Anda di halaman 1dari 59

Peraturan dan Langkah-langkah Pengelolaan

By Emmee Kuek Kim PISMP BI 1

Sebelum Pertandingan
1. Melantik Jawatankuasa Induk dan menyenaraikan tugas mereka. Cadangan Jawatankuasa Induk: Pengerusi: Penasihat, mempengerusikan mesyuarat, memastikan program yang dirancang dapat berjalan dengan lancar. Naib Pengerusi: Menggantikan tugas pengerusi apabila diperlukan

Setiausaha: menyediakan kertas kerja program, menyediakan


minit mesyuarat, surat-surat dan laporan. Penolong Setiausaha: membantu setiausaha dalam tugasnya. Bendahari: membuat anggaran pembelanjaan, mengutip wang dan membuat pembayaran, menyediakan laporan kewangan. Penolong Bendahari: membantu bendahari dalam tugasnya.

AJK Sumbangan/Derma- Mencari pihak-pihak yang ingin menjadi sponsor atau membuat sumbangan ataupun derma bagi pertandingan tersebut. AJK Hadiah & Cenderamata- Menyediakan hadiah & cenderamata AJK Jamuan & Minuman- Menyediakan makanan & minuman AJK Keselamatan- Memastikan suasana pertandingan selamat dan tiadanya gangguan luar AJK Pertolongan Cemas- Memastikan peserta dirawati apabila berlakunya kelukaan/ kes kecemasan.

AJK Siaraya- Mengendalikan PA sistem, dan segala perkara berkaitan teknikal visual dan audio.

AJK Pengawas Perlawanan- (Venue Coordinator) Memastikan tempat pertandingan selamat, mengiringi para peserta/ tetamu ke tempat masing-masing.
AJK Buku Program- Menyediakan buku program/ mengatur jadual program AJK Persiapan Padang & Peralatan- Memastikan tempat pertandingan cukup dengan bahan dan peralatan AJK Persiapan Tempat Upacara Penutup- Menghiaskan tempat upacara penutup AJK Kebersihan- Membersihkan kawasan pertandingan sebelum dan selepas pertandingan & Lain-lain AJK, jika perlu

2. Pengerusi pengelola hendaklah berbincang dengan guru pembimbing/ penyelia sukan masing-masing dan menetapkan tarikh mesyuarat kali yang pertama.
3. Mesyuarat diadakan dan tarikh serta tempat aktiviti/ pertandingan ditetapkan 4. Borang pendaftaran peserta dibuat oleh setiausaha 5. Surat permohonan pengunaan tempat/ alatan kepada pihak berkenanaan. 6. Menyediakan jadual pertandingan dengan segera dan dibahagikan kepada semua peserta. 7. Menerima yuran penyertaan dan seterusnya menyerahkan resit penerimaan pembayaran.

8. Menghantar surat permohonan bantuan keselamatan dan pertolongan cemas kepada pihak yang berkenaan. 9. Menyediakan hadiah atau cenderahati kepada pemenang dan pihak terlibat dalam membantu menjayakan program. 10. Menyediakan borang-borang yang diperlukan semasa berlangsungnya pertandingan. Borang-borang yang diperlukan adalah seperti berikut: Borang Perlawanan Borang Laporan Pengadil dan Pengawas Perlawanan Baucer Pembayaran Pengadil Borang Pertukaran Pemain Borang Bantahan/Protes Borang persetujuan antara dua pasukan terlibat jika pengadil tidak mencukupi 11. Menyediakan surat jemputan bertugas kepada guru/pegawai yang terlibat dengan pertandingan.

12. Memastikan padang dan peralatan sedia untuk digunakan dengan baik dan selamat.
13. Menerima Borang Pendaftaran yang lengkap sebelum perlawanan yang pertama

Semasa pertandingan dijalankan


1. Pengawas Pertandingan (Venue Co-ordinator) hadir sekurangkurangnya 30 minit sebelum perlawanan Memeriksa padang dan peralatan permainan. Memastikan segala borang yang diperlukan untuk perlawanan telah disediakan Menerima borang perlawanan daripada kedua-dua pasukan yang akan bermain sekurang-kurangnya 15 minit sebelum permainan dimulakan. 2. Sekiranya pengadil tidak mencukupi sedangkan masa telah lewat, lantik salah seorang guru pembimbing daripada pasukan yang terlibat sebagai penolong pengadil. Jika perkara ini berlaku, minta kedua-dua pasukan menandatangani Borang Persetujuan

3. Sekiranya salah satu pasukan tidak turun ke padang mengikut masa yang telah ditetapkan, keputusan mengenainya hendaklah dirujuk berdasarkan kepada Peraturan Pertandingan. 4. Sediakan minuman kepada pegawai-pegawai perlawanan 5. Mencatat insiden-insiden yang berlaku sepanjang masa perlawanan dimainkan 6. Memastikan langkah-langkah keselamatan telah diambil sepanjang perlawanan dan juga para peserta 100% memahami peraturan pertandingan

Selepas pertandingan
1. Pengadil dikehendaki untuk melengkapkan Borang Laporan Pengadil/Keputusan Perlawanan.

2. Serah dan mengambil pembayaran pegawai-pegawai perlawanan daripada bendahari. 3. Menyimpan semua rekod berkaitan perlawanan sepanjang pertandingan ini berlangsung. Kemaskinikan statistik pertandingan yang berkaitan seperti: Jadual Keputusan Pertandingan Senarai Penjaring Gol Senarai penerima kad amaran (kad kuning) Senarai penerima perintah keluar padang (kad merah) Senarai pasukan yang layak ke pusingan seterusnya. Memberi keputusan perlawanan kepada pihak media jika dihubungi.

4. Memaklumkan kepada pasukan-pasukan yang terlibat tentang apa saja yang berkaitan pertandingan seperti keputusan semasa, perubahan venue, jadual perlawanan seterusnya, kad-kad amaran (tindakan disiplin) dan sebagainya.
5. Memastikan hadiah-hadiah telah disediakan sebelum perlawanan akhir.

6. Menjemput tetamu-tetamu khas untuk menonton perlawanan akhir dan upacara penyampaian hadiah seperti pengetua sekolah, penyelia sukan, dan lain-lain lagi.
7. Membuat persediaan terancang untuk Perlawanan Akhir dan Majlis Penyampaian Hadiah dari segi tempat, padang perlawanan, hadiah, jamuan dan sebagainya 8. Mengemaskinikan semua maklumat berkaitan pertandingan seperti: minit mesyuarat jadual pertandingan keputusan perlawanan laporan tindakan disiplin laporan pertandingan dan sebagainya

9. Membersihkan kawasan yang digunakan 10.Memastikan peralatan yang dipinjam telah dipulangkan atau disimpan di tempat yang asal. 11.Mengadakan mesyuarat penutup Jawatankuasa dan sediakan laporan akaun perbelanjaan yang telah dibelanjakan sepanjang pengurusan pertandingan dikelolakan 12.Hantarkan laporan pertandingan tersebut dua (2) minggu selepas selesai pertandingan kepada pengetua sekolah dan penyelia sukan. 13.Menghantar surat penghargaan/ memberi cenderahati kepada semua pihak yang terlibat memberi sumbangan dari segi tenaga, wang, nasihat dan sebagainya.

Penilaian dan Pelaporan


By: Chai Kian Xin PISMP BI 1

Keberkesanan aktiviti

Melihat sejauah mana objektif tercapai

Menilai keberkesanan aktiviti

Menganalisis keberkesanan ahli jawatankuasa

1. Soal selidik 2 Rekold pemantauan

Tidak mempunyai format yang khusus

Laporan aktviti

Bergantung kepada organisasi

FORMAT LAPORAN AKTIVITI


1.0 PENDAHULUAN Menceritakan kepentingan aktiviti tersebut dijalankan bagaimana sesuatu aktiviti itu membantu pelajar menceritakan secara ringkas keseluruhan aktiviti 2.0 OBJEKTIF Menyatakan objektif yang ingin dicapai melalui aktiviti yang dijalankan. Menyertakan huraian objektif yang mantap dan jelas

3.0 SENARAI AHLI JAWATANKUASA senarai penuh ahli jawatankuasa bersama nombor kad pengenalan, jawatan yang disandang dan juga tugasnya.

4.0 TENTATIF PROGRAM sediakan tentatif daripada awal program hingga akhir. masa, tempat dan tarikh juga disertakkan bersama.
5.0 PENYERTAAN lampirkan senarai kehadiran bagi program yang dijalankan. sertakan maklumat lengkap seperti nombor kad pengenalan.

