Anda di halaman 1dari 4

WAQAF DAN IBTIDA'

WAQAF
Maksudnya :
Memberhentikan bacaan dengan cara memutuskan
suara dan melepaskan nafas di dalam satu tempoh
dengan niat untuk menyambung bacaan

Waqaf Ikhtibari
( )

Waqaf Idhtirori
( )

Waqaf untuk
menerangkan
sesuatu hukum
atau menguji
sesuatu bacaan

Waqaf terpaksa
oleh sebab
seperti terbatuk,
bersin, pendek
nafas

Waqaf Ikhtiari
( )
Waqaf
mengikut
pilihan pembaca

Waqaf
Sempurna

Waqaf
Memadai

Waqaf Elok

Waqaf
Buruk

( )

( )

( )

( )

28

Waqaf Intizori
( )
Waqaf pada
tempat yang
dipertikaikan
ulama' qiraat.
Ada yang
mengatakan
boleh berhenti,
ada yang
mengatakan
tidak boleh.
Bagi
menghormati
kedua dua
pandangan,
pembaca
sengaja
mewaqafkan,
kemudian ulang
semula ayat
tersebut
sehingga akhir

Jenis jenis Waqaf Ikhtiari

Waqaf sempurna :
Menghentikan bacaan pada suatu tempat yang
telah sempurna pada lafaz dan makna
Contoh :

[ Surah al Baqarah : 5 ]

Waqaf Memadai :
Menghentikan bacaan pada tempat yang telah
sempurna pada lafaz tetapi masih ada
hubungan dari segi makna

()
Contoh :

[ Surah al Baqarah : 3 ]

Waqaf Elok :
Menghentikan bacaan pada suatu tempat yang
masih tergantung dari segi lafax dan makna
Contoh :


(
)

[ Surah Yusuf : 34 ]

Waqaf Buruk :
Menghentikan bacaan pada tempat yang tidak
difahami ertinya atau boleh membawa makna
yang salah
Contoh :


[ Surah al Baqarah : 2 ]

29

Waqaf Lazim (
Contoh :

[Surah Yunus: 65]

Waqaf Mu'aniqah,
iaitu berhenti pada
salah satu sahaja
Contoh :

Dilarang Waqaf
()
Contoh :

[Surah al Baqarah:
2]

[Surah an Nur: 6]

...


Tanda
tanda Waqaf

Harus Waqaf Tetapi


Waqaf Lebih Aula
Daripada Wasal
( )
Contoh
:

Waqaf Jaiz ( )
Contoh :


[Surah an Nur:
22 ]

[Surah Maryam: 64]

Harus Waqaf Tetapi


Wasal Lebih Aula
( )
Contoh :

...[Surah Taha: 114]

30

IBTIDA'
Maksudnya : Memulakan atau menyambung bacaan setelah waqaf

Bahagian Ibtida'

Ibtida' Jaiz
Memulakan atau menyambung ayat yang berasingan yang difahami
maknanya
:
Contoh

...
Kemudian memulakan dengan ayat :

...


...
[ Surah al Baqarah : 24 ]

Ibtida' Qobih
Memulakan atau menyambung bacaan pada suatu tempat yang boleh
menghilangkan maksud atau mengubah makna atau merosakkan makna
Contoh :

...

...

Daripada ayat
:


...
[ Surah al Baqarah : 286 ]

Ibtida' Aqbah
Memulakan atau menyambung bacaan yang boleh mengubah makna atau
maksud yang dikehendaki oleh Allah Taala atau boleh menyalahi aqidah
Contoh :

... ...
Daripada ayat :

[ Surah al Maidah : 18 ]

31