Anda di halaman 1dari 9

SLOT RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN.

Nama Kelas Bilangan Murid Tarikh Hari Masa Modul Tema Tajuk Tunjang Utama Standard Kandungan Kaedah Standard Pembelajaran Utama Standard Pembelajaran yang disepadukan : Pra Harmoni : 25 Orang. : 13 April 2012 : Jumaat. : 60 minit. : Tema : Hidupan di air : Haiwan-haiwan di air : Perkembangan Fizikal Dan estetika : (KTI 1.2)menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan Karya(Ekspresi Kreatif) : Kumpulan : KTI 1.2.12 menggunakan bahan kutipan untuk penghasilan sebuah karya kreatif. : a) PSE 3.2.2 Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti. b) ST 3.4.1 menamakan haiwan yang biasa dijumpai. ST 3.1.3 mengenal pasti organ deria (mata, hidung, telinga,lidah,kulit) dan menyatakan setiap fungsi setiap organ ini. : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, kanak-kanak dapat: a) membuat mozak tiga jenis hidupan di air menggunakan bahan terbuang dengan betul mengikut kreativiti. b) menamakan tiga jenis hidupan di air dengan betul. : Kanak-kanak sudah mengetahui haiwan di air. : a) Mendengar arahan guru. b) Bekerjasama dengan rakan-rakan. : Lakaran gambar hidupan di air,kulit telur ,warna air,berus, majalah, gam : Kanak-kanak dapat berfikir cara untuk aplikasi bahan-bahan terbuang. : Pendekatan bertema,pendekatan bersepadu,pendekatan teknologi maklumat,pendekatan tunggal,pendekatan projek : Tunjuk cara,penerangan,nyanyian

Objektif

Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai Murni Bahan Bantu Mengajar Kemahiran Berfikir (KB) Pendekatan Teknik

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Masa Set Induksi (5 minit) Nyanyian lagu dayung i.Guru menyanyi lagu dayung sampan. sampan ii.Murid menyanyi lagu dayung sampan dengan bimbingan. iii.Murid menyanyi sambil membuat pergerakkan. iv. Guru menerangkan aktiviti yang akan dijalankan iaitu menghasilkan teknik mozak hidupan di air. Langkah 1 (5 minit) Jenis-jenis hidupan di air - Ikan - Ketam - Sotong - Udang 1.Murid diminta menyatakan jenis-jenis hidupan di air yang diketahui. ii. Murid menyatakan jenis- jenis hidupan di air berdasarkan paparan yang ditunjukkan. iii. Murid menggunakan perisian komputer menyebut jenis-jenis hidupan di air secara bergilir-gilir.

Catatan BBM: carta lagu Nilai: sabar Kesepaduan:(KTI 2.0) Muzik 2.1.4 menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas

BBM: carta lagu,lcd,komputer riba Nilai: syukur Kesepaduan:BM2.1.4 berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. KBKK:mengkategori Pendekatan TMK

Langkah 2 ( 10 minit)

Bahagian badan ikan - sirip - ekor - mata - insang

i.Guru mempamerkan gambar ikan. ii Murid diminta menyatakan bahagianbahagian badan ikan yang ditunjukkan. iii.Secara bergilir-gilir murid diminta menggunakan perisian komputer iaitu menyebut bahgaian-bahagian badan ikan.

BBM: perisian komputer,computer,lcd Nilai: syukur Kesepaduan:ST 3.1 memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. KBKK:mengkategori Pendekatan tunggal Pendekatan TMK

Langkah 3

(30 minit)

Mozak hidupan di air

i. Murid menyanyi lagu lompat kanan untuk membentuk kumpulan. ii.Guru menerangkan cara-cara untuk untuk membuat mozak hidupan di air berdasarkan carta langkah yang dipaparkan. iii Murid-murid diminta menampal kulit telur pada lakaran gambar hidupan di air secara kumpulan.

BBM: carta langkah membuat mozak,lakaran gambar hidupan di air ,gam,gunting Nilai:cermat Kesepaduan: :(KTI 2.0) Muzik 2.1.4 menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas KBKK:menjana idea Teknik : tunjuk cara dan penerangan Pendekatan TMK

Langkah 4 (5 minit)

Mini akuarium

i.Guru menerangkan aktiviti projek yang akan dijalankan minggu depan iaitu menghasilkan mini akuarium menggunakan bahan terbuang. ii.Murid diminta membawa bahan-bahan terbuang seperti kotak,tali,majalah lama,dll. i.Guru mempamirkan semua hasil kerja murid . ii.Murid membuat penilaian dan menyatakan semula jenis-jenis hidupan di air yang telah dipelajari. iii.Murid menyanyi lagu Dayung Sampan sambil membuat pergerakan. iv.Guru merumuskan aktiviti pembelajaran yang telah dijalankan.

BBM: carta lagu Nilai: bekerjasama KBKK:pengelasan Pendekatan projek

Penutup (5minit)

Merumuskan pembelajaran dan refleksi

Langkah-langkah membuat kolaj ikan 1.Sediakan gam,gunting,kertas warna,kulit telur,warna air,dan lakaran gambar ikan. 2. Gunting kulit telur supaya menjadi cebisan kecil

3. Tampal gam dan cebisan kulit telur dan tampal pada gambar lakaran hidupan di air yang diberi. 4. Hias lakaran gambar hidupan di air mengikut kreativiti masing-masing.