Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2

BUTIRAN AM Mata Pelajaran Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk : : : : : Bahasa Melayu 14 Ogos 2011 8.00 9.00 pagi : 2 Anggerik

Alam Fauna Kita Haiwan

HASIL PEMBELAJARAN

Fokus Utama: 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat, serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1: i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul Fokus Sampingan :
27 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 ii) Membaca ayat dalam teks yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek.

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Pada akhir P&P murid-murid dapat :


i) Bercerita berdasarkan gambar haiwan yang diberikan menggunakan ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi

yang betul
ii) Membaca ayat dalam teks yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dengan sebutan dan

intonasi yang betul.


iii) Membina ayat tunggal secara lisan dengan lengkap dan betul daripada perkataan yang diberikan.

Pengetahuan Sedia Ada Murid-murid pernah pergi ke zoo.

28 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

Sistem bahasa i) Sebutan dan intonasi ii) Tatabahasa : Antonim

Pengisian Kurikulum Ilmu Nilai : Sains dan Muzik : Bekerjasama, menghormati antara satu sama lain dan kasih sayang.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)

Kemahiran Berfikir Teori Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar

: Mencirikan, menjana idea : Muzik : Membaca mekanis

Bahan Bantu Mengajar LCD Laptop Slide


29 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

Sampul Surat Gambar haiwan Isi Pelajaran Lagu: Pak Mamat Ada Kebun (Lirik lagu di bahagian lampiran) Contoh soalan : Nama binatang - kucing Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan BBM: LCD, laptop, speaker KP: Kinestetik Menggabungjalin mata pelajaran Muzik KB : Kemahiran mendengar dan bertutur

Langkah / Masa Set Induksi (5 minit)

1. Guru memperdengarkan lagu Pak Mamat Ada Kebun

kepada murid. 2. Murid menyanyi sambil beraksi. 3. Guru bertanya kepada murid binatang yang terdapat dalam lagu tersebut.

Langkah 1 (15 minit )

Teka-teki mengenai haiwan.

Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. Wakil kumpulan akan ke depan dan mencabut sampul surat yang mengandungi gambar haiwan. Wakil kumpulan akan memberitahu kepada murid lain
30

BBM : Sampul surat BF : Mencirikan Penyerapan nilai murni:

PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

ciri-ciri haiwan tersebut dan murid lain perlu meneka nama haiwan tersebut. Langkah 2 (10 minit) Teks petikan Alam Fauna Kita.

Hormat menghormati BBM : LCD, Slide teks, Alam Fauna Kita, lembaran kerja. BCB : Bacaan secara mekanis Penyerapan nilai murni: Bekerjasama

Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Guru mengedarkan sebuah teks Alam Fauna Kita kepada murid-murid. Wakil kumpulan diminta membaca teks secara kuat dan diikuti oleh murid yang lain dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

Murid diminta menceritakan kembali apa yang difahami menerusi teks yang dibaca.

Langkah 3 (10 minit)

Teks petikan Alam Fauna Kita. Contoh nama haiwan: - Gajah - Badak - Zirafah - Semut - Belalang Perkataan seerti:

Guru meminta murid mengesan nama-nama haiwan yang terdapat dalam teks. Nilai : Kerjasama Tatabahasa : sinonim KBT : Mengenal pasti Murid diminta menyebut nama-nama haiwan tersebut secara kuat. Guru meminta murid menukar perkataan yang bergaris dengan perkataan yang seerti dengannya. Murid diminta menulis perkataan seerti pada lembaran kerja yang diberikan.
31

PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

1. Haiwan binatang 2. Tinggal - diami

Murid diminta menyebut perkataan seerti secara lisan.

3. Dipelihara dijaga 4. Sangat amat 5. Mudah - senang Langkah 4 (10 minit) Gambar haiwan Lembu Kucing Itik Ikan

Guru menunjukkan gambar haiwan. Murid diminta membuat ayat tunggal berdasarkan gambar secara spontan melalui bimbingan guru. Guru memberikan gambar haiwan kepada setiap kumpulan. Setiap ahli diminta membina ayat tunggal berdasarkan gambar yang diberikan secara lisan. Setiap ahli dalam kumpulan diminta membacakan ayat tunggalnya di hadapan kelas.

BBM : Slide bergambar Kemahiran berfikir : Menjana idea Penerapan nilai murni : Kasih sayang Kaedah : Komunikatif

Penutup (5 minit)

Lagu Pak Mamat Ada Kebun.

Guru merumuskan isi pelajaran tersebut. Murid menyanyi lagu Pak Mamat Ada Kebun.

Teknik : Nyanyian BBM : Lagu Pak Mamat Ada Kebun.

32 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

33 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU