‫ﻟﻧ ﺑﻲ ﺻ ﺎﻟﺢ‬Ç
‫ ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ‬ã‫ﺳ ﻠ‬æ ð ‫ﯾﺷﺎ‬Ñ‫ ﻗ‬ãæ ‫ ﯾ‬È‫ﯾ‬Ï ‫ﻟﺣ‬Ç‫ ﺳ ﻧﺔ ﯾ ﺔ‬Ê ‫ ﺳ‬ä‫ ﻣ‬ÉÑ ‫ﻟﮭﺟ‬Ç٬ ã ‫ﻟ‬æ ‫ ﯾﻣﻧ ﻊ‬ÇЪ ‫ﻟﺻ ﻠﺢ‬Ç ‫ﻣﺎ‬
‫ ﻓﻌﻠﺗ ﮫ‬Ô‫ﯾ‬Ñ ‫ ﻗ‬ä‫ ﻣ‬ã ‫ﻠ‬Ù ä‫ﯾ‬Ñ‫ﻟﻣﮭ ﺎﺟ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ãªÑæÏ ºã‫ﻟﮭ‬Çæ ‫ﻣ‬Ãæ É‫ﻋﺎ‬ÇÑ‫ﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﻣ‬Ç ‫ﻟ ﺗﻲ‬Ç ‫ﺎ‬ªÂÑ ‫ﻟﻧ ﺑﻲ‬Ç
‫ ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ‬ã‫ﺳ ﻠ‬æ ‫ ﻟﺟﻣﯾ ﻊ‬ä‫ﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾ‬Ç ä‫ ﻣ‬ä‫ﯾ‬Ñ‫ﻟﻣﮭ ﺎﺟ‬Ç ãªÑ‫ﻏ ﯾ‬æ٬ ä ‫ﻟﻣ‬æ È ‫ﻏ‬Ñ‫ ﯾ‬áæ‫ﺧ‬Ï ‫ﻟ‬Ç ‫ﻓ ﻲ‬
ã‫ﻹﺳ ﻼ‬Ç.

áæ ‫ﻧﻘ‬æ ð ‫ﯾﺿﺎ‬à ‫ﺑ ﺎ‬Çæ‫ﯾﻠﺔ ﺟ‬ ‫ﻟﺷ ﯾﺦ ﻟﻔﺿ‬Ç Ý ‫ﺳ‬æ‫ ﯾ‬ä‫ ﻋ‬Ë ‫ﻟﻣ‬ÇáÇ íÐ ‫ﻟ‬Ç á ‫ ﻣﻘﺎﻟ ﮫ ﻓ ﻲ ﺑ ﮫ ﻣﺛ‬æªæ æ ‫ ﻟ‬äà ð ‫ﻧﺳﺎﻧﺎ‬Å
È ‫ ﻏﺻ‬ÑÇÏ ä‫ﻧﺳ ﺎ‬Å ‫ﺟﮫ‬Ñ‫ﺧ‬Ãæ ‫ﻟ ﻰ‬Å ÁÇÑ ‫ﻟﻌ‬Ç ã ‫ ˬﺑﻌﺿ ﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺎﻟﺣﮫ ﺛ‬È‫ﺟﺎ‬à ‫ﻟﺷ ﯾﺦ‬Ç Ý ‫ﺳ‬æ‫ﯾ‬: äà ÇЪ
‫ﻟﺻ ﻠﺢ‬Ç ‫ﯾﺻ ﺢ ﻻ‬.

ÇЪæ È ‫ﯾ‬Ñ‫ ﻏ‬٬ðÇÏ‫ ﺟ‬á ‫ ﺑ‬æª ‫ﺄ‬Ø‫ ﺧ‬Ö‫ﻻ ˬﻣﺣ‬æ ß ‫ ﺷ‬äà ãæ ‫ﻠ‬Ù‫ﻟﻣ‬Ç ÇÐÅ ‫ﺿ ﻲ‬Ñ Ö ‫ﺣﻘ ﮫ ﺑﺑﻌ‬٬ ‫ﻠﺢ‬Ø ‫ﺻ‬Çæ ‫ﻣﻊ‬
ã‫ ﺎﻟ‬Ù‫ﻟ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ß ‫ﻟ‬Ð ‫ ﻓ ﻼ‬ºÌÑ‫ ﺣ‬åÒ ‫ ﻟﻌﺟ‬ä‫ ﻋ‬Ð‫ﺧ‬à ‫ﻛﻠ ﮫ ﺣﻘ ﮫ‬٬ æ‫ ﻻ ﻣﺎ‬ßÑÏ ‫ ﻻ ﻛﻠ ﮫ ﯾ‬ßÑ‫ﻛﻠ ﮫ ﯾ ﺗ‬٬ Ï ‫ﻗ‬æ á‫ﻗ ﺎ‬
ó ‫ﻣﺎ ﱠ‬ó ãú ‫ﺗ‬õ ú‫ﻌ‬Øó ‫ﺗ‬ó ú‫ﺳ‬Ç}[4]¡ á‫ﻗ ﺎ‬æ ‫ﺳ ﺑﺣﺎﻧﮫ‬: {‫ﺢ‬õ ‫ﻟﺻﱡﻠ‬Ç
‫ ﷲ‬Ò‫ ﻋ‬á‫ﺟ‬æ: {Çæõ‫ﻓﺎ ﱠﺗﻘ‬ó ‫ﷲ‬ ú æó ñÑú‫[}ﺧﯾ‬5]¡
ó ‫ﻻ‬æ ß ‫ ﺷ‬äà ‫ﺿ ﺎ‬Ñ
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ãæ ‫ﻠ‬Ù‫ﻟﻣ‬Ç ÉÑ ‫ ﺑﺣﺟ‬ä‫ ﻣ‬åÑÇÏ æà ä‫ﺗﯾ‬Ñ ‫ ﺣﺟ‬æà Ñ‫ﻛ ﺛ‬à ä‫ ﻓﯾﮭ ﺎ ﯾﺳ ﻛ‬æª ‫ﻠﮫ‬ªÃæˬ Ñ‫ ﺧ ﯾ‬ä‫ﮫ ﻣ‬ ‫ ﻓ ﻲ ﺑﻘﺎﺋ‬ÁÇÑ ‫ﻟﻌ‬Ç.

ú ãõ ‫ﺗ‬õ ‫ﻧ‬ú óÃæó äó æú ó‫ ﻠ‬ú‫ﻋ‬ó‫ﻷ‬Çú õ‫ﷲ‬


‫ﻣﺎ‬à ‫ﻟ ﮫ‬æ‫ ﻗ‬Ò‫ ﻋ‬á‫ﺟ‬æ: {‫ﻓﻼ‬ó ‫ﮭ‬ö ‫ﺗ‬ó Çæ‫ﻧ‬õ Çæõ‫ﻋ‬Ïú ‫ﺗ‬ó æó ‫ﻰ‬ó‫ﻟ‬öÅ ãö ‫ﻟﺳﱠﻠ‬Ç ‫ ﱠ‬æó ãú ‫ﻛ‬õ ‫ﻌ‬ó ‫ﻣ‬ó úäó‫ﻟ‬æó ãú ‫ﻛ‬õ Ñöó ‫ﯾﺗ‬ó ãú ‫ﻛ‬õ ó‫ﻣﺎﻟ‬ó ú‫ﻋ‬óÃ}[6]¡ åÐ ‫ﻵﯾ ﺔ ﻓﮭ‬Ç
‫ ﻓﯾﻣ ﺎ‬ÇÐÅ ä‫ ﻛ ﺎ‬ãæ ‫ﻠ‬Ù‫ﻟﻣ‬Ç ìæ ‫ﻗ‬Ã ä‫ ﻣ‬ã‫ ﺎﻟ‬Ù‫ﻟ‬Ç ÑÏ ‫ﻗ‬Ãæ ‫ ﻋﻠ ﻰ‬Ð‫ﺧ‬Ã ‫ﺣﻘ ﮫ‬٬ ‫ ﻻ ﻓﺈﻧ ﮫ‬Òæ ‫ ﻟ ﮫ ﯾﺟ‬Ý‫ﻟﺿ ﻌ‬Çˬ Éæ‫ﻋ‬Ï ‫ﻟ‬Çæ
‫ﻟ ﻰ‬Å ã‫ﻟﺳ ﻠ‬Çˬ æªæ ‫ﻋﻠ ﻰ‬à ä‫ ﻣ‬ã‫ ﺎﻟ‬Ù‫ﻟ‬Ç ÑÏ ‫ﻗ‬Ãæ ‫ ﻋﻠ ﻰ‬Ð‫ﺧ‬à Þ‫ﺣ‬ϩˬ ‫ﻣﺎ‬à ÇÐÅ ä‫ ﻛ ﺎ‬Ó ‫ ﻟﯾ‬æª ‫ﻷﻋﻠ ﻰ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Éæ ‫ﻟﻘ‬Ç
‫ﻟﺣﺳ ﯾﺔ‬Ç ‫ ﻓ ﻼ‬Ó‫ ﺑ ﺄ‬äà æ‫ﻋ‬Ï ‫ﻟ ﻰ ﯾ‬Å ã‫ﻟﺳ ﻠ‬Çˬ ‫ ﻛﻣﺎ‬ÍÑ ‫ ﺻ‬ß‫ﻟ‬Ð ‫ ﺑ‬Ù‫ﻟﺣ ﺎﻓ‬Ç ä ‫ﺑ‬Ç Ñ‫ﺣﻣﮫ ﻛﺛ ﯾ‬Ñ ‫ﻓ ﻲ ﷲ‬
åÑ‫ﯾ‬ ‫ ﺗﻔﺳ‬åЪ ‫ﻵﯾ ﺔ‬Ç٬ Ï ‫ﻗ‬æ ‫ﻋﺎ‬Ï ‫ﻟﻧ ﺑﻲ‬Ç ‫ ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ‬ã‫ﺳ ﻠ‬æ ‫ﻟ ﻰ‬Å ã‫ﻟﺳ ﻠ‬Ç ãæ ‫ ﯾ‬º‫ﺔ‬ ‫ﯾﺑﯾ‬Ï‫ﻟﺣ‬Ç ‫ ﻟﻣ ﺎ‬ìÃÑ
äÃ ß ‫ﻟ‬Ð æª ‫ﻷﺻ ﻠﺢ‬Ç ä‫ﻷﻧﻔ ﻊ ﻟﻠﻣﺳ ﻠﻣﯾ‬Çæ ã ‫ﻟﮭ‬٬ ‫ﻧ ﮫ‬Ãæ ‫ﻟ ﻰ‬æà ä‫ ﻣ‬á‫ﻟﻘﺗ ﺎ‬Çˬ æªæ ‫ ﻋﻠﯾ ﮫ‬É‫ﻟﺻ ﻼ‬Ç ã‫ﻟﺳ ﻼ‬Çæ
ÉæÏ ‫ﻟﻘ‬Ç ‫ﻟﺣﺳ ﻧﺔ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬á ‫ ﯾ ﺄﺗﻲ ﻣﺎ ﻛ‬ºÑÐ ‫ﯾ‬æ áæ ‫ ﷲ ﻟﻘ‬Ò‫ ﻋ‬á‫ﺟ‬æ: {Ïú ‫ﻘ‬ó ó‫ ﻟ‬ä‫ﺎ‬ ó ‫ﻛ‬ó ãú ‫ﻛ‬õ ó‫ﻲ ﻟ‬ö‫ ﻓ‬áæõ ö ‫ﺳ‬Ñó ‫ﷲ‬ ö ‫ ﱠ‬Éñ æó ú‫ﺳ‬õ Ã
‫ﺔ‬ñ ‫ﻧ‬ó ‫ﺳ‬ó ‫[}ﺣ‬7]
ó ‫ﻵﯾ ﺔ‬Ç.

‫ﻟﻣ ﺎ‬æ Çæ ‫ ﻧﻘﺿ‬Ï ‫ﻟﻌﮭ‬Ç ÑÏ ‫ﻗ‬æ ‫ ﻋﻠ ﻰ‬ã‫ ﻣﻘ ﺎﺗﻠﺗﮭ‬ãæ ‫ﻟﻔﺗ ﺢ ﯾ‬Ç ãªÇÒ‫ ﻓ ﻲ ﻏ‬Ñ ‫ ﻋﻘ‬ãªÑÇÏ٬ ‫ﻓﺗ ﺢ‬æ ‫ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ‬
Ï‫ﻟﺑ ﻼ‬Çˬ ‫ﻣﻛﻧ ﮫ‬æ ä‫ ﻣ‬È‫ﻗ ﺎ‬Ñ ‫ﻠﮭﺎ‬ªÃ ‫ ﻋﻔ ﺎ ﺣ ﺗﻰ‬ã ‫ﻋﻧﮭ‬٬ ã ‫ﺗ‬æ ‫ﻟﻔﺗ ﺢ ﻟ ﮫ‬Ç Ñ ‫ﻟﻧﺻ‬Çæ æ Ï ‫ﻟﺣﻣ‬Ç ‫ﻟﻣﻧ ﺔ‬Çæ.

æ‫ﺟ‬Ñ‫ ﻓ ﺄ‬ä‫ﻟﺷ ﯾﺦ ﻓﺿ ﯾﻠﺔ ﻣ‬Ç Ý ‫ﺳ‬æ‫ ﯾ‬åÑ‫ﻏ ﯾ‬æ ä‫ﻧ ﻲ ﻣ‬Çæ‫ﺧ‬Å áªÃ ã ‫ﻟﻌﻠ‬Ç ÉÏ‫ﻋﺎ‬Å Ñ Ù‫ﻟﻧ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÇЪ Ñ‫ﻷﻣ‬Ç Á‫ﺑﻧ ﺎ‬
‫ﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬Ï‫ﻷ‬Ç ‫ﻋﯾﺔ‬Ñ ‫ﻟﺷ‬Çˬ ‫ﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻻ‬Ø‫ﻟﻌﺎ‬Ç ä‫ﻻﺳﺗﺣﺳ ﺎ‬Çæˬ ‫ ﻣﻊ‬Ú‫ ﻼ‬Ø‫ﻻ‬Ç ‫ﮫ ﻣﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ ﻛﺗﺑﺗ‬ðÇÑ‫ﺧﯾ‬à ä‫ﻣ‬
‫ﺑ ﺔ‬æ‫ﻷﺟ‬Ç ÉÑÏ‫ﻟﺻ ﺎ‬Ç ‫" ﺻ ﺣﯾﻔﺔ ﻓ ﻲ‬äæ‫ﻟﻣﺳ ﻠﻣ‬Ç" ‫ ﻓ ﻲ‬19/8/1415ܪ٬ Þ ‫ﻓ‬Çæ‫ﻟﻣ‬Ç 20/1/1995ã٬ Ï ‫ﻗ‬æ
Ê‫ﺿ ﺣ‬æà ‫ ﻓﯾﮭ ﺎ‬äÃ È ‫ﺟ‬Çæ‫ﻟ‬Ç Ï‫ ﺟﮭﺎ‬ä‫ﻛﯾ‬Ñ ‫ﻟﻣﺷ‬Ç ä‫ ﻣ‬Ïæ ‫ﻟﯾﮭ‬Ç ãªÑ‫ﻏ ﯾ‬æ ‫ ﻣﻊ‬ÉÑÏ ‫ﻟﻘ‬Ç ‫ ﺣ ﺗﻰ‬Çæ‫ ﯾﺳ ﻠﻣ‬æà ÇæÏÄ ‫ﯾ‬
‫ﯾ ﺔ‬Ò‫ﻟﺟ‬Ç٬ äÅ Çæ‫ ﻛ ﺎﻧ‬ä‫ﻠﮭﺎ ﻣ‬ªÃˬ ‫ ﻛﻣﺎ‬Ê ‫ﻟ‬Ï ‫ ﻋﻠ ﻰ‬ß ‫ﻟ‬Ð Ê‫ﻵﯾ ﺎ‬Ç ‫ﻧﯾ ﺔ‬ÂÑ‫ﻟﻘ‬Ç Ë ‫ﯾ‬Ï‫ﻷﺣﺎ‬Çæ ‫ﯾ ﺔ‬æ‫ﻟﻧﺑ‬Ç٬ Ï ‫ﻋﻧ‬æ Ò ‫ﻟﻌﺟ‬Ç
ä‫ ﻋ‬ß ‫ﻟ‬Ð ‫ ﻻ‬ÌÑ‫ﻟﺻ ﻠﺢ ﻓ ﻲ ﺣ‬Ç ‫ﺟﮫ ﻋﻠ ﻰ‬æ ‫ ﯾﻧﻔ ﻊ‬ä‫ﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾ‬Ç ‫ﻻ‬æ ºãªÑ ‫ ﯾﺿ‬ð ‫ﺎﻟﻧﺑﻲ ﺗﺄﺳﯾﺎ‬ ‫ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﺑ‬
ð
‫ ﻋﻠﯾ ﮫ‬ã‫ﺳ ﻠ‬æ ‫ﺑ ﮫ ﻓ ﻲ‬Ñ‫ﺻ ﻠﺣﮫ ﺣ‬æˬ ‫ﺗﻣﺳﻛﺎ‬æ ‫ﻟ ﺔ‬Ï‫ﻋﯾﺔ ﺑﺎﻷ‬Ñ ‫ﻟﺷ‬Ç ‫ﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬Ç ‫ﻟﺧﺎﺻ ﺔ‬Çæ٬ ‫ﻓ ﺎ‬æ‫ﻗ‬ææ ‫ﺎ‬ªÏ‫ﻋﻧ‬٬ ÇÐ ‫ﻓﮭ‬
æª Þ‫ﯾ‬Ñ Ø É‫ﻟﻧﺟ ﺎ‬Ç Þ‫ﯾ‬Ñ Øæ ÉÏ‫ﻟﺳ ﻌﺎ‬Ç ‫ﻟﺳ ﻼﻣﺔ‬Çæ ‫ﻧﯾﺎ ﻓ ﻲ‬Ï ‫ﻟ‬Ç ÉÑ ‫ﻵﺧ‬Çæ.

‫ﷲ‬æ áæ‫ﻟﻣﺳ ﺋ‬Ç äà ‫ﺎ‬ ‫ﻓﻘﻧ‬æ‫ﺟﻣﯾ ﻊ ﯾ‬æ ä‫ﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾ‬Ç - ÉÏ‫ ﻗ ﺎ‬ð ‫ﺑﺎ‬æ‫ﺷﻌ‬æ - á ‫ﮫ ﻣﺎ ﻟﻛ‬ ‫ ﻓﯾ‬å‫ﺿ ﺎ‬Ñˬ äÃæ ã ‫ﯾﻣﻧﺣﮭ‬
‫ﻟﻔﻘ ﮫ‬Ç ‫ﯾﻧ ﮫ ﻓ ﻲ‬Ï٬ ‫ﻻﺳ ﺗﻘﺎﻣﺔ‬Çæ ‫ﻋﻠﯾ ﮫ‬٬ äÃæ Ñ ‫ﯾﻧ ﮫ ﯾﻧﺻ‬Ï ‫ﯾﻌﻠ ﻲ‬æ ‫ﻛﻠﻣﺗ ﮫ‬٬ äÃæ ‫ ﯾﺻ ﻠﺢ‬ÉÏ‫ﻗ ﺎ‬
ä‫ﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾ‬Ç ã‫ﻓﻘﮭ‬æ ‫ﯾ‬æ ã ‫ﯾﻌﺗﮫ ﻟﻠﺣﻛ‬Ñ ‫ ﺑﺷ‬ã‫ﻟﺗﺣ ﺎﻛ‬Çæ ‫ﻟﯾﮭ ﺎ‬Å٬ ÑÐ ‫ﻟﺣ‬Çæ ‫ﺎ ﻣﻣﺎ‬ ‫ﯾﺧﺎﻟﻔﮭ‬٬ ‫ﻧ ﮫ‬Å ‫ﻟ ﻲ‬æ ß ‫ﻟ‬Ð
ÑÏ‫ﻟﻘ ﺎ‬Çæ ‫ﻋﻠﯾ ﮫ‬٬ ‫ﺻ ﻠﻰ‬æ ‫ ﷲ‬ã‫ﺳ ﻠ‬æ ‫ ﻧﺑﯾﻧ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬Ï‫ﻟ ﮫ ˬﻣﺣﻣ‬Âæ ‫ﺻ ﺣﺎﺑﮫ‬Ãæˬ ‫ﮫ‬ ‫ﺗﺑﺎﻋ‬Ãæ ä‫ﺑﺈﺣﺳ ﺎ‬.

Soalan saya (Abu Syafiq):


Yahudi tidak meredhoi kita dan paling kuat permusuhan terhadap umat
Islam..Ini firman Allah!
Maka mengapa pula kita diwajibkan oleh Wahhabi agar berbaik dan bersatu
dengan Yahudi???! mengapa?! bukankah ini bukti yang kukuh bahawa Wahhabi
adalah tentera Yahudi dalam umat Islam?.

Semoga Allah memberi hidayah Islam sebenar kepada Wahhabi ini.

www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 10:33 AM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
24 September, 2007
ALBANI KAFIRKAN UMAT ISLAM DI
PALESTIN

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ALBANI MENGKAFIRKAN UMAT ISLAM DI PALESTIN DAN MEWAJIBKAN MEREKA
KELUAR DARI PALESTIN

Oleh: Abu Syafiq 006012-2850578.

Beginilah citarasa Wahhabi demi mengkafirkan umat Islam khususnya yang


ditindas oleh sahabat karib Wahhabi iaitu Yahudi terhadap umat Islam di bumi
Palestin.

Albani yang selalu diwar-warkan sebagai seorang yang tahu mengenai Ilmu
Mustolah Al-Hadith dia ( Muhammad Nasiruddin Al-Bani ) yang mudah di sebut
sebagai Al-Bani telah menghukum umat Islam yang kini berada di bumi Palestin
sebagai KAFIR dan ditambah hukumnya oleh Albani sendiri bahawa WAJIB umat
Islam yang berada di bumi Palestian untuk keluar dari tanah Dhoffah Al-
Ghoribah Palestin dan dari kesemua bumi Palestian.

Rujuk kenyataan ulamak Wahhabi ini iaitu Al-Bani mengkafirkan umat islam di
Palestian secara mutlak dan mewajibkan umat Islam keluar dari Palestin dalam
Majalah Al-Liwa' Jordan keluaran tarikh 7/7/1993 m/s 16 dan dalam kitab
AlBani sendiriberjudul "Fatawa Al-Bani" m/s 18 Jam'u 'Ukkashah Abdul Manan
cetakan Maktabah At-Turoth dan jugan dalam rakaman ceramah AlBani
dirumahnya pada tarikh 22/4/1993 serta surat khabar As-suhuf 1/9/1993.

Penghukuman Albani sedemikian menyebabkan ramai ulama Islam dan


pemimpin Islam bangkit menentang diantaranya yang menentang Albani dalam
permasaalahan ini adalah Dr. Solah Al-Kholidy yang menyatakan fatwa Albani
tersebut merupakan percanggahan dengan As-Sunnah dan Islam itu sendiri.
Begitu juga pemimpin Jordan Dr. Ali Al-Faqir Menteri Wizarah Alqouf Jordan
turut menentang kenyataan Albani tersebut dan menyifatkannya sebagai
YAHUDI.Rujuk As-Suhuf 1/9/1993.

Soalan saya: APAKAH HELAH DISEBALIK INI WAHAI WAHHABI? APAKAH GUNANYA
WAHHABI MENGKAFIRKAN DAN MENYURUH SERTA MENWAJIBKAN KEPADA UMAT
ISLAM DI PALESTIAN KELUAR TERUS DARI BUMI PALESTIN? ADALAH KAMU SEMUA
REDHO BUMI PALESTIN DIRAMPAS OLEH YAHUDI LAKNAT ATAU KAMU SEMUA
ADALAH PENDOKONG KEMENANGAN MUSAILAMATUL KAZZAB DAN YAHUDI
TERKINI???!!!
BUSUK SUNGGUH BUNYINYA SEORANG YANG PADA PANDANGAN MATA WAHHABI
SEBAGAI PAKAR HADITH RUPA-RUPANYA PENYOKONG KUAT PERAMPAS YAHUDI
KE ATAS TANAH AMBIYA' !
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 3:04 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
21 September, 2007
ULAMA ISLAM&IMAM SYAFIE HUKUM
KAFIR ORANG KATA: " ALLAH DUDUK
ATAS ARASY"
Oleh: Abu-Syafiq (012-2850578)

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
INILAH BUKTI BAHAWA ORANG YANG BERAKIDAH YAHUDI : "ALLAH DUDUK"
ADALAH KAFIR DISISI SELURUH ULAMA ISLAM BERDASARKAN KATA IMAM
SYAFIE'.

õä‫ﺑ‬Ç ã‫ﻌﻠﱢ‬õ‫ﻟﻣ‬Ç ø‫ﺷﻲ‬Ñó õ‫ﻟﻘ‬Ç ‫ﮫ‬õ ‫ﺟﻣ‬Ñ‫ﺗ‬ õ


ó Ù‫ﻟﺣﺎﻓ‬Ç õä‫ﺑ‬Ç Ñ‫ﺣﺟ‬
ò ö Ñö Ñó Ï‫ﻟ ﱡ‬Ç ‫ﺔ‬ö ‫ﻟﻛﺎﻣﻧ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ä‫ﻋﯾﺎ‬Ã
‫ﮫ ﻓ ﻲ‬ö ‫ﻛﺗﺎﺑ‬ ö ‫ﺔ‬ö ‫ﻟﻣﺎﺋ‬Ç ‫ﻟﺛﺎﻣﻧ ﺔ‬Ç Áö Ò‫ﻟﺟ‬Ç ‫ﺑﻊ‬ÇÑ ‫ﻟ‬Ç:
Õ 197 áó ‫ﮫ ﻣﺎ ﻗﺎ‬õ ‫ﺻ‬ õ ‫ﻧ‬:

Ïõ ‫ ﻣﺣﻣ‬õä‫ ﺑ‬Ïö ‫ ﻣﺣﻣ‬ä‫ﺑ‬


ö ä‫ﻋﺛﻣﺎ‬
ó ä‫ﺑ‬
ö Ñ‫ﻋﻣ‬
ó ä‫ﺑ‬
ö Ïö ‫ ﻋﺑ‬Þ‫ﻟﺧﺎﻟ‬Ç
ö ä‫ﺑ‬
ö ä‫ﺣﺳ‬
ò ‫ﺷﻲﱡ‬Ñ‫ﻟﻘ‬Ç ‫ﱡ‬íÑ‫ﺻ‬ö‫ﻟﻣ‬Ç Ñõ ‫ ﻓﺧ‬ä‫ﯾ‬Ï‫ﻟ‬Ç
ö õä‫ﺣﯾﻲ ﺑ‬õ‫ ﻣ‬ä‫ﯾ‬Ï‫ﻟ‬Ç
ö
áÇ õÝæÑ‫ ﻣﻌ‬ä‫ﺑﺎﺑ‬ ö ã‫ﻌﻠ‬õ
ö ‫ﻣ‬ ‫ﻟ‬Ç óÏ‫ﻟ‬æ ‫ﻲ‬ ‫ﻓ‬ áÇæ‫ﺷ‬
ò ó
‫ﺔ‬ ‫ﺳﻧ‬ 660 ܪ.

‫ﺳ ﻣﻊ‬æ ä‫ﻣ‬ ó ä‫ﺑ‬Ç


ö Þ‫ﻋﻼ‬ó Ó‫ﻣﺟﻠ‬ ó ‫ﺔ‬ö ‫ﺎﻗ‬Ø‫ﻟﺑ‬Ç
ö ä‫ﻣ‬æ ä‫ﺑ‬Ç ö ‫ﻟ ﱠﻧ‬Ç ‫ﮫ‬õ ‫ﺗ‬ó ‫ﻣﺷﯾﺧ‬ó ‫ﯾﺞ‬Ñ‫ﺗﺧ‬
ö Ó‫ﺣﺎ‬ ó Ñæ‫ﻣﻧﺻ‬
ö ä‫ﺑ‬
ö ã‫ﺳﻠﯾ‬
ò ä‫ﻣ‬æ Ïö ‫ ﻋﺑ‬íÏ‫ﻟﮭ ﺎ‬Ç ‫ﻘﯾﺳﻲ‬ó ‫ﻟ‬Ç
‫ﱠ‬
ö ‫ﻟﻧﺟﯾ‬Çæ ‫ﻧﻲﱢ‬Ç ‫ﱠ‬Ñ‫ﻟﺣ‬Ç
È ó ãªÑ‫ﻏﯾ‬æ ó ‫ﱠ‬
ËÏ‫ﺣ‬æ ä‫ﻛﺎ‬æ ð ó
‫ ﻓﺎﺿﻼ‬Ù‫ ﺣﻔ‬Ê‫ﻟﻣﻘﺎﻣ ﺎ‬Ç ‫ﻲ‬öó ‫ﻟ‬ææó Áó ‫ ﻗﺿﺎ‬Ïö ‫ ﺑﻠ‬á‫ﻟﺧﻠﯾ‬Ç Ê‫ﻋﺎ‬ÑÐ ó
ö ó ö ö Ãæ óÏ‫ﻋﺎ‬Ãæ ‫ﺋﯾﺔ‬ÇÑöÏ‫ﺑﺎﻟﺑﺎ‬
ð
ä‫ﻛ ﺎ‬æ ÇÏÇæ‫ﺟ‬ ñ ‫ﺻ ﱠﻧ‬õ
‫ﮫ‬õ ‫ ﻟ‬Ê‫ﻔﺎ‬ ó ‫ ﻣ‬ãñ Ù‫ﻧ‬ó æ Ê‫ﻣﺎ‬æ
ó ó
‫ ﻓ ﻲ‬ìÏ‫ﻣﺎ‬õ‫ ﺟ‬Éö Ñ‫ﻵﺧ‬Ç ‫ ﺳ ﻧﺔ‬725 ܪ Þ‫ﻣﺷ‬Ï‫ﺑ‬.

‫ﻓ ﻲ‬æ È ö ‫ ﻛﺗﺎ‬ã‫ﻧﺟ‬
ö íÏ‫ﮭﺗ‬õ‫ﻟﻣ‬Ç ä‫ﻻﺑ‬ö ö ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ﺷﻲﱢ‬Ñõ‫ﻟﻘ‬Ç ι 551: ÇЪæ ãñ Ù‫ﺗ‬ó ‫ﻧ‬õ‫ ﻣ‬ä‫ﻣ‬ó åõ Ñõ ‫ﻊ ﻛﻔ‬ñ ‫ﺟﻣ‬õ‫ﮫ ﻣ‬ö ‫ ﻋﻠﯾ‬ä‫ﻣ‬æ åõ ‫ﻧﺎ‬Ñ‫ ﻛ ﱠﻔ‬ä‫ ﻣ‬áªÃ
ã‫ﻌﻠ‬õ ö
‫ﺔ‬ö ‫ﺑﻠ‬ö‫ﻟﻘ‬Ç ä‫ﻛﺎﻟﻘﺎﺋﻠﯾ‬
ó Þ‫ﺑﺧﻠ‬
ö Ñ ‫ﻟﻘ‬ÇäÇÁö ‫ﮫ‬õ ‫ﺑﺄﻧ‬æ ‫ ﻻ‬ãõ ‫ ﯾﻌﻠ‬Êö ‫ﻣﺎ‬æÏ‫ﻣﻌ‬ó ‫ﻟ‬Ç áó ‫ﺎ ﻗﺑ‬ªöÏæ‫ﺟ‬æ ä‫ﻣ‬æ ‫ ﻻ‬õä‫ﻣ‬Äõ‫ ﯾ‬ÑÏ‫ﺑﺎﻟﻘ‬
ö ÇÐ ‫ﻛ‬æ ä‫ ﻣ‬Ïõ ‫ ﯾﻌﺗﻘ‬äà ó‫ﷲ‬
Ó‫ﺟﺎﻟ‬
ñ ‫ ﻋﻠ ﻰ‬ÔÑ‫ﻟﻌ‬Ç
ö ‫ﻛﻣﺎ‬ å
õ ‫ﺣﻛﺎ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻟﻘﺎﺿ‬Ç ñä‫ﺳﯾ‬ ‫ﺣ‬
õ ä‫ﻋ‬ Õ‫ﻧ‬
‫ﱢ‬ ‫ﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬Ç.
‫ﱢ‬

Terjemahan pada teks yang telah dihitamkan: " Begitu juga kafir sesiapa
yang berakidah Allah duduk atas Arasy berdasarkan teks kenyataan oleh
Imam Syafie' yang disebut oleh Al-Qodhi Husain".

‫ﻓ ﻲ‬æ È‫ ﻛﺗ ﺎ‬ã‫ﻧﺟ‬ ö íÏ‫ﮭﺗ‬õ‫ﻟﻣ‬Ç ä‫ﻻﺑ‬ ö ã‫ﻌﻠ‬õ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ﺷﻲ‬Ñ‫ﻟﻘ‬Ç


ö Õ 588: ä‫ﺿ ﻲ ﻋﻠﻲﱟ ﻋ‬Ñ ‫ ﻋﻧ ﮫ ﷲ‬á‫ﻗ ﺎ‬: " õ‫ﺟﻊ‬ö Ñ‫ﯾ‬ó ‫ ﺳ‬ãñ æ‫ ﻗ‬ä‫ ﻣ‬åЪ
õ ö ÇÑ‫ﻗﺗ‬Ç ‫ﺔ‬ö ‫ﻟﺳﺎﻋ‬Ç Ç ðÑ‫ ﻛﻔﺎ‬á‫ ﻗ ﺎ‬áñ ‫ﺟ‬Ñ ‫ ﯾ ﺎ‬Ñ‫ﻣﯾ‬Ã
‫ﺔ‬ö ‫ﻷ ﱠﻣ‬Ç Ï ‫ ﻋﻧ‬È ó ä‫ﻣﻧﯾ‬Ä‫ﻟﻣ‬Ç
ó ‫ﻛ‬õ ãõªÑõ ‫ ﻔ‬ÇÐ‫ ﺑﻣ ﺎ‬Ë
ö ÇÏ‫ﺑﺎﻹﺣ‬à ãà ¿Ñ‫ﺑﺎﻹﻧﻛﺎ‬ á‫ﻓﻘ ﺎ‬: á ‫ﺑ‬
ö
Ñ‫ﺑﺎﻹﻧﻛﺎ‬
ö äæÑ‫ﻧﻛ‬õ
ó ‫ﯾ‬ ã‫ﮭ‬ ó
‫ﻘ‬ ‫ﺧﺎﻟ‬ ‫ﮫ‬ ó
‫ﻧ‬ æ‫ﻓﯾﺻﻔ‬ ã‫ﺑﺎﻟﺟﺳ‬
ö Á‫ﻷﻋﺿﺎ‬Çæ".
ö

‫ﻟﻘﺎﺿ ﻲ‬Ç ñä‫ ﺣﺳﯾ‬ä‫ ﻣ‬Ñ‫ﻛﺎﺑ‬Ã


ö È‫ﺻ ﺣﺎ‬Ã ã‫ﻹﻣﺎ‬Ç
ö ‫ﺎﻓﻌﻲ‬ ‫ﻟﺷ‬Çˬ á‫ ﻗ ﺎ‬ã‫ﻹﻣﺎ‬Ç Ïõ ‫ ﻋﺑ‬ã‫ﯾ‬Ñ‫ﻟﻛ‬Ç
ö ‫ﻓﻌﻲﱡ‬ÇÑ‫ﻟ‬Ç: Çæ‫ﮫ ﻛ ﺎﻧ‬õ ‫ﻧ‬æ‫ ﯾﻠﻘﺑ‬Ñ‫ﺣﺑ‬
ó

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
‫ﺔ‬ö ‫ﻷﻣ‬Ç.

Ï ‫ ﻓﺑﻌ‬ÇЪ ‫ ﻻ‬Ê ‫ﻟ ﻰ ﯾﻠﺗﻔ‬Å ã‫ ﻛ ﻼ‬Ö ‫ ﺑﻌ‬ϥϳϳόϓΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϟ΍ ãªÑ‫ﻏ ﯾ‬æ ä‫ ﻣﻣ‬ã ‫ ﻟ‬ÇæÑ ‫ ﯾﻛﻔ‬٬‫ﻣﺔ‬ø‫ﻟﻣﺟﺳ‬Ç ß ‫ﻟ‬Ðæ
Êæ ‫ ﻟﺛﺑ‬Ñ ‫ﻟﻣﺟﺳ ﻣﺔ ﻛﻔ‬Ç á‫ﻟﯾ‬Ï ‫ﻟ ﮫ ﺑ‬æ‫{ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻗ‬Ó ‫ ﻛﻣﺛﻠ ﮫ ﻟﯾ‬Á‫}ﺷ ﻰ‬. Ý ‫ﻛﯾ‬æ Ûæ ‫ ﻟﺷ ﺎﻓﻌﻲ ﯾﺳ‬äÃ
Ý‫ﻣﮫ ﯾﺧ ﺎﻟ‬ó ‫ﻣﺎ‬Å (íÐ ‫ﻟ‬Ç Ñ‫ﻔ‬ø ‫ ﻛ‬ä‫ ﻣ‬Ý ‫ﺻ‬æ ‫ ﷲ‬ã ‫ﺔ¿ ﻣﺳ ﺋﻠﺔ ﻓ ﻲ )ﺑﺎﻟﺟﺳ‬ø‫ﺟﻣﺎﻋﯾ‬Å!
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 8:59 AM 0 comments Links to this post
18 September, 2007
KESILAPAN DI MASJID AL-HARAM

KESILAPAN SOLAT BERLAKU DI MASJID AL-


HARAM MEKAH YANG TIDAK DIBETULKAN
LAGI.
Oleh: Abu Syafiq ( 012-2850578 )

Setelah saya beberapa kali pernah menunaikan solat di Masjid Al-Haram di


Mekah dengan pada mulanya perasaan seronok dan khusyuk kepada Allah
kekadang terpanggil untuk menegur secara lisan beberapa kesilapan yang
dilakukan oleh kebanyakan pihak Masjid Al-Haram Mekah dan telah pun saya
lakukan (menegur) ketika itu berada disana mengerjakan ibadah Umrah
khusunya ketika itu saya datang di bulan Ramadhan yang dilakukan solat
terawih pada malamnya.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Alhamdulillah pihak yang saya nyatakan ketika itu mereka menerima ianya
adalah teguran yang baik dan mereka akui pihak mereka telah melakukan
kesilapan (antara mereka bernama Mu’ti Al Asy-Syeikh seperti tuan badannya
bagitau pada saya). Tetapi saya tidaklah menulis surat secara rasmi kepada
pihak Masjid Al-Haram ketika itu agar mengubah beberapa kesilapan atas
anggapan saya pihak Masjid tersebut yang saya jumpa berjanji akan sampaikan
kepada pihak atasan Masjid.

Setelah beberapa tahun saya pulang ke tanah air saya dapati kesilapan tersebut
masih diteruskan. Inilah yang amat menyedihkan saya.
Antara kesilapan yang dilakukan adalah seperti berikut:
( sebahagian besarnya saya telah nyatakan pada pihak Masjid )

* KESILAPAN DALAM SOLAT YANG


DILAKUKAN DI MASJID AL-HARAM, MEKAH
Ketika saya menegur mereka pada masa tersebut, pihak yang mendengar di
dalam pejabat terletak di bahagian atas berhampiran tempat Imam solat
terawih mereka tersenyum sambil mengangguk-angguk mempersetujui saya.

Antaranya yang saya tegur:

1- Imam Pertama Masjid Mekah Abdur Rahman As-Sudais membaca pada surah
Al-Fatihah di ayat 5 pada perkataan ( Na’budu ) dia memanjangkan baris
hadapan pada huruf DAL sehingga jelas bacaanya kerap berbunyi ( Na’buduuu ),
ini menambah satu huruf yang tidak wujud dalam ayat tersebut iaitu huruf
WAW.
Tidak ada satu Imam Qirooat yang muktabar pun membaca seperti As-Sudais
pada ayat tersebut.
Kesilapan ini bukan sentiasa dilakukan tetapi amat kerap dilakukan bermakna
sekiranya kita mendengar setiap rakaat bacaan Al-Fatihah oleh As-Sudais kita
akan dapati 70 peratus daripadanya dia membaca dengan bacaan yang silap
tersebut.

Bagi sebahagian orang awam mungkin tidak perasan tetapi pada mereka yang
mempelajari Ilmu Qirooat dan bacaan Al-Quran akan ketara jelas kesilapan
yang didengari.
Malangnya kesilapan ini masih kerap dilakukan oleh Imam As-Sudais. Begitu
juga kesilapan bacaan ini dilakukan oleh Imam Asy-Syuraim Imam kedua.
Saya mengharap agar mereka mengubah dan kepada kita yang menjadi Imam
dalam solat agar jangan melakukan kesilapan sedemikian.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Kemudian wujud juga ketidak-tepatan mereka dalam bacaan Al-Fatihah pada
sebutan huruf Sod, kekadang itu tidak wujud langsung sifat Sofirnya. Begitu
juga pada perkataan terakhir surah Al-Fatihah ( waladhoollien ) As-Sudais kerap
membacanya dengan mengangkat lidah secara berlebih-lebihan pada sabdu
(syaddah atau tasydid) huruf LAM.

Bagi mereka yang pakar ilmu tajwid akan menyedari ini. Tetapi kesilapan yang
menambah huruf adalah amat besar dan itulah yang saya tegur ketika itu.

2- KESILAPAN KETIKA MENYEBUT TAKBIIROOT ( ALLAAHU AKBAR )


“ La Yasih! La Yasih, Khoto’ Khoto’ ” itulah yang mereka lafazkan ketika
teguran saya disahut oleh mereka dan berjanji akan mengubahkan secepat yang
mungkin.
Kesilapan ini adalah pada sebutan lafaz dalam solat yang pertama dikira
sebagai rukun solat iaitu sebutan ALLAAHU AKBAR.
ALLAAHU AKBAR bererti Allah Maha Besar iaitu Maha Agong dan Maha Berkuasa,
itulah erti perkataan AKBAR disitu. Tetapi sekiranya perkataan itu
dipanjangkan sebutanya pada huruf BA’ sehingga ia berbunyi AKBAAR maka
maknanya berubah sama sekali kepada makna yang tidak layak bagi Allah iaitu
gendang atau kompang besar. Itulah makna AKBAAR. Sekiranya seseorang itu
menyebut ALLAAHU AKBAR maka maknanya betul iaitu Allah Maha Besar akan
tetapi sekiranya disebut ALLAAHU AKBAAR (panjang pada huruf ba’) maka
maknanya amat menyimpang iaitu Allah Kompang Besar.
Sandaran kompang kepada Allah adalah sandaran yang tidak layak bagi Allah
seperti yahudi menyandarkan DUDUK bagi Allah yang mana ianya adalah kufur
kerana menyamakan Allah dengan makhlukNya. Maha suci Allah dari sifat yang
lemah.

Inilah antara kesilapan besar yang dilakukan ketika solat dilaksanakan di Masjid
Al-Haram. Tukang menyebut takbiirot belakang Imam selepas Imam sebut ianya
sering melakukan kesilapan itu.

Kesemua berpunca daripada ketidak-telitian mereka dan saya amat pelik


mengapa tiada antara mereka sendiri yang menegur sedangkan mereka
berbangsa arab, tahu arab dan faham ertinya. Jadi, kepada kita juga agar
jangan melakukan kesilapan yang sama.

Perkara kesilapan ini dan yang di atas boleh kita dengar sendiri di TV siaran
langsung tengah malam waktu Malaysia setiap bulan Ramadhan.

3- Banyak lagi kesilapan yang dilakukan oleh mereka yang menunaikan solat di
Masjid Al-Haram termasuk Imam-imamnya dan di masjid selain Al-Haram disana

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
antaranya (kesilapan mungkin tidak kecil):

-Meletakkan kedua belah tangan atas dada ketika iktidal. Amalan ini tidak
pernah diriwayatkan dari Nabi secara khusus. Tiada pula para sahabt Nabi
melakukan sedemikian ketika iktidal.

-Kerap membela atau membetulkan jubah luar yang dipakai tanpa apa-apa
keperluan dan kekadang itu garis tajam ditengah pada kain serban yang
diletakkan atas kepala diusap-usap dengan tangan bagi menajamkan lagi
garisan itu ketika solat. Sekalipun kalau mereka menganggap ianya tidak batal
tetapi orang kafir, muallaf, kanak-kanak yang melihat akan beranggapan
pelbagai tanggapan yang tidak baik terhadap umat islam kerana nampak
macam bermain-main bukan beribadah.

-Membaca Al-Quran dengan bacaan yang sengau seolah-olah tiada imam disana
yang tidak sengau sehingga amat mengelikan hati saya bagi sebahagian Imam di
tanahair kita terikut-ikut bacaan sengau yang langsung tidak menjadi
sedangkan mereka tidak pula sengau, Cuma hanya mahu mengikut cara bacaan
Imam Mekah yang sengau mereka buat-buat. Padahal Nabi Muhammad bermula
dari Jibril dan juga para sahabat Nabi tidak pernah membaca sengau.

-Sering juga antara mereka yang solat disana menganggat kepala mereka
memandang ke langit ketika berdoa doa qunut. Ini adalah sesuatu yang ditegah
oleh Nabi Muhammad.
Adakah mereka berakidah Allah duduk dilangit?! Nabi dalam Hadis melarang
pandang ke langit ketika solat. Kalaulah Allah duduk dilangit kenapa ditegah
oleh Nabi yek??!
Ini bererti bahawa Allah tidak bersifat duduk atas langit bahkan akidah Nabi
Muhammad adalah Allah wujud tanpa memerlukan tempat seperti Hadith yang
diriwayat oleh Muslim dalam sohih muslim pada bab Ma Yuqol ‘Indal Qiyam
Minal Naum.
Banyak lagi kesilapan-kesilapan yang perlu diperbaiki.

Waffaqokumullaah bima yuhibbu wa yardhoh.


Oleh: abu-syafiq. ( http://www.abu-syafiq.blogspot.com/ ).
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 5:40 AM 0 comments Links to this post
17 September, 2007
BUAT MAULUD NABI MASUK NEREKA
BUAT MAULUD 'ORANG INI' MASUK
SYURGA???!
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
( Gambar Hiasan 'bermakna' )

WAHHABI BANYAK MERAIKAN BESAR-


BESARAN MAULUD TOK GURU MEREKA DAN
DIRI MEREKA SENDIRI.
TETAPI MEREKA MENGKAFIRKAN UMAT ISLAM
YANG MENGHALAL PERBUATAN MERAIKAN
MAULUD NABI MUHAMMAD.
Cukup mengelirukan orang awam. Bagi Wahhabi buat maulud Nabi
Muhammad akan masuk nereka.
Buat maulud (birthday) mereka pula masuk syurga kah?!
Buktinya pengampu ajaran Wahhabi atau yang malu mengaku Wahhabi
bertopengkan nama As-Salaf tapi tak tahu salaf tu kemende. Dia sendiri
menyambut besday setiap tahun (gambar hiasan di atas ).
*RUJUK FATWA BINBAZ WARTAKAN SAMBUTAN BIRTHDAY ADALAH HARAM,
JAHILIYAH, SYIAH DAN KUFFAR SAHAJA YANG BUAT. DEMIKIAN FATWA
BINBAZ YANG MENGKAFIRKAN @ MENGHARAMKAN SESIAPA YANG BUAT
SAMBUTAN ULANGTAHUN KELAHIRAN:
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=84

Ï ‫ﻟ‬Çæ‫ﺑﺎﻟﻣ‬

ã ‫ﻟﻘﺳ‬Ç : ìæ‫ > ﻓﺗ ﺎ‬ìæ‫ ﻓﺗ ﺎ‬Ê‫ﻟﻣﻧﺎﺳ ﺑﺎ‬Ç


áÇÄ ‫ﻟﺳ‬Ç :
Ï ‫ﻟﺣﻣ‬Ç É‫ﻟﺻ ﻼ‬Çæ ¡ ã‫ﻟﺳ ﻼ‬Çæ ‫ ﻋﻠ ﻰ‬áæ ‫ﺳ‬Ñ ‫ﻋﻠ ﻰ ﷲ‬æ ‫ﻟ ﮫ‬ ‫ﺻ ﺣﺎﺑﮫ‬Ãæ ä‫ﻣ‬æ ìÏ ‫ﺗ‬ªÇ åÇÏ ‫ﻣﺎ ¡ ﺑﮭ‬Ã Ï ‫ ﺑﻌ‬:
Ï ‫ ﻓﻘ‬Ê ‫ﻠﻌ‬ØÇ ‫ﺗﮭﺎ ﻛﻠﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬Ñ ‫ ﻧﺷ‬ÉÏ ‫ﯾ‬Ñ‫ﯾﻧ ﺔ ﺟ‬Ï‫ﻟﻣ‬Ç ‫ﺎ‬ªÏÏ ‫ ﺑﻌ‬ÑÏ‫ﻟﺻ ﺎ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ãæ ‫ ﯾ‬ä ‫ﻻﺛﻧﯾ‬Ç Þ ‫ﻓ‬Çæ‫ﻟﻣ‬Ç 28
/ 12 / 1401 ܪ ‫ﻧﮭﺎ‬æ‫ ﻣﺿ ﻣ‬äà Î‫ﻷ‬Ç á‫ ﺟﻣﺎ‬Ï‫ﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻣﺣﻣ‬Ç ìÃÑ ‫ﻧ ﺎﻣﺞ ﻓ ﻲ‬Ñ‫ ﺑ‬Á‫ﺑﻧ ﺎ‬à ã‫ﻹﺳ ﻼ‬Ç íÐ ‫ﻟ‬Ç Ë ‫ﯾﺑ‬
ä‫ ﻣ‬Ò‫ﺎ‬ ‫ﻟﺗﻠﻔ‬Ç íÏæ‫ﻟﺳ ﻌ‬Ç ‫ ﺣﻠﻘ ﺔ‬á‫ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺷ ﺗﻣ‬á‫ﻻﺣﺗﻔ ﺎ‬Ç Ï ‫ ﺑﻌﯾ‬Ï‫ﻟﻣﯾ ﻼ‬Ç . á‫ﯾﺳ ﺄ‬æ á‫ ﺟﻣﺎ‬áª Ï ‫ﻋﯾ‬
Ï‫ﻟﻣﯾ ﻼ‬Ç åÒ‫ ﯾﺟ ﯾ‬ã‫ﻹﺳ ﻼ‬Ç ¿

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
‫‪Ç :‬ﻟﺟ ‪ÈÇæ‬‬
‫¡ ‪Çæ‬ﻟﺻ ﻼ‪ É‬ﻟﻠ ‪Ð‬ﻛ‪ Ñ‬ﻓﯾﮭﻣ ﺎ ﯾﺟﺗﻣﻌ ‪ äæ‬ﻋﯾ ‪Ï‬ﯾ‪ ä‬ﻣﯾ ‪ä‬ﻟﻠﻣﺳ ‪ á‬ﺷ ‪æ ÚÑ‬ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﺳ ﺑﺣﺎﻧﮫ ﷲ ‪Ñ äÃ‬ﯾ ‪ È‬ﻻ‬
‫ﻣ‪à ä‬ﻧ ‪ ÚÇæ‬ﻋﻠ ﻰ ﺗﺷ ﺗﻣ‪à á‬ﻋﯾ ﺎ‪æ ÇÏ‬ﺷ ‪Ç ¡ ÚÑ‬ﻟﺟﺎ‪ª‬ﻠﯾ ﺔ ‪Ã‬ﻋﯾ ﺎ‪ Ï‬ﻣ‪ ä‬ﺑ ‪Ï‬ﻻ ‪Çæ‬ﻷﺿ ﺣﻰ ‪Ç‬ﻟﻔ‪ Ñ Ø‬ﻋﯾ ‪ªæ : Ï‬ﻣﺎ‬
‫‪æ‬ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﺳ ﺑﺣﺎﻧﮫ ﻟﻧ ﺎ ﯾﺷ ‪æ ÚÑ‬ﻟ ‪Ç ¡ ã‬ﻟﺗﺷ ‪Ñ‬ﯾ‪Ãæ Þ‬ﯾ ﺎ‪ ã‬ﻋ‪Ñ‬ﻓ ﺔ ‪æ‬ﯾ ‪Ç ãæ‬ﻟﺟﻣﻌ ﺔ ﻛﯾ ‪Çæ ãæ‬ﻟﻌﺑ ﺎ‪Ç ÉÏ‬ﻟ ‪Ð‬ﻛ‪Ñ‬‬
‫‪Ç‬ﻟﺷ ‪Ñ‬ﻋﯾﺔ ‪Ç‬ﻷ‪Ï‬ﻟ ﺔ ‪Ï‬ﻟ ‪ Ê‬ﻗ ‪ Ï‬ﺑ ‪ ¡ á‬ﻏ ﯾ‪æ åÑ‬ﻻ ‪æ‬ﺳ ﻠ‪ ã‬ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ ‪Ç‬ﻟﻧ ﺑﻲ ﻣﯾ ﻼ‪ Ï‬ﻻ ﻟﻠﻣﯾ ﻼ‪ Ï‬ﻋﯾ ‪ÇÏ‬‬
‫‪Ç‬ﻟﺗﺷ ﺑﮫ ‪æ‬ﻣ‪Ç ä‬ﻟ ‪Ï‬ﯾ‪ ä‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﻣﺣ‪Ï‬ﺛ ﺔ ‪Ç‬ﻟﺑ ‪ ÚÏ‬ﻣ‪ ä‬ﺑﺎﻟﻣ‪Çæ‬ﻟ ‪Ç Ï‬ﻻﺣﺗﻔ ﺎ‪ äà á‬ﻋﻠ ﻰ ‪Çæ‬ﻟﺳ ﻧﺔ ‪Ç‬ﻟﻛﺗ ﺎ‪ È‬ﻣ‪ä‬‬
‫¡ ﻣﻧﮫ ‪Çæ‬ﻟﺣ ‪Ð ÑÐ‬ﻟ ‪ ß‬ﺗ ‪Ç ßÑ‬ﻹﺳ ﻼ‪ áªÃ ã‬ﻋﻠ ﻰ ﻓﺎﻟ‪Çæ‬ﺟ ‪æ ¡ È‬ﻏ ﯾ‪Çæ ãªÑ‬ﻟﻧﺻ ﺎ‪Ç ìÑ‬ﻟﯾﮭ ‪ Ïæ‬ﻣ‪ ä‬ﷲ ﺑﺄﻋ ‪ÁÇÏ‬‬
‫‪Ç æÃ‬ﻹ‪ÇÐ‬ﻋﺔ ﻓ ﻲ ‪Åå‬ﺑﺎﺣ ‪ Ê‬ﯾ ‪Ð æà ãªæ‬ﻟ ‪ ß‬ﻋﻠ ﻰ ﯾﺷ ﺟﻊ ﻣﺎ ﺑ ‪ æà Ë‬ﻧﺷ ‪æ Ñ‬ﻋ‪ ãÏ‬ﻓﻌﻠ ﮫ ﻣ‪ ä‬ﻋﻠ ﻰ ‪Åæ‬ﻧﻛ ﺎ‪åÑ‬‬
‫ﺎ‪Ç æà Ò‬ﻟﺻ ﺣﺎﻓﺔ‬ ‫ﻣ‪Ç : ((ä‬ﻟﺻ ﺣﯾﺢ ‪Ç‬ﻟﺣ ‪Ï‬ﯾ‪ Ë‬ﻓ ﻲ ‪æ‬ﺳ ﻠ‪ ã‬ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ ‪Ç‬ﻟﻧ ﺑﻲ ﻟﻘ ‪Ç áæ‬ﻟﺗﻠﻔ‬
‫ﻋﻣ‪ á‬ﻣ‪æ ((ä‬ﺳ ﻠ‪ ã‬ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ ‪æ‬ﻗ‪æ‬ﻟ ﮫ ¡ ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣﺗﻔ ‪ ÏÑ)) Þ‬ﻓﮭ ‪ æ‬ﻣﻧﮫ ﻟﯾ ‪ Ó‬ﻣﺎ ‪à ÇЪ‬ﻣ‪Ñ‬ﻧ ﺎ ﻓ ﻲ ‪Ã‬ﺣ‪ËÏ‬‬
‫‪æ‬ﻓ ﻲ ¡ ﺑ ﮫ ﺟﺎ‪Ò‬ﻣﺎ ‪Ç‬ﻟﺑﺧ ﺎ‪æ íÑ‬ﻋﻠﻘ ﮫ ﺻ ﺣﯾﺣﮫ ﻓ ﻲ ﻣﺳ ﻠ‪à ã‬ﺧ‪Ñ‬ﺟﮫ ))‪ ÏÑ‬ﻓﮭ ‪à æ‬ﻣ‪Ñ‬ﻧ ﺎ ﻋﻠﯾ ﮫ ﻟﯾ ‪ Ó‬ﻋﻣﻼ‬
‫ﻓ ﻲ ﯾﻘ ‪ áæ‬ﻛ ﺎ‪Ã ä‬ﻧ ﮫ ‪æ‬ﺳ ﻠ‪ ã‬ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ ‪Ç‬ﻟﻧ ﺑﻲ ﻋ‪ ä‬ﻋﻧ ﮫ ﷲ ‪Ñ‬ﺿ ﻲ ﺟ ﺎﺑ‪ Ñ‬ﻋ‪ ä‬ﻣﺳ ﻠ‪ ã‬ﺻ ﺣﯾﺢ‬
‫ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﻣﺣﻣ‪Ç íϪ Ï‬ﻟﮭ ‪æ íÏ‬ﺧ ﯾ‪ Ñ‬ﷲ ﻛﺗ ﺎ‪Ç È‬ﻟﺣ ‪Ï‬ﯾ‪ Ë‬ﺧ ﯾ‪ Ñ‬ﻓ ﺈ‪ ä‬ﺑﻌ ‪à Ï‬ﻣﺎ(( ‪Ç :‬ﻟﺟﻣﻌ ﺔ ﺧ‪Ø‬ﺑ ﺔ‬
‫‪æ‬ﻓ ﻲ ¡ ﻛﺛ ﯾ‪Ç ÉÑ‬ﻟﻣﻌ ﻧﻰ ‪ ÇЪ‬ﻓ ﻲ ‪Çæ‬ﻷﺣﺎ‪Ï‬ﯾ ‪)) Ë‬ﺿ ﻼﻟﺔ ﺑ‪Ï‬ﻋ ﺔ ‪æ‬ﻛ ‪ á‬ﻣﺣ ‪Ï‬ﺛﺎﺗﮭﺎ ‪Ç‬ﻷﻣ‪æ Ñæ‬ﺷ ‪æ Ñ‬ﺳ ﻠ‪ã‬‬
‫‪ :‬ﻗ ﺎ‪æ á‬ﺳ ﻠ‪ ã‬ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ ‪Ç‬ﻟﻧ ﺑﻲ ‪ äÃ‬ﻋﻧﮭﻣﺎ ﷲ ‪Ñ‬ﺿ ﻲ ﻋﻣ‪ Ñ‬ﺑ ‪ ΍ä‬ﻋ‪ ä‬ﺟﯾ ‪ Ï‬ﺑﺈﺳ ﻧﺎ‪à Ï‬ﺣﻣ‪ Ï‬ﻣﺳ ﻧ‪Ï‬‬
‫‪Ç‬ﻟﻧ ﺑﻲ ﻋ‪ ä‬ﻋﻧ ﮫ ﷲ ‪Ñ‬ﺿ ﻲ ﺳ ﻌﯾ‪Ã Ï‬ﺑ ﻲ ﻋ‪Ç ä‬ﻟﺻ ﺣﯾﺣﯾ‪æ ä‬ﻓ ﻲ ))ﻣﻧﮭ‪ ã‬ﻓﮭ ‪ æ‬ﺑﻘ ‪ ãæ‬ﺗﺷ ﺑﮫ ﻣ‪((ä‬‬
‫‪ : ((ä‬ﻗ ﺎ‪à á‬ﻧ ﮫ ‪æ‬ﺳ ﻠ‪ ã‬ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ‬ ‫‪æ‬ﻓ ﻲ ﺑﺎﻟﻘ ‪Ç ÉÐ‬ﻟﻘ ‪ ÉÐ‬ﺣ‪ æÐ‬ﻗﺑﻠﻛ ‪ ã‬ﻛ ﺎ‪ ä‬ﻣ‪ ä‬ﺳ ﻧ‪ ä‬ﻟﺗﺗﺑﻌ‬
‫ﷲ ‪Ñ‬ﺳ ‪ áæ‬ﯾ ﺎ ﻗ ﺎﻟ‪)) Çæ‬ﺗﻣ ‪åæ‬ﻟ ‪Ï‬ﺧ‪ á‬ﺿ ‪ È‬ﺟﺣ‪Ï Ñ‬ﺧﻠ ‪ Çæ‬ﻟ ‪ æ‬ﺣ ﺗﻰ ﺑ ‪ÇÑÐæ ÚÇÑÐ‬ﻋﺎ ﺑﺷ ﺑ‪ Ñ‬ﺷ ﺑ‪ ÇÑ‬ﻟﻔ ‪Ù‬‬
‫ﻣ‪Ç ä‬ﻟﺣ ‪æ ÑÐ‬ﺟ‪ Èæ‬ﻋﻠ ﻰ ﺗ ‪ áÏ‬ﻛﻠﮭ ﺎ ‪Ã‬ﺧ‪à ìÑ‬ﺣﺎ‪Ï‬ﯾ ‪Ç Ë‬ﻟﻣﻌ ﻧﻲ ‪æ ÇЪ‬ﻓ ﻲ ))ﻓﻣ ‪ ((ä‬ﻗ ﺎ‪Çæ ¿ á‬ﻟﻧﺻ ﺎ‪Ç ìÑ‬ﻟﯾﮭ ‪Ïæ‬‬
‫ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﻣﺣﻣ‪ Ï‬ﻧﺑﯾﻧ ﺎ ‪Ãæ‬ﻓﺿ ﻠﮭ‪Ç ã‬ﻟﺧﻠ ‪Ãæ Þ‬ﺷ ‪æ ¡ ÝÑ‬ﻏﯾ‪ ªÑ‬ﺎ ‪Ã‬ﻋﯾ ﺎ‪ ãªÏ‬ﻓ ﻲ ﷲ ‪Ã‬ﻋ‪ ÁÇÏ‬ﻣﺷ ﺎﺑﮭﺔ‬
‫‪æ‬ﻻ ﻋﻧﮭ ‪ ã‬ﻟ ﮫ‪Ñ áÇ‬ﺿ ﻲ ﺑﻌ ‪à åÏ‬ﺻ ﺣﺎﺑﮫ ﺑ ﮫ ﯾﺣﺗﻔ ‪æ á‬ﻟ ‪ ¡ ã‬ﺣﯾﺎﺗ ﮫ ﻓ ﻲ ﺑﻣ‪æ‬ﻟ ‪ åÏ‬ﯾﺣﺗﻔ ‪ á‬ﻟ ‪æ ã‬ﺳ ﻠ‪ã‬‬
‫ﺻ ﻠﻰ ﺑﻣ‪æ‬ﻟ ‪Ç åÏ‬ﻻﺣﺗﻔ ﺎ‪ á‬ﻛ ﺎ‪æ ä‬ﻟ ‪Ç ¡ æ‬ﻟﻣﻔﺿ ﻠﺔ ‪Ç‬ﻟﺛﻼﺛ ﺔ ‪Ç‬ﻟﻘ ‪ äæÑ‬ﻓ ﻲ ﺑﺈﺣﺳ ﺎ‪ ä‬ﻟﮭ ‪Ç ã‬ﻟﺗ ﺎﺑﻌ‪äæ‬‬
‫ﺑﻘﻧﺎ ﺧ ﯾ‪ ÇÑ‬ﻏ ﯾ‪ åÑ‬ﻣ‪æ‬ﻟ ‪æ æà Ï‬ﺳ ﻠ‪ ã‬ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ‬ ‫ﷲ ﺻ ﻠﻰ ‪Ç‬ﻟﻧ ﺑﻲ ‪æ‬ﻟﻌﻠﻣ ﮫ ¡ ‪Ç‬ﻷﺧﯾ ﺎ‪æà Ñ‬ﻟﺋ ‪Å ß‬ﻟﯾ ﮫ ﻟﺳ‬
‫‪ äÃ‬ﻋﻠﻣﻧ ﺎ ‪Ð‬ﻟ ‪ ß‬ﻣ‪ ä‬ﺷ ﻲ‪ Á‬ﯾﻘ ﻊ ﻟ ‪ ã‬ﻓﻠﻣ ﺎ ¡ ﺑﻧﻔﺳ ﮫ ﻓﻌﻠ ﮫ ‪ æÃ‬ﻋﻠﯾ ﮫ ‪æ‬ﺣﺛﮭ ‪à ã‬ﻣﺗ ﮫ ‪æ‬ﺳ ﻠ‪ ã‬ﻋﻠﯾ ﮫ‬
‫ﻷﻣ‪Ç Ñ‬ﻣﺗﺛ ﺎﻻ ﻣﻧﮭﺎ ‪Çæ‬ﻟﺣ ‪ ÑÐ‬ﺗ‪Ñ‬ﻛﮭ ﺎ ﯾﺟ ‪Ç È‬ﻟ ﺗﻲ ‪Ç‬ﻟ ‪Ï‬ﯾ‪ ä‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﻣﺣ‪Ï‬ﺛ ﺔ ‪Ç‬ﻟﺑ ‪ ÚÏ‬ﻣ‪ ä‬ﻟﻣ‪Çæ‬ﻟ ‪Ï‬ﺑ ﺎ ‪Ç‬ﻻﺣﺗﻔ ﺎ‪á‬‬
‫‪Ã‬ﺣ‪ ËÏ‬ﻣ‪Ç äà áæà ä‬ﻟﻌﻠ ‪ áªÃ ã‬ﺑﻌ ‪Ðæ Ö‬ﻛ ‪æ . Ñ‬ﺳ ﻠ‪ ã‬ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﷲ ‪Ñ‬ﺳ ‪Ãæ áæ‬ﻣ‪ Ñ‬ﺳ ﺑﺣﺎﻧﮫ ﷲ‬
‫ﺑﻌ ‪ Ö‬ﺗﺑﻌﮭ ‪ ã‬ﺛ ‪Ç ¡ ã‬ﻟ‪ÇÑ‬ﺑﻌ ﺔ ‪Ç‬ﻟﻣﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﻔ ﺎ‪Ø‬ﻣﯾ‪Ç äæ‬ﻟﺷ ﯾﻌﺔ ‪ ãª‬ﺑﺎﻟﻣ‪Çæ‬ﻟ ‪Ç Ï‬ﻻﺣﺗﻔ ﺎ‪á‬‬
‫ﺑﯾ‪ä‬‬ ‫‪ ÇÏ‬ﺟﮭﻼ ‪Ï‬ﻋﺔ‪Ç‬ﻟ ‪ åЪ È‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﺳ ﻧﺔ ‪Å‬ﻟ ﻰ ‪Ç‬ﻟﻣﻧﺗﺳ‬ ‫‪Ç‬ﻧﺗﺷ ‪ ÊÑ‬ﺛ ‪Çæ ¡ ã‬ﻟﻧﺻ ﺎ‪æ ìÑ‬ﻟﻠﯾﮭ ‪ Ïæ‬ﻟﮭ ‪æ ã‬ﺗﻘﻠﯾ‬
‫‪Åæ‬ﻧﻛﺎ‪ ªÑ‬ﺎ ‪Ç‬ﻟﺑ ‪ åЪ ÚÏ‬ﻓ ﻲ ﷲ ﺣﻛ ‪ ã‬ﺑﯾ ﺎ‪Ç ä‬ﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾ‪ ä‬ﻋﻠﻣ ﺎ‪ Á‬ﻋﻠ ﻰ ‪Çæ‬ﻟ‪Çæ‬ﺟ ‪Ç ¡ È‬ﻟﻧ ﺎ‪ Ó‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﺑ‪Ï‬ﻋ ﺔ ‪åЪ‬‬
‫‪Çæ‬ﺧﺗﻔ ﺎ‪Ç Á‬ﻟﺑ ‪Çæ ÚÏ‬ﻧﺗﺷ ﺎ‪Ç Ñ‬ﻟﻛﺑ ﯾ‪Ç Ñ‬ﻟﻔﺳ ﺎ‪ Ï‬ﻣ‪æ ä‬ﺟ‪ªÏæ‬ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﯾﺗ‪Ñ‬ﺗ ‪ È‬ﻟﻣ ﺎ ¡ ﻣﻧﮭﺎ ‪Çæ‬ﻟﺗﺣ ‪Ð‬ﯾ‪Ñ‬‬
‫‪Ã‬ﺻ ﻧﺎ‪ Ý‬ﻣ‪æ ä‬ﻏ ﯾ‪Çæ ãªÑ‬ﻟﻧﺻ ﺎ‪Ç ìÑ‬ﻟﯾﮭ ‪ Ïæ‬ﻣ‪ ä‬ﷲ ﺑﺄﻋ ‪Ç ÁÇÏ‬ﻟﺗﺷ ﺑﮫ ﻣ‪Ð ä‬ﻟ ‪ ß‬ﻓ ﻲ ‪æ‬ﻟﻣ ﺎ ¡ ‪Ç‬ﻟﺳ ﻧ‪ä‬‬
‫¡ ‪æ‬ﺣ ‪Ï‬ﯾﺛﺎ ﻗ ‪Ï‬ﯾﻣﺎ ‪Ð‬ﻟ ‪ ß‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﻌﻠ ‪ áªÃ ã‬ﻛﺗ ‪æ È‬ﻗ ‪Ç ¡ Ï‬ﻻﺣﺗﻔ ﺎﻻ‪ åЪ Ê‬ﻣﺛ ‪ á‬ﯾﻌﺗ ﺎ‪Ç äæÏ‬ﻟ ‪Ð‬ﯾ‪Ç ä‬ﻟﻛﻔ ‪ÉÑ‬‬
‫‪Ç‬ﻟﻛﻠﻣ ﺔ ‪ . åЪæ‬ﺑﺈﺣﺳ ﺎ‪à ä‬ﺗﺑ ﺎﻋﮭ‪ ã‬ﻣ‪æ ä‬ﺟﻌﻠﻧ ﺎ ¡ ﺧ ﯾ‪ ÇÑ‬ﷲ ﻓﺟ ‪Ç ãªÇÒ‬ﻟﺑ ‪ åЪ ÚÏ‬ﻓ ﻲ ﷲ ﺣﻛ ‪æ ã‬ﺑﯾﻧ ‪Çæ‬‬
‫ﮫ ﺑﮭ ﺎ ‪ÏÑÃ‬ﻧ ﺎ ‪Ç‬ﻟﻣ‪æ‬ﺟ ‪ÉÒ‬‬ ‫ﻓ ﻲ ﻛﺗﺑ ‪æ Ê‬ﻗ ‪ ¡ Ï‬ﺑﯾﻧ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻟﯾﻛ‪æ‬ﻧ ‪Ç Çæ‬ﻟﺑ‪Ï‬ﻋ ﺔ ‪ åЪ‬ﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻘ ‪Ç ÁÇÑ‬ﻟﺗﻧﺑﯾ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ‪Ç‬ﻟ‪Çæ‬ﺟ ‪Ñ äà È‬ﯾ ‪æ È‬ﻻ ¡ ﻣ‪ ÉÑ‬ﻏ ﯾ‪æ Ñ‬ﻏﯾ‪ ªÑ‬ﺎ ‪Ç‬ﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ ‪Ç‬ﻟﺻ ﺣ‪ Ý‬ﻓ ﻲ ﻧﺷ ‪ ÊÑ‬ﻣ‪æØ‬ﻟ ﺔ ﻛﺗﺎﺑ ﺔ ‪Ð‬ﻟ ‪ß‬‬
‫ﺋ‪æ‬ﻟﯾ‪ä‬‬ ‫ﺋ‪æ‬ﻟﯾ‪ ä‬ﺟﻣﯾ ﻊ ‪æ‬ﻋﻠ ﻰ ‪Ã‬ﺧ‪ Õ‬ﺑ‪æ‬ﺟ ﮫ ‪Ç‬ﻹﻋ ﻼ‪æ ÉÑÇÒæ ã‬ﻓ ﻲ ﺣﻛ‪æ‬ﻣﺗﻧ ﺎ ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﻣﺳ‬ ‫‪Ç‬ﻟ ‪ áæÏ‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﻣﺳ‬
‫‪Ç‬ﻟﻧﺻ ﺢ ‪Ç‬ﺟ‪È‬ﻟ ‪Å ÁÇÏà æ‬ﺑﺎﺣﺗﮭ ﺎ ‪Ç‬ﻟﻧ ﺎ‪ Ó‬ﯾ ‪ ãªæ‬ﻣﺎ ﻧﺷ ‪Å æà Ñ‬ﻟﯾﮭ ﺎ ‪Çæ‬ﻟ ‪Ï‬ﻋ‪Ç Éæ‬ﻟﺑ ‪ åЪ ÚÏ‬ﻧﺷ ‪ Ñ‬ﻣﻧ ﻊ ‪Ç‬ﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ‬
‫‪Ç‬ﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾ‪æà ä‬ﺿ ﺎ‪Å Ú‬ﺻ ﻼ‪ Í‬ﻓ ﻲ ‪æ‬ﻣﺳﺎ‪ª‬ﻣﺔ ¡ ‪Ç‬ﻟﻣﻧﻛ ‪Å Ñ‬ﻧﻛ ﺎ‪ Ñ‬ﻣ‪ ä‬ﷲ ‪æÃ‬ﺟ‪ È‬ﺑﻣ ﺎ ‪æ‬ﻗﯾﺎﻣ ﺎ ¡ ‪æ‬ﻟﻌﺑ ﺎ‪åÏ‬‬
‫‪Ç äÃ‬ﻟﻌﻠ ﻰ ‪æ‬ﺻ ﻔﺎﺗﮫ ‪Ç‬ﻟﺣﺳ ﻧﻰ ﺑﺄﺳ ﻣﺎﺋﮫ ‪Ç‬ﻟﻣﺳ ﺋ‪æ áæ‬ﷲ ¡ ‪Ç‬ﻟﻣ‪Ø‬ﮭ‪Ç Ñ‬ﻟﺷ ‪ ÚÑ‬ﯾﺧ ﺎﻟ‪ Ý‬ﻣﻣﺎ ‪æ‬ﺗ‪Ø‬ﮭﯾ‪ ªÑ‬ﺎ‬
‫ﮫ ﻟﻠﺗﻣﺳ ‪ ß‬ﯾ ‪æ‬ﻓﻘﮭ‪Ç ¡ äÃæ ã‬ﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾ‪à ä‬ﺣ‪ áÇæ‬ﯾﺻ ﻠﺢ‬ ‫‪Çæ‬ﻟﺳ ﻼ‪Ç ã‬ﻟﺻ ﻼ‪ É‬ﻋﻠﯾ ﮫ ﻧﺑﯾ ﮫ ‪æ‬ﺳ ﻧﺔ ﺑﻛﺗﺎﺑ‬
‫ﻋﺑ ﺎ‪ åÏ‬ﻓ ﻲ ﷲ ﺷ ‪Ñ‬ﯾﻌﺔ ﻟﺗﺣﻛﯾ ‪æ ã‬ﯾ ‪æ‬ﻓﻘﮭ‪ ã‬ﻗ ﺎ‪Ï‬ﺗﮭ‪ ã‬ﯾﺻ ﻠﺢ ‪ ¡ äÃæ‬ﯾﺧﺎﻟﻔﮭﻣ ﺎ ﻣﺎ ﻛ ‪ á‬ﻣ‪ ä‬ﺣ‪¡ áÇæÑÐ‬‬
‫‪ .‬ﻋﻠﯾ ﮫ ‪Çæ‬ﻟﻘ ﺎ‪Ð ÑÏ‬ﻟ ‪æ ß‬ﻟ ﻲ ‪Å‬ﻧ ﮫ ﺧﺎﻟﻔﮭ ﺎ ﻣﺎ ‪æ‬ﻣﺣﺎ‪Ñ‬ﺑ ﺔ‬
‫‪æ .‬ﺻ ﺣﺑﮫ ‪Âæ‬ﻟ ﮫ ﻣﺣﻣ‪ Ï‬ﻧﺑﯾﻧ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ‪æ‬ﺳ ﻠ‪ ã‬ﷲ ‪æ‬ﺻ ﻠﻰ‬
‫‪pdfMachine‬‬
‫!‪A pdf writer that produces quality PDF files with ease‬‬
‫‪Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across‬‬
‫‪nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the‬‬
‫!‪“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now‬‬
ÑÏ ‫ﻟﻣﺻ‬Ç :
‫ﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﻣﺟﻠ ﺔ‬Ç ‫ﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ‬Ç ‫ﺔ‬ ‫ﯾﻧ‬Ï‫ ﺑﺎﻟﻣ‬ÉÑæ ‫ﻟﻣﻧ‬Ç- Úæ‫ ﻣﺟﻣ‬ìæ‫ ﻓﺗ ﺎ‬Ê‫ﻣﻘ ﺎﻻ‬æ ‫ﻋ ﺔ‬æ‫ ﻣﺗﻧ‬ÁÒ ‫ﻟﺟ‬Ç ‫ﺑﻊ‬ÇÑ ‫ﻟ‬Ç

* INI LAGI FATWA BINBAZ BAHAWA SAMBUTAN ULANGTAHUN KELAHIRAN


ADALAH BID'AH DAN PELAKUNYA LAYAK DIHUMBAN DALAM
NERAKA.DEMIKIAN KENYATAAN BINBAZ:
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=83

ã ‫ﻗﺎﻣ ﺔ ﺣﻛ‬Å Ï‫ﻋﯾ ﺎ‬Ã Ï‫ﻟﻣﯾ ﻼ‬Ç

ã ‫ﻟﻘﺳ‬Ç : ìæ‫ > ﻓﺗ ﺎ‬ìæ‫ ﻓﺗ ﺎ‬Ê‫ﺑﺎ‬ ‫ﻟﻣﻧﺎﺳ‬Ç


áÇÄ ‫ﻟﺳ‬Ç :
‫ ﻣﺎ‬ã ‫ﻗﺎﻣ ﺔ ﺣﻛ‬Å Ï‫ﻋﯾ ﺎ‬Ã Ï‫ﻟﻣﯾ ﻼ‬Ç ¿

ÈÇæ ‫ﻟﺟ‬Ç :
á‫ﻻﺣﺗﻔ ﺎ‬Ç Ï‫ ﺑﺄﻋﯾ ﺎ‬Ï‫ﻟﻣﯾ ﻼ‬Ç ‫ ﻻ‬á ‫ﺻ‬à ‫ ﻓ ﻲ ﻟ ﮫ‬ÚÑ ‫ﻟﺷ‬Ç Ñ‫ﮭ‬Ø‫ﻟﻣ‬Ç á ‫ ﺑ‬æª ‫ﻋ ﺔ‬Ï‫ ﺑ‬áæ ‫ﻟﻧ ﺑﻲ ﻟﻘ‬Ç ‫ﷲ ﺻ ﻠﻰ‬
‫ ﻋﻠﯾ ﮫ‬ã‫ﺳ ﻠ‬æ : ((ä‫ ﻣ‬ËÏ‫ﺣ‬à ‫ﻧ ﺎ ﻓ ﻲ‬Ñ‫ﻣ‬à ÇЪ ‫ ﻣﺎ‬Ó ‫ ﻣﻧ ﮫ ﻟﯾ‬æ ‫ ﻓﮭ‬ÏÑ)) Þ ‫ ﺻ ﺣﺗﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺗﻔ‬. ‫ﻓ ﻲ‬æ Ù ‫ﻟﻔ‬
ã‫ﻋﻠﻘ ﮫ ﻟﻣﺳ ﻠ‬æ íÑ‫ﻟﺑﺧ ﺎ‬Ç ‫ﺣﻣﮫ‬Ñ ‫ﻣﺎ ﺻ ﺣﯾﺣﮫ ﻓ ﻲ ﷲ‬Ò‫ ﺑ ﮫ ﺟﺎ‬: ((ä‫ ﻣ‬á‫ ﻋﻣﻼ ﻋﻣ‬Ó ‫ﻧ ﺎ ﻋﻠﯾ ﮫ ﻟﯾ‬Ñ‫ﻣ‬à æ ‫ﻓﮭ‬
ÏÑ )) ãæ ‫ﻣﻌﻠ‬æ äà ‫ﻟﻧ ﺑﻲ‬Ç ‫ ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ‬ã‫ﺳ ﻠ‬æ ã ‫ ﻟ‬á ‫ ﯾﺣﺗﻔ‬åÏ ‫ﻟ‬æ‫ ﺑﻣ‬ÉÏ‫ﻻ ﺣﯾﺎﺗ ﮫ ﻣ‬æ Ñ‫ﻣ‬à ß‫ﻟ‬Ð ‫¡ ﺑ‬
‫ﻻ‬æ ‫ﺻ ﺣﺎﺑﮫ ﻋﻠﻣ ﮫ‬à ÇÐ‫ﻛ‬ªæ åÄ‫ ﺧﻠﻔ ﺎ‬äæÏ ‫ﺷ‬ÇÑ‫ﻟ‬Ç ¡ ‫ﺟﻣﯾ ﻊ‬æ ‫ﺻ ﺣﺎﺑﮫ‬à ã ‫ ﻟ‬Çæ ‫ ﯾﻔﻌﻠ‬ß ‫ﻟ‬Ð ãªæ ã ‫ﻋﻠ‬à Ó‫ﻟﻧ ﺎ‬Ç
‫ ﺑﺳ ﻧﺗﮫ‬ãªæ È‫ﺣ‬à Ó‫ﻟﻧ ﺎ‬Ç áæ ‫ﺳ‬Ñ‫ ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻟ‬ã‫ﺳ ﻠ‬æ ã‫ﺻ ﮭ‬Ñ‫ﺣ‬Ãæ ‫ ﻋﻠ ﻰ‬Ú‫ﺗﺑ ﺎ‬Ç ‫ ﻣﺎ‬Á‫ﺑ ﮫ ﺟﺎ‬
æ ‫ ﻓﻠ‬ä‫ ﻛ ﺎ‬á‫ﻻﺣﺗﻔ ﺎ‬Ç åÏ ‫ﻟ‬æ‫ ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﺑﻣ‬ã‫ﺳ ﻠ‬æ ‫ﻋﺎ‬æÑ ‫ ﻣﺷ‬ÇæÑÏ‫ﻟﯾ ﮫ ﻟﺑ ﺎ‬Å ¡ ÇÐ‫ﻛ‬ªæ Á‫ﻟﻌﻠﻣ ﺎ‬Ç ‫ﻓ ﻲ‬
äæÑ ‫ﻟﻘ‬Ç ‫ﻟﻣﻔﺿ ﻠﺔ‬Ç ã ‫ ﯾﻔﻌﻠ ﮫ ﻟ‬Ï‫ﺣ‬à ã‫ ﻣﻧﮭ‬áæã Ñ‫ ﺑ ﮫ ﯾ ﺄﻣ‬. ã ‫ ﻓﻌﻠ‬ß‫ﻟ‬Ð ‫ﻧ ﮫ ﺑ‬Ã Ó ‫ ﻟﯾ‬ä‫ ﻣ‬ÚÑ ‫ﻟﺷ‬Ç íÐ ‫ﻟ‬Ç
Ë ‫ ﺑ ﮫ ﷲ ﺑﻌ‬ÇÏ‫ ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﻣﺣﻣ‬ã‫ﺳ ﻠ‬æ ¡ ä ‫ﻧﺣ‬æ Ï‫ﺟﻣﯾ ﻊ ﺳ ﺑﺣﺎﻧﮫ ﷲ ﻧﺷ ﮭ‬æ ä‫ﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾ‬Ç ‫ﻧ ﮫ‬Ã
‫ ﻋﻠﯾ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ‬ã‫ﺳ ﻠ‬æ æ ‫ ﻓﻌﻠ ﮫ ﻟ‬æà Ñ‫ﻣ‬à ‫ ﺑ ﮫ‬æà ‫ﺻ ﺣﺎﺑﮫ ﻓﻌﻠ ﮫ‬à ‫ﺿ ﻲ‬Ñ ‫ ﷲ‬ã ‫ﻧ ﺎ ﻋﻧﮭ‬ÑÏ‫ﻟﯾ ﮫ ﻟﺑﺎ‬Å
‫ﻧ ﺎ‬æ‫ﻋ‬Ïæ ‫ﻟﯾ ﮫ‬Å . ‫ ﻷﻧﻧ ﺎ‬Ï ‫ﻟﺣﻣ‬Çæ ä‫ ﻣ‬ÕÑ‫ﺣ‬à Ó‫ﻟﻧ ﺎ‬Ç ‫ﺗﺑ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ÇÚ ‫ ﺳ ﻧﺗﮫ‬ã ‫ﯾ‬Ù‫ﺗﻌ‬æ åÑ‫ﻣ‬à ‫ﻧﮭﯾ ﮫ‬æ .
á‫ﻧﺳ ﺄ‬æ ‫ﻟﺟﻣﯾ ﻊ ﻟﻧ ﺎ ﷲ‬æ ‫ﻧﻧ ﺎ‬Çæ‫ﺧ‬Å ä‫ﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾ‬Ç Ê‫ﻟﺛﺑ ﺎ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬Þ ‫ﻟﺣ‬Ç ‫ﻟﻌﺎﻓﯾ ﺔ‬Çæ ä‫ ﻣ‬á ‫ ﻣﺎ ﻛ‬Ý‫ﯾﺧ ﺎﻟ‬
ÚÑ ‫ ﷲ ﺷ‬Ñ‫ﮭ‬Ø‫ﻟﻣ‬Ç ‫ﻧ ﮫ‬Å ÏÇæ‫ ﺟ‬ã‫ﯾ‬Ñ ‫ ﻛ‬.

ÑÏ ‫ﻟﻣﺻ‬Ç :
‫ ﻣﺟﻠ ﺔ‬Ëæ ‫ﻟﺑﺣ‬Ç ‫ﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ‬Ç ÏÏ ‫ﻟﻌ‬Ç Ó‫ﻟﺧ ﺎﻣ‬Ç Ñ ‫ﻋﺷ‬٬ Õ 285 - Úæ‫ ﻣﺟﻣ‬ìæ‫ ﻓﺗ ﺎ‬Ê‫ﻣﻘ ﺎﻻ‬æ ‫ﻋ ﺔ‬æ‫ ﻣﺗﻧ‬ÁÒ ‫ﻟﺟ‬Ç
‫ﺑﻊ‬ÇÑ ‫ﻟ‬Ç

* Sambutan Maulid Nabi Muhammad adalah harus.


