Anda di halaman 1dari 7

3/17/13

Click to edit Master subtitle style

Kata Adverba

3/17/13

Maksud:

Dianggap sebagai kata KETERANGAN.. Hadir selepas kata kerja,kata Adjektif,dan kata Sendi nama. Tidak boleh menjadi inti dalam sesuatu frasa. Berfungsi sebagai kata yang menerangkan K.K,K.N,dan K.A. tidur berdengkur. Berdengkur merupakan kata adverba yang menerangkan K.K(tidur).

Contoh:Adik

3/17/13

Golongan kata Adverba

3/17/13

3/17/13

3/17/13

3/17/13

MAKNA KATA ADVERBA


1)Adverba

Waktu

Menerangkan waktu,peristiwa,dan keadaan. Contoh ayat:Amir hendak pulang sekarang.


Adverba

cara

Menerangkan perbuatan. Contoh ayat:Hamid duduk menyendiri


Adverba

ragam