MODEL SERVQUAL

ii.Konsep SERVQUAL Untuk memahami konsep SERVQUAL.Tahap keinginan seseorang pelanggan dipenuhi ekoran pencapaian output yang memenuhi jangka harap pelanggan. tiada pemisahan. tiada ketahanan & berubah-ubah. Earls (1978) & Roland T Rust (1996) – 4 sifat perkhidmatan. . Perkhidmatan  W. Kepuasan pelanggan  Kotler (1996) . perkara berikut harus diketahui: i. tidak nyata.

Parasuraman. Perkhidmatan Watak utama – Pelanggan vs Organisasi . Berry (1985) Timbul apabila wujudnya perbezaan persepsi organisasi-pelanggan tentang perkhidmatan. Valarie. Kata kunci – Persepsi/ Jangkaan/ Harapan. Azeithaml dan Leonard L. Digunakan untuk mengukur kualiti perkhidmatan organisasi.KONSEP SERVQUAL      Diperkenalkan oleh A.

Kebertanggungjawaban. & Nyata . Empati.DIMENSI SERVQUAL Kebolehpercayaan. Keyakinan.

KONSEP SERVQUAL .

. apakah tahap kualiti perkhidmatan yang diinginkan oleh pelanggan.MODEL GAP (SERVQUAL) Gap 1: Tidak tahu tentang jangkaan pelanggan -Kurang penyelidikan atau interaksi -Pengurusan tidak tahu apakah jenis perkhidmatan berkualiti tinggi. Gap 2 : Salah penetapan kualiti perkhidmatan -Sikap acuh tidak acuh pengurusan/kurang komitmen -Ketiadaan matlamat yang jitu -tanggapan yang lemah tentang kebolehcapaian. apakah kualiti perkhidmatan yang perlu ada.

Gap 4 : Ketidakseimbangan janji dan perkhidmatan -Janji berlebihan mempengaruhi harapan / persepsi Gap 5 : Jurang Jangka harap dan Tanggapan -Positif atau negatif -Dipengaruhi oleh pelbagai sumber seperti komunikasi. pengalaman. penempatan pegawai yang tidak sesuai. .MODEL GAP (SERVQUAL) Gap 3 : Jurang keupayaan bekalan perkhidmatan -Kesan dari kekaburan spesifikasi perkhidmatan. sistem pemantauan yang tidak berkesan. kehendak peribadi. -tidak jelas tentang peranan.

pengkhususan. al (1995) – Perkhidmatan pendidikan adalah tidak nyata. nilai-nilai moral tinggi. kurikulum & pelaksanaan yang efektif. pengajarpengajar cemerlang. Sallis (1996) – kualiti pendidikan yang baik meliputi penyelenggaraan bangunan yang baik. . Thete (2003) – Kualiti Pendidikan adalah proses P&P. tidak tahan lama. kemudahan-kemudahan pendidikan dan infrastruktur yang disediakan. berubah-ubah. ambil berat dan menyayangi pelajar dan kurikulum seimbang. kepimpinan bertujuan.SERVQUAL DALAM PENDIDIKAN    Shank et. penggunaan teknologi terkini. keputusan peperiksaan cemerlang. tiada pemisahan. sokongan ibu bapa. pelbagai.

SKBJ  Pencapaian UPSR - 3 tahun berturut-turut antara 3 sekolah terbaik Beluran Perjumpaan Pengurusan/Ibu bapa/murid Mesyuarat pengurusan / guru Pelaksanaan i.e. kelas tambahan. motivasi. penilaian mingguan. jadual anjal. mesyuarat/bentang analisis Harapan vs persepsi – Pencapaian UPSR  GAP versi SKBJ     .

Sekian. terima kasih! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful