PENDIDIKAN ISLAM

BIDANG: AKHLAK TAHUN 4A TAJUK: ADAB BERJALAN
OLEH: ROSDIANA, HANISAH, AQEELAH

.

BERJALAN DENGAN PAKAIAN YANG MENUTUP AURAT .

BERJALAN DENGAN TUJUAN YANG BAIK .

MEMBERI SALAM DAN MENJAWAB SALAM .

MULAKAN DENGAN LANGKAH KANAN DAN MEMBACA DOA .

.

Keluar daripada rumah 4.TUGASAN BERKUMPULAN: ARAHAN: LAKONKAN WATAK SEPERTI YANG BERIKUT 1. Bertemu rakan dalam perjalanan 3. Berjalan di hadapan guru . Watak ketika melintas di jalan raya 2.

Anda diberikan masa selama 5 minit.TUGASAN BERKUMPULAN Bincangkan faedah mengamalkan adab berjalan dan akibat tidak beradab ketika berjalan. Tuliskan di atas kertas warna yang telah diberikan kepada anda. kemudian wakil daripada setiap kumpulan akan membentangkan jawapan berdasarkan soalan yang telah diberikan. .