Anda di halaman 1dari 2

SCE 3103 AMALI 5

Menyediakan baja ammonia

Teori Ammonia adalah sebatian kimia yang terdiri daripada 1 atom nitrogen dan tiga atom hidrogen ketat terikat, yang memberi simbol kimia NH3. Ia boleh mengambil bentukcecair atau gas yang kuat berbau. Produk pengguna dan komersil banyak mengandungibahan alkali ini, termasuk banyak produk yang digunakan untuk membersihkan kotoranatau menyuburkan tanaman. Bahan kimia ini adalah berbahaya, dan walaupun dalam kepekatan yang rendah, terhidu atau mendapatkan penyelesaian pada kulit boleh menyebabkan kematian membakar, pengsan atau mungkin. Berhatihati sentiasa perludigunakan apabila seseorang itu mengendalikan bahan kimia ini. Penyediaan baja ammonia Baja ammonia ialah baja nitrogen yang dapat membekalkan unsure nitrogen untuk tumbuhan. Contoh-contoh garam ammonium yang dapat digunakan sebagai baja : Ammonium nitrat NH4NO 3 Ammonium sulfat, ( NH4 ) 3 SO 4 Ammonium Fosfat ( NH4) 3 PO4 Ammonium NH3 larut dalam air untuk membentuk larutan ammonia NH3 (ak)=ammonia akueus atau ammonium hidroksida NH 4 OH Tindak balas peneutralan yang berlaku antara larutan ammonia, NH3 (ak) dengan larutan asid menghasilkan garam ammonium, NH4 yang digunakan sebagai baja.

SCE 3103 AMALI 5


Penghasilan baja ammonia Baja ammonium fosfat

Larutan ammonia + asid fosforik

ammonium fosfat

Baja ammonium nitrat

Larutan ammonia + asid nitrik

ammonium nitrat

Baja sulfat Larutan ammonia + asid sulfurik ammonium sulfat