Dipetik dari : Email Pelajar Malaysia Madinah
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 2:19 PM 0 comments Links to this post

14 September, 2007
ALLAH WUJUD TANPA TEMPAT: FATWA
RASMI ULAMA MESIR&AL-AZHAR
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
INI MERUPAKAN LAUNGAN AKIDAH
ULAMA ISLAM MESIR & AL-AZHAR
RUJUK FATWA RASMI TERSEBUT MENGENAI AKIDAH ISLAM "ALLAH WUJUD
TANPA BERTEMPAT" DI: http://www.dar-alifta.org/viewfatwa.aspx?ID=4307

Disediakan oleh: abu-syafiq. :

ã Ü‫ﻗ‬Ñ‫ﻟ‬Ç á ‫ﻟﻣﺳﻠﺳ‬Ç:
4307
Úæ ‫ﺿ‬æ‫ﻟﻣ‬Ç:
᪠‫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‬ä‫ ﻣﻛﺎ‬æà Ò‫ﯾ‬ ‫ﺗﻣﯾ‬

‫ﺎ‬ªÑÏ‫ﻣﺻ‬:

‫ﻣﺎﻧ ﺔ‬Ã ìæ ‫ﻟﻔﺗ‬Ç

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
‫‪Ç:‬ﻟﺗ ﺎ‪Ñ‬ﯾﺦ‬

‫‪16/12/2005‬‬

‫‪Ç:‬ﻟ‪Ü‬ﻣ‪Ü‬ﻔ‪Ü‬ﺗ‪ ÜÜÜ‬ﻲ‬
‫‪Ç‬ﻟﻔﺗ ‪Ã ìæ‬ﻣﺎﻧ ﺔ‬
‫‪Ç:‬ﻟﺳ‪áÇÄ ÜÜÜÜ‬‬
‫‪Ç‬ﻟﺷ ‪Ñ‬ﯾﻌﺔ ﺑﻛﻠﯾ ﺔ ‪Ø‬ﺎﻟ ‪Ã È‬ﻧ ﺎ ‪Ç :‬ﻟﻣﺗﺿ ﻣ‪ 2005ã ä‬ﻟﺳ ﻧﺔ ‪ 2514‬ﺑ ‪Ñ‬ﻗ‪Ç ã‬ﻟﻣﻘﯾ ‪Ç Ï‬ﻟ‪Ø‬ﻠ ‪ È‬ﻋﻠ ﻰ ‪ØÇ‬ﻠﻌﻧ ﺎ‬
‫¡ ﺟﮭﺔ ‪ íÃ‬ﻓ ﻲ ﯾﺗﺣ ﯾ‪æ Ò‬ﻻ ﻣﻛﺎ‪ ä‬ﺑ ﻼ ﻣ‪æ‬ﺟ‪ Ïæ‬ﷲ ‪Ç : äÃ‬ﻟﻌﻘﯾ ‪ ÉÏ‬ﻋﻠ ‪ ã‬ﻓ ﻲ ‪ÑÏæ‬ﺳ ‪ Ê‬ﺗﻌﻠﻣ ‪æ Ê‬ﻗ ‪Ï‬‬
‫ﺄﻓﺗ‪æ‬ﻧﻲ‬ ‫‪Ç .‬ﻷ‪ ѪÒ‬ﻋﻘﯾ ‪ ÉÏ‬ﻋﻠ ﻰ ﯾﺗﮭﺟ ‪ ã‬ﻣ‪ ä‬ﺑﻌ ‪ª Ö‬ﻧ ﺎ‪ äÅ ß‬ﺣﯾ ‪Ð º Ë‬ﻟ ‪ ß‬ﻓ ﻲ ﻓ‬

‫‪Ç:‬ﻟ‪Ü‬ﺟ‪ÈÇæ ÜÜÜ‬‬

‫‪Ç‬ﻟﻣﻛ ﺎ‪ ä‬ﻷ‪Ò º ä‬ﻣﺎ‪ ä‬ﯾﺣ ‪æ åÏ‬ﻻ ﻣﻛﺎ‪ ä‬ﯾﺣ‪æ‬ﯾ ﮫ ﻻ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ ‪Ç äÃ‬ﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾ‪ ä‬ﻋﻧ ‪Ç Ï‬ﻟﻌﻘﯾ ‪ ÉÏ‬ﺛ‪Çæ‬ﺑ ‪ Ê‬ﻣ‪ä‬‬
‫¡ ﺷ ﻲ‪ Á‬ﻛ ‪ á‬ﺧ ﺎﻟ‪ æª Þ‬ﺑ ‪ ¡ á‬ﺧﻠﻘ ﮫ ﻣ‪ ä‬ﺷ ﻲ‪ Á‬ﺑ ﮫ ﯾﺣﯾ ‪ äà Ø‬ﺳ ﺑﺣﺎﻧﮫ ﷲ ‪æ‬ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ¡ ﻣﺧﻠ‪æ Ü‬ﻗﺎ‪Çæ ä‬ﻟ‪Ò‬ﻣ ﺎ‪ä‬‬
‫‪æ‬ﻗ ‪õ ¡ Ï‬ﻣﻧ ‪ö‬ﻛ ‪ Ññ‬ﻣﻧﮭ‪õ ã‬ﯾﻧﻛ‪ åÑ‬ﻻ ‪Ç‬ﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾ‪ ä‬ﺑﯾ ‪ ä‬ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣﺗﻔ ‪Ç Þ‬ﻻﻋﺗﻘ ﺎ‪ ¡ ÇЪæ Ï‬ﺷ ﻲ‪ Á‬ﺑﻛ ‪Ç á‬ﻟﻣﺣﯾ ‪æªæ Ø‬‬
‫ﻟ ‪Ç º ã‬ﻟﻣﻛ ﺎ‪ ä‬ﺧﻠ ‪ Þ‬ﻗﺑ ‪ á‬ﻛ ﺎ‪ ä‬ﻣﺎ ﻋﻠ ﻰ ‪ ¡ æªæ‬ﻣﻛﺎ‪æ ä‬ﻻ ﷲ ﻛ ﺎ‪ : " ä‬ﺑﻘ ‪æ‬ﻟﮭ‪Ç ã‬ﻟﻌﻠ ‪Ð áªÃ ã‬ﻟ ‪ ß‬ﻋ‪ ä‬ﻋ ﱠﺑ‪Ñ‬‬
‫ﻋﻠﯾ ﮫ ‪Ç‬ﻟﺻ ﺎ‪ ÞÏ‬ﺟﻌﻔ ‪Ç Ñ‬ﻹﻣﺎ‪ ã‬ﻗ ‪Ð : áæ‬ﻟ ‪ ß‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﺻ ﺎﻟﺢ ‪Ç‬ﻟﺳ ﻠ‪ Ý‬ﻋﺑ ﺎ‪æ ÊÇÑ‬ﻣ‪ " ¡ ä‬ﻛ ﺎ‪ ä‬ﻋﻣﺎ ﯾﺗﻐ ﯾ‪Ñ‬‬
‫ﻓ ﻲ ﻛ ﺎ‪ ä‬ﻟ ‪à º ÐÅ æ‬ﺷ ‪ ßÑ‬ﻓﻘ ‪ Ï‬ﺷ ﻲ‪ Á‬ﻋﻠ ﻰ ‪ æÃ‬ﺷ ﻲ‪ Á‬ﻣ‪ æà ä‬ﺷ ﻲ‪ Á‬ﻓ ﻲ ﷲ ‪Ò äÃ‬ﻋ‪ó ã‬ﻣ‪Ç : " úä‬ﻟﺳ ﻼ‪ã‬‬
‫ﻣﺣﺻ‪ ÇÑæ‬ﻟﻛ ﺎ‪ ä‬ﺷ ﻲ‪Á‬‬
‫‪ð‬‬ ‫‪õ " Ç Üª .‬ﻣ ‪ú‬ﺣ‪ð óÏ‬ﺛﺎ ﻟﻛ ﺎ‪ ä‬ﺷ ﻲ‪ Á‬ﻣ‪ ä‬ﻛ ﺎ‪æ ä‬ﻟ ‪ ¡ æ‬ﻣﺣﻣ‪æ‬ﻻ ﻟﻛ ﺎ‪ ä‬ﺷ ﻲ‪ Á‬ﻋﻠ ﻰ ﻛ ﺎ‪æ ä‬ﻟ ‪¡ æ‬‬
‫‪ æª‬ﻛﯾ ‪ : Ý‬ﻟ ﮫ ﻓﻘﯾ ‪Çæ ¡ á‬ﺣ‪Å Ï‬ﻟ ﮫ ‪áÇ :‬ﻓ ‪æ ¡ Þ‬ﺟ‪ á‬ﻋ‪ Ò‬ﷲ ﻋ‪ú óà ä‬ﺧ ‪ö‬ﺑ ‪Ñú‬ﻧﺎ ‪Ç :‬ﻟ ‪ íÒÇÑ‬ﻣﻌﺎ‪ Ð‬ﺑ ‪ ä‬ﻟﯾﺣ ﯾﻰ ‪æ‬ﻗﯾ ‪á‬‬
‫¿ ‪ ÇЪ‬ﻋ‪à ä‬ﺳ ﺄﻟ‪ ß‬ﻟ ‪Ç : ã‬ﻟﺳ ﺎﺋ‪ á‬ﻓﻘ ﺎ‪ ¡ á‬ﺑﺎﻟﻣ‪Ñ‬ﺻ ﺎ‪ : Ï‬ﻓﻘ ﺎ‪Ã æª ¿ á‬ﯾ ‪ : ä‬ﻟ ﮫ ﻓﻘﯾ ‪ ¡ á‬ﻗ ﺎ‪ ÑÏ‬ﻣﻠ ‪ : ß‬ﻗ ﺎ‪¿ á‬‬
‫ﺳﺋ‪ . áö‬ﻋﻧ ﮫ ‪Ã‬ﺧ ﺑ‪ ÊÑ‬ﻓﻣ ﺎ ﺻ ﻔﺗﮫ ﻓﺄﻣ ﺎ ¡ ‪Ç‬ﻟﻣﺧﻠ ‪ Þæ‬ﺻ ﻔﺔ ﻛ ﺎ‪ ÇЪ ä‬ﻏ ﯾ‪ Ñ‬ﻛ ﺎ‪ ä‬ﻣﺎ ‪ :‬ﻓﻘ ﺎ‪á‬‬ ‫‪Ç‬ﻟﻧ ‪õ æ æÐ äæ‬‬
‫‪Ç‬ﻟ‪ú Ñ‬ﺣ ‪ó‬ﻣ‪ { õä‬ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻗ‪æ‬ﻟ ﮫ ﻋ‪ ä‬ﻋﻧ ﮫ ﷲ ‪Ñ‬ﺿ ﻲ ‪Ç‬ﻟﻣﺻ ‪íÑ‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻰ‬ ‫‪ó‬‬ ‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫‪Ô‬‬ ‫‪Ñ‬‬
‫‪ó ö úó‬‬‫‪Ç‬ﻟﻌ‬ ‫‪ì‬‬ ‫‪æ‬‬ ‫‪ó‬‬
‫ﺗ‬
‫‪ó ú‬‬ ‫‪Ç‬ﺳ‬ ‫}‬ ‫¡‬ ‫ﺎ‪á‬‬ ‫ﻓﻘ‪Ü‬‬ ‫‪ÇÐ‬ﺗ ﮫ ‪Ã‬ﺛﺑ ‪: " Ê‬‬
‫‪Ç‬ﻟﻛﺗ ﺎ‪ È‬ﻓ ﻲ ‪ ÏÑæ‬ﻣﺎ ‪Ãæ‬ﻣﺎ ‪ " Ç Üª .‬ﺷ ﺎ‪ Á‬ﻛﻣﺎ ﺑﺣﻛﻣﺗ ﮫ ‪Çæ‬ﻷﺷ ﯾﺎ‪ Á‬ﺑ‪ÇÐ‬ﺗ ﮫ ﻣ‪æ‬ﺟ‪ Ïæ‬ﻓﮭ ‪ º æ‬ﻣﻛﺎﻧ ﮫ ‪æ‬ﻧﻔ ﻰ‬
‫‪Ç‬ﻟﻣﻛﺎﻧ ﺔ ﻋﻠ ‪ æ‬ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﺎﻟﻣ‪ ÏÇÑ‬ﺧﻠﻘ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ‪æ‬ﺟ‪ á‬ﻋ‪ Ò‬ﷲ ﻋﻠ ‪ æ‬ﻋﻠ ﻰ ‪Ç‬ﻟ‪ÇÏ‬ﻟ ﺔ ‪Ç‬ﻟﻧﺻ ‪ Õæ‬ﻣ‪Çæ ä‬ﻟﺳ ﻧﺔ‬
‫ﺻ ﻔﺎﺗﮫ ‪æ‬ﻟﯾﺳ ‪Ç ¡ Ê‬ﻟﻣﺧﻠ ‪æ‬ﻗﯾ‪ ä‬ﻣﺷ ﺎﺑﮭﺔ ﻋ‪ ä‬ﻣﻧ‪ åÒ Ü‬ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻷﻧ ﮫ ‪Çæ º‬ﻟﻘﮭ ‪Çæ Ñ‬ﻟﮭﯾﻣﻧ ﺔ ‪Çæ‬ﻟﺷ ‪ÝÑ‬‬
‫ﻟ ﮫ ﺑ ‪Ç ¡ á‬ﻟﻧﻘ ‪ Õ‬ﻣ‪Ç ä‬ﻟﻣﺧﻠ ‪ Þæ‬ﺑﺻ ﻔﺔ ﯾﺗﻌﻠ ‪ Þ‬ﻣﺎ ﺳ ﺑﺣﺎﻧﮫ ‪Ç‬ﻟﺧ ﺎﻟ‪ Þ‬ﺻ ﻔﺔ ﻓ ﻲ ‪æ‬ﻟﯾ ‪ ¡ Ó‬ﻛﺻ ﻔﺎﺗﮭ‪ã‬‬
‫¡ ‪Ð‬ﻟ ‪ ß‬ﺧ ﻼ‪ Ý‬ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻓ ﺎ ﺑﺑﺎﻟ ‪ ß‬ﺧ‪ ÑØ‬ﻣﺎ ‪æ‬ﻛ ‪õ ¡ á‬ﺣ ‪ú‬ﺳ ‪ó‬ﻧﺎ‪ª‬ﺎ ‪Ç‬ﻷﺳ ﻣﺎ‪æ Á‬ﻣ‪ ä‬ﻛﻣﺎﻟ‪õ‬ﮭﺎ ‪Ç‬ﻟﺻ ﻔﺎ‪ Ê‬ﻣ‪æ ä‬ﻋ ﻼ ﺟ‪á‬‬
‫‪ª‬ﻲ ‪Ç‬ﻟﺷ ‪Ñ‬ﯾ‪Ç Ý‬ﻷ‪ ѪÒ‬ﯾ ‪æÉÏ‬ﻋ‪Å . Þ‬ﺷ‪Ç ßõ ÇÑ‬ﻟ ‪ ÊÇÐ ÈÑ‬ﻛﻧ ﮫ ﻓ ﻲ ‪Çæ‬ﻟﺑﺣ ‪Ç ßõ ÇÑÏÅ ¡ Ë‬ﻹ‪ ßÑÏ ößÇÑÏ‬ﻋ‪Çæ ä‬ﻟﻌﺟ ‪Ò‬‬
‫ﻋﻧﮭ ‪ ã‬ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ ‪Ñ‬ﺿ ﻲ ‪Ç‬ﻷﺷ ﺎﻋ‪Çæ ÉÑ‬ﻟﺳ ﺎ‪Çæ ¡ ÉÏ‬ﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ ‪Ç‬ﻟﺳ ﻧﺔ ‪ áªÃ‬ﻋﻘﯾ ‪ªæ ÉÏ‬ﻲ ‪Ç‬ﻷﺷ ﻌ‪Ñ‬ﯾﺔ ‪Ç‬ﻟﻌﻘﯾ ‪ÉÏ‬‬
‫ﺻ‪Ï‬ﱡ‪Ç Çæ‬ﻟ ‪Ð‬ﯾ‪Ç ¡ ãªæ ä‬ﻷﻣﺔ ﻣ‪Ç ä‬ﻟﻌﻠﻣ ﺎ‪ Á‬ﺟﻣﮭ‪ÑÃæ 㪠Ñæ‬ﺿ ﺎ‪ãª‬‬ ‫‪Ç‬ﻟ ‪Ð‬ﯾ‪æ ¡ ãªæ ä‬ﻏ ﯾ‪Ç ãªÑ‬ﻟ ‪ó‬ﻣﻼ‪ó‬ﺣ‪à Éö óÏö‬ﻣﺎ‪Ç ã‬ﻟﺷ ﺑﮭﺎ‪ó Ê‬‬
‫‪ó æ‬ﻣ‪Ç ¡ úä‬ﻟﺗ ﺎ‪Ñ‬ﯾﺦ ﻋ ﺑ‪æ Ñ‬ﺳ ﻠ‪Âæ ã‬ﻟ ﮫ ﻟﯾ ﮫ‪ ω‬ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﷲ ‪Ñ‬ﺳ ‪ áæ‬ﺳ ﯾ‪Ï‬ﻧﺎ ‪æ‬ﺳ ﻧﺔ ﷲ ﺑﻛﺗ ﺎ‪Ç È‬ﻟ ﺗ‪Ò‬ﻣ‪Çæ‬‬
‫ﻓﺳﻘﮭ‪ æà ã‬ﻛ ‪ø‬ﻔ‪ãªÑ‬‬
‫ﺷﻰ ‪ø‬‬‫‪ " ä‬ﻛﺗﺎﺑ ﮫ ﻓ ﻲ ﷲ ‪Ñ‬ﺣﻣﮫ ﻋﺳ ﺎﻛ‪Ç Ñ‬ﺑ ‪Ç ä‬ﻟﺣ ﺎﻓ‪ Ù‬ﻗ ﺎ‪Ï ¡ á‬ﯾﻧ ﮫ ﻓ ﻲ ﻋﻠﯾ ﮫ ‪õ‬ﯾ ‪ú‬ﺧ ‪ó‬‬ ‫ﺗﺑﯾﯾ‬
‫‪Åæ‬ﯾ ﺎ‪ ß‬ﷲ ‪æ‬ﻓﻘ ﻧﻲ ‪Ç‬ﻋﻠ ‪Ç " : " ã‬ﻷﺷ ﻌ‪Ç íÑ‬ﻟﺣﺳ ‪à ä‬ﺑ ﻲ ‪Ç‬ﻹﻣﺎ‪Å ã‬ﻟ ﻰ ﻧﺳ ‪ È‬ﻓﯾﻣ ﺎ ¡ ‪Ç‬ﻟﻣﻔ ﺗ‪ íÑ‬ﻛ ‪ÈÐ‬‬
‫‪ª‬ﺗ ‪ ß‬ﻓ ﻲ ﷲ ‪æ‬ﻋﺎ‪ ¡ ÉÏ‬ﻣﺳﻣ‪æ‬ﻣﺔ ‪Ç‬ﻟﻌﻠﻣ ﺎ‪ Á‬ﻟﺣ ‪ ¡ äà ãæ‬ﺗﻘﺎﺗ ﮫ ﺣ‪ Þ‬ﯾﺗﻘﯾ ﮫ ﻣﻣ‪æ ä‬ﺟﻌﻠﻧ ﺎ ¡ ﻟﻣ‪Ñ‬ﺿ ﺎﺗﮫ‬
‫ﻣ‪æ‬ﺗ ﮫ ﻗﺑ ‪ á‬ﷲ ‪Ç‬ﺑﺗ ﻼ‪ ¡ å‬ﺑﺎﻟﺛﻠ ‪ È‬ﻟﺳ ﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮭ ‪Øà ã‬ﻠ ‪ Þ‬ﻣ‪ ¡ äÃæ ä‬ﻣﻌﻠ‪æ‬ﻣ ﺔ ﻣﻧﺗﻘﺻ ﯾﮭ‪à ã‬ﺳ ﺗﺎ‪Ñ‬‬
‫ﻛ‪æ äæ‬ﻗ ‪Ç ¡ Ï‬ﻹﺳ ﻼﻣﻲ ‪Ç‬ﻟﺗ ﺎ‪Ñ‬ﯾﺦ ﻋ ﺑ‪Çæ Ñ‬ﻟ ‪Ï‬ﯾ‪Ç ä‬ﻟﻌﻠ ‪ ã‬ﻣﻧ ﺎ‪Ç æª ÉÑ‬ﻟﺷ ‪Ñ‬ﯾ‪Çæ Ý‬ﻷ‪Ç " Ç Üª . ѪÒ‬ﻟﻘﻠ ‪ È‬ﺑﻣ ‪Êæ‬‬ ‫ﱠ‬
‫‪õ‬‬
‫ﺿﻠﺔ ‪æÃ‬ﻟ ﻰ‪Ç áÇ‬ﻟﻘ ‪ äæÑ‬ﺑﻌ ‪Ç Ï‬ﻷﻣﺔ ﻋ‪Ñ‬ﻓﺗﮭ ﺎ ﻋﻠﻣﯾ ﺔ ﺣ‪à ÉÒæ‬ﻋ‪Ç ãÙ‬ﻟﺷﺎﻣﺦ ‪Ç‬ﻟﺻ‪ÇЪ Íõ Ñ‬‬ ‫‪ó‬‬
‫ﷲ ‪æ‬ﺣﻔ ‪Ç ¡ Ù‬ﻟ ‪õ‬ﻣﻔ ﱠ‬
‫ﺷﻰ ¡ ﻋ‪Ù‬ﯾ ‪ ã‬ﺧ‪ ÑØ‬ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘﯾ‪Ï‬ﺗ ﮫ ﻓ ﻲ ﻓﺎﻟﺧ ﺎﺋ‪æ º Ö‬ﻣﺷ ﻛ‪ ß‬ﻣﻌﺎﻧ ‪ Ï‬ﻛ ‪ á‬ﺿ ‪Ï Ï‬ﯾﻧ ﮫ ﺑ ﮫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‬ ‫‪õ æ äÃ‬ﯾ ‪ú‬ﺧ ‪ó‬‬
‫‪pdfMachine‬‬
‫!‪A pdf writer that produces quality PDF files with ease‬‬
‫‪Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across‬‬
‫‪nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the‬‬
‫!‪“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now‬‬
äæ ‫ ﯾﻛ‬ä‫ ﻣ‬ÌÑÇæ ‫ﻟﺧ‬Ç ä‫ﺟﻔﯾ‬Ñ ‫ﻟﻣ‬Çæ íÐ ‫ﻟ‬Ç á‫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ ﻗ ﺎ‬ã ‫ ﻓﯾﮭ‬: { äö‫ﺋ‬ó‫ ﻟ‬ãú ‫ﮫ ﻟﱠ‬ö ‫ﺗ‬ó ‫ﯾﻧ‬ó óäæ‫ﻘ‬õ ‫ﻓ‬ö ‫ﻧﺎ‬ó ‫ﻣ‬õ ‫ﻟ‬Ç óä‫ﯾ‬öÐ‫ ﱠﻟ‬Çæó ‫ﻰ‬ö‫ﻓ‬
ö õ‫ﻠ‬õ‫ ﻗ‬Ö
ã‫ﮭ‬ö ‫ﺑ‬æ ñ Ñó ‫ ﱠﻣ‬óäæõ‫ﺟﻔ‬ö Ñú ‫ﻣ‬õ ‫ﻟ‬ú Çæó ‫ﻰ‬ö‫ ﻓ‬áÇ‫ﺔ‬ö ‫ﻧ‬ó ‫ﯾ‬öÏ‫ﻣ‬ó ßó ‫ﯾ ﱠﻧ‬ó Ñö ‫ﻐ‬ú ‫ﻧ‬õ ó‫ ﻟ‬ãú ‫ﮭ‬ö ‫ﺑ‬ö ã‫ﺛ ﱠ‬õ ó‫ ﻻ‬ßó ‫ﻧ‬ó æÑõ æ‫ﺎ‬
ö ‫ﺟ‬ó ‫ﯾ‬õ ‫ﮭﺎ‬ó ‫ﯾ‬ö‫ﻻ ﻓ‬öÅ ‫ﯾﻼ‬öð ‫ﻗﻠ‬ó } (ÈÇÒ ‫ﻷﺣ‬Ç 60). ‫ﷲ‬æ
‫ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﺳ ﺑﺣﺎﻧﮫ‬æ ã ‫ﻋﻠ‬Ã

TERJEMAHANNYA :
Kami telah merujuk tuntutan fatwa yang disenaraikan bernombor 2514 tahun
2005M terdapat dalamnya:

Soalan:
Saya pelajar di Kuliah As-Syari’ah, saya telah mempelajari dan belajar perihal
ilmu aqidah bahawa : Allah itu wujud tanpa bertempat dan Allah tidak
dilingkungi (berada) di arah (penjuru), maka saya minta kenyataan fatwa
mengenai perkara tersebut, yang mana didapati sebahagian orang yang
mengutuk akidah yang di ajar oleh Universiti Al-Azhar tersebut.

Jawapan : Dar Ifta Mesir

Antara akidah yang benar disisi Islam adalah Allah ta’ala tidak dilingkungi oleh
tempat dan Dia tidak ditetapkan dengan zaman kerana tempat dan zaman
adalah makhluk maka Allah maha suci daripada meliputi apa sahaja
makhlukNya, bahkan Dialah Pencipta setiap sesuatu dan Dia mengetahui akan
setiap sesuatu, demikianlah akidah yang telah disepakati oleh umat Islam,
tidak menginkari akidah ini seorang pun orang islam, dan ulama ilmu Islam
telah menyatakan : “ Allah telah sedia wujud tanpa bertempat dan Dia
sediakala sebelum mencipta tempat, tidak berubah sama sekali ”.

Diantara kenyatan ulama Salafus Soleh pada perkara akidah ini adalah kenyatan
dari Imam Ja’far As-Sodiq ‘alaihissalam : “ Barangsiapa menganggap Allah itu
dalam sesuatu atau daripada sesuatu atau atas sesuatu benda maka dia telah
syirik (kafir) kerana sekiranya Allah di dalam sesuatu maka Dia mempunyai
ukuran, sekiranya dikatakan Allah atas sesuatu benda maka Dia dipikul dan
sekiranya Dia daripada sesuatu maka Dia makhluk”.T.

Dikatakan kepada Yahya bin Muaz Ar-Rozi : “ Beritahu kami tentang Allah ‘azza
wajalla, lantas beliau menjawab : ‘Dia Tuhan yang Esa ’, ditanyakan kepada
beliau : ‘bagaimana Allah?’ maka beliau menjawab: ‘Pemilik Yang Berkuasa’
dan ditanya kepada beliau lagi: ‘ di mana Dia?’ maka beliau menjawab : ‘bil
mirsod’ dan dikatakan kepada beliau: ‘aku tidak bertanya tentang itu’
kemudian beliau berkata: ‘ selain daripada ini maka itu adalah sifat makhluk,
manakala sifatNya adalah telah dikhabarkan’”.

Ditanya kepada Zun Nu Al-Misry semoga Allah meredhoinya mengenai firman

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Allah : “Arrahman ‘alal Arasyi Istawa” beliau mengatakan: Allah telah
menberitahu zatNya wujud dan Allah menafikan tempat bagi diriNya, Diri Allah
wujud, makhluk pun wujud sepertimana ciptaan Allah kehendaki”.T

Manakalayang tertera dalam Alquran dan Alhadith daripada nas-nas


menunjukkan ketinggian Allah ‘azza wajalla terhadap hambaNya maka
ketahuilah bahawa maksunya ketinggian martabat, kemulian, kehebatan dan
penguasaan kerana Allah tidak menyerupai makhlukNya, tidaklah sifatNya
seperti sifat makhluk, tidaklah sifat Pencipta bersamaan dengan sifat makhluk
yang berkaitan dengan kelemahan bahkan Allah itu bagiNya sifat sempurna
daripada nama-nama yang muliaNya.

Segala yang terbayang dibenak pemikiran kamu maka Allah tidak begitu, lemah
mengkhayalkan zatNya adalah pengetahuan yang benar dan mencari-cari zat
Allah adalah syirik dan kufur.

Akidah Ulama Al-Azhar Al-Syarif adalah aqidah Al-Asyairah dan ia adalah akidah
Ahli Sunnah Wal Jama’ah, akidah ulama Al-Asyairah adalah akidah jumhur
ulama umat Islam dan merekalah yang menentang kekacauan akidah oleh
atheis dan selainnya dan Al-Asya’irahlah yang berpegang dengan Al-Quran dan
Sunnah Nabi Muhammad sollallahu ‘alaihi wasallam sepanjang waktu dalam
sejarah Islam.
Barang siapa yang mengkafirkan Al-Asya’irah atau menghukum fasiq terhadap
Al-Asya’irah maka akidah orang itu dalam bahaya.

Berkata Al-Hafiz Ibnu ‘Asakir rahimahullah dalam kitab beliau berjudul Tabyil
Kazib Al-Muftary Fima Nusiba Ila Al-Imam Abi Al-Hasan Al-Asy’ary ( Kenyataan
Terhadap Pendustaan Penipu Kepada Apa Yang Disandarkan Kepada Imama Abu
Hasan Al-Asy’ary) katanya: “ Semoga Allah memberi taufik kepadaku dan
kepadamu dan mengolongkan dalam golongan orang bertaqwa, ketahuilah
bahawa daging ulama yang diracun (difitnah) dan Allah akan membalasnya,
barangsiapa menyandarkan keatas ulama Islam pendustaan maka Allah akan
menimpakan kepadanya bala yang besar ketika dia mati dengan mematikan
hatinya”.T

Dimaklumkan bahawa ulama Al-Azhar As-Syarif merupakan tempat kautan ilmu


dan agama seperti terdapat dalam sejarah Islam yang tidak boleh dinafikan
lagi, dan Al-Azhar tetap secara jelas dengan pegangan ini menyampaikan
seperti ulama selepas kurun pertama yang mulia, Allah menjaga agamaNya
daripada segala penentangan dan peragu, maka sesiapa menentang akidah ini
adalah bahaya yang amat besar dan mereka yang menentang akidah ini ( Allah
Wujud Tanpa Bertempa) adalah golongan Khawarij dan golongan Murjifah yang

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Allah telah menceritakan keburukan mereka dengan firmanNya : äö‫ﺋ‬ó‫ ﻟ‬ãú ‫ﮫ ﻟﱠ‬ö ‫ﺗ‬ó ‫ﯾﻧ‬ó äæ ó õ‫ﻓﻘ‬ö ‫ﻧﺎ‬ó ‫ﻣ‬õ ‫ﻟ‬Ç
ó Ð‫ﻟﱠ‬Çæó ‫ﻰ‬ö‫ ﻓ‬ã‫ﮭ‬ö ‫ﺑ‬æ
ä‫ﯾ‬ö ó õ‫ﺟﻔ‬ö úÑõ‫ﻟﻣ‬Çú æó ‫ﻰ‬ö‫ﺔ ﻓ‬ö ‫ﻧ‬ó ‫ﯾ‬öÏ‫ﻣ‬ó ‫ﻟ‬Ç ßó ‫ﯾ ﱠﻧ‬ó Ñö ‫ﻐ‬ú ‫ﻧ‬õ ó‫ ﻟ‬ãú ‫ﮭ‬ö ‫ﺑ‬ö ã‫ﺛ ﱠ‬õ ó‫ ﻻ‬ßó ‫ﻧ‬ó æõÑæ‫ﺎ‬
ö õ‫ﻠ‬õ‫ ﻗ‬ñÖÑ‫ﱠ‬ó ‫ ﻣ‬äæ ð ‫ﻗﻠ‬ó
ö ‫ﺟ‬õó ‫ﮭﺎ ﯾ‬ó ‫ﯾ‬ö‫ﻻ ﻓ‬öÅ ‫ﯾﻼ‬ö

Surah Al-Ahzab ayat 60

Wallahu 'alam.

TAMAT TERJEMAHAN.

DITERJEMAH OLEH ABU-SYAFIQ ( www.abu-syafiq.blogspot.com )


Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 10:43 PM 0 comments Links to this post

01 September, 2007
DR. JOHARI MAT TIPU AKIDAH ISLAM
lagi...

JOHARI MAT TIPU AKIDAH ISLAM LAGI


Pangkat kesarjanaan Phd makin hari semakin menghilang kegemilangannya
sepertimana pangkat mufti pun dipandang lemah setelah golongan Wahhabi
penyebar ajaran Tajsim memegang sebahagian daripadanya.
Dr. Aminah Wadud PHD, Dr. Asri Muftari PHD dan Dr. Johari Mat pun PHD.
Kekadang saya, dalam pengajian ke peringkat inipun lemah semangat untuk
meraihkan kesarjanaan tersebut tetapi kepada Allah jua ku mohon kekuatan
demi menjaga agama islam yang suci murni ini.

Kepada penuntut ilmu agama, jadilah insan muslim yang berjihad habis-habisan
menentang kebatilan dan kesyirikan serta penipuan terhadap agama Allah
ini.Semoga pembaca membuka hati menerima kebenaran dan menolak
kebatilan dengan keikhlasan demi kemulian diri, masyarakat dan menjulang
nama islam sebenar. Allahu Akbar!.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
*Peringatan:
Anda perlu terdahulu membaca artikel saya mengenai Johari Mat sebelum ini
bagi memahami lebih lanjut isi kandungan dalam artikel kali ini: http://abu-
syafiq.blogspot.com/2007/07/johari-mat-memfitnah-imam-as-syafie.html

JOHARI MAT DAKWA ALLAH SIFATNYA BERJARI


( Rujuk kertas kerjanya dalam himpunan AL-IMAM AL-SYAFI’I KEGEMILANGAN
ILMU & PEMIKIRAN m/s 109 )
Kejahilan Johari Mat ini memahami Hadith Nabi merupakan faktor utama
sandarannya kepada Allah itu bersifat jari-jemari.
Ketahuilah bahawa bukan kesemua yang dimudhofkan atau yang disandarkan
kepada Allah itu adalah sifatNya. Allah ta’ala menyandarkan diriNya kepada
‘roh’ (Rujuk surah Sod ayat 72), akan tetapi ‘roh’ bukanlah sifat bagi Allah
bahkan sesiapa yang percaya bahawa roh adalah sifat Allah maka dia bukan
islam lagi bahkan itu adalah akidah kristian yang menyatakan ‘Allah itu roh
muqaddas’. Begitu juga Hadith yang berbunyi “Asobi’urrahman” ianya tidak
langsung bererti sifat Allah itu adalah berjari.

Jari yang disandarkan kepada Allah difahami oleh Johari Mat sebagai jari
anggota wal ‘iyazubillah, ini berdasarkan kenyataannya pada m/s 104 iaitu:
“ Nas-nas diterima mengikut zahirnya”.
Ketahuilah bahawa zahir perkataan ‘jari’ adalah anggota disisi ulama bahasa
dan istilah, sandaran kepada Allah bersifat jari amatlah terpesong bahkan
sesiapa yang menganggap Allah itu berjari anggota maka dia kafir bukan lagi
islam kerana anggota adalah sifat makhluk, Imam At-Tohawi dalam kitab
Akidah At-Tohawi m/s 3 menyatakan: “ Barangsiapa yang menyifatkan Allah
dengan sifat makhluk maka dia kafir”.

Manakala dalam kertas kerja Johari Mat yang sama menyatakan kononnya
akidah ‘Allah sifatNya berjari’ adalah akidah Imam As-Syafi’e merupakan suatu
pembohongan terhadap Imam As-Syafi’e dan langsung tidak menepati ciri-ciri
seorang berkesarjanaan PHD. Seorang yang berkesarjanaan seperti Johari Mat
sepatutnya tidak membawa umat kearah menanggotakan Allah ta’ala,
sepatutnya membawa kepada penyucian Allah dari segala sifat anggota kerana
anggota adalah ciptaan dan makhluk Allah dan Allah pula tidak menyurupai
makhlukNya seperti firmanNya yang ma’ruf dalam surah As-Syura ayat 11 dan
bukan dengan cara menipu Imam As-Syafi’e dalam hal akidah bagi
merialisasikan impian tajsim dan tahsbih!!!

Dalam pada itu Johari Mat langsung tidak menyatakan dalam kitab karangan
Imam As-Syafie yang mana satu beliau sebut ‘Allah itu sifatNya berjari’ bahkan

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
sumbernya tidak dinyatakan juga, yang dinyatakan hanya sepotong Hadith yang
langsung tidak membawa erti seperti tipuan dan dakwaan dustanya.

AKIDAH SONGSANG JOHARI MAT:


“ALLAH BERADA DI ATAS ‘ARASYNYA YANG BERADA DI
LANGIT”.
( Rujuk kertas kerjanya dalam himpunan AL-IMAM AL-SYAFI’I KEGEMILANGAN
ILMU & PEMIKIRAN viii m/s 110 )

Perkataan ‘berada’ merupakan satu sandaran tempat bagi Allah. Sekiranya


golongan Muktazilah yang mengatakan ‘Allah BERADA dimana-mana’ telah
dihukum oleh ulama islam sebagai satu kesesatan kerana telah menetapkan
tempat bagi Allah, begitu jua Johari Mat dan Wahhabi yang lain seperti Asri
tidak ubah seperti Muktazilah yang menyandarkan tempat bagi Allah.

Sedangkan akidah Nabi Muhammad dan kesemua para ambiya adalah ‘Allah
bukan bertempat’. Rasulullah bersabda : “ Engkaulah (Allahlah) yang Al-Zahir
maka tiada sesuatu di atas Allah, Engkaulah (Allahlah) yang Al-Batin maka tiada
sesuatu di bawahMu”.Hadith riwayat Muslim dalam sohihnya pada kitab Zikir
Wa Du’a bab Ma yaqul ‘indal Naum cetakan Dar Fikr Beirut.

Lihat dan renung pemahaman hadith tersebut dan jernihkan penghayatannya.


Hadith tersebut menerangkan apabila dinyatakan tiada sesuatu di atas Allah
dan tiada sesuatu di bawahNya maka Allah bukanlah di tempat atau mana-mana
tempat bahkan ianya amat memberi erti bahawa Allah tidak di tempat.

Begitulah jua pemahaman akidah ulama ahli Hadith dan ulama islam yang lain,
buktinya Imam Al-Baihaqi merupaka ulama ahli hadith, beliau dalam
meriwatkan hadith yang sama di atas lantas menyatakan: “ Daripada hadith
tersebut membuktikan apabila tiada sesuatu di atas Allah dan tiada sesuatu di
bawah Allah maka ALLAH BUKAN DI TEMPAT”.
Rujuk kitab Imam Al-Baihaqi berjudul Al-Asma’ Wa As-Sifat m/s 400 cetakan
Dar Ihya At-turath Al-Arabi Beirut.

Demikian akidah islam bahawa Allah tidak memerlukan tempat.


Malangnya Johari Mat menyandarkan tempat bagi Allah, selain itu turut
berbohong kononnya akidah tersebut adalah akidah Imam As-Syafi’e tanpa
menyebut sumber langsung.

PENUTUP
Wa akhiran untuk kali ini saya mengatakan:

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Johari Mat ini, selain dia menyebarkan akidah yang palsu seperti Wahhabi yang
lain, dia turut berdusta terhadap Imam As-Syafie dengan pelbagai pendustaan
tanpa sumber yang tepat.
Setinggi-tinggi sangkaan baik yang boleh saya sangkakan kepada Johari Mat ini
adalah dia memetik sandarannya daripada golongan Wahhabiyah Mujassimah
zaman kini atau daripada seorang bergelar Al-‘Asyari (w 452h) yang telah
dihukum oleh ulama Jarh Wa Ta’dil sebagai Wada’ iaitu penokok tambah dan
Mughaffal seperti mana yang telah dinyatakan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya
Mizan Al-I’tidal juzuk 3 m/s 652 cetakan Dar ma’rifah Beirut.

Selain daripada itu, terjemahan yang amat terpesong sering terbit dari Johari
Mat seperti ketiadaan perkataan yang memberi erti ‘berada’ tetapi Johari Mat
memasukkan dalam terjemahannya. Begitu juga dinyatakan pada m/s 110 yang
berbunyi “ wazakaro syai an” yang terjemah sebenarnya adalah “ dan dia
menyatakan sesuatu” tetapi Johari Mat menterjemahkan ayat tersebut dengan
terjemahan yang langsung tidak menepati teks asal, diterjemah oleh Johari Mat
:“ sambil berzikir”. Amat berbeza terjemahan sebenar: ‘ dan dia menyatakan
sesuatu’ dengan terjemahan Johari Mat :‘ sambil berzikir’.
Kelakar pulak saya baca terjemahan seorang yang telah pun berkesarjanaan
PHD tetapi jahil dalam bahasa arab disamping jahil dalam keilmuan akidah
islam walaupun sering mengaku konon dirinya pakar dalam bidang Akidah dan
Pemikiran Islam, Aliran Pemikiran Semasa dan Kajian Ilmu Salah di Malaysia
tetapi dia sendiri menyebarkan akidah yang salah sambil menyandarkan pula
ianya kepada Imam As-Syafi'e.
Juga cukup memalukan pihak Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan
(YPTIK) kerana bekas anak muridnya jahil setahap ini dalam akidah dan bahasa
arab.
Tetapi saya yakin ianya tidak berpunca dari YPTIK tetapi berpunca dari
pengajian lanjutan Johari Mat di tempat Wahhabi selepasnya.

Semoga Allah merahmati kita dan memberi hidayah kepada Johari Mat dan
Wahhabi yang lain.
* Saya tunggu panggilan dari anda wahai Johari Mat sepertimana saudara Fauzi
menghubungi saya untuk berbincang bersama anda. Tetapi jawab dulu artikel
saya ini secara ilmiah dan berdisplin.

Wassalam.

Oleh: Abu Syafiq (012-2850578)


Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 6:42 PM 0 comments Links to this post

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
31 August, 2007
TUANKU MIZAN SESAT DISISI
WAHHABI?

AGONG DAN PM MALAYSIA ADALAH AHLI


NERAKA
DISISI WAHHABI
Telah menjadi satu kewajiban membenteras ajaran Tajsim Wahhabi yang
menyembah jisim khayalan mereka kononnya duduk di atas Arasy.
Wahhabi turut mengkafirkan serta membid’ahkan habis-habisan segala amalan
yang dilakukan oleh Yang Dipertua Agong Malaysia kerana kerap mengadakan
majlis tahlil dan yang terbaru majlis tahlil sempena Hari Kemerdekaan Malaysia
kali ke-50 di Masjid Negara pada 29 Ogos 2007.
Rujuk:
http://www.utusan.com.my/utusan/archive.asp?y=2007&dt=0830&pub=Utusan
_Malaysia&sec=Laporan_Khas&pg=lk_02.htm

Amalan majlis tahlil yang dilakukan oleh Tuanku Mizan Zainal Abidin tersebut
hakikatnya adalah berpaksikan serta berdalilkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadith
Nabawi secara umum( Rujuk Surah Al-Imran ayat 191, Al-Baqarah ayat 152, Al-
Ahzab ayat 35, 41, 42 dan Hadith Nabi riwayat Bukhari nom 6408, riwayat
Muslim nom 6780, riwayat Tirmizi nom 3600).

Selain itu amalan tersebut tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Hadith
walaupun secara spesifiknya tidak dilakukan oleh Nabi Muhmmad dan bukan
kesemua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah dicela bahkan banyak
perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad tetapi dilakukan oleh
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
umatnya seperti solat terawih berjemaah seluruh malam bulan Ramadhan dan
mengkhatamkan bacaan Al-Quran di dalamnya seperti yang berlaku di Masjid
Al-Haram Mekah Al-Mukarramah.
Perkara tersebut tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad akan tetapi ianya
amat baik kerana ada dalil yang mengharuskannya serta ianya tidak bercanggah
dengan agama Islam.
Inilah antara bukti bahawa bukan semua perkara agama seperti majlis tahlil
yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bid’ah sesat, bahkan majlis tersebut
dapat membantu umat islam duduk di majlis keberkatan daripada berada
ditempat maksiat seperti majlis ajaran sesat Wahhabi dan lain-lain.

