Anda di halaman 1dari 2

TAKLIMAT AKHIR PERSEDIAAN UPSR (SAINS) Bahagian A 1.

Sila baca soalan sekurang-kurangnya dua kali untuk memahami kehendak soalan. 2. Gariskan kata kunci bagi setiap soalan. ( gunakan cara 3 C conteng,cantas,cari) 3. Potong jawapan penganggu bagi mengelakkan calon menjawab soalan yang tidak berkenaan dan mengurangkan peratus kesalahan dalam menjawab soalan tersebut. 4. Cari soalan yang boleh dijawab dahulu ( soalan mudah ) dan elakkan daripada termenug lama pada soalan yang susah. 5. Bulatkan soalan yang tidak dapat dijawab. 6. Pastikan calon semak semula soalan yang belum dijawab dan soalan yang mempunyai jawapan yang mengelirukan. Bahagian B 1. Sila baca soalan sekurang-kurangnya 2 kali untuk memahami penyataan yang diberi dan memahami kehendak soalan 2. Sebelum menjawab soalan kenalpasti WTC/PM/MV , WTO/PB/RV dan Pola bagi setiap soalan. 3. Elakkan jawapan dengan ayat yang panjang atau kenyataan umum. 4. Gunakan maklumat / rangsangan yang diberikan dalam soalan. 5. Anggaplah pemeriksa tidak tahu tentang sains. 6. Ingat, terdapat jawapan di dalam soalan. 7. Jangan banyak membuang masa pada soalan yang susah. 8. Jawapan mesti menepati konsep sains. 9. Jika calon jumpa perkataan seperti di dalam jadual di bawah :

1. What is the pattern / trend .......


Apakah bentuk / pola /corak ...... 2. Based on the .......... above, state Berdasarkan .......... di atas, nyatakan a) What is kept the same (WTS) Perlu dimalarkan (PUM) b) What is changed -(WTC /MV) Apakah yang diubah

Meningkat / bertambah / meningkat sekata / menurun / menurun sekata / mendatar / tetap / tidak berubah pada.... a)Yang ditetapkan/sama/tidak berubah/ dikawal b)Apa perbezaan yang dibuat/apa yang dikaji/berlainan dalam kajian

Fuad252_2012

c) What is observed (WTO / RV )


Apakah yang diperhatikan (bergerak balas) -PB 3. What is the aim of the investigation ? Apakah tujuan penyiasatan di atas ?

(dimanipulasikan) -PM

c)Apa hasil perubahan/keputusan eksperimen/ujikaji To invastigate the relationship between WTC with WTO Untuk menyiasat perhubungan diantara PM dengan PB If WTC + Trend than WTO + Trend Jika PM+Pola maka PB+Pola If WTC + Trend than WTO + Trend Jika PM+Pola maka PB+Pola Semakin Pola+PM semakin Pola+PB If WTC + Trend than WTO + Trend Jika PM+Pola maka PB+Pola atau Semakin Pola+PM semakin Pola+PB (membuat rumusan terbaik keseluruhan ujikaji)

4. State the relationship between (WTC)


and (WTO) Nyatakan hubungan di antara (PM) dengan (PB) 5. State a hypothesis based on the investigation above Nyatakan satu hipotesis berdasarkan penyiasatan di atas 6. State a conclusion based on the investigation above Nyatakan satu kesimpulan berdasarkan penyiasatan di atas

Fuad252_2012