6.0 PERBELANJAAN KEWANGAN


nyatakan perbelanjaan dan pendapatan aktiviti dengan teliti. lampirkan bersama segala salinan resit dan juga resit asal. 7.0 PENUTUP menceritakan aktiviti secara keseluruhan. nyatakan objektif yang dicapai. 8.0 TANDATANGAN disediakan oleh = setiausaha program disemak oleh = pengarah program disahkan oleh = pengarah

Selepas sesuatu aktiviti dilaksanakan, setiausaha jawatankuasa perlu memanggil mesyuarat post-mortem bagi membincangkan aktiviti yang dilaksanakan. Maklum balas yang didapati dapat digunkan sebagai sempadan dan panduan bagi melaksanakan aktiviti yang seterusnya

Vasudevan (1987)
1. Menentukan sejauh mana objektif dan matlamat aktiviti tercapai 2. Memberi bukti tentang nilai dan sumbangan kepada aktiviti atau program 3. Mengetahui keberkesanan pelaksanaan dan tugas setiap jawatankuasa 4. Menentukan jumlah program/aktiviti yang dijalankan berbanding jumlan yang disarankan 5. Menggalakkan jawatankuasa menyesuai dan membaiki proses serta langkah-langkah manjalankan tugas

6. Menentukan sama ada semua operasi dijalankan mengikut rancangan yang diatur supaya dapat membaiki kelemahan dan kegiatan yang tidak sepadan 7. Menyemak pencapaian pentadbiran
Penilaian secara formal menggunakan borang soal selidik Penilaian secara tidak formal perbualan yang tidak distruktur dan tidak di rancang sama ada dilakukan semasa atau selepas aktiviti dilaksanakan

Mesyuarat Post Mortem


Mesyuarat jawatankuasa Kecil bagi membincangkan isu yang berkaitan dengan peranan dan tugas jawatankuasa Contoh perkara yang boleh dibincangkan (tanggungjawab Jawatankuasa Kecil dapat dilaksanakan dengan licin atau sebaliknya, masalah yang dihadapi, cara penyelesaian, pendapat umum dan beberapa isu yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan) Keputusan mesyuarat dan laporan bertulis setiausaha laporan keseluruhan aktiviti

Laporan Aktiviti
Pengerusi atau setiausaha setiap Jawatankuasa Kecil perlu membuat laporan bertulis apabila mendapat maklum balas sama ada secara formal/ tidak formal Setiausaha laporan keseluruhan aktiviti yang telah dilaksanakan

Antara perkara yang perlu dimasukkan ke dalam laporan aktiviti:


1. Pendahuluan

2. Tarikh dan masa


3. Tempat 4. Bilangan penyertaan (peserta/jurulatih/pegawai/pembantu) 5. Dif yang hadir (VIP) 6. Dif yang merasmikan (VVIP)

7. Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Kecil

8. Laporan atur cara dan aktiviti yang telah dilaksanakan


9. Laporan kewangan 10. Laporan Jawatankuasa Kecil 11. Penilaian keseluruhan 12. Masalah yang timbul 13. Pandangan dan cadangan untuk membaiki dan mengatasinya 14. Penutup

Mesyuarat ini merupakan tugas yang terakhir bagi jawatankuasa aktiviti berkenaan sebelum dibubarkan.

Sistem Pertandingan

Tujuan Pertandingan:
Memotivasikan pelajar

Menentukan pencapaiaan seseorang pelajar


Membuat pemilihan untuk pertandinganpertandingan yang lebih tinggi Membentuk sikap positif di kalangan pelajar

Mengasah bakat dan kebolehan pelajar dalam kokurikulum

1. Sistem Sekali Gus


Keputusan berdasarkan markah yang tertinggi Pertandingan beruniform* Kumpulan yang bertanding akan diberi markah berpandukan kriteria dan bahagian yang ditetapkan

Kumpulan yang mendapat markah tertinggi diisytiharkan sebagai pemenang*

Kriteria Pertandingan Kebudayaan


Kumpulan Plot 40% Mesej 30% Pakaian Kerjasama Jumlah 20% 10% 100%

Tesl 1 Tesl 2 Tesl 3

35 28 24

25 20 18

15 18 18

8 10 10

83 76 70

Tesl 4

18

15

15

53

2. Pertandingan Liga
Pertandingan bidang sukan dan permainan Menentukan pasukan yang terbaik dalam sesuatu kejohanan Sistem liga: bola sepak, hoki dan bola keranjang

Dijalankan apabila tempoh masa untuk menentukan kemenangan adalah lama*

Jadual perlawanan dalam sistem liga


Pasukan Arsenal Arsenal Liverpool Man Utd X X Chelsea X

Liverpool
Man Utd Chelsea

X
X X X X

X
X

Satu jadual pertandingan liga perlu dibuat dan disusun supaya mengelakkan pertembungan perlawanan*