Demikian ringkas kejelasan dalil bahawa amalan majlis tahlil adalah


diharuskan.
Malangnya Wahhabi menghukum sesat terhadap amalan majlis tahlil seperti
yang dilakukan oleh Yang di-Pertua Agong Malaysia Tuanku Mizan Zainal Abidin,
Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi , Tim. Perdana
Menteri Najib Tun Razak dan lain-lain pemimpin termasuk orang agamawan.
Ianya berpunca daripada penolakan Wahhabi terhadap fahaman ayat Al-
Quran dan Hadith Nabi sehingga Wahhabi menghukum terus terhadap
pengamalan majlis tahlil sebagai pembuat bid’ah yang sesat dan akan
dihumban ke dalam neraka dan itulah seruan utama Wahhabi:
(‘pengamal majlis tahlil adalah pembuat bid’ah sesat dan dihumban dalam
neraka’).

Antara Wahhabi di Malaysia yang jelas menyatakan kesesatan majlis tahlil


seperti yang dilakukan Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Abdullah Ahmad Badawi
adalah:
1- Pengerak Persatuan An-Nida
2- Mohd Asri Zainul Abidin
3- Rasul Dahri
4- Abdullah Yasin
5- Radhi Abdullah
Dan pelbagai lagi dari Wahhabi yang menyebarkan ajaran mereka di Malaysia
ini samaada yang mengaku atau malu termasuk warganegara asing seperti
India, Bangladesh, Indonesia dan lain-lain.

Untuk mengetahui siapa lagi yang menyebarkan ajaran sesat Wahhabi di


Malaysia ini, sila rujuk mereka yang mengkaji perkara ini secara ilmiah dan
terbuka
* Peringatan: Setiap kajian dan penjelasan yang anda terima hendaklah
dinilai secara telus dan teliti serta ilmiah bersama semangat
mempertahankan agama Islam.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Sesungguhnya penghukuman sesat oleh Wahhabi terhadap majlis tahlil seperti
yang dilakukan oleh Tuanku Mizan dan Dato’ Seri Abdullah Badawi adalah satu
penghinaan, pemburukan, pengkucar-kaciran dan pendustaan terhadap agama
Islam.

Semoga pimpinan Tuanku Mizan Zainal Abidin sebagai Yang Di-Pertua Agong
Malaysia diberi ‘inayah oleh Allah juga kekuatan bagi membanteras ajaran
Wahhabi yang menghukum sesat semua rakyat jelata dan baginda.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 7:39 PM 0 comments Links to this post

20 August, 2007
BUKTI WAHHABI KAFIRKAN ULAMA
SALAF

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
WAHHABI KAFIRKAN ULAMA SALAF
Oleh: Abu Syafiq ( 012-2850578)

MUQADDIMAH RINGKAS
Apabila sasterawan dan ilmuan islam mentafsirkan firman Allah ta’ala dalam
surah Toha ayat 5: “Ar-Rahman (Allah) Istawa Atas Arasy” dengan tafsiran
‘Istawa’ itu diertikan dengan ‘Istaula’: ( Menguasai tanpa didahului dengan
perebutan), kesemua Wahhabi bangkit mengkafirkan Ahli Sunnah Wal Jamaah
yang mentafsirkan atau mentakwilkan sedemikian. Kononnya atas dasar tafsiran
‘Istawa’ tersebut kepada ‘Istaula’ adalah menafikan sifat Allah.

Padahal hakikatnya Wahhabilah yang mengubah erti firman Allah tersebut


dengan menta’yikan ertinya ‘Allah Duduk Di Atas Arasy’ dan kenyataan
Wahhabi sedemikian amatlah bertentangan dengan akidah islam dan amat
bertepatan dengan akidah yahudi.( Rujuk pentakfiran & pengubahan ayat oleh
Wahhabi terhadap takwilan dan tafsiran Ahli Sunnah dalam kitab mereka:
Syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah oleh Tok Guru Wahhabi Muhammad Al-
Uthaimien, Al-Kalimat Al-Hisan oleh Wahhabi Abdul Hadi Wahby, Bid’ah oleh
Rasul Dahri dan ramai lagi ).

HARUS TAKWIL ‘ISTAWA’ KEPADA ‘ISTAULA’


Bagi ulama islam yang mentakwilkan ayat Mutasyabihaat dengan Takwilan
Ijmaliah, mereka telah mendusuri tafsiran ayat-ayat tersebut berdasarkan
bahasa arab yang tulen.
Perkataan ‘Istaula’ dalam bahasa arab datang dengan makna: ‘Qoharo’ iaitu
menguasai.
Allah ta’ala sendiri mensifatkan diriNya sebagai Al-Gohir iaitu Maha Menguasai.
Firman Allah dalam surah Al-An’aam ayat 18 yang bermaksud: “Dan
Dialah(Allah) Maha Menguasai Ke Atas HambaNya”. Perkara ini bukanlah
merubah ayat lafaz Al-Quran mahupun merubah maknanya bahkan ianya
merupakan satu penerangan ayat berdasarkan tafsiran ayat dengan ayat Allah
yang lain dan ini adalah kaedah tafsir yang paling utama.

Apabila takwilan atau tafsiran ‘Istawa’ kepada ‘Istaula’ dimuatkan oleh para
ulama tafsir dan ulama hadith juga, hendaklah difahami bahawa ‘istaula’

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ketika itu bererti: menguasai (tanpa didahului dengan pergaduhan dan
perebutan) dalam erti yang lebih mudah ianya telah diertikan dengan maksud
‘Qoharo’ : menguasai, ini sesuai dengan firman Allah yang mensifatkan diriNya
sebagai Maha Menguasai berdasarkan firmanNya dalam surah Ar-Ro’d ayat 16
yang bermaksud: Dan Dialah(Allah) Maha Esa Yang Menguasai”.
Tidak ada kesalahan mentakwilkan ‘Istawa’ kepada erti Menguasai kerana Allah
dah sifatkan Ia sebagai Maha Menguasai.

ULAMA SALAF TAKWIL ‘ISTAWA’ KEPADA ‘ISTAULA’


Terlalu ramai ulama islam zaman salaf muktabar (hidup sebelum 300H) yang
mentakwilkan firman Allah dalam surah Toha ayat 5 dengan erti ‘Istaula’ iaitu:
Menguasai. Antaranya:
1- As-salafi Abdullah Bin Yahya Bin Al-Mubarak yang meninggal pada tahun 237H
menyatakan dalam tafsir beliau berjudul Ghoribu Al-Quran Wa Tafsiruhu m/s
113 cetakan Muassasah Ar-Risalah Beirut katanya: “ Firman Allah: ‘Arrahman
‘ala arasyi istawa’ istawa bererti istaula(menguasai)”.
2- Imam Abu Ishaq Ibrahim As-Sarri Az-Zajjaj yang meninggal tahun 311H dalam
kitab tafsir beliau berjudul Ma’ani Al-Quran Wa I’robuhu jilid 3 m/s 350
cetakan Alam Al-Kutub Beirut katanya : “ Makna Istawa adalah Istaula
(menguasai)”.
3- Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang hebat terkenal dengan Imam Ahli Sunnah
Wal Jamaah meninggal tahun 333H dalam kitab beliau berjudul Ta’wilaat Ahlu
Sunnah jilid 1 m/s 85 cetakan Al-Kaherah menyatakan: “ Firman Allah dalam
surah Toha ayat 5 antaranya Istawa bererti Istiila’ (menguasai)”.

Inilah diantara ulama salaf sebenar dapat dijelaskan bahawa mereka mentakwil
istiwaAllah bererti istaula iaitu menguasai. Maka kemanakah pengkafiran
Wahhabi terhadap Ahli Sunnah Wal Jamaah kononnya atas dasar Ahli Sunnah
mentakwilkan ‘Istawa’ kepada ‘Istaula?! Adakah ulama-ulama salaf seperti di
atas dan yang lain juga adalah kafir disisi Wahhabi kerana mereka mentakwil?!
Jawapannya sudah tentu Wahhabi mengkafirkan ulama salaf kerana Wahhabi
adalah penghidup akidah yahudi: ‘Allah Duduk’.

AZ-ZAHABI KAFIRKAN AKIDAH ‘ ALLAH DUDUK’


Wahhabi dan selain mereka yang menta’yinkan makna ‘Istawa’ dengan
bersemayam atau duduk, hakikatnya mereka tidak langsung berlandaskan
kaedah tafsiran sebenar samaada tafsiran ayat dengan ayat ataupun tafsiran
ayat dengan hadith. Bahkan kenyataan ‘Allah Duduk’ merupakan satu kekufuran
sepertimana yang telah dinyatakan dan dijelaskan oleh Az-Zahabi dalam
kitabnya berjudul Al-Kabair m/s 157 cetakan Dar Kutub Al-Arabi Beirut. (Sila
rujuk demi menilai kebenaran). Wahhabi yang berakidah ‘Allah Duduk’ fanatik
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
terhadap Az-Zahabi pun tidak sedar bahawa Az-Zahabi sendiri kafirkan akidah
‘Allah Duduk’.

Bertaubatlah wahai Wahhabi, Asri, Rasul Dahri dan lain-lain.

Semoga Allah memberi kemenangan terhadap Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam
memperjuangankan agamaNya yang murni ini.

Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 7:53 PM 0 comments Links to this post

15 August, 2007
WAHHABI INGKAR KENABIAN ADAM

WAHHABI MENGINGKARI KENABIAN ADAM


(Satu Jawapan Ilmiah Ringkas Berlandaskan Al-Quran, Al-Hadith Dan Ijmak )
Oleh: Abu Syafiq (012-2850578)
Assalamu’alaikum.

MUQADDIMAH PENTING
Sesungguhnya kejahilan golongan Wahhabi terhadap asas akidah islam
mendorong mereka lebih jahil dalam permasaalahan islam yang lain.

Selain Wahhabi di Malaysia berpegang dengan akidah Yahudi iaitu “Allah


Bersifat Duduk Dan Betempat” mereka turut menyebarkan fahaman bid’ah
sehingga memecah-belahkan masyarakat islam di tanah air kita.
Antaranya mengenai kenabian dan kerasulan Adam ‘alaihissalam sehingga
mereka mengingkari dan menafikan kenabian serta kerasulan Nabi Adam.
Subhnallah…! betapa juhala’nya Wahhabi ini.
( Lihat penafian kenabian dan kerasulan Nabi Adam oleh Wahhabi dalam
kitab mereka berjudul Al-Iman Bil Ambiya’ Jumlatan oleh Abdullah Bin Zaid
cetakan Maktabah Islami Beirut juga dalam kitab Wahhabi berjudul Aqidah Ahli
Sunnah Wal Jamaa’ah oleh Tok Guru Wahhabi bernama Muhammad As-Soleh Al-
Uthaimien cetakan Saudi Arabia mukasurat 18 dan banyak lagi dalam kitab-
kitab rujukan utama Wahhabi menafikan kenabian Adam ‘alaihissalam)

Sebelum ini telah dijelaskan bahawa pasangan Nabi Adam selaku isteri
baginda dan ibu kepada seluruh umat manusia iaitu saidatuna Hawwa’

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
merupakan seorang yang beriman kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah
sama sekali.
Malangnya kesemua Wahhabi mengkafirkan ibu manusia ini dengan
mengkategorikan saidatuna Hawwa’ sebagai perempuan musyrik.
(Rujuk: http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/05/hobi-wahhabi-kafirkan-
umat-islam.html)Subhanallah…! Mengapa ke tahap ini wahai Wahhabi?!

DALIL JELAS DAN NYATA ADAM ADALAH NABI DAN RASUL


Saudara seislamku, telah sedia maklum bahawa Adam merupakan bapa
utama kepada seluruh manusia juga adalah seorang Nabi dan Rasul yang
diutuskan oleh Allah bahkan diturunkan kepadanya hokum-hakam yang
memperjelaskan lagi akan kenabian dan kerasulan baginda.

Ini amat diketahui oleh masyarakat islam kita di Malaysia dan selainnya, akan
tetapi Wahhabi datang bertujuan memecah-belahkan ilmu agama islam demi
merialisasikan impian Yahudi dan kuncu-kuncunya maka Wahhabi mengelirukan
umat islam, sedangkan kenabian Adam ‘alaihissalam telah jelas merupakan
satu ijmak sepertimana yang dinukilkan oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi
(429H) dalam kitabnya berjudul Usuluddin cetakan Istanbul m/s 187:
“ Telah berijmak kesemua para ahli sejarah islam bahawa nabi yang pertama
adalah Adam ‘alaihissalam dan nabi terakhir adalah Nabi kita Muhammad ”.
Beliau turut menyatakan dalam kitab yang sama m/s 159 :
“ Muslimun telah bersepakat bahawa Nabi Adam adalah rasul yang pertama
diutuskan”.

Maka jelaslah bahawa kenabian dan kerasulan Adam ‘alaihissalam merupakan


ijmak dan diketahui akannya oleh para alim dan orang awam islam.
Atas dasar apakah pula Wahhabi menafikan kenabian Adam?! Ada ayat Al-
Quran menafikan atau Hadith menolak Adam sebagai nabi?! Puas juga Wahhabi
mencari dalil agar membenarkan penafian mereka tersebut.Sudah pasti mereka
tidak menemuinya.

AL-QURAN & A-HADITH MENUNJUKKAN KENABIAN ADAM


Dalam surah Al-Maidah ayat 27,28 dan 29 merupakan dalil atas kerasulan
Adam dan menunjukkan bahawa anak-anaknya ketika itu berada dibawah
syariat yang diturunkan oleh Allah kepada baginda.Ini juga berdasarkan Hadith
Nabi:
“ Tidaklah seseorang itu membunuh manusia secara zalim lantas ke atas anak
Adam (Qobil) tanggungan dari sebahagian darahnya”.Hadith riwayat Bukhari
dalam kitab Al-Janazah.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Sekiranya Nabi Adam tidak diutuskan maka bagaimana dicatat dosa keatas
anaknya Qobil?Ini bererti bahawa Nabi Adam diutuskan sebagai nabi dan
rasul.Lebih jelas lagi apabila Nabi Muhammad bersabda ketika ditanya oleh
seorang lelaki:‘ Adakah Adam itu nabi?’ lantas baginda menjawab: “ Ya!( Adam
adalah Nabi)..”.
Hadith riwayat Ibnu Hibban dalam Sohihnya juzuk 8 m/s 24.

Ibnu Hibban meriwatkan bahawa Abu Zar bertanya kepada Nabi Muhammad:
‘ Wahai Rasulullah siapakah rasul yang pertama?’ Lantas baginda menjawab:
“ Adam” dan Abu Zar bertanya lag:i ‘Adakah Adam merupakan nabi yang
diutuskan?’ nabi Muhammad menjawab:“ Ya…”.
Rujuk Al-Ihsan Bitartib Sohih Ibnu Hibban juzuk 1 m/s 287-289.
Maka demikian amat jelas bahawa Adam adalah Nabi dan Rasul yang
diutuskan oleh Allah taa’ala.

Perbuatan baginda memakan buah yang dilarang oleh Allah di dalam syurga
ianya tidak menafikan kenabian mahupun kerasulan kerana para nabi dan rasul
maksum pada perkara kufur, syirik, dosa besar dan dosa kecil yang jelas
kejelekannya seperti mengintai aurat orang lain dan tersebut tidak dilakukan
oleh nabi Adam.

Manakala firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 164 dan surah Al-Ahzab ayat
7 langsung tidak menunjukkan penafian akan kenabian dan kerasulan Nabi
Adam ‘alaihissalam kerana telah diketahui umum sebelum Nabi Nuh pun ada
nabi Idris ‘alaihissalam.

Manakala pula kenyataan hadith dalam Hadith Bukhari diceritakan bahawa


sebahagian manusia di hari kiamat kelak datang kepada Nabi Nuh lantas
mereka berkata:
“ Engkaulau rasul pertama diutus kepada ahli bumi” ianya bermakna Nabi
Nuh merupakan rasul pertama diutuskan kepada kabilah yang pelbagai dan para
nabi sebelum baginda tidak sama seperti keadaannya dengan baginda.
Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam kitab beliau Fathul Bari juzuk 1
m/s 9:
“ Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 163 tidak menunjukkan bahawa
Nabi Adam ‘alaihissalam itu bukan nabi bahkan hadith As-Syafaat akan
diperjelaskan kenabian Adam”.

HUKUM MENGINGKARI KENABIAN ADAM


Sesiapa yang mengingkari kenabian Adam ‘alaihissalam adalah kafir terkeluar
dari agama islam dan mesti merujuk dan kembali kepada agama islam serta-

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
merta dengan mengucap dua kalimah syahadah.Nah! Keatas Wahhabi yang
mengingkari kenabian Adam ‘alaihissalam perlu kembali kepada Islam!.

Hukum tersebut amat patut dan sesuai kerana Wahhabi yang mengingkari
kenabian dan kerasulan Adam ‘alaihissalam telah bercanggah dengan Al-Quran,
Al-Hadith dan Ijmak serta perkara yang ma’lum minaddin bidhoruroh (
diketahui umum ).
Demikian sebahagian ulama yang menyatakan kekafiran sesiapa yang
menafikan kenabian Adam ‘alaihissalam :

1- Dalam kitab Fatawa Al-Hindiyah oleh Abu Al-Muzaffar ‘Alamakir cetakan


Dar Ma’rifah Beirut dinyatakan: “ Jatuh kafir sesiapa yang ragu akan kenabian
Adam”.
2- Dalam Kitab Al-Fiqh Akbar oleh Imam Abu-Hanifah pensyarahnya Mulla Ali
Qori menyatakan: “ Nabi pertama adalah Adam ‘alaihissalam berdalilkan Al-
Quran, Al-Hadith dan Ijmak, barangsiapa mengingkarinya maka dia telah
kafir”.
3- Ibnu Hazim dalam kitab Maratibul Ijmak cetakan Dar Kutub Ilmiah Beirut
juga ada menyatakan bahawa : “ Pengingkar akan kenabian Adam adalah
disepakati akan kekufuran si pengingkar tersebut”.

Jelaslah bahawa Wahhabi bukan sahaja songsang dari segi asas akidah
mengenai ketuhanan bahkan mengenai kenabian juga mereka turut jahil dan
Wahhabi menyebarkan kejahilan tersebut sehingga menghuru-harakan umat
islam.
Akan diperjelaskan nanti kejahilan dan kekufuran Wahhabi terhadap para
sahabt Nabi pula. Wallahu ‘alam.

Semoga bertaubat wahai Wahhabi.

www.abu-syafiq.blogspot.com ( 012-2850578 )
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 1:37 PM 0 comments Links to this post

05 August, 2007
ASRI HINA AKIDAH ISLAM

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
( Gambar Hiasan)

MOHD ASRI ZAINUL ABIDIN HINA AKIDAH


ISLAM.
oleh: Abu Syafiq ( 012-2850578 )

Assalamu'alaikum.
Saya pernah bertanya kepada beberapa orang sahabat graduan Universiti
Madinah, ada dengar kenyataan Mohd Asri bawa fahaman yahudi 'Allah Bersifat
Duduk' tak?.

Saya terperanjat apabila jawapan yang saya terima adalah "Asri tu sesat la
ustaz, malas kami nak layan dia sebab banyak ceramah dan penulisan dia
MENYUSAHKAN pemahaman orang nak masuk islam, apakan tidak! banyak
kepalsuan yang disampaikan oleh Asri tu ustaz!".

Subhanallah...

Sememangnya Mohd Asri Zainul Abidin hanya syok sendiri. Kerana itulah kita
dapati tulisan-tulisannya sering di ulang pada tempat yang sama.

Setiap ahad ada sahaja artikelnya yang sama. Isi kandungan adalah sama
dengan sebelum-sebelumnya di surat khabar yang sama. Semuanya sama
sahaja. Saya pun boring (bosan) nak beli surat khabar Utusan Mingguan edisi
ahad. Rasanya dah berbulan tak beli.
Orang bertanya pada saya, kenapa ustaz tak jawab kenyataan sesat Asri tu?.
Saya kata kesesatan Asri tu amat jelas. Kalau budak-budak belajar kat IPTA
antaranya macam di UIAM yang beraliran salaf dah malas nak layan Asri sebab
pentakfiran dan membid’ahkan umat islam sering keluar dari mulut dan tulisan
Mohd Asri tu. Benarlah Hadith Nabi dalam Sohih Bukhary menyatakan :
“Orang-orang kafir yang menyebarkan ajaran songsang lebih buruk dan jelek
dari ulat yang makan najis”.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Maka menjawab dengan ringkas permintaan mereka agar ditulis pembongkaran
kepalsuan Mohd Asri saya katakan:

Wujud penyelewengan Mohd Asri pada pelbagai perkara akidah.


( Sila rujuk http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/06/asri-menghidupkan-
akidah-yahudi-allah.html dan : http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/06/asri-
hina-nabi.html )
dan banyak lagi tulis oleh sahabat yang terjelas kepada mereka kepesonggan
Mohd Asri ini.
ASRI DAH KETANDUSAN HUJJAH LANTAS HINA AKIDAH
ISLAM ( Mesti Baca )
Ini bukan satu tuduhan tapi merupaka pembongkaran berfakta, berhujjah,
berdalil dan penilaian ilmiah islamiah berdasarkan kajian yang rapi tanpa
fanatik terhadap kebatilan.

Dalam utusan hari ini bertarikh 5 ogos 2007


(http://www.utusan.com.my/utusan/content.asp?y=2007&dt=0805&pub=Utusa
n_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm) pelbagai pengulangan
kenyataan yang sama Mohd Asri yang diulang beberapa kali oleh dirinya sendiri.

Mungkin dia mahukan respon dari orang ramai malangnya tiada yang lakukan
kerana kesemua umat di Malaysia ini dah bosan mendengar cacian dan kutukan
serta pentakfiran juga penjelasan yang menyusahkan lagi menyempitkan terbit
dari Mohd Asri Zainul Abidin.
Disini saya akan nyatakan beberapa sahaja cebisan daripada tulisanya tersebut
yang memualkan dan jelas bercanggah dengan islam:

- Mohd Asri menyatakan:


Umat Islam juga mudah dipengaruhi falsafah Greek lama yang kadangkala
perbincangannya tidak membawa sebarang kekuatan kepada akidah, bahkan
membawa kepada kepenatan akal dan kecelaruan. Ia seperti sifat Allah, ada
lawannya tiada, dengar lawannya pekak, melihat lawannya buta, tidak
berjisim, tidak berjirim dan seumpamanya.

Saya menyatakan:
Kenyataan Mohd Asri tersebut telah pun diulang banyak kali dalam keratan
akhbar dan majalah oleh dirinya sendiri. Mungkin dia mahukan respon daripada
ustaz-ustaz yang mengajar ilmu akidah. Malangnya para tokoh ustaz tidak mahu
layan kerana amat terserlah kejahilan Asri dalam ilmu akidah yang cukup basic
dan mudah. Dalam hal ini, biarlah saya memjawab dan memberi respon demi
menjelaskan kebenaran moga-moga Mohd Asri bertaubat kepada Allah.
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Muftari Mohd Asri Hina Ilmu Akidah Islam Lagi.
1- Fokus pada kata-kata penghinaan Asri diatas terhadap ilmu akidah islam:
“Ia seperti sifat Allah, ada lawannya tiada”.

Saya mengatakan:
Subhanallah..
Asri sanggup menghina pengajian akidah islam ini?!
Saya nak bertanya pada Asri dan Wahhabi lain. Mana lafaz dari Al-Quran dan Al-
Hadith yang kata “ Allah Wujud”?! Saya nak lafaznya dari Al-Quran?Mana?!
Ya..sememangnya lafaz harfiyah sebijik macam itu tidak ada dalam nas, maka
adakah kita dilarang mengatakan “Allah Itu Wujud”??! kononnya atas dasar nas
Quran dan Hadith tak sebut?!
Tidak…kita tidak dilarang kata ‘Allah wujud’. Bahkan makna dan erti Allah
wujud (ada) terpampang dalam surah Ibrahim ayat 10: “ Tidak ada keraguan
pada (kewujudan) Allah”. Dan bersumberkan ayat Alquran inilah maka
pengajian akidah seperti itu diterapkan. Malangnya Muftari Mohd Asri pula
menghina ilmu akidah itu yang bersumberkan daripada ayat Allah ta’ala
sendiri.

Nah!...samalah juga bentuk pengajian tauhid sedemikian, sememangnya


wujud dalam akidah islam walaupun lafaz secara harfiyahnya tidak disebut
dalam Al-Quran dan Al-Hadith. Ianya sama dengan penerangan basic ilmu
Bahasa Arab yang wujud perkataan Mubtada’, Khobar dan sebagainya. Lafaz
tersebut memang Al-Quran dan Nabi tidak ajar akan tetapi makna amat jelas
dan mudah difahami bahkan membawa kepeda pemahaman nas Al-quran dan
Al-hadith yang tepat.
Apabila ulama islam menyatakan antara sifat Allah itu adalah ‘ada’, tidak
salah untuk mengatakan lawan kepada perkataan ‘ada’ adalah ‘tidak ada’. Ini
juga untuk membawa kepada keyakinan ilmu akidah agar tidak terhilang rasa
keyakinan akan kewujudan Allah ketika insan itu lalai.
Bukankah ianya selain membawa kepada akidah yang jitu bagi umat zaman ini
ianya juga mendorong penjagaan akhlak ketika membelakangi orang ramai.
Oleh kerana tidak mempelajari ilmu tauhidlah antara faktor orang berkhalwat
yang dipertahankan oleh Asri atas penangkapan mereka. Orang yang paling
gembira ketika Asri mengkritikan tangkapan khalwat oleh jabatan agama islam
adalah syaitan dan pengkhalwat-pengkhalwat itu sendiri.
Anda telah membuka peluang maksiat secara besar-besaran wahai Asri.

2- Fokus pada kata-kata penghinaan Asri diatas terhadap ilmu akidah islam:
“dengar lawannya pekak”.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Saya mengatakan:
Ini merupakan penghinaan Asri terhadap Hadith Nabawi. Bukankah Nabi
Muhammad sendiri yang mengajar bahawa Allah bersifat Maha mendengar dan
tidak bersifat pekak?! Sandaran dusta Wahhabi kononnya Asri ini pakar Hadith
amatlah memualkan.
Memadai hujjah dalam hal ini berlandaskan sabda Nabi yang dipetik oleh ulama
dalam pengajian akidah islam yang bermaksud:

“ Sesungguhnya kamu semua (umat islam) tidak memohon kepada Tuhan


yang pekak mahupun Tuhan yang tidak ada, sesungguhnya kamu semua
memohon kepada Tuhan yang mendengar dan yang menerima doa”. Riwayat
Bukhari dalam Sohih Bukhari daripada Abu Musa Al-Asy’ary. Hadith ini juga
amat masyhur dan tiada kedhoifan.

Lihat! Nabi sendiri kata:‘Allah mendengar dan tidak pekak’.


Nah! Bagaimana pula Muftary Asri kata itu adalah akidah kufur falsafah
Yunan?!! Adakah nabi Muhammad membawa akidah kufur wahai Asri?! Sudah
pasti jawapan Asri adalah Ya! Memang Nabi Muhammad bawa akidah kufur
falsafah Yunan katanya. Nauzubillahi minzalik!

3- Fokus pada kata-kata penghinaan Asri diatas terhadap ilmu akidah


islam: "Umat Islam juga mudah dipengaruhi falsafah Greek lama yang
kadangkala perbincangannya tidak membawa sebarang kekuatan kepada
akidah, bahkan membawa kepada kepenatan akal dan kecelaruan. Ia seperti
sifat Allah, ada lawannya tiada, dengar lawannya pekak, melihat lawannya
buta, tidak berjisim, tidak berjirim dan seumpamanya".

* Perhatikan pada Asri menghina pengajian ' Allah Tidak Berjisim'.


Saya mengatakan:
Asri menghina pengajian akidah islam sedemikian. Bahkan Asri menghukum
sebagai akidah kufur falsafah Yunan yang bukan islam. Tetapi ulama islam tidak
seperti Asri.
Imam Ahmad Bin Hambal yang merupakan ulama islam Salaf mengatakan Allah
tidak berjisim. Imam Abu Hanifah juga merupakan ulama Salaf pun kata Allah
tidak berjisim. Bahkan mereka menyatakan Allah tidak berjisim pada kenyataan
dan buku karangan akidah mereka sendiri.
Imam Ahmad Bin Hambal Kata Allah Tidak Berjisim:
Dalam kitab Iktiqod Imam Ahmad pada mukasurat 7-8 dinayatakan : “ Tidak
harus menyandarkan jismiyyah kepada Allah kerana Allah tidak berjisim”.
Imam Ahmad juga menyatakan:” “ Sesiapa yang mengatakan Allah itu jisim
ataupun Allah itu jisim tapi tak serupa dengan jisim-jisim maka dia telah KAFIR
( ini kerana jisim bukanlah sifat Allah )”.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Imam Abu Hanifah Kata Allah Tidak Berjisim:
Dalam kitab akidah Imam Abu Hanifah yang masyhur berjudul Fiqhul Akbar
menyatakan:
‫ﮫ‬õ ‫ﺗ‬õ ‫ﺛﺑﺎ‬Å ‫ ﺑ ﻼ‬ã‫ﺟﺳ‬
ò
“ Dan hendaklah menetapakan bahawa Allah tidak berjisim”.

Imam Abu Hasan Al-Asya’ry menyatakan dalam kitabnya berjudul An-


Nawadir :
“ Al-Mujassim Jahil Birobbihi Fahuwa Kafirun Birobbihi” kenyataan Imam Abu
Hasan Al-Asy’ary tersebut bermaksud :“ Mujassim ( yang mengatakan Allah itu
berjisim) adalah jahil mengenai Tuhannya, maka dia dikira kafir dengan
Tuhannya ”.
Imam As-Syafie Kata Allah Tidak Berjisim:
Ibn Al-Mu’allim Al-Qurasyi (wafat 725) dalam kitab Najmul Muhtadi menukilkan
dari Al-Qodi Husain bahawa Imam Syafie menyatakan :“ Sesiapa beranggapan
Allah duduk (berjisim) diatas arasy maka dia KAFIR ”.

Dan ramai serta jutaan ulama islam lagi yang menyatakan akidah islam
antaranya adalah Allah Tidak Berjisim.
Maka mengapa Asri mengkafirkan akidah islam ini lantas menganggap iainya
merupakan akidah kufur falsafah Yunan tidak islam! Mengapa begini wahai
Asri!?!

Kepada Mohd Asri, kunukilkan kenyataan Dr. Yusuf Qardawi sendiri yang
mengatakan bahkan mengajar kepada orang awam bahawa Allah Tidak
berjisim:
Berkata Dr. Yusuf Qardawi dalam Majalah Mujtama', Bilangan 1370, Tarikh 25
Jamadul Akhir/1420 Bersamaan 5/10/1999M
Yang mana majalah tersebut dibaca oleh orang yang alim dan masyarakat
umum:
Ó ‫ ﻣﻣﺎ ﻓﻠﯾ‬Þ ‫ﻓ‬Çæ‫ ﯾ‬È‫ﻟﻛﺗ ﺎ‬Ç ‫ﻟﺳ ﻧﺔ‬Çæ ‫ ﻓ ﻲ ﺟﻣﻌﮭﺎ‬Þ ‫ ﻧﺳ‬Ï‫ﺣ‬Çæ ãªæ ‫ ﯾ‬Ñæ ‫ ﻻ ﻣﺎ ﺗﺻ‬Þ ‫ ﯾﻠﯾ‬á‫ﷲ ﺑﻛﻣ ﺎ‬
‫ ﻛﻣﺎ ¡ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‬áæ ‫ ﯾﻘ‬ã‫ ﺑﻌﺿ ﮭ‬: È ‫ ﯾﺟ‬äà ä‫ﻣ‬Ä ‫ ﺗ‬ä‫ﺟﮭ ﺎ Ϳ ﺑ ﺄ‬æ‫ﻋﯾﻧ ﺎ ¡ ﺗﻌﺎﻟﯩ‬Ãæ ¡ ä‫ﯾ‬Ï ‫ﯾ‬æ ¡ ‫ﺻ ﺎﺑﻊ‬Ãæ
¡ ‫ﻣﺎ‬Ï ‫ﻗ‬æ ¡ ‫ﺳ ﺎﻗﺎ‬æ ¡ .. ‫ﻟ ﺦ‬Å ¡ ä‫ ﻣﺟﺗﻣﻌ ﺔ ﺳ ﯾﺎﻗﮭﺎ ﻓ ﺈ‬åÐ ‫ ﺑﮭ‬ÉÑæ ‫ﻟﺻ‬Ç Ï ‫ ﻗ‬ãªæ ‫ ﯾ‬ä‫ ﺑ ﺄ‬ÊÇÐ ‫ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ‬
ÓÏ ‫ﺗﻘ‬æ á‫ ﻛ ﱞ‬È ‫ﻛ‬Ñ‫ ﻣ‬ä‫ ﻣ‬ÁÇÒ‫ﺟ‬à ¡ æà ã ‫ ﺟﺳ‬äæ ‫ ﻣﻛ‬ä‫ ﻣ‬Á‫ﻋﺿ ﺎ‬à ..ã ‫ﻟ‬æ ‫ﺿ ﮭﺎ‬Ñ‫ ﯾﻌ‬äÂÑ ‫ﻟﻘ‬Ç ã‫ﯾ‬Ñ ‫ﻟﻛ‬Ç ‫ﻻ‬æ
Ë‫ﯾ‬Ï ‫ﻟﺣ‬Ç Ñ ‫ﻟﺷ‬ÇÝ ‫ ﯾ‬åÐ ‫ ﺑﮭ‬ÉÑæ ‫ﻟﺻ‬Ç ¡ ã ‫ﻟ‬æ ØÑ‫ ﯾﺷ ﺗ‬áæ ‫ﺳ‬Ñ‫ﻟ‬Ç áæ‫ﺧ‬Ï ‫ ﻟ‬Ï‫ﺣ‬à ‫ ﻓ ﻲ‬ã‫ﻹﺳ ﻼ‬Ç äà ä‫ﻣ‬Ä ‫ﺑ ﺎ ﯾ‬
‫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‬ÇÐ ‫ ﺑﮭ‬á‫ﯾ‬ ‫ﻟﺗﻔﺻ‬Ç Ñæ‫ﻛ‬Ð ‫ﻟﻣ‬Ç .
Erinya: " Maka bukanlah dikira sebagai perkara yang dipersetujui oleh Al-
Quran dan As-Sunnah dengan mengumpulnya dalam satu bahagian membawa
kepada gambaran yang tidak layak bagi kesempurnaan Allah ta'aal seperti yang
dilakukan oleh sebahagian orang mereka mengatakan: Wajib beriman bagi Allah
itu wajah, mata, dua tangan, jari, kaki, betis dan lain-lain.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Ini kerana kenyataan seperti ini mengambarkan kesilapan
yang besar bagi zat Allah itu bercantuman dengan bahagian-bahagian ataupun
ianya membawa kepada Allah itu berjisim”.

Lihat! Yusuf Qardawi sendiri menghalang kaedah yang dilakukan oleh Wahhabi
kerana ianya membawa kepada sangkaan yang salah.
Yusuf Qardawi pun bimbang akidah Allah berjisim itu bahkan dia berhabis-
habisan melarang sandaran jisim kepada Allah kerana Allah tidak berjisim.

Nah! Dimana kamu wahai Muftari Mohd Asri dalam penilaian ilmu akidah dan
para ulama salafussoleh?!

Pembaca sekalian. Pada fokus nombor 1 Asri telah menghina pengajian akidah
islam
yang bersumberkan Al-Quran. Pada focus nombor 2 jelas Asri tidak beriman
dengan Hadith Nabi bahkan menentang dan menganggap sebagai falsafah Grekk
kafir dan focus yang ketiga Asri sendiri menyandarkan kepada para ulama islam
dan Yusuf qardawi sebagai penyebar akidah kufur falsafah Greek.
Semoga Allah memberi hidayah kepada Mohd Asri Zainul Abidin ini. Amin
Disediakan oleh: abu syafiq ( 012-2850578 )
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 5:43 PM 0 comments Links to this post
04 August, 2007
INI DIA AKIDAH ASY-SYATIBY

INILAH AQIDAH SYEIKH ASY-SYATIBY


(w790) YANG DIPERGUNAKAN KATA-

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
KATANYA PADA BAB BID'AH OLEH
WAHHABY.
Oleh: abu_syafiq ( 012-2850578 )

Sememangnya Wahhabi ketandusan ilmu apabila menolak


serta mengkafirkan akidah sebenar ' Allah Wujud Tidak
Memerlukan Tempat'. Ini terbukti apabila Wahhabi seperti
Asri dan Rasul Dahri mengambil penerangan bid'ah yang
dihuraikan oleh As-Syatiby sambil 'mempergunakan' demi
merialisasikan impian dan kepentingan mereka lantas
mengkafirkan keseluruhan umat islam serta membid'ahkan
ulamaknya.

Penerangan yang diterangkan oleh As-Syatiby berkaitan


bid'ah merupakan satu usaha terbit dari hasrat yang murni
oleh beliau. Namun persilisihan pandangan beliau dengan
ulama muktabar yang lain dalam permasaalahan bid'ah
tersebut tidak harus dikambinghitamkan oleh Wahhabi.

Ini kerana akidah Syeikh As-Syatiby tidak langsung


bertepatan dengan akidah Wahhabi yang mirip kepada
yahudiyah apabila Wahhabi menyebarkan fahaman Yahudi
iaitu 'Allah Bertempat Dan Bersifat Duduk'.

Wahhabi diluar negara termasuk di Malaysia ini seperti Asri


dan Rasul Dahri serta kuncu-kuncu hingusannya
mengkafirkan umat islam yang berakidah dengan akidah
yang betul iaitu 'Allah Wujud Tanpa Bertempat' secara

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
langsung mereka mengkafirkan akidah Syeikh As-Syatiby
sendiri yang juga berakidah sedemikian.

Ketahuilah bahawa Syeikh As-Syatiby ( Abu ishak Ibrahim


Bin Musa As-Syatiby wafat 790) yang antara karangannya
kitab Al-I'tisom dan Al-Ifaadaat Wa Al-Insyaadaat merupakan
seorang ulama yang berpegang dengan akidah islam dalam
manhaj Ahli Sunnah Waljamaah mengikut method Al-
Asya'iroh dan Al-Maturidiyah. Ini amat jelas seperti yang
dinyatakan oleh beliau sendiri dalam kitab Al-I'tisom yang
'dikambinghitamkan' oleh Wahhabi dalam penjelasan Bid'ah.
Sememangnya perangai Wahhabi sebegini, mereka
mempergunakan kenyataan ulama yang mereka sendiri
kafirkannya pula. Subhanallah.

Antara kejelasan akidah Syeikh As-Syatiby ini adalah


seperti yang dijelaskan dalam kitabnya berjudul Al-Ifadaat
Wa Al-Insyadaat pada bilangan 11-Ifadah : Al-Isyarah Lil
Baiid Bi Ismi Al-Isyarah Al-Maudhu' Lil Qorib mukasurat 93-94
nasnya:

ÉÏ‫ﻓ ﺎ‬Å

‫ﻟﺷ ﯾﺦ ﺳ ﺄﻟﻧﻲ‬Ç Ð‫ﻻﺳ ﺗﺎ‬Ç Ñ‫ﻟﻛﺑ ﯾ‬Ç Ñ‫ﻟﺷ ﮭﯾ‬Ç æ ‫ﺑ‬Ã Ï‫ ﺳ ﻌﯾ‬ÌÑ ‫ ﻓ‬ä ‫ ﺑ‬ã ‫ﻗﺎﺳ‬
ä ‫ ﺑ‬Èõ‫ﺑﻲ ﻟ‬ ‫ﻟﺗﻐﻠ‬Ç ãÇÏà ‫ﯾﺎﻣ ﮫ ﷲ‬à ä‫ ﻋ‬áæ ‫ ﻗ‬ä ‫ﺑ‬Ç ß ‫" ﻓ ﻲ ﻣﺎﻟ‬á‫ﺗﺳ ﮭﯾ‬
Ï ‫ﺋ‬Çæ‫ﻟﻔ‬Ç" ‫ ﻓ ﻲ‬È‫ ﺑ ﺎ‬ã ‫ﺳ‬Ç ÉÑ‫ﻹﺷ ﺎ‬Ç :"Ï ‫ﻗ‬æ ‫ ﯾﻐ ﻧﻲ‬æÐ Ï ‫ﻟﺑﻌ‬Ç ä‫ ﻋ‬íÐ ÈÑ ‫ﻟﻘ‬Ç
‫ﻣﺔ ﱠ‬Ù‫ ﻋ‬Ñ‫ﻟﻣﺷ ﯾ‬Ç ‫ﻓ ﻲ‬
‫ﻣ ﺔ‬Ù‫ ﻟﻌ‬Ñ‫ﻟﻣﺷ ﯾ‬Ç æà Ñ‫ﻟﻣﺷ ﺎ‬Ç ‫ﻟﯾ ﮫ‬Å"¡ á‫ﻓﻘ ﺎ‬: äÅ Ý ‫ﻟ‬Ä‫ﻟﻣ‬Ç á‫ﻣﺛ‬
ÍÑ ‫ﻟﺷ‬Ç ‫ﻟ ﮫ‬æ‫ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﺑﻘ‬:{‫ﻣﺎ‬æ ß ‫ ﺗﻠ‬ß ‫ﺳ ﻰ ﯾ ﺎ ﺑﯾﻣﯾﻧ‬æ‫[ }ﻣ‬ÉÑæ ‫ﮫ ﺳ‬Ø/17] ã ‫ﻟ‬æ
ä ‫ﺟﮫ ﻣﺎ ﯾﺑﯾ‬æ ß ‫ﻟ‬Ð٬ ‫ﺟﮭﮫ¿ ﻓﻣ ﺎ‬æ ÊÑ ‫ ﻓﻔﻛ‬ã ‫ ﻓﻠ‬Ï‫ﺟ‬à ‫ﺎ‬ð‫ﺑ‬Çæ‫ﺟ‬. á‫ﻓﻘ ﺎ‬: ‫ﺟﮭﮫ‬æ äÃ
ÉÑ‫ﻹﺷ ﺎ‬Ç íÐ ‫ ﺑ‬ÈÑ ‫ﻟﻘ‬Ç ‫ﮭﻧﺎ‬ª Ï ‫ ﻗ‬ãªæ‫ﯾﺗ‬õ ‫ ﻓﯾﮭ ﺎ‬ÈÑ ‫ﻟﻘ‬Ç ä‫ﷲ ˬﺑﺎﻟﻣﻛ ﺎ‬æ ‫ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‬
ÓÏ ‫ ﯾﺗﻘ‬ä‫ ﻋ‬ß ‫ﻟ‬Ð٬ ‫ ﻓﻠﻣ ﺎ‬Ñ‫ﺷ ﺎ‬à íÐ ‫ ﺑ‬Ï ‫ﻟﺑﻌ‬Ç ‫ﻰ‬Ø‫ﻋ‬à å‫ ﺑﻣﻌﻧ ﺎ‬äà Ñ‫ﻟﻣﺷ ﯾ‬Ç ä‫ﻣﺑ ﺎﯾ‬
‫ﻟﻸﻣﻛﻧ ﺔ‬٬ Ï ‫ﺑﻌﯾ‬æ ä‫ ﻋ‬äà Ý‫ﺻ‬æõ‫ ﯾ‬ÈÑ‫ﻟﻣﻛ ﺎﻧﻲ ﺑ ﺎﻟﻘ‬Çˬ ‫ ﻓ ﺄﺗﻰ‬Ïõ ‫ﻟﺑﻌ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÉÑ‫ﻹﺷ ﺎ‬Ç
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
‫ﮭﺎ‬ð ‫ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻧﺑ‬Ïö ‫ﺑﻌ‬õ ‫ ﻧﺳ ﺑﺔ‬ä‫ﻟﻣﻛ ﺎ‬Ç ä‫ ﻋ‬ÊÇÐ ‫ﻟ‬Ç ‫ﻟﻌﻠ ﻲ‬Ç ‫ﻧ ﮫ‬Ãæ Ï ‫ ﯾﺑﻌ‬äà ‫ ﱠ‬á‫ ﻓ ﻲ ﯾﺣ‬ä‫ﻣﻛﺎ‬
æà ‫ﻧﯾ ﮫ‬ÇÏ‫ﯾ‬

(Rujuk:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threa
did=13646 )

Saya terjemahkan sebahagian nukilan As-Syatiby dalam


perguruannya bersama As-Syeikh Al-Ustaz Al-Kabir Abu Saiid
dan As-Syatiby menghukum serta menganggap ianya adalah
antara faedah-faedah ilmu yang agong ( ÉÏ‫ﻓ ﺎ‬Å )

1- ‫ﻧﺎ‬ª‫ﺎ‬ª Ï ‫ ﻗ‬ãªæ ‫ ﻓﯾﮭ ﺎ ﯾﺗ‬ÈÑ ‫ﻟﻘ‬Ç ä‫ﷲ ˬﺑﺎﻟﻣﻛ ﺎ‬æ ‫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‬ÓÏ ‫ ﯾﺗﻘ‬ä‫ﻋ‬
ß ‫ﻟ‬Ð

Terjemahannya: "Disini mungkin tersangka satu sangkaan


yang tidak benar(waham) kedekatan Allah dengan bertempat
sedangkan Allah ta'aala mahasuci dari sedemikian
(bertempat)".

