Anda di halaman 1dari 24

SENARAI KURSUS YANG AKAN DITAWARKAN BAGI PROGRAM SMP-JANUARI 2008 SMP - KOHOT 1 - INTAKE APRIL 2006 Semester

TAHUN 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Januari (2008) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SENARAI KURSUS YANG AKAN DITAWARKAN BAGI PROGRAM SMP-JANUARI 2008 SMP - KOHOT 2 - INTAKE SEPTEMBER 2006 Semester TAHUN 2 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 Januari (2008) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SENARAI KURSUS YANG AKAN DITAWARKAN BAGI PROGRAM SMP-JANUARI 2008 SMP - KOHOT 3 - INTAKE SEPTEMBER 2007

Semester TAHUN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Januari (2008)

Januari (2008)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SENARAI KURSUS YANG AKAN DITAWARKAN BAGI PROGRAM SMP-JANUARI 2008 SMP - KOHOT 4 (Ambilan Khas) - AMBILAN OKTOBER 2007

Semester TAHUN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Januari (2008) 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21

YANG AKAN DITAWARKAN BAGI PROGRAM SMP-JANUARI 2008

TAKE APRIL 2006 Kursus TAHUN 2 Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu Reading and Teaching of Reading Tatabahasa Bahasa Cina 2 Kesusasteraan Bahasa Tamil 1 Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Teaching of Mathematics for Year Two Primary school Teaching of Science : Material and Physical Primary School Perkembangan Ekonomi Asas Reka Cipta dan Lukisan Teknik Membuat Corak dan Rekaan Pengajaran Muzik 3 Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Islam : Tahun 3 Pengurusan Tingkah Laku Kanak-Kanak Berkeperluan Khas Penilaian dan Kemajuan Kanak-Kanak Kaedah Komunikasi Di Kalangan Populasi Masalah Pendengaran Kemahiran Hidup Dan Rekreasi Kaedah Pembelajaran Khas Matematik Al-Qiraat Pendidikan Moral : Tahun 2 Kesihatan Diri dan Keluarga HBML 2203 HBEL 2203 HBCL 2203 HBTL 2103 HBAL 2203 HBMT 2103 HBSC 2203 HBSS 2203 HBLS 2203 HBAE 2103 HBMS 2203 HBPE 2203 HBIS 2203 HBSE 2203 HBPS 2203 HBSH 2203 HBSV 2203 HBSL 2203 HBQE 2203 HBME 2103 HBHE 2203 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Matematik Sains Kajian Sosial Kemahira n Hidup Pendidika n Seni Pendidika n Muzik Pendidika n Jasmani Pendidika n Islam Pendidika n Khas Pendidika n Masalah Pendeng Masalah Pengliha Masalah Pembela Pendidik an AlPendidik an Moral Pendidik an Kod Bidang

YANG AKAN DITAWARKAN BAGI PROGRAM SMP-JANUARI 2008

TAKE SEPTEMBER 2006 Kursus TAHUN 2 Pengajaran Morfo-Sintaksis Bahasa Melayu Listening and Speaking and Teaching of Listening and Speaking Kemahiran Bahasa Cina / Kemahiran Bahasa Cina II HBML Bahasa 2103 Melayu HBEL Bahasa 2103 Inggeris HBCL2103 Bahasa / Cina Kod Bidang

Kesusasteraan Bahasa Tamil 1 Kemahiran Mendengar Bahasa Arab Teaching of Mathematics for Year Two Primary School Teaching of Science : Living and Material Primary School Sejarah Perkembangan Negara Pengenalan Agroteknologi Menggambar Pengajaran Muzik 2 Pergerakan Asas dan Pendidikan Pergerakan Pendidikan Islam : Tahun 2 Pentadbiran dan Pengurusan Pendidikan Khas Keluarga dan Profesional dalam Perkhidmatan Kanak-Kanak Pengajaran dan Pembelajaran Pertuturan Untuk Kanak-kanak Masalah Pendengaran Pendidikan Kanak-kanak Berpenglihatan Terhad (Low vision) Kaedah Pengajaran Khas Muzik dan Seni Suaian Al-Tajwid Pendidikan Moral : Tahun 2 Program Bersepadu Sekolah Sihat

HBTL 2103 HBAL 2103 HBMT 2103 HBSC 2103 HBSS 2103 HBLS 2103 HBAE 1403 HBMS 2103 HBPE 2103 HBIS 2103 HBSE 2103 HBPS 2103 HBSH 2103 HBSV 2103 HBSL 2103 HBQE 2103 HBME 2103 HBHE 2103

Bahasa Tamil Bahasa Arab Matematik Sains Kajian Sosial Kemahira n Hidup Pendidika n Seni Pendidika n Muzik Pendidika n Jasmani Pendidika n Islam Pendidika n Khas Pendidika n Masalah Pendeng Masalah Pengliha Masalah Pembela Pendidik an AlPendidik an Moral Pendidik an

YANG AKAN DITAWARKAN BAGI PROGRAM SMP-JANUARI 2008

TAKE SEPTEMBER 2007

Kursus TAHUN 1 Pengenalan Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Language Description Tatabahasa Bahasa Cina 1 Tatabahasa Bahasa Tamil 1 Kurikulum Bahasa Arab Komunikasi Sek Keb. Teaching of Mathematics for Pre-school and Year One Primary school Teaching of Science : Living Things Primary School Halatuju Pembangunan Negara Perniagaan, Keusahawanan dan Teknologi Rumah Tangga Perkembangan Seni dan Kanak-Kanak

Kod

Kredit

HBML 1203 HBEL 1203 HBCL 1203 HBTL 1203 HBAL 1203 HBMT 1203 HBSC 1203 HBSS 1203 HBLS 1203 HBAE 1203

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Matematik Sains Kajian Sosial Kemahira n Hidup Pendidika n Seni

Pengajaran Muzik 1 Kecergasan Fizikal Pendidikan Islam : Prasekolah dan Tahun 1 Pengajaran dan pembelajaran pendidikan khas Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-Kanak Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Untuk Kanak-kanak Masalah Pendengaran. Orientasi dan Mobiliti Psikologi dan perkembangan kanak-kanak masalah pembelajaran Rasm Al-Uthmani Pendidikan Moral : Tahun 1 Pedagogi Pendidikan Kesihatan

HBMS 1203 HBPE 1203 HBIS 1203 HBSE 1203 HBPS 1203 HBSH 1203 HBSV 1203 HBSL 1203 HBQE 1203 HBME 1203 HBHE 1203

Pendidika n Muzik Pendidika n Jasmani Pendidika n Islam Pendidika n Khas Pendidika n Masalah Pendenga Masalah Penglihata Masalah Pembelaja Pendidika n AlPendidika n Moral Pendidika n

YANG AKAN DITAWARKAN BAGI PROGRAM SMP-JANUARI 2008

mbilan Khas) - AMBILAN OKTOBER 2007

Kursus TAHUN 1 Pengenalan Bahasa Melayu Introduction to English Language Teaching Pengenalan Bahasa Cina Pengenalan Bahasa Tamil Pengenalan Bahasa Arab Introduction to Mathematic Educations Introduction to Science Educations Pengenalan Kajian Sosial Pengenalan Kemahiran Hidup Pengenalan Pendidikan Seni Visual Pengenalan Pendidikan Muzik Pengenalan Pendidikan Jasmani Pengenalan Pendidikan Islam Pengenalan Pendidikan Khas Pengenalan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Masalah Pendengaran Pengajaran dan Pembelajaran Kanak-kanak Masalah Penglihatan

Kod

Kredit

HBML 1103 HBEL 1103 HBCL 1103 HBTL 1103 HBAL 1103 HBMT 1103 HBSC 1103 HBSS 1103 HBLS 1103 HBAE 1103 HBMS 1103 HBPE 1103 HBIS 1103 HBSE 1103 HBPS 1103 HBSH 1103 HBSV 1103

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Matematik Sains Kajian Sosial Kemahira n Hidup Pendidika n Seni Pendidika n Muzik Pendidika n Jasmani Pendidika n Islam Pendidika n Khas Pendidika n Masalah Pendeng Masalah Pengliha

Pengenalan Kanak-kanak Masalah Pembelajaran Ulum Al-Quran Pengenalan Pendidikan Moral Pengenalan Pendidikan Kesihatan

HBSL 1103 HBQE 1103 HBME 1103 HBHE 1103

Masalah Pembela Pendidik an AlPendidik an Moral Pendidik an

MINOR SAHAJA

MINOR SAHAJA

MINOR SAHAJA

MINOR SAHAJA

SENARAI KURSUS YANG AKAN DITAWARKAN BAGI PROGRAM SMP-JANUARI 2008 SMP - KOHOT 1 - INTAKE APRIL 2006

Bil Kod Subjek

Nama Subjek

Nama tutor

No. I/C

Status

No. Tel

Email

Pembestarian Pembelajaran HBML 2203 dan Pengajaran Bahasa Melayu

HBEL 2203

Reading and Teaching of Reading

HBCL 2203 Tatabahasa Bahasa Cina 2

HBTL 2103 Kesusasteraan Bahasa Tamil 1

HBAL 2203

Kemahiran Bertutur Bahasa Arab

HBMT 2103

Teaching of Mathematics for Year Two Primary school

HBSC 2203

Teaching of Science : Material and Physical Primary School

HBSS 2203 Perkembangan Ekonomi Asas

HBLS 2203

Reka Cipta dan Lukisan Teknik

10

HBAE 2103 Membuat Corak dan Rekaan

11 HBMS 2203 Pengajaran Muzik 3

12

Ujian, Pengukuran dan HBPE 2203 Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

13

HBIS 2203 Pendidikan Islam : Tahun 3

14

Pengurusan Tingkah Laku HBSE 2203 Kanak-Kanak Berkeperluan Khas

15

HBPS 2203

Penilaian dan Kemajuan Kanak-Kanak

16

Kaedah Komunikasi Di HBSH 2203 Kalangan Populasi Masalah Pendengaran

17

HBSV 2203

Kemahiran Hidup Dan Rekreasi

18

HBSL 2203

Kaedah Pembelajaran Khas Matematik

19

HBQE 2203 Al-Qiraat

20 HBME 2103 Pendidikan Moral : Tahun 2

21

HBHE 2203 Kesihatan Diri dan Keluarga

SENARAI KURSUS YANG AKAN DITAWARKAN BAGI PROGRAM SMP-JANUARI 2008 SMP - KOHOT 2 - INTAKE SEPTEMBER 2006 L a t

Bil Kod Subjek

Nama Subjek

Nama tutor

No. I/C

No. Tel

Email

HBML 2103

Pengajaran Morfo-Sintaksis Bahasa Melayu

HBEL 2103

Listening and Speaking and Teaching of Listening and Speaking

HBCL2103 / Kemahiran Bahasa Cina / HBCL3803 Kemahiran Bahasa Cina II

HBTL 2103

Kesusasteraan Bahasa Tamil 1

HBAL 2103

Kemahiran Mendengar Bahasa Arab

HBMT 2103

Teaching of Mathematics for Year Two Primary School

HBSC 2103

Teaching of Science : Living and Material Primary School

HBSS 2103

Sejarah Perkembangan Negara

HBLS 2103

Pengenalan Agroteknologi

10

HBAE 1403

Menggambar

11

HBMS 2103 Pengajaran Muzik 2

12

HBPE 2103

Pergerakan Asas dan Pendidikan Pergerakan

13

HBIS 2103

Pendidikan Islam : Tahun 2

14

HBSE 2103

Pentadbiran dan Pengurusan Pendidikan Khas

15

HBPS 2103

Keluarga dan Profesional dalam Perkhidmatan KanakKanak

16

Pengajaran dan Pembelajaran Pertuturan HBSH 2103 Untuk Kanak-kanak Masalah Pendengaran Pendidikan Kanak-kanak Berpenglihatan Terhad (Low vision)

17

HBSV 2103

18

HBSL 2103

Kaedah Pengajaran Khas Muzik dan Seni Suaian

19

HBQE 2103 Al-Tajwid

20

HBME 2103 Pendidikan Moral : Tahun 2

21

HBHE 2103

Program Bersepadu Sekolah Sihat

SENARAI KURSUS YANG AKAN DITAWARKAN BAGI PROGRAM SMP-JANUARI 2008 SMP - KOHOT 3 - INTAKE SEPTEMBER 2007 L a t

Bil Kod Subjek

Nama Subjek

Nama tutor

No. I/C

No. Tel

Email

HBML 1203

Pengenalan Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu

HBEL 1203 Language Description

HBCL 1203

Tatabahasa Bahasa Cina 1

HBTL 1203

Tatabahasa Bahasa Tamil 1

HBAL 1203

Kurikulum Bahasa Arab Komunikasi Sek Keb.

Teaching of Mathematics for PreHBMT 1203 school and Year One Primary school

Teaching of Science : HBSC 1203 Living Things Primary School

HBSS 1203

Halatuju Pembangunan Negara

Perniagaan, HBLS 1203 Keusahawanan dan Teknologi Rumah Tangga

10

HBAE 1203

Perkembangan Seni dan Kanak-Kanak

11 HBMS 1203 Pengajaran Muzik 1

12

HBPE 1203 Kecergasan Fizikal

13

HBIS 1203

Pendidikan Islam : Prasekolah dan Tahun 1

14

Pengajaran dan HBSE 1203 pembelajaran pendidikan khas

15

Pentadbiran dan HBPS 1203 Pengelolaan Organisasi Program Kanak-Kanak Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa HBSH 1203 Untuk Kanak-kanak Masalah Pendengaran.

16

17

HBSV 1203 Orientasi dan Mobiliti

18

Psikologi dan perkembangan kanakHBSL 1203 kanak masalah pembelajaran

19

HBQE 1203 Rasm Al-Uthmani

20 HBME 1203

Pendidikan Moral : Tahun 1

21

HBHE 1203

Pedagogi Pendidikan Kesihatan

SENARAI KURSUS YANG AKAN DITAWARKAN BAGI PROGRAM SMP-JANUARI 2008 SMP - KOHOT 4 (Ambilan Khas) - AMBILAN OKTOBER 2007 L a t

Bil Kod Subjek

Nama Subjek

Nama tutor

No. I/C

No. Tel

Email

HBML 1103 Pengenalan Bahasa Melayu

HBEL 1103

Introduction to English Language Teaching

HBCL 1103 Pengenalan Bahasa Cina

HBTL 1103 Pengenalan Bahasa Tamil

HBAL 1103 Pengenalan Bahasa Arab

HBMT 1103

Introduction to Mathematic Educations

HBSC 1103

Introduction to Science Educations

HBSS 1103 Pengenalan Kajian Sosial

HBLS 1103

Pengenalan Kemahiran Hidup

10

HBAE 1103

Pengenalan Pendidikan Seni Visual

11 HBMS 1103

Pengenalan Pendidikan Muzik

12

HBPE 1103

Pengenalan Pendidikan Jasmani

13

HBIS 1103

Pengenalan Pendidikan Islam

14

HBSE 1103 Pengenalan Pendidikan Khas

15

HBPS 1103

Pengenalan Pendidikan Awal Kanak-Kanak

16

Psikologi dan Perkembangan HBSH 1103 Kanak-kanak Masalah Pendengaran Pengajaran dan HBSV 1103 Pembelajaran Kanak-kanak Masalah Penglihatan

17

18

HBSL 1103

Pengenalan Kanak-kanak Masalah Pembelajaran

19

HBQE 1103 Ulum Al-Quran

20 HBME 1103

Pengenalan Pendidikan Moral

21

HBHE 1103

Pengenalan Pendidikan Kesihatan