Anda di halaman 1dari 8

Universiteti shtetror i Tetovs Dr`aven Univerzitet vo Tetovo State University of Tetova

Republika e Maqedonis, 1200 Tetov-Tetovo, Rr.-Ul.Ilindenit-Ilindenska Rektorati i Univerzitetit-Rektorat na Univerzitetot Republic of Macedonia, Tel: ++389 44 356 500 Fax: 334-222

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE PROGRAMI STUDIMOR STOMATOLOGJI ORARI I PROVIMEVE AFATI I SHTATORIT PR VITIN AKADEMIK 2011/2012 27.08.2012-14.09.2012

Viti i par semestri i I-r


Lndt
1

Biologji Prof.Dr.Nexhbedin Beadini Mr.sc.Gazmend Iseni Biofizik Prof.Dr.Naim Mahmudi Etik mjeksore dhe psikologji Doc.Dr.Agim Begzati Kimi Prof.DrMuje Rugova Asss.Hamdije Memeti Biostatistik me informatik Dr.Sc.Mefail Tairi Gjuh angleze I Ass.Besiana Memeti Anatomi I Ass.Abdije Bilalli

EC TS 4

Provimi praktik
05.09.2012 ora 10:00

Vendi
Lab I histologjise

Provimi teorik
10.09.2012 ora 08:00 Amf 1

Vendi

4 4 5

/ / /

11.09.2012 ora 10:00 14.09.2012 ora 17:00 06.09.2012 ora 14:00

FSHMN Amf 1 FSHMN

4 2 6

/ / 11.09.2012 ora 14:00 lab I anatomise

07.09.2012 ora 10:00 03.09.2012 ora 10:00 13.09.2012 ora 08:00

Amf 1 Amf 1 Amf 1

Hyrje n stomatologji dhe historia e stomatologjis Prof.Dr.Agim Begzati Mr.sc.Lindihana Emini

04.09.2012 ora 12:00

AMF 1

Viti i pare semestri II


Lndt
1

Anatomi II Ass.Abdije Bilalli Gjenetik humane Prof.Dr.Nexhbedin Beadini Biokimi Prof.Dr.Sheqibe Beadini Ass.Albina Ademi Fiziologji I Doc.Dr.Faredin Xhelili Mr.sc.Ferizata Haxhirexha

EC TS 6

Provimi praktik
11.09.2012ora 14:00

Vendi
Lab I anatomise

Provimi teorik
13.09.2012 ora 08:00 Amf 1

Vendi

2 6

10.09.2012 ora 12:00

Amf 1 Amf 1

03.09.2012 ora 14:00


04.09.2012 ora 15:00

Amf 4
Lab I fiziologjise Lab I biokimise

12.09.2012 ora 13:30

10.09.2012 ora 13:30

Amf 1

Ass.Arjeta Raufi
5

Histologji me embriologji I Prof.Dr.Xheladin eka Ass.Teuta Dalipi Ekologji shndetsore Doc.Dr.Milaim Sejdini Ergonomi Doc.Dr.Agim Begzati Ass.Qenan Ferati Defendologji Prof.Dr.Hasan Mehmedi

14.09.2012 ora 16:00

Lab I biokimise

15.09.2012 ora 08:00

Amf 1

04.09.2012 ora 09:00

Amf 1

04.09.2012 ora 13:30

Amf 1

15.09.2012 ora 16:00

Amf 1

Viti i dyt semestri i III-t


Lndt
1 Anatomia e nofulls dhe e dhmbit
Prof.Dr.Milaim Sejdini Ass.Sabetim Cerkezi

ECTS
3

Provimi praktik
10.09.2012 ora 10:00

Vendi
Lab I stomatologjise

Provimi teorik
11.09.2012 ora 10:00 Amf 1

Vendi

6 7

Anatomia patologjike Prof.Dr.Suzana Manxhuka Ass.Liridon Selmani Protetika mobile paraklinike protezat totale Doc.Dr.Enis Rexhepi Mr.sc.Sahmedin Sali Rentgenologjija Prof.Dr..Xhavit Bicaj Specialist.Vahit Selmani Histologji me embriologji II Prof.Dr.Xheladin eka Specialist Naser Durmishi Fiziologjia II Doc.Dr.Faredin Xhelili
Ass.Arjeta Raufi