Saya menyatakan:
Ini merupakan diantara persetujuan As-Syatiby berkaitan
akidah yang benar 'Allah Tidak Dilingkungi Oleh Tempat'
selain beliau beraliran Asya'irah dalam akidah (seperti juga
termaktub dalam kitabnya Al-i'tisom yang tidak berpegang
zohir ayat mutasyabihaat).
Malangnya pula Wahhabi mengkafirkan atau kekadang itu
hanya menghukum sesat sahaja terhadap golongan Al-
Asyairoh. maka apakah mereka katakan pada As-Syatiby ini?!
kafir??! sesat?!!atau salah akidah??!

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
2: ‫ ﻓ ﻲ‬ÉÑ‫ﻹﺷ ﺎ‬Ç ð ‫ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻧﺑﮭﺎ‬Ï ‫ ﻧﺳ ﺑﺔ ﺑﻌ‬ä‫ﻟﻣﻛ ﺎ‬Ç ä‫ ﻋ‬ÊÇÐ ‫ﻟ‬Ç ‫ﻟﻌﻠﯾ ﺔ‬Ç٬ ‫ﻧ ﮫ‬Ãæ
Ï ‫ ﯾﺑﻌ‬äà á ‫ ﻓ ﻲ ﯾﺣ‬ä‫ ﻣﻛﺎ‬æà ‫ﻧﯾ ﮫ‬ÇÏ‫ﯾ‬

Terjemahannya: "Padanya isyarah menunjukkan tidak


menyandarkan tempat bagi Allah zat yang maha agong, dan
sesungguhnya mahasuci Allah dari diliputi oleh tempat atau
bersentuhan dengan tempat".

Saya menyatakan: Ini merupakan satu perkara yang


dianggap faedah besar disisi Syeikh As-Syatiby sehingga
beliau meletakkan dalam Ifadahnya.

Saya nasihatkan kepada Wahhabi, kuncu-kuncu yahudi dan


sesiapa sahaja yang mempergunakan penerangan As-Syatiby
agar mengambil juga keterangan akidah oleh beliau seperti
di atas dan jangan mengkafirkan akidah benar tersebut atau
menyesatkannya.

Sesungguhnya Allah Maha suci dari bertempat dan tidak


bersifat duduk.

Wallahu 'alam.

Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 5:55 PM 0 comments Links to this post

03 August, 2007
Nota Ilmiah Israk dan Mikraj

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Alhamdulillah, Tuhan Pencipta alam, WujudNya azali abadi tanpa permulaan
dan tanpa memerlukan tempat. Selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi
Muhammad, para sahabat dan ahli keluarga baginda.
Antara peristiwa sejarah hebat yang berlaku pada bulan Rejab ini adalah Isra’
Dan Mi’raj.

Al-ISRA’

Ketahuilah bahawa Isra’ merupakan perkara yang telah sabit (tetap)


berdasarkan nas Al-Quran. Berdasarkan dari firman Allah ta’ala yang bermaksud
:

“ Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambaNya pada suatu malam
dari masjid Al-Haram menuju ke masjid Al-Aqso yang telah Kami berkati
sekelilingnya untuk Kami memperlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-
tanda (kekuasaan) Kami, dan sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha
Melihat ”.

Maka wajib beriman bahawa Allah ta’ala telah memperjalankan (mengisra’kan)


Nabi Muhammad pada waktu malam dari bumi Mekah ke masjid Al-Aqso dan
ulama islam dari kalangan ulama Salaf hakiki, Khalaf, para Muhaddith, para
Mutakallimin, para Mufassirin, para Fuqoha dan ulama-ulama islam yang lain
telah mempersepakati bahawa berlakunya peristiawa Isra’ terhadap Nabi
Muhammad itu adalah dengan ruh dan jasab baginda, dan bukanlah suatu
mimpi.

Perkara Ajaib Yang Berlaku Ketika Isra’

Diantara perkara-perkara pelik yang berlaku ketika isra’ Rasulullah adalah


Rasulullah melihat kubur Saiyidah Masyitah Binti Fir’aun dan baginda mencium
bauan yang amat wangi dari kuburnya.Masyitah merupakan seorang mukminah
solehah. Kisahnya, ketika Masyitah sedang menyikat rambut anak Firaun, tiba-
tiba sikatnya terjatuh dari genggaman tangannya seraya menyebut : Dengan
nama Allah. Lalu anak perempuan Firaun bertanya : Adakah anda mempunyai
tuhan selain bapaku? Masyitah menjawab : Tuhanku dan tuhan bapamu ialah
Allah. Anak Firaun itu berkata : Aku beritahu bapaku? Masyitah menjawab :
Beritahulah. Anak Firaun pun memberitahu ayahnya dan Firaun meminta
Masyitah kembali kepada agama asalnya. Namun, Masyitah enggan. Mendengar
pendirian Masyitah, Firaun pun memanaskan air sehingga benar-benar panas
lalu mencampakkan seorang demi seorang anaknya ke dalam didihan air

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
tersebut.

Akhirnya, apabila tiba giliran anaknya yang sedang menyusu di kendongannya,


Masyitah menjauhkan diri ( melambatkan penyerahan bayinya ). Masyitah
sangat takut, terkejut dan bimbang. Dengan kuasa Allah, bayi tersebut dapat
berkata-kata lalu menyebut :
“ Wahai ibuku! Sesungguhnya azab akhirat itu jauh lebih pedih dari azab dunia,
usahlah ibu menjauh-jauhkan diri kerana ibu di pihak yang benar ”.
Lalu Masyitah melepaskan bayinya dan Firaun dengan segera mencampakkan
bayi itu ke dalam didihan air. Masyitah berkata : Aku mempunyai permintaan
iaitu supaya engkau
( Firaun ) mengumpulkan semua tulang dan menanamnya. Firaun berkata : Aku
akan melakukannya. Lantas Firaun pun mencampakkan Masyitah ke dalam air
didihan itu.

( Nota Penting Berkaitan Al-Isra’ )


1- Barangsiapa yang mengingkari Isra’ maka dia jatuh kafir.
Peristiwa Isra’ telah jelas berdasarkan firman Allah dalam Al-Isra’ ayat 1 dan
berdasarkan kisah peristiwa Isra’ dari Hadith Nabawi yang telah diriwayatkan
oleh Imam Baihaqi. Maka sesiapa yang mengingkari peristiwa Isra’ setelah
dijelaskan dalil kebenarannya maka terkeluar dari Islam.

2- Isra’ berlaku dengan ruh dan jasad Nabi Muhammad.


Peristiwa Isra’ berlaku pada Nabi bukan mimpi bahkan secara yaqozoh iaitu
secara jaga dengan ruh dan jasad Nabi sendiri.

Al-Mi’raj
Mikraj merupakan perjalanan yang dimulai dari masjid Al-Aqso di Palestin
hingga ke langit yang ketujuh dengan menaiki tangga yang terpaut di antara
langit dan bumi mengunakan anak tangga yang diperbuat daripada emas dan
perak. Antara tujuan diMi’rajkan Nabi ke langit adalah untuk diperlihatkan
keajaiban di alam atas dan bukannya untuk bertemu dengan Allah kerana Allah
wujud tanpa tempat.

( Nota Penting Berkaitan Al-Mi’raj )


1- Difardhukan solat lima waktu.
Solat lima waktu telah difardhukan pada malam Mi’raj tersebut juga
berdasarkan hadist riwayat Muslim. Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad
memohon kepada Allah agar solat yang pada mulanya difardhukan sebanyak 50
solat agar dikurangkan, maka jadilah 5 solat. Ini membuktikan para Nabi
memberi manfaat walaupun selepas kewafatan mereka.Apabila Nabi Musa
mengatakan pada Nabi Muhammad agar kembali kepada Tuhanmu ianya bererti

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
pergilah ke tempat yang kamu mendengar kalam Allah dan bukannya zat Allah
berada disitu.

2- Allah Wujud Tanpa Memerlukan Langit, Arasy dan tempat-tempat lain.


Ketahuilah bahawa tidak ada dalil dari nas Al-Quran mahupun Al-Hadith bahawa
Allah memerlukan tempat, bahkan disana pelbagai dalil yang menyatakan
bahawa Allah wujud tanpa bertempat seperti firman Allah dalam surah As-
Syura ayat 11 yang bermaksud : “Tiada sesuatupun yang menyerupai Dia
(Allah)”.

*Penambahan penting :
- Awasi golongan Wahhabi kerana Wahhabi beriktikad bahawa Arash merupakan
tempat bagi zat Allah dan kononnya Allah duduk di atas arasy.Lihat kitab
WahhabiFathul Majid Syarah Kitabut Tauhid m/s 485, 627, 629.

- Dalil Al-Hadith bahawa Allah wujud tanpa memerlukan tempat adalah


sabda Rasulullah yang bermaksud : “ Dan Engkau Ya Allah, Yang Az-Zhohir,
maka tiada sesuatu diatasMu, dan Engkau Ya Allah, Yang Al-Bathin, maka tiada
sesuatu dibawahMu ”. Sohih Muslim.
Didalam hadith yang sama riwayat Imam Baihaqi didalam kitab beliau yang
berjudul Al- Asma’ Wa As-shifat m/s 400 dinyatakan selepas sabda Nabi : “
Maka, jika diatas Allah tiada sesuatu dan dibawahNya pula tiada sesuatu ini
menunjkkan bahawa Allah bukan ditempat ”.

- Awasi kitab yang disandarkan kepada Ibnu Abbas berjudul Kitabul Mi’raj
kerana terdapat pelbagai kisah yang dongeng dan karut-marut serta hadith
palsu. Ketahuilah bahawa Ibnu Abbas tidak menyatakan seperti yang termaktud
dalam kitab dusta tersebut.
Disediakan oleh: www.abu-syafiq.blogspot.com
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 1:03 PM 0 comments Links to this post
02 August, 2007
MENJAWAB SOALAN MENGENAI RASUL
DAHRI

Soalan dipetik dari komen :

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/06/wahhabi-mujassimah-zaman-
kini.html

abdussalam Inst. Al-Khadem KL said...


As'kum.
Bila saya ziarah blog ust abu syafiq ini saya dpti pelbagai kritikn seakan2
dilmprkn kepada ust2 yang saya sehingga skrg masih menghadiri pngajiannya.
Sbgi contoh Ustaz Rasul Dahri.Beliau seorg yg brgiat kuat mnympaikan apa yg
blog ini kritik.
Untuk pengetahuan umum..Ust. Rasul Dahri pengajian yg selalu juga
mmboringkn, mungkin disbbkn pnympaian suaranya yg agak gagap dan kurng
menarik serta jarang dpt difahami ilmiahnya..
so .... saya mahu brtanya pd blog ini mengenai Ust Rasul Dahri. Apa
pandangn antum mengenai beliau?Ini jugk krn org tua saya prnh melrng saya
menghadiri pngajiannya krn dia dikatakan seorg yg membosankan serta suka
dan cpt menghukum bert.dan bnrkah kitb2nya diharamkan oleh kesemua majlis
agama islam?diharap tuan punya blog membantu saya.
wassalam...

Abduss Salam Inst. Al-Khadem.


------------------------------------------------------------------------
------------------------

Dijawab oleh Abu Syafiq:


Assalamu'alaikum.
Pertama sekali sy ingin memohon maaf kerana tidak dapat kerap berada di
blog ini atas urusan diluar. Sy pun tidak sangka sambutan yang amat
memberangsangkan.
Secara ringkas bagi menjawab soalan yang ditanya maka sy menyatakan
bhw kita perlu menilai seseorg itu dari aspek akidahnya.

Sekiranya akidah ia benar dan tidak brcanggah dgn islam waktu yang sama
mengaku sebagai muslim maka kita tidak harus mengkafirkannya atau
mengeluarkan dia dari insan bergelar muslim. Akan tetapi sekiranya
terdapat kejelasan yang wadih(terang) akan kepesongan akidahnya maka
disitu barulah trbuka ruang lingkup hukum sama-ada dia telah jatuh murtad
atau tidak.

Mengenai soalan Abdussalam dari Kl seperti di atas tadi mengenai Rasul


Dahri seorang warganegara BUKAN malaysia yang kita dapati kerap
menghidupkan akidah songsang lantas mencipta ajaran baru yang tidak

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
langsung bertepatan dengan Al-quran dan Al-sunnah bahkan Rasul Dahri
sering menyelitkan akidah asas Yahudiyah antaranya fahaman sesat' Allah
Duduk' sedangkan Alquran tidak pernah menyandarkan sifat JALIS (duduk)
bagi Allah dan hadith juga tidak menyatakan sedemikian.

Tetapi disana ada kalimah ISTAWA yang disandarkan oleh Allah pada
diriNya. Apabila kita kaji berdasarkan hadis dan fahaman bahasa arab maka
didapati bahawa ISTIWA ALLAH bukan dan tidaklah bererti JALIS (duduk)
bahkan dinyatakan sebagaimana yang dinyatakan olehNya sendiri iaitu
'istawa alal arasy' tanpa bersifat duduk mahupun bertempat dan tidak
berbentuk..inilah akidah Nabi dan ulama salaf serta kesemua ulama islam
sebenar.

Ya..sememangnya buku karangan Rasul Dahri telah diharamkan di tanah-


air kita.
Lihat pewartaan buku Rasul Dahri diharamkan oleh Majlis Fatwa
Kebangsaan
( http://www.e-fatwa.gov.my/mufti/fatwa_warta_view.asp?keyID=327 ).

Masakan tidak diharamkan kerana buku dan ceramah Rasul Dahri penuh
dengan penyebaran ajaran baru iaitu menghidupkan akidah yahudi.
Antara sebab diharamkan artikel,kenyataan, buku dan segalanya yang
salah terbit dari Rasul Dahri adalah:-

1- Rasul Dahri membawa fahaman akidah Yahudi yang


jelas kesesatannya iaitu fahaman ' Allah Bersifat Duduk '.
2-Rasul Dahri menetapkan tempat bagi Allah dan Allah
itu bertempat. Sedangkan Allah tidak pernah menyatakan
Dia bertempat. Manakala 'istawa' bila disandarkan kepada
Allah tidaklah bererti duduk mahupun bertempat.
3-Rasul Dahri memuji agama Kristian sebagai agama
yang benar disisi Allah. Sedangkan Allah dan RasulNya
Nabi kita Muhammad tidak pernah menyatakan
sedemikian.

4-Rasul Dahri menganggap bahawa agama Yahudi itu


adalah agama Allah yang suci lagi mulia. Sedangkan

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
kebenarannya adalah agama Yahudilah yang menentang
Islam bahkan Yahudi membunuh para Ambiya(nabi-nabi).

5-Rasul Dahri mengkafirkan sesiapa sahaja yang


berakidah ' Allah Tidak Memerlukan Tempat'. Sedangkan
itu adalah akidah islam yang dinyatakan oleh Nabi
Muhammad sendiri dalam Hadith baginda riwayat Muslim
dalam Sohihnya pada bab Ma yuqol Indal Qiyam....
Banyak lagi kepesongan, kesongsangan dan kesesatan yang jelas
disebarkan oleh Rasul Dahri ini di tanah-air kita malaysia dan diluar
malaysia.
Saya mengajak Rasul Dahri untuk berdebat pada segala masaalah
akidahnya yang songsang seperti di atas dan selainnya.

Wassalam.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 3:03 PM 1 comments Links to this post
10 July, 2007
DEBAT SUNNI VS WAHHABI & SYIAH

TERKINI DAN TERBAIK...

PERBINCANGAN ILMIAH SERTA DEBAT


SECARA LANGSUNG....

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Demi mencari dan menegakkan kebenaran... Ahlu
Sunnah Wal Jamaah Malaysia telah menyediakan bilik
perbincangan dan perdebatan antara Ahlu Sunnah Wal
Jamaah Malaysia berdebat dengan Syiah dan Wahhabiyah.

Perbincngan dan perdebatan ini adalah secara langsung


terus dari bilik yang sesiapa sahaja dan dari mana tempat
berada samaada di rumah, pejabat atau dimana-mana
sekali pun dialu-alukan untuk masuk bilik ini bersama
menjayakan, mendengar dan berkongsi ilmu islam .

* PERHATIAN...!

JADUAL PERBINCANGAN DAN DEBAT BERMULA JAM 9.30


MALAM WAKTU MALAYSIA PADA SETIAP HARI KHAMIS,
JUMAAT DAN SABTU.

*Bagi sesiapa yang hanya mahu


perdebatan di Yahoo Messenger YM sila
addkan id: abu_syafiq1 dan kemudian pm
id tersebut untuk anda dibawa ke bilik
perbincangan.

Atau mengunakan cara ini:


1- Download: www.paltalk.com .

2- Daftar nama anda (sekiranya tidak pernah mempunyai


id paltalk).
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
3- Buka Paltalk Messenger.

4- Login Paltalk dengan taip nama pendaftaran


(nickname) dan password anda.

5- Dikotak Paltalk tersebut anda klik pada Chat Rooms.

6- Klik pada Rooms.

7- Taipkan: ' Islam Malaysia ' dalam kotak yang tertulis


Search for a Chat Room . Atau anda pilih dengan klik pada
kotak ' Religion & Spirituality ' kemudian klik pada kotak '
Islam ' maka akan ada antara senarai ' Islam Malaysia ' dan
anda klik padanya. Selamat mencuba dan selamat
berbincang.

*Sila Addkan id: abu_syafiq1 untuk kemudahan ketika


jadual.

*Setiap Khamis, Jumaat Dan Sabtu Jam 9.30 Malam


Waktu Malaysia. Bermula pada 12/07/2007M.

*Harap pastikan komputer anda mempunyai mic untuk


perbualan dan speaker untuk mendengar perdebatan.
Sekiranya tidak anda boleh menaip dalam bilik tersebut.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
* Penyertaan dari pengamal Syiah, Wahhabiyah dan apa-
apa sahaja ajaran yang menyandarkan kepada Islam amat
dialu-alukan.
* Debat dan perbincangan adalah mengunakan bahasa
melayu.

_____________________________________

* Sekiranya room tidak dibuka maka anda tidak boleh


masuk. Sila hubungi atau sms :
012-2850578 untuk maklumat lanjut mengenai room.
Sila war-warkan demi mencapai kebenaran dalam agama
islam yang sebenar.

*Bagi sesiapa yang hanya mahu


perdebatan di Yahoo Messenger YM sila
addkan id: abu_syafiq1 dan kemudian pm
id tersebut untuk anda dibawa ke bilik
perbincangan.

Wassalam.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 4:27 AM 0 comments Links to this post

09 July, 2007
JOHARI MAT TIPU UMAT ISLAM

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
JOHARI MAT MEMBOHONGI AKIDAH ISLAM DAN AKIDAH IMAM AS-SYAFI'E.

Oleh: abu_syafiq (012-2850578)

Assalamu3alaikum.

Sejarah telah banyak membuktikan tindakan mereka yang berniat jahat


khususnya menyampaikan akidah yang songsang, apabila mereka tidak dapat
mencari hujjah bagi membenarkan akidah songsang mereka, maka taktik kotor
dengan memfitnah ulama islam adalah cara yang terbaik mereka bagi
merialisasikan impian jelek itu.
Antara ulama yang dituduh bersama dengan akidah songsang mereka adalah
Imam As-Syafie' rahimahullah.
Ketahuilah bahawa sifat-sifat Allah adalah sempurna layak bagi keesaaNya
dan tidak menyerupai makhlukNya dan bukan kesemua yang disandarkan
kepada Allah itu maka semestinya ia sifat bagi Allah..tidak!

Berkata Imam Al-Hafiz Ibnu Jauzy dalam kitabnya berjudul Daf3 Syubah At-
Tasybih : " Bukan kesemua disandarkan ( Mudhof) kepada Allah itu sebagai
sifatNya". Tidak sama sekali. Bahkan hendaklah dilihat kepada ertinya
berdasarkan pemahaman ayat tersebut dan ayat-ayat yang lain.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Ini dijelaskan dengan firman Allah :

‫ " ﱠ‬yang diterjemahkan sebagai '


1- Dalam surah Asy-Syams ayat 13 : " ‫ﻗﺔ‬ó ‫ﻧﺎ‬ó ‫ﷲ‬
unta Allah'.
Kalimat 'unta' disandarkan (mudhof) kepada Allah. Adakah kita akan
mengatakan sifat Allah adalah 'unta'?!! tidak sama sekali dan maha suci Allah
dari itu.
Malangnya Wahhabi mengisbatkan kesemua yang disandarkan kepada Allah
sebagai sifat Allah. Ini menunjukkan kedinginan pemikiran mereka dalam
memahami ayat Allah.

2- 'Rumah' juga disandarkan kepada Allah seperti firmanNya dalam Al-Haj


ayat 26 :
" Ðú öÅæó ‫ﻧﺎ‬ó Ãú æ‫ﺑ ﱠ‬ó ãó ‫ﯾ‬öªÇÑúó ‫ﻹﺑ‬ ö ‫ﯾ‬ú ‫ﺑ‬ó ‫ﻟ‬Çú úäóà ‫ﻻ‬ó úßÑö ‫ﺷ‬ú ‫ﺗ‬õ ‫ﺑﻲ‬ö ‫ﺋﺎ‬ð ‫ﯾ‬ú ‫ﺷ‬ó úÑ‫ﮭﱢ‬Øó æó ‫ﻲ‬öó ‫ﯾﺗ‬ú ‫ﺑ‬ó ä‫ﯾ‬ö
ó ‫ﻛ‬ó ‫ﻣ‬ó Ê
ö ö ä‫ﺎ‬
‫ ﻟ ﱠ‬ä‫ﯾ‬ö
ó ‫ﺋﻔ‬ö ‫ﺎ‬Ø‫ﻠ‬ö ó ‫ﺋﻣ‬ö ‫ﻘﺎ‬ó ‫ﻟ‬Çú æó ‫ﻊ‬ö ‫ﱡ ﱠﻛ‬Ñ‫ﻟ‬Çæó Ïö æõ‫ﻟﺳﱡ ﺟ‬Ç ".
Lihat pada: ‫ﻲ‬öó ‫ﯾﺗ‬ú ‫ﺑ‬ó
yang diterjemahkan sebagai: "rumahKu". Adakah kita akan sandarkan sifat
'rumah' bagi Allah?!
Adakah kita akan kata Alquran telah sandarkan perkataan 'rumah Allah' maka
kita pun kata 'rumah' adalah sifat bagi Allah?!! Maha suci Allah dari itu dan dari
bertempat didalam rumah.

Demikian diantara dalil bahawa bukan kesemua yang disandarkan kepada


Allah mesti dianggap sebagai sifat Allah. Wallahi tidak!.

FITNAH JOHARI MAT TERHADAP AKIDAH IMAM AS-SYAFI'E.


Dengan penjelasan tadi, dapatlah diingatkan sekali lagi bahawa bukan kesemua
yang disandarkan kepada Allah itu dikira sebagai sifat Allah.

Malangnya Johari Mat (KIAS) telah menyandarkan sifat bagi Allah yang mana
Allah sendiri tidak mengatakan Dia bersifat sedemikian. Dan sekali lagi saya
mengatakan bahawa bukan kesemua yang disandarkan kepada Allah itu dikira
sebagai sifat Allah.
Dalam pengumpulan kertas kerja seminar yang menyebarkan ajaran
Wahhabi serta memfitnah dan menipu akidah Imam Syafie dinamakana
sebagai Seminar Al-Imam Al-Syafii'i dia ( Johari Mat) menyatakan :pada
mukasurat 109 cetakan Karya Bestari:
Antara akidah Al-Imam Al-Syafi'i mengenai sifat Allah:

v) Sifat al-Qidam (kaki)

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Al-imam Al-Syafi'i mengithbatkan (mengakui kewujudan sifat qidam
seperti beliau mengakui sifat-sifat lain.

vi) Sifat Asba'(jari)


Rujuk artikelnya bertajuk AL-IMAM AL-SYAFI'I - PEGANGAN DALAM ALIRAN
AKIDAH.

Saya mengatakan:
Qodam (kaki) dan Asba'a (jari) apabila disandarkan kepada Allah bukanlah
bererti anggota bagi Allah kerana Allah maha suci dari bersifat demikian.

Nabi Muhammad tidak pernah mengajar kita apabila mendapat anak maka
namakan dengan Abdul Qodam ( hamba Kaki)atau Abdul Asba'a (hamba Jari).
Begitu juga apabila kita berdoa Nabi tidak pernah mengajar kita sebutlah
memuji nama dan sifat Allah sebagai Ya Qodam Wa Ya Asba'a..Wallahi tidak
pernah!.

Sekiranya kaki dan jari adalah sifat mutlak bagi Allah, saya mohon anak-anak
Wahhabi selepas ini dinamakan anak mereka bersandarkan sifat tersebut
sebagai Abdul Qodam (Hamba Kaki) atau Abdul Asba'a (hamba Jari)atau berdoa
dengan Wahai Allah Yang Maha Berkaki dan Maha Berjari. Bukankah kita
dianjurkan berdoa dengan menyeru nama dan sifat Allah?!
Akan tetapi perkara tersebut bukanlah sifat bagi Allah.

Saudaraku..Ketahuilah apabila kaki dan jari disandarkan kepada Allah maka


ianya bukanlah sifat mutlak bagi Allah bahkan tidak harus mengatakan Allah
sifatnya berkaki dan berjari. Tidak harus juga melakukan sepertimana yang
dilakukan oleh Johari Mat ini.
Ini bukan cara yang dilakukan oleh orang yang bertaraf DR!
Lihat apa kata Dr. Yusuf Qardawi yang melarang kelakuan
seperti Johari Mat ini :
Majalah Mujtama', Bilangan 1370, Tarikh 25 Jamadul
Akhir/1420 Bersamaan 5/10/1999M :
áæ‫ﻷ‬Ç :[ Ú‫ﺗﺑ ﺎ‬Ç ‫ ﻧﮭ ﺞ‬äÂÑ ‫ﻟﻘ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ãÏ‫ﻟﺗﺟﻣﯾ ﻊ ﻋ‬Ç ] :Ï ‫ﯾ‬ÑÃæ äà ‫ﻧﺑ ﮫ‬à ‫ﻧﺎ‬ª
‫ ﺣﻘﯾﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ÊÇÐ ‫ﻣﯾﺔ‬ªÃ ÉÑ‫ ﻗﺿ ﯾﺔ ﻓ ﻲ ﻛﺑ ﯾ‬Ê‫ﻟﺻ ﻔﺎ‬Ç ä‫ﻹﯾﻣ ﺎ‬Çæ ‫¡ ﺑﮭ ﺎ‬
‫ﺗﻌﻠﯾﻣ ﮫ‬æ Ó‫ ﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻧ ﺎ‬ȪÐ‫ ﻣ‬Ý‫ﻟﺳ ﻠ‬Ç .ß ‫ﺗﻠ‬æ ‫ﻟﺣﻘﯾﻘ ﺔ‬Ç : äà ÖÑ ‫ ﺗﻌ‬åЪ
Õ ‫ﻟ‬ÇÊ‫ ﻛﻣﺎ ﻓ ﺎ‬ÊÏÑæ ‫ ﻓ ﻲ‬È‫ﺳ ﻧﺔ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ ﻛﺗ ﺎ‬æ ‫ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﻧﺑﯾ ﮫ‬
‫ ﻋﻠﯾ ﮫ‬ã‫ﺳ ﻠ‬æ ¡ ‫ﻋ ﻧﻲ‬à äà Ñ‫ﻛ‬Ð ‫ﻗ ﺔ ﺗ‬Ñ‫ﻋﺔ ﻻ ﻣﻔ‬æ‫ ¡ ﻣﺟﻣ‬á ‫ ﻓﻛ‬ã‫ ﻣﺳ ﻠ‬ä‫ﻣ‬Ä ‫ﺑﮭ ﺎ ﯾ‬
‫ﺎ‬ ‫ﯾﺛﺑﺗﮭ‬æ ‫ ﻛﻣﺎ‬ÊÁ‫ ﺟﺎ‬.Ó ‫ ﻣﻣﺎ ﻓﻠﯾ‬Þ ‫ﻓ‬Çæ‫ ﯾ‬È‫ﻟﻛﺗ ﺎ‬Ç ‫ﻟﺳ ﻧﺔ‬Çæ ‫ﻓ ﻲ ﺟﻣﻌﮭﺎ‬

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Þ ‫ ﻧﺳ‬Ï‫ﺣ‬Çæ ãªæ ‫ ﯾ‬Ñæ ‫ ﻻ ﻣﺎ ﺗﺻ‬Þ ‫ ﯾﻠﯾ‬á‫ ﻛﻣﺎ ¡ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ ﺑﻛﻣ ﺎ‬áæ ‫ﯾﻘ‬
ã‫ ﺑﻌﺿ ﮭ‬: È ‫ ﯾﺟ‬äà ä‫ﻣ‬Ä ‫ ﺗ‬ä‫ ﺑ ﺄ‬á ‫ﻟ‬å ‫ﺟﮭ ﺎ‬æ‫ﻋﯾﻧ ﺎ ¡ ﺗﻌﺎﻟﯩ‬Ãæ ¡ ä‫ﯾ‬Ï ‫ﯾ‬æ ¡
‫ﺻ ﺎﺑﻊ‬Ãæ ¡ ‫ﻣﺎ‬Ï ‫ﻗ‬æ ¡ ‫ﺳ ﺎﻗﺎ‬æ ¡ .. ‫ﻟ ﺦ‬Å ¡ ä‫ ﻣﺟﺗﻣﻌ ﺔ ﺳ ﯾﺎﻗﮭﺎ ﻓ ﺈ‬åÐ ‫ ﺑﮭ‬ÉÑæ ‫ﻟﺻ‬Ç Ï ‫ﻗ‬
ãªæ ‫ ﯾ‬ä‫ ﺑ ﺄ‬ÊÇÐ ‫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ‬ÓÏ ‫ﺗﻘ‬æ á‫ ﻛ ﱞ‬È ‫ﻛ‬Ñ‫ ﻣ‬ä‫ ﻣ‬ÁÇÒ‫ﺟ‬à ¡ æà ã ‫ ﺟﺳ‬äæ ‫ ﻣﻛ‬ä‫ﻣ‬
Á‫ﻋﺿ ﺎ‬à ..ã ‫ﻟ‬æ ‫ﺿ ﮭﺎ‬Ñ‫ ﯾﻌ‬äÂÑ ‫ﻟﻘ‬Ç ã‫ﯾ‬Ñ ‫ﻟﻛ‬Ç ‫ﻻ‬æ Ë‫ﯾ‬Ï ‫ﻟﺣ‬Ç Ý‫ﯾ‬Ñ ‫ﻟﺷ‬Ç åÐ ‫ﺑﮭ‬
ÉÑæ ‫ﻟﺻ‬Ç ¡ ã ‫ﻟ‬æ ØÑ‫ ﯾﺷ ﺗ‬áæ ‫ﺳ‬Ñ‫ﻟ‬Ç áæ‫ﺧ‬Ï ‫ ﻟ‬Ï‫ﺣ‬à ‫ ﻓ ﻲ‬ã‫ﻹﺳ ﻼ‬Ç äà ä‫ﻣ‬Ä ‫ﺑ ﺎ ﯾ‬
‫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‬ÇÐ ‫ ﺑﮭ‬á‫ﯾ‬ ‫ﻟﺗﻔﺻ‬Ç Ñæ‫ﻛ‬Ð ‫ﻟﻣ‬Ç .ã ‫ﻟ‬æ ÏÑ ‫ ﯾ‬äà ‫ﻟﺻ ﺣﺎﺑﺔ‬Ç ã‫ﺗ ﺎﺑﻌﯾﮭ‬æ
ä‫ ﺑﺈﺣﺳ ﺎ‬Çæ‫ ﻛ ﺎﻧ‬äæ ‫ ﯾﻌﻠﻣ‬Ó‫ﻟﻧ ﺎ‬Ç ÉÏ ‫ﻟﻌﻘﯾ‬Ç ‫ ﺑﺟﻣ ﻊ‬åЪ Ê‫ﻟﺻ ﻔﺎ‬Ç .ä ‫ﻟﻛ‬æ
ã‫ﻟﻣﺳ ﻠ‬Ç ÇÐÅ ÃÑ ‫ ﻗ‬äÂÑ ‫ﻟﻘ‬Ç ã‫ﯾ‬Ñ ‫ﻟﻛ‬Ç ¡ æà Ë‫ﯾ‬Ï ‫ﻟﺣ‬Ç ‫ﻟﺻ ﺣﯾﺢ‬Ç ¡ ‫ﻧﺗﮭ ﻰ‬Çæ ‫ﻟ ﻰ‬Å ‫ﯾ ﺔ‬Â
‫ ﺻ ﻔﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺷ ﺗﻣﻠﺔ‬ä‫ ﻣ‬åЪ Ê‫ﻟﺻ ﻔﺎ‬Ç ¡ æà Ë‫ﯾ‬Ï ‫ ﺣ‬ä‫ ﻣ‬ÇЪ Úæ ‫ﻟﻧ‬Ç ãÂä ‫ﻛﻣﺎ ﺑ ﮫ‬
ÏÑæ ¡ äæÏ Ý‫ﯾ‬Ñ ‫ﻻ ﺗﺣ‬æ á ‫ﯾ‬Ø‫ﻻ ﺗﻌ‬æ Ý ‫ﻻ ﺗﻛﯾﯾ‬æ á ‫ ¡ ﺗﻣﺛﯾ‬ÇÐ ‫ﺑﮭ‬æ äæ ‫ﯾﻛ‬
‫ ﺣﻘ ﺎ ﺳ ﻠﻔﯾﺎ‬.

Lihat pada :

Ó ‫ ﻣﻣﺎ ﻓﻠﯾ‬Þ ‫ﻓ‬Çæ‫ ﯾ‬È‫ﻟﻛﺗ ﺎ‬Ç ‫ﻟﺳ ﻧﺔ‬Çæ ‫ ﻓ ﻲ ﺟﻣﻌﮭﺎ‬Þ ‫ ﻧﺳ‬Ï‫ﺣ‬Çæ ãªæ ‫ ﯾ‬Ñæ ‫ﺗﺻ‬
‫ ﻻ ﻣﺎ‬Þ ‫ ﯾﻠﯾ‬á‫ ﻛﻣﺎ ¡ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ ﺑﻛﻣ ﺎ‬áæ ‫ ﯾﻘ‬ã‫ ﺑﻌﺿ ﮭ‬: È ‫ ﯾﺟ‬äà ä‫ﻣ‬Ä ‫ ﺗ‬ä‫ﺑ ﺄ‬
Ϳ ‫ﺟﮭ ﺎ‬æ‫ﻋﯾﻧ ﺎ ¡ ﺗﻌﺎﻟﯩ‬Ãæ ¡ ä‫ﯾ‬Ï ‫ﯾ‬æ ¡ ‫ﺻ ﺎﺑﻊ‬Ãæ ¡ ‫ﻣﺎ‬Ï ‫ﻗ‬æ ¡ ‫ﺳ ﺎﻗﺎ‬æ ¡ .. ‫ﻟ ﺦ‬Å ¡
ä‫ ﻣﺟﺗﻣﻌ ﺔ ﺳ ﯾﺎﻗﮭﺎ ﻓ ﺈ‬åÐ ‫ ﺑﮭ‬ÉÑæ ‫ﻟﺻ‬Ç Ï ‫ ﻗ‬ãªæ ‫ ﯾ‬ä‫ ﺑ ﺄ‬ÊÇÐ ‫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ‬ÓÏ ‫ﺗﻘ‬æ
á‫ ﻛ ﱞ‬È ‫ﻛ‬Ñ‫ ﻣ‬ä‫ ﻣ‬ÁÇÒ‫ﺟ‬à ¡ æà ã ‫ ﺟﺳ‬äæ ‫ ﻣﻛ‬ä‫ ﻣ‬Á‫ﻋﺿ ﺎ‬à ..ã ‫ﻟ‬æ ‫ﺿ ﮭﺎ‬Ñ‫ ﯾﻌ‬äÂÑ ‫ﻟﻘ‬Ç
ã‫ﯾ‬Ñ ‫ﻟﻛ‬Ç ‫ﻻ‬æ Ë‫ﯾ‬Ï ‫ﻟﺣ‬Ç Ý‫ﯾ‬Ñ ‫ﻟﺷ‬Ç åÐ ‫ ﺑﮭ‬ÉÑæ ‫ﻟﺻ‬Ç ¡ ã ‫ﻟ‬æ ØÑ‫ ﯾﺷ ﺗ‬áæ ‫ﺳ‬Ñ‫ﻟ‬Ç
áæ‫ﺧ‬Ï ‫ ﻟ‬Ï‫ﺣ‬à ‫ ﻓ ﻲ‬ã‫ﻹﺳ ﻼ‬Ç äà ä‫ﻣ‬Ä ‫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﺑ ﺎ ﯾ‬ÇÐ ‫ ﺑﮭ‬áÇá‫ﯾ‬ ‫ ﺗﻔﺻ‬Ñæ‫ﻛ‬Ð ‫ﻟﻣ‬Ç
.
Terjemahannya:
" Maka bukanlah dikira sebagai perkara yang dipersetujui
oleh Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengumpulnya dalam
satu bahagian membawa kepada gambaran yang tidak layak
bagi kesempurnaan Allah ta'aal seperti yang dilakukan oleh
sebahagian orang mereka mengatakan: Wajib beriman bagi
Allah itu wajah, mata, dua tangan, jari, kaki, betis dan lain-
lain.
Ini kerana kenyataan seperti ini mengambarkan bagi zat
Allah itu bercantuman dengan bahagian-bahagian ataupun
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ianya membawa kepada Allah itu jisim yang dicantumkan
dari anggota-angota. Al-Quran dan Al-Hadith tidak
menyatakan gambaran sedemikian dan Rasul tidak pernah
mensyaratkan bagi orang yang mahu memeluk islam dia
mesti beriman dengan kenyataan tadi ".

Qardawi pun tidak mempersetujuan cara dan jalan serta apa yang dinyatakan
seperti Johari Mat.
Subhanallah...betapa jahilnya mereka yang tidak mendalami ilmu akidah
sebenar.

Bagi saya, Johari Mat ini yang sering membentang kertas kerja dalam
seminar-seminar Wahhabi bertopengkan dengan pelbagai nama demi mengaburi
mata orang ramai dan menyerapkan akidah ganjil kepada orang awam..dia
bukan hanya tidak memahami hadith Nabi mahupun sifat Allah. Bahkan dia
turut memfitnah Imam As-Syafi'e kononnya berakidah sepertinya.
Sedangkan Imam s-Syafi'e rahimahullah tidak pernah berakidah seperti Johari
Mat ini!.
Buktinya dalam kitab-kitab Imam As-Syafie dan anak-anak muridnya tidak
ternyata seperti yang dinyatakan oleh Johari Mat. Sekalipun ada sandaran
perkara tersebut kepada Allah maka ianya bukan sifat bagi Allah yang
membolehkan pula kita membahagi-bahagikan sehingga membawa kepada
menjisimkan Allah seperti yang telah ditegur oleh Yusuf Qardawi tadi.

Saudaraku seislam.
Perkataan 'Roh' juga disandarkan kepada Allah. Akan tetapi tidak boleh kita
mengatakan itu adalah sifat Allah. Tidak boleh kita kata 'Roh' adalah sifat
Allah..tidak boleh!
Dalam surah Sod ayat 72 Allah berfirman: " ÇÐó ö‫ﻓﺈ‬ó ‫ﮫ‬õ ‫ﺗ‬õ ‫ﯾ‬ú æ‫ﺳ ﱠ‬ó Ê
õ ‫ﺧ‬ú ‫ﻔ‬ó ‫ﻧ‬ó æó ‫ﮫ‬ö ‫ﯾ‬ö‫ ﻓ‬úäö‫ﻲ ﻣ‬ö‫ﺣ‬æõÑ Çæõ‫ﻘﻌ‬ó ‫ﻓ‬ó ‫ﮫ‬õ ó‫ﻟ‬
ä‫ﯾ‬ö
ó Ï‫ﺟ‬ö ‫ﺳﺎ‬ó

Lihat: ‫ﻲ‬ö‫ﺣ‬æõÑ yang diterjemahkan sebagai ' rohKu'.


Adakah disebabkan 'roh' disandarkan kepada Allah oleh diriNya sendiri maka
kita mengatakan 'roh' adalah diantara sifat Allah?!!?!

Adakah dengan itu kita juga akan mengatakan antara sifat Allah adalah 'roh'
tetapi roh Allah tidak serupa dengan makhlukNya dan tidak boleh takwil??!!
Kalau begitu tiada bezanya kita dengan kristian.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Sekiranya mengikut kaedah Wahhabi maka bolehlah kita mengatakan Allah
berroh atau Allah bersifat Roh. Maha suci Allah dari penyifatan orang-orang
yang zalim.

Ini hanya sebahagian kesongsangan dan pendustaan oleh Johari Mat terhadap
akidah islam dan akidah Imam As-Syafi'e.

Semoga Allah menyelamatkan hambaNya yang sungguh-sungguh mencari


kebenaran.

Wallahu musta'aan.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 6:38 PM 1 comments Links to this post

08 July, 2007
SENARAI 100 ULAMA MENYANGGAH
WAHHABI

Dibawah ini senarai 100 orang para ulama islam yang mengarang kitab
menyanggah terhadap agama baru Al-Wahhabiyah.
Ini hanya sebahagian ulama yang menyanggah Wahhabi berdasarkan kajian
ilmiah mereka.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Di sana ramai lagi ulama yang menolak ajaran Wahhabiyah termasuk dizaman
ini antaranya yang paling terperinci kajiannya mengenai kesesatan Wahhabiyah
adalah As-Syeikh Dr. Salim Alwan Al-Husainy yang merupakan tuan guru kami.

