Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 5 Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Topik Sub topik Bilangan pelajar

Objektif pembelajaran Hasil pembelajaran : : : : : : : : : Matematik 5 Amanah 21 Jun 2013 8.10 pagi 9.10 pagi Pecahan Mendarab pecahan dengan nombor bulat 30 Orang Murid dapat memahami konsep mendarab pecahan Di akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Mendarab nombor bulat dengan pecahan 2. Mendarab pecahan dengan nombor bulat Pengetahuan sedia ada Kemahiran berfikir Nilai murni Alat bantu mengajar : : : : Murid-murid telah mengetahui konsep mendarab dan pecahan Berfikir secara kreatif, menjana idea, membina konsep dan bekerjasama Beri tumpuan, menghayati, memahami konsep dan aplikasi Model pecahan, gambar rajah pizza dan tudung botol, jalur kertas, kad permainan, pen marker dan lembaran kerja

LANGKAH / MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Set Induksi (5 Minit)

1. Gambar rajah pizza :

1. Murid-murid mengucapkan salam BBB : dan membaca doa sebelum menuntut Gambar ilmu. pizza rajah

2. Murid-murid ditunjukkan beberapa Nilai : gambar rajah mengenai pecahan yang Memberikan menarik. tumpuan,

3. Murid ditanyakan beberapa soalan menghayati Rajah 1 oleh guru. Kbkk :

4. Murid diminta membincangkan apa Menjana idea yang dilihat dan bentangkan dihadapan Teknik/Kaedah : kelas. Penyoalan

Rajah 2

Rajah 3

Rajah 4

Rajah 5

Rajah 6

Langkah 1 (15 Minit)

1. Pendaraban nombor bulat dengan 1. Murid diperkenalkan dengan konsep BBB : pecahan menggunakan jalur kertas. ( Konsep penambahan berulang ) pendaraban nombor bulat dengan Jalur kertas Nilai :

pecahan menggunakan jalur kertas.

2. Murid melihat langkah-langkah yang Memberikan 4x= ditunjukkan oleh guru di papan putih. tumpuan, menghayati dan memahami konsep Kbkk : Menjana = dan konsep Teknik/Kaedah : + + = Perbincangan idea

membina

2.

Rumusan

daripada nombor

hasil bulat

kerja, 3. Murid-murid berbincang dengan guru dengan mengenai bagaimana nombor menghasilkan bulat dengan

pendaraban

pecahan kaedah penambahan berulang pendaraban pecahan. pecahan.

4 x 1/2 = 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 = 4/2 =2

3. Contoh soalan : - 3 x 1/3 = - 4 x 1/4 = - 6 x 1/2 =

4. Murid di minta membuat pendaraban nombor bulat dengan pecahan di papan putih.

Langkah 2 (15 Minit)

1. Pendaraban pecahan dengan nombor 1. Murid diperkenalkan dengan konsep BBB : bulat. ( konsep pengumpulan bahan pendaraban pecahan dengan nombor Gambar daripada ) 1/4 x 8 = Langkah 1 : bulat menggunakan tudung botol. tudung botol rajah

2. Murid melihat langkah-langkah yang Nilai : ditunjukkan oleh guru di papan putih. Memberikan tumpuan, menghayati dan memahami konsep

( 8 tudung botol ) Langkah 2 :

Kbkk : Menjana dan konsep Teknik/Kaedah : Perbincangan idea

membina

( 8 tudung botol dibahagikan kepada 4 kumpulan )

Langkah 3 :

( Ambil 1 kumpulan daripada 4 kumpulan tudung botol ) Langkah 4 : 1/4 daripada 8 ialah 2 Langkah 5 : 1/4 x 8 = 2 2. Rumusan daripada hasil kerja, 3. Murid-murid berbincang dengan guru bagaimana menghasilkan

pendaraban pecahan dengan nombor mengenai daripada.

bulat ialah kaedah pengumpulan bahan pendaraban pecahan dengan nombor bulat.

1/4 x 8 = ? 1/4 daripada 8 = ? 1/4 x 8 = 2

3. Contoh soalan : - 2/7 x 14 = - 3/6 x 12 = - 4/5 x 15 =

4. Murid di minta membuat pendaraban pecahan dengan nombor bulat di papan putih.

Langkah 3 (20 Minit)

1. Aktiviti permainan yang bertajuk Siapa 1. Murid menjalankan aktiviti permainan BBB : cepat dia dapat. yang bertajuk Siapa cepat dia dapat. 2. Murid dipecahkan kepada Kad permainan

tiga Nilai : Memberikan tumpuan mengaplikasi Kbkk : dan

2. Arahan dan peraturan permainan kumpulan. kepada murid-murid. - Setiap kumpulan mesti mengeluarkan wakil untuk menjawab soalan dipapan putih. - Tidak dibenarkan pelajar yang sama menjawab soalan di papan putih. - Markah akan diberikan sebanyak 5 markah kepada kumpulan yang berjaya menjawab soalan dengan betul manakala 3 markah kepada kumpulan yang salah 3. Kumpulan Astro Ria Kumpulan Astro Prima Kumpulan Astro Warna

Murid diperdengarkan arahan dan Berkerjasama Teknik/Kaedah : dibawah Pemusatan murid pemusatan bahan dan

peraturan permainan oleh guru. 4. Murid mula bermain

kawalan guru.

. 3. Contoh soalan yang diberikan : - 5 x 1/2 = - 6 x 1/4 = - 1/2 x 6 = - 2/6 x 12 =

Penutup

Kognitif :

1. Murid-murid berbincang dengan guru

- Guru merumuskan hasil pembelajaran mengenai apa yang diperolehi pada bersama-sama murid-murid. Sosial : sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini.

- Guru mengucapkan tahniah kepada 2. Murid-murid diberikan lembaran kerja murid-murid yang berjaya mencapai berkaitan dengan isi pelajaran sebagai

objektif yang diingini dan berharap agar kerja rumah. murid-murid diberikan. membuat latihan yang

Anda mungkin juga menyukai