Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun Dua – SJK

KEMAHIRAN BAND PENYATAAN STANDARD Membaca 1 Mengetahui asas mendengarbertutur,membaca dan menulis DESKRIPTOR B1DB1 Membaca perkataan dengan sebutan yang betul

EVIDENS

B1DB1E1 Membaca perkataan secara mekanis

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan: Kad perkataan Langkah Pentaksiran: 1. Murid membaca secara mekanis kad perkataan yang ditunjuk oleh guru.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun Dua – SJK
Kelas : 2 Kuning

GU R U PO LI S HA KI M DO KTO R JURUT ER A .Rujukan Arahan : B1DB1E1 : Baca perkataan dengan kuat.