Senarai ulama-ulama islam dan nama kitab mereka yang menyanggah ajaran
Wahhabiyah secara ilmiah:

1-) Ý‫ﺗﺣ ﺎ‬Å ãÇÑ ‫ﻟﻛ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÒÇæ‫ ﺟ‬á ‫ﺳ‬æ‫ﻟﺗ‬Ç ‫ﻻﺳ ﺗﻐﺎﺛﺔ‬ÇÑ Á‫ﺎ‬ ‫ ﺑﺎﻷﻧﺑﯾ‬ãÇÑ ‫ﻟﻛ‬Ç:
Ý‫ﻟﺷ ﯾﺦ ﺗ ﺄﻟﯾ‬Ç Ï‫ ﻣﺣﻣ‬ä ‫ ﺑ‬íÏ ‫ﻟﺷ‬Ç٬ ØæØ‫ﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺧ‬ÇÒ‫ﻟﺧ‬Ç ‫ﻟﻛﺗﺎﻧﯾ ﺔ‬Ç Ø‫ﺑ ﺎ‬Ñ‫ﺑﺎﻟ‬
ã‫ﻗ‬Ñ ‫ﺑ‬/ 1143 ß ‫ﻋﺔﻣﺞ‬æ‫ﻣ‬.
2-) Ý‫ﺗﺣ ﺎ‬Å áܪà ä‫ﻣ ﺎ‬Ò‫ﻟ‬Ç Ñ‫ ﺑﺄﺧﺑ ﺎ‬ßæ ‫ ﻣﻠ‬Ó‫ﻧ‬æ ‫ ﺗ‬ÏÜ‫ﻋﮭ‬æ ä‫ﻷﻣﺎ‬Ç: Ý‫ ﺗ ﺄﻟﯾ‬Ï‫ﺣﻣ‬à ä ‫ﺑ‬
‫ﺑ ﻲ‬Ã Ý‫ﻟﺿ ﯾﺎ‬Çˬ ‫ﺑ ﻊ‬Ø.
3-) ‫ﺑ ﺔ‬æ‫ﺟ‬à ‫ ﻓ ﻲ‬ÉÑ‫ﯾ ﺎ‬Ò Ñæ ‫ﻟﻘﺑ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬ÓæÑÏ ‫ﻟﻌﯾ‬Ç٬ ØæØ‫ﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺧ‬ÇÒ‫ﻟﺧ‬Ç
‫ﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬Ç Ø‫ﺑ ﺎ‬Ñ‫ ﺑﺎﻟ‬ã‫ﻗ‬Ñ ‫ ﺑ‬2577/ 4 Ï ‫ﻋﺔ‬æ‫ﻣﺟﻣ‬.
4-) ‫ﺑ ﺔ‬æ‫ﻷﺟ‬Ç ‫ﯾ ﺔ‬Ï‫ﻟﻧﺟ‬Ç ä‫ﻷﺳ ﺋﻠﺔ ﻋ‬Ç ‫ﯾ ﺔ‬Ï‫ﻟﻧﺟ‬Ç: ‫ ﻷﺑ ﻲ‬äæ ‫ﻟﻌ‬Ç Ó‫ ﺷ ﻣ‬ä‫ﯾ‬Ï ‫ﻟ‬Ç
Ï‫ ﻣﺣﻣ‬Ώϥ Ï‫ﺣﻣ‬à ä ‫ ﺑ‬ã‫ ˬﺳ ﺎﻟ‬ÝæÑ ‫ﻟﻣﻌ‬Ç ä‫ﯾﻧﻲ ﺑ ﺎﺑ‬Ñ‫ﻔﺎ‬ ‫ﻟﺳ‬Çˬ ‫ﻟﻧﺎﺑﻠﺳ ﻲ‬Ç٬
‫ﻟﺣﻧﺑﻠ ﻲ‬Ç٬ ‫ﻓ ﻰ‬æ‫ﻟﻣﺗ‬Ç ‫ ﺳ ﻧﺔ‬1117 ܪ.
5-) ‫ﺑ ﺔ‬æ‫ﻷﺟ‬Ç ‫ﻟﻧﻌﻣﺎﻧﯾ ﺔ‬Ç ä‫ﻷﺳ ﺋﻠﺔ ﻋ‬Ç ‫ﯾﺔ‬Ï‫ ﻧ‬Ü‫ﻟﮭ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ï ‫ﻟﻌﻘﺎﺋ‬Ç: ä‫ ﻟﻧﻌﻣ ﺎ‬ä ‫ﺑ‬
Ïæ‫ ﻣﺣﻣ‬Ñ‫ ﺧ ﯾ‬ä‫ﯾ‬Ï ‫ﻟ‬Ç Ñ‫ ﯾ‬Ü‫ﻟﺷﮭ‬Ç ä‫ﺳ ﻲ ﺑ ﺎﺑ‬æ‫ﻻﻟ‬Ç íÏÇÏ ‫ﻟﺑﻐ‬Ç٬ ‫ﻟﺣﻧﻔ ﻲ‬Ç ‫ﻓ ﻰ‬æ‫ﻟﻣﺗ‬Ç
‫ ﺳ ﻧﺔ‬1317 ܪ.
6-) Á‫ﺣﯾ ﺎ‬Å Ñæ ‫ﻟﻣﻘﺑ‬Ç ä‫ﻟ ﺔ ﻣ‬ÏÃ È‫ﺳ ﺗﺣﺑﺎ‬Ç ‫ﺑﻧ ﺎ‬Á Ð‫ﻟﻣﺳ ﺎﺟ‬Ç È‫ﻟﻘﺑ ﺎ‬Çæ ‫ﻋﻠ ﻰ‬
Ñæ ‫ﻟﻘﺑ‬Ç Ý‫ﺗ ﺄﻟﯾ‬: Ù‫ﻟﺣ ﺎﻓ‬Ç Ï‫ﺣﻣ‬à ä ‫ ﺑ‬Þ‫ﯾ‬Ï ‫ﻟﺻ‬Ç íÑ‫ﻟﻐﻣ ﺎ‬Ç ‫ﻓ ﻰ‬æ‫ﻟﻣﺗ‬Ç ‫ﺳ ﻧﺔ‬
1380ܪ٬ ‫ﺑ ﻊ‬Ø.
7-) ‫ﻹﺻ ﺎﺑﺔ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÉÑ ‫ ﻧﺻ‬Á‫ﻟﺧﻠﻔ ﺎ‬Ç ä‫ﯾ‬Ï ‫ﺷ‬ÇÑ‫ﻟ‬Ç: Ý‫ﻟﺷ ﯾﺦ ﺗ ﺄﻟﯾ‬Ç íÏ‫ﺣﻣ‬
‫ﯾﺟ ﺎﺗﻲ‬æ‫ﻣﺷ ﻘﻲ ﺟ‬Ï‫ﻟ‬Ç.
8-) áæ ‫ﻷﺻ‬Ç ‫ﺑﻌ ﺔ‬Ñ‫ﻷ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ï ‫ﯾ‬ÏÑ‫ﺎﺑﯾﺔ ﺗ‬øªæ‫ﻟ‬Ç: Ï ‫ ﻟﻣﺣﻣ‬ä ‫ ﺣﺳ‬È‫ ﺻ ﺎﺣ‬íÏ‫ ﻧ‬ܪÑ‫ﻟﺳ‬Ç٬
íÏÐ ‫ﻟﻣﺟ‬Ç٬ ‫ﻓ ﻰ‬æ‫ﻟﻣﺗ‬Ç ‫ ﺳ ﻧﺔ‬1346 ææ¡ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.
9-) Ñ‫ﺎ‬Ü‫ﮭ‬ÙÅ Þæ ‫ﻟﻌﻘ‬Ç ä‫ﻣ‬ø ‫ ﻣﻧ ﻊ ﻣ‬á‫ﺳ‬
ø æ‫ﻟﺗ‬Ç ‫ﻟﻲ ﺑ ﺎﻟﻧﺑﻲ‬æ‫ﻟ‬Çæ
ø ÞæÏ ‫ﻟﺻ‬Ç: ‫ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬
‫ﻓﻲ‬Ñ ‫ﻟﻣﺷ‬Ç ‫ﻟﻣ ﺎﻟﻛﻲ‬Ç íÑ‫ﺋ‬ÇÒ ‫ﻟﺟ‬Ç.
10-) áÇæ ‫ﻷﻗ‬Ç ‫ﻟﺳ ﻧﯾﺔ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÏÑ ‫ﻟ‬Ç ‫ﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ‬Ï‫ ﻣ‬ÉÑ ‫ﻟﺳ ﻧﺔ ﻧﺻ‬Ç ‫ﯾ ﺔ‬Ï‫ﻟﻣﺣﻣ‬Ç:
‫ﺎ‬Ü‫ ﺟﻣﻌﮭ‬ã‫ ﯾ‬ܪÇÑ‫ﺑ‬Å ‫ﯾﻘﻲ ﺷ ﺣﺎﺗﮫ‬Ï ‫ﻟﺻ‬Ç ä‫ ﻣ‬ã‫ ﻛ ﻼ‬ËÏ ‫ﻟﻣﺣ‬Ç Ï ‫ ﷲ ﻋﺑ‬íÑ‫ﻟﻐﻣ ﺎ‬Ç٬
‫ﺑ ﻊ‬Ø.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
11-) áÇæ ‫ﻷﻗ‬Ç ‫ﺿ ﯾﺔ‬Ñ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç Ú‫ﺎﺑﯾﺔ ﻟ ﻰ‬øªæ‫ﻟ‬Ç: ‫ﺎ ﻟﻠﻔﻘﯾ ﮫ‬Ø‫ ﻋ‬ã ‫ﻟﻛﺳ‬Ç
‫ﻣﺷ ﻘﻲ‬Ï‫ﻟ‬Ç ‫ﻟﺣﻧﻔ ﻲ‬Ç٬ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.
12-) Ñ‫ﻻﻧﺗﺻ ﺎ‬Ç Á‫ﻟﯾ ﺎ‬æ‫ ﻟﻸ‬ÑÇÑ ‫ﻷﺑ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬ËÏ ‫ﻟﻣﺣ‬Ç Ñܪ‫ﺎ‬Ø á‫ﺳ ﻧﺑ‬
‫ﻟﺣﻧﻔ ﻲ‬Ç.
13-) ÞÇÑæ‫ﻷ‬Ç ‫ﯾ ﺔ‬ÏÇÏ‫ﻟﺑﻐ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ê‫ﺑ ﺎ‬Çæ‫ﻟﺟ‬Ç ‫ﯾ ﺔ‬Ï‫ﻟﻧﺟ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬ã‫ ﯾ‬ܪÇÑ‫ﺑ‬Å íæÇÑ ‫ﻟ‬Ç
íÏÇÏ ‫ﻟﺑﻐ‬Ç٬ ‫ﻓ ﺎﻋﻲ‬Ñ‫ﻟ‬Çˬ Ó ‫ﺋﯾ‬Ñ ‫ﯾﻘ ﺔ‬ÑØ‫ﻟ‬Ç ‫ﻓﺎﻋﯾ ﺔ‬Ñ‫ﻟ‬Ç ÏÇÏ ‫ﺑﺑﻐ‬٬ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.
14-) ÉÁÇÑ‫ﻟ ﺑ‬Ç ä‫ ﻣ‬Ý‫ﻻﺧﺗ ﻼ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÏÑ ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬áܪà Þ‫ﻟﺷ ﻘﺎ‬Ç Þ‫ﻟﻧﻔ ﺎ‬Çæ ÏÑ ‫ﻟ‬Çæ
‫ﻗ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬Ñ‫ﻟﻔ‬Ç ‫ﺎﺑﯾﺔ‬øªæ‫ﻟ‬Ç ‫ﺔ‬ø‫ﻟﺿﺎﻟ‬Ç: ‫ ﻋﻠ ﻲ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬ä ‫ﯾ‬Ò ä‫ﯾ‬Ï ‫ﻟﻌﺎﺑ‬Ç ‫ﻧﻲ‬ÇÏæ ‫ﻟﺳ‬Çˬ
Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.
15-) ä‫ ﯾ‬ܪÇÑ‫ﻟﺑ‬Ç ‫ﻌﺔ‬Ø‫ﻟﺳ ﺎ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÏÑ Ö ‫ ﺑﻌ‬ÚÏ ‫ﻟﺑ‬Ç ‫ﻟﺷ ﺎﺋﻌﺔ‬Ç: ‫ﺳ ﻼﻣﺔ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬
‫ﻣﻲ‬ÇÒ ‫ﻟﻌ‬Çˬ ‫ﻓ ﻰ‬æ‫ﻟﻣﺗ‬Ç ‫ ﺳ ﻧﺔ‬1379ܪ٬ ‫ﺑ ﻊ‬Ø.
16-) Ñ‫ﻟﺑﺻ ﺎﺋ‬Ç íÑ ‫ ﻟﻣﻧﻛ‬á‫ﺳ‬ ø æ‫ﻟﺗ‬Ç á ܪ‫ ﺑﺄ‬Ñ‫ﻟﻣﻘ ﺎﺑ‬Ç: ‫ﻟ ﺢ‬Ï‫ ﷲ ﻣ‬íæ‫ﺟ‬ÇÏ ‫ﻟ‬Ç
‫ﻟﺣﻧﻔ ﻲ‬Ç íÏ‫ ﻧ‬Ü‫ﻟﮭ‬Ç٬ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.
17-) ‫ﯾﺦ‬Ñ‫ﺎﺑﯾﺔ ﺗ ﺎ‬øªæ‫ﻟ‬Ç: Èæ ‫ ﻷﯾ‬íÑ‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﺎ ﺻ ﺑ‬æÑ ‫ﻟ‬Ç È‫" ﺻ ﺎﺣ‬ÉÇÁÑ‫ﻣ‬
ä‫ﻣﯾ‬Ñ ‫ﻟﺣ‬Ç.
18-) ßÑ‫ﻟﺻ ﺣﺎﺑﺔ ﺗ ﺑ‬Ç Ñ‫ ﺑﺎﺛ ﺎ‬áæ ‫ﺳ‬Ñ ‫ ﷲ‬: Ï ‫ ﻟﻣﺣﻣ‬Ñܪ‫ﺎ‬Ø ä ‫ ﺑ‬Ï ‫ ﻋﺑ‬ÑÏ‫ﻟﻘ ﺎ‬Ç
íÏÑ ‫ﻟﻛ‬Ç٬ ‫ﺑ ﻊ‬Ø.
19-) Ï ‫ﯾ‬Ñ‫ ﺗﺟ‬Ý‫ ﺳ ﯾ‬Ï‫ ﺎ‬Ü‫ﻟﺟﮭ‬Ç ‫ﻋﻲ‬øÏ‫ ﻟﻣ‬Ï‫ ﺎ‬Ü‫ﻻﺟﺗﮭ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Ï ‫ ﷲ ﻋﺑ‬ä ‫ ﺑ‬Ï ‫ﻋﺑ‬
Ý ‫ﯾ‬Ø‫ﻟﻠ‬Ç ‫ﻟﺷ ﺎﻓﻊ‬Çϱˬ æܪæ Ð‫ﺳ ﺗﺎ‬à Ï‫ ﻣﺣﻣ‬ä ‫ ﺑ‬Ï ‫ ﻋﺑ‬È‫ﺎ‬ܪæ‫ﻟ‬Ç ‫ﺷ ﯾﺧﮫ‬æ ¡ Ï ‫ﻗ‬æ Ïø Ñ
‫ﺣﯾﺎﺗ ﮫ ﻓ ﻲ ﻋﻠﯾ ﮫ‬.
20-) Ñ‫ﯾ‬Ð ‫ ﺗﺣ‬Ý ‫ﻟﺧﻠ‬Ç ä‫ ﻣ‬íÒ‫ ﻣﺧﺎ‬Á‫ﻋﯾ ﺎ‬Ïà Ý‫ﻟﺳ ﻠ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Ï‫ ﻣﺣﻣ‬ÏܪÇÒ
íÑ ‫ﺛ‬æ‫ﻟﻛ‬Ç.
21-) ÊÇÑ‫ﯾ‬Ñ ‫ﻟﺗﺣ‬Ç ‫ﺋﻘ ﺔ‬ÇÑ‫ﻟ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Ï‫ﻟﻧ ﺎﻓﻼﺗﻲ ﻣﺣﻣ‬Ç ‫ﻟﺣﻧﻔ ﻲ‬Ç ‫ﻣﻔ ﺗﻲ‬
ÓÏ ‫ﻟﻘ‬Ç Ý‫ﯾ‬Ñ ‫ﻟﺷ‬Çˬ ä‫ ﺳ ﻧﺔ ﺣﯾ ﺎ ﻛ ﺎ‬1315ܪ ¡ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.
22-) Ö‫ﯾ‬Ñ ‫ ﺗﺣ‬Á‫ﻷﻏﺑﯾ ﺎ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬áÇ‫ﺳ ﺗﻐﺎﺛﺔ‬Ç Á‫ﺎ‬ ‫ ﺑﺎﻷﻧﺑﯾ‬Á‫ﻟﯾ ﺎ‬æ‫ﻷ‬Çæ:
‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Ï ‫ ﷲ ﻋﺑ‬ä ‫ ﺑ‬ã‫ ﯾ‬ܪÇÑ‫ﺑ‬Å ‫ﻏ ﻧﻲ‬Ñ‫ﻟﻣﯾ‬Ç ‫ﻟﺣﻧﻔ ﻲ‬Ç٬ ä‫ﻟﺳ ﺎﻛ‬Ç Ý‫ ﺎﺋ‬Ø‫ﺑﺎﻟ‬.
23-) ‫ﻟﺗﺣﻔ ﺔ‬Ç ‫ ﺑﯾﺔ‬ܪæ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ‬øªæ‫ﻟ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬ÏæÇÏ ä ‫ ﺑ‬ä‫ﺳ ﻠﯾﻣﺎ‬
íÏÇÏ ‫ﻟﺑﻐ‬Ç٬ íÏ‫ﺑﻧ‬ ‫ﻟﻧﻘﺷ‬Ç ‫ﻟﺣﻧﻔ ﻲ‬Ç٬ ‫ﻓ ﻰ‬æ‫ﻟﻣﺗ‬Ç ‫ ﺳ ﻧﺔ‬299 Ç.
24-) Ñ‫ ﯾ‬Ü‫ﮭ‬Ø‫ ﺗ‬ÏÇÄ ‫ﻟﻔ‬Ç ä‫ ﻣ‬Ó ‫ﻧ‬Ï Ï‫ﻻﻋﺗﻘ ﺎ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Ï‫ ﻣﺣﻣ‬Ê ‫ ﺑﺧﯾ‬áÇ‫ﯾﻌ ﻲ‬Ø‫ﻣ‬
‫ﻟﺣﻧﻔ ﻲ‬Ç٬ ä‫ ﻣ‬Á‫ ﻋﻠﻣ ﺎ‬ÑܪÒ‫ﻷ‬Ç٬ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.
25-) Ï ‫ ﺗﻘﯾﯾ‬áæ‫ ﺣ‬Þ ‫ﻟﺗﻌﻠ‬Ç á ‫ﺳ‬æ‫ﻟﺗ‬Çæ Á‫ﺎ‬ ‫ ﺑﺎﻷﻧﺑﯾ‬ä‫ﻟﺻ ﺎﻟﺣﯾ‬Çæ: ‫ﻗﺎﺿ ﻲ‬
‫ﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÈÑ ‫ﻟﻣﻐ‬Ç ä ‫ﺑ‬Ç äÇÑ‫ﻛ ﯾ‬٬ ØæØ‫ﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺧ‬ÇÒ‫ ﺧ‬íæ‫ﻟﺟ ﻼ‬Ç/ Ø‫ﺑ ﺎ‬Ñ‫ﻟ‬Ç

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ã‫ﻗ‬Ñ ‫ﺑ‬/ 153 Ì ‫ﻋﺔ‬æ‫ﻣﺟﻣ‬.
26-) Ï ‫ ﺗﻘﯾﯾ‬áæ‫ ﺣ‬ÉÑ‫ﯾ ﺎ‬Ò Á‫ﻟﯾ ﺎ‬æ‫ﻷ‬Ç á ‫ﺳ‬æ‫ﻟﺗ‬Çæ ã Ü‫ﺑﮭ‬: Ý ‫ﻟ‬Ä‫ ﻟﻠﻣ‬Þ‫ﻟﺳ ﺎﺑ‬Çˬ
ä‫ﺿ ﻣ‬æ ‫ﻋﺔ‬æ‫ﻟﻣﺟﻣ‬Ç ‫ﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ‬Ç.
27-) ã‫ ﻛ‬Ü‫ ﺗﮭ‬ä‫ﯾ‬Ïø‫ﻟﻣﻘﻠ‬Ç ä ‫ﻋﻰ ﺑﻣ‬ÏÇ Ï ‫ﯾ‬Ï‫ ﺗﺟ‬ä‫ﯾ‬Ï ‫ﻟ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Ï‫ ﻣﺣﻣ‬ä ‫ ﺑ‬Ï ‫ﻋﺑ‬
ä Ü‫ﺣﻣ‬Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ﻟﺣﻧﺑﻠ ﻲ‬Ç.
ÏÑ ‫ ﻋﻠ ﻰ ﻓﯾ ﮫ‬ä ‫ﺑ‬Ç Ï ‫ ﻋﺑ‬È‫ﺎ‬ܪæ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬á ‫ ﻣﺳ ﺄﻟﺔ ﻛ‬ä‫ ﻣ‬á‫ﻟﻣﺳ ﺎﺋ‬Ç ‫ﻟ ﺗﻲ‬Ç ‫ ﺎ‬Ü‫ﻋﮭ‬Ï‫ﺑﺗ‬Ç
‫ ﺑ ﺄﺑﻠﻎ‬ÏÑ.
28-) á‫ﺳ‬ ø æ‫ﻟﺗ‬Ç: ‫ ﻟﻠﻣﻔ ﺗﻲ‬Ï‫ ﻣﺣﻣ‬Ï ‫ ﻋﺑ‬ãæ ‫ﻟﻘﯾ‬Ç íÑÏ‫ﻟﻘ ﺎ‬Ç íæÑÇÒÜ‫ﻟﮭ‬Ç٬ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.
29-) á‫ﺳ‬ ø æ‫ﻟﺗ‬Ç ‫ ﺑ ﺎﻟﻧﺑﻲ‬ä‫ﻟﺻ ﺎﻟﺣﯾ‬Çæ: ‫ ﻷﺑ ﻲ‬Ï‫ ﺣﺎﻣ‬ä ‫ ﺑ‬ÞæÒÑ‫ﻣﺷ ﻘﻲ ﻣ‬Ï‫ﻟ‬Ç
‫ﻟﺷ ﺎﻣﻲ‬Çˬ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.
30-) ‫ﺿ ﯾﺢ‬æ‫ﻟﺗ‬Ç ä‫ ﻋ‬Ï ‫ﺣﯾ‬æ‫ ﺗ‬Þ‫ﻟﺧ ﻼ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÈÇæ‫ ﺟ‬áܪà ÞÇÑ ‫ﻟﻌ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬Ï‫ ﻣﺣﻣ‬ä ‫ﺑ‬
Ï ‫ ﻋﺑ‬È‫ﺎ‬ܪæ‫ﻟ‬Ç: Ï ‫ ﷲ ﻟﻌﺑ‬íÏ ‫ﻓﻧ‬à íæÇÑ ‫ﻟ‬Ç. ØæØ‫ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺧ‬ÌÏÑ‫ﻛﻣ ﺑ‬/ äÏ ‫ﻟﻧ‬
ã ‫" ﺑﺎﺳ‬Ïø Ñ ٬‫ﺎﺑﯾﺔ‬øªæ‫ﻟ‬Ç Ü‫ﻣﻧﮭ‬æ ‫ ﻣﻛﺗﺑ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﺳ ﺧﺔ‬Ý‫ﻗ ﺎ‬æ‫ﻷ‬Ç/ ÏÇÏ ‫ﺑﻐ‬.
31-) á‫ ﺟ ﻼ‬Þ‫ﻟﺣ‬Ç ø ‫ ﻓ ﻲ‬Ý ‫ ﻛﺷ‬áÇæ‫ﺣ‬à ÑÇÑ ‫ﺷ‬Ã Þ ‫ﻟﺧﻠ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬ã‫ ﯾ‬ܪÇÑ‫ﺑ‬Å ‫ﺣﻠﻣ ﻲ‬
íÑÏ‫ﻟﻘ ﺎ‬Ç Ç íÑÏ‫ﻻﺳ ﻛﻧ‬٬ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.
32-) Ê‫ﺑ ﺎ‬Çæ‫ﻟﺟ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÉÑ‫ﯾ ﺎ‬Ò‫ﻟ‬Ç: ä ‫ ﻻﺑ‬Ï ‫ ﻋﺑ‬ÞÇÒÑ ‫ﻟ‬Ç ‫ﻟﺣﻧﺑﻠ ﻲ‬Ç.
á‫ ﻗ ﺎ‬Ï‫ﻟﺳ ﯾ‬Ç íæ ‫ ﻋﻠ‬ä ‫ ﺑ‬ÏÇÏø ‫ﻟﺣ‬Ç: Ê ‫ﯾ‬ÃÑ Ê‫ﺑ ﺎ‬Çæ‫ ﺟ‬Á‫ ﻟﻠﻌﻠﻣ ﺎ‬Ñ‫ﻷﻛ ﺎﺑ‬Ç ä‫ ﻣ‬ÈܪÇÐ‫ﻟﻣ‬Ç
‫ﺑﻌ ﺔ‬Ñ‫ﻷ‬Ç ä‫ ﻣ‬áܪà ä‫ﻣﯾ‬Ñ ‫ﻟﺣ‬Ç ä‫ﯾﻔﯾ‬Ñ ‫ﻟﺷ‬Çˬ Á‫ﻷﺣﺳ ﺎ‬Çæ ÉÑ ‫ﻟﺑﺻ‬Çæ ÏÇÏ ‫ﺑﻐ‬æ È ‫ﺣﻠ‬æ
ä ‫ﻟﯾﻣ‬Çæ äÇÏ ‫ﺑﻠ‬æ ã‫ﻹﺳ ﻼ‬Ç Ñ‫ﻧﺛ‬Ç ð ‫ﻣﺎ‬ð Ù‫ﻧ‬æ.
33-) Þ‫ﻟﺣﻘ ﺎﺋ‬Ç ‫ﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬ã‫ﻋ‬ÇÒ ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ﺎﺑﯾﺔ‬øªæ‫ﻟ‬Ç ‫ﺔ‬ø‫ﻟ‬Ï‫ ﺑﺄ‬È‫ﻟﻛﺗ ﺎ‬Ç
‫ﻟﺳ ﻧﺔ‬Çæ ‫ﯾ ﺔ‬æ‫ﻟﻧﺑ‬Ç: ß ‫ ﻟﻣﺎﻟ‬ä ‫ﺑ‬Ç ‫ﻟﺷ ﯾﺦ‬Ç Ïæ‫ﻣﺣﻣ‬٬ Ñ‫ﯾ‬Ï ‫ﺳ ﺔ ﻣ‬ÑÏ‫ ﻣ‬ä‫ﻓ ﺎ‬Ñ‫ﻟﻌ‬Ç
‫ﯾﻧ ﺔ‬Ï‫ﺗﺑ ﺎﻟﻲ ﺑﻣ‬æ‫ﯾﺔ ﻛ‬Ñæ Ü‫ﺔ ﻣ ﺎﻟﻲ ﺑﺟﻣﮭ‬ ‫ﯾﻘﯾ‬Ñ‫ﻷﻓ‬Ç٬ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.
34-) Þ ‫ﻟﺣ‬Ç ä ‫ﻟﻣﺑﯾ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬ä‫ﯾﯾ‬ø ‫ﺎﺑ‬ܪæ‫ﻟ‬Ç. ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Ï‫ﺣﻣ‬à Ï‫ﺳ ﻌﯾ‬
‫ﻗﻲ‬æÑ‫ﻟﻔ ﺎ‬Ç Ñ ‫ﻟﺳ‬ÇíÏ‫ ﻧ‬ܪ íÏ‫ﺑﻧ‬ ‫ﻟﻧﻘﺷ‬Ç ‫ﻓ ﻰ‬æ‫ﻟﻣﺗ‬Ç ‫ ﺳ ﻧﺔ‬1277 ܪ.
35-) ‫ﻟﺣﻘﯾﻘ ﺔ‬Ç ‫ﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ‬øªæ‫ﻟ‬Ç: Ï ‫ﻟﻐ ﻧﻲ ﻟﻌﺑ‬Ç ä ‫ﺻ ﺎﻟﺢ ﺑ‬
ÉÏ‫ﺣﻣﺎ‬٬ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬
36-) ÑÑÏ ‫ﻟ‬Ç ‫ﯾﺔ‬ø ‫ﻟﺳﻧ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ‬øªæ‫ﻟ‬Ç: Ï‫ ﻟﻠﺳ ﯾ‬Ï‫ﺣﻣ‬à ä ‫ﯾ ﻧﻲ ﺑ‬Ò ä‫ﺣ ﻼ‬Ï.
‫ﻟﺷ ﺎﻓﻌﻲ ﻣﻛﺔ ﻣﻔ ﺗﻲ‬Çˬ ‫ﻓ ﻰ‬æ‫ﻟﻣﺗ‬Ç ‫ ﺳ ﻧﺔ‬1304ܪ٬ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.
37-) á‫ﻟﯾ‬Ï ‫ﻟ‬Ç ‫ﻟﻛ ﺎﻓﻲ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÏÑ ‫ﻟ‬Ç ‫ ﺎﺑﻲ ﻋﻠ ﻰ‬ܪæ‫ﻟ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Í‫ ﻣﺻ ﺑﺎ‬ä ‫ ﺑ‬Ï‫ﺣﻣ‬Ã
æ‫ ﺷ ﺑﻘﻠ‬Ñ‫ﻟﺑ ﯾ‬Ç ‫ﺗ ﻲ‬æ٬ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.
38-) ‫ﺋﯾ ﺔ‬ÇÑ‫ﻟ‬Ç ìÑ‫ﻟﺻ ﻐ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ãÐ ‫ﻋ ﺔ‬Ï‫ﻟﺑ‬Ç ÍÏ‫ﻣ‬æ ‫ﻟﺳ ﻧﺔ‬Ç ÇÑ ‫ﻟﻐ‬Ç: ã Ù‫ﻟﺷ ﯾﺦ ﻧ‬Ç
Ý ‫ﺳ‬æ‫ ﺎﻧﻲ ﯾ‬Ü‫ﻟﻧﺑﮭ‬Ç ‫ﺗﻲ‬æÑ‫ﻟﺑ ﯾ‬Çˬ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
39-) ÏÑ Ñ‫ﻟﻣﺣﺗ ﺎ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬ÑÏ ‫ﻟ‬Ç Ñ‫ﻟﻣﺧﺗ ﺎ‬Ç: Ï ‫ ﻟﻣﺣﻣ‬ä ‫ﻣﯾ‬Ã Ñ‫ ﯾ‬Ü‫ﻟﺷﮭ‬Ç ä‫ ﺑ ﺎﺑ‬ä‫ﯾ‬Ï ‫ﻋﺎﺑ‬
‫ﻟﺣﻧﻔ ﻲ‬Ç ‫ﻣﺷ ﻘﻲ‬Ï‫ﻟ‬Çˬ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.
40-) Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬Çä ‫ ﺑ‬Ï ‫ ﻋﺑ‬È‫ﺎ‬ܪæ‫ﻟ‬Ç: ‫ ﻟﺷ ﯾﺦ‬ã‫ﻹﺳ ﻼ‬Ç Ó‫ﻧ‬æ ‫ ﺑﺗ‬á‫ﺳ ﻣﺎﻋﯾ‬Å
‫ﻟﺗﻣﯾﻣ ﻲ‬Ç ‫ﻟﻣ ﺎﻟﻛﻲ‬Çˬ ‫ﻓ ﻰ‬æ‫ﻟﻣﺗ‬Ç ‫ ﺳ ﻧﺔ‬1248Üܪ٬ æܪæ ‫ ﻏﺎﯾ ﺔ ﻓ ﻲ‬Þ ‫ﻟﺗﺣﻘﯾ‬Ç
ã‫ﻹﺣﻛ ﺎ‬Çæ. Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ ﻓ ﻲ ﻣ‬Ó‫ﻧ‬æ ‫ﺗ‬.
41-) Ïø Ñ ‫ ﻋﻠ ﻰ‬ä ‫ﺑ‬Ç Ï ‫ ﻋﺑ‬È‫ﺎ‬ܪæ‫ﻟ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Ï‫ﺣﻣ‬à íÑ ‫ﻟﻣﺻ‬Ç ‫ﻷﺣﺳ ﺎﺋﻲ‬Ç.
42-) Ïø Ñ ‫ ﻋﻠ ﻰ‬ä ‫ﺑ‬Ç Ï ‫ ﻋﺑ‬È‫ﺎ‬ܪæ‫ﻟ‬Ç: ‫ ﻟﻠﻌﻼﻣ ﺔ‬Ê‫ﻛ ﺎ‬Ñ‫ﻟﺷ ﺎﻓﻌﻲ ﺑ‬Çˬ íÏ ‫ﻷﺣﻣ‬Ç٬
‫ﻛﻲ‬ø ‫ﻟﻣ‬Ç.
43-) ÏæÏÑ ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬Ï‫ ﻣﺣﻣ‬ä ‫ ﺑ‬Ï ‫ ﻋﺑ‬È‫ﺎ‬ܪæ‫ﻟ‬Ç. ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬ËÏ ‫ﻟﻣﺣ‬Ç ‫ﻟﻔﻼﻧ ﻲ ﺻ ﺎﻟﺢ‬Ç
‫ﺑﻲ‬Ñ ‫ﻟﻣﻐ‬Ç.
á‫ ﻗ ﺎ‬Ï‫ﻟﺳ ﯾ‬Ç íæ ‫ ﻋﻠ‬ä ‫ ﺑ‬ÏÇÏø ‫ﻟﺣ‬Ç: È‫ ﻛﺗ ﺎ‬ã‫ ﻓﯾ ﮫ ﺿ ﺧ‬Ê‫ﺳ ﺎﻻ‬Ñ Ê‫ﺑ ﺎ‬Çæ‫ﺟ‬æ ‫ﺎ‬Ü‫ﮭ‬ø‫ ﻛﻠ‬ä‫ﻣ‬
Á‫ﻟﻌﻠﻣ ﺎ‬Ç áܪà ÈܪÇÐ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ﺑﻌ ﺔ‬Ñ‫ﻷ‬Ç: ‫ﻟﺣﻧﻔﯾ ﺔ‬Ç٬ ‫ﻟﻣﺎﻟﻛﯾ ﺔ‬Çæ٬ ‫ﻟﺷ ﺎﻓﻌﯾﺔ‬Çæˬ
‫ﻟﺣﻧﺎﺑﻠ ﺔ‬Çæ٬ äæÏÑ ‫ ﻋﻠ ﻰ ﯾ‬Ï‫ ﻣﺣﻣ‬ä ‫ ﺑ‬Ï ‫ ﻋﺑ‬È‫ﺎ‬ܪæ‫ﻟ‬Ç È ‫ﺑﺎﻟﻌﺟ‬.
44-) ÏÑ ‫ﻟ‬Ç ‫ﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ‬øªæ‫ﻟ‬Ç: ‫ ﺻ ﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Çæ ‫ﻟﻛ‬Ç Ô ‫ﻧﺳ ﻲ‬æ‫ﻟﺗ‬Ç٬ ‫ﻲ‬ܪæ ‫ﺳ ﺎﻟﺔ‬Ñ
‫ ﻣﺳ ﺟﻌﺔ‬Ö ‫ ﺎ ﻧﻘ‬Ü‫ﺳ ﺎﻟﺔ ﺑﮭ‬Ñ ä ‫ ﻻﺑ‬Ï ‫ ﻋﺑ‬È‫ﺎ‬ܪæ‫ﻟ‬Çˬ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.
45-) ÏÑ ‫ﻟ‬Ç ‫ﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ‬øªæ‫ﻟ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Ï‫ﻣﻲ ﺻ ﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣ‬Ò‫ﻣ‬Ò ‫ﻟ‬Ç ‫ﻟﺷ ﺎﻓﻌﻲ‬Çˬ ã‫ﻣﺎ‬Å
ã‫ ﻣﻘ ﺎ‬ã‫ ﯾ‬ܪÇÑ‫ﺑ‬Å ‫ﻣ ﺔ ﺑﻣﻛ ﺔ‬Ñ‫ﻟﻣﻛ‬Ç.
46-) Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ‬øªæ‫ﻟ‬Ç: ã‫ ﯾ‬ܪÇÑ‫ ﻹﺑ‬ä ‫ ﺑ‬Ï ‫ ﻋﺑ‬ÑÏ‫ﻟﻘ ﺎ‬Ç ‫ﺑﻠﺳ ﻲ‬ÇÑØ‫ﻟ‬Ç íÑ ‫ﻟ‬Ç‫ﺣﻲ‬Ç
‫ﻧﺳ ﻲ‬æ‫ﻟﺗ‬Ç ‫ﻟﻣ ﺎﻟﻛﻲ‬Ç ä‫ﯾﻧ ﺔ ﻣ‬Ï‫ ﻣ‬Ñæ‫ﺗﺳ ﺗ‬٬ ‫ﻓ ﻰ‬æ‫ﻟﻣﺗ‬Ç ‫ ﺳ ﻧﺔ‬1266Üܪ .
47-) Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ‬øªæ‫ﻟ‬Ç: Ï ‫ ﻟﻌﺑ‬ä ‫ﻟﻣﺣﺳ‬Ç íÑ‫ﻷﺷ ﯾﻘ‬Ç ‫ﻟﺣﻧﺑﻠ ﻲ‬Ç٬ ‫ﻣﻔ ﺗﻲ‬
‫ﯾﻧ ﺔ‬Ï‫ ﻣ‬Ñ‫ﺑ ﯾ‬Ò‫ﻟ‬Ç ÉÑ ‫ﺑﺎﻟﺑﺻ‬.
48-) Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ‬øªæ‫ﻟ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬ãæÏ ‫ﻟﻣﺧ‬Ç íÏÜ‫ﻟﻣﮭ‬Ç ‫ ﻣﻔ ﺗﻲ‬Ó‫ﻓ ﺎ‬.
49-) Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬Ï‫ ﻣﺣﻣ‬ä ‫ ﺑ‬Ï ‫ ﻋﺑ‬È‫ﺎ‬ܪæ‫ﻟ‬Ç: Ï ‫ ﻟﻣﺣﻣ‬ä ‫ ﺑ‬ä‫ ﺳ ﻠﯾﻣﺎ‬ÏÑ ‫ﻟﻛ‬Çí
‫ﻟﺷ ﺎﻓﻌﻲ‬Çˬ Ð‫ﺳ ﺗﺎ‬à ä ‫ﺑ‬Ç Ï ‫ ﻋﺑ‬È‫ﺎ‬ܪæ‫ﻟ‬Ç ‫ﺷ ﯾﺧﮫ‬æ.
Ñ ‫ﻛ‬Ð ß ‫ﻟ‬Ð ä ‫ﺑ‬Ç ÞæÒÑ‫ﻟﺷ ﺎﻓﻌﻲ ﻣ‬Çˬ á‫ﻗ ﺎ‬æ: "ÓÑ ‫ﺗﻔ‬æ ‫ﻧ ﮫ ﺷ ﯾﺧﮫ ﻓﯾ ﮫ‬Ã á‫ﺿ ﺎ‬
á ‫ ﻛﻣﺎ ﻣﺿ‬ÓÑ ‫ ﻓﯾ ﮫ ﺗﻔ‬ß ‫ﻟ‬Ð ‫ ﺷ ﯾﺧﮫ‬Ï‫ ﻣﺣﻣ‬É‫ ﺣﯾ ﺎ‬íÏ‫ﻟﺳ ﻧ‬Ç åÏ ‫ﻟ‬Çææ Ï ‫ ﻋﺑ‬È‫ﺎ‬ܪæ‫ﻟ‬Ç
".
50-) Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ‬øªæ‫ﻟ‬Ç: ‫ ﻷﺑ ﻲ‬Õ ‫ ﺣﻔ‬Ñ‫ ﻋﻣ‬Èæ ‫ﻟﻣﺣﺟ‬Ç٬ ØæØ‫ ﻣﺧ‬ÑÇÏ ‫ ﺑ‬È ‫ﻟﻛﺗ‬Ç
‫ﻧﯾ ﺔ‬Øæ‫ﻟ‬Ç/ Ó‫ﻧ‬æ ‫ ˬﺗ‬ã‫ﻗ‬Ñ ‫ ﺑ‬2513¡ Õ‫ﻣ‬æ‫ ﺎ‬Ü‫ﺗﮭ‬Ñæ ‫ ﻓ ﻲ‬ÏÜ‫ ﻣﻌﮭ‬Ê‫ ﺎ‬ØæØ‫ﻟﻣﺧ‬Ç
‫ﺑﯾ ﺔ‬Ñ‫ﻟﻌ‬Ç/ ÉÑ Üª‫ﻟﻘﺎ‬Ç. ‫ﻓ ﻲ‬æ ‫ﻟﻣﻛﺗﺑ ﺔ‬Ç ‫ﻟﻛﺗﺎﻧﯾ ﺔ‬Ç- Ø‫ﺑ ﺎ‬Ñ‫ﻟ‬Ç ã‫ﻗ‬Ñ ‫ ﺑ‬1325 ß.
51-) Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ‬øªæ‫ﻟ‬Ç: ‫ﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﻟﻘﺎﺿ ﻲ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÈÑ ‫ﻟﻣﻐ‬Ç ä ‫ﺑ‬Ç äÇÒ‫ﻛ ﯾ‬٬ ØæØ‫ﻣﺧ‬
‫ﻟﻛﺗﺎﻧﯾ ﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺗﺑ ﺔ‬Ç/ Ø‫ﺑ ﺎ‬Ñ‫ﻟ‬Çˬ ã‫ﻗ‬Ñ ‫ ﺑ‬1325 ß.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
52-) Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬Ï‫ ﻣﺣﻣ‬ä ‫ ﺑ‬Ï ‫ ﻋﺑ‬È‫ﺎ‬ܪæ‫ﻟ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Ï ‫ﻣﻲ ﷲ ﻋﺑ‬æÏ ‫ﻟﻘ‬Ç
‫ﻟ ﺢ‬Ç‫ﻟﻧﺎﺑﻠﺳ ﻲ ﻧﺑﻠ ﻲ‬Ç٬ ã‫ﻟﺣﻧﺎﺑﻠ ﺔ ﻋ ﺎﻟ‬Ç Ò‫ ﺑﺎﻟﺣﺟ ﺎ‬ã‫ﻟﺷ ﺎ‬Çæ ‫ﻓ ﻰ‬æ‫ﻟﻣﺗ‬Ç ‫ﺳ ﻧﺔ‬
1331Üܪ . ÏÑ Ü‫ ﻣﺳ ﺋﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻠﯾﮭ‬ÉÑ‫ﯾ ﺎ‬Ò‫ﻟ‬Ç ‫ﻣﺳ ﺋﻠﺔ‬æ á ‫ﺳ‬æ‫ﻟﺗ‬Ç Á‫ﺎ‬ ‫ﺑﺎﻷﻧﺑﯾ‬
ä‫ﻟﺻ ﺎﻟﺣﯾ‬Çæˬ á‫ﻗ ﺎ‬æ: ‫ﻧ ﮫ‬Å ‫ﯾ ﮫ ﻣﻊ‬Ï‫ ﻣﻘﻠ‬ä‫ ﻣ‬ÌÑÇæ ‫ﻟﺧ‬Ç٬ Ï ‫ﻗ‬æ Ñ ‫ﻛ‬Ð ß ‫ﻟ‬Ð ‫ﻓ ﻲ‬
‫ﺳ ﺎﻟﺗﮫ‬Ñ "‫ﺣﻠ ﺔ‬Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ﯾ ﺔ‬Ò‫ﻟﺣﺟﺎ‬Ç Ö‫ﯾ ﺎ‬Ñ‫ﻟ‬Çæ ‫ﻷﻧﺳ ﯾﺔ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ËÏÇæ ‫ﻟﺣ‬Ç á‫ﻟﻣﺳ ﺎﺋ‬Çæ ¡
‫ﺑ ﻊ‬Ø.
53-) ‫ﺳ ﺎﻟﺔ‬Ñ ‫ ﻓ ﻲ‬ÊÏ ‫ﯾﯾ‬à ÈܪÐ‫ﻓﯾﺔ ﻣ‬æ ‫ﻟﺻ‬Ç ÏÑ ‫ﻟ‬Çæ ‫ ﻋﻠ ﻰ‬ä‫ﺿ ﯾ‬Ñ‫ﻟﻣﻌﺗ‬Ç
ã Ü‫ﻋﻠﯾﮭ‬: ‫ﻣﻲ ﺳ ﻼﻣﺔ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬ÇÒ ‫ﻟﻌ‬Ç ‫ﻓ ﻰ‬æ‫ﻟﻣﺗ‬Ç ‫ ﺳ ﻧﺔ‬1379 Üܪ ¡ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.
54-) ‫ﺳ ﺎﻟﺔ‬Ñ ‫ ﻓ ﻲ‬ÝÑ ‫ ﺗﺻ‬Á‫ﻟﯾ ﺎ‬æ‫ﻷ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Ý ‫ﺳ‬æ‫ ﯾ‬íæ‫ﺟ‬Ï ‫ﻟ‬Ç٬ ‫ﺑ ﻊ‬Ø.
55-) ‫ﺳ ﺎﻟﺔ‬Ñ ‫ ﻓ ﻲ‬ÒÇæ‫ ﺟ‬á‫ﺳ‬ ø æ‫ﻟﺗ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬Ï‫ ﻣﺣﻣ‬ä ‫ ﺑ‬Ï ‫ ﻋﺑ‬È‫ﺎ‬ܪæ‫ﻟ‬Ç: ‫ﻣﺔ‬ø‫ﻟﻠﻌﻼ‬
‫ ﻣﻔ ﺗﻲ‬Ó‫ﻟﺷ ﯾﺦ ﻓ ﺎ‬Ç íÏÜ‫ﻧ ﺎﻧﻲ ﻣﮭ‬ÒÇæ‫ﻟ‬Ç.
56-) ‫ﺳ ﺎﻟﺔ‬Ñ ‫ ﻓ ﻲ‬ÒÇæ‫ﻻﺳ ﺗﻐﺎﺛﺔ ﺟ‬Ç á ‫ﺳ‬æ‫ﻟﺗ‬Çæ: Ï‫ ﻟﻠﺳ ﯾ‬Ý ‫ﺳ‬æ‫ ﯾ‬Í‫ ﺎ‬Ø‫ﻟﺑ‬Ç
áÏܪ‫ﻷ‬Ç íÏ ‫ﺑﯾ‬Ò‫ﻟ‬Ç á ‫ﯾ‬Ò‫ﻣ ﺔ ﻣﻛﺔ ﻧ‬Ñ‫ﻟﻣﻛ‬Ç.
ÏÑæà ‫ ﺎ‬Ü‫ ﻓﯾﮭ‬áÇæ ‫ﻗ‬à Á‫ﻟﻌﻠﻣ ﺎ‬Ç ä‫ ﻣ‬ÈܪÇÐ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ﺑﻌ ﺔ‬Ñ‫ﻷ‬Ç ã ‫ ﺛ‬á‫ﻗ ﺎ‬: "‫ﻻ‬æ ÉÑ‫ ﻋ ﺑ‬ä ‫ ﺑﻣ‬Ð‫ﺷ ﱠ‬
ä‫ ﻋ‬ÏÇæ ‫ﻟﺳ‬Ç ã Ù‫ﻷﻋ‬Ç Ý‫ﺧ ﺎﻟ‬æ ÑæÜ‫ﻟﺟﻣﮭ‬Ç ÞÑ‫ﻓ ﺎ‬æ ‫ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ‬Ç æ Ü‫ ﻓﮭ‬ä‫ﻋ ﺔ ﻣ‬Ï‫ﻟﻣﺑﺗ‬Ç "
57-) ‫ﺳ ﺎﻟﺔ‬Ñ ‫ ﻓ ﻲ‬ã ‫ ﺣﻛ‬á‫ﺳ‬ ø æ‫ﻟﺗ‬Ç ‫ﺑ ﺎﻷﻧﺑﻲ‬ÁÇ Á‫ﻟﯾ ﺎ‬æ‫ﻷ‬Çæ: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Ï‫ﻣ‬ø ‫ﻣﺣ‬
ä‫ ﺣﺳ ﻧﯾ‬Ýæ ‫ ﻣﺧﻠ‬íæÏ ‫ﻟﻌ‬Ç íÑ ‫ﻟﻣﺻ‬Ç á ‫ﻛﯾ‬æ ‫ﻟﺟ ﺎﻣﻊ‬Ç ÑܪÒ‫ﻷ‬Ç٬ ‫ﻋ ﺔ‬æ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.
58-) ‫ﺳ ﺎﻟﺔ‬Ñ ‫ ﻓ ﻲ‬Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ‬øªæ‫ﻟ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬ã ‫ﺑ ﻲ ﻗﺎﺳ‬à á ‫ﻟﻔﺿ‬Ç Èæ ‫ﻟﻣﺣﺟ‬Ç
‫ﻟﻣ ﺎﻟﻛﻲ‬Ç.
59-) ‫ﺳ ﺎﻟﺔ‬Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ﯾﺔ‬øÏÑ‫ﻟ‬Ç ‫ﺎﺋﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬Ø‫ﻟ‬Ç ‫ﺎﺑﯾﺔ‬øªæ‫ﻟ‬Ç: Ï‫ﻣ‬ø ‫ ﻟﻣﺣ‬Á‫ﺎ‬Ø‫ ﷲ ﻋ‬ÝæÑ ‫ﻟﻣﻌ‬Ç
‫ ﺎ‬Ø‫ﻣﻲ ﺑﻌ‬æÑ ‫ﻟ‬Çˬ ä‫ ﻣ‬áÒæ ‫ ﻛ‬Ñ‫ﺣﺻ ﺎ‬.
60-) Ñ‫ ﻓ ﻲ ﺳ ﺎﻟﺔ‬ÉÑ‫ ﻣﺷ ﺎﺟ‬ä ‫ ﺑﯾ‬áܪà ‫ ﻣﻛﺔ‬áܪÃæ Ï ‫ ﻓ ﻲ ﻧﺟ‬ÉÏ ‫ﻟﻌﻘﯾ‬Ç: ‫ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬
Ï‫ﻣ‬ø ‫ ﻣﺣ‬ä ‫ﺑ‬Ç Ñ ‫ﻣﻲ ﻧﺎﺻ‬Ò‫ﻟﺣ ﺎ‬Ç ‫ﻟﯾﻣ ﻧﻲ‬Ç ‫ﻓ ﻰ‬æ‫ﻟﻣﺗ‬Ç ‫ ﺳ ﻧﺔ‬1283 Üܪ ¡ ØæØ‫ﻓ ﻲ ﻣﺧ‬
‫ﻟﻣﻛﺗﺑ ﺔ‬Ç ‫ﻟﻛﺗﺎﻧﯾ ﺔ‬Ç/ Ø‫ﺑ ﺎ‬Ñ‫ﻟ‬Ç " ã‫ﻗ‬Ñ ‫ ﺑ‬30/ 1 ß ‫ﻋﺔ‬æ‫ﻣﺟﻣ‬.
61-) ‫ﺳ ﺎﻟﺔ‬Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ﺿ ﯾﺔ‬Ñ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬ä‫ ﻣ‬Ñ ‫ ﯾﻧﻛ‬ÉÑ‫ﯾ ﺎ‬Ò‫ﻟ‬Ç ‫ﯾ ﺔ‬Ð‫ﻟﻣﺣﻣ‬Ç: Ï‫ﻣ‬ø ‫ﻟﻣﺣ‬
íÏ‫ﻟﺳ ﻌ‬Ç ‫ﻟﻣ ﺎﻟﻛﻲ‬Ç.
62-) æÑÖ á‫ﻟﻣﺟ ﺎ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ÏÑ ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬áܪà á‫ﻟﺿ ﻼ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Ï ‫ ﻋﺑ‬ä‫ﺣﻣ‬Ñ ‫ﻟ‬Ç
íÏ‫ ﻧ‬Ü‫ﻟﮭ‬Ç ‫ ﻲ‬Ü‫ﻟﮭ‬Ï‫ﻟ‬Ç ‫ﻟﺣﻧﻔ ﻲ‬Ç٬ ‫ﻋ ﺔ‬æ‫ﺑ‬Ø‫!ﻣ‬ÉÏ‫ﺟ‬- 1327 Üܪ .
63-) á‫ ﺳ ﺑﯾ‬É‫ﻟﻧﺟ ﺎ‬Ç ä‫ﻋ ﺔ ﻣ‬Ï‫ ﺑ‬áܪà ‫ﯾﻎ‬Ò ‫ﻟ‬Ç ‫ﻟﺿ ﻼﻟﺔ‬Çæ: ‫ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ‬Ï ‫ﻋﺑ‬
ä‫ﺣﻣ‬Ñ ‫ﻟ‬Ç ‫ﺗ ﻲ‬æ‫ﻗ‬.
64-) ÉÏ‫ ﺳ ﻌﺎ‬ä‫ﺑ‬ÑÇÏ ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬ä‫ﻗﺗﯾ‬Ñ ‫ﻟﻔ‬Ç: ٬‫ﺎﺑﯾﺔ‬øªæ‫ﻟ‬Ç ÉÏø‫ﻣﻘﻠ‬æ ‫ﯾﺔ‬Ñ Üª‫ﺎ‬Ù‫ﻟ‬Ç:
ã‫ ﯾ‬ܪÇÑ‫ ﻹﺑ‬ä ‫ ﺑ‬ã ‫ﻋﺛ‬äÇ ä ‫ ﺑ‬Ï‫ﻣ‬ø ‫ ﻣﺣ‬íÏæ‫ﻟﺳ ﻣﻧ‬Ç íÑæ ‫ﻟﻣﻧﺻ‬Ç íÑ ‫ﻟﻣﺻ‬Ç٬ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
‫‪.‬ﻣﺟﻠ ‪Ï‬ﯾ‪ ä‬ﻓ ﻲ ¡ ‪ 1320 Üܪ‬ﺳ ﻧﺔ ﻣﺻ ‪ Ñ‬ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ‪Ç ÇøÏÑ‬ﻟﻛ ‪Ç ãÇÑ‬ﻟﺑﯾ ‪ áܪà Ê‬ﺑﻌﻘﺎﺋ ‪Ç Ï‬ﻷﻧ ﺎ‪à ã‬ﻋﻼ‪ ã‬ﻓ‪ Ü‬ﻲ ‪Ç‬ﻹﺳ ﻼ‪ ã‬ﺳ ﻧﺎ‪65-) Á‬‬
‫‪Ã‬ﺣﻣ‪ Ï‬ﺑ ‪ ä‬ﻹﺳ ﻣﺎﻋﯾ‪Ç: á‬ﻷ‪ܪæ‬ﺎ‪ ã‬ﻣ‪ÑÇ ä‬ﺗﻛﺑﮭ‪ Ü‬ﻓﯾﻣ ﺎ ‪Ç‬ﻟﻧﺟ ‪Ç íÏ‬ﻟﻌ ‪Ò‬ﯾ‪ Ò‬ﻋﺑ ‪Ï‬‬
‫‪Ç.‬ﻟ‪Ò‬ﺑ ‪íÏ‬‬
‫‪Ã‬ﺣﻣ‪ Ï‬ﺑ ‪ ä‬ﻋﻠ ‪ íæ‬ﻟﻠﺳ ﯾ‪Ç: Ï‬ﻛ ﺎﺑ‪ Ñ‬ﻋﻠ ﻰ ‪Ç‬ﻟﻣﻧﻛ ‪ Ñ‬ﻟﻌﻧ ‪Ç Þ‬ﻟﺑ ﺎﺗ‪Ç Ñ‬ﻟﺳ ﯾ‪66-) Ý‬‬
‫‪ 1222 Üܪ.‬ﺳ ﻧﺔ ‪Ç‬ﻟﻣﺗ‪æ‬ﻓ ﻰ ‪Ç٬‬ﻟﺣ ‪ÏÇÏ‬‬
‫‪Ç:‬ﻻﻧﺗﻘ ﺎ‪ á‬ﺑﻌ ‪Ç Ï‬ﻷ‪æ‬ﻟﯾ ﺎ‪ Á‬ﻋﻠ ﻰ ‪Ã‬ﻧﻛ ‪ Ñ‬ﻣ‪Ã ä‬ﻋﻧ ﺎ‪ Þ‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﺻ ﻘﺎ‪Ç á‬ﻟﺳ ﯾ‪67-) Ýæ‬‬
‫‪Ç.‬ﻟﻣﻘ ‪ ÓÏ‬ﺑﯾ ‪ Ê‬ﻣ‪ ä‬ﻟﻌ ﺎﻟ‪ã‬‬
‫‪Çæ:‬ﻟﺟﺳ ﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭ‪ Ü‬ﺔ ‪Ç‬ﻟﻘ ﺎﺋﻠﯾ‪Ã ä‬ﻋﻧ ﺎ‪ Þ‬ﻟﻘ‪ Ø‬ﻊ ‪Ç‬ﻟﻣﺷ ‪Ñ‬ﻗﯾﺔ ‪Ç‬ﻟﺳ ﯾ‪68-) Ýæ‬‬
‫‪Ç.‬ﻟﻣ ﺎﻟﻛﻲ ‪Ç‬ﻟﻣﻐ ‪Ñ‬ﺑﻲ ‪Ç‬ﻟﺗ‪æ‬ﻧﺳ ﻲ ‪Ç‬ﻟﺟﻣ ﺎﻟﻲ ‪Ç‬ﻟﻣﯾﻠ ﻲ ﻣﺣ ‪ø‬ﻣ‪ Ï‬ﺑ ‪ ä‬ﻟﻌﻠ ﻲ‬
‫ﷲ ﻋ‪Ø‬ﺎ‪ Á‬ﻣﺣ ‪ø‬ﻣ‪ Ï‬ﻟﻠﺷ ﯾﺦ ‪Ç:‬ﻟ‪øªæ‬ﺎﺑﯾﺔ ‪Ø‬ﺎﺋﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ‪Ç‬ﻟ‪ÏÑ‬ﯾ ﺔ ﻟ‪Ñ‬ﺳ ﺎﻟﺔ‪ Ç‬ﺷ ‪69-) ÍÑ‬‬
‫‪ 226 Ç Üܪ .‬ﺳ ﻧﺔ ‪Ç‬ﻟﻣﺗ‪æ‬ﻓ ﻰ ‪Ç‬ﻟ ‪æÑ‬ﻣﻲ ‪Ç‬ﻹﺳ ﻼ‪ ã‬ﺷ ﯾﺦ ‪Ç‬ﺳ ﺣﺎ‪ Þ‬ﺑ ‪ ä‬ﻣﺣ ‪ø‬ﻣ‪ Ï‬ﺑ ‪ä‬‬
‫‪Ç.‬ﻟﻣﻛ ﻲ ﻋ‪Ø‬ﺎ‪ Á‬ﻟﻠﺷ ﯾﺦ ‪Ç:‬ﻟﻧﺟ ‪ íÏ‬ﻋﻧ ‪ Þ‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﮭ‪ Ü‬ﻧ‪Ç íÏ‬ﻟﺻ ﺎ‪70-) ãÑ‬‬
‫‪Ç‬ﻟ‪øªæ‬ﺎﺑﯾﺔ ‪Å äÃ‬ﺛﺑ ﺎ‪ Ê‬ﻓ ﻲ ﻋﺷ ‪Ç Ñ‬ﻟﺛ ﺎﻧﻲ ‪Ç‬ﻟﻘ ‪ äÑ‬ﺧ‪ ÌÑÇæ‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﺧ ﺑ‪ Ñ‬ﺻ ‪71-) ÞÏ‬‬
‫‪Ç‬ﻟﻌﻠ ‪ íæ‬ﺑﺎﺷ ﺎ ﻓﺿ ‪ á‬ﺑ ‪ ä‬ﺑﺎﺷ ﺎ ﺣﺳ ‪ ä‬ﺑ ‪ ä‬ﷲ ﻋﺑ ‪ Ï‬ﻟﻠﺷ ‪Ñ‬ﯾ‪Ç: Ý‬ﻟﺧ ‪ ÌÑÇæ‬ﻣ‪ä‬‬
‫‪.‬ﺑﺎﻟﻼ‪Ð‬ﻗﯾ ﺔ ‪Ø‬ﺑ ﻊ ˬ‪Ù‬ﻔ ﺎ‪Ã Ñ‬ﻣ ﯾ‪Ç٬ Ñ‬ﻟﺣﺟ ﺎ‪Ç íÒ‬ﻟﺣﺳ ﯾﻧﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﺷ ‪Ç ßÑ‬ﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾ‪ ä‬ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺎ‪ á‬ﻣ‪ ä‬ﻋﻠ ﻰ ‪Ç‬ﻟ‪ Ïø Ñ‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻹﺧ ‪ äÇæ‬ﺻ ﻠﺢ )‪72-‬‬
‫‪ ÏæÇÏ‬ﻟﻠﺷ ﯾﺦ ‪Ç.‬ﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾ‪ ä‬ﻟﺗﻛﻔﯾ‪Ç ã ܪÑ‬ﻟ‪øªæ‬ﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ ‪Ç‬ﻟ‪ Ïø Ñ‬ﻓ ﻲ ‪Çæ:‬ﻟﻛﻔ ‪äÇÑ‬‬
‫ﺑﻧ‪ íÏ‬ﺳ ﻠﯾﻣﺎ‪ ä‬ﺑ ‪ä‬‬ ‫‪ 1299ÜªÜ .‬ﺳ ﻧﺔ ‪Ç‬ﻟﻣﺗ‪æ‬ﻓ ﻰ ‪Ç٬‬ﻟﺣﻧﻔ ﻲ ‪Ç‬ﻟﺑﻐ ‪Ç íÏÇÏ‬ﻟﻧﻘﺷ‬
‫ﻋﺑ ‪ Ï‬ﺑ ‪ ä‬ﺳ ﻠﯾﻣﺎ‪ ä‬ﻟﻠﺷ ﯾﺦ ‪Ç:‬ﻟ‪øªæ‬ﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ ‪Ç‬ﻟ‪ Ïø Ñ‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻹﻟﮭ‪ Ü‬ﯾﺔ ‪Ç‬ﻟﺻ ‪Çæ‬ﻋ‪73-) Þ‬‬
‫‪.‬ﻣ‪Ø‬ﺑ ‪Çˬ Úæ‬ﻟ‪ܪæ‬ﺎ‪ È‬ﻋﺑ ‪ Ï‬ﺑ ‪ ä‬ﻣﺣ ‪ø‬ﻣ‪Ç Ï‬ﻟﻣﺑﺗ ‪ ÚÏ‬ﺷ ﻘﯾ‪Ç Þ‬ﻟ‪ܪæ‬ﺎ‪È‬‬
‫‪ ÏæÇÏ‬ﺑ ‪ ä‬ﷲ ﻋﺑ ‪Ç Ï‬ﻟ ‪Ï‬ﯾ‪ ä‬ﻋﻔﯾ ‪ Ý‬ﻟﻠﺷ ﯾﺦ ‪Çæ:‬ﻟ ‪Ñ‬ﻋ‪Ç Ïæ‬ﻟﺻ ‪Çæ‬ﻋ‪74-) Þ‬‬
‫‪Ã‬ﺋﻣ ﺔ ﺗﻘ ﺎ‪Ñ‬ﯾ‪ Ù‬ﻋﻠﯾ ﮫ ﻛﺗ ‪Ç: (È‬ﻟﺣ ‪Ã ÏÇÏ‬ﺣﻣ‪ Ï‬ﺑ ‪ ä‬ﻋﻠ ‪Ç íæ‬ﻟﻌﻼﻣ ﺔ ﻗ ﺎ‪Ç. á‬ﻟﺣﻧﺑﻠ ﻲ‬
‫‪æ‬ﺛﻧ ﺎ‪ Á‬ﻟ ﮫ ﺗﺄﯾﯾ ‪æ ÇÏ‬ﻏﯾ‪Çæ ã ܪÑ‬ﻷﺣﺳ ﺎ‪æ Á‬ﺣﻠ ‪æ È‬ﺑﻐ ‪Ç ÏÇÏ‬ﻟﺑﺻ ‪ ÉÑ‬ﻋﻠﻣ ﺎ‪ Á‬ﻣ‪ä‬‬
‫‪) .‬ﻋﻠﯾ ﮫ‬
‫ﺑ ‪ ä‬ﻣﯾ ﺎ‪ ä‬ﺷ ﺎ‪Ù å‬ﺎ‪Ç: Ñܪ‬ﻟﻘﺑ ‪ Ñæ‬ﺑﺄ‪Ç á ܪ‬ﻟﺗ‪æ‬ﺳ ‪ á‬ﻟﻣﻧﻛ ‪Ç Ñ‬ﻟﺻ ‪ ÑæÏ‬ﺿ ﯾﺎ‪75-) Á‬‬
‫‪Ø.‬ﺑ ﻊ ˬﻣﯾ ﺎ‪Ç ä‬ﻟﻌ‪Ù‬ﯾ ‪ ã‬ﻋﺑ ‪Ï‬‬
‫‪Ç‬ﻟﺣﻧﻔ ﻲ ‪Ç‬ﻟﻔ ﺎ‪æÑ‬ﻗﻲ ‪Ç‬ﻷﺣ ‪ Ï‬ﻋﺑ ‪ Ï‬ﺑ ‪à ä‬ﺣﻣ‪ Ï‬ﻟﻠﺷ ﯾﺦ ‪Ç:‬ﻟﺗﺳ ﻊ ‪Ç‬ﻟﻌﻘﺎﺋ ‪76-) Ï‬‬
‫ﺑﻧ‪íÏ‬‬ ‫‪.‬ﻣ‪Ø‬ﺑ ‪Ç٬ Úæ‬ﻟﻧﻘﺷ‬
‫ﻣﺣ ‪ø‬ﻣ‪ Ï‬ﻟﺣ ﺎﻓ‪: Ù‬ﻟﻧﺟ‪Ï‬ﯾ ﺔ‪Ç ΍‬ﻟ‪øªæ‬ﺎﺑﯾﺔ ﺗ‪ÏÑ‬ﯾ ‪ Ï‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﺻ ﺣﯾﺣﺔ ‪Ç‬ﻟﻌﻘﺎﺋ ‪77-) Ï‬‬
‫‪.‬ﻣ‪Ø‬ﺑ ‪Ç٬ Úæ‬ﻟﻣﺟ ‪Ç íÏÏ‬ﻟﺳ‪ ܪÑ‬ﻧ‪ íÏ‬ﺣﺳ ‪ä‬‬
‫‪Ã‬ﺑ ﻲ ﻹﺳ ﻣﺎﻋﯾ‪Ç: á‬ﻟﺗﻌﯾ ‪Ç Ó‬ﻟ‪Üøªæ‬ﺎﺑﻲ ﺷﺑﮭ‪ Ü‬ﺎ‪ Ïø Ñ Ê‬ﻓ ﻲ ﺗﻔﯾ ‪ Ó‬ﻋﻘ ‪78-) Ï‬‬

