Anda di halaman 1dari 8

SMK.

TAMAN PELANGI INDAH PENILAIAN SUMATIF TAHUN 2012 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 1 JAM

NAMA :. KELAS :. ARAHAN : Kertas ini mengandungi 2 bahagian (Bahagian A dan Bahagian B). Jawab semua soalan pada ruangan yang disediakan. BAHAGIAN A 1. Identiti diri merujuk kepada ___________________. A. Bakat, kebolehan dan kekuatan yang ada pada diri sesorang. B. Sifat-sifat fizikal seseorang individu yang dimiliki sejak dilahirkan C. Gambaran keseluruhan tentang seseorang dan matlamat hidupnya D. Kemampuan seseorang individu dalam memelihara pergaulannya dengan orang lain 2. Isu perkauman yang dibawa oleh individu yang tidak bertanggungjawab akan membawa kepada _____________ negara. A. Keharmonian B. Kesejahteraan C. Kepincangan D. Kemakmuran 3. Seseorang itu patut ________________ dengan kelebihan yang ada pada diri dan berusaha untuk _______________ kelemahan diri. A. Bersyukur, memperbaiki

B. Berbangga, menutup C. Bergembira, menangisi D. Bersyukur, melupakan

4. Antara berikut , perlakuan manakah yang menunjukkan sikap menyayangi keluarga? A. Rachel keberatan untuk menghulurkan bantuan kepada adik tirinya. B. Eun Hye memandang hina terhadap saudaranya yang miskin. C. Zikri Tan sering bercakap kasar dengan ibunya. D. Suki membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh adiknya. 5. Rakan baik kamu memberikan kritikan membina kepada kamu. Apakah tindakan kamu? A. Tidak berkawan dengannya lagi. B. Mendengar kritikan tersebut dan memperbaiki diri C. Mengingatkan rakan tersebut supaya tidak menyibuk hal orang lain. D. Menyuruh rakan-rakan lain supaya tidak berkawan dengan rakan baik kamu itu. 6.
Berminat dalam seni lukis Mahir menggunakan komputer Memiliki daya imaginasi yang yang tinggi mempunyai potensi di

Individu atas amat mengembangkan potensinya menjadi _____________________. A. Penyanyi B. Pakar ekonomi C. Ahli perniagaan D. Arkitek

sesuai

untuk

7. Apakah tujuan diadakan peraturan dan undang-undang di sekolah? A. Supaya murid lebih takut B. Mengurangkan masalah merokok C. Meningkatkan jumlah murid yang cemerlang D. Membentuk murid yang berdisiplin dan bermoral. 8. Semua yang berikut merupakan cara kita menunjukkan rasa bangga terhadap sekolah kecuali A. Sentiasa menceritakan hal negative tentang sekolah B. Berusaha memupuk semangat kesukanan dan berpasukan di sekolah C. Belajar bersungguh-sungguh untuk menaikkan nama sekolah D. Berbangga dan menghargai jasa guru-guru di sekolah 9. Puan Zetty sentiasa sibuk dengan kerjayanya dan meninggalkan anaknya dengan pembantu rumah. Puan Zetty sepatutnya A. Menghantar anaknya ke asrama B. Menghantar anaknya ke sekolah C. Berhenti kerja dan tinggal di rumah D. Member kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya 10. Kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan haruslah A. Dikotorkan dan dirosakkan B. Disalahguna untuk kepentingan sendiri C. Diletakkan di tempat yang jauh dan tersembunyi D. Dihargai dan dijaga dengan baik 11. Orang yang cacat anggota tetap ingin berjaya dalam apa jua bidang yang diminatinya. Kita perlulah A. Merendah-rendahkan kemampuan mereka B. Memberi mereka kata-kata perangsang

C. Mengejek-ejek kekurangan mereka D. Mentertawakan cita-cita mereka 12. Apakah bentuk sistem pemerintahan yang dijalankan di negara kita? A. Sistem monarki B. Sistem pemerintahan republik C. Sistem demokrasi berparlimen D. Sistem pemerintahan komunis 13. Siapakah Perdana Menteri Malaysia kelima? A. Tun Abdul Razak B. Dato Seri Najib C. Tun Abdullah D. Tun Dr. Mahathir 14. Kesedaran sivik masyarakat awam boleh ditunjukkan dengan cara ____________________. A. Merosakkan harta benda awam yang telah lama B. Tidak merokok di tempat awam C. Berebut-rebut ketika menaiki komuter D. Memetik bunga di taman bunga 15. Antara yang berikut, yang manakah merupakan fungsi Yang di-Pertuan Agong? I. II. III. IV. Ketua agama islam Menganggotai Majlis Raja-Raja Menaiki tahta setiap 8 tahun Berkempen untuk pilihan raya umum

A. I dan II I,II,III, dan IV 16.


Lebai Malang Pak Pandir

B.

II dan III

C.

II,III, dan IV

D.

Cerita-ceita di atas dikategorikan dalam koleksi _____________________. A. B. C. D. Cerita jenaka Cerita asal-usul Cerita kepahlawanan Cerita dongeng

17. Anda melihat upacara keagamaan kaum lain di tempat tinggal anda. Anda akan I. II. III. IV. Menghormati upacara itu Tidak mentertawakan upacara itu Mengejek upacara itu Ketawa terbahak-bahak menyaksikannya B. I, II, dan III C. I, III, dan IV D.

A. I dan II I, II, III, dan IV

18. Radhi melihat Choon How makan masakan cina yang tidak halal. Radhi akan A. Memandang Choon How dengan jijik sekali B. Menghormati budaya hidup Choon How C. Menegur Choon How supaya tidak menikmati makanan tersebut D. Turut makan bersama

19. Antara ciri-ciri pelajar yang bersahsiah positif ialah I. II. III. IV. A. Tidak berkeyakinan untuk berjaya Mengamalkan disiplin yang tinggi Menghayati nilai-nilai murni Menyangkal semua pandangan orang lain I dan IV B. II dan III C. III dan IV D. II, III, dan IV

20. Apakah faedah menghayati dan mengetahui cerita rakyat sesbuah kaum? A. Untuk menghiburkan hati B. Untuk mencari keburukan sesuatu kaum C. Untuk mengambil pengajaran yang terdapat dari cerita tersebut D. Untuk menunjukkan keistimewaan diri

Ruangan jawapan Bahagian A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 .

9. 10 .

19 . 20 .

BAHAGIAN B (SOALAN SUBJEKTIF) Jawab semua soalan dalam ruang yang disediakan.

1.(a) Nyatakan dua akibat tindakan pelajar-pelajar di atas terhadap sekolah.


i. ii.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
[2 markah]

(b) Apakah yang akan kamu lakukan sekiranya rakan anda dan pelajar lain melakukan perkara tersebut? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __

[1 markah]

(c) Senaraikan dua masalah sosial lain yang dihadapi remaja dan pelajar kini. i. _______________________________________________________________________ _ ii. _______________________________________________________________________ _
[2 markah]

2.