Anda di halaman 1dari 2

UJIAN PRA PENYELIDIKAN KAJIAN TINDAKAN

INOVASI BAHAN DALAM MENGHASILKAN BATIK BLOK BAGI MURID TAHUN LIMA DALAM BIDANG MENGENAL KRAF TRADISIONAL

MAKLUMAT RESPONDEN Nama Kelas : :

Sila tandakan ( / ) tahap pengetahuan anda mengikut petunjuk yang diberikan pada ruangan yang telah disediakan. TT KT T ST Y - Tidak tahu - Kurang tahu - Tahu - Sangat tahu - Ya

- Tidak

Item

Pernyataan
Adakah anda tahu apa itu batik?

TT

KT

ST

1 2 3

Adakah anda tahu motif-motif batik?

Adakah anda tahu bahawa lilin merupakan salah satu media yang digunakan untuk menghasilkan batik?

Adakah anda tahu apa itu teknik capan?

Adakah anda tahu apa itu teknik resis?

Item

Pernyataan
Adakah anda pernah menghasilkan batik?

Ya

Tidak

1 2

Adakah anda pernah menghasilkan karya menggunakan teknik capan?

Adakah anda pernah menghasilkan karya menggunakan teknik resis?

4 5

Adakah anda berasa sukar untuk menghasilkan motif batik?

Adakah anda berasa bosan menghasilkan motif batik yang sama berulang kali?

Adakah anda mampu melukis motif batik yang sama berulang kali dengan mengekalkan saiz yang sama?

Pernahkah anda menggunakan warna air?

Adakah anda berpendapat bahawa penggunaan warna air mengambil masa yang lama?

Adakah anda pernah melihat proses penghasilan batik yang sebenar di kaca televisyen mahupun mengalami pengalaman sendiri?

10

Adakah anda ingin belajar teknik yang mudah untuk menghasilkan motif batik?