Arsenal melawan Liverpool Man Utd melawan Chelsea


Pusingan pertama

Arsenal melawan Chelsea Liverpool melawan Man Utd Pusingan kedua

Arsenal melawan Man Utd Liverpool melawan Chelsea


Pusingan ketiga

6 pasukan yang bertanding, 5 pusingan perlu dibuat dengan 15 perlawanan


Pertandingan liga boleh dilaksanakan apabila bilangan penyertaan pasukan berangka ganjil (5 pasukan, 7 pasukan, etc) *

5 kumpulan yang mengambil bahagian, pengiraan dijadikan 6 kumpulan


Pasukan yang bertanding dengan pasukan ke-6 dianggap menunggu/ tidak ada pertandingan*

A melawan B C melawan D E melawan F (Tiada pertandingan) A melawan F(Tiada pertandingan) B melawan C D melawan E

Pusingan pertama

Pusingan kedua

A melawan E B melawan D C melawan F (Tiada pertandingan) A melawan D B melawan F(Tiada pertandingan) C melawan E
A melawan C B melawan E D melawan F (Tiada pertandingan)

Pusingan ketiga

Pusingan keempat

Pusingan kelima

Setiap pasukan akan bertanding antara satu sama lain dan markah atau mata akan bagi ditentukan Kebiasaannya mata sesuatu pertandingan diberi berdasarkan pencapaian sesebuah pasukan seperti berikut: Menang 3 mata Seri 1 mata Kalah 0 mata

Jadual keputusan pertandingan untuk mengisi mata dan sebagainya bagi setiap pertandingan.

Contoh jadual keputusan pertandingan sistem liga bola sepak:

Jadual keputusan pertandingan liga


Pasukan Main A B C D E F Menang Seri Kalah Gol Gol Mata menang tewas

Pertandingan Separuh Liga

Tempoh pertandingan yang terhad Bilangan pasukan yang banyak Peringkat awal dilaksanakan secara liga kumpulan A, B, C dan D Johan dan Naib Johan kumpulan akan meneruskan pertandingan secara kalah mati

Sistem pertandingan separuh liga dilaksanakan dalam pertandingan bidang sukandan permainan. Sistem ini sangat sesuai di dalam mencari pemenang yang berkualiti. Sistem pertandingan separuh liga hanya boleh dijalankan apabila masa yang diperuntukkan untuk pertandingan adalah lama. Ini kerana sistem ini memerlukan perlawanan yang banyak.

20 pasukan akan dibahagikan kepada 4 kumpulan.


Kumpulan 1 Kumpulan 2 Kumpulan 3 Kumpulan 4

A1 B1 C1 D1 E1

A2 B2 C2 D2 E2

A3 B3 C3 D3 E3

A4 B4 C4 D4 E4

20 pasukan di atas akan bertanding secara liga mengikut kumpulan bagi menentukan johan dan naib johan setiap kumpulan.
Setiap johan dan naib johan setiap kumpulan akan mara ke pusingan kalah mati

Liga Biasa
Kelebihan 1. Menghasilkan pemenang yang mutlak 2. Memberi kedudukan kepada peserta lain 3. Tiada seorang pun disingkir kan sehingga selesai pusingan itu 4. Menggunakan gelanggang dengan banyak dan berkesan 5. Tidak perlu menunggu pes erta lain bermain kecuali lawan yang telah dijadualkan Kelemahan 1. Melibatkan bilangan permai nanyang banyak. 2. Banyak permainan yang mungkin berat sebelah.

3. Pertandingan Kalah Mati


Diadakan bagi aktiviti dalam bidang sukan dan permainan Sesuai untuk permainan bola sepak, bola jaring, badminton dan sebagainya. Diadakan apabila masa bagi sesuatu pertandingan adalah terhad, pemenang perlu ditentukan dalam masa yang singkat dan bilangan peserta/ kumpulan yang bertanding adalah banyak

Dua jenis: kalah mati tanpa bye & kalah mati dengan bye
1. Kalah mati tanpa bye Bilangan peserta/pasukan berjumlah asas lapan (8 kumpulan, 16 kumpulan, 24 kumpulan) Contoh carta pertandingan kalah mati tanpa bye bagi lapan kumpulan:

Kalah Mati Tanpa bye


A B

C D E F G H

Johan

JOHAN

Pertandingan Kalah Mati dengan bye


Jumlah kumpulan tidak mencukupi asas lapan (9 kumpulan, 12 kumpulan dan sebagainya)