‫‪pdfMachine‬‬
‫!‪A pdf writer that produces quality PDF files with ease‬‬
‫‪Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across‬‬
‫‪nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the‬‬
‫!‪“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now‬‬
‫‪Ç.‬ﻟﻣ ‪Ç ÎÑÄ‬ﻟﻔﻘﯾ ﮫ ‪Ç٬‬ﻟﺗ‪æ‬ﻧﺳ ﻲ ‪Ç‬ﻟﺗﻣﯾﻣ ﻲ ‪Ç‬ﻟﻔ ‪ÁÇÏ‬‬
‫‪Ç٬‬ﻟﻣﺻ ‪Ç íÑ‬ﻟﺣﻣ ﺎﻣﻲ ﻣﺻ ‪Ø‬ﻔﻰ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ ‪Ç:‬ﻟ‪Ñ‬ﺷ ﺎ‪ Ï‬ﺑﺑﯾ ﺎ‪Ç ä‬ﻟﻌﺑ ﺎ‪ Ï‬ﻏ‪79-) Ëæ‬‬
‫‪.‬ﻣ‪Ø‬ﺑ ‪Úæ‬‬
‫ﺳ ﻧﺔ ‪Ç‬ﻟﻣﺗ‪æ‬ﻓ ﻰ ‪ÏäÇ٬‬ﺣ‪Ò á‬ﯾ ﻧﻲ ﺑ ‪à ä‬ﺣﻣ‪ Ï‬ﻟﻠﺷ ﯾﺦ ‪Ç:‬ﻟ‪øªæ‬ﺎﺑﯾﺔ ﻓﺗﻧ ﺔ )‪80-‬‬
‫‪Çæ‬ﻟﻣ‪ˬ ÓÑÏ‬ﺑ ﺎﻟﺣ‪Ñ‬ﻣﯾ‪Ç ä‬ﻟﺷ ﺎﻓﻌﯾﺔ ﻣﻔ ﺗﻲ ‪1304 ܪ٬‬‬ ‫‪ø‬‬ ‫ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﺣ ‪ ãÇÑ‬ﺑﺎﻟﻣﺳ ﺟ‪Ï‬‬
‫ﺑﻣﺻ ‪Ç Ñ‬ﻟﻣ‪Ø‬ﺑ ‪Ç Úæ‬ﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ ‪Ç‬ﻟﻔﺗ‪æ‬ﺣ ﺎ‪ "Ê‬ﻛﺗﺎﺑ ﮫ ﻣ‪ ä‬ﻣﺳ ﺗﺧ‪ˬ æܪæ ÌÑ‬ﻣﻛﺔ‬
‫‪.‬ﻣ‪Ø‬ﺑ ‪ 1354 ܪ٬ Úæ‬ﺳ ﻧﺔ‬
‫‪Ç‬ﻟﺷ ﺎﻓﻌﻲ ‪Ç‬ﻟﻘﺿ ﺎﻋﻲ ‪Ç‬ﻟﻌ ‪ÇÒ‬ﻣﻲ ﺳ ﻼﻣﺔ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ ‪Ç:‬ﻟﻘ ‪ äÇÁÑ‬ﻓ‪Ñ‬ﻗ ﺎ‪81-) ä‬‬
‫ﯾ‪Ç ã‬ﻟﻘ ﺎﺋﻠﯾ‪ ä‬ﻋﻠ ﻰ ﻓﯾ ﮫ ‪Ç٬ Ïø Ñ‬ﻟﻣﺻ ‪íÑ‬‬ ‫ﺗﯾﻣﯾ ﺔ ‪Ç‬ﺑ ‪æ ä‬ﻣﻧﮭ‪ ãÜ‬ﺑﺎﻟﺗﺟﺳ‬
‫‪.‬ﻣ‪Ø‬ﺑ ‪Çæ Úæ‬ﻟ‪øªæ‬ﺎﺑﯾﺔ‪٬‬‬
‫ﻟﻠﺷ ﯾﺦ ‪Ç:‬ﻟ‪ܪæ‬ﺎ‪ È‬ﻋﺑ ‪ Ï‬ﺑ ‪ ä‬ﻣﺣ ‪ø‬ﻣ‪ Ï‬ﻋﻠ ﻰ ‪Ç‬ﻟ‪ Ïø Ñ‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﺧ‪ Ø‬ﺎ‪ È‬ﻓﺻ ‪82-) á‬‬
‫ﻛﺗ ﺎ‪Ç ÇÐܪæ áæà È‬ﻟ‪øªæ‬ﺎﺑﯾﺔ‪ ٬‬ﻣ‪Ä‬ﺳ ‪ Ó‬ﻣﺣ ‪ø‬ﻣ‪ Ï‬ﺷ ﻘﯾ‪Ç Þ‬ﻟ‪ܪæ‬ﺎ‪ È‬ﻋﺑ ‪ Ï‬ﺑ ‪ ä‬ﺳ ﻠﯾﻣﺎ‪ä‬‬
‫‪.‬ﻟ‪Üøªæ‬ﺎﺑﯾﺔ ‪ Ç‬ﻋﻠ ﻰ ‪à ÇøÏÑ‬ﻟ ‪Ý‬‬
‫ﻋﻠ ﻲ ﺑ ‪ ä‬ﻷﺣﻣ ‪Ç: Ï‬ﻟ‪ܪæ‬ﺎ‪ È‬ﻋﺑ ‪Ç Ï‬ﺑ ‪ ä‬ﺿ ﻼﻻ‪ Ïø Ñ Ê‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﺧ‪ Ø‬ﺎ‪ È‬ﻓﺻ ‪83-) á‬‬
‫‪Ç.‬ﻟﺷ ﺎﻓﻌﻲ ‪ø‬ﺑﺎﻧﻲﺑ ﺎﻟ‪Ç Þ‬ﻟﺷﮭ‪ Ü‬ﯾ‪Ç٬ Ñ‬ﻟﺑﺻ ‪íÑ‬‬
‫ﻷﺑ ﻲ ‪Ç:‬ﻟ‪øªæ‬ﺎﺑﯾﺔ ‪Ç‬ﻟ‪Ø‬ﺎﺋﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ‪Ç‬ﻟ ‪ ÏÑ‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟ‪ ܪæ‬ﺑﯾﺔ ‪Ç‬ﻟﻔﯾ‪æ‬ﺿ ﺎ‪84-) Ê‬‬
‫‪Ç.‬ﻟﻣﻐ ‪Ñ‬ﺑﻲ ‪Ç‬ﻟﺑﻧ ﺎﻧﻲ ‪Ç‬ﻟﺳ ﻼ‪ ã‬ﻋﺑ ‪ Ï‬ﺑ ‪Ã ä‬ﺣﻣ‪Ç Ï‬ﻟﻌﺑ ﺎ‪Ó‬‬
‫ﻣ‪Ç: ä‬ﻟ‪ܪæ‬ﺎ‪ È‬ﻋﺑ ‪Ç Ï‬ﺑ ‪ ä‬ﻣ‪ ÍÏ‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﺻ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ ‪Ç‬ﻟ‪ Ïø Ñ‬ﻓ ﻲ ﻗﺻ ﯾ‪85-) ÉÏ‬‬
‫‪:‬ﻣ‪Ø‬ﻠﻌﮭ‪ Ü‬ﺎ ‪٬‬ﺑﯾﺗ ﺎ )‪Ã (40‬ﺑﯾﺎﺗﮭ‪ Ü‬ﺎ ﻋ‪Çˬ ÉøÏ‬ﻟﻠﯾ ﺑﻲ ﻏﻠﺑ ‪Ç äæ‬ﺑ ‪Ç ä‬ﻟﺷ ﯾﺦ ﻧ‪ã Ù‬‬
‫ﻧﺟ ‪ Ï‬ﻓ ﻲ ﺣ‪æ ø á‬ﻣ‪ ä‬ﻧﺟ ‪ Ï‬ﻋﻠ ﻰ ‪æ‬ﻟﯾ ‪Çæ ... Ó‬ﻟ‪Ñ‬ﺷ ‪Å Ïö‬ﺻ ﺎﺑﺔ‪ áܪà áÇ‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻼﻣﻲ‬
‫ﻣ‪Ç: ä‬ﻟ‪ܪæ‬ﺎ‪ È‬ﻋﺑ ‪Ç Ï‬ﺑ ‪ ä‬ﻣ‪Ç ÍÏ‬ﻟ ‪Ç íÐ‬ﻟﺻ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ ‪Ç‬ﻟ‪ Ïø Ñ‬ﻓ ﻲ ﻗﺻ ﯾ‪86-) ÉÏ‬‬
‫‪٬‬ﺑﯾﺗ ﺎ )‪à (126‬ﺑﯾﺎﺗﮭ‪ Ü‬ﺎ ﻋ‪Ç٬ ÉÐ‬ﻟﺑ‪æ‬ﻻﻗ ﻲ ‪Ç‬ﻟﻣﺻ ‪ íÑ‬ﻣﺻ ‪Ø‬ﻔﻰ ‪Ç‬ﻟﺳ ﯾ‪ Ï‬ﻧ‪ã Ù‬‬
‫‪:‬ﻣ‪Ø‬ﻠﻌﮭ‪ Ü‬ﺎ‬
‫‪æ‬ﻟﻲ ﺑﺣﻣ ‪Ï‬‬
‫ﻟﻠﺣ‪ Þ‬ﺑ ﺎﻟﺧﻠ‪ Þ‬ﻻ ‪æ‬ﺑ ﺎﻟﺣ‪à Þ‬ﺳ ﺗﺑ‪Ç íÏ‬ﻟ‪ ãø Ð‬ﻻ ‪Ç‬ﻟﺣﻣ ‪ø Ï‬‬ ‫‪ø‬‬ ‫‪Ã‬ﺳﺗﮭ‪íÏ Ü‬‬
‫‪Ç‬ﻟﻘ‪Ñ‬ﺷ ﻲ ‪Ç‬ﻟﻌ ‪Ò‬ﯾ‪ Ò‬ﻋﺑ ‪ Ï‬ﻟﻠﺷ ﯾﺦ ‪Ç:‬ﻟ‪øªæ‬ﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ ‪Ç‬ﻟ‪ Ïø Ñ‬ﻓ ﻲ ﻗﺻ ﯾ‪87-) ÉÏ‬‬
‫‪:‬ﻣ‪Ø‬ﻠﻌﮭ‪ Ü‬ﺎ ‪٬‬ﺑﯾﺗ ﺎ )‪Ã٬ (95‬ﺑﯾﺎﺗﮭ‪ Ü‬ﺎ ﻋ‪Çˬ ÉÐ‬ﻷﺣﺳ ﺎﺋﻲ ‪Ç‬ﻟﻣ ﺎﻟﻛﻲ ‪Ç‬ﻟﻌﻠﺟ ﻲ‬
‫ﺎﻟﺗ‪æ‬ﻓﯾ‪ Þ‬ﺳ ﺗ‪Ñ‬ﺟﻊ ‪Ñõ‬ﻣﻲ ﺑﺎﻟﮭ‪Ç ìÏ Ü‬ﻟ ‪Ç íÐ‬ﻟﺷ ﯾﺦ ‪Ã‬ﯾﮭ‪ Ü‬ﺎ ‪Ã‬ﻻ‬ ‫‪æ‬ﻣﻐﻧﻣ ﺎ ﺣ ‪Ùø‬ﺎ ﺑ‬
‫‪Ç:‬ﻻﺟﺗﮭ‪ Ü‬ﺎ‪à Ï‬ﺋﻣ ﺔ ﺗﻘﻠﯾ ‪ Ï‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟ‪Ø‬ﻌ ‪ ä‬ﻋ‪Çæ ä‬ﻹﻟﺣ ﺎ‪Ç Ï‬ﻟ ‪Ò‬ﯾﻎ ‪ áܪÃ‬ﻗﻣ ﻊ )‪88-‬‬
‫‪Ç‬ﻟﺷ ﻧﻘﯾ‪Ø‬ﻲ ‪Ç‬ﻟﺧﺿ ‪ Ñ‬ﻣﺣ ‪ø‬ﻣ‪ Ï‬ﯾ ﺦ‪Ç‬ﻟ ‪Ç Ô‬ﻟﻣﺣ ‪Ç ËÏ‬ﻟﻣﻧ ‪Ç ÉÑæ‬ﻟﻣ‪Ï‬ﯾﻧ ﺔ ﻟﻣﻔ ﺗﻲ‬
‫‪ 1353 Üܪ.‬ﺳ ﻧﺔ ‪Ç‬ﻟﻣﺗ‪æ‬ﻓ ﻰ‬
‫‪Ç‬ﻟﺗﻘ‪ áæ‬ﻣﺣ‪89-) Þ‬‬
‫‪ø‬‬ ‫ﺳ‪ á‬ﻣﺳ ﺄﻟﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫‪Ç.‬ﻟﻛ‪æ‬ﺛ ‪ ÏܪÇÒ íÑ‬ﻣﺣ ‪ø‬ﻣ‪ Ï‬ﻟﻠﺷ ﯾﺦ ‪Ç:‬ﻟﺗ‪ø æ‬‬
‫ﺑ ‪ ÑÇÏ‬ﻣﻌﻠ‪Ç٬ ãø‬ﻟﻘ ﺎ‪ íÑÏ‬ﻋﺎﻣ‪ Ñ‬ﻟﻠﺷ ﯾﺦ ‪Ç:‬ﻟ‪øªæ‬ﺎﺑﯾﺔ ‪ Ïø Ñ‬ﻓ ﻲ ‪Ç‬ﻟﺳﻧ ‪ø‬ﯾﺔ ‪Ç‬ﻟﻣ ‪90-) ÌÑÇÏ‬‬

‫‪pdfMachine‬‬
‫!‪A pdf writer that produces quality PDF files with ease‬‬
‫‪Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across‬‬
‫‪nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the‬‬
‫!‪“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now‬‬
ãæ ‫ﻟﻌﻠ‬Ç ‫ﻟﻘ ﺎ‬Ç ‫ﯾ ﺔ‬ÑÏ-ÇÑ ‫ﺗﺷ ﻲ ﻛ‬٬ ä‫ﻟﺑﺎﻛﺳ ﺗﺎ‬Çˬ Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ﻣ‬.
91-) Í‫ ﻣﺻ ﺑﺎ‬ã‫ﻷﻧ ﺎ‬Ç Á‫ﺟ ﻼ‬æ ã‫ ﻼ‬Ù‫ﻟ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ïø Ñ ‫ﻋﻲ ﺷ ﺑﮫ‬Ï ‫ﻟﺑ‬Ç íÏ ‫ﻟﻧﺟ‬Ç ‫ﻟ ﺗﻲ‬Ç
á ‫ﺿ‬à ‫ ﺎ‬Ü‫ ﺑﮭ‬ãÇæ ‫ﻟﻌ‬Ç: Ï‫ ﻟﻠﺳ ﯾ‬íæ ‫ ﻋﻠ‬ä ‫ ﺑ‬Ï‫ﺣﻣ‬à ÏÇÏ ‫ﻟﺣ‬Ç٬ ‫ﻓ ﻰ‬æ‫ﻟﻣﺗ‬Ç ‫ ﺳ ﻧﺔ‬1222 Üܪ
. ‫ﺑ ﻊ‬Ø ‫ﺑﻌ ﺔ‬Ø‫ ﺑﺎﻟﻣ‬ÉÑ‫ﻟﻌ ﺎﻣ‬Ç Ñ ‫ ﺑﻣﺻ‬1325 Üܪ.
92-) Ê‫ﻟﻣﻘ ﺎﻻ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Ý ‫ﺳ‬æ‫ ﯾ‬Ï‫ﺣﻣ‬à íæ‫ﺟ‬Ï ‫ﻟ‬Ç Ï‫ﺣ‬à Ñ‫ ﻣﺷ ﺎﯾﺦ ﻛﺑ ﺎ‬ÑܪÒ‫ﻷ‬Ç
‫ﻓ ﻰ‬æ‫ﻟﻣﺗ‬Ç ‫ ﺳ ﻧﺔ‬1365 Üܪ.
93-) Ê‫ﻟﻣﻘ ﺎﻻ‬Ç ‫ﯾﺔ‬ø ‫ﻓ‬æ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ﺎﺑﻲ ﻋﻠ ﻰ‬øªæ‫ﻟ‬ÇΓ: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬ä ‫ ﺣﺳ‬ß ‫ﺑ‬Ò‫ﻗ‬٬
Úæ ‫ﺑ‬Ø‫ ﻣ‬Ù‫ﯾ‬Ñ ‫ﻟﺷ ﯾﺦ ﺑﺗﻘ‬Ç Ý ‫ﺳ‬æ‫ ﯾ‬íæ‫ﺟ‬Ï ‫ﻟ‬Ç.
94-) ‫ﻟﻣﻧ ﺢ‬Ç ‫ ﯾﺔ‬Ü‫ﻹﻟﮭ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ó‫ﻣ‬Ø ‫ﻟﺿ ﻼﻟﺔ‬Ç ‫ﺎﺑﯾﺔ‬øªæ‫ﻟ‬Ç: ‫ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ‬á‫ﺳ ﻣﺎﻋﯾ‬Ç
‫ﻟﺗﻣﯾﻣ ﻲ‬Ç ‫ﻧﺳ ﻲ‬æ‫ﻟﺗ‬Ç ‫ﻓ ﻰ‬æ‫ﻟﻣﺗ‬Ç ‫ ﺳ ﻧﺔ‬1248 ܪ .
ØæØ‫ ﻣﺧ‬ÑÇÏ ‫ ﺑ‬È ‫ﻟﻛﺗ‬Ç ‫ﻧﯾ ﺔ‬Øæ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ó‫ﻧ‬æ ‫ ﺗ‬ã ‫ﻗ‬Ñ 2785¡ ‫ ﺎ‬Ü‫ﺗﮭ‬Ñæ‫ﻣﺻ‬æ ‫ﻓ ﻲ‬
ÏÜ‫ ﻣﻌﮭ‬Ê‫ ﺎ‬ØæØ‫ﻟﻣﺧ‬Ç ‫ﺑﯾ ﺔ‬Ñ‫ﻟﻌ‬Ç/ ÉÑ Üª‫ﻟﻘﺎ‬Ç٬ Ï ‫ﻗ‬æ ‫ﺑ ﻊ‬Ø.
95-) Ç‫ﯾﺔ ﻟﻣﻧﺣ ﺔ‬ø ‫ﺑ‬ܪæ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ‬øªæ‫ﻟ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬ÏæÇÏ ä ‫ ﺑ‬ä‫ﺳ ﻠﯾﻣﺎ‬
íÏ‫ﺑﻧ‬ ‫ﻟﻧﻘﺷ‬Ç íÏÇÏ ‫ﻟﺑﻐ‬Ç٬ ‫ﻓ ﻰ‬æ‫ﻟﻣﺗ‬Ç ‫ ﺳ ﻧﺔ‬1299 ܪ. ‫ﺑ ﻊ‬Ø ‫ ﻓ ﻲ‬í‫ﻣﺑ ﺎ‬æ‫ﺑ‬
‫ ﺳ ﻧﺔ‬1305 Üܪ .
96-) á Ü‫ﻟﻣﻧﮭ‬Ç á‫ﻟﺳ ﯾﺎ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ãÇÑ ‫ﻟﺣ‬Ç á‫ﻟﺣ ﻼ‬Çæ: Ï‫ﻔﻰ ﻟﻠﺳ ﯾ‬Ø ‫ ﻣﺻ‬íÑ ‫ﻟﻣﺻ‬Ç
‫ﻻﻗ ﻲ‬æ‫ﻟﺑ‬Ç.
97-) ‫ ﺎﺑﯾﺔ ﺟﻠﯾﻠ ﺔ ﻧﺻ ﯾﺣﺔ‬ܪæ‫ﻟﻠ‬: Ï‫ ﻟﻠﺳ ﯾ‬Ï‫ﻣ‬ø ‫ ﻣﺣ‬Ñܪ‫ﺎ‬Ø áÇÁ ‫ ﻣﻼ‬ß ‫ﻟ‬Ç‫ﯾ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻓ ﺎﻋﻲ‬Ñ‫ﻟ‬Ç È ‫ ﻧﻘﯾ‬ÝÇÑ ‫ﺷ‬Ã È ‫ﻟ‬ÏÇ٬ Ï ‫ﻗ‬æ ‫ ﺎ‬Ü‫ﺳﻠﮭ‬Ñà ãÜ‫ﻟﮭ‬. ‫ﺑ ﻊ‬Ø È ‫ﻟ‬Ï‫ﺑﺎ‬.
98-) áæ ‫ﻟﻧﻘ‬Ç ‫ﻋﯾﺔ‬Ñ ‫ﻟﺷ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ïø Ñ‫ﻟ‬Ç ‫ﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ‬øªæ‫ﻟ‬Ç: ‫ﻔﻰ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Ø ‫ ﻣﺻ‬ä ‫ ﺑ‬Ï‫ﺣﻣ‬Ã
‫ﻲ‬Ø ‫ﻟﺷ‬Ç ‫ﻟﺣﻧﺑﻠ ﻲ‬Ç٬ ‫ﻣﺷ ﻘﻲ‬Ï‫ﻟ‬Ç. ‫ﺑ ﻊ‬Ø ‫ ﻓ ﻲ‬áæ‫ﺳ ﺗﺎﻧﺑ‬Å 1406 Üܪ .
99-) ÇÏæ Ü‫ﺣﻧﺎﺑﻠ ﺔ ﻻ ﯾﮭ‬: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬íÏ ‫ﻷﺣﻣ‬Ç íÑܪÇæÙ‫ﻟ‬Ç ‫ ﺷ ﯾﺦ‬ÑܪÒ‫ﻷ‬Ç.
100-) ‫ ﺣﺎﺷ ﯾﺔ‬íæ‫ﻟﺻ ﺎ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬ä ‫ﻟﺟﻼﻟﯾ‬Ç: ‫ ﻟﻠﺷ ﯾﺦ‬Ï‫ﺣﻣ‬Ã íæ‫ﻟﺻ ﺎ‬Ç ‫ﻟﻣ ﺎﻟﻛﻲ‬Ç

Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 9:10 PM 0 comments Links to this post


06 July, 2007
Fatwa JAIS Haramkan Wahhabi

JAIS : 03-55143425

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Dipetik dari surat khabar METRO mengenai berita mengembirakan untuk
Wahhabi:
http://www.hmetro.com.my/Current_News/HM/Friday/BeritaUtama/20070706
093015/Article/indexm_html

Wajib satu solat sehari


Oleh Nazarali Saeril dan Abdullah Mahsen

KLANG: Kaki ponteng sembahyang tentu 'gembira’ dengan kemunculan ajaran


sesat baru yang bukan saja mewajibkan satu solat sehari, malah turut
mengharamkan sembahyang Jumaat.
`Tok guru’ ajaran sesat dikenali Kumpulan Islam Jemaah itu berhujah
kononnya, satu solat itu mewakili empat solat lain dan pengikut tetap diberi
ganjaran pahala penuh lima solat dengan hanya melakukannya sekali dalam
sehari.
Selain itu, tok guru terbabit mengeluarkan fakwa mengharamkan sembahyang
Jumaat dengan mendakwa solat berkenaan tidak perlu dilakukan kerana
pengikutnya adalah golongan terpilih yang dikecualikan daripada melaksanakan
tanggungjawab berkenaan.
Ajaran sesat terbabit yang papa kedana kerana masih kurang pengikut, juga
menjadikan sebuah pondok buruk di pinggir bandar ini sebagai lokasi operasi
penyebaran pengaruh.

Exco Hal Ehwal Islam, Belia dan Mesra Rakyat Selangor, Datuk Abdul Rahman
Palil, memberitahu Harian Metro, pondok terbabit dibina serta beroperasi di
lokasi sunyi dan jauh daripada pandangan ramai dipercayai kerana bimbang
diserbu pihak berkuasa.
“Tok guru ajaran sesat terbabit juga memberi peringatan kepada pengikutnya
bahawa apa yang mereka amalkan dan jalankan benar.
“Bagaimanapun, semua yang dilakukan pihak jabatan agama serta kerajaan
dalam pelaksanaan ajaran Islam seharian adalah salah dan wajib ditentang.
Ia benar-benar tidak masuk akal tetapi pengikut yang terpengaruh tetap
percaya kata-kata tok guru bebal terbabit,” katanya, semalam.Difahamkan,
ajaran sesat itu cuba mengembangkan pengaruh selepas mengetahui banyak
ajaran sesat lain berjaya ditumpaskan Jabatan Agama Islam Selangor (Jais)
dalam pelbagai operasi dijalankan sebelum ini.
Gerak-geri tok guru serta pengikut ajaran sesat itu kini diperhatikan Jais untuk
diambil tindakan kerana apa yang dilakukan mereka mampu memecahbelah
ummah.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
“Mereka masih sorok-sorok dalam menjalankan kegiatan seharian kerana
kononnya ‘low profile’ sedangkan hakikatnya, takut diserbu pihak berkuasa.
“Kami sendiri hairan bagaimana pengikut boleh percaya ajaran seperti itu
sedangkan sudah banyak ajaran sesat hampir sama diwartakan sesat dan
dimusnahkan,” katanya.Difahamkan,

Jais sedang menyiasat latar belakang tok guru ajaran sesat terbabit sama ada
dia warga tempatan atau asing, mengumpulkan dana melalui memeras wang
daripada pengikut dan sebagainya.
Tindakan akan diambil dalam masa terdekat kerana pihak berkuasa sudah
mengenal pasti dalang di sebalik ajaran sesat terbabit.

Sementara itu, Abdul Rahman menasihatkan umat Islam di Selangor supaya


tidak terpengaruh dengan ajaran Wahabi yang dikesan sedang digerakkan di
negeri ini oleh pihak tertentu.
“Kita mengamalkan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Mazhab Shafie.
Gerakan untuk menyebarkan ajaran Wahabi akan kami tentang sehingga
lenyap.
“Fatwa sudah diputuskan majlis agama Islam beberapa negeri dan gerakan
mengembangkan fahaman itu tidak wajar dilakukan,” katanya.

Menurut beliau, pihaknya juga bersedia mengambil tindakan sekiranya


ajaran dalam fahaman berkenaan melanggar fatwa negeri.
Ini kerana, berdasarkan ajaran Wahabi, pengikutnya tidak dibenarkan
bertalkin selain berwirid seperti dilakukan pengikut Ahli Sunnah Wal
Jamaah.
“Kita tidak akan berkompromi dengan ajaran yang boleh memecahbelahkan
ummah.
“Kita minta orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan penyebaran
Wahabi atau ajaran sesat lain memaklumkannya kepada kami,” katanya.

http://www.hmetro.com.my/Current_News/HM/Friday/BeritaUtama/20070706
093015/Article/indexm_html

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagi JAIS haramkan Wahhabi :

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
http://www.agendaselangor.com/news.php?extend.920

Umat Islam di Selangor jangan terpengaruh ajaran Wahabi

KLANG, Khamis 5 Julai.--Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) menasihatkan


umat Islam di negeri berkenaan tidak terpengaruh dengan ajaran Wahabi yang
dikesan sedang bergerak di negeri ini.Pengerusi Hal Ehwal Islam, Belia dan
Mesra Rakyat Selangor,Datuk Abdul Rahman Palil berkata,fahaman berkenaan
dikhuatiri akan memecah belahkan umat Islam yang cetek ilmu agama.

"Banyak masyarakat Islam tidak boleh menerima ajaran Islam tersebut, kalau
orang lain nak amalkan tak kisahlah tapi kita di Selangor amalkan ajaran Ahli
Sunnah Wal Jamaah dan Mazhab Shafie""Fatwa sudah diputuskan majlis agama
Islam negeri-negeri dan usaha mengerakkan atau mengembangkan fahaman
berkenaan tidak wajar dilakukan," ujarnya.

Beliau berkata demikian di sini selepas menyampaikan tauliah pegawai


masjid dan ahli jawatankuasa kariah sesi 2006/2009 dan anugerah masjid
terbaik daerah Klang.

Menurutnya, JAIS bersedia mengambil tindakan sekiranya ajaran dan


fahaman berkenaan bercirikan amalan yang melanggar fatwa dikesan di negeri
ini."kita dah amalkan mazhab Shafie sejak sekian lama, tiba-tiba masuk ajaran
baru talkin tak boleh, wirid tak boleh, jadi pecah belah dan kelam kabutlah,"
uarnya.

http://www.agendaselangor.com/news.php?extend.920

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-

Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 6:10 PM 0 comments Links to this post

(MESTI BACA) Ibnu Taimiah Bertaubat


Dari Akidah Salah

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Oleh: abu_syafiq As-Salafy (012-2850578)

Assalamu3alaykum

Ramai yang tidak mengkaji sejarah dan hanya menerima pendapat Ibnu Taimiah
sekadar dari bacaan kitabnya sahaja tanpa merangkumkan fakta sejarah dan
kebenaran dengan telus dan ikhlas.

Dari sebab itu mereka (seperti Wahhabiyah) sekadar berpegang dengan


akidah salah yang termaktub dalam tulisan Ibnu Taimiah khususnya dalam
permasaalahan usul akidah berkaitan kewujudan Allah dan pemahaman ayat "
Ar-Rahman ^alal Arasy Istawa".

Dalam masa yang sama mereka jahil tentang khabar dan berita sebenar
berdasarkan sejarah yang diakui oleh ulama dizaman atau yang lebih hampir
dengan Ibnu Taimiah yang sudah pasti lebih mengenali Ibnu Taimiah daripada
kita dan Wahhabiyah.

Dengan kajian ini dapatlah kita memahami bahawa sebenarnya akidah


Wahhabiyah antaranya :
1-Allah duduk di atas kursi.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
2-Allah duduk dan berada di atas arasy.
3-Tempat bagi Allah adalah di atas arasy.
4-Berpegang dengan zohir(duduk) pada ayat "Ar-Rahman ^alal Arasy Istawa".
5-Allah berada di langit.
6-Allah berada di tempat atas.
7-Allah bercakap dengan suara.
8-Allah turun naik dari tempat ke tempat
dan selainnya daripada akidah kufur sebenarnya Ibnu Taimiah telah bertaubat
daripada akidah sesat tersebut dengan mengucap dua kalimah syahadah
serta mengaku sebagai pengikut Asyairah dengan katanya "saya golongan
Asy'ary".
(Malangnya Wahhabi mengkafirkan golongan Asyairah, lihat buktinya
:http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/05/hobi-wahhabi-kafirkan-umat-
islam.html).

Syeikhul Islam Imam Al-Hafiz As-Syeikh Ibnu Hajar Al-Asqolany yang hebat
dalam ilmu hadith dan merupakan ulama hadith yang siqah dan pakar dalam
segala ilmu hadith dan merupakan pengarang kitab syarah kepada Sohih Bukhari
berjudul Fathul Bari beliau telah menyatakan kisah taubat Ibnu taimiah ini
serta tidak menafikan kesahihannya dan ianya diakui olehnya sendiri dalam
kitab beliau berjudul Ad-Durar Al-Kaminah Fi 'ayan Al-Miaah As-Saminah yang
disahihkan kewujudan kitabnya oleh ulama-ulama Wahhabi juga termasuk
kanak-kanak Wahhabi di Malaysia ( Mohd Asri Zainul Abidin).

Kenyatan bertaubatnya Ibnu Taimiah dari akidah sesat tersebut juga telah
dinyatakan oleh seorang ulama sezaman dengan Ibnu Taimiah iaitu Imam As-
Syeikh Syihabud Din An-Nuwairy wafat 733H.

Ini penjelasannya :
Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam kitabnya berjudul Ad-Durar Al-
Kaminah Fi "ayan Al-Miaah As-Saminah cetakan 1414H Dar Al-Jiel juzuk 1 m/s
148

dan Imam As-Syeikh Syihabuddin An-Nuwairy wafat 733H cetakan Dar Al-
Kutub Al-Misriyyah juzuk 32 m/s 115-116 dalam kitab berjudul Nihayah Al-Arab
Fi Funun Al-Adab nasnya:

‫ﻣﺎ‬Ãæ Ε‫ ﻗ ﻲ‬ä‫ﯾ‬Ï ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻓﺈﻧ ﮫ‬Ñ‫ﺳ ﺗﻣ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬È ‫ﻟﺟ‬Ç ‫ﺔ‬ ‫ ﺑﻘﻠﻌ‬á ‫ﻟﺟﺑ‬Ç ‫ﻟ ﻰ‬Å äà á ‫ﺻ‬æ Ñ‫ﻷﻣ ﯾ‬Ç ã‫ ﺣﺳ ﺎ‬ä‫ﯾ‬Ï ‫ﻟ‬Ç ‫ﻣﮭﻧﺎ‬

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
‫ﻟ ﻰ‬Å ÈÇæ ‫ﻷﺑ‬Ç ‫ﺎﻧﯾﺔ‬Ø‫ﻟﺳ ﻠ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬Ñ‫ﺑﯾ ﻊ ﺷ ﮭ‬Ñ áæ‫ﻷ‬Ç ‫ﺳ ﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﺳ ﺑﻊ ﺳ ﻧﺔ‬æ ¡ á‫ ﻓﺳ ﺄ‬ä‫ﺎ‬Ø‫ﻟﺳ ﻠ‬Ç ‫ﻓ ﻲ‬
åÑ‫ﻣ‬à ‫ﺷ ﻔﻊ‬æ ‫ ¡ ﻓﯾ ﮫ‬Ñ‫ﺟ ﮫ ﻓ ﺄﻣ‬ÇÑ‫ ¡ ﺑﺈﺧ‬ÌÑ‫ ﻓ ﻲ ﻓ ﺄﺧ‬ãæ ‫ﻟﺟﻣﻌ ﺔ ﯾ‬Ç Ë ‫ﻟﺛﺎﻟ‬Ç ä‫ﯾ‬Ñ ‫ﻟﻌﺷ‬Çæ ä‫ ﻣ‬Ñ‫ﻟﺷ ﮭ‬Ç
Ñ ‫ﺣﺿ‬Ãæ ‫ﻟ ﻰ‬Å ÑÇÏ ‫ﻟﻧﯾﺎﺑ ﺔ‬Ç ‫ﻟ ﺞ ﺑﻘﻠﻌ ﺔ‬Çá ‫ ¡ ﺑ‬á ‫ﺣﺻ‬æ Ë ‫ ﻣﻊ ﺑﺣ‬Á‫ﻟﻔﻘﮭ ﺎ‬Ç ¡ ã ‫ﺟﺗﻣ ﻊ ﺛ‬Ç ‫ ﺟﻣﺎﻋﺔ‬ä‫ ﻣ‬ä‫ﻋﯾ ﺎ‬Ã
Á‫ﻟﻌﻠﻣ ﺎ‬Ç ã ‫ﻟ‬æ åÑ ‫ ﺗﺣﺿ‬É‫ﻟﻘﺿ ﺎ‬Ç ¡ ß ‫ﻟ‬Ðæ ÖÑ ‫ ﻗﺎﺿ ﻲ ﻟﻣ‬É‫ﻟﻘﺿ ﺎ‬Ç ä ‫ﯾ‬Ò ä‫ﯾ‬Ï ‫ﻟ‬Ç ‫ﻟﻣ ﺎﻟﻛﻲ‬Ç ¡ ã ‫ﻟ‬æ Ñ ‫ﯾﺣﺿ‬
åÑ‫ ﻏ ﯾ‬ä‫ ﻣ‬É‫ﻟﻘﺿ ﺎ‬Ç ¡ á ‫ﺣﺻ‬æ Ë ‫ﻟﺑﺣ‬Ç ¡ È ‫ﻛﺗ‬æ ‫ﮫ‬Ø‫ﻗ ﻊ ﺧ‬ææ Ï‫ﻹﺷ ﮭﺎ‬Ç ‫ ﻋﻠﯾ ﮫ‬È ‫ﻛﺗ‬æ ÉÑæ ‫ ﺑﺻ‬Ó ‫ﻟﻣﺟﻠ‬Ç
Èæ ‫ﻧﮫ ﻣﻛﺗ‬æ‫ ﻣﺿ ﻣ‬: ã ‫ ﷲ ﺑﺳ‬ä‫ﺣﻣ‬Ñ ‫ﻟ‬Ç ã‫ﺣﯾ‬Ñ ‫ﻟ‬Ç Ï‫ ﺷ ﮭ‬ä‫ﮫ ﯾﺿ ﻊ ﻣ‬Ø‫ ﺧ‬åÑ‫ﺧ‬ ‫ﻧ ﮫ‬à ‫ ﻟﻣ ﺎ‬Ï ‫ ﻋﻘ‬Ó ‫ﻟﺗﻘ ﻲ ﻣﺟﻠ‬
ä‫ﯾ‬Ï ‫ﻟ‬Ç Ï‫ﺣﻣ‬à ä ‫ﻧﻲ ﺗﯾﻣﯾ ﺔ ﺑ‬ÇÑ ‫ﻟﺣ‬Ç ‫ﻟﺣﻧﺑﻠ ﻲ‬Ç ÉÑ ‫ ﺑﺣﺿ‬Ñ ‫ﻟﻣﻘ‬Ç ÝÑ ‫ﻷﺷ‬Ç ‫ﻟﻌ ﺎﻟﻲ‬Ç íæ ‫ﻟ‬æ‫ﻟﻣ‬Ç íÑ‫ﻷﻣ ﯾ‬Ç
íÑ‫ﻟﻛﺑ ﯾ‬Ç ‫ﻟﻌ ﺎﻟﻣﻲ‬Ç ‫ﻟﻲ‬Ï‫ﻟﻌ ﺎ‬Ç ‫ﯾﻔﻲ‬ ‫ﻟﺳ‬Ç ß ‫ ﻣﻠ‬ÁÇÑ‫ﻷﻣ‬Ç Ñ‫ﻟﻣﻠﻛ ﻲ ﺳ ﻼ‬Ç íÑ ‫ﻟﻧﺎﺻ‬Ç È ‫ﻧﺔ ﻧﺎﺋ‬Ø‫ﻟﺳ ﻠ‬Ç
‫ﻣ ﺔ‬Ù‫ﻟﻣﻌ‬Ç ‫ﺳ ﺑﻎ‬à ‫ﻠ ﮫ ﷲ‬Ù ¡ Ñ ‫ﺣﺿ‬æ ‫ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﯾ ﮫ‬ä‫ ﻣ‬ÉÏ‫ﻟﺳ ﺎ‬Ç Á‫ﻟﻌﻠﻣ ﺎ‬Ç Á‫ﻟﻔﺿ ﻼ‬Ç áªÃ ‫ﻟﻔ ﺗﻲ‬Ç΍ Ñ‫ﯾﺎ‬Ï ‫ﺑﺎﻟ‬
‫ﯾﺔ‬Ñ ‫ﻟﻣﺻ‬Ç È‫ ﻣﺎ ﺑﺳ ﺑ‬á ‫ ﻋﻧ ﮫ ﻧﻘ‬Ï‫ﺟ‬ææ ‫ ﮫ‬Ø‫ ﺑﺧ‬íÐ ‫ﻟ‬Ç ÝÑ‫ ﺑ ﮫ ﻋ‬á ‫ ﻗﺑ‬ß ‫ﻟ‬Ð ä‫ ﻣ‬Ñæ‫ﻷﻣ‬Ç ‫ﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ‬Ç
åÏ‫ ﺑﺎﻋﺗﻘ ﺎ‬äà ‫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ‬ã ‫ ﯾﺗﻛﻠ‬Êæ ‫ ¡ ﺑﺻ‬äÃæ ÁÇæ‫ﻻﺳ ﺗ‬Ç ‫ ¡ ﺣﻘﯾﻘﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ‬Ñ‫ﻏ ﯾ‬æ ß ‫ﻟ‬Ð ‫ ﻣﻣﺎ‬æª
Ý‫ ﻣﺧ ﺎﻟ‬áª‫ ﻷ‬Þ ‫ﻟﺣ‬Ç ¡ ‫ﻧﺗﮭ ﻰ‬Ç Ó ‫ﻟﻣﺟﻠ‬Ç Ï ‫ ﺑﻌ‬äà ÊÑ‫ ﻓﯾ ﮫ ﺟ‬Ë ‫ﺟﻊ ﻣﻌﮫ ﻣﺑﺎﺣ‬Ñ‫ ﻟ ﯾ‬ä‫ ﻋ‬åÏ‫ﻋﺗﻘ ﺎ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬ß ‫ﻟ‬Ð ¡
‫ﻟ ﻰ‬Å äà á‫ﺑ ﺢ ﻗ ﺎ‬Γέѧѧο Ïæ‫ ﺷ ﮭ‬: ( ‫ﻧ ﺎ‬à íÑ‫ﺷ ﻌ‬à ) ‫ﻓ ﻊ‬Ñæ È‫ﯾﺔ ﻛﺗ ﺎ‬Ñ‫ﻷﺷ ﻌ‬Ç ‫ﺳ ﮫ ﻋﻠ ﻰ‬ÃÑ ¡ Ï‫ﺷ ﮭ‬Ãæ ‫ﺑﻣ ﺎ ﻋﻠﯾ ﮫ‬
È ‫ﺎ ﻛﺗ‬Ø‫ﺗﮫ ﺧ‬Ñæ ‫ﺻ‬æ : (( Ï ‫ﻟﺣﻣ‬Ç ¡ íÐ ‫ﻟ‬Ç åÏ ‫ﻋﺗﻘ‬à äà äÂÑ ‫ﻟﻘ‬Ç ‫ ﻣﻌ ﻧﻰ‬ã‫ ﻗ ﺎﺋ‬ÊÇÐ ‫ ¡ ﷲ ﺑ‬æªæ ‫ﺻ ﻔﺔ‬
ä‫ ﻣ‬Ê‫ﺗ ﮫ ﺻ ﻔﺎ‬ÇÐ ‫ﯾﻣ ﺔ‬Ï‫ﻟﻘ‬Ç ‫ﻟﯾ ﺔ‬Ò‫ﻷ‬Ç ¡ æªæ Ñ‫ ﻏ ﯾ‬Þæ ‫ ¡ ﻣﺧﻠ‬Ó ‫ﻟﯾ‬æ ÝÑ ‫ﻻ ﺑﺣ‬æ Êæ ‫ ﻛﺗﺑ ﮫ ¡ ﺻ‬Ï‫ﺣﻣ‬à ä ‫ﺑ‬
‫ ﺗﯾﻣﯾ ﺔ‬. íÐ ‫ﻟ‬Çæ åÏ ‫ﻋﺗﻘ‬à ãä ‫ﻟ ﮫ‬æ‫ ﻗ‬: ( ä‫ﺣﻣ‬Ñ ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬ÔÑ ‫ﻟﻌ‬Ç ìæ‫ﺳ ﺗ‬Ç ) ‫ﻧ ﮫ‬à ‫ﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﻗﺎﻟ ﮫ ﻣﺎ ﻋﻠ ﻰ‬Ç ¡ ‫ﻧ ﮫ‬Ã
Ó ‫ ﺣﻘﯾﻘﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻟﯾ‬åѪ‫ﺎ‬Ùæ ¡ ‫ﻻ‬æ ã ‫ﻋﻠ‬à ‫ ﻛﻧ ﮫ‬ÏÇÑ ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ ¡ ﻣﻧﮫ‬á ‫ ﻻ ﺑ‬ã ‫ ﯾﻌﻠ‬ß ‫ﻟ‬Ð ‫ﻻ‬Å ‫¡ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ‬
‫ ﻛﺗﺑ ﮫ‬Ï‫ﺣﻣ‬Ã ä ‫ ﺗﯾﻣﯾ ﺔ ﺑ‬. áæ ‫ﻟﻘ‬Çæ ‫ ﻓ ﻲ‬áæÒ‫ﻟ ﻧ‬Ç áæ‫ ﻓ ﻲ ﻛ ﺎﻟﻘ‬ÁÇæ‫ﻻﺳ ﺗ‬Ç ¡ áæ ‫ﻗ‬Ã ‫ ﻣﺎ ﻓﯾ ﮫ‬áæ ‫ﻗ‬Ã ‫¡ ﻓﯾ ﮫ‬
‫ﻻ‬æ ã ‫ﻋﻠ‬à ‫ ﻛﻧ ﮫ‬ÏÇÑ ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ ﺑ ﮫ‬á ‫ ﻻ ﺑ‬ã ‫ ﯾﻌﻠ‬ß ‫ﻟ‬Ð ‫ﻻ‬Å ‫ ¡ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ‬Ó ‫ﻟﯾ‬æ ‫ ﺣﻘﯾﻘﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ‬åѪ‫ﺎ‬Ùæ ¡ ‫ﻛﺗﺑ ﮫ‬
Ï‫ﺣﻣ‬Ã ä ‫ ¡ ﺗﯾﻣﯾ ﺔ ﺑ‬ß ‫ﻟ‬Ðæ ‫ ﻓ ﻲ‬ãæ ‫ ﯾ‬Ï ‫ﻷﺣ‬Ç Ó‫ ﺧﺎﻣ‬ä‫ﯾ‬Ñ ‫ ﻋﺷ‬Ñ‫ﺑﯾ ﻊ ﺷ ﮭ‬Ñ áæ‫ﻷ‬Ç ‫ﺳ ﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﺳ ﺑﻊ ﺳ ﻧﺔ‬æ
)) ÇЪ ÉÑæ ‫ ﮫ ﻛﺗﺑ ﮫ ﻣﺎ ﺻ‬Ø‫ ¡ ﺑﺧ‬Ï‫ﺷ ﮭ‬Ãæ ‫ﯾﺿ ﺎ ﻋﻠﯾ ﮫ‬à ‫ﻧ ﮫ‬à È‫ﻟ ﻰ ﺗ ﺎ‬Å ‫ ﯾﻧ ﺎﻓﻲ ﻣﻣﺎ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ‬ÇЪ
Ï‫ﻻﻋﺗﻘ ﺎ‬Ç ‫ ﻓ ﻲ‬á‫ﻟﻣﺳ ﺎﺋ‬Ç ‫ﺑ ﻊ‬Ñ‫ﻷ‬Ç ÉÑæ‫ﻛ‬Ð ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ ﮫ‬Ø‫ ¡ ﺑﺧ‬Ù ‫ﺗﻠﻔ‬æ ä‫ﺗﯾ‬Ï‫ﮭﺎ‬ ‫ ﺑﺎﻟﺷ‬ä ‫ﻣﺗﯾ‬Ù‫ﻟﻣﻌ‬Ç ¡ Ï‫ﺷ ﮭ‬Ãæ
‫ﻋﯾ ﺔ ﻋﻠﯾ ﮫ‬ÇæØ‫ ﺑﺎﻟ‬Ñ‫ﻻﺧﺗﯾ ﺎ‬Çæ ‫ ﻓ ﻲ‬ß ‫ﻟ‬Ð ‫ ﺑﻘﻠﻌ ﺔ ﻛﻠ ﮫ‬á ‫ﻟﺟﺑ‬Ç ‫ﺳ ﺔ‬æÑ‫ﻟﻣﺣ‬Ç ä‫ ﻣ‬Ñ‫ﯾﺎ‬Ï ‫ﻟ‬Ç ‫ﯾﺔ‬Ñ ‫ﻟﻣﺻ‬Ç ‫ﺳ ﮭﺎ‬Ñ‫ﺣ‬
‫ﯾﺦ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ‬Ñ‫ ﺑﺗ ﺎ‬ãæ ‫ ﯾ‬Ï ‫ﻷﺣ‬Ç Ó‫ﻟﺧ ﺎﻣ‬Ç ä‫ﯾ‬Ñ ‫ﻟﻌﺷ‬Çæ ä‫ ﻣ‬Ñ‫ﺑﯾ ﻊ ﺷ ﮭ‬Ñ áæ‫ﻷ‬Ç ‫ﺳ ﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﺳ ﺑﻊ ﺳ ﻧﺔ‬æ
¡ Ï‫ﺷ ﮭ‬æ ‫ ﻓ ﻲ ﻋﻠﯾ ﮫ‬ÇЪ Ñ ‫ﻟﻣﺣﺿ‬Ç ‫ ﺟﻣﺎﻋﺔ‬ä‫ ﻣ‬ä‫ﻷﻋﯾ ﺎ‬Ç ä ‫ﻟﻣﻘﻧﺗﯾ‬Ç æÏ ‫ﻟﻌ‬Çæá ¡ ÌÑ ‫ﻓ‬Ãæ ‫ ﻋﻧ ﮫ‬Ñ‫ﺳ ﺗﻘ‬Çæ
ÉѪ‫ﺑﺎﻟﻘ ﺎ‬

Saya terjemahkan beberapa yang penting dari nas dan kenyataan tersebut:

1-
Ï‫ﺟ‬ææ ‫ ﮫ‬Ø‫ ﺑﺧ‬íÐ ‫ﻟ‬Ç ÝÑ‫ ﺑ ﮫ ﻋ‬á ‫ ﻗﺑ‬ß ‫ﻟ‬Ð ä‫ ﻣ‬Ñæ ‫ﻷﻣ‬Ç ‫ﺔ‬ ‫ﻟﻣﺗﻌﻠﻘ‬Ç åÏ‫ ﺑﺎﻋﺗﻘ ﺎ‬äà ‫ﷲ‬
‫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‬ã ‫ ﯾﺗﻛﻠ‬Êæ ‫ ¡ ﺑﺻ‬äÃæ ÁÇæ‫ﻻﺳ ﺗ‬Ç ‫ﮫ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ ¡ ﺣﻘﯾﻘﺗ‬Ñ‫ﻏ ﯾ‬æ ß ‫ﻟ‬Ð ‫ ﻣﻣﺎ‬æª
Ý‫ ﻣﺧ ﺎﻟ‬áª‫ ﻷ‬Þ ‫ﻟﺣ‬Ç
Terjemahannya: "Dan para ulama telah mendapati skrip yang telah ditulis oleh
Ibnu Taimiah yang telahpun diakui akannya sebelum itu (akidah salah ibnu
taimiah sebelum bertaubat) berkaitan dengan akidahnya bahawa Allah ta'ala
berkata-kata dengan suara, dan Allah beristawa dengan erti yang hakiki (iaitu
duduk) dan selain itu yang bertentangan dengan Ahl Haq (kebenaran)".

Saya mengatakan :
Ini adalah bukti dari para ulama islam di zaman Ibnu Taimiah bahawa dia

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
berpegang dengan akidah yang salah sebelum bertaubat daripadanya antaranya
Allah beristawa secara hakiki iaitu duduk.

Golongan Wahhabiyah sehingga ke hari ini masih berakidah dengan akidah


yang salah ini iaitu menganggap bahawa Istiwa Allah adalah hakiki termasuk
Mohd Asri Zainul Abidin yang mengatakan istawa bermakna duduk cuma
bagaimana bentuknya bagi Allah kita tak tahu. lihat dan dengar sendiri Asri
sandarkan DUDUK bagi Allah di : http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/06/asri-
menghidupkan-akidah-yahudi-allah.html .

Sedangkan ibnu Taimiah telah bertaubat dari akidah tersebut.

2-
á‫ ﻗ ﺎ‬ÉÑ ‫ ﺑﺣﺿ‬Ïæ‫ ﺷ ﮭ‬: ( ‫ﻧ ﺎ‬à íÑ‫ﺷ ﻌ‬à ) ‫ﻓ ﻊ‬Ñæ È‫ﯾﺔ ﻛﺗ ﺎ‬Ñ‫ﻷﺷ ﻌ‬Ç ‫ﺳ ﮫ ﻋﻠ ﻰ‬ÃÑ
Terjemahannya: " Telah berkata Ibnu Taimiah dengan kehadiran saksi para
ulama: ' Saya golongan Asy'ary' dan mengangkat kitab Al-Asy'ariyah di atas
kepalanya ( mengakuinya)".

Saya mengatakan :

Kepada Wahhabi yang mengkafirkan atau menghukum sesat terhadap


Asya'irah, apakah mereka menghukum sesat juga terhadap Syeikhul islam
mereka sendiri ini?!
Siapa lagi yang tinggal sebagai islam selepas syeikhul islam kamu pun kamu
kafirkan dan sesatkan?! Ibnu Taimiah mengaku sebagai golongan Asy'ary
malangnya Wahhabi mengkafirkan golongan Asya'ry pula, rujuk bukti Wahhabi
kafirkan golongan As'y'ary :http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/05/hobi-
wahhabi-kafirkan-umat-islam.html.

3-
íÐ ‫ﻟ‬Çæ åÏ ‫ﻋﺗﻘ‬à ä‫ﻟ ﮫ ﻣ‬æ‫ ﻗ‬: ( ä‫ﺣﻣ‬Ñ ‫ﻟ‬Ç ‫ ﻋﻠ ﻰ‬ÔÑ ‫ﻟﻌ‬Ç ìæ‫ﺳ ﺗ‬Ç ) ‫ﻧ ﮫ‬à ‫ﻗﺎﻟ ﮫ ﻣﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻟ ﺞ‬Ç‫ﻧ ﮫ ¡ ﻣﺎﻋﺔ‬Ã Ó ‫ ﺣﻘﯾﻘﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻟﯾ‬åѪ‫ﺎ‬Ùæ ¡ ‫ﻻ‬æ ã ‫ﻋﻠ‬à ‫ ﻛﻧ ﮫ‬ÏÇÑ ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ ¡ ﻣﻧ ﮫ‬á ‫ﺑ‬
‫ ﻻ‬ã ‫ ﯾﻌﻠ‬ß ‫ﻟ‬Ð ‫ﻻ‬Å ‫ ﻛﺗﺑ ﮫ ¡ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ‬Ï‫ﺣﻣ‬Ã ä ‫ﺗﯾﻣﯾ ﺔ ﺑ‬
Terjemahan khot tulisan Ibnu Taimiah dihadapan para ulama islam ketika itu
dan mereka semua menjadi saksi kenyataan Ibnu Taimiah :
" Dan yang aku berpegang mengenai firman Allah 'Ar-Rahman diatas Arasy
istawa' adalah sepertimana berpegangnya jemaah ulama islam, sesungguhnya
ayat tersebut bukan bererti hakikatnya(duduk) dan bukan atas zohirnya dan aku

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
tidak mengetahui maksud sebenar-benarnya dari ayat tersebut bahkan tidak
diketahui makna sebenr-benarnya dari ayat tersebut kecuali Allah.Telah
menulis perkara ini oleh Ahmad Ibnu Taimiah".

Saya mengatakan:

Ibnu Taimiah telah bertaubat dan mengatakan ayat tersebut bukan atas
zohirnya dan bukan atas hakikinya iaitu bukan bererti Allah duduk mahupun
bertempat atas arash.

( Bukti Ibnu Taimiah pernah dahulunya berpegang dengan akidah salah: 'Allah
Duduk'

sila rujuk: http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/05/penjelasan1-allah-


duduk-atas-arasy.html ).

Malangnya kesemua tok guru Wahhabi sehingga sekarang termasuk Al-Bani,


Soleh Uthaimien, Bin Baz dan kesemuanya berpegang ayat tersebut secara
zohirnya dan hakikatnya (duduk dan bertempat atas arasy). Lihat saja buku-
buku mereka jelas menyatakan sedemikian.
Maka siapakah syeikhul islam sekarang ini disisi Wahhabiyah atau adakah
syeikhul islam anda wahai Wahhabi telah kafir disebabkan taubatnya?!

4-
Ï‫ﺷ ﮭ‬Ãæ ‫ ﻋﻠﯾ ﮫ‬Ö ‫ﯾ‬ÃÇ ‫ﻧ ﮫ‬à È‫ﻟ ﻰ ﺗ ﺎ‬Å ‫ ﯾﻧ ﺎﻓﻲ ﻣﻣﺎ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﷲ‬ÇЪ Ï‫ﻻﻋﺗﻘ ﺎ‬Ç ‫ﻓ ﻲ‬
á‫ﻟﻣﺳ ﺎﺋ‬Ç ‫ﺑ ﻊ‬Ñ‫ﻷ‬Ç ÉÑæ‫ﻛ‬Ð ‫ﻟﻣ‬Ç ‫ ﮫ‬Ø‫ ¡ ﺑﺧ‬Ù ‫ﺗﻠﻔ‬æ ä‫ﺗﯾ‬Ï‫ ﺑﺎﻟﺷ ﮭﺎ‬ä ‫ﻣﺗﯾ‬Ù‫ﻟﻣﻌ‬Ç
Terjemahannya berkata Imam Nuwairy seperti yang dinyatakan juga oleh Imam
Ibnu Hajar Al-Asqolany : " Dan aku antara saksi bahawa Ibnu Taimiah telah
bertaubat kepada Allah daripada akidah yang salah pada empat masaalah
akidah yang telah dinyatakan, dan Ibnu Taimiah telah mengucap dua kalimah
syahadah(bertaubat daripada akidah yang salah pernah dia pegangi
terdahulu)".

Saya mengatakan:

Ibnu Taimiah telah memeluk islam kembali dengan mengucap dua kalimah
syahadah dan mengiktiraf akidahnya sebelum itu adalah salah dan kini akidah
yang salahnya itu pula dipegang oleh golongan Wahhabiyah.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Maka bilakah pula golongan Wahhabiyah yang berpegang dengan akidah yang
salah tersebut akan memluk agama islam semula seperti yang dilakukan oleh
rujukan utama mereka yang mereka sendiri namakan sebagai Syeikhul Islam?!.

Jadikan qudwah dan ikutan Ibnu Taimiah dalam hal ini wahai Wahhabiyah!.

Ayuh! bertaubatlah sesungguhnya kebenaran itu lebih tinggi dari segala


kebatilan. Pintu taubat masih terbuka bagi Wahhabi yang belum dicabut
nyawa.

ULAMA-ULAMA YANG MENYATAKAN DAN MENYAKSIKAN KISAH TAUBATNYA


IBNU TAIMIAH.

Selain Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam kitabnya berjudul Ad-Durar Al-
Kaminah Fi "ayan Al-Miaah As-Saminah cetakan 1414H Dar Al-Jiel juzuk 1 m/s
148

dan Imam As-Syeikh Syihabuddin An-Nuwairy wafat 733H cetakan Dar Al-
Kutub Al-Misriyyah juzuk 32 m/s 115-116 dalam kitab berjudul Nihayah Al-Arab
Fi Funun Al-Adab yang menyatakan kisah taubat Ibnu Taimiah ramai lagi ulama
islam yang menyaksikan dan menceritakan kisah pengakuan tersebut antaranya
lagi :

-As-Syeikh Ibnu Al-Mu'allim wafat tahun 725H dalam kitab Najmul Muhtadi
Wa Rojmul Mu'tadi cetakan Paris nom 638.

-As-Syeikh Ad-Dawadai wafat selepas 736H dalam kitab Kanzu Ad-Durar -


Al0Jam'-239.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
-As-Syeikh Taghry Bardy Al-Hanafi bermazhab Hanafiyah wafat 874H dalam
Al-Minha As-Sofi m/s576 dan beliau juga menyatakn sepertimana yang
dinyatakan nasnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam kitabnya yang lain
berjudul An-Nujum Az-Zahirah Al-Jami' 580.

Merekalah dan selain mereka telah menyatakan taubat Ibnu Taimiah


daripada akidah Allah Duduk dan bertempat di atas arasy.

Kata-kata akhirku dalam penerangan kajian ringkas berfakta ini..

Wahai Wahhabiyah yang berakidah Allah Duduk di atas arasy. Itu adalah
akidah kristian kafir dan yahudi laknat (Rujuk bukti :http://abu-
syafiq.blogspot.com/2007/05/penjelasan1-allah-duduk-atas-arasy.html .
Berpeganglah dengan akidah salaf sebenar dan khalaf serta akidah ahli hadith
yang di namakan sebagai akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah iaitu Allah tidak
memerlukan kepada mana-mana makhlukNya termasuk tempat dilangit
mahupun tempat di atas arasy.

Semoga Allah merahmati hambaNya yang benar-benar mencari kebenaran.


Wassalam.

* Saya mengharap komen diberikan atas artikel ini dengan syarat mestilah berfakta
yang telus dan ilmiah bukan melulu dan bersemborono khususnya kepada mereka yang
mengatakan ianya palsu.
Disebarkan oleh : Tuan Rumah at 4:51 AM 0 comments Links to this post
03 July, 2007
Langit Kiblat Doa Bukan Tempat bagi
Allah

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
LANGIT KIBLAT DOA BUKAN TEMPAT BAGI ALLAH.
oleh : abu syafiq(012-2850578)

Alhamdulillah wassola tu wassalam 'ala rasulillaah.

Ketahuilah bahawa Allah ada tanpa memerlukan kepada tempat. Berdalilkan


dengan firmanNya yang bermaksud : " Tiada sesuatupun menyerupai Allah". As-
Syura ayat11.

Dan memadai dengan ketiadaan nas dari Al-Quran mahupun Al-Hadith Nabawi
menetapkan tempat (makanun) bagi Allah maka ulama islam tidak menetapkan
tempat bagi Allah.

Inilah kaedah manhaj ulama salaf sebenar yang tidak menetapkan tempat
bagi Allah kerana perbuatan menetapkan tempat bagi Allah adalah
menyamakan Allah dengan makhlukNya.

Berkata Imam At-Tohawi yang merupakan ulama salaf dalam kitabnya Aqidah
At-Tohawiyah : "Sesiapa yang mensifatkan Allah dengan sifat-sifat manusia
maka dia kafir".

Manakala sifat Maha Mendengar dan Maha Melihat merupakan sifat yang telah
pun diwaridkan iaitu telahpun dinyatakan dalam Al-Quran, kita mengimaninya
tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk dan Allah bersifat Maha Mendengar
tanpa anggota telinga dan Dia bersifat Maha Melihat tanpa bijik mata.
Ini kerana sekadar itu yang diwaridkan oleh nas Al-Quran sekadar itulah kita
imani tanpa menetapkan sifat bertelinga mahupun sifat berbiji mata bagi Allah
yang tidak dinyatakan oleh Allah sendiri.

Berkenaan firman Allah: "Ar-Rahman 'alal Arasy Istawa" pula. Ayat ini kita
imani tanpa menyamakankan Allah dengan makhlukNya dan tidak menetapkan
tempat bagi Allah itu di atas arasy!. Ini kerana tidak disebut oleh Al-quran
bahawa 'arasy itu tempat bagi Allah' dan sekadar itulah ayat itu kita imani,
seperti mana masjid dinamakan sebagai 'rumah Allah' iainya tidak bererti Allah

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
duduk dan tinggal didalam masjid! Allah tidak pernah pun menyatakan Dia
duduk dan tinggal di dalam masjid walaupun dinamakannya sebagai 'Rumah
Allah'.

Sekiranya akidah Allah Bertempat itu adalah benar maka lebih benar
pembawa akidah hulul yang menetapkan bagi Allah itu berada dimana-mana
tempat seperti didalam masjid, bukankah masjid itu rumah Allah?maka
mengapa Dia perlu berada diluar rumahNya?, semestinya Dia berada dalam
rumahNya samaada seketika mahupun selamanya...beginilah akan diperkatakan
oleh pembawa ajaran sesat akidah hulul yg menetapkan tempat bagi Allah.

Dengan itu, akidah kita Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah pertengahan antara
akidah Wahhabi yang menetapkan satu tempat bagi Allah iaitu bagi mereka di
langit dan kekadang di atas arasy pula tempat Allah bagi mereka, dengan
akidah hulul yang menetapkan zat Allah di mana-mana, maka akidah Ahlu
Sunnah tengah-tengah antara kedua-dua tadi iaitu tidak menetapkan tempat
bagi Allah, samaada di atas langit, atas arasy tempatNya mahupun di mana-
mana..kita tidak menetapkan bagi Allah sedemikian.

Angkat Tangan Ke Langit.

Ketahuilah bahawa mengangkat tangan ke arah langit ketika berdoa tidaklah


bererti Allah berada d