Anda di halaman 1dari 2

EKARISTI SUCI

Do = Bes
4/4

Lirik & lagu : Yulius Maran, SSCC


Tata Suara : Yulius Maran, SSCC

____

S.

____

____

. 1

___

____

. 1

7<

| 5 .

____

A.

T.
B.

| 3 .

A ku

ber

__===
. 1 1

_____

__====

5<

. 1 1

5< | 1 .

Eng kau ber

5 .

____

3 .

____

T. 5 6

1> .

____

B. 5< 5<

1 .

Tu -

| 1 . .

___

____

2>
4

____

. 3>

5>

____

.5

1> . .

1>

ba gi

2>

1>

4>

4>

2>

ga - ku ber sa

tu

ha

ti

de ngan- Nya.

____

_____

5 .

_____

T. 1>

7 .

5 .

_____

____

1>

2>

kur

pu

ji

an ke pa

____

____

T.

7 7

____

____

5< 5<

5<

3
1>

4
2>

syu kur pu -

ji

an

_____

___

. 7<

5<

1>

.2

ti

su

ci

5<

1>

1>

7<

5> .

1 2

3 .

5 6

1> .

5 5

_____

. 3>

5>

___

_____

1 .

.5

.6
.4

3> . .

4>

5 . .

1 . .

4>

3>

da

Tu

han a
5<

____

____

4> 4>

3>

____

____

5< 5<

7<

tu

____

.5

5 6

5 . . 1> 1>

___

____

____

.1

2 1

2>
2

3>

. 2>
___

1 . .

7< 6<

5<

ni

yg a

ku

. 5<

sam

____

.7

1>

___

____

2>

.5

___

____

. 2>

3>

___

____

4>

2>

1>

4>

3>

5<

6<

7<

dan ku

at

kan I

man

ku

.4
___

. 5<

.7
___

___

_____

.7

tas

rah

mat E

ka ris

4
2>

2 2
____
7 7

5<

5<

ka ris

_____

_____

2
2
____
7
7

2
3
____
7
1>

_____

_____

5<

5<

5<

tas

rah mat

1>

____

2>

4>

____

____

6<

5<

1>

2>

2>

3>

1> .

4/

4/

6 .

1>

1>

3> .

1>

5<

6< .

kan ka

mi

se

mu

a.

re

je

_____

nya

5 . . 5 5

____

_____

yang me

4 4

___

2>

5<

_____

1>

.4

.3
___

.5 4

_____

. 1>

____

1>

____

ji wa ra

____

___

____

. 2> 2>

kan

___

2>

.5 4

6<

____

7< 7<

____

1>

7<

3> . . 4> 3>

____

___

____

_____

2> 4>

3>

1> . .

Mu

1>

. 1>

_____

___

ko mu -

____

.7 6
___

Se gar

_____

cin ta

___

ku.

____

3>

1 . . 1

Dan Smo ga

___

3> . . 5

ta pan ji wa

1>

.3

3> 4>

____

_____

___

3 . . 1

4>

ke pa da Tu han

___

_____

B. 1

2>

7<

___

_____

___

___

_____

___

. 1>

7
5<

1>

_____

7<

. 2>

___

____

6<

___

. 5<

5 . .

da

.5

tan

.7

2 2

1 .

___

A. :0
0

5<

____

T. 5

1> .

ja di

____

A. 1

3 .

2>

5<

ni

Syu

S. 3>

1>

___

____

but i

5 .

____

_____

B. 5

____

4>

____

_____

7 . .

A. 4

3>

___

____

____

1>

1> . . 1>

____

2> .

. 2>

4 . .

tus

____

____

5< . .

____

2>

___

2> . .

1>

_____

san

_____

_____

_____

B.

5<

S. 7

S.

6<

5<

1 . .

sus Kris

2>

___

_____

____

B. 1 3 5

3>

1>

.5

_____

3>

1>

Nya

____

T. 5 1> 3>

5<

_____

. &7
___

7<

4>

kal

Ye

___

1 . .

1>

| 1. .

ke

Mu

_____

yg

. 5<

_____

pa

Ba

______

2>

| 3 . .

.2

___

1 | 7< .

______

_____

3>

_____
1
2

____

____

A. 1 3 5

4>

______

___
. 7<

Put ra

5 . .

dan da rah

1>

7< .

Mu

____
4
3 | 2 .

ri

____

S. 3 5 1>

____

3>

.5

___=====

2 | 1 . .

3> . .

___

2 .

ba gi

____

.3

____

1>

___

buh

sih

_____

7<

___=====

____
2 4 | 3 . .

. 1>
___

____

ke nan mem be

____

A. 1 2

____

| 3 . .

tri ma ka

_______
1
2 | 3 .

S. 3 4

1>

Sum ber

------------------------------------------------------------------------- 2
_____

1>

______

2>

5>

______

2>

3>

4>

___

5>

4>

3>

2>

______

______

2>

3>
1

______

4>

2>

3>

______

1>

2>

ki

mat- Mu, sum

1> . .

.5

5 . .

___

1>

1>

1>

2>

______

. 1>
___

. 3>

3> . .

___

1>

ber

re

je

ki

mat

.1

1 . .

Mu