You are on page 1of 3

Orat Tutur dalam Adat Karo

I. ERBAPA (Bapak)

1. Erbapa kempak Orang Tua simupusken 2. Erbapa kempak simpemeren bapa 3. Erbapa kemapak siparibanen bapa 4. Erbapa kemak Biak senina bapa 5. Erbapa kempak biak si pengalon bapa 6. Erbapa tua kempak Senina bapa sintua 7. Erbapa tengah kempak senina bapa sintengah 8. Erbapa nguda kempak Senina bapa singuda
II. ERNANDE ( Ibu )

1. Ernande man si mupus kita ( Ndehra bapanta ) 2. Nande kempak ndehara sipemeren bapanta, senina / satu bere-bere. 3. Nande kempak ndehara biak senina bapa 4. Nande kempak biak sipengalon bapanta 5. Nande tua kempak ndehara bapa tua. 6. Nande tengah kempak ndehara bapa tengah 7. Nande nguda kempak ndehara bapa nguda.
III . ERTURANG (Saudari)

1. Erturang antara si dilaki ras si diberu, adi sada bapa entah sada nande 2. Erturang antara si dilaki ras si diuberu, adi si pemeren bapana 3. Erturang antara sidilaki ras diberu, adi ersenina bapana 4. Erturang antara si dilaki ras si diberu, adi ersenina bapana 5. Erturang antara si dilaki ras diberu adi sembuyak nandena (Sipemeren) 6. Erturang anara sidilaki ras si sidiberu , adi sembuyak nandena (sipemeren) 7. Erturang - Impal kempak Bibi Turang bapa, adi dilaki 8. Erturang -Impal kempak anak mama, adi kita diberu
IV. SENINA ( Saudara )

1. Senina kempak sembuyak - senian -golongen bapa (sidilaki ras sidilaki) 2. Senina si pemeren kempak anak senina nandeta 3. Senina kempak kerina anak sipemberen bapanta (dilaki) turang adi diberu. 4. Senina adi lit orat tutur ersenina, tah sipemeren 5. Senin sipengalon, adi beberenta ngempoi anakna, anem labo pe sada merga.
V. MAMA (Paman)

1. Mama kempak Turang Nande, ntah bapa ndehara turangta pe ermama 2. Mama kempak kerina turang Nande , gia lain bapa. 3. Mama kempak turang impal nande. 4. Mama Tua kempak turang nandeta sintua, tah bapa ndeharata sintua

Mami kempak kerina ndehara mamanta tah gia Puang Kalimbubu 4. Mami kempak Nande ndeharanta. 2. Bibi tengah kempak turang bapa sintengah 8. Bibi nguda kempak turang bapa singuda VIII. KELA 1. TURANGKU Turangku em simehangke. Bibi kempak turang impal bapa. Turangku kempak ndehara silihta 2. 6. Bibi senina nande 3. Bibi kempak kerina tegun turang bapa 6. MAMI 1. Kela kempak perbulangen anakta 2. IX. Bibi nande perbulangen 4. Mami tengah kempak ndehara mama tengahta. Silih kempak turang ndehara ( Kalimbubu ) 2. Mami tua kempak ndehara mama tuanta 5. Bengkila kempak krina senina bengkila. Bebere kempak anak Turangta ( kita dilaki ) Adi mama ras maminta pe erkela. SILIH 1. Mama tengah kempak Turang bapanta sintengah 6. Bibi tua kempak turang bapa sintua 7. 3. 1. labo banci siperkuanen ( secara langsung ) Adi simble pe harus duana nilah. XI. .5. Bengkila kempak perbulangen turang bapanta. Silih kempak si ngempoi turangta 3. 3. Bibi arah turang bapa 2. tapi singuda. VI. BIBI 1. Bengkila kempak bapa perbulangen 2. Turangku kempak kerina ndehra silihta . BENGKILA 1. Mama nguda kempak mama ia kerina i nguda ibas mama e sembuyak agi Nande tah senina bapa ndeharanta. Mami kempak ndehara mama turang nandeta. 5. tah silih egia puang kalimbubu. Turangku kempak perbulangen berunta tah silih perbulangen ( anak beru ) 3. erturangku harus rebu . Silih kempak kempak kerina Golongen Turanga ndeharanta X. Mami nguda kempak ndehara Mama ngudanta VII.

XIV. NINI TUDUNG (Nenek) 1. Permain kempak kerina anaj turang ndeharana. dilaki tah diberu. PERMAIN 1. NINI BULANG (Kakek) 1. Subuk Nini Tudung enda golongen Kalimbubu tah anak beru bagepe tategun bapanta . Nini bulang kempak jenjang si mupus bapa. nande. Nini bulang kempak bapa bapanta 2. mama . Nini Bulang kempak Bapa Nandeta 3. Permain kempak ndehara anakta 2. Nini tudung kempak kerina Golongen ndehara Nini Bulang 2.XII. bengkila ras sidebanna. XIII.