14.09.2012 ora 18:00 27.08.2012 ora 15:00

Lab I histologjise

15.09.2012 ora 13:00

Amf 4

Lab I stomatologjise

28.08.2012 ora 10:00

Amf 4

29.08.2012 ora 10:00

Rep I radiologjise

31.08.2012 ora 10:00

Amf 1

14.09.2012m ora 15:30

Lab I mikrobiologjise

15.09.2012 ora 09:00

Amf 1

5 2

04.09.2012 ora 16:30 /

Lab I fiziologjise

10.09.2012 ora 13:30

Amf 1

Materialet n stomatologji Prof.Dr.Blerim Kamberi

04.09.2012 ora 14:00

Amf 1

Viti i dyt semestri i IV


Lndt
1
Mikrobiologji me imunologji Doc.Dr.Nevzat Elezi Ass.Driton Selmani

ECTS
6

Provimi praktik
27.08.2012 ora 10:00

Vendi
Lab I biokimise

Provimi teorik
29.08.2012 ora 12:00 Amf 1

Vendi

3 4

Patofiziologji Prof.Dr.Petrit Barra Ass.Liridon Selmani Farmakologji Doc.Dr.Ibraim Ibraimi Ass.Qahil Ibrahimi Protetik mobile paraklinike protezat parciale Doc.Dr.Enis Rexhepi Nedim Kasaspecialist
Gnatologji

14.09.2012 ora 15:00

Lab I histologjise

15.09.2012 ora 08:00

Amf 4

31.08.2012 ora 10:00

Amf 2

03.09.2012 ora 11:00


30.08.2012 ora 12:00

Amf 1
Amf 4

30.08.2012 ora 08:30

Lab I stomatologjise

01.08.2012 ora 10:00

Lab I stomatologjise

03.09.2012 ora 08:30

Amf 4

6 7

Doc.Dr.Enis Rexhepi Mr.sc.Sahmedin Sali Biokimi orale Spec.Sefedin Bilalli

4 4

27.08.2012 ora 15:30 /

Amf 1

27.08.2012 ora 15:30


15.09.2012 ora 16:00

Amf 1
Amf 1

Stomatologji sociale
Prof.Dr.Hasan Mehmedi Spec-Azize Veliu

Viti i tret semestri i V-t


Lndt
1 Protetika fikse paraklinike I Doc.Dr.Enis Rexhepi Ass.Sedat Aliu Mjeksi interne I Doc.Dr.Fatmir Ferati Prim.Dr.Ismail Qamili Neurologji Doc.Dr.Arben Taravari komision Psikiatri Prof. Mr.sc.Musli Ferati Dermatovenerologji Prof. Dr.Agron Starova spec.Fatmir Rushani Smundjet infective Prof.Dr.Salih Ameti .Halil Ismaili-infektolog Otorinolaringologji Prof.Dr.Qazim Hysenaj Nexhat Asani-specialist Preventiva n stomatologji I Doc.Dr.Milaim Sejdini Mr.sc.Lindihana Emini Pediatri Prof.Dr.Zllata Trineska Prim Sulltana Asani Epidemiologji Mr.sc.Ramadan Ahmeti Propedeutik stomatologjike
Prof.Dr.Agim Begzati

