Anda di halaman 1dari 28

NOOR SALAWATI BT ABU BAKAR IPGM KAMPUS KENT

noor salawati abu bakar

noor salawati abu bakar

noor salawati abu bakar

Sistem ejaan diperkenalkan oleh R.J.Wilkinson pada tahun 1902. Sistem ejaan rumi mengalami perubahan kepada sistem Ejaan Rumi Zaba dan diguna pakai sebagai ejaan rasmi agak lama di Malaysia 16 Ogos 1972 diganti oleh Sistem Ejaan Rumi Baharu BM

noor salawati abu bakar

Abjad 26 abjad
Vokal 6 [ a/ e pepet/ e taling/ i/ o/ u ] Konsonan 21 Diftong 3 [ ai au oi ] Digraf 5 [ kh gh ng ny sy ]

noor salawati abu bakar

Keselarasan vokal a-a a- i a- u e (pepet ) a e (pepet) i amal masjid barut sedar elak

Contoh perkataan baka balik patut jelas ekar masak alih datuk emak engkar

e (pepet) u -e (taling) a
e taling e
noor salawati abu bakar

telur elak
leleh

belum ekar
telek

tebus engkar
remeh
8

e taling o i-a i-i i- u o-a o-e (taling) o-o u-a u-i u-u
noor salawati abu bakar

esok bilang pilih tidur otak oleh obor ulat ulit untuk

bengkok pinang didih hibur rosak boleh borong bulat kulit buluh

cedok kilas sirih hidup bosan celoteh keropok ketupat seruling seluruh
9

Pola Vokal a-e (taling) aneh

Contoh Perkataan pamer

a-o
e (pepet) o e (pepet) e (taling) i- e (taling) i-o u-e (taling) u-o e (taling) - i e (taling) - u e pepet e pepet i- e (pepet) o-i

calon
gabenor gembeleng simen transistor tulen kupon tesis spektrum pepet iseng fosil

lakon
setor

tiket pistol subjek konduktor objektif

filem hipokrit

o-u
u- e (taling) e taling e taling o-e pepet

bonus
skuter meter Oktober

forum

noor salawati abu bakar

10

a)

Penyesuaian huruf-huruf konsonan tertentu Pengguguran satu daripada gabungan huruf konsonan yang sama Penyesuaian huruf bagi gabungan dua huruf vokal Pengekalan gugus konsonan dalam bahasa Inggeris dengan penyesuaian
block menjadi blok draft menjadi draf
noor salawati abu bakar 11

cc- ks access menjadi akses x- ks express menjadi ekspres

b)

- ff- f traffic menjadi trafik


c)

d)

ia ia dialect menjad dialek oo-u boot menjadi but

Huruf g yang diucapkan sebagai [j] menurut sebutan BI ditulis sebagai g dan disebut sebagai [g] dalam BM - generation menjadi generasi - agent menjadi agen f. Kata yang asalnya berakhir dengan sion, sional, -tion, -tional menjadi -si, -sen, -syen, --sional -lotion menjadi losen; section menjadi seksyen g. Pengekalan kata yang berakhir dengan ism - nationalism menjadi nasionalisme h. Pengejaan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris yang telah mantap - pencil menjadi pensel - action menjadi aksi - dial menjadi dail
e.
noor salawati abu bakar

12

4 singkatan kata ganti nama kau, ku, mu,nya

Mu dan nya bagi nama Tuhan dieja menggunakan huruf besar pada huruf pertama dan ditulis dengan menggunakan tanda sempang
Contoh: Ampunilah hamba-Mu ini, ya Tuhan. Mereka memohon rahmat-Nya.

Contoh: kulihat, kusedari, kautulis, kausedari

noor salawati abu bakar

13

4 partikel - -lah, -kah, - tah, & pun Partikel lah, -kan, dan tah ditulis serangkai dengan kata dasar yang mendahuluinya Contoh: berilah, diakah, manatah Partikel pun bagi maksud juga, lalu atau terus ditulis terpisah daripada kata sebelumnya Contoh: Jika dia berjaya, saya pun akan berjaya Partikel pun ditulis serangkai dengan perkataan yang telah ditentukan, iaitu: adapun, sekalipun, walaupun, lagipun

noor salawati abu bakar

14

Penulisan bagi perkataan bentuk kata ganda hendak menggunakan tanda sempang
daun-daun, bergoyang-goyang, kejar-mengejar, serba-serbi

noor salawati abu bakar

15

3 jenis kata majmuk Kata bebas yang membentuk kata umum ditulis sebagai terpisah
Cth: air hujan, sama ada, luar biasa, terima kasih

Gabungan parataksis atau rangkai kata setara


Cth: hidup mati, ibu bapa, tunjuk ajar, makan minum

Simpulan bahasa ditulis secara terpisah


Cth: buah hati, makan angin, puas hati

noor salawati abu bakar

16

Kata umum yang menerima awalan dan akhiran ditulis serangkai


Cth: ambil alih pengambilalihan Ijab kabul - diijabkabulkan Lipat ganda melipatgandakan Sama rata menyamaratakan

Gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata hendaklah ditulis serangkai
Cth: beritahu pemberitahuan Kemas kini dikemaskinikan Warganegara kewarganegaraan

Pengulangan kata majmuk

Balai raya balai-balai raya Kapal terbang kapal-kapal terbang Ketua pejabat kerajaan ketua-ketua pejabat kerajaan

noor salawati abu bakar

17

a. Tanda sempang digunakan bagi kata yang diulang sepenuhnya atau sebahagian spt: anakanak, lauk-pauk, diporak-perandakan b. Tanda sempang digunakan bagi menghubungkan awalan se- diikuti nama khas dan menghubungkan huruf kecil dan huruf besar spt: se-Malaysia, anti-Rusia, petunjuk-Nya c. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran an dan merangkaikan awalan ke- dengan angka spt: tahun 50-an, ke-17, ke-100 Tanda sempang digunakan untuk menyatakan hubungan antara kata pada istilah spt: alat pandang-dengar, perbadanan semi-kekal

noor salawati abu bakar

18

noor salawati abu bakar

19

noor salawati abu bakar

20

noor salawati abu bakar

21

noor salawati abu bakar

22

noor salawati abu bakar

23

noor salawati abu bakar

24

noor salawati abu bakar

25

noor salawati abu bakar

26

noor salawati abu bakar

27

Ramai pelancung dari Luar Negeri dan tempatan yang berkunjung ketaman air tersebut kerana taman itu menyediakan berbagai kemudahan. Di taman itu terdapat pelbagai permainan yang menghiburkan bagi orang dewasa dan juga kanak-kanak. Kemudian tempat berehat dan makan minum juga sangat baik. Layanan para pekerja disana sungguh mesra bersopan dan mengagumkan pengujung. Itu lah sebab banyak orang yang datang berkunjung kesana.
noor salawati abu bakar 28

Ramai pelancong dari luar negeri dan tempatan yang berkunjung ke taman air tersebut kerana taman itu menyediakan pelbagai kemudahan. Di taman itu terdapat pelbagai permainan yang menghiburkan bagi orang dewasa dan juga kanak-kanak. Kemudian tempat berehat dan makan minum juga sangat baik. Layanan para pekerja di sana sungguh mesra bersopan dan mengagumkan pengujung. Itulah sebab banyak orang yang datang berkunjung ke sana.
noor salawati abu bakar 29