Bye bermaksud peserta/kumpulan perlu menunggu tanpa memasuki pertandingan pusingan pertama Peserta/kumpulan tersebut boleh memasuki ke peringkat pusingan kedua
Peserta/kumpulan bye akan terus bertanding dengan peserta/kumpulan yang menang peringkat pertama

Kalah Mati dengan bye


Bye A B C D E F G

JOHAN

H
I J

Beberapa peraturan untuk menentukan kumpulan/peserta yang menunggu dalam sesuatu pertandingan sistem kalah mati dengan bye
1. Penanti perlu diletakkan dalam pusingan awal 2. Penempatan kumpulan dan peserta hendaklah ditentukan dengan pengundian dan sismetrikal

Andaikan terdapat 2 peserta menanti, kedudukannya ialah satu diatas sekali dalam kumpulan teratas dan satu lagi ditempatkan di bawah sekali dalam kumpulan bawah contoh: 6 kumpulan/ peserta memasuki pertandingan, 2 peserta akan bye

Bye

Johan
Bye

Carta aliran kalah mati dua bye

Pengundian akan dijalankan bagi menentukan kumpulan/peserta dalam pertandingan kalah mati tanpa bye dan kalah mati dengan bye
Setiap kumpulan/peserta terus bertanding jika menang sehingga menjadi johan

Setiap peserta/kumpulan yang kalah akan terus terkeluar

Sistem Kalah Mati Dua Kali


Format untuk berpasangan pemain untuk bermain permainan dalam kejohanan. Tidak seperti kalah mati satu, di mana pemain dihapuskan sebaik sahaja kehilangan mana-mana permainan, pemain kalah mati dua dihapuskan hanya selepas tewas dua perlawanan.

Tujuan sistem
1. Sesuai untuk kejohanan penting, atau perlawanan lain di mana seorang pemenang perlu dicari

2. Keputusan lebih berwibawa daripada sistem single knock-out


3. Idea asas sistem ini adalah:

Mana-mana pemain yang tewas dua perlawanan tidak berhak untuk menjadi juara
Dianggap sebagai salah satu kriteria kejohanan paling adil dan paling jelas yang terdapat dalam sistem kejohanan yang dikenali.`

Kaedah Berpasangan
Dalam pusingan pertama, semua pemain berpasangan untuk bermain, mungkin mengikut seeding.

Jika bilangan pemain tidak kuasa dua, beberapa jenis seeding diperlukan untuk menganugerahkan pusingan pe rcuma. Pemain yang kalah akan dipindahkan ke losers bracket, sementara pemain yang menang akan dipindahkan ke winners bracket
Pemain dalam losers bracket bermain setiap pusingan, dengan pemain yang kalah disingkirkan daripada kejohanan itu, manakala pemenang kekal dalam losers bracket.

Pemain dalam winners bracket hanya bermain dalam pusingan genap, dengan pemain-pemain yang kalah bergerak untuk losers bracket, dan pemenang kekal dalam winners bracket.
Prosedur ini diulang sehingga hanya seorang pemain tinggal dalam winners bracket dan seorang pemain kekal dalam losers bracket

Cara menentukan pemenang


Apabila hanya dua pemain kekal, terdapat dua kaedah biasa untuk memutuskan pemenang perlawanan:Dua pemain yang kekal akan bertanding untuk menentukan pemenang dalam pertandingan double knockout. Kedua-dua pemain yang tinggal bermain satu pusingan. Jika pemain dari winners bracket memenangi pusingan itu,dia adalah pemenang perlawanan. Jika dia kalah, satu pusingan akan ditandingkan untuk menentukan pemenang.

Kaedah kedua dianggap lebih adil berbanding dengan kaedah pertama,kerana dengan kaedah yang pertama pemenang daripada winners bracket mungkin akan "dihapuskan" dengan kalah satu pusingan, yang bertentangan dengan konsep menghapuskan pemain hanya selepas kalah dua pusingan. Kaedah ini juga boleh dilanjutkan kepada permainan yang lebih banyak di antara pemain yang tinggal. Ia boleh dikategorikan sebagai: Kedua-dua pemain yang tinggal bertanding "terbaik X" perlawanan.Dalam kes seri (yang boleh berlaku jika X adalah seri) pemain dari winners bracket memenangi kejohanan itu.

kalah mati dua kali


A B C D E F

G
H

J O H A N