ECTS
6

Provimi praktik
27.08.2012 ora 08:30

Vendi
Lab I stomatologjise

Provimi teorik
27.08.2012 ora 13:00 Amf 1

Vendi

04.09.2012 ora 11:00

Rep internistik

07.09.2012 ora 14:00

Amf 1

3 4

10.09.2012 ora 15:00

Rep I neurologjise

12.09.2012 ora 18:00

Amf 1

31.08.2012 ora 15:00

Amf 1

5 6 7 8

27.08.2012 ora 13:00

Rep infektiv

27.08.2012 ora 18:00

Amf 1
Amf 1

13.09.2012 ora 10:00

Rep infektiv

14.09.2012 ora 10:00

29.08.2012 ora 12:00

Rep I ORL

30.09.2012 ora 13:00

Amf 4

07.09.2012 ora 15:00

Lab I stomatologjise

11.09.2012 ora 10:00

Amf 1

9 10

2 1

07.09.2012 ora 10:00

Rep I pediatrise

11.09.2012 ora 13:30

Amf 1

01.09.2012 ora 14:00

Amf 1

11

04.09.2012 ora 12:00

Am,f 1

Viti i trete semestri VI

Lndt
1

EC TS

Provimi praktik

Vendi

Provimi teorik
11.09.2012 ora 10:00 Amf 1

Vendi

Preventiva ne stomatologji II

Doc.Dr.Milaim Sejdini
Ass.Qenan Ferati
2

Smundjet paraklinike t dhmbit Prof.Dr.Blerim Kamberi


Mr.sc.Lindihana Emini

03.09.2012 ora 15:00

Lab I stomatologjise

04.09.2012 ora 14:00

Amf 1

Protetik fikse paraklinike II Prof.Dr.Fejzi Keraj Ass.Sedat Aliu Mjeksi interne II Doc.Dr.Fatmir Ferati Ismail Qamiliinternist
Kirurgji Prof.dr.Faton Hoxha Mr.sc.Kastriot Haxhirexha Oftalmologji

28.08.2012 ora 08:00

Lab I stomatologjise

28.08.2012 ora 10:00

Amf 4

05.09.2012 ora 10:00

Rep internistik

07.09.2012 ora 14:00

Amf 1

31.08.2012 ora 10:00

Rep kirurgjik

01.09.2012 ora 10:00

Amf 1

13.09.2012 ora 08:00

Rep I oftalmologjise

13.09.2012 ora 10:00

Amf 1

Prof.Ass Gazmend Kaqaniku Mr.sc.Nadi Rustemi Shndeti oral


Doc.Dr.Agim Begzati Ass.Sahmedin Sali

4 2

13.09.2012 ora 16:30 /

Lab I stomatologjise

14.09.2012 ora 12:00

Amf 3

Fiziologjia e shtatzanis
Doc.Dr.Faredin Xhelili

10.09.2012 ora 13:30

Amf 1

Viti i katert semestri VII

Lndt
1

EC TS

Provimi praktik
03.09.2012 ora 15:00

Vendi
Lab I stomatologjise

Provimi teorik
04.09.2012 ora 15:30 Amf 1

Vendi

Smundjet e dhmbit I Prof.Dr.Blerim Kamberi Mr.sc.Lindihana Emini Kirurgji orale I Doc.Dr.Enis Rexhepi Mr.sc.Ahmet Demiri Protetike mobile klinike I Prof.Dr.Fejzi Keraj Mr.sc.Ahmet Demiri Ortodonci I Doc.Dr.Milaim Sejdini Mr.sc.Ahmet Demiri
Mjeksi ligjore Anestezi dhe reanimacion Prof.Dr.Faton Hoxha

04.09.2012 ora 14:00

Lab I stomatologjise

05.09.2012 ora 10:00

Amf 3

Lajmerim

11.09.2012 ora 10:00

Amf 1

5 6

2 2 2 / / / /
01.09.2012 ora 10:00 01.09.2012 ora 15:00 14.09.2012 ora 10:00 Amf 1 Amf 1 Amf 3

7 8

Mjeksi sociale Mr.sc.Ramadan Ahmeti


Menaxhimi n stomatologji Doc.Dr.Agim Begzati

Viti i katert semestri VIII

Lndt
1

ECTS

Provimi praktik

Vendi

Provimi teorik

Vendi

Stomatologji fmijrore I
Prof.Dr.Marija Nakova

3 7
06.09.2012 ora 10:00 Amf 3

Sedat Aliu-specialist Kirurgji orale II Doc.Dr.Enis Rexhepi Mr.sc.Ahmet Demiri Smundjet e dhmbit II Doc.Dr.Blerim Kamberi Mr.sc.Lindihana Emini Protetike mobile klinike II Prof.Dr.Fejzi Keraj Mr.sc.Ahmet Demiri
Ortodonci II Doc.Dr.Milaim Sejdini Nedim Kasa-specialist Patologji orale dhe mjeksi Prof.Dr.Marija Nakova Ass.Qenan Ferati

03.09.2012 ora 16:00

Lab I stomatologjise

14.09.2012 ora 16:00

Amf 1

Lajmerim

11.09.2012 ora 10:00

Amf 1

Prgatiti;Nexhibe Nuhiu