BORANG PERMOHONAN CUTI

PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD MENDUDUKI PEPERIKSAAN
Di Bawah Perkara 44 Perintah A Bab C dan
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991 (PINDAAN)
Alamat Pejabat :

Telefon (Pejabat): 083-308121

SK. Nanga Klassen
D/A Pej. Pelajaran Daerah Sri Aman,

(Rumah):
Rujukan Kami: JPS(W)SKNK(PERJ)153/08/02/04(02)

95000 Sri Aman.

Tarikh : 31 OKTOBER 2012

Kepada:
Pegawai Pelajaran Daerah,
Pejabat Pelajaran Daerah Sri Aman,
u.p. Unit Pengurusan Organisasi.
Melalui dan salinan:
Pegawai Pelajaran daerah Sri Aman
Guru Besar,
SK Nanga Klassen
95000 sri Aman.
1.

2

DATA PERIBADI/PERKHIDMATAN

1.1

Nama: CHARLES BAYANG ANAK ALBERT NYAWIN

1.2

Jawatan dan Gred: DGA29

1.2

No. Fail Peribadi: JPS(W)/S.35615

1.4

Tarikh Lantikan tetap oleh SPP: 03 JANUARI 2005

MAKLUMAT PEPERIKSAAN

2.1 Tarikh-tarikh peperiksaan yang dipohon Cuti tanpa rekod
Mata Pelajaran

Tarikh

2.1.1. PSV 3104

06 NOVEMBER 2012

2.1.2. EDU 3106

07 NOVEMBER 2012

2.1.3. SCE 3105

08 NOVEMBER 2012

2.1.4. SCE 3106

09 NOVEMBER 2012

2.1.5......................................................

..................................................................

2.1.6......................................................

....................................................................

2.2

Pusat Peperiksaan: IPG KAMPUS TUN ABDUL RAZAK

2.3

Angkagiliran: 2011312360245

2.4

Menduduki peperiksaan yang sama kali ke:...................................................................
(jika berkenaan)

...................................4 Hanya satu salinan borang ini perlu dikemukakan ke Ibu Pejabat Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak........... Tarikh:...... Pemohon perlu memohon Cuti Tanpa gaji atau Cuti Rehat (jika berkenaan) untuk pengambilan hari yang selebihnya..hari) 3........... hari (termasuk masa perjalanan........ betul dan teratur..... (Tandatangan Dan Cop Ketua Jabatan/Pengetua/ Guru Besar) 5.. TARIKH/TEMPOH CUTI TANPA GAJI YANG DIPERLUKAN (JIKA BERKENAAN) 3.............................................. .................................3 Selepas Peperiksaan...........................1 Sebelum Peperiksaan............3......3 Calon peperiksaan dikehendaki mendaftar / menduduki peperiksaan di pusat yang terdekat dengan stesen / tempat bertugas.......2 Semasa Peperiksaan....................... PERHATIAN: 5..(.... ......... Cuti bagi tempoh untuk meninggalkan tugas selama......4........................(.................................. 5...... 5...........(..............................2 Cuti Tanpa Rekod hanya dipertimbangkan pada hari peperiksaan (hari ketika ada kertas peperiksaan sahaja).............................. ULASAN OLEH KETUA JABATAN/PENGETUA/GURUBESAR Saya mengaku bahawa maklumat yang diberi di atas diperiksa dengan teliti dan didapati benar................. 5............................................ Tandatangan pemohon 4.......1 Sertakan sesalinan Jadual waktu 5.....................hari) Tarikh :... jika berkaitan) yang dipohon itu diperakui/tidak diperakui.5 Potongan gaji (elaun) akan dikenakan terhadap pemohon yang belum dilantik ke jawatan tetap oleh kuasakuasa tertentu.................. ..................................................................................................hari) 3......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful