Anda di halaman 1dari 13

Kimia

Tingkatan 4
BAB 5 : IKATAN KIMIA

IKATAN KOVALEN

IKATAN

KIMIA

Aktiviti Cungkil Idea

Ikatan Kovalen
Jenis-jenis Ikatan Kovalen

Pembentukan Ikatan Kovalen

Latihan Pengukuhan

Aktiviti Cungkil Idea


Cuba perhatikan gambar ini: Apa yang cuba digambarkan oleh gambar ini?

Gambar ini menunjukkan bagaimana ikatan persahabatan terbentuk antara 5 orang dengan cara berpegang tangan bersama.
Apakah persamaan simbol ini dengan gambar di atas? Simbol ini dikenali sebagai simbol yin-yang yang menunjukkan bagaimana gabungan abadi dapat dibentuk antara 2 insan melalui perkongsian sejati.

Kehidupan Harian

Bahan Kimia

perkongsian hanya dapat terbentuk jika kedua - dua pihak ingin membentuk persahabatan

Ikatan Kovalen
Ikatan yang terbentuk antara unsur bukan logam dengan unsur bukan logam melalui perkongsian elektron.

Ikatan Kovalen
Unsur-unsur yang bersedia berkongsi elektron hanya unsur-unsur dari kumpulan unsur bukan logam serta unsur Hirdogen.

Zarah yang terbentuk melalui ikatan kovalen dikenali sebagai molekul

Ikatan yang sangat kuat.

Jadual Berkala Unsur

Logam Bukan Logam Separa Logam

Jenis-jenis Ikatan Kovalen


Ikatan tunggal
Perkongsian sepasang elektron antara dua unsur bukan logam

Ikatan dubel
Perkongsian dua pasang elektron antara dua unsur bukan logam

Contoh
Ikatan tripel

Contoh

Contoh

Perkongsian tiga pasang elektron antara dua unsur bukan logam

Pembentukan Ikatan Kovalen


Langkah-langkah : 1. Tentukan formula kimia sebatian. 2. Tentukan konfigurasi elektron setiap atom dan berapa elektron yang diperlukan untuk setiap atom mencapai kestabilan. 3. Lukiskan gambar rajah yang jelas. Syarat-syarat : Hanya elektron valens sahaja yang terlibat

Dua atom boleh berkongsi 1, 2 atau maksimum 3 pasangan elektron


Perkongsian elektron membolehkan setiap atom mencapai susunan elektron gas adi.

Contoh 1

Contoh 2

Perhatikan model kimia sebatian bernama metana


Atom hidrogen (H)

1) Formula kimia :

CH4
Atom karbon (C)

Gas klorin

Formula kimia

Cl2

Setiap atom klorin perlukan 1 elektron untuk mencapai kestabilan.

Nombor Atom : 17 Konfigurasi elektron : 2.8.7

Pembentukan ikatan kovalen

Gambarajah Lewis

Animasi Pembentukan Cl2

Latihan Pengukuhan
Bahagian 1 :
Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Tentukan cara pembentukan dan jenis ikatan kovalen sebatian-sebatian berikut. Lukiskan gambarajah Lewis.

Bahagian 2 :

a) NH3 Konfigurasi elektron : N : 2.5 (perlu 3 ) H : 1 (perlu 1 )

b) CO2 Konfigurasi elektron : C : 2.4 (perlu 4 ) O : 2.6 (perlu 2 )

c) CH3+ Konfigurasi elektron : C : 2.3 (perlu 3 ) H : 1 (perlu 1 ) +

Ikatan tunggal

Ikatan dubel

Ikatan tunggal